1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học kỳ hè 320

+ THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 06/11/2021)

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần giảng dạy và học trực tuyến của sinh viên Khóa 2021

+ Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng

+ Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp HK 220

+ Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho tân sinh viên 2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần các học phần đại cương theo hình thức trực tuyến đợt 4, học kỳ 2 năm học 2020-2021

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Các đợt thi ngày 03/10/2021, 10/10/2021, 17/10/2021)

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch học đối với các lớp học phần có ngày bắt đầu 13/09/2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Ngoại ngữ (đợt 2) theo hình thức thi trực tuyến - học kỳ 2 và học kỳ 3

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2021-2022

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ 220 (Đợt 3) các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  THÔNG BÁO DỰ KIẾN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021
Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021 (xem link bên dưới). sinh viên có thắc mắc liên hệ Khoa của mình để ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 26/10/2021 10:12 Xem chi tiết
  DANH SÁCH CÁC BẠN KHÓA 2021 ĐÃ ĐƯỢC GIA HẠN MUA BẢO HIỂM 3 THÁNG
Phòng Công tác Sinh viên gởi danh sách (file đính kèm) các bạn sinh viên đã đăng nhập vào link ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 21/10/2021 16:54 Xem chi tiết
  Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học kỳ hè 320
Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học ..
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 21/10/2021 11:40 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG CHO SINH VIÊN XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2020-2021
Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét khen thưởng cho sinh viên xuất ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 20/10/2021 17:35 Xem chi tiết
  Thông báo: V/v Những sinh viên chưa nộp hồ sơ nhập học 2021
Theo công văn số 3108/ĐHĐN-ĐT ngày 13/9/2021 của Đại học Đà Nẵng. V/v hướng dẫn công tác hậu kiểm tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.
Nay nhà ..
Author: Nguyễn Hữu Thành - Updated: 20/10/2021 9:15 Xem chi tiết
  CÁC LƠP TRIẾT T LƯU DẠY XEM MÃ CODE TRONG FILE ĐỂ VÀO LỚP
MÃ CODE CÁC LỚP THẦY LƯU DẠY TRIẾT HỌC
Code lớp 121 THMLN 01: 5q0ffm1
121THMLN02 code: ..
Author: Trần Hồng Lưu - Updated: 18/10/2021 17:36 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG”
Phòng Công tác sinh viên thông báo về học bổng “ Tiếp sức đến ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 18/10/2021 16:31 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH "SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM"
Thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 18/10/2021 15:25 Xem chi tiết
  CÁC LỚP TRIẾT KHÓA 121 THMLN DO THẦY LƯU DẠY
SV HỌC CÁC LỚP TRIẾT KHÓA 121 THMLN DO THẦY LƯU DẠY VÀO EMAIL ĐÀO TẠO ĐỂ LẤY MÃ CODE CÁC LỚP TRÊN ĐÓ VÀO LỚP HỌC. NẾU KHÔNG BIẾT CÁC THÌ HỎI CÁC BẠN ..
Author: Trần Hồng Lưu - Updated: 18/10/2021 11:21 Xem chi tiết
  Thông báo về việc Khen thưởng sinh viên có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
Trong tình hình phức tạp của dịch Covid-19 diễn ra trên cả nước, cần rất ..
Author: Phòng CTSV - Updated: 18/10/2021 10:48 Xem chi tiết
 Thông báo đến các sinh viên (chưa thi) học kì 220, cô Nguyễn Thị Thanh Vi
 Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch học đối với các lớp học phần có ngày bắt đầu 13/09/2021
 Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Ngoại ngữ (đợt 2) theo hình thức thi trực tuyến - học kỳ 2 và học kỳ 3
 Thông báo lớp 121CNX01;121CNX02 và lớp 121LTWNC01; 121LTWNC02; Thực Thành XML
 Thông báo lớp 121CNX01;121CNX02 và lớp 121LTWNC01; 121LTWNC02; Thực Thành XML
 Thông báo về Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường - Niên khóa 2017-2021
 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ GIẤY XÁC NHẬN VÀ VAY VỐN
 Thông báo đến lớp 121TUD01 về việc chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của lớp
 Thông báo đến Sinh viên lớp 121TKCBT01- Thiết kế cầu bê tông - thầy Bạch Quốc Sĩ phụ trách:
 Thông báo đến Sinh viên lớp 121TCC01 - Thi công cầu - thầy Bạch Quốc Sĩ phụ trách:
 Thông báo đến Sinh viên lớp 121DTCBT01 - Đồ án thiết kế cầu BTCT - thầy Bạch Quốc Sĩ phụ trách:
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 121TACNOT01,121HDDTO04-05, 121KCDCDT01-02, 121DTNDL02 DO THẦY N.M. TIẾN PHỤ TRÁCH
 Thông báo đến các lớp học phần 121TDGNTNV07;121DADT202; 121KTLTC2002; 121THKTLTC01
 Thông báo cho SV lớp 121DSDL03
 Thông báo cho SV lớp 121DSDL03
 Các lớp học phần Cô Đỗ Hoàng Ngân Mi - 121DADKL01, 121MD101, 121MD102, 121TTDD04, 121TDD02
 Thông báo Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Ngành CNKT Điện- Điện tử(Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử)
 Thông báo đến các lớp của thầy Phạm Duy Dưởng
 121SBVL02 & 121SBVL01 (Sức bền vât liệu)
 Đăng ký giấy xác nhận đang học tại trường cho sinh viên
 Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2021-2022
 Lịch thi trực tuyến HP Lý thuyết mạch điện tử 1 và Kỹ thuật mạch điện tử
 Lịch thi trực tuyến HP Lý thuyết mạch điện tử 1 và Kỹ thuật mạch điện tử
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Cao đẳng)
 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Cao đẳng)
 Thông báo lịch học chính trị giữa khóa năm học 2021-2022
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP THI MÔN TOÁN RỜI RẠC (HK3) THẦY PHAN THANH TAO PHỤ TRÁCH (ngày thi 13/8/2021)
 Thông báo bảo vệ đợt bổ sung đồ án BTCT 1 kỳ 220 - gv PNLong
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH NỘP CHƯA NỘP BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VI SINH
 Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ 220 (Đợt 3) các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến
 HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP; NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
 Thi học kỳ hè - Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Thông báo lớp vẽ cơ khí thầy Hồ Công Lam
 THÔNG BÁO THI ONLINE HP TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT (220TDHSX01) CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO THI ONLINE HP KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI (220KTDKHD03) CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO THI ONLINE HP KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI (220KTDKHD03) CỦA T.TRANH
 Thông báo: Sinh viên làm đơn xin mở lớp học phần-HK121 - Khoa Kỹ thuật Xây dựng
  Thông báo: Sinh viên làm đơn xin mở lớp học phần-HK121 - Khoa Điện-Điện tử.
 Thông báo đến SV các lớp 202JAVA101, 220LTHDTJ01, 220LTHDTJ02
 Thông báo đến SV các lớp 202JAVA101, 220LTHDTJ01, 220LTHDTJ02
 Thông báo thi bổ sung học phần kết cấu BTCT (220KCBT101; 220KCBTCT01; 220KCBTCT02) HK220 - GV: LC Phát (Dành cho SV vắng thi 13h30 ngày 2/8/2021)
 Thông báo đến lớp TH Điều khiển Điện - Khí nén của thầy Phạm Duy Dưởng
 Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ hè HK320 các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến
 THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM
 THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM
 Thông báo: Sinh viên làm đơn xin mở lớp học phần-HK121-Khoa Cơ khí.
 Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ I năm học 2021-2022
 Thông báo thi kết thúc học phần kết cấu BTCT (220KCBT101; 220KCBTCT01; 220KCBTCT02) HK220 - GV: LC Phát (Lần 2)
 THI TRỰC TUYẾN MÔN LÝ THUYẾT MẠCH 2 VÀ TOÁN CHUYÊN NGÀNH (HK 2) - GV HOÀNG DŨNG
 THI TRỰC TUYẾN MÔN LÝ THUYẾT MẠCH 1 (HK 2) - GV HOÀNG DŨNG

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1 2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319 [Next >>]