1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng (ĐHNN-ĐHĐN) thông báo về việc đăng ký dự thi khảo sát năng ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 27/03/2023 8:20 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 222MVS02
Hiện cô đang bị sốt nên chiều nay ngày 24/03/2023 các e nghỉ nhé. Tuần sau học bình thường. Trân trọng ..
Author: Phạm Thị Thảo Khương - Updated: 24/03/2023 14:28 Xem chi tiết
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO VỀ VIỆC CBVC VÀ SINH VIÊN KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN DIỄN RA KỲ THI ĐGNL
Thông báo về việc CBVC và sinh viên không có nhiệm vụ không đến ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 22/03/2023 9:18 Xem chi tiết
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20 CHƯA HOÀN THÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành Giáo dục thể chất
Xem danh sách tại ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 20/03/2023 16:31 Xem chi tiết
  DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
Những sinh viên không có tên trong danh sách hoặc chưa nộp hồ sơ thì liên ..
Author: Nguyễn Hữu Thành - Updated: 20/03/2023 14:35 Xem chi tiết
  Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông qua quan hệ ..
Author: Lê Vũ - Updated: 18/03/2023 7:51 Xem chi tiết
  Lớp hệ thống truyền động thủy khí sáng thứ 5 do cô Ái Lành phụ trách

Do cô bận họp sáng nay thứ 5 ngày 16/3 nên lớp hệ thống truyền động ..
Author: Nguyễn Thị Ái Lành - Updated: 16/03/2023 6:27 Xem chi tiết
  Thông báo nghỉ học lớp 222KTCS03 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
Do thầy bị cảm nên lớp kỹ thuật chiếu sáng thứ 5 ngày 16/3 tiết 3 4 ..
Author: Trần Lê Nhật Hoàng - Updated: 15/03/2023 21:54 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 01/4/2023)
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 15/03/2023 10:55 Xem chi tiết
  Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023.
 • Danh sách SV bị buộc thôi học do có thành ..
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 14/03/2023 16:0 Xem chi tiết
   Các lưu ý đối với sinh viên khóa 07 Cao đẳng chính qui và LT-HCKT
   Các thông báo quan trọng đối với sinh viên khóa 06.
   Xóa tên 74 sinh viên chưa đăng ký môn học học kỳ 207.
   Lớp 07CGKL02 và 07DS03 nghỉ học ngày thứ ba (08/01/2008)
   Các sinh viên lớp Thực tập điện cơ bản không đủ dữ liệu tổng kết
   Điều chỉnh TKB lớp 05C1 và 05C2
   Môn thi Địa chất công trình cho phép sử dụng tài liệu.
   Thay thế lớp học phần Đánh giá tác động môi trường bằng HP khác.
   Mở thêm 2 lớp CNXHKH và 1 lớp KT An toàn vào sáng thứ 7.
   Mở thêm lớp Nền móng - 07NM01 - ưu tiên cho khóa 07 liên thông XD.
   Bắt đầu đăng ký môn học giai đoạn 2 dành cho khóa 07.
   Sinh viên Lê Đình Tường 05HTP đến PĐT có việc gấp.
   Lịch ôn tập thi tốt nghiệp cho khoá 06LTCĐ
   SV Nguyễn Hoài Phong-061250410133 và Phan Chính Phúc-061250410229
   Điều chỉnh lịch học một số Lớp HP. Tiếp tục ĐKMH GĐ2 dành cho khóa 06
   LỚP 05Đ1
   Lớp 06LTT1-2 nộp báo cáo và chuẩn bị bảo vệ Thực tập chuyên môn
   Lớp 05T1-2 nộp báo cáo và chuẩn bị bảo vệ Thực tập chuyên môn.
   Điều chỉnh lịch học môn TỰ ĐỘNG NHIỆT của lớp 05N
   Thay đổi lịch học môn ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG ĐỘNG CƠ của lớp 05ĐL
   Thi kết thúc học phần Toán Cao Cấp I dành cho SV 4 lớp học QP đợt 2
   Lịch học GD Quốc phòng đợt 2 của khóa 07 Cao đẳng.
   V/v thay đổi lịch thi lần 2 học kỳ I lớp 06LTĐ
   Bắt đầu ĐKMH giai đoạn 2 dành cho khóa 06 - Hủy 19 lớp học phần
   SV không ĐKMH sẽ bị xóa tên, thông báo về địa phương.
   Danh sách 77 SV Khóa 06 bị cấm thi HK107 vì nợ học phí
   Bắt đầu đăng ký môn học chính thức dành cho SV khóa 07.
   Hop lop 06CDT
   Cập nhật dữ liệu ĐKMH 207 - Cho phép điều chỉnh ĐKMH
   Bắt đầu đăng ký môn học HK207
   Trang đăng ký môn học dành cho HK207
   Khoảng 400 sinh viên khóa 06 chưa hoàn thành học phí HK107.
   Kế hoạch thi học kỳ 107 của khóa 06.
   Chuẩn bị đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 07-08 (HK 207).
   Cập nhật hủy kết quả học phần đã tích lũy điểm D của 68 lượt sinh viên.
   Sinh viên 06 phải hoàn thành học phí Hk107 trước ngày 01/12/07
   Về các ý kiến phản hồi của sinh viên học kỳ 107.
   Công bố lịch thi học kỳ 107 Cao đẳng khóa 05 và 06 liên thông.
   Khẩn: 270 SV-HS khóa 07 nộp CMND quá mờ- không đọc được!
   THÔNG BÁO KHẨN
   TB khẩn cho sinh viên lớp học phần 07MHD11 - Môn Mạch điện I
   Lớp học phần 07CHĐ02 - học tăng cường thêm buổi vào thứ 6(8-11)
   TB khẩn cho sinh viên lớp học phần 07MHD11 - Môn Mạch điện I
   THÔNG BÁO LỊCH THÍ NGHIỆM VI SINH
   THÔNG BÁO LỊCH THÍ NGHIỆM VI SINH
   Thi môn LSĐ của 2 lớp 07LSĐ06 và 07LSĐ07
   Sinh viên Lớp Cơ học đất 07CHĐ02 lưu ý
   Học lại môn TOÁN QUY HOẠCH
   Mời sinh viên 05T1-2, 08LTT1-2 xem thông báo trên trang web học phần
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP 07GDMT07 & 07GDMT08

  Xem tin bài cũ hơn:

  [<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317 318 319  320  321  322  323  324  325 
   326  327 [Next >>]