1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

+ Phòng Đào tạo thông báo đã xếp lớp và cập nhật thời khóa biểu các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2022

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20 CHƯA HOÀN THÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành Giáo dục thể chất
Xem danh sách tại ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 20/03/2023 16:31 Xem chi tiết
  DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
Những sinh viên không có tên trong danh sách hoặc chưa nộp hồ sơ thì liên ..
Author: Nguyễn Hữu Thành - Updated: 20/03/2023 14:35 Xem chi tiết
  Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
Thông qua quan hệ ..
Author: Lê Vũ - Updated: 18/03/2023 7:51 Xem chi tiết
  Lớp hệ thống truyền động thủy khí sáng thứ 5 do cô Ái Lành phụ trách

Do cô bận họp sáng nay thứ 5 ngày 16/3 nên lớp hệ thống truyền động ..
Author: Nguyễn Thị Ái Lành - Updated: 16/03/2023 6:27 Xem chi tiết
  Thông báo nghỉ học lớp 222KTCS03 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
Do thầy bị cảm nên lớp kỹ thuật chiếu sáng thứ 5 ngày 16/3 tiết 3 4 ..
Author: Trần Lê Nhật Hoàng - Updated: 15/03/2023 21:54 Xem chi tiết
  THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 01/4/2023)
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản ..
Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 15/03/2023 10:55 Xem chi tiết
  Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023.
 • Danh sách SV bị buộc thôi học do có thành ..
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 14/03/2023 16:0 Xem chi tiết
    Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023
  Thực hiện Thông báo số 101/TB-ĐHSPK ngày 20/02/2023 của Trường Đại học ..
  Author: Nguyễn Thị Ngọc Linh - Updated: 14/03/2023 14:30 Xem chi tiết
    THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122
  Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên cao đẳng, đại học tốt nghiệp đợt học kỳ 122 (trừ khóa 17), có nhu cầu nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp liên hệ ..
  Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 14/03/2023 13:57 Xem chi tiết
    PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023
  Thông báo lịch và danh sách khảo sát năng lực tiếng anh cho sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy ngày 18 – 19/3/2023
  Author: Phan Thảo Hiền - Updated: 14/03/2023 11:27 Xem chi tiết
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 112HDKS01
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 112HDKS01
   THÔNG BÁO ĐẾN SV LỚP HP 112HDKS01 Hệ thống Điều khiển số của THẦY TRANH
   THÔNG BÁO HỌP LCĐ KHOA CƠ KHÍ
   Lớp 12ĐT2 họp GVCN
   V/v gửi tài liệu thiết kế phục vụ làm Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng
   V/v bố trí buổi học của 4 lớp đồ án Tổ chức thi công trong tuần 10
   Điều chỉnh lịch học lớp 12QX1 - thay môn KTH Vi mô bằng Địa kỹ thuật xây dựng.
   Thông báo họp lớp 12C1
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP LẬP TRÌNH TRỰC QUAN (112LTTQ01)
   Thông báo họp lớp ĐẦU NĂM
   Thông báo đến SV thực tập tốt nghiệp lớp 10XC, 11LTCD và 10XH
   Danh sách phân công hướng dẫn TTTN lớp 10XC1, 11LTCD và 10XH - HK112
   THÔNG BÁO HỌP LIÊN CHI ĐOÀN KHOA XÂY DỰNG
   12MT1, 12HTP1, 12H1, 12SH1
   Thông Báo Họp
   Thông báo đến SV lớp thực tập nhận thức Cao đẳng các ngành thuộc Khoa KTXD
   Thông báo khẩn về Thực tập nhận thức và Thực tập TN của Khoa KTXD.
   Gặp nhóm hướng dẫn thực tập chuyên môn (10XD1)
   V/v nghỉ học lớp Công nghệ thi công mới và Địa kỹ thuật sáng thứ 5 (thầy Dự)
   Danh sách SV-HS sẽ được tuyên dương khen thưởng tại Lễ Khai giảng năm học 12-13
   Điều chỉnh tách lớp Mạch điện 112MĐ02 và 112MĐ03 - 12Đ1,2,3
   Điều chỉnh tách lớp Cơ học lý thuyết 112CHLT02 và 112CHLT03 - 12C1,2 và 12DL1,2
   Thông Báo Gấp
   LIÊN CHI ĐOÀN KHOA ĐIỆN THÔNG BÁO HỌP KHẨN
   V/v mời họp những sinh viên lớp 10XH thực tập tốt nghiệp tại các công trình thuộc chuyên ngành xây dựng
   Mở hệ thống ĐKMH - cho phép SV khóa 12 đăng ký bổ sung TH Tin đại cương.
   THÔNG BÁO HỌP LỚP 12XD3
   Thông báo họp
   THÔNG BÁO HỌP LỚP 12QX1
   Danh sách được nhận trợ cấp xã hội HK II - NH 2011-2012
   THÔNG BÁO HỌP LỚP 12XD2, 12LTX
   THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 10 LỚP 11T1 !!!!!!!
   THÔNG BÁO: NHÓM ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH XD_PHẦN KIẾN TRÚC DO CÔ L.T.HƯƠNG HƯỚNG DẪN
   DS sv chưa đăng ký Thực tập nhận thức khoa XD - Liên hệ gấp Thầy Hoàng.
   Mở hệ thống ĐKMH - cho phép SV khóa 12 đăng ký bổ sung TH Tin đại cương.
   Kết quả kiểm tra Ngoại ngữ- Tin học K.2012 - Xếp lớp ngoại ngữ theo kết quả.
   Danh sách SV-HS sẽ được tuyên dương khen thưởng tại Lễ Khai giảng năm học 12-13
   Học bổng sinh viên nghèo vượt khó năm 2012
   V/v họp lớp đầu năm - lớp 12XC1
   Thông báo đến lớp trưởng lớp 12C1
   HỌP LỚP 12TCX1
   Thông báo đến sinh viên khóa 2012 Khoa Cơ khí
   HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN NGHÈO HỌC GIỎI
   Thông báo đến SV Huỳnh Tấn Ghi - Lớp 12XC1
   Thông báo lịch giao đồ án công trình đường, thiết kế đường, thiết kế hình học đường lần 2- cô Mỹ
   Kết quả kiểm tra Ngoại ngữ- Tin học K.2012 - Xếp lớp ngoại ngữ theo kết quả.
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP SINH HOẠT 11T1
   Danh sách xếp phòng Kiểm tra NN-TH khóa 2012- 7h sáng CN 07/10/12
   Nghỉ học lớp Đường lối CM của ĐCSVN - 112ĐLCM06

  Xem tin bài cũ hơn:

  [<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212 213 214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
   326 [Next >>]