1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

+ Thông báo về việc cập nhật phòng học và thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Kỳ 123).

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK123] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2022-2023; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2022 - 2023.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Thông báo học bù lớp 222CNCTM202_Công nghệ Chế tạo máy 2
Thầy Bùi Hệ Thống thông báo đến các em lớp HP 222CNCTM202, sáng thứ 7, ngày 6/5/2023 lớp học bù bắt đầu từ 7h30 đến 10h30 tại phòng A106.

Thân mến,
Author: Bùi Hệ Thống - Updated: 04/05/2023 16:15
 THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ 1 VÀ NGOẠI NGỮ CƠ BẢN
 Thông báo nghỉ học lớp HP 123TUDCKOTO
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 21/10/2023)
 Thông báo đến lớp 123DMSTKN02 (HP Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp) do Thầy Phan Cao Thọ phụ trách.
 THÔNG BÁO DANH SÁCH HOÀN TRẢ BẢO HIỂM Y TẾ TÂN SINH VIÊN NĂM 2023
 Thông báo đến lớp 322NN301
 Thông báo về việc sử dụng tài khoản email sinh viên office365 của trường ĐHSPKT
 Cty TNHH NIHON INFORMATION thông tin tuyển dụng: lập trình viên, tiến hành tạo bản thiết kế, lập trình và test cho quá trình phát triển hệ thống. Gửi hồ sơ ứng tuyển tới địa chỉ email: nicsaiyo@nicnet.co.jp.
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 (KỲ 322) NĂM HỌC 2022-2023
 THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)
 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
 THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CNTT CƠ BẢN & NÂNG CAO ĐỢT THI 23-27/9/2023
 TB đến SV lớp DACN khoa CNS do thầy Huy PT
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 123KTLTC2003 DO CÔ KHƯƠNG ĐẢM TRÁCH
 Thông báo đến lớp học 123KTLTC2001 đó cô KHƯơNG phụ trách
 Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần sinh viên Khóa 2023
 THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH-NĂM HỌC 2023-2024.
 THÔNG BÁO GIA HẠN BẢO HIỂM NĂM 2023-2024
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÁM SỨC KHỎE ĐẦU NĂM CHO SINH VIÊN KHÓA 2023
 Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc nhận giấy xác nhận (xác nhận hỗ trợ vay vốn, xác nhận hỗ trợ cho việc tạm hoãn NVQS tại địa phương)
 Thông Báo
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI GIỚI THIỆU HỌC BỔNG CỦA TẬP ĐOÀN THÉP JFE NHẬT BẢN
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XÉT CẤP HỌC BỔNG THỬ THÁCH UTE NĂM HỌC 2022-2023
 Thông báo thời gian nhận học bổng ABPDN
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỚP SINH HOẠT VÀ TÀI KHOẢN TÂN SINH VIÊN KHÓA 2023
 Đồ án môn học: Tổ chức thi công
 THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 14/9/2023)
 THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC CHÍNH TRỊ CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA 2023
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 22/10/2023)
 Thông báo đến lớp 123DMSTKN02 (HP Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp) do Thầy Phan Cao Thọ phụ trách.
 Về việc tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên trình độ đại học đào tạo theo hình thức chính quy khoá tuyển sinh năm 2023
 Thông báo thời khóa biểu học chính trị đầu khóa khóa 2023
 Thông báo kết quả xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
 SV lớp Đồ án tốt nghiệp hk 123- GVHD Nguyễn Thị Khánh Hồng
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 23/9/2023)
 Thông báo nghỉ học - HP: Kiến trúc xây dựng - T9 đến T10 - thứ Tư 30/8/2023 .
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 222
 Kết quả kỳ thi ĐGNLNN chuẩn đầu ra Tiếng Anh, đợt thi ngày 06/8/2023
 Kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 26-28/08/2023
 Thông báo nghỉ học lớp thí nghiệm truyền động thủy khí chiều thứ 7 26/8 của cô Lành.
 THÔNG BÁO ĐẾN SV LÀM ĐỒ ÁN HT CƠ ĐIỆN TỬ VỚI T.TRANH
 LỚP 19XD1, 19XD2 - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - 15% KIẾN TRÚC - THẦY HÒA
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC EM LỚP 123TNMD15,123TNMD16
 Thông báo đến lớp Đồ án Hệ thống CĐT do thầy VQ Trường phụ trách
 Thông báo Lịch sát hạch chuẩn CNTT cơ bản và nâng cao đợt thi 26-28/8/2023
 Thông báo đến lớp Thí nghiệm mạch điện 123TNMD07 _ Cô Vân Phụ trách
 Thông báo đến các lớp Kiến trúc xây dựng (123KTRXD01 & 123KTRXD02) và Chuyên đề KTBV (123CDKTBV01) của Thầy PHAN TIẾN VINH
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN LOGIC 123DADKL07 THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP TN MẠCH 123TNM03, 123TNM04 THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
 326  327  328  329 [Next >>]