1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách sinh viên đã bị xóa tên từ HK 218 do kết quả học tập quá kém - bị cảnh báo học vụ với số lần vượt quá qui định

 • Sinh viên có tên dưới đây sẽ bị xóa tên từ học kỳ 218 do có kết quả học tập kỳ 118 quá kém - Số tín chỉ tích lũy chưa đạt 75% chương trình đào tạo.
  STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpTổng TCTLSố lần CBHVCấpGhi chú
  1.1711505110104LÝ THÁI BÌNH17HTD1132DH HK 217 - HK118
  2.171250543106PHẠM MINHĐỨC17HQ103CD HK 117 - HK217 - HK118
  3.171250513410HOÀNG HỮUHẢO17D323CD HK 117 - HK217 - HK118
  4.171250533320HỒ ĐẮCHIẾU17T363CD HK 117 - HK217 - HK118
  5.171250723102NGUYỄN PHƯỚCHUY17MT1403CD HK 117 - HK217 - HK118
  6.171250533226HUỲNH TẤNLĨNH17T283CD HK 117 - HK217 - HK118
  7.171250443215NGUYỄN ĐỨCLĨNH17CDT2203CD HK 117 - HK217 - HK118
  8.171250513422NGUYỄN ANHMINH17D263CD HK 117 - HK217 - HK118
  9.151250513160Phạm VănThiện15D1613CD HK 117 - HK217 - HK118
  10.171250423438NGUYỄN VIỄNTHÔNG17DL4173CD HK 117 - HK217 - HK118
  11.171250423258NGUYỄN CÔNGTHUẦN17DL2143CD HK 117 - HK217 - HK118
  12.1711504210143PHẠM NGỌC TÍNH17OTO1242DH HK 217 - HK118
  13.171250533348PHÙNG VĂNTỊNH17T3173CD HK 117 - HK217 - HK118
  14.161250413252VÕ NHƯ TRỌNG16C2383CD HK 117 - HK217 - HK118
  15.1711504210250ĐÀO NGỌC ĐAN TRƯỜNG17OTO2242DH HK 217 - HK118