1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách sinh viên dự kiến bị xóa tên từ HK 221 do kết quả học tập quá kém - bị cảnh báo học vụ với số lần vượt quá qui định - số tín chỉ tích lũy chưa đạt 3/4 chương trình đào tạo đối với cấp Cao đẳng.

STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpTổng TCTLSố lần CBHVLTCấpGhi chú
1.1811506410127Trần Đức Đăng Khoa18XH1852DH HK 218 - HK220 - HK121
2.2050431200135ĐỖ TRUNG NHÂN20N1162DH HK 220 - HK121
3.1911506110229ĐOÀN QUANG PHÚC19XD2412DH HK 219 - HK220 - HK121
4.2050512200245NGUYỄN ĐÌNH THẮNG20D2252DH HK 220 - HK121
5.2050431200154NGUYỄN TRƯƠNG VƯƠNG TRÍ20N1172DH HK 220 - HK121
6.2050431200155TRẦN CÔNG TRUNG20N1142DH HK 220 - HK121
7.1911505120260HỒ VIỄN19D2632DH HK 220 - HK121