1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG SAU DỊCH COVID-19

+ Thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 dành cho sinh viên cấp cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ

+ Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 - HK 120 cho các lớp học tập trung.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021

+ PHÒNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 120

+ Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với các lớp học phần học trực tuyến.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LMS CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

+ Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)

+ Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 219

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp HK 219 từ ngày 08/07/2020 đến 22/07/2020

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách sinh viên bị xóa tên từ HK 119 do kết quả học tập quá kém - bị cảnh báo học vụ với số lần vượt quá qui định - số tín chỉ tích lũy chưa đạt 3/4 chương trình đào tạo.

STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpTổng TCTLSố lần CBHVCấpGhi chú
1.1811505520101Nguyễn Phi Anh18TDH1202DH HK 218 - HK119
2.1811504310103Đặng Trần Vũ Bảo18N1122DH HK 218 - HK119
3.1811505120211Võ Đạt Dũng18D1222DH HK 218 - HK119
4.1811504410212Trần Đại Dương18CDT2302DH HK 218 - HK119
5.1811504310108Lê Thanh Hân18N1202DH HK 218 - HK119
6.1811504410167Dương Mạnh Hiếu18CDT1252DH HK 218 - HK119
7.1811505410212Mai Xuân Hiếu18DT2282DH HK 218 - HK119
8.1811505520213Nguyễn Văn Hiếu18TDH2172DH HK 218 - HK119
9.1811504310118Tô Anh Kiệt18N1402DH HK 218 - HK119
10.1811507310114Lê Văn Lào18HTP1242DH HK 218 - HK119
11.1811504410229Nguyễn Đắc Lộc18CDT2222DH HK 218 - HK119
12.161250423327NGUYỄN HỒ ĐẮC LỘC16DL3412CD HK 116 - HK216 - HK217 - HK118 - HK119
13.1811506120226Mai Thành Luân18XD2402DH HK 218 - HK119
14.1811505410225Nguyễn Hà Nam18DT2172DH HK 218 - HK119
15.1811506120235Nguyễn Long Nhật18XD2202DH HK 218 - HK119
16.151250723123NGUYỄN VĂN NHIÊN15MT1562CD HK 215 - HK216 - HK117 - HK118 - HK119
17.1811504110133Trần Đình Phong18C1252DH HK 218 - HK119
18.1811507210109Cao Bá Quát18MT1192DH HK 218 - HK119
19.1811506120247Huỳnh Viết Tài18XD2372DH HK 218 - HK119
20.161250533143VÕ QUANG TÂN16T1542CD HK 216 - HK117 - HK 218 - HK119
21.1811504210439Đinh Công Thắng18DL4282DH HK 218 - HK119
22.1811504410151Hà Đình Thắng18CDT1162DH HK 218 - HK119
23.1811506120250Nguyễn Tiến Thành18XD2212DH HK 218 - HK119
24.1811504210441Trang Ngọc Thiện18DL4102DH HK 218 - HK119
25.1711504110151LÊ VŨTHIỆP17CTM1532DH HK 218 - HK119
26.1811505310443Tôn Thất Thìn18T4112DH HK 218 - HK119
27.1811506120257Phan Văn Thời18XD2222DH HK 218 - HK119
28.1811506120258Nguyễn Văn Thông18XD2382DH HK 218 - HK119
29.1811506120261Phan Thành Thương18XD2262DH HK 218 - HK119
30.1811505310343Nguyễn Văn Tiến18T3152DH HK 218 - HK119
31.1811504410157Nguyễn Hoàng Trí18CDT1202DH HK 218 - HK119
32.1811506410116Hoàng Thanh Trong18XH1122DH HK 218 - HK119
33.1811505120253Võ Phi Trường18D442DH HK 218 - HK119
34.1811506120164Lại Nguyễn Minh 18XD1162DH HK 218 - HK119
35.161250533455Nguyễn Bá Gia Vĩnh16T4613CD HK 216 - HK118 - HK 218 - HK119
36.161250533155Hoàng Viết Vũ16T1683CD HK 216 - HK118 - HK 218 - HK119
37.1811506310134Nguyễn Phú Vương18XC1232DH HK 218 - HK119
38.171250533216TRẦN VĂN MINHHOÀNG17T2613CD HK 118 - HK 218 - HK119
39.171250533150TĂNG PHÚCTHỊNH17T1473CD HK 118 - HK 218 - HK119
40.171250513338TRẦN VĂNVỦ17D4534CD HK 117 - HK217 - HK 218 - HK119