1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách sinh viên bị xóa tên từ HK 119 do kết quả học tập quá kém - bị cảnh báo học vụ với số lần vượt quá qui định - số tín chỉ tích lũy chưa đạt 3/4 chương trình đào tạo.

STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpTổng TCTLSố lần CBHVCấpGhi chú
1.1711504210101THÁI QUỐC AN17OTO1302DH HK 118 - HK 218
2.1811506410101Huỳnh Lê Tuấn Anh18XH1112DH HK 118 - HK 218
3.1811504110301Phạm Ngọc Anh18C3152DH HK 118 - HK 218
4.1811504310102Trần Tuấn Anh18N1102DH HK 118 - HK 218
5.1811504410203Nguyễn Phạm Văn Bình18N282DH HK 118 - HK 218
6.171250513456NGUYỄN CAOCƯỜNG17D4373CD HK 217 - HK118 - HK 218
7.1811504210106Nguyễn Quốc Cường18DL172DH HK 118 - HK 218
8.1811504110309Trương Thành Đạt18C3122DH HK 118 - HK 218
9.171250413410LÊ TRẦNĐỨC17C4263CD HK 217 - HK118 - HK 218
10.1711504210111NGUYỄN QUỐC DŨNG17OTO1362DH HK 118 - HK 218
11.1711504210112NGUYỄN TẤN DƯNG17OTO1342DH HK 117 - HK118 - HK 218
12.1811506120212Nguyễn Khánh Duy18XD252DH HK 118 - HK 218
13.1811505120318Nguyễn Tấn Duy18D2152DH HK 118 - HK 218
14.1811505410214Nguyễn Văn Hiếu18DT2122DH HK 118 - HK 218
15.1811506120218Vũ Minh Hiếu18XD252DH HK 118 - HK 218
16.1811504310116Nguyễn Bá Huy18N122DH HK 118 - HK 218
17.171250513216TRẦN QUANGHUY17D1293CD HK 217 - HK118 - HK 218
18.1811505310420Trần Thế Kỷ18T4122DH HK 118 - HK 218
19.171250533529NGÔ LÊ THANHLONG17T5343CD HK 217 - HK118 - HK 218
20.171250413463NGUYỄN THANHLONG17C4383CD HK 217 - HK118 - HK 218
21.171250533230VÕ QUỐCMẠNH17T2283CD HK 217 - HK118 - HK 218
22.1811504310218Nguyễn Công Nguyên18N222DH HK 118 - HK 218
23.171250513129ĐỖ MINHNHẬT17D1303CD HK 217 - HK118 - HK 218
24.171250423525GIANG VĂNNHẬT17DL5303CD HK 217 - HK118 - HK 218
25.1811504410243Võ Bá Phúc18CDT2152DH HK 118 - HK 218
26.1811506120240Ngô Văn Phương18XD2212DH HK 118 - HK 218
27.1811504310130Lương Anh Quân18N182DH HK 118 - HK 218
28.1711504210165NGUYỄN VIẾTQUANG17OTO1472DH HK 118 - HK 218
29.1811506120242Phan Quang Sang18XD2152DH HK 118 - HK 218
30.1811506120246Huỳnh Văn Sơn18XD232DH HK 118 - HK 218
31.1811505120145Phạm Văn Tài18D192DH HK 118 - HK 218
32.1811504310236Vương Công Thìn18N242DH HK 118 - HK 218
33.1811504210442Huỳnh Long Thịnh18DL492DH HK 118 - HK 218
34.1811514110121Lê Ngọc Thịnh18SK102DH HK 118 - HK 218
35.1811514110121Lê Ngọc Thịnh18TDH152DH HK 118 - HK 218
36.1811504310237Nguyễn Quang Thịnh18N2102DH HK 118 - HK 218
37.161250513244PHẠM PHÚ THỊNH16D3263CD HK 216 - HK217 - HK118 - HK 218
38.171250513243ĐINH VĂNTIẾN17D1653CD HK 217 - HK118 - HK 218
39.171250513439DƯƠNG CÔNGTIẾN17D2223CD HK 217 - HK118 - HK 218
40.1811504310244Trần Thanh Toàn18N252DH HK 118 - HK 218
41.1811504210247Trương Nguyễn Khánh Toàn18C332DH HK 118 - HK 218
42.1811505410239Lê Đình Trung18DT2132DH HK 118 - HK 218
43.171250613145HỒ NGUYỄN XUÂNTRƯỜNG17XD1453CD HK 217 - HK118 - HK 218
44.1811504310148Trịnh Quốc Tuấn18N1122DH HK 118 - HK 218
45.1811504310251Hoàng Văn Việt18N2102DH HK 118 - HK 218
46.1811505520162Trần Lê Quang Vinh18TDH132DH HK 118 - HK 218
47.1711504210169Trương ThànhVương17OTO1332DH HK 118 - HK 218
48.1811505310255Nguyễn Văn Xuân18T202DH HK 118 - HK 218