1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách sinh viên dự kiến bị xóa tên do tự ý bỏ học - không ĐKMH kỳ 221

 • Sinh viên có tên dưới đây dự kiến bị xóa tên do tự ý bỏ học- không ĐKMH 221. Số tín chỉ tích lũy chưa đạt 3/4 chương trình đào tạo đối với cấp cao đẳng.

  STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpTổng TCTLCấp học
  1.2050551200101LÂM TRẦN AN20TDH139DH
  2.21115044120101NGUYỄN HOÀNG VIỆT AN21CDT14DH
  3.1911507110102NGUYỄN ĐÌNH BÁCH19VL157DH
  4.21115042120202PHAN VIẾT BẢO21DL216DH
  5.2050551200109NGUYỄN VĂN CÔNG20TDH129DH
  6.1711504210271HOÀNG TRUNG CƯƠNG17OTO2111DH
  7.21115053120110LÊ BÁ ĐẠT21T10DH
  8.1811505410205Trần Nam Tiến Đạt18DT262DH
  9.2050551200116NGUYỄN THANH DIỆU20TDH133DH
  10.2050611200108ĐẶNG CÔNG ĐỨC20XD115DH
  11.21115044120108ĐÀM ĐỨC DŨNG21CDT10DH
  12.2050411200112HOÀNG TẤN DŨNG20C140DH
  13.21115053120311NGUYỄN KHẢI DUY21T30DH
  14.1811504410116Hải18CDT193DH
  15.21115053120313PHAN TRẦN HẬU21T37DH
  16.1711504210212ĐINH VĂN HIẾU17OTO2122DH
  17.21115042120221HỒ TRUNG HIẾU21DL20DH
  18.21115043120114PHẠM LÊ HIỆU21N10DH
  19.21115042120174NGUYỄN CÔNG VIỆT HÒA21DL12DH
  20.1911506310115PHẠM ĐINH HOÀI19XC125DH
  21.2050512200142NGUYỄN VĂN HÙNG20D232DH
  22.1911506110115PHAN ĐÌNH HÙNG19XD168DH
  23.2050731200110NGUYỄN QUỐC HƯNG20HTP148DH
  24.2050611200119ĐINH VĂN HUY20XD119DH
  25.2111514110119LÊ QUANG HUY21SK11DH
  26.2050531200208HUỲNH BẠCH NGỌC KHẢI20T238DH
  27.2050531200209PHAN KHẢI20T234DH
  28.2050631200108VÕ TRUNG KHẢI20XC117DH
  29.21115042120234SIU KHIT21DL20DH
  30.21115064120107HỒ ĐĂNG KHOA21XH10DH
  31.2050512200150NGUYỄN ANH KHOA20D212DH
  32.1911504410225NGUYỄN VĂN LÂM19CDT265DH
  33.21115061120221NGUYỄN VĂN LINH21XD20DH
  34.21115063120115NGUYỄN HÀ DUY LONG21XC10DH
  35.1811504110323Nguyễn Nhất Long18C382DH
  36.1711505510108NGUYỄN PHI LONG17TDH177DH
  37.2050611200131TRẦN NGUYỄN TẤN LONG20XD121DH
  38.21115044120229TRẦN ĐỨC LƯƠNG21CDT218DH
  39.2050631200109ĐOÀN THẾ MINH20XC115DH
  40.1911506110127HỒ CÔNG MINH19XD181DH
  41.2050531200233NGUYỄN HỮU MINH20T231DH
  42.2050731200114NGUYỄN ĐỨC NGÀ20HTP131DH
  43.21115054120136ĐẶNG THÀNH NGUYÊN21DT10DH
  44.2050411200201TRỊNH NGUYỄN THÀNH NHẪN20C214DH
  45.2111514110114VÕ MINH PHỤNG21SK10DH
  46.2050512200219VÕ NGỌC QUYỀN20D121DH
  47.21115067121113TRẦN VĂN RIN21KT10DH
  48.2050531200301ĐỖ QUANG SAN20T334DH
  49.2050421200221NGUYỄN VĂN SANG20DL235DH
  50.2050611200147HUỲNH VĂN SƠN20XD134DH
  51.21115054120154NGUYỄN KHÁNH TÂN21DT11DH
  52.21115054120156NGUYỄN PHI TÂN21DT13DH
  53.2050611200164LÊ VĂN THANH20XD122DH
  54.1811504310139Hồ Đắc Thành18N164DH
  55.1711505210123LÊ VĂN THÀNH17KTDT1110DH
  56.21115041120148ĐẶNG HUỲNH QUANG THẬT21C115DH
  57.1911506310136LÊ TỰ TRỌNG THIÊN19XC165DH
  58.1811505410143Nguyễn Văn Thức18DT181DH
  59.21115061120236NGUYỄN QUANG TIỆP21XD21DH
  60.2050441200238VĂN CÔNG TOÀN20CDT227DH
  61.1911504110245HỒ LONG TRIỂN19C264DH
  62.1811504310249Nguyễn Văn Trung18N2107DH
  63.21115051220262NGUYỄN VĂN TRUNG21D23DH
  64.1811505310448Ngô Quang Trường18T463DH
  65.1911505120248TRƯƠNG VĂN 19D148DH
  66.2050431200148BÙI TẤN TUẤN20N114DH
  67.2050441200259VÕ LÊ HOÀN 20CDT233DH