1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG SAU DỊCH COVID-19

+ Thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 dành cho sinh viên cấp cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ

+ Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 - HK 120 cho các lớp học tập trung.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021

+ PHÒNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 120

+ Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với các lớp học phần học trực tuyến.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LMS CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

+ Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)

+ Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 219

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp HK 219 từ ngày 08/07/2020 đến 22/07/2020

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách sinh viên bị xóa tên do tự ý bỏ học - không ĐKMH kỳ 119

 • Sinh viên có tên dưới đây bị xóa tên do tự ý bỏ học- không ĐKMH 119. Số tín chỉ tích lũy chưa đạt 3/4 chương trình đào tạo.

  STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpTổng TCTLCấp học
  1.1711505110101NGUYỄN VĂN AN17HTD128DH
  2.1911505120202HUỲNH NGỌC THIÊN ÂN19D21DH
  3.1911505510107VÕ BẢO CHÂN19TDH16DH
  4.1811504210303Bùi Hữu Nhật Chinh18DL325DH
  5.1811506310101Trần Phát Chuẩn18XC124DH
  6.1911505310113NGUYỄN THÀNH ĐẠT19T10DH
  7.1911506110104NGUYỄN HUỲNH DIỆN19XD10DH
  8.1811504110211Lê Văn Dương18C240DH
  9.1911506110106TRẦN VĂN DƯƠNG19XD12DH
  10.1811514110106Lê Vũ Giáp18SK10DH
  11.1811514110106Lê Vũ Giáp18TDH110DH
  12.1811507210104Bùi Tấn Hảo18MT115DH
  13.1811506310138Đinh Văn Hậu18XC122DH
  14.1811504110213Nguyễn Đăng Hậu18C227DH
  15.1811505410110Mai Văn Hiền18DT122DH
  16.1711504210116CAO ĐỨC HIẾU17OTO152DH
  17.1711505110113NGÔ VIẾT HIẾU17HTD145DH
  18.1811505520215Nguyễn Văn Hiệu18TDH232DH
  19.1711504210214TRƯƠNG VĂN HOÀNG17OTO276DH
  20.1911506110219LÊ BÁ HƯNG19XD20DH
  21.1811505120219Nguyễn Văn Hưng18D430DH
  22.1911504110114BÙI ĐỨC HUY19C10DH
  23.1811505410217Đỗ Thế Huy18DT221DH
  24.1911505120219NGUYỄN HUY19D29DH
  25.1911506110116NGUYỄN QUỐC HUY19XD10DH
  26.1811506310110Trần Vũ Huy18XC117DH
  27.1911507110104LÊ KHẮC KHẢI19VL10DH
  28.1911505510122NGÔ ĐÌNH KHẢI19TDH111DH
  29.1811504110221Phạm Lê Anh Khải18C233DH
  30.1911505120223LÊ MINH KHÁNH19D21DH
  31.1911506310120TRẦN NGỌC KHÁNH19XC15DH
  32.1911505410129TRẦN ANH KIỆT19DT11DH
  33.1811507410104Nguyễn Hoàng Hoài Lam18SU121DH
  34.1811505310320Lương Hoàng Lâm18T333DH
  35.1911507310120VƯƠNG THỊ DIỄM LỆ19HTP110DH
  36.1911504110223ĐẶNG LINH19C20DH
  37.1911506410115NGUYỄN DƯƠNG HOÀI LINH19XH14DH
  38.1811504110320Nguyễn Thanh Linh18C328DH
  39.1811505310224Lê Hoàng Long18T232DH
  40.1811505520230Lê Thành Long18TDH218DH
  41.1811504110125Lê Viết Long18C134DH
  42.1711504110120NGUYỄN HOÀNG LONG17CTM166DH
  43.1811504210428Nguyễn Ngọc Long18DL425DH
  44.1811505310128Nguyễn Viết Long18T129DH
  45.1811504410230Phạm Nhất Long18CDT221DH
  46.1811504110126Phan Thiện Long18C112DH
  47.1911506310123HUỲNH THANH NAM19XC10DH
  48.1911504110127LÂM NGỌC NAM19C10DH
  49.1811506120134Hồ Khôi Nguyên18XD123DH
  50.1911505120133LƯƠNG QUANG NHÂN19D114DH
  51.1811505310138Trần Trung Nhân18T129DH
  52.1811505520132Vương Hồng Nông18TDH131DH
  53.1911505410143BÙI VĂN PHÁP19DT10DH
  54.1811505520243Đỗ Văn Duy Phúc18TDH212DH
  55.1911506410120NGÔ MINH QUANG19XH10DH
  56.1811504310226Nguyễn Đăng Quang18N210DH
  57.1811504310227Thái Đình Quang18N215DH
  58.1811505120342Trần Minh Quang18D410DH
  59.1911506110138ĐÀO NGUYỄN ANH QUỐC19XD13DH
  60.1911506310129LÊ VĂN QUÝ19XC11DH
  61.1811505410229Nguyễn Ngọc Quý18DT224DH
  62.1911507410107NGUYỄN PHAN THANH QUYN19SU10DH
  63.1911505410150AN GIANG SƠN19DT10DH
  64.1711504210239NGUYỄN NGỌC THANH SƠN17OTO264DH
  65.1811504310232Hoàng Văn Tài18N229DH
  66.1811506310124Lê Ngọc Tài18XC114DH
  67.1911504310146NGUYỄN VĂN TÀI19N12DH
  68.1811505120240Hồ Minh Tâm18D116DH
  69.1911504410243NGUYỄN ĐỨC THẮNG19CDT20DH
  70.1811505520148Nguyễn Văn Thành18TDH122DH
  71.1811505410235Nguyễn Ngọc Thuận18DT218DH
  72.1911506310138PHAN VĂN THUẬN19XC10DH
  73.1911504110242DƯƠNG HIỂN HOÀNG THỤY19C23DH
  74.1711504210261Lê TrọngTiến17OTO239DH
  75.1911505310153TRẦN THANH TOÀN19T10DH
  76.1911506310139NGUYỄN THỊ THU TRANG19XC11DH
  77.1911504210153HUỲNH PHƯỚC TRỌNG19DL18DH
  78.1811504310248Lê Ngọc Trung18N213DH
  79.1911505410167NGUYỄN VĂN TRUNG19DT16DH
  80.1811506310130Tạ Ngọc Trung18XC122DH
  81.1711505210128NGUYỄN ĐOÀN MINH TRƯỜNG17KTDT112DH
  82.1911506310142TRẦN QUANG TRƯỜNG19XC10DH
  83.1811505520259Châu Thanh Tuấn18TDH225DH
  84.1911505410171NGUYỄN TRẦN UYÊN19DT10DH
  85.1911505410172NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN19DT10DH
  86.1911504110247PHẠM THANH VÂN19C24DH
  87.1911504110149TRẦN ĐÌNH VĂN19C10DH
  88.1811505120257Võ Gia Vọng18D417DH
  89.1911504410152NGUYỄN Ý19CDT10DH
  90.171250523123NGUYỄN THÀNHAN17DT151CD
  91.171250443101NGUYỄN ĐẮC XUÂNANH17CDT138CD
  92.171250613158ĐOÀN NGỌCBẢO17XD166CD
  93.171250543103HUỲNH HỮUBẢO17HQ134CD
  94.171250533101VÕ TRỊNHBẢO17T159CD
  95.171250513162PHÙNG VĂNCHƯƠNG17D139CD
  96.171250513407TRÂN THẮNGDIỆN17D253CD
  97.171250443105NGUYỄN VĂNDUY17CDT139CD
  98.171250423515TRƯƠNG CÔNGHIỀN17DL567CD
  99.171250423312NGUYỄN XUÂNHIỆU17DL361CD
  100.171250533117NGÔ MINHHÙNG17T125CD
  101.171250543111TRẦN KIMHÙNG17HQ124CD
  102.171250423319HỒ MINHHUY17DL357CD
  103.171250443246HUỲNH CÔNG MINHHUY17CDT217CD
  104.171250423320LỤC QUANGHUY17DL372CD
  105.171250733128TRẦN VĂNHUY17HTP156CD
  106.171250643113NGUYỄN VĂNKHOA17XH167CD
  107.171250443118PUIHKỲ17CDT164CD
  108.171250533227NGUYỄN QUANGLINH17T213CD
  109.171250443217HUỲNH THANHLỘC17CDT256CD
  110.171250513423PHAN NGỌC HOÀNGMỸ17D425CD
  111.171250413333NGUYỄN VĂNNAM17C360CD
  112.171250533233VÕ VĂNNGUYÊN17T264CD
  113.171250513459NGUYỄN THANHNHIỆT17D363CD
  114.171250533540VÕ VĂNNHỰT17T542CD
  115.171250413460TRẦN VĂNPHÚC17C444CD
  116.171250533545VÕ HỬUPHÚC17T560CD
  117.171250533139PHAN ĐÌNHPHƯỚC17T159CD
  118.171250423333ĐỖ THANHSƠN17DL363CD
  119.171250533345NGÔ TRƯỜNGSƠN17T367CD
  120.171250533365MAI VĂNTHẮNG17T350CD
  121.171250423260CAO ĐỨCTHÀNH17DL234CD
  122.171250513351NGUYỄN NHẬTTHÀNH17D458CD
  123.171250443233PHAN TẤNTHỊNH17CDT260CD
  124.171250413348LÊ MINHTHỨC17C318CD
  125.171250433226TRẦN HỒNGTHƯƠNG17N249CD
  126.171250513329NGÔTIẾN17D346CD
  127.171250513544TRƯƠNG CÔNGTÍN17D371CD
  128.171250433141NGUYỄN MINHTÍNH17N148CD
  129.171250633110PHẠM VIẾTTOÀN17XC142CD
  130.171250543123NGUYỄN QUỐCTRÍ17HQ136CD
  131.171250513545NGUYÊN QUANGTRUNG17D423CD
  132.171250533157NGUYỄN VĂNTRUNG17T126CD
  133.171250613151PHẠM NGUYỄN MINHTUẤN17XD153CD
  134.171250543134ĐỖ PHÚCTÙNG17HQ127CD
  135.171250423551LẠI QUANGVINH17DL570CD