1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ do kết quả học tập kỳ 118 yếu kém

Sinh viên có tên dưới đây bị cảnh báo học vụ học kỳ 118 do có kết quả học tập kém: ĐTBCHK dưới 1.0

STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpĐTBCSố lần CBHVCấpGhi chú
1.1711504210101THÁI QUỐC AN17OTO10.841DH 
2.1811506410101Huỳnh Lê Tuấn Anh18XH10.71DH 
3.1811504110102Nguyễn Ngọc Anh18CDT201DH 
4.1811504110301Phạm Ngọc Anh18C30.891DH 
5.1811504310102Trần Tuấn Anh18N10.941DH 
6.1811505410202Nguyễn Ngọc Bin18DT20.251DH 
7.1811506120204Hoàng Minh Bình18XD201DH 
8.1711505110104LÝ THÁI BÌNH17HTD102DHLần 2 liên tiếp
9.1811504410203Nguyễn Phạm Văn Bình18N20.671DH 
10.1811514110128Trần Văn Châu18T101DH 
11.1811514110128Trần Văn Châu18SK101DH 
12.1811506410102Huỳnh Ngọc Chí18XH101DH 
13.1811504310202Võ Đức Chiến18N21.061DH 
14.1811504210106Nguyễn Quốc Cường18DL10.371DH 
15.1811506120207Phạm Tấn Cường18XD201DH 
16.1811506120104Trần Ngọc Cường18XD10.681DH 
17.1811505120204Võ Hải Đăng18D20.171DH 
18.1811505120205Bùi Thức Đạt18D201DH 
19.1811506120108Nguyễn Tiến Đạt18XD10.841DH 
20.1811505120207Trần Văn Đạt18D201DH 
21.1811504110309Trương Thành Đạt18C30.831DH 
22.1711504210208VŨ THÀNH ĐẠT17OTO20.941DH 
23.1811505310203Tô Thị Điểm18T20.061DH 
24.1811504410109Nguyễn Văn Đông18CDT101DH 
25.1811504410111Lê Hồng Đức18CDT101DH 
26.1811504310104Nguyễn Đình Đức18N101DH 
27.1811505520210Nguyễn Đình Dũng18TDH201DH 
28.1711504210111NGUYỄN QUỐC DŨNG17OTO10.621DH 
29.1711504210112NGUYỄN TẤN DƯNG17OTO10.42DH 
30.1811505410107Đoàn Văn Duy18DT10.881DH 
31.1811506120212Nguyễn Khánh Duy18XD20.161DH 
32.1811505120318Nguyễn Tấn Duy18D30.941DH 
33.1711504210163Nguyễn QuangHào17OTO10.51DH 
34.1811506410103Trần Duy Hậu18XH101DH 
35.1711505110113NGÔ VIẾT HIẾU17HTD10.841DH 
36.1811504310208Nguyễn Đức Hiếu18N20.391DH 
37.1811505410214Nguyễn Văn Hiếu18DT20.941DH 
38.1811506120217Trần Cảnh Hiếu18XD20.681DH 
39.1811506120218Vũ Minh Hiếu18XD201DH 
40.1811506410104Phan Đông Hồ18XH101DH 
41.1811505410113Lê Vũ Hòa18DT101DH 
42.1811504210414Phạm Nguyễn Hoàng18DL40.321DH 
43.1711504210269VÕ SƠNHOÀNG17OTO20.651DH 
44.1811504110314Lê Đình Hùng18C30.221DH 
45.1811504410223Nguyễn Anh Huy18CDT201DH 
46.1811504310116Nguyễn Bá Huy18N10.111DH 
47.1811505520121Võ Tất Huy18TDH10.391DH 
48.1811504410226Nguyễn Đình Khải18CDT20.891DH 
49.1811504310213Lê Phan Hồng Khánh18N20.781DH 
50.1811505520123Võ Trọng Khánh18TDH10.781DH 
51.1811506120124Triệu Anh Kiệt18XD10.581DH 
52.1811505310419Nguyễn Thị Hồng Kiều18DT20.281DH 
53.1811507310113Nguyễn Hoàng Kim18HTP10.611DH 
54.1811505310420Trần Thế Kỷ18T40.611DH 
55.1811505120125Lê Nguyễn Hữu Lạc18D10.611DH 
56.1811504210423Lê Đức Lai18DL40.471DH 
57.1811504310216Hồ Phúc Lâm18N20.611DH 
58.1811504310119Huỳnh Huy Lân18N10.721DH 
59.1711504210222PHẠM NGỌC LINH17OTO20.251DH 
60.1711505510108NGUYỄN PHI LONG17TDH10.111DH 
61.1811504310122Nguyễn Văn Thiên Long18N10.611DH 
62.1811507110107Phan Bảo Long18VL10.171DH 
63.1811504410231Trần Quốc Long18CDT20.281DH 
64.1811504310124Phan Tấn Minh18N10.781DH 
65.1811504310217Hồ Tấn Nam18N20.51DH 
66.1811504310218Nguyễn Công Nguyên18N20.391DH 
67.1811506120232Nguyễn Công Nhân18XD201DH 
68.1811504410142Bùi Nguyên Niên18CDT10.721DH 
69.1811504410243Võ Bá Phúc18CDT20.721DH 
70.1711504210233NGUYỄN HỮU PHƯỚC17OTO20.761DH 
71.1811506120240Ngô Văn Phương18XD20.951DH 
72.1811504310128Trần Tấn Duy Phương18N10.831DH 
73.1811504310130Lương Anh Quân18N10.831DH 
74.1711504210165NGUYỄN VIẾTQUANG17OTO10.881DH 
75.1811504310132Phạm Ngọc Quí18N10.561DH 
76.1811504310228Lê Văn Quý18N201DH 
77.1811505120238Trần Vĩ Quyền18D20.061DH 
78.1811506120242Phan Quang Sang18XD20.261DH 
79.1811504310135Nguyễn Trọng Sáng18N101DH 
80.1811504310230Đoàn Tấn Sanh18N20.781DH 
81.1811504310231Hồ Quý Sơn18N201DH 
82.1811506120246Huỳnh Văn Sơn18XD201DH 
83.1811504210137Trương Hồng Sơn18DL101DH 
84.1811504310233Lê Hữu Tài18N20.111DH 
85.1811504410251Phạm Huỳnh Thanh Tài18CDT20.561DH 
86.1811505120145Phạm Văn Tài18D10.831DH 
87.1811505120147Nguyễn Văn Thắng18D10.561DH 
88.1811504310140Nguyễn Viết Thảo18N101DH 
89.1811506120155Lê Vủ Thiên18XD10.421DH 
90.1811505410132Nguyễn Lê Minh Thiên18DT10.061DH 
91.1811506120255Võ Văn Thìn18XD20.371DH 
92.1811504310236Vương Công Thìn18N20.51DH 
93.1811506410113Hà Phước Thịnh18XH101DH 
94.1811504210442Huỳnh Long Thịnh18DL40.741DH 
95.1811514110121Lê Ngọc Thịnh18SK10.391DH 
96.1811514110121Lê Ngọc Thịnh18TDH10.391DH 
97.1711505510132LÊ TẤT KIMTHỊNH17TDH10.881DH 
98.1811504310237Nguyễn Quang Thịnh18N20.221DH 
99.1811506120259Nguyễn Văn Thống18XD20.951DH 
100.1811506120260Võ Đình Thuần18XD20.951DH 
101.1811505120153Lý Ngọc Thuận18D10.781DH 
102.1811507310144Huỳnh Trần Anh Ti18HTP101DH 
103.1811505120353Lê Nguyễn Việt Tiên18D30.891DH 
104.1711504210143PHẠM NGỌC TÍNH17OTO10.752DHLần 2 liên tiếp
105.1811504410155Lê Văn Tịnh18CDT10.781DH 
106.1811504310244Trần Thanh Toàn18N20.51DH 
107.1811504210247Trương Nguyễn Khánh Toàn18C30.791DH 
108.1811506120263Bùi Văn Triều18XD20.891DH 
109.1711505510129Đặng VănTrình17TDH10.561DH 
110.1811505410239Lê Đình Trung18DT20.881DH 
111.1811507110108Võ Anh Trung18VL10.111DH 
112.1811506120162Xa Văn Thành Trung18XD101DH 
113.1711504210250ĐÀO NGỌC ĐAN TRƯỜNG17OTO20.442DHLần 2 liên tiếp
114.1811504110347Nguyễn Đình Đoan Trường18C301DH 
115.1811506120166Đinh Viết Tuấn18XD10.051DH 
116.1811504310148Trịnh Quốc Tuấn18N10.781DH 
117.1811505310152Nguyễn Trọng Tuyển18T10.221DH 
118.1811504310251Hoàng Văn Việt18N20.51DH 
119.1711505110136NGUYỄN ĐÌNHVIỆT17HTD102DHLần 2 liên tiếp
120.1811505520162Trần Lê Quang Vinh18TDH10.391DH 
121.1811505520165Phạm Văn Vương18TDH10.51DH 
122.1711504210169Trương ThànhVương17OTO10.951DH 
123.1811505310255Nguyễn Văn Xuân18T201DH 
124.171250513101HOÀNG ĐÌNHAN17D10.571CD 
125.171250523123NGUYỄN THÀNHAN17DT10.941CD 
126.141250712102Bùi HồngÂn14H10.863CDLần 2 liên tiếp
127.171250413401NGUYỄN HOÀIÂN17C402CDLần 2 liên tiếp
128.161250533401TRƯƠNG HÀ ÂN16T40.841CD 
129.161250533502BÙI VIẾT HÙNG ANH16T50.171CD 
130.161250533462Đào ViệtAnh16T40.442CDLần 2 liên tiếp
131.151250513501LÊ ĐÌNH ANH15D20.581CD 
132.161250413101Nguyễn Tiến Anh16C10.223CDLần 2 liên tiếp
133.171250413102TRƯƠNG QUANGÁNH17C10.153CDLần 3 liên tiếp
134.161250423201TRẦN NGỌC BÀN16DL203CDLần 2 liên tiếp
135.171250423401PHẠM XUÂNBẰNG17DL40.612CDLần 2 liên tiếp
136.171250423201HỒ PHƯỚCBẢO17DL203CDLần 3 liên tiếp
137.171250513458HỒ QUỐCBẢO17D402CDLần 2 liên tiếp
138.151250433102HUỲNH ĐỨC BẢO15N101CD 
139.151250533103HUỲNH QUANG BẢO15T102CD 
140.171250513104NGUYỄN VĂN CHÍBẢO17D102CDLần 2 liên tiếp
141.161250433205PHAN HUY BẢO16N20.952CD 
142.161250533403TRẦN QUỐC BẢO16T403CDLần 3 liên tiếp
143.171250413206TRƯƠNG QUỐCBẢO17C203CDLần 3 liên tiếp
144.171250423261VÕ ĐẶNG DUYBẢO17DL202CDLần 2 liên tiếp
145.171250413458LÊ ĐÌNH THANHBÌNH17C403CDLần 3 liên tiếp
146.171250413405TRẦN HỮUBÌNH17C40.783CDLần 3 liên tiếp
147.141250532203Nguyễn NgọcBôn14T203CDLần 3 liên tiếp
148.171250533405NGUYỄN CÔNGCẦN17T402CDLần 2 liên tiếp
149.171250543105LÊ THỌCẢNH17HQ10.622CDLần 2 liên tiếp
150.171250513503NGUYỄNCẦU17D20.862CDLần 2 liên tiếp
151.171250413302NGUYỄNCHÂU17C301CD 
152.171250533305NGUYỄN THỊ MINHCHI17T302CDLần 2 liên tiếp
153.171250643102NGUYỄN VĂNCHIẾN17XH10.781CD 
154.171250423564THÁI VĂNCHIẾN17DL502CDLần 2 liên tiếp
155.171250513202ĐOÀN CÔNGCHÍNH17D40.212CDLần 2 liên tiếp
156.171250423203DƯƠNG CHÍCHUNG17DL20.872CDLần 2 liên tiếp
157.141250422402Huỳnh VănChương14DL403CDLần 3 liên tiếp
158.171250443203TRƯƠNG BẢO HUYCHƯƠNG17CDT202CDLần 2 liên tiếp
159.171250513506HUỲNH THANHCÔNG17D201CD 
160.171250423205TRẦN VĂNCÔNG17DL203CDLần 3 liên tiếp
161.151250513304NGUYỄN VŨ LA CƯƠNG15D504CDLần 2 liên tiếp
162.171250533104LÂM QUỐCCƯỜNG17T102CDLần 2 liên tiếp
163.161250413205LÊ VĂN CƯỜNG16C20.672CDLần 2 liên tiếp
164.171250513456NGUYỄN CAOCƯỜNG17D402CDLần 2 liên tiếp
165.151250533167Nguyễn MạnhCường15T103CDLần 2 liên tiếp
166.161250533405NGUYỄN QUỐC CƯỜNG16T40.941CD 
167.171250533307NGUYỄN VŨ HOÀNGCƯỜNG17T301CD 
168.151250413203PHAN MẠNH CƯỜNG15C20.52CDLần 2 liên tiếp
169.151250543106PHAN QUỐC CƯỜNG15HQ104CDLần 3 liên tiếp
170.141250732205Phan QuốcĐại14HTP20.251CD 
171.171250533107TRẦN CÔNGĐÀM17T102CDLần 2 liên tiếp
172.141250532107Ngô VănDăn14T102CD 
173.161250413168Nguyễn XuânĐăng16C103CDLần 3 liên tiếp
174.141250612107Nguyễn Văn TrungĐạo14XD102CDLần 2 liên tiếp
175.151250533409HUỲNH VĂN ĐẠT15T402CDLần 2 liên tiếp
176.141250532108Lâm QuốcĐạt14T101CD 
177.161250443249Ngô TiếnĐạt16CDT20.411CD 
178.151250513309NGUYỄN LÊ AN ĐẠT15D30.61CD 
179.171250743104NGUYỄN QUÝĐẠT17SH102CDLần 2 liên tiếp
180.161250513404Trương Hữu Đạt16D202CDLần 2 liên tiếp
181.151250533310ĐẶNG VĂN ĐỊNH15T30.572CDLần 2 liên tiếp
182.171250743101MẠC QUỐCĐÔ17SH102CDLần 2 liên tiếp
183.171250533510NGÔ VĂNĐOÀN17T502CDLần 2 liên tiếp
184.151250423309LÊ QUANG ĐÔNG15DL304CDLần 2 liên tiếp
185.171250413408NGUYỄN PHƯƠNGĐÔNG17C40.892CDLần 2 liên tiếp
186.171250733107TRẦN NHẬTDUẬT17HTP10.621CD 
187.161250423108HOÀNG CÔNG ĐỨC16DL102CD 
188.171250413410LÊ TRẦNĐỨC17C40.592CDLần 2 liên tiếp
189.171250423212NGUYỄN ĐÌNHĐỨC17DL202CDLần 2 liên tiếp
190.171250543106PHẠM MINHĐỨC17HQ103CDLần 3 liên tiếp
191.171250513204HOÀNG ANHDŨNG17D401CD 
192.171250733106PHAN VĂNDŨNG17HTP101CD 
193.171250613110TRẦN THANHDŨNG17XD101CD 
194.151250723110TRẦN VĂN DŨNG15MT101CD 
195.171250533207HỒ XUÂNDƯƠNG17T21.21CD 
196.151250653105LÊ NGỌC DƯƠNG15KT101CD 
197.161250533510NGUYỄN AN DƯƠNG16T50.112CD 
198.171250533511NGUYỄN HỮUDƯƠNG17T503CDLần 3 liên tiếp
199.171250513551HỒ KỲDƯỠNG17D402CDLần 2 liên tiếp
200.161250513208HỒ NGỌC DUY16D30.91CD 
201.171250533512MAI HOÀNGDUY17T502CDLần 2 liên tiếp
202.171250513408NGUYỄN BẢODUY17D302CDLần 2 liên tiếp
203.151250533113PHẠM NGUYỄN HOÀI DUY15T10.143CDLần 3 liên tiếp
204.171250723101PHAN NGỌC MINHDUY17MT102CDLần 2 liên tiếp
205.151250733112PHẠM THỊ DUYÊN15HTP101CD 
206.161250413107PHẠM VIẾT GIẢNG16C10.163CDLần 2 liên tiếp
207.131250642155Nguyễn CôngGiáp13XH101CD 
208.171250513409LÊ VĂNHẢI17D202CDLần 2 liên tiếp
209.151250533411LÊ TẤN HẢI15T404CDLần 2 liên tiếp
210.141250422316Nguyễn Cảnh ViệtHải14DL301CD 
211.161250533312Nguyễn Phước Hải16T303CDLần 3 liên tiếp
212.171250513108NGUYỄN TUẤNHẢI17D10.162CDLần 2 liên tiếp
213.171250423310NGUYỄN VĂNHẢI17DL30.652CDLần 2 liên tiếp
214.171250533212NGUYỄN VĂN DUYHẢI17T20.111CD 
215.151250533315TRƯƠNG THẾ HẢI15T302CDLần 2 liên tiếp
216.161250513112HỒ ĐẮC HẠNH16D102CDLần 2 liên tiếp
217.171250533210LÊ MỸHẠNH17T20.061CD 
218.141250512185Trần XuânHào14D10.381CD 
219.171250513410HOÀNG HỮUHẢO17D30.243CDLần 3 liên tiếp
220.151250443110LÊ HOÀNG HẢO15CDT102CD 
221.151250513315ĐINH CÔNG HẬU15D51.111CD 
222.161250423313HỒ ĐẮC HẬU16DL30.184CDLần 2 liên tiếp
223.171250413218HUỲNH MINHHẬU17C20.32CDLần 2 liên tiếp
224.151250523114PHAN TIẾN HẬU15DT10.671CD 
225.141250512413TrầnHậu14D402CD 
226.141250642156Lê VănHiền14XH102CDLần 2 liên tiếp
227.171250533319TRẦN VĂNHIỀN17T301CD 
228.151250433117NGUYỄN ĐẠI HIỂN15N101CD 
229.171250423216NGUYỄN VĂNHIỆP17DL203CDLần 3 liên tiếp
230.171250513210PHẠM NHƯHIỆP17D402CDLần 2 liên tiếp
231.151250423111ĐỒNG VĂN HIẾU15DL10.752CD 
232.171250533320HỒ ĐẮCHIẾU17T30.713CDLần 3 liên tiếp
233.161250533515HOÀNG MINH HIẾU16T503CDLần 3 liên tiếp
234.151250433119PHẠM NGỌC HIẾU15N101CD 
235.171250413221TRẦN HUYHIẾU17C202CDLần 2 liên tiếp
236.161250423220ĐỖ DUY HÒA16DL20.143CDLần 3 liên tiếp
237.141250512182Nguyễn ĐìnhHòa14D10.563CDLần 2 liên tiếp
238.171250423414TRƯƠNG VIẾTHÒA17DL402CDLần 2 liên tiếp
239.171250513112BÙI QUANGHOÀNG17D30.831CD 
240.171250533324ĐINH TẤNHOÀNG17T30.352CDLần 2 liên tiếp
241.141250522172Đường KhắcHoàng14DT102CD 
242.141250632141Nguyễn QuốcHoàng14XC102CDLần 2 liên tiếp
243.141250722212Nguyễn VănHoàng14MT20.234CDLần 2 liên tiếp
244.151250613115NGUYỄN VĂN HOÀNG15XD10.554CDLần 2 liên tiếp
245.161250423569Trần DuyHoàng16DL50.412CD 
246.171250533216TRẦN VĂN MINHHOÀNG17T20.831CD 
247.151250713105NGUYỄN VĂN HỘI15H10.22CD 
248.171250543109THÁI NGỌC ÁNHHỒNG17HQ103CDLần 3 liên tiếp
249.151250613116TRƯƠNG THANH HỒNG15XD101CD 
250.151250723113TRƯƠNG SĨ HỢP15MT10.833CDLần 2 liên tiếp
251.171250513214VÕ NGỌCHUÂN17D302CDLần 2 liên tiếp
252.171250433113BÙI PHIHÙNG17N102CDLần 2 liên tiếp
253.161250423121Châu Thanh Hùng16DL10.624CDLần 2 liên tiếp
254.151250523119ĐẶNG QUỐC HÙNG15DT10.911CD 
255.171250533117NGÔ MINHHÙNG17T10.122CDLần 2 liên tiếp
256.151250433121NGUYỄN CAO HÙNG15N101CD 
257.171250533521NGUYỄN DUYHÙNG17T502CDLần 2 liên tiếp
258.171250423516NGUYỄN SỸHÙNG17DL50.222CDLần 2 liên tiếp
259.171250423318TRÀ PHIHÙNG17DL30.151CD 
260.171250543111TRẦN KIMHÙNG17HQ102CDLần 2 liên tiếp
261.171250513113HỒ CÔNGHƯNG17D102CDLần 2 liên tiếp
262.161250513319Lê Minh Hưng16D30.942CDLần 2 liên tiếp
263.151250423225LÊ THỌ HƯNG15DL201CD 
264.171250533370NGUYỄN HỮU QUỐCHƯNG17T302CDLần 2 liên tiếp
265.171250513151NGUYỄN NGỌCHƯNG17D40.961CD 
266.171250533118NGUYỄN THÀNHHƯNG17T10.721CD 
267.171250443113NGUYỄN VĂNHƯNG17CDT103CDLần 3 liên tiếp
268.151250513419TRẦN ĐẠI BẢO HƯNG15D40.223CDLần 2 liên tiếp
269.151250733127ĐÀM NGUYÊN HỒNG HỮU15HTP10.373CDLần 2 liên tiếp
270.161250533221PHAN CẢNH HỬU16T21.291CD 
271.171250513415DƯƠNG NGUYỄN GIAHUY17D202CDLần 2 liên tiếp
272.161250513412Dương Quang Huy16D30.122CDLần 2 liên tiếp
273.151250613162HOÀNG ĐỨC HUY15XD113CDLần 2 liên tiếp
274.171250513553HUỲNH VIỆTHUY17D302CDLần 2 liên tiếp
275.161250413214Nguyễn Công Huy16C203CDLần 2 liên tiếp
276.161250513215NGUYỄN KHÁNHHUY16D30.842CDLần 2 liên tiếp
277.151250443119NGUYỄN MINH HUY15CDT101CD 
278.171250723102NGUYỄN PHƯỚCHUY17MT10.443CDLần 3 liên tiếp
279.171250423421NGUYỄN QUANGHUY17DL402CDLần 2 liên tiếp
280.171250413421PHẠM ĐÌNHHUY17C40.621CD 
281.171250413422PHẠM HẢI QUỐCHUY17C40.952CDLần 2 liên tiếp
282.171250513216TRẦN QUANGHUY17D10.792CDLần 2 liên tiếp
283.171250513157TRƯƠNG BỬUHUY17D102CDLần 2 liên tiếp
284.171250643110VÕ HỒ VĂNHUY17XH10.282CDLần 2 liên tiếp
285.171250533421VÕ NGỌCHUY17T403CDLần 3 liên tiếp
286.171250413423NGUYỄN NGỌCHY17C402CDLần 2 liên tiếp
287.171250413118NGUYỄN TRẦN VĨKHA17C10.652CDLần 2 liên tiếp
288.171250733111TRỊNH VĂN MẠNHKHA17HTP10.121CD 
289.161250513218NGUYỄN PHI KHANH16D30.472CD 
290.171250423223NGÔ NHẬTKHÁNH17DL20.412CDLần 2 liên tiếp
291.171250533126NGUYỄN HỮU QUỐCKHÁNH17T10.942CD 
292.161250443215TRẦN NGỌC KHÁNH16CDT203CDLần 3 liên tiếp
293.151250513217VÕ QUỐC KHÁNH15D20.22CD 
294.141250532319Đinh HoàngKhảo14T302CD 
295.171250533222TRẦN PHƯỚC ĐĂNGKHIÊM17T20.111CD 
296.161250643106Phạm Văn Khiên16XH101CD 
297.171250533423VÕ ĐẶNGKHIẾT17T402CDLần 2 liên tiếp
298.151250713107HỒ VĂN KHOA15H102CDLần 2 liên tiếp
299.171250523120VÕ LÊ ANHKHOA17DT10.133CDLần 3 liên tiếp
300.151250423330ĐOÀN KHUÊ15DL30.31CD 
301.161250423128LÊ HIẾU KHUÊ16DL104CDLần 3 liên tiếp
302.151250613120LÊ VĂN KÍNH15XD101CD 
303.151250613121ĐỒNG VIẾT THANH LẠC15XD10.423CDLần 2 liên tiếp
304.151250533225HỒ TÙNG LÂM15T20.83CDLần 2 liên tiếp
305.171250713110Hoàng BảoLâm17H10.81CD 
306.161250543131Nguyễn Duy Lâm16HQ10.423CDLần 2 liên tiếp
307.171250633118NGUYỄN TÙNGLÂM17XC102CDLần 2 liên tiếp
308.161250413162Phạm Ngọc Lâm16C10.333CDLần 2 liên tiếp
309.171250533527NGUYỄN DUYLÃM17T501CD 
310.151250543122LƯU VĂN LÀNH15HQ101CD 
311.141250722116Lê VănLào14MT102CDLần 2 liên tiếp
312.171250533363VÕ VĂNLÂU17T301CD 
313.141250422421Nguyễn Hữu14DL40.52CD 
314.161250513417Đinh Văn Linh16D203CDLần 3 liên tiếp
315.171250513314NGUYỄN QUANGLINH17D103CDLần 3 liên tiếp
316.141250612219Nguyễn VănLinh14XD202CD 
317.171250533229PHẠM QUANGLINH17T20.641CD 
318.171250643115TRẦNLINH17XH101CD 
319.171250533226HUỲNH TẤNLĨNH17T20.713CDLần 3 liên tiếp
320.171250443215NGUYỄN ĐỨCLĨNH17CDT20.933CDLần 3 liên tiếp
321.171250513122LÊ ĐÌNH QUANGLỘC17D11.122CDLần 2 liên tiếp
322.171250423521NGUYỄN ĐỨCLỘC17DL502CDLần 2 liên tiếp
323.161250423327NGUYỄN HỒ ĐẮC LỘC16DL30.564CDLần 2 liên tiếp
324.171250513220TRẦN VĂNLỘC17D10.92CDLần 2 liên tiếp
325.161250613125TRƯƠNG HOÀNG LỘC16XD10.31CD 
326.171250423324NGUYỄN THANHLỢI17DL30.332CDLần 2 liên tiếp
327.171250413227LÊ VĂNLONG17C201CD 
328.171250533529NGÔ LÊ THANHLONG17T50.322CDLần 2 liên tiếp
329.171250433213NGUYỄN ĐỨCLONG17N201CD 
330.161250533163Nguyễn PhiLong16T102CDLần 2 liên tiếp
331.171250413463NGUYỄN THANHLONG17C40.882CDLần 2 liên tiếp
332.171250513520PHẠM PHILONG17D202CDLần 2 liên tiếp
333.171250413121TRẦN XUÂNLONG17C10.382CDLần 2 liên tiếp
334.171250513315HỒ KHÁNHLUÂN17D303CDLần 3 liên tiếp
335.171250513223TRẦN ĐĂNGLUÂN17D40.931CD 
336.141250422427Võ HữuLuận14DL403CDLần 2 liên tiếp
337.151250433132LÊ ĐỨC LƯƠNG15N10.672CD 
338.171250533532LÊ MINHMẪN17T501CD 
339.141250612171Phan MinhMẫn14XD10.51CD 
340.171250533428TRẦN VĂNMẪN17T402CDLần 2 liên tiếp
341.171250513523NGÔ TRƯƠNGMẠNH17D40.941CD 
342.151250543125NGUYỄN CÔNG ĐỨC MẠNH15HQ101CD 
343.161250533529NGUYỄN ĐỨC MẠNH16T50.21CD 
344.171250533531TRẦN HỮUMẠNH17T50.382CDLần 2 liên tiếp
345.171250533230VÕ QUỐCMẠNH17T20.442CDLần 2 liên tiếp
346.161250653112Trịnh NgọcMến16KT10.911CD 
347.171250513524ĐINH CÔNGMINH17D40.42CDLần 2 liên tiếp
348.171250443122MINH17CDT102CDLần 2 liên tiếp
349.171250513422NGUYỄN ANHMINH17D203CDLần 3 liên tiếp
350.151250443130NGUYỄN TẤN MINH15CDT102CD 
351.171250523119NGUYỄN THANHMINH17DT103CDLần 3 liên tiếp
352.171250433117NGUYỄN VĂN CÔNGMINH17N102CDLần 2 liên tiếp
353.161250713104TRẦN ÁNH MINH16H10.752CD 
354.171250533336TRẦN QUANGMINH17T30.292CDLần 2 liên tiếp
355.171250513126TRƯƠNG CÔNGMINH17D303CDLần 3 liên tiếp
356.171250513423PHAN NGỌC HOÀNGMỸ17D40.432CDLần 2 liên tiếp
357.161250533326ĐỖ XUÂNNAM16T302CDLần 2 liên tiếp
358.161250423239LÊ TRẦN HOÀI NAM16DL203CDLần 3 liên tiếp
359.151250433134TRẦN PHƯƠNG NAM15N111CD 
360.161250533127PHẠM THỊ NGỌC NGA16T10.81CD 
361.171250543116HỒ THỊNGÂN17HQ10.212CDLần 2 liên tiếp
362.151250743112NGUYỄN THỊ NGÂN15SH10.422CD 
363.171250533133ĐINH THANHNGHĨA17T10.633CDLần 3 liên tiếp
364.161250443118NGHĨA16CDT10.112CD 
365.141250512331Hoàng BáNgọc14D302CDLần 2 liên tiếp
366.171250513316NGÔ ĐÌNHNGỌC17D40.412CDLần 2 liên tiếp
367.161250533130NGUYỄN HÀ NGUYÊN16T102CDLần 2 liên tiếp
368.141250412232Trần VănNguyên14C201CD 
369.171250533339NGUYỄN ANHNHÃ17T301CD 
370.141250422433Nguyễn ThanhNhàn14DL402CDLần 2 liên tiếp
371.171250533235LÊ VĂNNHÂN17T203CDLần 3 liên tiếp
372.171250513317PHAN VĂNNHÂN17D40.32CDLần 2 liên tiếp
373.161250513424Hồ Đăng Nhạt16D30.462CDLần 2 liên tiếp
374.171250513129ĐỖ MINHNHẬT17D102CDLần 2 liên tiếp
375.171250423525GIANG VĂNNHẬT17DL50.132CDLần 2 liên tiếp
376.171250413335LÊ TẤNNHẬT17C302CDLần 2 liên tiếp
377.171250533536TRẦN PHƯỚCNHẬT17T50.062CDLần 2 liên tiếp
378.151250723123NGUYỄN VĂN NHIÊN15MT10.84CDLần 2 liên tiếp
379.141250422139Nguyễn TùngNhơn14DL103CDLần 2 liên tiếp
380.161250413324NGUYỄN ĐĂNGNHUẬN16C30.633CDLần 2 liên tiếp
381.171250533540VÕ VĂNNHỰT17T50.742CDLần 2 liên tiếp
382.161250533427NINH16T40.373CDLần 2 liên tiếp
383.151250723124KIỀU HOÀNG NINH15MT101CD 
384.171250533435LÊ THỊ TUẤNOANH17T40.112CDLần 2 liên tiếp
385.171250523121NGUYỄN VÕPHÁP17DT102CDLần 2 liên tiếp
386.151250643116TRẦN ANH PHÁP15XH101CD 
387.171250443222TRẦN VĂNPHÁT17CDT203CDLần 3 liên tiếp
388.151250513434VÕ THÀNH PHÁT15D40.244CDLần 2 liên tiếp
389.171250513227NGUYỄN HOÀNGPHI17D10.631CD 
390.161250513427DƯƠNG HOÀI PHONG16D301CD 
391.171250513130LÊ VĂNPHONG17D10.951CD 
392.171250423232NGÔ TRẦN TẤNPHONG17DL20.912CDLần 2 liên tiếp
393.161250433167Vũ DuyPhong16N101CD 
394.171250613129LÊ VĂNPHÚC17XD10.381CD 
395.151250443136NGUYỄN HOÀNG PHÚC15CDT101CD 
396.171250523109NGUYỄN TẤNPHÚC17DT10.922CDLần 2 liên tiếp
397.171250423433TRẦNPHÚC17DL40.531CD 
398.171250413460TRẦN VĂNPHÚC17C40.751CD 
399.171250413434NGUYỄN HỮU HOÀIPHƯỚC17C402CDLần 2 liên tiếp
400.171250663110ĐÀO VĂNPHƯƠNG17QX101CD 
401.171250533140NGUYỄN THỊ TRÚCPHƯƠNG17T102CDLần 2 liên tiếp
402.171250413435TRẦN TRUNGPHƯƠNG17C402CDLần 2 liên tiếp
403.151250543130HUỲNH VŨ NHẬT PHƯỢNG15HQ101CD 
404.171250513345TRẦN MINHQUAN17D30.812CDLần 2 liên tiếp
405.141250722130Trần MinhQuân14MT102CDLần 2 liên tiếp
406.161250513160Trần VănQuân16D10.791CD 
407.171250533437VÕ ĐĂNGQUÂN17T40.051CD 
408.141250442139Võ LêQuân14CDT103CDLần 2 liên tiếp
409.171250663109LÊ VĂNQUANG17QX101CD 
410.151250633130Lương KimQuang15XC101CD 
411.171250533461TRẦN ÁNH HỒNGQUANG17T401CD 
412.161250413169Trần NhậtQuang16C102CDLần 2 liên tiếp
413.131250642152Trịnh Nguyễn ĐăngQuang13XH103CDLần 2 liên tiếp
414.171250433220LÊ HOÀNG ANHQUỐC17N202CDLần 2 liên tiếp
415.151250513534NGUYỄN VƯƠNG QUỐC15D501CD 
416.151250533464PHAN THANH QUỐC15T403CDLần 2 liên tiếp
417.161250513432Nguyễn Ngọc Quy16D20.33CDLần 2 liên tiếp
418.171250433124NGUYỄN VĂNQUÝ17N10.721CD 
419.171250513431NGUYỄN QUỐCQUÝ17D40.742CDLần 2 liên tiếp
420.171250513235TỪ NGỌCQUÝ17D40.282CDLần 2 liên tiếp
421.171250533145ĐÀM THANHQUYỀN17T10.132CDLần 2 liên tiếp
422.171250533265NGUYỄN PHAN THANHQUYN17T202CDLần 2 liên tiếp
423.171250443127ĐỖ THANHRIN17CDT10.652CDLần 2 liên tiếp
424.171250413263TRẦN VIẾTRỐP17C20.51CD 
425.151250433147NGUYỄN THANH SANG15N102CD 
426.141250632142Nguyễn TuấnSang14XC102CDLần 2 liên tiếp
427.141250512340Phan ThanhSang14D30.315CDLần 2 liên tiếp
428.171250533547TRÌNH HỮU NHẤTSINH17T50.671CD 
429.141250512245Đặng PhướcSơn14D20.85CDLần 2 liên tiếp
430.141250432156Đoàn Công TháiSơn14N102CD 
431.141250532458Hồ QuangSơn14T403CDLần 3 liên tiếp
432.171250423530LÊ ĐỨCSỸ17DL502CDLần 2 liên tiếp
433.161250443225ĐẶNG HỮU TÀI16CDT203CDLần 2 liên tiếp
434.171250533347NGUYỄN TĂNG TẤNTÀI17T302CDLần 2 liên tiếp
435.151250413338PHẠM NGỌC TÀI15C30.81CD 
436.171250533563TRẦN ĐỨCTÀI17T503CDLần 3 liên tiếp
437.171250533444BÙI THANHTAM17T401CD 
438.161250533538NGUYỄN THÀNH TÂM16T50.111CD 
439.171250513434PHẠM HÒATÂM17D301CD 
440.171250513135TRẦN VĂNTÂM17D301CD 
441.171250413340VÕ NGỌCTÂM17C303CDLần 3 liên tiếp
442.151250443239HỒ VĂN TÂN15CDT20.751CD 
443.151250423250NGUYỄN HỮU NHẬT TÂN15DL20.323CDLần 2 liên tiếp
444.171250413341NGUYỄN VIỆTTÂN17C301CD 
445.171250513323PHẠM QUANGTẤN17D40.112CDLần 2 liên tiếp
446.171250423337TRẦN VĂNTẤN17DL31.12CDLần 2 liên tiếp
447.141250512656Huỳnh TấnThái14D60.792CD 
448.171250413243LÊ VĂN NAMTHÁI17C20.792CDLần 2 liên tiếp
449.161250533339PHAN VĂNTHĂNG16T30.71CD 
450.171250513435BÙI VĂNTHẮNG17D20.542CDLần 2 liên tiếp
451.171250423138MAI VĂNTHẮNG17DL102CDLần 2 liên tiếp
452.141250512346Nguyễn ChiếnThắng14D304CDLần 2 liên tiếp
453.161250533240NGUYỄN ĐỨC THẮNG16T20.653CDLần 2 liên tiếp
454.151250533439NGUYỄN MINH THẮNG15T401CD 
455.171250513136TRẦN VĂNTHẮNG17D40.221CD 
456.171250513539LÊ DUYTHANH17D20.362CDLần 2 liên tiếp
457.161250613141NGUYỄN NHẤT THANH16XD10.71CD 
458.171250433224NGUYỄN PHÚCTHANH17N20.71CD 
459.171250413345TRẦN DUYTHANH17C302CDLần 2 liên tiếp
460.171250433223TRẦN VĂNTHANH17N20.222CDLần 2 liên tiếp
461.171250513324ĐẶNGTHÀNH17D10.951CD 
462.141250642135Nguyễn ĐứcThành14XH103CDLần 2 liên tiếp
463.141250512348Nguyễn Phước BảoThành14D303CDLần 2 liên tiếp
464.161250413245VÕ VĂN THÀNH16C20.433CDLần 2 liên tiếp
465.141250412348Bùi XuânThế14C302CDLần 2 liên tiếp
466.171250443134TRẦNTHÊM17CDT10.272CDLần 2 liên tiếp
467.171250533249LÊ HỮU MAITHI17T203CDLần 3 liên tiếp
468.151250533168Hoàng XuânThiên15T10.271CD 
469.141250422455Phạm QuốcThiên14DL403CDLần 2 liên tiếp
470.151250513344HOÀNG ANH THIỆN15D302CD 
471.171250423241LÊ QUANGTHIỆN17DL201CD 
472.171250533549NGUYỄN QUANGTHIỆN17T50.941CD 
473.171250443135NGUYỄN TRUNGTHIỆN17CDT102CDLần 2 liên tiếp
474.151250513160Phạm VănThiện15D10.853CDLần 3 liên tiếp
475.151250533444TẠ THANH THIỆN15T402CD 
476.161250533341HÀ THÚC THỊNH16T303CDLần 3 liên tiếp
477.171250423140NGUYỄN HOÀNGTHỊNH17DL103CDLần 3 liên tiếp
478.171250443260NGUYỄN THÀNHTHỊNH17CDT202CDLần 2 liên tiếp
479.161250513244PHẠM PHÚ THỊNH16D303CDLần 2 liên tiếp
480.171250413455PHAN TRẦN PHÚTHỊNH17C40.412CDLần 2 liên tiếp
481.171250533150TĂNG PHÚCTHỊNH17T10.791CD 
482.171250423537PHAN PHƯỚCTHƠ17DL502CDLần 2 liên tiếp
483.171250423535ĐỖ XUÂNTHỌ17DL502CDLần 2 liên tiếp
484.171250533151NGUYỄN PHÚCTHỌ17T10.442CDLần 2 liên tiếp
485.171250513541VÕ NGỌCTHỎA17D20.882CDLần 2 liên tiếp
486.141250442156Mai HữuThời14CDT102CD 
487.171250423438NGUYỄN VIỄNTHÔNG17DL40.563CDLần 3 liên tiếp
488.171250413248HÀ VĂNTHỐNG17C202CDLần 2 liên tiếp
489.161250723115NGUYỄN ANH THƯ16MT102CD 
490.171250433225TRỊNH KÝTHƯ17N20.191CD 
491.171250423258NGUYỄN CÔNGTHUẦN17DL20.743CDLần 3 liên tiếp
492.151250443151NGUYỄN HỮU THUẦN15CDT102CD 
493.171250413250HỒ SƯTHUẬN17C20.562CD 
494.171250443148HOÀNG TRỌNGTHUẬN17CDT10.891CD 
495.171250513327NGUYỄN VĂNTHỨC17D40.262CDLần 2 liên tiếp
496.171250433226TRẦN HỒNGTHƯƠNG17N21.112CDLần 2 liên tiếp
497.151250513539NGUYỄN VĂN THƯỜNG15D501CD 
498.171250513243ĐINH VĂNTIẾN17D10.752CDLần 2 liên tiếp
499.171250513439DƯƠNG CÔNGTIẾN17D202CDLần 2 liên tiếp
500.171250433147Lê ĐứcTiến17N10.531CD 
501.161250513141Nguyễn Lê ĐìnhTiến16D40.32CD 
502.171250413447NGUYỄN TRẦN NGỌCTIẾN17C40.821CD 
503.171250533349TRẦN MINHTIẾN17T30.651CD 
504.171250533255TRẦN VĂNTIẾN17T20.271CD 
505.171250413351NGUYỄN LÊTÍN17C302CDLần 2 liên tiếp
506.171250433141NGUYỄN MINHTÍNH17N10.632CDLần 2 liên tiếp
507.171250533253LÊ NGUYỄN ĐỒNGTÌNH17T20.172CD 
508.141250412161Nguyễn ViếtTịnh14C102CD 
509.151250413447PHẠM VĂN TỊNH15C401CD 
510.171250533348PHÙNG VĂNTỊNH17T30.843CDLần 3 liên tiếp
511.171250533152TRẦN XUÂNTỊNH17T102CDLần 2 liên tiếp
512.171250633109NGUYỄN VĂN17XC101CD 
513.171250613143PHẠM VIẾTTOÀN17XD10.722CDLần 2 liên tiếp
514.171250533266NGUYỄN NGỌCTOẢN17T202CDLần 2 liên tiếp
515.151250533354ĐẶNG ĐOÀN CHÂU TRÂM15T30.291CD 
516.161250533162Lê Thị NgọcTrâm16T10.051CD 
517.151250533151NGUYỄN CÔNG TRÁNG15T101CD 
518.161250423556NGUYỄN PHAN TRÍ16DL50.71CD 
519.171250643124PHẠM NGUYỄN HOÀNGTRÍ17XH102CDLần 2 liên tiếp
520.171250533154TRƯƠNG QUỐCTRÍ17T102CDLần 2 liên tiếp
521.161250443232HUỲNH TRIỀU16CDT202CDLần 2 liên tiếp
522.171250413352LƯƠNG PHAN THANHTRIỀU17C302CDLần 2 liên tiếp
523.161250513247PHẠM VĂN TRIỀU16D40.632CD 
524.171250533257PHẠM QUỐCTRIỆU17T20.123CDLần 3 liên tiếp
525.161250533149Phan Quốc Trịnh16T10.372CD 
526.171250423458Hoàng NghĩaTrọng17DL40.471CD 
527.171250423264NGÔ THÀNHTRỌNG17DL202CDLần 2 liên tiếp
528.171250533156NGUYỄN VĂNTRỌNG17T103CDLần 3 liên tiếp
529.161250413251VÕ ĐỨC TRỌNG16C20.532CDLần 2 liên tiếp
530.161250413252VÕ NHƯ TRỌNG16C20.53CDLần 3 liên tiếp
531.161250613149Võ Thành Trọng16XD102CDLần 2 liên tiếp
532.161250533348HỒ QUỐC TRỬ16T30.052CDLần 2 liên tiếp
533.171250513145LÊ HỮU THÀNHTRUNG17D402CDLần 2 liên tiếp
534.171250423561NGUYỄN HỮU NHẤTTRUNG17DL50.792CDLần 2 liên tiếp
535.171250533157NGUYỄN VĂNTRUNG17T10.122CDLần 2 liên tiếp
536.171250413356TẠ KẾTRUNG17C302CDLần 2 liên tiếp
537.161250413155BÙI QUANG TRƯỜNG16C103CDLần 2 liên tiếp
538.171250413145ĐỖ QUANGTRƯỜNG17C10.952CDLần 2 liên tiếp
539.171250613145HỒ NGUYỄN XUÂNTRƯỜNG17XD10.742CDLần 2 liên tiếp
540.171250413256HUỲNH QUANGTRƯỜNG17C20.352CD 
541.161250413157NGUYỄN ĐÔNGTRƯỜNG16C103CDLần 3 liên tiếp
542.171250423250NGUYỄN PHITRƯỜNG17DL202CDLần 2 liên tiếp
543.151250723137CÁI XUÂN TRUYỀN15MT10.822CDLần 2 liên tiếp
544.171250513334TRẦN QUANGTRUYỀN17D30.142CDLần 2 liên tiếp
545.17125051333517D202CDLần 2 liên tiếp
546.171250423546LÊ ANH17DL50.782CDLần 2 liên tiếp
547.171250533355NGÔ THIỆN17T30.112CDLần 2 liên tiếp
548.171250513441TRẦN VĂN17D40.112CDLần 2 liên tiếp
549.141250532257Bùi Duy14T204CDLần 3 liên tiếp
550.151250413355HỒ ANH TUẤN15C30.554CDLần 2 liên tiếp
551.171250533553LÊ ĐÌNHTUẤN17T50.432CDLần 2 liên tiếp
552.171250523117LÊ QUỐCTUẤN17DT103CDLần 3 liên tiếp
553.171250443145LÊ THANHTUẤN17CDT101CD 
554.161250413256NGUYỄN ANH TUẤN16C20.941CD 
555.171250413457NGUYỄN MINHTUẤN17C402CDLần 2 liên tiếp
556.151250533456NGUYỄN VĂN TUẤN15T402CDLần 2 liên tiếp
557.161250513150PHẠM VĂN TUẤN16D10.782CDLần 2 liên tiếp
558.141250532359Trương CôngTuấn14T303CDLần 2 liên tiếp
559.161250533252TRƯƠNG CÔNG TUỆ16T201CD 
560.171250543134ĐỖ PHÚCTÙNG17HQ10.472CDLần 2 liên tiếp
561.161250413354Đỗ Văn Tùng16C301CD 
562.151250513149NGUYỄN PHẠM ANH TÙNG15D103CDLần 2 liên tiếp
563.171250433142TRẦN VĂNTÙNG17N10.221CD 
564.171250543125VÕ ANHTÙNG17HQ102CDLần 2 liên tiếp
565.151250533458HỒ TẤT TƯƠNG15T401CD 
566.141250532482Lê TríTường14T403CDLần 3 liên tiếp
567.161250533352LÊ HỮU MINH TUYÊN16T30.893CDLần 2 liên tiếp
568.171250413452VÕ HUỲNHTUYỂN17C40.891CD 
569.141250512161Đào VănƯng14D101CD 
570.151250533161LÊ NGỌC 15T101CD 
571.141250412360Lê VănViên14C302CDLần 2 liên tiếp
572.161250663109HỒ VĂNVIỆT16XD102CD 
573.171250413364HOÀNG TRUNGVIỆT17C302CDLần 2 liên tiếp
574.151250513452NGUYỄN HỒNG VIỆT15D303CDLần 2 liên tiếp
575.171250443146NGUYỄN QUỐCVIỆT17CDT10.121CD 
576.151250423365PHAN QUỐC VIỆT15DL301CD 
577.161250513156Trần QuốcViệt16D10.783CDLần 3 liên tiếp
578.171250533358HUỲNH HIỂUVINH17T303CDLần 3 liên tiếp
579.151250613159HUỲNH KIM VINH15XD10.251CD 
580.161250533455Nguyễn Bá Gia Vĩnh16T40.62CD 
581.171250533260CHÂU VĂN17T201CD 
582.161250533155Hoàng Viết Vũ16T10.262CD 
583.171250423357NGUYỄN VŨ TẤN17DL30.742CDLần 2 liên tiếp
584.161250433159NGUYỄN DUY VƯƠN16N102CD 
585.171250443244HỒ NGUYỄN HÙNGVƯƠNG17CDT201CD 
586.171250413454HUỲNH NGỌCVƯƠNG17C40.242CDLần 2 liên tiếp
587.151250543143LÊ HẢI VƯƠNG15HQ104CDLần 3 liên tiếp
588.151250443261NGÔ QUANG VƯƠNG15CDT20.671CD 
589.171250423554TRẦN QUỐCVƯƠNG17DL50.82CDLần 2 liên tiếp
590.161250533358LƯƠNG TRIỀU VỸ16T302CD 
591.151250443262NGUYỄN GIA YÊN15CDT203CDLần 2 liên tiếp
592.171250413160PHẠM HOÀNGYÊN17C10.532CDLần 2 liên tiếp