1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ do kết quả học tập kỳ 218 kém

Sinh viên có tên dưới đây bị cảnh báo học vụ học kỳ 119 do có kết quả học tập học kỳ 218 kém:

STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpĐTBCSố lần CBHVCấpGhi chú
1.1811506120201Nguyễn Quang Thịnh An18XD20.881DH 
2.1711505110101NGUYỄN VĂN AN17HTD102DH 
3.1811504410201Trần Lê Bình An18CDT20.711DH 
4.1811505520101Nguyễn Phi Anh18TDH10.51DH 
5.1711504210201NGUYỄN HỮU HẢI ÂU17OTO20.61DH 
6.1811504310103Đặng Trần Vũ Bảo18N10.21DH 
7.1811504110202Bạch Ngọc Bông18C20.271DH 
8.1811506120205Nguyễn Xuân Châu18XD20.891DH 
9.1811504110206Võ Duy Chiến18C20.761DH 
10.1811504210303Bùi Hữu Nhật Chinh18DL30.851DH 
11.1811505520108Bùi Từ Ánh Chính18TDH10.561DH 
12.1811506310101Trần Phát Chuẩn18XC10.941DH 
13.1811504310204Bùi Duy Đan18N20.311DH 
14.1811504410207Hồ Minh Đạt18CDT20.761DH 
15.1811504210207Mai Huy Đạt18DL20.251DH 
16.1811506120107Nguyễn Tất Đạt18XD10.561DH 
17.1711504210268TRẦN VĂNĐẠT17OTO20.162DH 
18.1811505310407Đoàn Huy Doãn18T40.781DH 
19.1711504210164NGUYỄN THẾĐOAN17OTO101DH 
20.1811505410207Nguyễn Lân Dũng18DT20.631DH 
21.1811505120211Võ Đạt Dũng18D10.821DH 
22.1811504410211Lê Văn Dương18CDT20.751DH 
23.1811504310206Nguyễn Tấn Dương18N20.761DH 
24.1811504410212Trần Đại Dương18CDT20.871DH 
25.1811505310210Hà Phước Dưỡng18T20.061DH 
26.1811506310105Nguyễn Gia Duy18XC10.881DH 
27.1811504410214Nguyễn Phạm Duy18CDT20.81DH 
28.1811506310106Trịnh Quang Anh Duy18XC101DH 
29.1811505120212Nguyễn Trường Giang18D40.761DH 
30.1811514110106Lê Vũ Giáp18SK10.41DH 
31.1811514110106Lê Vũ Giáp18TDH10.41DH 
32.1811504310108Lê Thanh Hân18N10.471DH 
33.1811506310107Võ Tường Hân18XC10.811DH 
34.1811507210104Bùi Tấn Hảo18MT10.941DH 
35.1811504410117Lê Thị Hảo18CDT10.91DH 
36.1811504410217Nguyễn Minh Hậu18CDT20.941DH 
37.1811505410111Phan Phước Hiền18DT10.561DH 
38.1711504210116CAO ĐỨC HIẾU17OTO101DH 
39.1811504410167Dương Mạnh Hiếu18CDT10.81DH 
40.1811505410212Mai Xuân Hiếu18DT20.781DH 
41.1811505520213Nguyễn Văn Hiếu18TDH20.21DH 
42.1811504410126Lê Đình Hòa18CDT10.861DH 
43.1811507110103Nguyễn Xuân Sơn Hoàng18VL10.941DH 
44.1811505520218Đào Duy Huấn18TDH20.821DH 
45.1811506310139Lê Đông Hưng18XC10.361DH 
46.1811507210118Nguyễn Văn Hữu18MT10.941DH 
47.1811506120119Lê Tân Khả Huy18XD10.791DH 
48.1811505120325Lê Văn Huy18D20.671DH 
49.1811507210105Nguyễn Gia Huy18MT10.861DH 
50.1811505120326Nguyễn Thanh Huy18D40.51DH 
51.1811506310110Trần Vũ Huy18XC10.151DH 
52.1811505310216Nguyễn Tấn Huynh18T20.71DH 
53.1811506310111Nguyễn Đình Khải18XC10.351DH 
54.1711504210123LÊ NGỌC QUỐC KHIÊM17OTO10.711DH 
55.1811505410220Bùi Văn Khoa18DT20.821DH 
56.1811506410127Trần Đức Đăng Khoa18XH10.791DH 
57.1711504210220NGUYỄN VĂN KHƯƠNG17OTO20.542DH 
58.1811506310112Lê Văn Kiệt18XC10.851DH 
59.1811504310118Tô Anh Kiệt18N10.81DH 
60.1811507410104Nguyễn Hoàng Hoài Lam18SU10.651DH 
61.1811507310114Lê Văn Lào18HTP10.211DH 
62.1811506120127Huỳnh Quang Linh18XD10.831DH 
63.1811504210118Nguyễn Văn Linh18DL10.811DH 
64.1811506310137Huỳnh Tấn Lộc18XC10.841DH 
65.1811504410229Nguyễn Đắc Lộc18CDT20.51DH 
66.1811505520230Lê Thành Long18TDH20.171DH 
67.1811505410119Mai Thành Long18DT10.871DH 
68.1811505120226Ngô Doãn Long18D10.691DH 
69.1811506120225Nguyễn Đình Long18XD20.951DH 
70.1711504210126NGUYỄN TRẦN THÀNH LONG17OTO10.891DH 
71.1811504110126Phan Thiện Long18C10.471DH 
72.1811506120226Mai Thành Luân18XD20.761DH 
73.1811504410233Nguyễn Hữu Lực18CDT20.951DH 
74.1811504210227Ngô Văn MẪn18DL20.531DH 
75.1811506120228Trương Quang Mẫn18XD20.811DH 
76.1811505520130Nguyễn Thế Hoàng Minh18TDH10.671DH 
77.1811505120131Đỗ Lê Nhất Nam18D30.861DH 
78.1811504410139Hà Duy Nam18CDT10.941DH 
79.1811505410123Huỳnh Trọng Nam18DT10.711DH 
80.1811504410140Lê Trường Nam18CDT10.441DH 
81.1811505410225Nguyễn Hà Nam18DT20.51DH 
82.1811507210121Ngô Trọng Nghĩa18MT10.771DH 
83.1811504110325Phạm Trọng Nghĩa18C30.61DH 
84.1811506120134Hồ Khôi Nguyên18XD10.941DH 
85.1811504110231Nguyễn Thành Nhân18C20.211DH 
86.1811506120235Nguyễn Long Nhật18XD201DH 
87.1811506120237Nguyễn Ngọc Phát18XD20.651DH 
88.1811504110133Trần Đình Phong18C10.441DH 
89.1811505120340Trương Gia Phú18D20.51DH 
90.1811506310120Bùi Thanh Phúc18XC10.711DH 
91.1811505520243Đỗ Văn Duy Phúc18TDH20.461DH 
92.1811505520137Hồ Châu Hoàng Phúc18TDH10.451DH 
93.1811504410144Nguyễn Hòa Phước18CDT10.51DH 
94.1811506310121Trần Ngọc Phước18XC10.81DH 
95.1711504210234LÊ THANH PHƯƠNG17OTO20.911DH 
96.1811505520138Trần Lê Phương18TDH10.931DH 
97.1811504310226Nguyễn Đăng Quang18N20.111DH 
98.1811504310227Thái Đình Quang18N20.431DH 
99.1811505120342Trần Minh Quang18D40.161DH 
100.1811507210109Cao Bá Quát18MT10.331DH 
101.1711506110121LÊ ĐÌNHSANG17KTXD10.751DH 
102.1811504410148Sang18CDT10.731DH 
103.1811507210110Huỳnh Văn 18MT10.691DH 
104.1811505410128Nguyễn Thanh Sơn18DT10.531DH 
105.1811506120247Huỳnh Viết Tài18XD20.941DH 
106.1811506310124Lê Ngọc Tài18XC10.331DH 
107.1811507210112Nguyễn Anh Tài18MT10.771DH 
108.1811506310125Nguyễn Đăng Tài18XC10.651DH 
109.1811504410252Trần Thế Tài18CDT20.671DH 
110.1811505120240Hồ Minh Tâm18D10.941DH 
111.1811504210239Nguyễn Thanh Tâm18DL20.791DH 
112.1811507310135Bùi Quang Tây18HTP10.861DH 
113.1811504210439Đinh Công Thắng18DL40.791DH 
114.1811504410151Hà Đình Thắng18CDT10.351DH 
115.1711504210139HUỲNH PHI THẮNG17OTO10.351DH 
116.1811504310234Trần Văn Thắng18N20.171DH 
117.1811504310139Hồ Đắc Thành18N10.471DH 
118.1711504110152NGUYỄN GIATHÀNH17CTM10.611DH 
119.1811506120250Nguyễn Tiến Thành18XD20.381DH 
120.1811505520148Nguyễn Văn Thành18TDH10.931DH 
121.1811506310136Võ Văn Thi18XC10.581DH 
122.1711505510122NGUYỄN THANH THIÊN17TDH10.691DH 
123.1811505410133Trương Văn Hải Thiên18DT10.711DH 
124.1811504210441Trang Ngọc Thiện18DL401DH 
125.1711504110151LÊ VŨTHIỆP17CTM10.671DH 
126.1811506120254Nguyễn Văn Thìn18XD20.751DH 
127.1811505310443Tôn Thất Thìn18T40.641DH 
128.1811504110243Nguyễn Mai Thịnh18C20.221DH 
129.1811504310238Phạm Ngọc Thịnh18N20.641DH 
130.1811504310239Đặng Phạm Thôi18N20.811DH 
131.1811506120257Phan Văn Thời18XD20.811DH 
132.1811504210445Lê Văn Thông18DL40.81DH 
133.1811506120258Nguyễn Văn Thông18XD20.621DH 
134.1811504110244Từ Hoàng Thông18C20.891DH 
135.1811504110142Trần Như Thuần18C10.841DH 
136.1811504310240Lê Văn Thuận18N20.821DH 
137.1811504110143Trần Ngọc Thuận18C10.691DH 
138.1811506120261Phan Thành Thương18XD20.621DH 
139.1711504210261Lê TrọngTiến17OTO20.451DH 
140.1811505310343Nguyễn Văn Tiến18T30.121DH 
141.1811506310128Lương Thanh Tin18XC10.811DH 
142.1811507210116Trần Ngọc Tín18MT10.651DH 
143.1811504410157Nguyễn Hoàng Trí18CDT10.761DH 
144.1811506410123Tạ Đức Trí18XH10.591DH 
145.1811506410116Hoàng Thanh Trong18XH10.531DH 
146.1811504310246Đặng Phan Bảo Trung18N20.941DH 
147.1811504410159Đinh Văn Trung18CDT10.41DH 
148.1811505120249Huỳnh Đặng Bảo Trung18D40.31DH 
149.1811504310248Lê Ngọc Trung18N201DH 
150.1811506310130Tạ Ngọc Trung18XC10.531DH 
151.1711505210128NGUYỄN ĐOÀN MINH TRƯỜNG17KTDT10.232DH 
152.1811505120253Võ Phi Trường18D401DH 
153.1811506120164Lại Nguyễn Minh 18XD101DH 
154.1811504110249Bùi Anh Tuấn18C201DH 
155.1811504110348Cao Minh Tuấn18C30.471DH 
156.1811505520259Châu Thanh Tuấn18TDH20.881DH 
157.1711504210154LÊ VĂN TUẤN17OTO10.791DH 
158.1811505520160Phạm Nguyên Cát Tường18TDH10.191DH 
159.1811504410262Bùi Thanh Vạn18CDT20.471DH 
160.1811506410124Lê Quốc Viễn18XH10.731DH 
161.1811504310153Hồ Nguyễn Long 18N10.81DH 
162.1811506310133Nguyễn Thành 18XC10.951DH 
163.1811506310134Nguyễn Phú Vương18XC10.471DH 
164.171250613101LÊ VĂNAN17XD10.911CD 
165.171250523123NGUYỄN THÀNHAN17DT10.882CDLần 2 liên tiếp
166.161250443248Nguyễn HuỳnhÂn16CDT20.393CDLần 2 liên tiếp
167.161250533401TRƯƠNG HÀ ÂN16T402CDLần 2 liên tiếp
168.161250533201ĐẶNG THU ANH16T201CD 
169.171250443101NGUYỄN ĐẮC XUÂNANH17CDT101CD 
170.161250413301NGUYỄN DUYANH16C30.582CD 
171.151250533401PHẠM TUẤN ANH15T40.813CDLần 2 liên tiếp
172.161250533402DƯƠNG GIA BẢO16T40.471CD 
173.151250433102HUỲNH ĐỨC BẢO15N102CDLần 2 liên tiếp
174.171250543103HUỲNH HỮUBẢO17HQ10.262CD 
175.171250533401NGUYỄN HOÀIBẢO17T40.711CD 
176.161250533505TRẦN CÔNG BẢO16T50.712CD 
177.171250423503TỪ NGUYỄN QUỐCBẢO17DL50.731CD 
178.161250613165Nguyễn PhươngBình16XD101CD 
179.151250533307PHẠM THỊ THANH BÌNH15T302CD 
180.151250443103LÊ TRIỀU CHÂU15CDT10.63CDLần 2 liên tiếp
181.171250423304PHẠM ĐÌNHCHIẾN17DL30.562CD 
182.161250723104NGÔ VĂN CÔNG16MT101CD 
183.161250413204NGUYỄN THÀNH CÔNG16C20.071CD 
184.171250433205NGUYỄN NAMCƯỜNG17N20.332CD 
185.141250532107Ngô VănDăn14T103CDLần 2 liên tiếp
186.161250433211Hoàng Đại Dần16N20.951CD 
187.151250533208NGÔ SĨ ĐAN15T20.932CD 
188.171250533506NGUYỄN TẤNĐẠT17T50.681CD 
189.161250433107Bùi Tiến Đạt16N10.33CDLần 2 liên tiếp
190.161250413206HUỲNH TẤN ĐẠT16C20.952CD 
191.131250642157Ngô Thiên LongĐạt13XH10.751CD 
192.161250443249Ngô TiếnĐạt16CDT20.822CDLần 2 liên tiếp
193.161250513306Nguyễn Đức Đạt16D101CD 
194.151250533310ĐẶNG VĂN ĐỊNH15T303CDLần 3 liên tiếp
195.141250522186Nguyễn HữuĐịnh14DT10.61CD 
196.161250533105HÀ TRỌNG ĐỨC16T10.121CD 
197.161250533310VÕ VĂN MINHĐỨC16T30.151CD 
198.151250513206NGUYỄN TẤN DŨNG15D202CD 
199.161250513312LÊ CÔNG DƯƠNG16D102CD 
200.161250533558NGÔ HỮUDUY16T50.671CD 
201.171250443105NGUYỄN VĂNDUY17CDT10.392CD 
202.131250642155Nguyễn CôngGiáp13XH102CDLần 2 liên tiếp
203.151250413213NGUYỄN THANH HẠ15C202CD 
204.161250423514Đỗ Thiên Hải16DL50.261CD 
205.141250422316Nguyễn Cảnh ViệtHải14DL302CDLần 2 liên tiếp
206.161250523122NGUYỄN NGỌCHẢI16DT10.441CD 
207.161250533114THÂN ĐỨC QUANG HẢI16T10.883CDLần 2 liên tiếp
208.151250513315ĐINH CÔNG HẬU15D50.52CDLần 2 liên tiếp
209.161250433116HUỲNH VĂN HẬU16N10.321CD 
210.161250533314NGUYỄN THÀNH HIỆP16T30.651CD 
211.161250533212TRẦN THỊ HIỆP16T201CD 
212.151250423111ĐỒNG VĂN HIẾU15DL103CDLần 2 liên tiếp
213.171250543108LÊ VĂNHIẾU17HQ10.31CD 
214.171250533162Văn QuýHiếu17T10.581CD 
215.141250512182Nguyễn ĐìnhHòa14D10.124CDLần 3 liên tiếp
216.161250533216LÊ ĐĂNG HOAN16T202CD 
217.151250533122NGUYỄN BÁ VIỆT HOÀNG15T10.332CD 
218.151250543117NGUYỄN VĂN HOÀNG15HQ101CD 
219.161250423569Trần DuyHoàng16DL50.963CDLần 2 liên tiếp
220.171250533216TRẦN VĂN MINHHOÀNG17T20.912CDLần 2 liên tiếp
221.151250433177Võ TấnHoàng15N102CD 
222.151250743128Nguyễn HữuHọc15SH102CD 
223.151250723113TRƯƠNG SĨ HỢP15MT104CDLần 2 liên tiếp
224.161250533315Nguyễn Thị Kim Huệ16T30.91CD 
225.161250423121Châu Thanh Hùng16DL105CDLần 3 liên tiếp
226.161250523107Huỳnh Tấn Hùng16DT101CD 
227.151250443218TRẦN MẠNH HÙNG15CDT20.62CD 
228.151250533321NGUYỄN CÔNG HƯNG15T301CD 
229.161250433168Nguyễn VănHướng16N10.091CD 
230.151250733127ĐÀM NGUYÊN HỒNG HỮU15HTP104CDLần 2 liên tiếp
231.161250513412Dương Quang Huy16D30.333CDLần 3 liên tiếp
232.151250613162HOÀNG ĐỨC HUY15XD10.574CDLần 2 liên tiếp
233.151250443221NGÔ CÔNG HUY15CDT201CD 
234.171250613117NGUYỄN ĐĂNGHUY17XD10.192CD 
235.171250513215THÁI VĂNHUY17D10.952CD 
236.161250413118ĐINH TRƯỜNG KHA16C10.41CD 
237.151250613171Nguyễn VănKhải15XD103CDLần 2 liên tiếp
238.161250423320PHẠM TẤN KHẢI16DL30.752CD 
239.161250533520NGUYỄN VĨNHKHÁNH16T501CD 
240.151250513217VÕ QUỐC KHÁNH15D203CDLần 2 liên tiếp
241.151250423330ĐOÀN KHUÊ15DL30.712CDLần 2 liên tiếp
242.151250613121ĐỒNG VIẾT THANH LẠC15XD10.264CDLần 2 liên tiếp
243.151250533225HỒ TÙNG LÂM15T204CDLần 2 liên tiếp
244.161250413162Phạm Ngọc Lâm16C104CDLần 2 liên tiếp
245.141250612123Trần Vũ HữuLâm14XD10.554CDLần 2 liên tiếp
246.161250533525Võ Thế Lâm16T501CD 
247.141250422421Nguyễn Hữu14DL403CDLần 2 liên tiếp
248.171250533227NGUYỄN QUANGLINH17T20.271CD 
249.161250423370Nguyễn PhiLong16DL30.561CD 
250.151250443226PHẠM LONG15CDT201CD 
251.151250413428TRẦN HIỆP LỰC15C402CD 
252.161250533125Võ Dương Toàn Lực16T10.831CD 
253.151250413132NGÔ QUANG MẪN15C102CD 
254.161250533529NGUYỄN ĐỨC MẠNH16T502CDLần 2 liên tiếp
255.161250513224Nguyễn Hồng Minh16D30.23CDLần 2 liên tiếp
256.161250513327Nguyễn Quang Minh16D30.173CDLần 2 liên tiếp
257.161250643108TRẦN ANH MỸ16XH101CD 
258.141250442131Đặng VănNam14CDT103CDLần 2 liên tiếp
259.151250413431NGUYỄN HOÀI NAM15C40.893CD 
260.151250433133NGUYỄN PHƯƠNG NAM15N10.752CD 
261.151250433134TRẦN PHƯƠNG NAM15N102CDLần 2 liên tiếp
262.171250533364NGUYỄN HỒNGNGÂN17T30.421CD 
263.141250512331Hoàng BáNgọc14D303CDLần 3 liên tiếp
264.161250533228Đặng Ngọc Nguyên16T20.171CD 
265.161250533130NGUYỄN HÀ NGUYÊN16T103CDLần 3 liên tiếp
266.161250413261Trần Hưng Nguyên16C20.442CD 
267.141250412232Trần VănNguyên14C202CDLần 2 liên tiếp
268.171250533234HỒNHÂN17T20.961CD 
269.171250533538LÊ PHƯỚCNHÂN17T502CD 
270.161250533166Võ HoàiNhân16T101CD 
271.151250513434VÕ THÀNH PHÁT15D405CDLần 3 liên tiếp
272.171250613129LÊ VĂNPHÚC17XD10.522CDLần 2 liên tiếp
273.151250513333MAI XUÂN PHÚC15D30.291CD 
274.161250513522PHẠM HỮU PHÚC16D501CD 
275.171250413460TRẦN VĂNPHÚC17C40.622CDLần 2 liên tiếp
276.161250633111NGUYỄN VĂN PHÙNG16XC10.82CD 
277.151250533333NGUYỄN VĂN PHƯƠNG15T302CD 
278.161250733135NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG16HTP141CD 
279.161250613134Bùi Hoàn Minh Quan16XD10.832CD 
280.161250433139Lê Anh Quốc16N10.422CD 
281.151250433144PHẠM MINH QUỐC15N103CDLần 2 liên tiếp
282.151250513439VÕ THÀNH QUỐC15D401CD 
283.161250533238ĐẶNG QUYỀN16T201CD 
284.141250632142Nguyễn TuấnSang14XC103CDLần 3 liên tiếp
285.171250513536VÕ VĂN17D30.872CD 
286.171250533547TRÌNH HỮU NHẤTSINH17T50.892CDLần 2 liên tiếp
287.161250413365Huỳnh VănSơn16C30.922CD 
288.161250533435Nguyễn Nho Sơn16T40.852CD 
289.151250433182Trần HồngSơn15N102CD 
290.151250543135DƯƠNG MINH TÂM15HQ101CD 
291.161250533538NGUYỄN THÀNH TÂM16T502CDLần 2 liên tiếp
292.151250513536BÙI VĂN TÂN15D503CD 
293.151250443239HỒ VĂN TÂN15CDT20.422CDLần 2 liên tiếp
294.161250533143VÕ QUANG TÂN16T10.453CDLần 2 liên tiếp
295.141250442246Nguyễn DuyTây14CDT201CD 
296.161250533144Võ Hoàng Thạch16T10.681CD 
297.141250542144Doãn MạnhThắng14HQ103CDLần 2 liên tiếp
298.141250512346Nguyễn ChiếnThắng14D305CDLần 3 liên tiếp
299.161250533240NGUYỄN ĐỨC THẮNG16T204CDLần 2 liên tiếp
300.161250613141NGUYỄN NHẤT THANH16XD10.352CDLần 2 liên tiếp
301.171250513437PHAN PHÚTHIỆN17D20.961CD 
302.141250512150Trần NhậtThiện14D10.571CD 
303.171250533251TRẦN VĂNTHIỆN17T20.112CD 
304.171250513158NGUYỄN XUÂNTHIỆT17D10.422CD 
305.171250443234TĂNG VĂNTHIỀU17CDT20.712CD 
306.171250533150TĂNG PHÚCTHỊNH17T102CDLần 2 liên tiếp
307.151250723132VÕ XUÂN THỊNH15MT101CD 
308.161250533343Trần Minh Thông16T301CD 
309.161250433245TRẦN VĂNTHÔNG16N20.291CD 
310.151250433157BIỆN HỮU THUẬN15N102CD 
311.151250533146BÙI ĐỨC THUẬN15T101CD 
312.161250633117PHAN VĂN THUẬN16XC10.851CD 
313.161250513141Nguyễn Lê ĐìnhTiến16D40.33CDLần 2 liên tiếp
314.171250413447NGUYỄN TRẦN NGỌCTIẾN17C40.932CDLần 2 liên tiếp
315.161250533244Nguyễn Văn Tiến16T20.053CDLần 2 liên tiếp
316.151250643126NGUYỄN HỒNG TIỆP15XH102CD 
317.161250433172Nguyễn TrọngTín16N101CD 
318.141250512156Lê VănTrí14D101CD 
319.171250543123NGUYỄN QUỐCTRÍ17HQ10.472CD 
320.161250513247PHẠM VĂN TRIỀU16D403CDLần 2 liên tiếp
321.161250413251VÕ ĐỨC TRỌNG16C203CDLần 3 liên tiếp
322.161250533348HỒ QUỐC TRỬ16T303CDLần 3 liên tiếp
323.171250513545NGUYÊN QUANGTRUNG17D40.482CD 
324.161250413155BÙI QUANG TRƯỜNG16C104CDLần 2 liên tiếp
325.171250423249NGUYỄN HỮUTRƯỜNG17DL20.642CD 
326.161250533349NGUYỄN VĂN 16T30.681CD 
327.161250533249PHẠM ANH 16T20.21CD 
328.161250413256NGUYỄN ANH TUẤN16C20.252CDLần 2 liên tiếp
329.161250613175Nguyễn NgọcTuấn16XD10.552CD 
330.141250532359Trương CôngTuấn14T304CDLần 2 liên tiếp
331.171250533160TRƯƠNG CÔNGTUẤN17T10.471CD 
332.151250543138NGUYỄN THANH TÙNG15HQ10.933CDLần 2 liên tiếp
333.161250533253ĐINH PHẠM TUYÊN16T20.781CD 
334.161250533549TRẦN VĂN TUYẾN16T50.582CD 
335.161250513251TRẦN CÔNG VĂN16D302CD 
336.161250533455Nguyễn Bá Gia Vĩnh16T40.133CDLần 2 liên tiếp
337.161250533155Hoàng Viết Vũ16T10.283CDLần 2 liên tiếp
338.161250613157PHẠM VĂN 16XD10.452CD 
339.171250513338TRẦN VĂNVỦ17D40.483CDLần 2 liên tiếp
340.161250713113MAI THỊ TƯỜNG VY16H10.921CD 
341.161250533358LƯƠNG TRIỀU VỸ16T303CDLần 2 liên tiếp
342.161250423268PHAN VĂN YÊN16DL201CD