1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 318 từ ngày 26/08/19 đến 06/09/19

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu chính thức học kỳ 119, năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo đã mở hệ thống in phiếu điểm học phần học kỳ 218 và 318

+ Đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019-2020 - HK 119- Những điều cần biết!!!

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ do kết quả học tập kỳ 218 kém

Sinh viên có tên dưới đây bị cảnh báo học vụ học kỳ 119 do có kết quả học tập học kỳ 218 kém:

STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpĐTBCSố lần CBHVCấpGhi chú
1.1811506120201Nguyễn Quang Thịnh An18XD20.881DH 
2.1711505110101NGUYỄN VĂN AN17HTD102DH 
3.1711504210101THÁI QUỐC AN17OTO10.842DHLần 2 liên tiếp
4.1811504410201Trần Lê Bình An18CDT20.711DH 
5.1811506410101Huỳnh Lê Tuấn Anh18XH10.292DHLần 2 liên tiếp
6.1811505520101Nguyễn Phi Anh18TDH10.51DH 
7.1811504110301Phạm Ngọc Anh18C30.532DHLần 2 liên tiếp
8.1811504310102Trần Tuấn Anh18N10.412DHLần 2 liên tiếp
9.1711504210201NGUYỄN HỮU HẢI ÂU17OTO20.61DH 
10.1811504310103Đặng Trần Vũ Bảo18N10.21DH 
11.1811506120168Huỳnh Vương Quốc Bảo18XD101DH 
12.1811504410203Nguyễn Phạm Văn Bình18N20.942DHLần 2 liên tiếp
13.1811504110202Bạch Ngọc Bông18C20.271DH 
14.1811506120205Nguyễn Xuân Châu18XD20.891DH 
15.1811504110206Võ Duy Chiến18C20.761DH 
16.1811504210303Bùi Hữu Nhật Chinh18DL30.851DH 
17.1811505520108Bùi Từ Ánh Chính18TDH10.561DH 
18.1811506310101Trần Phát Chuẩn18XC10.941DH 
19.1811506120206Đoàn Văn Công18XD201DH 
20.1811506310102Nguyễn Hữu Công18XC101DH 
21.1811504210106Nguyễn Quốc Cường18DL10.382DHLần 2 liên tiếp
22.1811506120207Phạm Tấn Cường18XD202DHLần 2 liên tiếp
23.1811506120104Trần Ngọc Cường18XD10.22DHLần 2 liên tiếp
24.1811504310204Bùi Duy Đan18N20.311DH 
25.1811506310103Bùi Vũ Đạt18XC10.471DH 
26.1811504410207Hồ Minh Đạt18CDT20.761DH 
27.1811505520111Lê Quang Đạt18TDH101DH 
28.1811504210207Mai Huy Đạt18DL20.251DH 
29.1811506120107Nguyễn Tất Đạt18XD10.561DH 
30.1711504210268TRẦN VĂNĐẠT17OTO20.162DH 
31.1811504110309Trương Thành Đạt18C30.42DHLần 2 liên tiếp
32.1811505310407Đoàn Huy Doãn18T40.781DH 
33.1711504210164NGUYỄN THẾĐOAN17OTO101DH 
34.1811507310105Lê Duy Thanh Đông18HTP10.21DH 
35.1811505120108Vũ Đình Đông18D301DH 
36.1811505520209Võ Văn Dự18TDH20.211DH 
37.1811505410207Nguyễn Lân Dũng18DT20.631DH 
38.1711504210111NGUYỄN QUỐC DŨNG17OTO10.842DHLần 2 liên tiếp
39.1811505120211Võ Đạt Dũng18D10.821DH 
40.1711504210112NGUYỄN TẤN DƯNG17OTO10.893DHLần 2 liên tiếp
41.1811504410211Lê Văn Dương18CDT20.751DH 
42.1811504310206Nguyễn Tấn Dương18N20.761DH 
43.1811504410212Trần Đại Dương18CDT20.871DH 
44.1811505310210Hà Phước Dưỡng18T20.061DH 
45.1811505310211Lê Viết Hoàng Duy18T201DH 
46.1811506310105Nguyễn Gia Duy18XC10.881DH 
47.1811506120212Nguyễn Khánh Duy18XD20.242DHLần 2 liên tiếp
48.1811504410214Nguyễn Phạm Duy18CDT20.81DH 
49.1811505120318Nguyễn Tấn Duy18D20.672DHLần 2 liên tiếp
50.1811506310106Trịnh Quang Anh Duy18XC101DH 
51.1811504210214Đinh Trường Giang18XH101DH 
52.1811505120212Nguyễn Trường Giang18D40.761DH 
53.1811514110106Lê Vũ Giáp18TDH10.41DH 
54.1811514110106Lê Vũ Giáp18SK10.41DH 
55.1811505310310Nguyễn Thị Thu 18T30.161DH 
56.1811505120213Đặng Trung Hải18D40.171DH 
57.1811504310108Lê Thanh Hân18N10.471DH 
58.1811506310107Võ Tường Hân18XC10.811DH 
59.1811507310106Nguyễn Đặng Nguyệt Hằng18HTP101DH 
60.1811505120320Võ Văn Hành18D401DH 
61.1811507210104Bùi Tấn Hảo18MT10.941DH 
62.1811504410117Lê Thị Hảo18CDT10.91DH 
63.1811504410217Nguyễn Minh Hậu18CDT20.941DH 
64.1811505310356Nguyễn Thanh Hậu18T301DH 
65.1811505410111Phan Phước Hiền18DT10.561DH 
66.1711504210116CAO ĐỨC HIẾU17OTO101DH 
67.1811504410167Dương Mạnh Hiếu18CDT10.81DH 
68.1811505410212Mai Xuân Hiếu18DT20.781DH 
69.1811505410214Nguyễn Văn Hiếu18DT20.352DHLần 2 liên tiếp
70.1811505520213Nguyễn Văn Hiếu18TDH20.21DH 
71.1811506120217Trần Cảnh Hiếu18XD202DHLần 2 liên tiếp
72.1811506120218Vũ Minh Hiếu18XD20.642DHLần 2 liên tiếp
73.1811504410126Lê Đình Hòa18CDT10.861DH 
74.1811507110103Nguyễn Xuân Sơn Hoàng18VL10.941DH 
75.1711504210269VÕ SƠNHOÀNG17OTO202DHLần 2 liên tiếp
76.1811505520218Đào Duy Huấn18TDH20.821DH 
77.1811504310211Trần Thế Hùng18N20.171DH 
78.1811506310139Lê Đông Hưng18XC10.361DH 
79.1811505520118Nguyễn Đặng Hoàng Hưng18TDH101DH 
80.1811507210118Nguyễn Văn Hữu18MT10.941DH 
81.1711505510104LÊ BÁ HUY17TDH10.561DH 
82.1811506120119Lê Tân Khả Huy18XD10.791DH 
83.1811505120325Lê Văn Huy18D20.671DH 
84.1811507210105Nguyễn Gia Huy18MT10.861DH 
85.1811505120326Nguyễn Thanh Huy18D40.51DH 
86.1811506310110Trần Vũ Huy18XC10.151DH 
87.1811504110120Trương Quang Huy18C101DH 
88.1811505310216Nguyễn Tấn Huynh18T20.71DH 
89.1811506310111Nguyễn Đình Khải18XC10.351DH 
90.1811507310112Lê Cao Gia Khánh18HTP10.131DH 
91.1711504210123LÊ NGỌC QUỐC KHIÊM17OTO10.711DH 
92.1811505410220Bùi Văn Khoa18DT20.821DH 
93.1811506410127Trần Đức Đăng Khoa18XH10.791DH 
94.1711504210220NGUYỄN VĂN KHƯƠNG17OTO20.542DH 
95.1811506310112Lê Văn Kiệt18XC10.851DH 
96.1811504310118Tô Anh Kiệt18N10.81DH 
97.1811505310420Trần Thế Kỷ18T40.192DHLần 2 liên tiếp
98.1811505120125Lê Nguyễn Hữu Lạc18D302DHLần 2 liên tiếp
99.1811507410104Nguyễn Hoàng Hoài Lam18SU10.651DH 
100.1811504310216Hồ Phúc Lâm18N202DHLần 2 liên tiếp
101.1811504310119Huỳnh Huy Lân18N102DHLần 2 liên tiếp
102.1811507310114Lê Văn Lào18HTP10.211DH 
103.1811506120127Huỳnh Quang Linh18XD10.831DH 
104.1811504210118Nguyễn Văn Linh18DL10.811DH 
105.1711504210222PHẠM NGỌC LINH17OTO20.272DHLần 2 liên tiếp
106.1811506310137Huỳnh Tấn Lộc18XC10.841DH 
107.1811504410229Nguyễn Đắc Lộc18CDT20.51DH 
108.1811506410106Hồ Khắc MinhLong18XH10.061DH 
109.1811505520230Lê Thành Long18TDH20.171DH 
110.1811505410119Mai Thành Long18DT10.871DH 
111.1811505120226Ngô Doãn Long18D10.691DH 
112.1811506120225Nguyễn Đình Long18XD20.951DH 
113.1811504210226Nguyễn Đức Long18DL201DH 
114.1711504210126NGUYỄN TRẦN THÀNH LONG17OTO10.891DH 
115.1811504310122Nguyễn Văn Thiên Long18N102DHLần 2 liên tiếp
116.1811504110126Phan Thiện Long18C10.471DH 
117.1811506120226Mai Thành Luân18XD20.761DH 
118.1811504410233Nguyễn Hữu Lực18CDT20.951DH 
119.1811504210227Ngô Văn MẪn18DL20.531DH 
120.1811506120228Trương Quang Mẫn18XD20.811DH 
121.1811505520130Nguyễn Thế Hoàng Minh18TDH10.671DH 
122.1811505120131Đỗ Lê Nhất Nam18D30.861DH 
123.1811504410139Hà Duy Nam18CDT10.941DH 
124.1811505410123Huỳnh Trọng Nam18DT10.711DH 
125.1811504410140Lê Trường Nam18CDT10.441DH 
126.1811505410225Nguyễn Hà Nam18DT20.51DH 
127.1811507210121Ngô Trọng Nghĩa18MT10.771DH 
128.1811504110325Phạm Trọng Nghĩa18C30.61DH 
129.1711506110112ĐOÀN VŨ NGỌC17KTXD10.332DH 
130.1811506120134Hồ Khôi Nguyên18XD10.941DH 
131.1811505310431Hồ Thị Thảo Nguyên18T401DH 
132.1811504310218Nguyễn Công Nguyên18N202DHLần 2 liên tiếp
133.1811504110231Nguyễn Thành Nhân18C20.211DH 
134.1811506120235Nguyễn Long Nhật18XD201DH 
135.1811506120237Nguyễn Ngọc Phát18XD20.651DH 
136.1811504310127Đỗ Sỹ Phong18N10.271DH 
137.1811504110133Trần Đình Phong18C10.441DH 
138.1811505120340Trương Gia Phú18D20.51DH 
139.1811506310120Bùi Thanh Phúc18XC10.711DH 
140.1811505520243Đỗ Văn Duy Phúc18TDH20.461DH 
141.1811505520137Hồ Châu Hoàng Phúc18TDH10.451DH 
142.1811504410243Võ Bá Phúc18CDT20.932DHLần 2 liên tiếp
143.1811505410228Đoàn Ngọc Phụng18DT201DH 
144.1811504410144Nguyễn Hòa Phước18CDT10.51DH 
145.1811506310121Trần Ngọc Phước18XC10.81DH 
146.1711504210234LÊ THANH PHƯƠNG17OTO20.911DH 
147.1811506120240Ngô Văn Phương18XD20.792DHLần 2 liên tiếp
148.1811504310225Nguyễn Duy Phương18N201DH 
149.1811505410127Phạm Văn Phương18DT101DH 
150.1811505520138Trần Lê Phương18TDH10.931DH 
151.1811504310130Lương Anh Quân18N10.282DHLần 2 liên tiếp
152.1811504310226Nguyễn Đăng Quang18N20.111DH 
153.1711504210165NGUYỄN VIẾTQUANG17OTO10.942DHLần 2 liên tiếp
154.1811504310227Thái Đình Quang18N20.431DH 
155.1811505120342Trần Minh Quang18D40.161DH 
156.1811507210109Cao Bá Quát18MT10.331DH 
157.1811504310132Phạm Ngọc Quí18N10.12DHLần 2 liên tiếp
158.1811506120241Phạm Nguyễn Minh Quốc18XD201DH 
159.1811505410230Lê Trung Quyết18DT20.391DH 
160.1811504310229Lê Phước Rin18N201DH 
161.1811504310134Nguyễn Trường Sa18N101DH 
162.1711506110121LÊ ĐÌNHSANG17KTXD10.751DH 
163.1811506120242Phan Quang Sang18XD21.142DHLần 2 liên tiếp
164.1811504410148Sang18CDT10.731DH 
165.1811504310230Đoàn Tấn Sanh18N202DHLần 2 liên tiếp
166.1811507210110Huỳnh Văn 18MT10.691DH 
167.1811506120246Huỳnh Văn Sơn18XD20.242DHLần 2 liên tiếp
168.1811504410249Lê Thái Sơn18CDT201DH 
169.1811505410128Nguyễn Thanh Sơn18DT10.531DH 
170.1811506120247Huỳnh Viết Tài18XD20.941DH 
171.1811506310124Lê Ngọc Tài18XC10.331DH 
172.1811507210112Nguyễn Anh Tài18MT10.771DH 
173.1811506310125Nguyễn Đăng Tài18XC10.651DH 
174.1811505120145Phạm Văn Tài18D10.932DHLần 2 liên tiếp
175.1811504410252Trần Thế Tài18CDT20.671DH 
176.1811505120240Hồ Minh Tâm18D10.941DH 
177.1811504210239Nguyễn Thanh Tâm18DL20.791DH 
178.1811505310238Phạm Thị Minh Tâm18T20.111DH 
179.1811507310135Bùi Quang Tây18HTP10.861DH 
180.1811504210439Đinh Công Thắng18DL40.791DH 
181.1811507310136Đinh Quyết Thắng18HTP10.121DH 
182.1811504410151Hà Đình Thắng18CDT10.351DH 
183.1711504210139HUỲNH PHI THẮNG17OTO10.351DH 
184.1811504310138Lê Trọng Thắng18N101DH 
185.1811504310234Trần Văn Thắng18N20.171DH 
186.1811506120249Bùi Nhật Thành18XD201DH 
187.1811504310139Hồ Đắc Thành18N10.471DH 
188.1711504110152NGUYỄN GIATHÀNH17CTM10.611DH 
189.1811506120250Nguyễn Tiến Thành18XD20.381DH 
190.1811505520148Nguyễn Văn Thành18TDH10.931DH 
191.1811506310136Võ Văn Thi18XC10.581DH 
192.1811506120155Lê Vủ Thiên18XD10.262DHLần 2 liên tiếp
193.1711505510122NGUYỄN THANH THIÊN17TDH10.691DH 
194.1811505410133Trương Văn Hải Thiên18DT10.711DH 
195.1811504210441Trang Ngọc Thiện18DL401DH 
196.1711504110151LÊ VŨTHIỆP17CTM10.671DH 
197.1811506120254Nguyễn Văn Thìn18XD20.751DH 
198.1811505310443Tôn Thất Thìn18T40.641DH 
199.1811504310236Vương Công Thìn18N20.332DHLần 2 liên tiếp
200.1811506410113Hà Phước Thịnh18XH102DHLần 2 liên tiếp
201.1811504210442Huỳnh Long Thịnh18DL40.932DHLần 2 liên tiếp
202.1811514110121Lê Ngọc Thịnh18SK102DHLần 2 liên tiếp
203.1811514110121Lê Ngọc Thịnh18TDH102DHLần 2 liên tiếp
204.1811504110243Nguyễn Mai Thịnh18C20.221DH 
205.1811504310237Nguyễn Quang Thịnh18N20.682DHLần 2 liên tiếp
206.1811504310238Phạm Ngọc Thịnh18N20.641DH 
207.1811504310239Đặng Phạm Thôi18N20.811DH 
208.1811506120257Phan Văn Thời18XD20.811DH 
209.1811504210445Lê Văn Thông18DL40.81DH 
210.1811506120258Nguyễn Văn Thông18XD20.621DH 
211.1811504110244Từ Hoàng Thông18C20.891DH 
212.1811506120259Nguyễn Văn Thống18XD20.642DHLần 2 liên tiếp
213.1811504110142Trần Như Thuần18C10.841DH 
214.1811504310240Lê Văn Thuận18N20.821DH 
215.1811504210244Trần Hữu Thuận18DL201DH 
216.1811504110143Trần Ngọc Thuận18C10.691DH 
217.1811506120261Phan Thành Thương18XD20.621DH 
218.1811507410109Phan Thủy Tiên18SU101DH 
219.1711504210261Lê TrọngTiến17OTO20.451DH 
220.1811504210246Nguyễn Minh Tiến18DL20.41DH 
221.1811505310343Nguyễn Văn Tiến18T30.121DH 
222.1811504110342Phạm Văn Tiến18C301DH 
223.1811506310128Lương Thanh Tin18XC10.811DH 
224.1811507210116Trần Ngọc Tín18MT10.651DH 
225.1811504310244Trần Thanh Toàn18N202DHLần 2 liên tiếp
226.1811504210247Trương Nguyễn Khánh Toàn18C30.062DHLần 2 liên tiếp
227.1811504410157Nguyễn Hoàng Trí18CDT10.761DH 
228.1811506410123Tạ Đức Trí18XH10.591DH 
229.1811506120263Bùi Văn Triều18XD202DHLần 2 liên tiếp
230.1811505310446Nguyễn Thị Trinh18T40.051DH 
231.1811506410116Hoàng Thanh Trong18XH10.531DH 
232.1811504310246Đặng Phan Bảo Trung18N20.941DH 
233.1811504410159Đinh Văn Trung18CDT10.41DH 
234.1811505120249Huỳnh Đặng Bảo Trung18D40.31DH 
235.1811504310247Huỳnh Trí Trung18N201DH 
236.1811504310248Lê Ngọc Trung18N201DH 
237.1811506310130Tạ Ngọc Trung18XC10.531DH 
238.1811504110145Trần Đình Trung18C101DH 
239.1811504210343Trần Anh Trương18DL30.41DH 
240.1711505210128NGUYỄN ĐOÀN MINH TRƯỜNG17KTDT10.232DH 
241.1811505120253Võ Phi Trường18D401DH 
242.1811506120164Lại Nguyễn Minh 18XD101DH 
243.1811505310150Phan Anh 18T101DH 
244.1811504110249Bùi Anh Tuấn18C201DH 
245.1811504110348Cao Minh Tuấn18C30.471DH 
246.1811505520259Châu Thanh Tuấn18TDH20.881DH 
247.1711504210154LÊ VĂN TUẤN17OTO10.791DH 
248.1811504310148Trịnh Quốc Tuấn18N10.332DHLần 2 liên tiếp
249.1811505520160Phạm Nguyên Cát Tường18TDH10.191DH 
250.1811504410163Võ Cao Tường18CDT10.41DH 
251.1811505310152Nguyễn Trọng Tuyển18T102DHLần 2 liên tiếp
252.1811504410262Bùi Thanh Vạn18CDT20.471DH 
253.1811506410124Lê Quốc Viễn18XH10.731DH 
254.1811504310251Hoàng Văn Việt18N20.42DHLần 2 liên tiếp
255.1811505410142Trương Hoàng Quốc Việt18DT101DH 
256.1811504410263Phạm Ngọc Vinh18CDT20.171DH 
257.1811505520162Trần Lê Quang Vinh18TDH10.22DHLần 2 liên tiếp
258.1811505120161Dương Tuấn 18D30.761DH 
259.1811504310153Hồ Nguyễn Long 18N10.81DH 
260.1811506310133Nguyễn Thành 18XC10.951DH 
261.1811506310134Nguyễn Phú Vương18XC10.471DH 
262.1711504210169Trương ThànhVương17OTO10.392DHLần 2 liên tiếp
263.1811506310135Xuân18XC10.371DH 
264.1811505310255Nguyễn Văn Xuân18T202DHLần 2 liên tiếp
265.1811505120262Nguyễn Đức Ý18D401DH 
266.171250613101LÊ VĂNAN17XD10.911CD 
267.171250523123NGUYỄN THÀNHAN17DT10.882CDLần 2 liên tiếp
268.171250443201NGUYỄN XUÂNAN17CDT201CD 
269.171250713109PHAN VĂNAN17H101CD 
270.161250443248Nguyễn HuỳnhÂn16CDT20.393CDLần 2 liên tiếp
271.161250533401TRƯƠNG HÀ ÂN16T402CDLần 2 liên tiếp
272.161250533201ĐẶNG THU ANH16T201CD 
273.171250443101NGUYỄN ĐẮC XUÂNANH17CDT101CD 
274.161250413301NGUYỄN DUYANH16C30.582CD 
275.151250533401PHẠM TUẤN ANH15T40.813CDLần 2 liên tiếp
276.171250423401PHẠM XUÂNBẰNG17DL403CDLần 3 liên tiếp
277.161250533402DƯƠNG GIA BẢO16T40.471CD 
278.151250433102HUỲNH ĐỨC BẢO15N102CDLần 2 liên tiếp
279.171250543103HUỲNH HỮUBẢO17HQ10.262CD 
280.171250533401NGUYỄN HOÀIBẢO17T40.711CD 
281.161250533505TRẦN CÔNG BẢO16T50.712CD 
282.171250423503TỪ NGUYỄN QUỐCBẢO17DL50.731CD 
283.161250613165Nguyễn PhươngBình16XD101CD 
284.151250533307PHẠM THỊ THANH BÌNH15T302CD 
285.171250513503NGUYỄNCẦU17D203CDLần 3 liên tiếp
286.151250443103LÊ TRIỀU CHÂU15CDT10.63CDLần 2 liên tiếp
287.171250423304PHẠM ĐÌNHCHIẾN17DL30.562CD 
288.171250513202ĐOÀN CÔNGCHÍNH17D403CDLần 3 liên tiếp
289.171250423203DƯƠNG CHÍCHUNG17DL20.713CDLần 3 liên tiếp
290.161250723104NGÔ VĂN CÔNG16MT101CD 
291.161250413204NGUYỄN THÀNH CÔNG16C20.071CD 
292.171250533104LÂM QUỐCCƯỜNG17T103CDLần 3 liên tiếp
293.171250513456NGUYỄN CAOCƯỜNG17D403CDLần 3 liên tiếp
294.171250433205NGUYỄN NAMCƯỜNG17N20.332CD 
295.171250533307NGUYỄN VŨ HOÀNGCƯỜNG17T30.142CDLần 2 liên tiếp
296.171250513507NGUYỄN NGỌCĐẠI17D202CD 
297.171250423207TRẦN ĐÌNHĐẠI17DL20.431CD 
298.141250532107Ngô VănDăn14T103CDLần 2 liên tiếp
299.161250433211Hoàng Đại Dần16N20.951CD 
300.151250533208NGÔ SĨ ĐAN15T20.932CD 
301.171250533506NGUYỄN TẤNĐẠT17T50.681CD 
302.171250533308BÙI NGỌCĐẠT17T301CD 
303.161250433107Bùi Tiến Đạt16N10.33CDLần 2 liên tiếp
304.161250413206HUỲNH TẤN ĐẠT16C20.952CD 
305.131250642157Ngô Thiên LongĐạt13XH10.751CD 
306.161250443249Ngô TiếnĐạt16CDT20.822CDLần 2 liên tiếp
307.161250513306Nguyễn Đức Đạt16D101CD 
308.171250533407NGUYỄN TIẾNĐẠT17T401CD 
309.171250533507NGUYỄN VĂNĐẠT17T50.062CD 
310.151250533310ĐẶNG VĂN ĐỊNH15T303CDLần 3 liên tiếp
311.141250522186Nguyễn HữuĐịnh14DT10.61CD 
312.171250533312ĐỖ ĐỨCĐOÀN17T30.051CD 
313.161250533105HÀ TRỌNG ĐỨC16T10.121CD 
314.171250533315LÊ PHƯỚCĐỨC17T30.122CD 
315.171250413410LÊ TRẦNĐỨC17C40.13CDLần 3 liên tiếp
316.171250413411NGUYỄN PHƯỚCĐỨC17C401CD 
317.161250533310VÕ VĂN MINHĐỨC16T30.151CD 
318.171250513343NGUYỄN ĐÌNHDŨNG17D101CD 
319.151250513206NGUYỄN TẤN DŨNG15D202CD 
320.171250533207HỒ XUÂNDƯƠNG17T202CDLần 2 liên tiếp
321.161250513312LÊ CÔNG DƯƠNG16D102CD 
322.171250513156NGUYỄN CẢNHDƯƠNG17D10.171CD 
323.171250513551HỒ KỲDƯỠNG17D403CDLần 3 liên tiếp
324.161250533558NGÔ HỮUDUY16T50.671CD 
325.171250443105NGUYỄN VĂNDUY17CDT10.392CD 
326.131250642155Nguyễn CôngGiáp13XH102CDLần 2 liên tiếp
327.151250413213NGUYỄN THANH HẠ15C202CD 
328.161250423514Đỗ Thiên Hải16DL50.261CD 
329.141250422316Nguyễn Cảnh ViệtHải14DL302CDLần 2 liên tiếp
330.171250533515NGUYỄN DUYHẢI17T50.131CD 
331.161250523122NGUYỄN NGỌCHẢI16DT10.441CD 
332.171250513108NGUYỄN TUẤNHẢI17D103CDLần 3 liên tiếp
333.161250533114THÂN ĐỨC QUANG HẢI16T10.883CDLần 2 liên tiếp
334.151250513315ĐINH CÔNG HẬU15D50.52CDLần 2 liên tiếp
335.161250433116HUỲNH VĂN HẬU16N10.321CD 
336.171250413313LÊ XUÂNHIỀN17C302CD 
337.161250533314NGUYỄN THÀNH HIỆP16T30.651CD 
338.161250533212TRẦN THỊ HIỆP16T201CD 
339.151250423111ĐỒNG VĂN HIẾU15DL103CDLần 2 liên tiếp
340.171250513516HOÀNG TRUNGHIẾU17D40.211CD 
341.171250543108LÊ VĂNHIẾU17HQ10.31CD 
342.171250533162Văn QuýHiếu17T10.581CD 
343.141250512182Nguyễn ĐìnhHòa14D10.124CDLần 3 liên tiếp
344.161250533216LÊ ĐĂNG HOAN16T202CD 
345.171250533325NGÔ VĂN THANHHOÀNG17T301CD 
346.151250533122NGUYỄN BÁ VIỆT HOÀNG15T10.332CD 
347.151250543117NGUYỄN VĂN HOÀNG15HQ101CD 
348.161250423569Trần DuyHoàng16DL50.963CDLần 2 liên tiếp
349.171250533216TRẦN VĂN MINHHOÀNG17T20.912CDLần 2 liên tiếp
350.151250433177Võ TấnHoàng15N102CD 
351.151250743128Nguyễn HữuHọc15SH102CD 
352.151250723113TRƯƠNG SĨ HỢP15MT104CDLần 2 liên tiếp
353.161250533315Nguyễn Thị Kim Huệ16T30.91CD 
354.161250423121Châu Thanh Hùng16DL105CDLần 3 liên tiếp
355.171250513353HOÀNG TRỌNGHÙNG17D402CD 
356.161250523107Huỳnh Tấn Hùng16DT101CD 
357.151250443218TRẦN MẠNH HÙNG15CDT20.62CD 
358.171250413418VĂN QUÝHÙNG17C401CD 
359.151250533321NGUYỄN CÔNG HƯNG15T301CD 
360.171250533118NGUYỄN THÀNHHƯNG17T10.152CDLần 2 liên tiếp
361.161250433168Nguyễn VănHướng16N10.091CD 
362.151250733127ĐÀM NGUYÊN HỒNG HỮU15HTP104CDLần 2 liên tiếp
363.171250513415DƯƠNG NGUYỄN GIAHUY17D203CDLần 3 liên tiếp
364.161250513412Dương Quang Huy16D30.333CDLần 3 liên tiếp
365.151250613162HOÀNG ĐỨC HUY15XD10.574CDLần 2 liên tiếp
366.151250443221NGÔ CÔNG HUY15CDT201CD 
367.171250613117NGUYỄN ĐĂNGHUY17XD10.192CD 
368.171250423421NGUYỄN QUANGHUY17DL403CDLần 3 liên tiếp
369.171250513215THÁI VĂNHUY17D10.952CD 
370.171250513216TRẦN QUANGHUY17D10.533CDLần 3 liên tiếp
371.171250533332PHAN THỊHUYÊN17T30.271CD 
372.161250413118ĐINH TRƯỜNG KHA16C10.41CD 
373.151250613171Nguyễn VănKhải15XD103CDLần 2 liên tiếp
374.161250423320PHẠM TẤN KHẢI16DL30.752CD 
375.171250423223NGÔ NHẬTKHÁNH17DL20.383CDLần 3 liên tiếp
376.171250533126NGUYỄN HỮU QUỐCKHÁNH17T10.673CDLần 2 liên tiếp
377.161250533520NGUYỄN VĨNHKHÁNH16T501CD 
378.151250513217VÕ QUỐC KHÁNH15D203CDLần 2 liên tiếp
379.151250423330ĐOÀN KHUÊ15DL30.712CDLần 2 liên tiếp
380.151250613121ĐỒNG VIẾT THANH LẠC15XD10.264CDLần 2 liên tiếp
381.151250533225HỒ TÙNG LÂM15T204CDLần 2 liên tiếp
382.161250413162Phạm Ngọc Lâm16C104CDLần 2 liên tiếp
383.171250513313PHAN NHƯLÂM17D301CD 
384.141250612123Trần Vũ HữuLâm14XD10.554CDLần 2 liên tiếp
385.161250533525Võ Thế Lâm16T501CD 
386.141250422421Nguyễn Hữu14DL403CDLần 2 liên tiếp
387.171250533227NGUYỄN QUANGLINH17T20.271CD 
388.171250413427NGUYỄN ĐỨCLỘC17C401CD 
389.171250533529NGÔ LÊ THANHLONG17T50.893CDLần 3 liên tiếp
390.161250423370Nguyễn PhiLong16DL30.561CD 
391.171250413463NGUYỄN THANHLONG17C40.483CDLần 3 liên tiếp
392.151250443226PHẠM LONG15CDT201CD 
393.171250513223TRẦN ĐĂNGLUÂN17D40.532CDLần 2 liên tiếp
394.171250413122TRẦN VĂNLUÂN17C101CD 
395.171250513521BÙI VĂNLUẬN17D201CD 
396.151250413428TRẦN HIỆP LỰC15C402CD 
397.161250533125Võ Dương Toàn Lực16T10.831CD 
398.171250413229HUỲNH VĂN17C20.171CD 
399.151250413132NGÔ QUANG MẪN15C102CD 
400.171250533428TRẦN VĂNMẪN17T403CDLần 3 liên tiếp
401.161250533529NGUYỄN ĐỨC MẠNH16T502CDLần 2 liên tiếp
402.171250533531TRẦN HỮUMẠNH17T503CDLần 3 liên tiếp
403.171250533230VÕ QUỐCMẠNH17T20.163CDLần 3 liên tiếp
404.171250513524ĐINH CÔNGMINH17D40.463CDLần 3 liên tiếp
405.161250513224Nguyễn Hồng Minh16D30.23CDLần 2 liên tiếp
406.161250513327Nguyễn Quang Minh16D30.173CDLần 2 liên tiếp
407.171250513127ĐẶNG CÔNGMƯỜI17D101CD 
408.161250643108TRẦN ANH MỸ16XH101CD 
409.141250442131Đặng VănNam14CDT103CDLần 2 liên tiếp
410.151250413431NGUYỄN HOÀI NAM15C40.893CD 
411.151250433133NGUYỄN PHƯƠNG NAM15N10.752CD 
412.171250423427NGUYỄN TĂNGNAM17DL40.142CD 
413.151250433134TRẦN PHƯƠNG NAM15N102CDLần 2 liên tiếp
414.171250533364NGUYỄN HỒNGNGÂN17T30.421CD 
415.171250613125PHAN TRUNGNGHĨA17XD101CD 
416.141250512331Hoàng BáNgọc14D303CDLần 3 liên tiếp
417.171250513316NGÔ ĐÌNHNGỌC17D403CDLần 3 liên tiếp
418.161250533228Đặng Ngọc Nguyên16T20.171CD 
419.161250533130NGUYỄN HÀ NGUYÊN16T103CDLần 3 liên tiếp
420.161250413261Trần Hưng Nguyên16C20.442CD 
421.141250412232Trần VănNguyên14C202CDLần 2 liên tiếp
422.171250413260VĂN TRUNGNGUYÊN17C20.863CDLần 2 liên tiếp
423.171250533234HỒNHÂN17T20.961CD 
424.171250533538LÊ PHƯỚCNHÂN17T502CD 
425.161250533166Võ HoàiNhân16T101CD 
426.171250513129ĐỖ MINHNHẬT17D103CDLần 3 liên tiếp
427.171250423525GIANG VĂNNHẬT17DL50.783CDLần 3 liên tiếp
428.171250413335LÊ TẤNNHẬT17C30.263CDLần 3 liên tiếp
429.171250533361HỒ THỊ MAINHI17T30.122CD 
430.171250533435LÊ THỊ TUẤNOANH17T403CDLần 3 liên tiếp
431.151250513434VÕ THÀNH PHÁT15D405CDLần 3 liên tiếp
432.171250513227NGUYỄN HOÀNGPHI17D10.42CDLần 2 liên tiếp
433.171250423430NGÔ SĨPHONG17DL402CD 
434.171250613129LÊ VĂNPHÚC17XD10.522CDLần 2 liên tiếp
435.151250513333MAI XUÂN PHÚC15D30.291CD 
436.161250513522PHẠM HỮU PHÚC16D501CD 
437.171250413460TRẦN VĂNPHÚC17C40.622CDLần 2 liên tiếp
438.161250633111NGUYỄN VĂN PHÙNG16XC10.82CD 
439.151250533333NGUYỄN VĂN PHƯƠNG15T302CD 
440.161250613134Bùi Hoàn Minh Quan16XD10.832CD 
441.171250513345TRẦN MINHQUAN17D30.823CDLần 3 liên tiếp
442.171250663109LÊ VĂNQUANG17QX102CDLần 2 liên tiếp
443.171250513133VÕ NGỌCQUANG17D101CD 
444.161250433139Lê Anh Quốc16N10.422CD 
445.151250433144PHẠM MINH QUỐC15N103CDLần 2 liên tiếp
446.151250513439VÕ THÀNH QUỐC15D401CD 
447.171250513431NGUYỄN QUỐCQUÝ17D40.713CDLần 3 liên tiếp
448.161250533238ĐẶNG QUYỀN16T201CD 
449.171250443127ĐỖ THANHRIN17CDT10.213CDLần 3 liên tiếp
450.141250632142Nguyễn TuấnSang14XC103CDLần 3 liên tiếp
451.171250513536VÕ VĂN17D30.872CD 
452.171250533547TRÌNH HỮU NHẤTSINH17T50.892CDLần 2 liên tiếp
453.161250413365Huỳnh VănSơn16C30.922CD 
454.161250533435Nguyễn Nho Sơn16T40.852CD 
455.151250433182Trần HồngSơn15N102CD 
456.151250543135DƯƠNG MINH TÂM15HQ101CD 
457.161250533538NGUYỄN THÀNH TÂM16T502CDLần 2 liên tiếp
458.171250513135TRẦN VĂNTÂM17D302CDLần 2 liên tiếp
459.151250513536BÙI VĂN TÂN15D503CD 
460.151250443239HỒ VĂN TÂN15CDT20.422CDLần 2 liên tiếp
461.161250533143VÕ QUANG TÂN16T10.453CDLần 2 liên tiếp
462.141250442246Nguyễn DuyTây14CDT201CD 
463.161250533144Võ Hoàng Thạch16T10.681CD 
464.171250413243LÊ VĂN NAMTHÁI17C20.743CDLần 3 liên tiếp
465.171250513435BÙI VĂNTHẮNG17D203CDLần 3 liên tiếp
466.141250542144Doãn MạnhThắng14HQ103CDLần 2 liên tiếp
467.141250512346Nguyễn ChiếnThắng14D305CDLần 3 liên tiếp
468.161250533240NGUYỄN ĐỨC THẮNG16T204CDLần 2 liên tiếp
469.171250413240PHAN THANHTHẮNG17C20.631CD 
470.171250513539LÊ DUYTHANH17D20.33CDLần 3 liên tiếp
471.161250613141NGUYỄN NHẤT THANH16XD10.352CDLần 2 liên tiếp
472.171250433224NGUYỄN PHÚCTHANH17N202CDLần 2 liên tiếp
473.171250413345TRẦN DUYTHANH17C303CDLần 3 liên tiếp
474.171250533148LÊ THUTHẢO17T10.111CD 
475.171250533248TRƯƠNG THỊ THUTHÊM17T20.171CD 
476.171250443136PHAN HOÀNGTHIỆN17CDT10.252CD 
477.171250513437PHAN PHÚTHIỆN17D20.961CD 
478.141250512150Trần NhậtThiện14D10.571CD 
479.171250533251TRẦN VĂNTHIỆN17T20.112CD 
480.171250513158NGUYỄN XUÂNTHIỆT17D10.422CD 
481.171250443234TĂNG VĂNTHIỀU17CDT20.712CD 
482.161250513244PHẠM PHÚ THỊNH16D304CDLần 3 liên tiếp
483.171250533150TĂNG PHÚCTHỊNH17T102CDLần 2 liên tiếp
484.171250413137TRẦN VIẾT KHÁNHTHỊNH17C10.53CDLần 2 liên tiếp
485.151250723132VÕ XUÂN THỊNH15MT101CD 
486.171250513460PHAN MINHTHÔNG17D40.751CD 
487.161250533343Trần Minh Thông16T301CD 
488.161250433245TRẦN VĂNTHÔNG16N20.291CD 
489.171250413248HÀ VĂNTHỐNG17C203CDLần 3 liên tiếp
490.151250433157BIỆN HỮU THUẬN15N102CD 
491.151250533146BÙI ĐỨC THUẬN15T101CD 
492.171250413250HỒ SƯTHUẬN17C203CDLần 2 liên tiếp
493.161250633117PHAN VĂN THUẬN16XC10.851CD 
494.171250513327NGUYỄN VĂNTHỨC17D403CDLần 3 liên tiếp
495.171250513243ĐINH VĂNTIẾN17D10.963CDLần 3 liên tiếp
496.171250413252ĐOÀN HÙNGTIẾN17C20.161CD 
497.171250513439DƯƠNG CÔNGTIẾN17D203CDLần 3 liên tiếp
498.161250513141Nguyễn Lê ĐìnhTiến16D40.33CDLần 2 liên tiếp
499.171250413447NGUYỄN TRẦN NGỌCTIẾN17C40.932CDLần 2 liên tiếp
500.161250533244Nguyễn Văn Tiến16T20.053CDLần 2 liên tiếp
501.171250533349TRẦN MINHTIẾN17T30.72CDLần 2 liên tiếp
502.151250643126NGUYỄN HỒNG TIỆP15XH102CD 
503.171250413351NGUYỄN LÊTÍN17C303CDLần 3 liên tiếp
504.161250433172Nguyễn TrọngTín16N101CD 
505.171250533350TRƯƠNG CHÍTÍN17T30.841CD 
506.171250533253LÊ NGUYỄN ĐỒNGTÌNH17T20.123CDLần 2 liên tiếp
507.171250613143PHẠM VIẾTTOÀN17XD10.13CDLần 3 liên tiếp
508.141250512156Lê VănTrí14D101CD 
509.171250543123NGUYỄN QUỐCTRÍ17HQ10.472CD 
510.171250433229PHẠM ĐỨCTRÍ17N202CD 
511.161250513247PHẠM VĂN TRIỀU16D403CDLần 2 liên tiếp
512.161250413251VÕ ĐỨC TRỌNG16C203CDLần 3 liên tiếp
513.161250533348HỒ QUỐC TRỬ16T303CDLần 3 liên tiếp
514.171250533353NGUYỄN THỊ XUÂNTRÚC17T30.31CD 
515.171250423561NGUYỄN HỮU NHẤTTRUNG17DL50.423CDLần 3 liên tiếp
516.171250513545NGUYÊN QUANGTRUNG17D40.482CD 
517.171250423443NGUYỄN VĂNTRUNG17DL40.52CD 
518.161250413155BÙI QUANG TRƯỜNG16C104CDLần 2 liên tiếp
519.171250613145HỒ NGUYỄN XUÂNTRƯỜNG17XD10.793CDLần 3 liên tiếp
520.171250423249NGUYỄN HỮUTRƯỜNG17DL20.642CD 
521.171250513334TRẦN QUANGTRUYỀN17D303CDLần 3 liên tiếp
522.161250533349NGUYỄN VĂN 16T30.681CD 
523.161250533249PHẠM ANH 16T20.21CD 
524.171250513441TRẦN VĂN17D40.533CDLần 3 liên tiếp
525.171250533553LÊ ĐÌNHTUẤN17T503CDLần 3 liên tiếp
526.161250413256NGUYỄN ANH TUẤN16C20.252CDLần 2 liên tiếp
527.171250533554NGUYỄN ANHTUẤN17T50.42CD 
528.171250513337NGUYỄN HOÀNG ĐỨCTUẤN17D201CD 
529.161250613175Nguyễn NgọcTuấn16XD10.552CD 
530.171250543126NGUYỄN NGỌC ANHTUẤN17HQ10.431CD 
531.171250533357TRẦN NHẬTTUẤN17T301CD 
532.141250532359Trương CôngTuấn14T304CDLần 2 liên tiếp
533.171250533160TRƯƠNG CÔNGTUẤN17T10.471CD 
534.151250543138NGUYỄN THANH TÙNG15HQ10.933CDLần 2 liên tiếp
535.161250533253ĐINH PHẠM TUYÊN16T20.781CD 
536.161250533549TRẦN VĂN TUYẾN16T50.582CD 
537.171250423353PHAN ĐÌNHVĂN17DL30.521CD 
538.161250513251TRẦN CÔNG VĂN16D302CD 
539.171250413358HỒ CÔNGVIỆT17C30.673CDLần 2 liên tiếp
540.171250533559TRẦN NHẬTVINH17T501CD 
541.161250533455Nguyễn Bá Gia Vĩnh16T40.133CDLần 2 liên tiếp
542.171250533260CHÂU VĂN17T202CDLần 2 liên tiếp
543.161250533155Hoàng Viết Vũ16T10.283CDLần 2 liên tiếp
544.171250423357NGUYỄN VŨ TẤN17DL30.33CDLần 3 liên tiếp
545.161250613157PHẠM VĂN 16XD10.452CD 
546.171250513338TRẦN VĂNVỦ17D40.483CDLần 2 liên tiếp
547.161250713113MAI THỊ TƯỜNG VY16H10.921CD 
548.161250533358LƯƠNG TRIỀU VỸ16T303CDLần 2 liên tiếp
549.161250423268PHAN VĂN YÊN16DL201CD 
550.171250533460PHAN HẢIYẾN17T40.331CD