1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo học vụ do kết quả học tập kỳ 121 kém

Sinh viên có tên dưới đây dự kiến bị cảnh báo học vụ học kỳ 121 do có kết quả học tập học kỳ 121 kém:

STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpĐTBC/ĐTBCTLCấpGhi chú
1.1711505110114LÊ NGUYỄN HUY HOÀNG17KTDT10.21DH
2.1711505210139NGUYỄN VĂNHUY17KTDT10DH
3.1711505210123LÊ VĂN THÀNH17KTDT10DH
4.1711504210123LÊ NGỌC QUỐC KHIÊM17OTO10.25DH
5.1711505510108NGUYỄN PHI LONG17TDH10.21DH
6.1811504110141Lương Văn Thông18C10.09DH
7.1811504110323Nguyễn Nhất Long18C30.67DH
8.1811504410116Hải18CDT10.29DH
9.1811505120239Nguyễn Văn Sơn18D10.87DH
10.1811505120321Đoàn Công Hiếu18D20.59DH
11.1811505410143Nguyễn Văn Thức18DT10DH
12.1811505410205Trần Nam Tiến Đạt18DT20DH
13.1811504310139Hồ Đắc Thành18N10.4DH
14.1811504310249Nguyễn Văn Trung18N20DH
15.1811505310326Tô Thanh Nam18T30.33DH
16.1811505310333Trần Gia Phước18T30.77DH
17.1811505310448Ngô Quang Trường18T40DH
18.1811506120201Nguyễn Quang Thịnh An18XD20DH
19.1811506410127Trần Đức Đăng Khoa18XH11.76DH
20.1911504410225NGUYỄN VĂN LÂM19CDT20DH
21.1911505120248TRƯƠNG VĂN 19D10DH
22.1911505120259HÀ CÔNG VIÊN19D20.71DH
23.1911505120260HỒ VIỄN19D20.94DH
24.1911506310114NGUYỄN NHƯ HIỆP19XC10.8DH
25.1911506310115PHẠM ĐINH HOÀI19XC10DH
26.1911506310136LÊ TỰ TRỌNG THIÊN19XC10DH
27.1911506110114PHAN NGỌC HÒA19XD10DH
28.1911506110115PHAN ĐÌNH HÙNG19XD10DH
29.1911506110127HỒ CÔNG MINH19XD10.58DH
30.1911506110229ĐOÀN QUANG PHÚC19XD20.24DH
31.1911506410128NGUYỄN VIẾT 19XH10.63DH
32.2050411200112HOÀNG TẤN DŨNG20C10.12DH
33.2050411200149TRƯƠNG NHẬT LIÊM20C10.4DH
34.2050411200201TRỊNH NGUYỄN THÀNH NHẪN20C20.14DH
35.2050411200231NGUYỄN HỒ XUÂN TÙNG20C20DH
36.2050441200238VĂN CÔNG TOÀN20CDT20DH
37.2050441200259VÕ LÊ HOÀN 20CDT20DH
38.2050512200204NGUYỄN PHÚC NHÂN20D10DH
39.2050512200219VÕ NGỌC QUYỀN20D10DH
40.2050512200105LÊ CÔNG TUẤN ANH20D20.24DH
41.2050512200142NGUYỄN VĂN HÙNG20D20DH
42.2050512200150NGUYỄN ANH KHOA20D20.12DH
43.2050512200222TRẦN VĂN 20D20.43DH
44.2050512200245NGUYỄN ĐÌNH THẮNG20D20.25DH
45.2050512200247CAO TẤT THỊNH20D20.17DH
46.2050421200221NGUYỄN VĂN SANG20DL20DH
47.2050431200135ĐỖ TRUNG NHÂN20N10.33DH
48.2050431200154NGUYỄN TRƯƠNG VƯƠNG TRÍ20N10.8DH
49.2050431200155TRẦN CÔNG TRUNG20N10.17DH
50.2050431200148BÙI TẤN TUẤN20N10DH
51.205141100108PHAN CHÍ LUÂN20SK10.58DH
52.2050531200105TRẦN VIỆT ANH20T10.88DH
53.2050531200208HUỲNH BẠCH NGỌC KHẢI20T20DH
54.2050531200209PHAN KHẢI20T20.67DH
55.2050531200233NGUYỄN HỮU MINH20T20.05DH
56.2050551200113TÔ THANH CHUNG20TDH10DH
57.2050551200109NGUYỄN VĂN CÔNG20TDH10DH
58.2050551200116NGUYỄN THANH DIỆU20TDH10.69DH
59.2050551200159NGUYỄN PHƯƠNG NAM20TDH10.7DH
60.2050631200108VÕ TRUNG KHẢI20XC10DH
61.2050631200109ĐOÀN THẾ MINH20XC10DH
62.2050611200108ĐẶNG CÔNG ĐỨC20XD10.25DH
63.2050611200121THỚI VĂN HƯNG20XD10.89DH
64.2050611200119ĐINH VĂN HUY20XD10DH
65.2050611200131TRẦN NGUYỄN TẤN LONG20XD10DH
66.2050611200164LÊ VĂN THANH20XD10DH
67.21115044120101NGUYỄN HOÀNG VIỆT AN21CDT10.33DH
68.21115044120108ĐÀM ĐỨC DŨNG21CDT10DH
69.21115051220262NGUYỄN VĂN TRUNG21D20.17DH
70.21115042120174NGUYỄN CÔNG VIỆT HÒA21DL10.47DH
71.21115042120160NGUYỄN DUY TIẾN21DL10.56DH
72.21115042120221HỒ TRUNG HIẾU21DL20DH
73.21115042120234SIU KHIT21DL20DH
74.21115054120136ĐẶNG THÀNH NGUYÊN21DT10DH
75.21115054120178NGUYỄN TRUNG NGUYÊN21DT10.06DH
76.21115054120156NGUYỄN PHI TÂN21DT10.39DH
77.21115054120154NGUYỄN KHÁNH TÂN21DT10.17DH
78.21115067121113TRẦN VĂN RIN21KT10DH
79.21115043120114PHẠM LÊ HIỆU21N10DH
80.2111514110119LÊ QUANG HUY21SK10.06DH
81.21115053120110LÊ BÁ ĐẠT21T10DH
82.21115053120311NGUYỄN KHẢI DUY21T30DH
83.21115053120313PHAN TRẦN HẬU21T30DH
84.21115063120115NGUYỄN HÀ DUY LONG21XC10DH
85.21115061120246NGUYỄN NGỌC GIA HUY21XD20.29DH
86.21115061120221NGUYỄN VĂN LINH21XD20DH
87.21115061120236NGUYỄN QUANG TIỆP21XD20.06DH
88.21115064120107HỒ ĐĂNG KHOA21XH10DH
89.171250413203NGUYỄN VĂNAN17C20CD
90.171250413447NGUYỄN TRẦN NGỌCTIẾN17C40CD
91.171250513158NGUYỄN XUÂNTHIỆT17D10CD
92.171250513458HỒ QUỐCBẢO17D40CD
93.171250653112NGUYỄN TẤNKHOA17KT10CD
94.171250433119VÕ TRỌNGNGHĨA17N10CD
95.171250433138NGUYỄN ANHTIẾN17N10CD
96.171250533362ĐINH VĂNTHẮNG17T30CD
97.171250533416TRẦN PHAN ĐẠIHIỆP17T40.86CD
98.171250533504NGUYỄN VĂNCHẤT17T50CD