1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

Tham gia khảo sát CTĐT dành cho giảng viên và nhà tuyển dụng:Link phiếu khảo sát


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Cấp đào tạo          : Cao Đẳng
Ngành                   : Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện Tử
Mã ngành              : 50440
Khoa quản lý        : Cơ khí

Ban hành theo Quyết định số 85/CĐCN-ĐT ngày 25/05/2007 của Hiệu trưởng trường CĐCN

·         Mục tiêu đào tạo   
Chương trình nầy
nhằm đào tạo ra những Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật ngành Cơ điện tử, cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp cần đạt được những mục tiêu cụ thể sau

+ Có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước nhà.

+ Có kiến thức & kỹ năng thực hành thao tác công nghệ để vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ sản xuất tự động; tham gia công tác tổ chức, quản lý từng công đoạn sản xuất trên các dây chuyền sản xuất tự động, hiện đại. Có khả năng ứng dụng và kỹ năng triển khai các công nghệ tiên tiến thuộc các lĩnh vực: cơ ứng dụng, công nghệ điện - điện tử, công nghệ tin học – vi xử lý và điều khiển số nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống.

+ Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh của công nghệ, khả năng tự học trong môi trường làm việc và yêu cầu học tập suốt đời

+ Tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng độc lập tác nghiệp, khả năng hòa nhập, hợp tác & làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

·         Cơ hội nghề nghiệp      
+ Cử nhân cao đẳng ngành Cơ điện tử có khả năng làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc ngành Cơ Điện Tử.

+ Tham gia các chương trình - dự án cải tạo, nâng cấp, nghiên cứu phát triển trang thiết bị kỹ thuật trong sản xuất tự động

·         Phương thức đào tạo
+ Tín chỉ
+ Tập trung
+ 2 – 4 năm tùy khả năng & điều kiện của người học
+ Số giờ lên lớp trung bình 20 tiết /tuần

·         Khả năng phát triển nghề nghiệp:

+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học chuyển tiếp theo hệ liên thông đại học hoặc hệ hoàn chỉnh đại học của các trường Đại học

+ Sinh viên có khả năng chuyển đổi chuyên ngành hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp với ngành đào tạo

Danh sách các học phần

SốTT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tín chỉ

HP tiên quyết(*)
HP học trước
HP song hành(+)

LT-BT-TL

TH - TN

Thực tập

·         Kiến thức Giáo dục Đại cương

1

5020050

Triết học Mac-Lenin

3

 

 

3

 

2

5020090

Kinh tế Chính Trị

3

 

 

3

 

3

5020180

Chủ nghĩa XHKH

2

 

 

2

 

4

5020200

Lịch sử Đảng CSVN

2

 

 

2

 

5

5020210

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

2

 

6

5020020

Ngoại Ngữ I

3

 

 

3

 

7

5020100

Ngoại Ngữ II

3

 

 

3

Ngoại Ngữ I

8

5020040

Toán cao cấp I

4

 

 

4

 

9

5020140

Toán cao cấp II

3

 

 

3

Toán cao cấp I

10

5050021

Tin học đại cương

2

1

 

3

 

11

5040031

Vẽ kỹ thuật

3

 

 

3

 

12

5020060

Vật lý 1

3

 

 

3

 

13

5020150

Vật lý 2

3

 

 

3

Vật lý 1

14

5020130

TN Vật lý

 

1

 

1

Vật lý 2+

15

5020281

Giáo dục Môi trường

2

 

 

2

 

Tổng số :

40

 

·        Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

1

5020170

Xác suất thống kê

2

 

 

2

Toán cao cấp II

2

5050442

Kỹ Thuật Điện

2

 

 

2

 

3

5050292

TN. Kỹ Thuật Điện

0

1

 

1

Kỹ Thuật Điện+

4

5040633

Kỹ Thuật Nhiệt

2

 

 

2

Vật Lý II

5

5040083

Vẽ trên máy tính

0

1

 

1

Vẽ Kỹ Thuật I

6

5040052

Cơ học lý thuyết

3

 

 

3

 

7

5040423

Thủy khí & Máy Thủy Khí

3

 

 

3

Toán cao cấp II

8

5040593

Hệ th Truyền động Thủy khí

2

 

 

2

Thủy khí & Máy Thủy khí

9

5041403

TN Truyền Động Thủy Khí

0

1

 

1

HTTruyền động Thủy khí+

10

5040163

Sức bền Vật liệu CK+ BTL

3

 

 

3

Cơ học lý thuyết

11

5040433

Truyền  Động Cơ khí + BTL

3

 

 

3

Sức bền Vật liệu Cơ khí

12

5040282

Vật liệu Kỹ thuật

2

 

 

2

Vật Lý II

13

5051323

Cấu trúc máy tính A

2

 

 

2

Tin học đại cương

14

5050943

Trang bị Điện C.Nghiệp

2

 

 

2

Kỹ Thuật Điện

15

5050792

Kỹ Thuật Điện Tử

2

 

 

2

 

16

5040613

KT Điều khiển Tự động

2

 

 

2

Toán cao cấp II

17

5040342

Dung sai đo lường + BTL

2

 

 

2

Vẽ Kỹ Thuật I

18

5040513

Cảm biến CN

2

 

 

2

Kỹ Thuật Điện

19

5040113

Kỹ Thuật Chế tạo Máy I (Chế tạo phôi)

2

 

 

2

Vật liệu Kỹ thuật+

20

5040353

Kỹ Thuật Chế tạo Máy II (Cắt gọt, Máy, Công Nghệ)

3

 

 

3

Kỹ Thuật Chế tạo Máy I

21

5040523

Công nghệ CAD/CAM/CNC

2

 

 

2

Kỹ Thuật Chế tạo Máy II

22

5050452

Kỹ Thuật Mạch Điện Tử

2

 

 

2

Kỹ Thuật Điện Tử

23

5051353

Điện tử ứng dụng A

2

 

 

2

Kỹ Thuật Điện Tử

24

5051243

Kỹ Thuật Xung số (CĐT)

2

 

 

2

Kỹ Thuật Điện Tử

25

5040653

Kỹ Thuật vi Điều khiển

2

 

 

2

Kỹ thuật mạch điện tử

26

5051333

Điều khiển lô gích PLC

2

 

 

2

Trang bị Điện công nghiệp

27

5040923

Hệ thống Cơ Điện Tử

3

 

 

3

KT Điều khiển Tự động

28

5040963

Robot công nghiệp

2

 

 

2

Truyền  Động Cơ khí 

29

5040933

Kỹ thuật An toàn

2

 

 

2

 

30

5040703

Thiết bị nâng chuyển

2

 

 

2

Sức bền Vật liệu Cơ khí

31

5040573

ĐA CAD/CAM/CNC và Kỹ Th Chế Tạo  Máy

 

 

2

2

Kỹ Thuật Chế tạo Máy II (Cắt gọt, Máy, CôngNghệ)

32

5040893

ĐA Hệ thống Cơ Điện tử

 

 

2

2

Hệ thống Cơ điện tử+

33

5041002

Thực tập Nhận thức CĐT

 

 

1

1

 

34

5040262

TTCM Nguội Gò Hàn

 

 

1

1

 

35

5040463

TTCM CNC

 

 

1

1

Cg nghệ CAD/CAM/CNC+

36

5040453

TTCM Chế tạo máy B

 

 

1

1

Kỹ Thuật Chế tạo Máy II (Cắt gọt, Máy,Côngnghệ)+

37

5040733

TTCM CAD/CAM

 

 

1

1

Cg nghệ CAD/CAM/CNC+

38

5040803

TTCM PLC+SX Tự động

 

 

2

2

Điều khiển lô gích PLC+

39

5050342

TTCM Điện tử

 

 

1

1

Kỹ Thuật mạch điện Tử+

40

5040813

TTCM Vi Điều Khiển

 

 

1

1

Kỹ Thuật Vi Điều khiển+

41

5041303

TTCM Robot Công nghiệp

 

 

1

1

Robot công nghiệp+

42

5044000

Đồ án tổng hợp

 

 

 

5

Hệ thống Cơ điện tử *

Tổng số :

82

 

·         Phần Tự chọn – chọn 3/6 tín chỉ

1

5040973

Tính thiết kế trên máy tính

2

 

 

2

Sức bền Vật liệu Cơ khí

2

5041293

CĐ Điều khiển Thủy khí

1

 

 

1

HTTruyền động Thủy khí

3

5041373

Chuyên đề Pro/Engineer

 

1

 

1

Cg nghệ CAD/CAM/CNC

3

5051343

Truyền động điệntự động

2

 

 

2

KT Điều khiển Tự động

Tổng số :

3

 

Tổng số :

125

 

 

Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

5040031           Vẽ Kỹ Thuật

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật bao gồm: dụng cụ vẽ, các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật; các kỹ thuật cơ bản của vẽ hình học: các nguyên tắc biểu diễn không gian hình học, các phép chiếu - Điểm - Đường thẳng - Mặt phẳng, các phép biến đổi, sự hình thành giao tuyến của các mặt, . . .; Cách biểu diễn vật thể: điểm, đường, hình chiếu, hình chiếu trục đo, hình cắt và mặt cắt.

5020170           Xác suất thống kê

Các khái niệm cơ bản về xác suất, thống kế. Phân bố chuẩn Gausse, phân bố  Maxwell. Ứng dụng của xác xuất thống kê.

5050442           Kỹ Thuật Điện

Học phần dành cho sinh viên không chuyên ngành điện nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, cách tính toán mạch điện, nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện. Trên cơ sở đó có thể hiểu được các máy điệncơ bản thường gặp trong sản xuất và đời sống.

5050292           TN Kỹ Thuật Điện

Thực hành các bài thí nghiệm  mạch điện, các loại máy điện, khí cụ điện cơ bản để có thể hiểu rỏ hơn các kiến thức lý thuyết học trong môn Kỹ Thuật Điện

5040633           Kỹ Thuật Nhiệt

Cung cấp cho SV các kiến thức cơ bản về nhiệt năng và cơ năng, quá trình trao đổi năng lượng và các biện pháp để thực hiện sự biến hóa năng lượng sao cho có lợi nhất. Các quá trình cơ bản về truyền nhiệt trong thực tế như: trao đổi nhiệt đối lưu, dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt bức xạ và phức hợp.

5040083           Vẽ trên máy tính

Giới thiệu các phần mềm vẽ, thiết kế trên máy vi tính, cung cấp cho SV các kiến thức cơ bản và kỹ năng ứng dụng phần mềm AutoCAD để vẽ, thiết kế các chi tiết, bộ phận cơ khí, điện, điện tử, xây dựng... trên máy tính. Cụ thể: Tìm hiểu phần mềm AutoCAD, chuẩn bị một bản vẽ – Vẽ chính xác trong AutoCAD – Các lệnh vẽ cơ bản – Các lệnh hiệu chỉnh – Các lệnh hỗ trợ dựng hình – Chữ và số – Ghi kích thước –  Ký hiệu vật liệu – Lệnh tra cứu thông tin – Điều khiển màn hình – Khối và thuộc tính – Tạo và quan sát mô hình 3D – Các lệnh hỗ trợ thiết kế mô hình 3D – Tạo mô hình 3D dạng khối rắn – Xuất bản vẽ ra giấy, tập tin và phần mềm khác

5040052           Cơ học lý thuyết

Cung cấp những kiến thức nền tảng để tiếp thu những học phần cơ sở và chuyên ngành khác của lĩnh vực cơ khí nói chung, nội dung học phần bao gồm các phần:

- Tĩnh học: Các tiên đề tĩnh học, lực, liên kết, phản lực liên kết, phương pháp khảo sát các hệ lực, giải quyết các bài toán về cân bằng.

- Động học: Nghiên cứu các quy luật chuyển động của vật thể trên quan điểm động hình học.

- Động lực học: Nghiên cứu các bài toán động lực học trên cơ sở các định luật của Newton

5040423           Thủy khí & Máy Th. Khí

Học phần này cung cấp cho SV các kiến thức cơ bản về tính chất của chất khí và chất lỏng, trên cơ sở đó nghiên cứu các bài toán ứng dụng trong thực tế: Tính chịu nén của chất khí, tính toán thủy lực đường ống, tính toán lực cản vật chuyển động trong chất lỏng, dòng thế vận tốc, dòng khí một chiều. Giới thiệu cấu tạo, đặc điểm của các máy thủy khí thường được sử dụng trong sản xuất như bơm, quạt, động cơ thủy khí, máy nén …để sinh viên có thể chọn máy thuỷ khí cho phù hợp với yêu cầu làm việc.

5040593           Hệ thống Truyền động Thủy khí

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về nguyên lý cấu tạo, các thành phần của hệ thống truyền động bằng thủy lực và khí nén trong các máy công nghiệp, phương pháp khảo sát và thiết kế hệ thống truyền động bằng thủy lực và khí nén trong các máy công nghiệp

5041403         TN Truyền động Thủy khí

Học phần giúp cho sinh viên kiến thức thực tế về cấu tạo, các thành phần của hệ thống truyền động bằng thủy lực và khí nén trong các máy công nghiệp. Có khả năng lự chọn, lắp ráp và sửa chữa các hệ thống truyền động thủy khí căn bản.

5040163           Sức bền Vật liệu Cơ khí + BTL

Học phần cung cấp kiến thức về tính toán sức chịu tải của các chi tiết máy và kết cấu kỹ thuật: lý thuyết về nội lực,kéo nén đúng tâm, trạng thái ứng suất và các thuyết bền, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang phẳng. các bài toán thanh chịu uốn, xoắn thuần túy, chịu lực phức tạp. Ổn định thanh thẳng.

5040433           Tr Động Cơ khí + BTL

Học phần nghiên cứu cấu trúc, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán thiết kế các cơ cấu truyền động, các mối ghép và các chi tiết máy điển hình. Cụ thể: cơ sở tính toán thiết kế máy, truyền động ma sát, truyền động bánh răng, truyền động trục vít - bánh vít, truyền động xích, truyền động vít - đai ốc, trục và ổ trục, khớp nối trục, các mối ghép cơ khí.

5040282           Vật liệu Kỹ thuật

Cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về cấu tạo kim loại và hợp kim, cách sử dụng vật liệu kim loại trong chế tạo cơ khí và các kiến thức cơ bản trong nhiệt luyện các vật liệu kim loại để bảo đảm cơ tính làm việc. Cung cấp kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất và sử dụng các vật liệu phi kim loại cho các ngành công nghiệp. Những khái niệm về vật liệu polime, chất dẻo, vật liệu composites, cao su, vật liệu keo, v.v. . .

5050943           Trang bị điện Công  Nghiệp

Cung cấp kiến thức về cơ sở truyền động điện, các loại động cơ điện và khí cụ điện, các mạch điện cơ bản và sơ đồ điện của một số máy gia công điển hình. Một số kiến thức cơ bản về điện tử công suất trong các máy công nghiệp: các thiết bị biến đổi dòng điện xoay chiều và một chiều, các thiết bị đóng ngắt, điều chỉnh điện một chiều và xoay chiều, thiết bị biến đổi tần số điện xoay chiều.

5050792           Kỹ Thuật Điện Tử

Nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực điện tử.  Môn học giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động cũng như ứng dụng các linh kiện điện tử công nghiệp như diod bán dẫn, BJT (transistor lưỡng cực), FET (transitor trường), linh kiện quang bán dẫn, linh kiện điện tử công suất lớn và một số linh kiện điện tử thông dụng khác. Khái niệm về kỹ thuật xung, số.

5040613           Kỹ thuật Điều khiển Tự động

Học phần trình bày các kiến thức cơ bản về điều khiển tự động, các phần tử cơ bản của một hệ thống điều khiển tự động, các phương pháp mô tả hệ thống điều khiển tự động, thiết lập hàm truyền đạt của các phần tử và hệ thống. Cách thiết lập đặc tính động lực học của một số khâu động học điển hình. Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng điều khiển của một hệ thống điều khiển tự động, cấu trúc và chức năng của bộ hiệu chỉnh PID. Một số các hệ thống thực tế sử dụng trong điều khiển: bộ truyền bánh răng, động cơ điện một chiều, hệ điều khiển chuyển động tịnh tiến của bàn máy, hệ thuỷ khí. Sử dụng công cụ mô phỏng SIMULINK trong phần mềm Matlab để mô phỏng quá trình điều khiển của một số hệ điều khiển như điều khiển tốc độ động cơ DC có bộ hiệu chỉnh PID.

5040342           Dung sai đo lường + BTL

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Tính đổi lẫn chức năng trong ngành chế tạo máy. Dung sai và lắp ghép các mối ghép thông dụng trong ngành chế tạo máy như mối ghép hình trụ trơn, mối ghép ở lăn, mối ghép then và then hoa, mối ghép ren. Dung sai truyền động bánh răng. Phương pháp lập và giải bài toán chuỗi kích thước và các nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết, Khái niệm về đo lường. Một số loại dụng cụ đo và phương pháp đo các thông số cơ bản của chi tiết.

5040513           Cảm biến Công Nghiệp

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên tắc, cấu tạo và vận hành, sử dụng các loại cảm biến thông dụng trong công nghiệp.

5040113           Kỹ Thuật Chế tạo Máy I (Chế tạo phôi)

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về phương pháp gia công, thiết bị và công nghệ để gia công chế tạo phôi như đúc, gia công áp lực và hàn cắt kim loại

5040353           Kỹ Thuật Chế tạo Máy II (Cắt gọt, Máy, Công Nghệ)

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cắt gọt kim loại (có phoi) và dụng cụ cắt kim loại; Hiện tượng cơ lí trong quá trình cắt; Chế độ cắt. Khái niệm chung về máy cắt gọt; Những khái niệm và định nghĩa cơ bản về công nghệ chế tạo. Chất lượng bề mặt gia công; Độ chính xác gia công. Chuẩn và đồ gá. Lượng dư gia công. Tính công nghệ trong kết cấu. Các phương pháp gia công cắt gọt. Thiết kế quy trình công nghệ. Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình. Công nghệ lắp ráp.

5040523           Công nghệ CAD/CAM/CNC

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về công nghệ gia công trên máy CNC, các kỹ năng cơ bản cho người học về: chọn máy CNC, thiết lập qui trình trình công nghệ, thiết lập các bản vẽ kỹ thuật, lập trình gia công chi tiết trên máy CNC. Trình bày các khái niệm cơ bản về công nghệ CAD/CAM, hệ thống CAD/ CAM, phần mềm CAD/ CAM, mô hình hình học, các bài toán liên quan đến đồ họa hai chiều và ba chiều, các công cụ của đồ họa máy tính, các ứng dụng trong cơ khí, tính sai số cơ khí, lập trình chi tiết và gia công cơ khí trên máy CNC.

5050452           Kỹ Thuật Mạch Điện Tử

Trang bị những kiến thức cơ bản về phân giải mạch điện dùng các nguyên tắc về nguồn tương đương để tính toán các mạch khuếch đại tầng thấp và trung bình trong kỹ thuật điện tử. Các chỉ tiêu kỹ thuật và tầng số hoạt động của các mạch khuếch đại dùng BJT, FET và khuếch đại thuật toán. Cụ thể:      Mô hình tương đương của BJT và FET. Phân cực Transistor. Các tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ. Hồi tiếp trong mạch khuếch đại. Tầng khuếch đại có công suất. Các tầng số khuếch đại vi sai. Khuếch đại thuật toán và ứng dụng. Mạch khuếch đại đặc biệt

5051353           Điện tử ứng dụng A

Các mạch ứng dụng cơ bản của Thyristor. Các ứng dụng cơ bản của UJT. Nguồn ổn áp. Bộ chỉnh lưu. Bộ biến đổi một chiều. Nghịch lưu và biến tần. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều...Cảm biến và điều khiển các đại lượng cơ-  nhiệt -điện .Điều khiển và ổn định tốc độ động cơ.

5051243           Kỹ Thuật Xung Số A

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về tín hiệu xung, các khoá điện tử và các mạch biến đổi xung,  các mạch tạo dao động đa hài, dao động Blocking và các mạch quét điện thế dòng điện. Giới thiệu các ứng dụng cụ thể của kỹ thuật số trong ngành Cơ Điện tử thông qua việc giới thiệu về về hệ thống đếm, các loại mã , đại số Boole, hàm Boole, các phương pháp biểu diễn hàm, tối thiểu hoá hàm Boole, các phần tử logic cơ bản và ứng dụng trong các sơ đồ cụ thể cũng như việc dùng vi mạch số để thực hiện các sơ đồ kỹ thuật số.

5040653           Kỹ Thuật Vi Điều khiển

Cung cấp cho SV các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các ứng dụng của vi xử lý, vi điều khiển

5051333           Điều khiển lô gích PLC

Các khái niệm về điều khiển logic khả lập trình: Hệ thống đếm và mã; Lý thuyết cơ sở; Các hàm logic cơ bản; Phương pháp tối thiểu hóa; Biểu diển các hàm logic qua các loại van; Mạch điện; Mạch tổ hợp; Mạch tuần tự.  Lập trình điều khiển hệ thống bằng PLC.

5040923           Hệ thống Cơ Điện Tử

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn khái quát về hệ thống cơ điện tử, các thành phần cơ điện tử,  thông tin trong hệ thống kỹ thuật, phương pháp mô hình hóa hệ thống kỹ thuật, cách áp dụng các kỹ thuật đo lường, điều khiển, điều chỉnh vào hệ thống cơ điện tử.

 

5040963           Robot công nghiệp

Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản khi nghiên cứu về robot công nghiệp. Nắm được các phép biến đổi đồng nhất, phương pháp nghiên cứu động học robot (Thiết lập hệ phương trình động học và bài toán động học ngược robot) thông qua việc sử dụng hệ toạ độ gắn trên các khâu và bộ thông số Denavit - Hartenberg. Cung cấp những hiểu biết cần thiết về phương pháp lập trình điều khiển robot công nghiệp.

5040933           Kỹ thuật An toàn

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động trong các môi trường cơ khí đặc trưng. Cụ thể: Một số vấn đề khoa học về bảo hộ lao động; Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản trong khoa học bảo hộ lao động. Luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động. Kỹ thuật vệ sinh lao động. Kỹ thuật an toàn điện. Kỹ thuật an toàn trong xí nghiệp cơ khí. Kỹ thuật an toàn khi vận hành thiết bị nâng chuyển. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng các thiết bị áp lực. Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy.

5051323           Cấu trúc máy tính A

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về kiến trúc phần cứng của một máy tính số: kiến trúc cơ bản của máy tính số, nguyên lý hoạt động của một máy tính số đơn giản, bus và phương pháp truyền thông tin trong máy vi tính, các phương pháp VÀO-RA dữ liệu, quản lý bộ nhớ theo chế độ thực, quản lý bộ nhớ theo phân đoạn, quản lý bộ nhớ theo phân trang, các thiết bị điều khiển và giao diện VÀO-RA dữ liệu, các thiết bị ngoại vi, thiết bị đĩa từ.

5040703           Thiết bị nâng chuyển

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc tính toán các cơ cấu chính của máy trục và máy vận chuyển liên tục, một số các máy trục và các băng chuyển thông dụng.

5040573           ĐA CAD/CAM/CNC và Kỹ Thuật Chế Tạo  Máy

Giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức đã được học ở các học phần Vẽ kỹ thuật, Dung sai - Kỹ thuật đo, Vẽ trên máy tính, Công Nghệ CAD/CAM/CNC, Kỹ thuật Chế Tạo Máy; cung cấp cho sinh viên kiến thức về trình bày một văn bản thiết kế chế tạo máy. Nội dung gồm: Phân tích chi tiết gia công. Xác định dạng sản xuất và phương hướng lập quy trình công nghệ gia công. Xác định phương pháp chế tạo phôi và thiết kế bản vẽ chi tiết lồng phôi. Lập trình CAD/CAM/CNC hoặc Thiết kế QTCN gia công chi tiết.  Tính toán lượng dư và chế độ cắt cho các mặt và các nguyên công.Thiết kế đồ gá gia công

5040893           ĐA Hệ thống Cơ Điện tử

Giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức đã được học ở học phần hệ thống cơ điện tử kết hợp với các học phần liên quan đến điện tử, vi điều khiển, điều khiển tự động, điều khiển logic và các học phần liên quan đến máy và chế tạo. Cụ thể các nhóm SV sẽ thiết kế chế tạo các mô hình hệ thống cơ điện tử đơn giản, bao gồm: Thiết kế động học toàn hệ thống; Tính toán sức bền và thiết kế kết cấu cho cụm máy hoặc toàn hệ thống; Thiết kế hệ điều khiển.

5041002           Thực tập Nhận thức CĐT

 Cung cấp một khái niệm tổng quát về quá trình sản xuất của ngành cơ khí, sản xuất tự động và cơ điện tử. Nắm được quá trình chế tạo phôi và gia công cắt gọt. Có khái niệm về các linh kiện, mạch và trang bị điện - điện tử cũng như các hệ thống cơ điện tử.

.5040262          TTCM Nguội Gò Hàn

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong công nghệ gia công cơ khí với các dụng cụ cầm tay và một số thiết bị gia công đơn giản: vạch dấu, đục, giũa, cưa cắt, khoan, cắt ren và giúp các sinh viên có được các kỹ năng, thao tác cơ bản của quá trình gò và hàn.  Thực hiện các bài tập gò căn bản. Phân biệt các phương pháp hàn, nguyên lý cấu tạo và làm việc của các thiết bị hàn điện và hàn hơi. Thực hiện một số bài tập hàn hơi và hàn điện cơ bản.

5040463           TTCM CNC

Thực hành lập trình bằng tay và sử dụng, điều khiển các máy tiện và phay CNC để gia công một số chi tiết.

5040453           TTCM Chế tạo máy B

Nội dung thực tập gồm các bài gia công cơ bản về: Tiện, Phay, Bào, Mài nhằm giúp cho sinh viên hiểu rỏ kiến thức lý thuyết  học ở môn Kỹ Thuật Chế Tạo Máy II và có được kỹ năng cơ bản về Tiện, Phay, Bào, Mài.

040733              TTCM CAD/CAM

Học phần cung cấp cho người học những kỹ năng về thiết kế, lắp ghép và lập kế hoạch gia công  chi tiết trên máy vi tính. Trình bày các lệnh và các thao tác cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật nhờ phần mềm CAD/CAM trên máy tính. Thiết lập các chương trình mô phỏng  chuyển mã gia công CNC trên máy vi tính

5040803           TTCM PLC+SX Tự động

Thực tập lắp ráp và lập trình cho các loại PLC  trên các phần mềm S7-200, S7-300, PL7. Học phần này chủ yếu cho sinh viên tìm hiểu thực tế 1 dây chuyền sản xuất tự động, cho sinh viên vận hành và tự tháo lắp thiết bị cũng như lập trình logic trên một số phần mềm thông dụng

5050652           TTCM Điện tử

Học phần cung cấp cho SV kiến thức về các linh kiện điện tử, các mạch điện tử cơ bản thường gặp. Sinh viên sẽ biết cách nhận dạng và đọc trị số của điện trở, tụ điện, cuộn dây, các linh kiện bán dẫn.

5040813           TTCM Vi Điều Khiển

Học phần này giúp cho sinh viên làm quen với Kit Vi xử lý, giới thiệu hệ thống và cách soạn thảo chương trình điều khiển, cách thức điều khiển led 7 đoạn, điều khiển ma trận Led, đo và điều khiển nhiệt độ, chuyển đổi A/D, D/A,  điều khiển động cơ bước.

5041303           TTCM Robot Công nghiệp

Học phần nhằm cung cấp những kiến thức thực tế về robot công nghiệp  cũng như lập trình điều khiển robot.

5040973           Tính thiết kế trên máy tính

Các kiến thức cơ bản về phương pháp phần tử hữu hạn áp dụng cho các bài toán kết cấu cơ khí đơn giản. Sử dụng các phần mềm phần tử hữu hạn RDM, ANSYS.

5041293           CĐ điều khiển Thủy khí

Nguyên lý điều khiển tự động hệ thủy lực, các phần tử điều khiển, phương pháp phân tích và tính toán động lực học cũng như hàm truyền của hệ điều khiển tự động thủy lực. Phương pháp thiết kế điều khiển logic khí nén và điện khí nén cũng như điều khiển PLC hệ điện khí nén.

5041373     Chuyên đề Pro/Engineer

Thực hành các kỹ năng nâng cao trên phần mềm Pro/Engineer

5051343           Truyền động điện tự động

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm, kiến thức cơ bản của truyền động điện như: Những nguyên tắc xây dựng hệ điều khiển truyền động điện, cơ học truyền động điện, các đặc tính cơ và đặc tính cơ- điện của động cơ điện một chiều, xoay chiều, cách điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều, xoay chiều, cách chọn công suất động cơ cho phù hợp với công việc.

 

Ngày xét duyệt: 25/05/2007

Cấp xét duyệt: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

 

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo