1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

Tham gia khảo sát CTĐT dành cho giảng viên và nhà tuyển dụng:Link phiếu khảo sát


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Cấp đào tạo       : Cao Đẳng

Ngành                 : Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Chế tạo.
Mã ngành           : 50410L

Khoa quản lý     : Cơ khí

Hệ đào tạo          : Liên Thông

Ban hành theo QĐ số ___/CĐCN-ĐT ngày 11/07/07 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

·      Mục tiêu đào tạo

·      Cơ hội nghề nghiệp

·      Phương thức đào tạo

·      Khả năng phát triển nghề nghiệp:

·      Điều kiện tuyển sinh

·      Danh sách các học phần

·      Kiến thức Giáo dục Đại cương

·      Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

·      Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

 

·        Mục tiêu­ đào tạo

Chương trình nầy nhằm đào tạo ra những cử nhân Sư phạm Kỹ thuật kỹ thuật ngành Cơ khí Chế tạo máy, cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp cần đạt được những mục tiêu cụ thể sau

+ Có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước nhà.

+ kiến thức & kỹ năng thực hành thao tác công nghệ để chế tạo, vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ; tham gia công tác tổ chức, quản lý kỹ thuật từng công đoạn sản xuất cơ khí.

+ Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh của công nghệ, khả năng tự học trong môi trường làm việc và yêu cầu học tập suốt đời

+ Tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng độc lập tác nghiệp, khả năng hòa nhập, hợp tác & làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

·        Cơ hội nghề nghiệp         

+ Cử nhân cao đẳng Chế tạo máy có khả năng làm việc các công việc kỹ thuật tại các cơ sở chế tạo máy, sửa chữa, các xí nghiệp sản xuất có sử dụng máy móc thiết bị, các cơ sở kinh doanh máy móc thiết bị,

+ Tham gia giảng dạy thực hành tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về cơ khí

·        Phương thức đào tạo

+ Tín chỉ

+ Tập trung

+ 1,5 – 2,5 năm tùy khả năng & điều kiện của người học

+ Số giờ lên lớp trung bình 24 tiết /tuần

·        Khả năng phát triển nghề nghiệp:

+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học chuyển tiếp theo hệ liên thông đại học hoặc hệ hoàn chỉnh đại học của các trường Đại học

+ Sinh viên có khả năng chuyển đổi chuyên ngành hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp với ngành đào tạo

·        Điều kiện tuyển sinh

+ Học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Cơ khí chế tạo và các chuyên ngành tương đương.

+ Xem xét bảng điểm và chương trình học của hoc sinh ở Trung cấp để xem xét cho miễn giảm hoặc buộc phải học bổ sung 1 số học phần.

+ Tuyển sinh đầu vào 2 môn cơ bản và cơ sở

·        Danh sách các học phần

Số TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tín chỉ

HP tiên quyết(*)
HP học trước
HP song hành(+)

LT-BT-TL

TH TN

Thực tập 

·        Kiến thức Giáo dục Đại cương

1

5020050

Triết học Mac-Lenin

3

 

 

3

 

2

5020200

Lịch sử Đảng CSVN

2

 

 

2

 

3

5020210

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

2

 

4

5020040

Toán cao cấp I

4

 

 

4

 

5

5020140

Toán cao cấp II

3

 

 

3

Toán cao cấp I

6

5020060

Vật lý 1

3

 

 

3

 

7

5020150

Vật lý 2

3

 

 

3

Vật lý 1

8

5020130

TN Vật lý

 

1

 

1

TN Vật lý+

9

5020281

Giáo dục Môi trường

2

 

 

2

 

Tổng số :

23

 

·        Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

1

5020170

Xác suất thống kê

2

 

 

2

Toán cao cấp II

2

5040633

Kỹ Thuật Nhiệt

2

 

 

2

Vật Lý II

3

5040083

Vẽ trên máy tính

 

1

 

1

Vẽ Kỹ Thuật I

4

5040052

Cơ học lý thuyết

3

 

 

3

 

5

5040593

Hệ th Truyền động Thủy khí

2

 

 

2

Th. khí & Máy Thủy khí

6

5050792

Kỹ Thuật Điện Tử

2

 

 

2

 

7

5040163

Sức bền Vliệu Cơ khí + BTL

3

 

 

3

Cơ học lý thuyết

8

5040133

Nguyên lý máy + BTL

3

 

 

3

Cơ học lý thuyết

9

5040313

Chi tiết Máy

3

 

 

3

Sức bền Vật liệu CK

10

5040703

Thiết bị nâng chuyển

2

 

 

2

Sức bền Vật liệu CK

11

5040613

Kỹ thuật Điều khiển Tự động

2

 

 

2

Toán cao cấp II

12

5040342

Dung sai đo lường + BTL

2

 

 

2

Vẽ Kỹ Thuật I

13

5040303

Cắt gọt Kim LoạI

3

 

 

3

Vật liệu Kỹ thuật

14

5040693

Máy cắt Kim LoạI

2

 

 

2

Chi tiết Máy

15

5040543

Công nghệ Chế tạo Máy I

3

 

 

3

Cắt gọt Kim Loại

16

5040853

Công nghệ Chế tạo Máy II

2

 

 

2

C.nghệ Chế tạo Máy I

17

5040523

Công nghệ CAD/CAM/CNC

2

 

 

2

Cắt gọt Kim Loại

18

5040563

Đồ án Chi Tiết Máy

0

 

2

2

Chi tiết Máy

19

5040883

ĐA Công nghệ Chế tạo Máy

0

 

2

2

C. nghệ Chế tạo Máy II

20

5040733

TTCM CAD/CAM

0

 

1

1

CN CAD/CAM/CNC+

21

5041000

Đồ án tổng hợp

 

 

 

5

C.nghệ Chế tạo Máy II

Tổng số :

44

 

·          Phần tự chọn(bắt buộc chọn 5/10TC)

1

5040973

Tính th. kế trên máy tính

2

 

 

2

Sức bền Vật liệu CK

2

5040963

Robot công nghiệp

2

 

 

2

Chi tiết Máy

3

5041243

Động cơ đốt trong

2

 

 

2

Nguyên lý máy + BTL

4

5041043

CĐ Cấp phôi tự động

1

 

 

1

Nguyên lý máy + BTL

5

5041373

Chuyên đề Pro/Engineer

 

1

 

1

CN CAD/CAM/CNC

6

5051333

Điều khiển lô gích PLC

2

 

 

2

Tr bị Điện công nghiệp

Tổng số :

5

 

Tổng số :

77

 

·        Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

5020170           Xác suất thống kê

Các khái niệm cơ bản về xác suất, thống kế. Phân bố chuẩn Gausse, phân bố  Maxwell.

5040633           Kỹ Thuật Nhiệt

Cung cấp cho SV các kiến thức cơ bản về nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt; giới thiệu một số thiết bị nhiệt kỹ thuật thường gặp như: Thiết bị sấy, lò hơi, thiết bị trao đổi nhiệt

5040083           Vẽ trên máy tính

Cung cấp cho các SV các kiến thức cơ bản và kỹ năng trong ứng dụng phần mềm AutoCAD để vẽ và thiết kế các chi tiết, bộ phận cơ khí trên máy tính. Cụ thể:            Giới thiệu chung về vẽ, thiết kế trên máy vi tính – Giới thiệu các chương trình vẽ trên máy vi tính, AutoCAD – Chuẩn bị một bản vẽ - Vẽ chính xác trong ACAD – Các lệnh vẽ cơ bản – Các lệnh hiệu chỉnh – Các lệnh hỗ trợ dựng hình – Chữ và số - Ghi kích thước -  Ký hiệu vật liệu – Lệnh tra cứu thông tin – Điều khiển màn hình – Khối và thuộc tính – Tạo và quan sát mô hình 3D – Các lệnh hỗ trợ thiết kế mô hình 3D – Tạo mô hình 3D dạng khối rắn – Xuất bản vẽ ra giấy và tập tin.

5040052           Cơ học lý thuyết

Cung cấp những kiến thức nền tảng để tiếp thu những học phần cơ sở và chuyên ngành khác của lĩnh vực cơ khí nói chung, nội dung học phần bao gồm các phần:

- Tĩnh học: các tiên đề tĩnh học, lực, liên kết, phản lực liên kết, phương pháp khảo sát các hệ lực: phẳng, ngẫu lực và mômen; tính ứng suất và biến dạng của vật liệu kim loại trong miền đàn hồi.

- Động học: các đặc trưng chuyển động của điểm và vật thể, chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay, chuyển động song phẳng.

- Động lực học: giới thiệu về các định luật, định lý cơ bản của động lực học, nguyên lý d’Alembert, phương trình chuyển động máy.

5040593           Hệ thống Truyền động Thủy khí

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về nguyên lý cấu tạo, các thành phần của hệ thống truyền động bằng thủy lực và khí nén trong các máy công nghiệp, phương pháp khảo sát và thiết kế hệ thống truyền động bằng thủy lực và khí nén trong các máy công nghiệp

5040163           Sức bền Vật liệu Cơ khí + BTL

Học phần cung cấp kiến thức về tính toán sức chịu tải của các chi tiết máy và kết cấu kỹ thuật; các điều kiện về khả năng chịu lực và biến dạng trong miền đàn hồi của các chi tiết máy và kết cấu kỹ thuật, bao gồm: các khái niệm cơ bản về nội lực và ngoại lực, ứng suất và chuyển vị, các thuyết bền, các trạng thái chịu lực phẳng và không gian; tính toán về ổn định và tải trọng động. Tính chuyển vị của hệ thanh, Giải hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực. Tính toán ống dày.

5040133           Nguyên lý máy + BTL

Học phần nghiên cứu cấu trúc, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán thiết kế động học và động lực học của các cơ cấu truyền động và biến đổi chuyển động. Cụ thể: Cấu trúc cơ cấu - Phân tích động học cơ cấu phẳng - Phân tích lực cơ cấu phẳng  - Ma sát trong khớp động  - Cơ cấu bánh răng phẳng - Cơ cấu bánh răng không gian - Hệ thống bánh răng - Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp - Cơ cấu có truyền động đặc biệt : Cơ cấu cam, cơ cấu man, cơ cấu các đăng

5040313           Chi tiết Máy

Học phần nghiên cứu các cơ cấu truyền động và biến đổi chuyển động, các mối ghép và các chi tiết máy thường dùng trong cơ khí. Cụ thể: Các vấn đề cơ bản trong thiết kế chi tiết máy – Truyền động cơ khí: Truyền động đai, Truyền động xích, Truyền động bánh răng – Các chi tiết máy đỡ nối: Trục, Ổ trục, Nối trục – Các chi tiết máy ghép: Mối ghép bằng độ đôi, Mối ghép then- then hoa, Mối ghép đinh tán, Mối ghép hàn, Mối ghép ren.

5040703           Thiết bị nâng chuyển

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phạm vi sử dụng, nguyên tắc tính toán, thiết kế các cụm máy, các chi tiết máy đặc trưng và những máy nâng chuyển thông dụng. Cụ thể: Những vấn đề chung về máy nâng chuyển -  Các chi tiết và bộ phận máy sử dụng trong máy nâng - Thiết bị phanh hãm - Các cơ cấu của máy nâng  -  Các máy trục thông dụng  -  Máy vận chuyển liên tục có bộ phận kéo - Máy vận chuyển liên tục không có bộ phận kéo

5040613           Kỹ thuật Điều khiển Tự động

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật điều chỉnh; các nguyên tắc điều khiển, hệ thống điều khiển, các loại phần tử trong hệ thống ĐKTĐ, các hệ thống điều khiển liên tục, và điều khiển số thường dùng trong ngành cơ khí. Mô tả toán học của các phần tử và các hệ thống điển hình. Sử dụng các công cụ phân tích đặc tính quá độ, đặc tính tần số, các tiêu chuẩn ổn định để khảo sát, đánh giá các hệ thống điều khiển thường dùng trong công nghiệp. Giới thiệu về ứng dụng máy tính trong điều khiển và điều chỉnh.

5040342           Dung sai đo lường + BTL

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Tính đổi lẫn chức năng trong ngành chế tạo máy. Dung sai và lắp ghép các mối ghép thông dụng trong ngành chế tạo máy như mối ghép hình trụ trơn, mối ghép ở lăn, mối ghép then và then hoa, mối ghép ren. Dung sai truyền động bánh răng. Phương pháp lập và giải bài toán chuỗi kích thước và các nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết, Khái niệm về đo lường. Một số loại dụng cụ đo và phương pháp đo các thông số cơ bản của chi tiết.

5040093           Công nghệ Kim Loại

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về phương pháp gia công, thiết bị và công nghệ để gia công kim loại như đúc (sản xuất đúc; vật liệu và công nghệ làm khuôn; nấu và rót kim loại; dỡ khuôn, làm sạch và kiểm tra chất lượng vật đúc; các phương pháp đúc đặc biệt); gia công áp lực (nguyên lý chung của gia công kim loại bằng áp lực; cán, kéo và ép kim loại; rèn tự do; dập thể tích; dập tấm) và hàn, cắt kim loại (hàn hồ quang; hàn áp lực; hàn và cắt kim loại bằng khí; các phương pháp hàn tiên tiến như MIG, TIG...),

5040303           Cắt gọt Kim LoạI

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cắt gọt kim loại (có phoi). Cụ thể: Những khái niệm cơ bản về cắt gọt kim loại. Các yếu tố cơ bản của dụng cụ cắt gọt kim loại. Biến dạng và ma sát khi cắt kim loại. Các hiện tượng cơ lý sinh ra trong quá trình cắt. Chất lượng bề mặt khi cắt. Chế độ cắt. Bôi trơn làm nguội Các phương pháp gia công cắt gọt và dụng cụ.

5040693           Máy cắt Kim LoạI

Khái niệm chung. Động học máy cắt kim loại. Các cơ cấu truyền dẫn thường dùng trong máy. Kết cấu các cụm và bộ phận chủ yếu. Hệ thống điều khiển máy. Nghiên cứu các phần trên cụ thể trên các máy cắt kim loại thường găp: máy tiện, máy phay, máy khoan-doa, máy bào-xọc, máy mài.         

5040543           Công nghệ Chế tạo Máy I

Các khái niệm và định nghĩa cơ bản. Các vấn đề liên quan tới sai số gia công và các biện pháp khắc phục chúng để nâng cao độ chính xác gia công và chất lượng bề mặt của sản phẩm. Chuẩn và và vấn đề gá đặt, đồ gá. Lượng dư gia công. Phương pháp gia công các bề mặt chi tiết máy.  Phương pháp thiết kế qui trình công nghệ gia công cắt.

5040853           Công nghệ Chế tạo Máy II

Các phương pháp gia công chuẩn bị. Tính công nghệ trong kết cấu. Quy trình công nghệ gia công các chi tiết điển hình. Công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí.. Thiết kế QTCN gia công chi tiết máy.

5040523           Công nghệ CAD/CAM/CNC

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về công nghệ gia công trên máy CNC và rèn luyện các kỹ năng cơ bản cho người học về: chọn máy CNC, chọn tiến trình gia công, chọn dụng cụ cắt, chọn chế độ cắt, lập trình gia công chi tiết trên máy CNC. Các kiến thức cơ bản về công nghệ CAD/CAM: Khái niệm về hệ thống CAD/ CAM;  Phần cứng CAD/ CAM; Phần mềm CAD/ CAM; CAD/ CAM dùng máy tính; Mô hình hình học; Các bài toán liên quan đến đồ họa hai chiều và ba chiều; Các công cụ của đồ họa máy tính; Các ứng dụng trong cơ khí; Tính sai số cơ khí; Tính các tính chất của hình khối; Lập trình chi tiết và gia công cơ khí

5040563           Đồ án Chi Tiết Máy

Giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức đã được học ở các học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Nguyên lý - Chi tiết máy, Sức bền vật liệu, Dung sai - Kỹ thuật đo, cung cấp cho sinh viên kiến thức về trình bày một văn bản thiết kế kỹ thuật.

5040883           ĐA Công nghệ Chế tạo Máy

Phân tích chi tiết gia công. Xác định dạng sản xuất và phương hướng lập quy trình công nghệ gia công. Xác định phương pháp chế tạo phôi và thiết kế bản vẽ chi tiết lồng phôi. Thiết kế QTCN gia công chi tiết.  Tính toán lượng dư và chế độ cắt cho các mặt và các nguyên công.Thiết kế đồ gá gia công cho một nguyên công.   

5040733           TTCM CAD/CAM

Thực hành thiết kế chi tiết bằng các phần mềm CAD/CAM như Pro/ENGINEER, MasterCAM và chuyển vào gia công trên các máy tiện, phay CNC

5041243           Động cơ đốt trong

Nguyên lý và các lý thuyết cơ bản về ĐCĐT (nhiệt động học và các chu trình nhiệt, nhiệt động hoá học của hổn hợp cháy). Phân tích đặc điểm và các thông số cơ bản của chu trình công tác thực tế. Đặc điểm quá trình hình thành hỗn hợp không khí nhiên liệu trong động cơ đốt trong. Đặc điểm động học, động lực học, kết cấu các cụm chi tiết và các hệ thống  cơ bản của động cơ đốt trong.

5040973           Tính thiết kế trên máy tính

Các kiến thức cơ bản về phương pháp phần tử hữu hạn áp dụng cho các bài toán kết cấu cơ khí. Sử dụng các phần mềm phần tử hữu hạn RDM, ANSYS.

5040963           Robot công nghiệp

Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản khi nghiên cứu về robot công nghiệp. Nắm được các phép biến đổi đồng nhất, phương pháp nghiên cứu động học robot (Thiết lập hệ phương trình động học và bài toán động học ngược robot) thông qua việc sử dụng hệ toạ độ gắn trên các khâu và bộ thông số Denavit - Hartenberg. Cung cấp những hiểu biết cần thiết về phương pháp lập trình điều khiển robot công nghiệp.

5041043           Cấp phôi tự động

Khái niệm chung về cơ khí hóa, tự động hóa và cấp phôi tự động. Các thành phần của hệ thống cấp phôi tự động. Các loại phễu chứa phôi, Máng dẫn phôi. Cơ cấu định hướng phôi. Cơ cấu phân chia phôi, cơ cấu làm phù hợp tốc dộ dịch chuyển phôi. Cơ cấu nắm giữ phôi. Xác định các thông số cơ bản của các bộ phận.

5051363           Điều khiển bằng PLC

Các khái niệm về điều khiển logic khả lập trình. Cấu tạo của bộ PLC S7-200. Lập trình điều khiển hệ thống bằng PLC

 

Ngày xét duyệt

Cấp xét duyệt

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo