1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

Tham gia khảo sát CTĐT dành cho giảng viên và nhà tuyển dụng:Link phiếu khảo sát


Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

Chương trình đào tẠo

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

Automotive Engineering Technology

Hệ đào tạo liên thông

Mã ngành 50422L

Mã tuyển sinh C510205

 

·         Mục tiêu đào tạo - Chuẩn đầu ra

Chương trình nầy nhằm đào tạo ra những Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô, cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp cần đạt được những mục tiêu cụ thể sau

1.      Yêu cầu về kiến thức: 

1.1. Kiến thức chung:

·         Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

·         Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức chuyên nghiệp và học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên môn:

·         Có kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo cơ khí, trang bị điện- điện tử.

·         Có kiến thức về lý thuyết cơ sở chuyên ngành như kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện, thủy khí và máy thủy khí.

·         Có kiến thức về nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong và máy động lực; nguyên lý và kết cấu của hệ thống nhiên liệu, hệ thống đánh lửa, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống truyền lực, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống treo.

·         Có kiến thức về hệ thống điện thân xe, điện động lực và hệ thống điều hòa không khí trên ô tô.

2.      Yêu cầu về kỹ năng: 

2.1. Kỹ năng chuyên môn:

·         Có kỹ năng chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống trên ô tô, động cơ đốt trong, hệ thống điện ô tô, hệ thống điều hòa không khí.

·         Có kỹ năng sử dụng các loại dụng cụ chuyên dùng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.

·         Có kỹ năng sử dụng được phần mềm AutoCAD để thiết kế các chi tiết, hệ thống.

·         Có kỹ năng phân tích, xây dựng quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong và ô tô. 

2.2. Kỹ năng mềm:

·         Có khả năng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình và soạn thảo văn bản.

·         Tiếng Anh tổng quát trình độ A2+ (theo khung tham chiếu Châu Âu) tương đương TOEIC 300-350.

·         Kỹ năng tin học tương đương trình độ B. Tiếp thu, khai thác và sử dụng được các phần mềm chuyên ngành.

3.      Yêu cầu về thái độ: 

·         Có tư cách đạo đức tốt, chấp hành pháp luật Nhà nước.

·         Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

·         Có ý thức trách nhiệm công dân và bảo vệ môi trường

·        Cơ hội nghề nghiệp   

§         Cán bộ kỹ thuật trong các công ty, nhà máy, các xí nghiệp sản xuất ô tô và thiết bị ô tô.

§         Cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ kỹ thuật ô tô, xe máy và các thiết bị động lực.

§         Cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở kinh doanh ô tô và thiết bị ô tô.

§         Làm việc tại các trạm đăng kiểm ô tô, viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.

§         Giảng dạy các môn học thuộc ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.

·         Phương thức đào tạo
+ Tín chỉ
+ Tập trung
+ 3 – 4 học kỳ tùy khả năng & điều kiện của người học
+ Số giờ lên lớp trung bình 20 tiết /tuần

·         Khả năng phát triển nghề nghiệp:
+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học chuyển tiếp theo hệ liên thông đại học hoặc hệ hoàn chỉnh đại học của các trường Đại học
+ Sinh viên có khả năng chuyển đổi chuyên ngành hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp với ngành đào tạo

+ Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả năng học tập suốt đời

·        Điều kiện tuyển sinh

+ Học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Cơ khí ô tô và các chuyên ngành tương đương.

+ Xem xét bảng điểm và chương trình học của hoc sinh ở Trung cấp để xem xét cho miễn giảm hoặc buộc phải học bổ sung 1 số học phần.

+ Tuyển sinh đầu vào 3 môn Toán, Lý và Vẽ kỹ thuật

Danh sách các học phần

Số

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tín chỉ

HP tiên quyết(*)

HP học trước

HP song hành(+)

LT-BT

TH-TN

Th. tập 

·        Kiến thức Giáo dục Đại cương

 

Các học phần bắt buộc

1

5020410

Đại số tuyến tính

2

0

0

2

 

2

5020340

Đường lối CM của ĐCSVN

3

0

0

3

NLCB của CNMLN 1

3

5020420

Giải tích I

3

0

0

3

 

4

5020550

Giải tích II

2

0

0

2

Giải tích I

5

5020350

NLCB của CNMLN 1

2

0

0

2

 

6

5020400

NLCB của CNMLN 2

3

0

0

3

NLCB của CNMLN 1

7

5020210

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

0

0

2

NLCB của CNMLN 1

8

5020430

Vật Lý I (Cơ - Nhiệt)

2

0

0

2

 

9

5020440

Vật Lý II (Điện - Từ)

2

0

0

2

Vật Lý I (Cơ Nhiệt)

 

Các học phần tích lũy Chứng chỉ thể chất & Chứng chỉ quốc phòng

1

5020330

Giáo dục quốc phòng II

0

0

2

2

 

2

5020310

Giáo dục thể chất III

0

1

0

1

 

 

Các học phần kiến thức kỹ năng mềm – bắt buộc tích lũy 2 tín chỉ

1

5020511

Giáo dục Môi trường

1

0

0

1

 

2

5020531

Kỹ năng giao tiếp

1

0

0

1

 

3

5020541

Pháp luật và nghề nghiệp

1

0

0

1

 

4

5020390

Phát triển dự án

2

0

0

2

 

5

5020521

Ph. pháp học tập NCKH

1

0

0

1

 

 

Các học phần tự chọn tự do

1

5051313

Kỹ thuật Lập trình

2

0

0

2

 

2

5050032

Tin học văn phòng

2

0

0

2

 

3

5020450

Vật Lý III (Quang-Ng tử)

2

0

0

2

 

Số tín chỉ GDĐC phải tích lũy :

21

 

·        Kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp

 

Các học phần bắt buộc

1

5040833

Ch đoán KT động cơ & ô tô

2

0

0

2

Kết cấu Ô tô

2

5040313

Chi tiết Máy

3

0

0

3

Sức bền vật liệu

3

5041233

Chuyên đề Động cơ

1

0

0

1

Kết cấu Động cơ đốt trong

4

5040052

Cơ học lý thuyết

3

0

0

3

 

5

5041383

Điều hòa trên Ô tô

1

1

0

2

Kỹ Thuật Nhiệt

6

5040563

Đồ án Chi Tiết Máy

0

0

2

2

Chi tiết Máy

7

5042000

Đồ án tổng hợp ĐL

0

0

5

5

Ch đoán KT động cơ & ô tô(*)

8

5040603

Kết cấu Động cơ đốt trong

3

0

0

3

Ng. lý Động cơ đốt trong(+)

9

5041263

Kết cấu Ô tô

3

0

0

3

Lý Thuyết Ô tô

10

5040633

Kỹ Thuật Nhiệt

2

0

0

2

 

11

5040673

Lý Thuyết Ô tô

2

0

0

2

 

12

5040383

Ng. lý Động cơ đốt trong

3

0

0

3

Kỹ Thuật Nhiệt(+)

12

5040133

Nguyên lý máy

3

0

0

3

Sức bền vật liệu(+)

14

5040152

Sức bền vật liệu

3

0

0

3

 

15

5040713

TB Điện & Điện tử trên Ô tô

3

0

0

3

 

16

5040723

Truyền động Thủy lực trên Ô tô & Máy Công trình

2

0

0

2

 

17

5040023

Vẽ Kỹ Thuật Cơ khí

2

0

0

2

 

 

 

44

 

 

Các học phần tự chọn chuyên ngành – phải tích lũy 5 tín chỉ

1

5050792

Kỹ Thuật Điện Tử

2

0

0

2

 

2

5040282

Vật liệu Kỹ thuật

2

0

0

2

 

3

5040083

Vẽ trên máy tính

0

1

0

1

 

4

5041363

Chuyên đề Ô tô

1

0

0

1

Kết cấu Ô tô

5

5040103

Công nghệ tạo phôi

2

0

0

2

Vật liệu Kỹ thuật

6

5040873

Điều khiển tự động trên Ô tô

2

0

0

2

Kỹ Thuật Điện Tử

7

5040353

Kỹ Thuật Chế tạo Máy II (Cắt gọt, Máy, Công Nghệ)

3

0

0

3

Công nghệ tạo phôi

8

5040943

Máy - TB thi công công trình

2

0

0

2

Lý Thuyết Ô tô

9

5040703

Thiết bị nâng chuyển

2

0

0

2

Sức bền vật liệu

 

5

 

Tổng số

70

 

Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

Vẽ Kỹ Thuật Cơ khí

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản để SV có thể đọc và vẽ các bản vẽ chi tiết cơ khí và các bản vẽ lắp thiết bị cơ khí cũng như các bản vẽ sơ đồ trên cơ sở TCVN và ISO. Nội dung trọng tâm là: Vẽ qui ước; bản vẽ chi tiết; các mối ghép và bản vẽ lắp; sơ đồ.

Vẽ trên máy tính

Giới thiệu các phần mềm vẽ, thiết kế trên máy vi tính, cung cấp cho SV các kiến thức cơ bản và kỹ năng ứng dụng phần mềm AutoCAD để vẽ, thiết kế các chi tiết, bộ phận cơ khí, điện, điện tử, xây dựng... trên máy tính. Cụ thể: Tìm hiểu phần mềm AutoCAD, chuẩn bị một bản vẽ – Vẽ chính xác trong AutoCAD – Các lệnh vẽ cơ bản – Các lệnh hiệu chỉnh – Các lệnh hỗ trợ dựng hình – Chữ và số – Ghi kích thước –  Ký hiệu vật liệu – Lệnh tra cứu thông tin – Điều khiển màn hình – Khối và thuộc tính – Tạo và quan sát mô hình 3D – Các lệnh hỗ trợ thiết kế mô hình 3D – Tạo mô hình 3D dạng khối rắn – Xuất bản vẽ ra giấy, tập tin và phần mềm khác.

Cơ học lý thuyết

Cung cấp những kiến thức nền tảng để tiếp thu những học phần cơ sở và chuyên ngành khác của lĩnh vực cơ khí nói chung, nội dung học phần bao gồm các phần:

- Tĩnh học: Các tiên đề tĩnh học, lực, liên kết, phản lực liên kết, phương pháp khảo sát các hệ lực, giải quyết các bài toán về cân bằng.

- Động học: Nghiên cứu các quy luật chuyển động của vật thể trên quan điểm động hình học.

- Động lực học: Nghiên cứu các bài toán động lực học trên cơ sở các định luật của Newton

Thủy khí & Máy Thủy Khí

Học phần này cung cấp cho SV các kiến thức cơ bản về tính chất của chất khí và chất lỏng, trên cơ sở đó nghiên cứu các bài toán ứng dụng trong thực tế: Tính chịu nén của chất khí, tính toán thủy lực đường ống, tính toán lực cản vật chuyển động trong chất lỏng, dòng thế vận tốc, dòng khí một chiều. Giới thiệu cấu tạo, đặc điểm của các máy thủy khí thường được sử dụng trong sản xuất như bơm, quạt, động cơ thủy khí, máy nén …để sinh viên có thể chọn máy thuỷ khí cho phù hợp với yêu cầu làm việc.

Truyền động Thủy lực trên Ôtô & Máy Công trình

Môn học này giới thiệu ưu nhược điểm của truyền động thủy khí, những yêu cầu của chất lỏng, chất khí làm việc trong các hệ thống, cấu tạo và đặc điểm thủy lực các cơ cấu trong hệ thống truyền động thủy lực: cơ cấu phân phối, tiết lưu, các loại van..., phương pháp điều chỉnh vận tốc cơ cấu chấp hành, các ứng dụng cơ bản của truyền động thủy khí.

Kỹ thuật Điện tử

Nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực điện tử.  Môn học giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động cũng như ứng dụng các linh kiện điện tử công nghiệp như diod bán dẫn, BJT (transistor lưỡng cực), FET (transitor trường), linh kiện quang bán dẫn, linh kiện điện tử công suất lớn và một số linh kiện điện tử thông dụng khác. Khái niệm về kỹ thuật xung, số.

 

Sức bền Vật liệu

Học phần cung cấp kiến thức về tính toán sức chịu tải của các chi tiết máy và kết cấu kỹ thuật: lý thuyết về nội lực,kéo nén đúng tâm, trạng thái ứng suất và các thuyết bền, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang phẳng. các bài toán thanh chịu uốn, xoắn thuần túy, chịu lực phức tạp. Ổn định thanh thẳng

Nguyên lý máy

Học phần bao gồm  các kiến thức về cấu trúc cơ cấu, các bài toán về động hình học, lực và động lực học của cơ cấu phẳng biến đổi chuyển động: Các cơ cấu toàn khớp thấp, cơ cấu cam… Phân tích và tổng hợp động hình học các cơ cấu truyền chuyển động: cơ cấu bánh răng, cơ cấu ma sát, cơ cấu truyền động đai…và một số các cơ cấu đặc biệt.

Chi tiết Máy

Học phần nghiên cứu các cơ cấu truyền động và biến đổi chuyển động, các mối ghép và các chi tiết máy thường dùng trong cơ khí. Cụ thể: Các vấn đề cơ bản trong thiết kế chi tiết máy . Các loại mối   ghép: ren, đinh tán, hàn, then, then hoa.Truyền động đai, Truyền động xích, Truyền động bánh răng, truyền động trục vít, truyền động vít đai ốc. Tính thiết kế trục, ổ trượt, ổ lăn, nối trục.

TN Sức bền & Kim loại học

Thực hành các thí nghiệm về tính chất của kim loại: kéo, nén, va đập, đo đọ cứng. Các thí nghiệm về tổ chức kim loại.

Trang bị Điện & Điện tử trên Ô tô

Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về điện và điện tử của các trang thiết bị dùng điện và điện tử trên động cơ và ôtô. Cụ thể: nghiên cứu tổng quan về hệ thống điện & điện tử trên ôtô, hệ thống đánh lửa, nguồn cung cấp điện trên ôtô, hệ thống khởi động động cơ bằng điện, hệ thống điện chiếu sàng và  báo hiệu trên ô tô, các hệ thống điện trang bị phụ cho ôtô.

Chẩn đoán KT động cơ & Ô tô

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết hao mòn, hư hỏng, các qui trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa động cơ, ô tô. Các phương pháp chẩn đoán, phân tích hư hỏng các cụm chi tiết các hệ thống của động cơ đốt trong. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành các thiết bị chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của ôtô. Sử dụng các thiết bị chẩn đoán để kiểm tra, phân tích, đánh giá các thông số ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật của các hệ thống trên động cơ, ôtô.

Điều khiển tự động trên Ô tô

Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động các phương pháp mô tả hệ thống điều khiển tự động, đặc trưng động lực học và đánh giá chất lượng của hệ thống điều khiển tự động, bộ hiệu chỉnh PID. Ứng dụng của ĐKTĐ trong ô tô.

Dung sai đo lường

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Tính đổi lẫn chức năng trong ngành chế tạo máy. Dung sai và lắp ghép các mối ghép thông dụng trong ngành chế tạo máy như mối ghép hình trụ trơn, mối ghép ở lăn, mối ghép then và then hoa, mối ghép ren. Dung sai truyền động bánh răng. Phương pháp lập và giải bài toán chuỗi kích thước và các nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết, Khái niệm về đo lường. Một số loại dụng cụ đo và phương pháp đo các thông số cơ bản của chi tiết.

Thí nghiệm Kỹ thuật Đo

Thực hành sử dụng các dụng cụ đo thông dụng để đo các kích thước, kiểm tra các sai lệch kích thước, hình dáng và vị trí. Kiểm tra nhám bề mặt

Công nghệ tạo phôi

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về phương pháp gia công, thiết bị và công nghệ để gia công kim loại như đúc (sản xuất đúc; vật liệu và công nghệ làm khuôn; nấu và rót kim loại; dỡ khuôn, làm sạch và kiểm tra chất lượng vật đúc; các phương pháp đúc đặc biệt); gia công áp lực (nguyên lý chung của gia công kim loại bằng áp lực; cán, kéo và ép kim loại; rèn tự do; dập thể tích; dập tấm) và hàn, cắt kim loại.

Nguyên lý Động cơ Đốt trong

Các lý thuyết cơ bản về ĐCĐT (nhiệt động học và các chu trình nhiệt, nhiệt động hoá học của hỗn hợp cháy). Phân tích đặc điểm và tính toán các thông số cơ bản của chu trình công tác thực tế. Đặc điểm quá trình hình thành hỗn hợp không khí nhiên liệu trong động cơ đốt trong. Đánh giá tính năng, chế độ làm việc và đặc tính của động cơ đốt trong. Tự động điều chỉnh tốc đọ động cơ

Kết cấu Động cơ Đốt trong

Môn học trình bày đặc điểm động học, động lực học, kết cấu các cụm chi tiết và các hệ thống  cơ bản của động cơ đốt trong. Các phương pháp tính toán kiểm nghiệm các cụm chi tiết chính của động cơ.

Lý Thuyết Ô tô

Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về động học, động lực học của ôtô. Các tính chất cơ bản khác như: tiêu hao nhiên liệu, phanh, lái, êm dịu chuyển động, ổn định cũng như tính năng cơ động ô tô.

Kỹ Thuật Chế tạo Máy II (Cắt gọt, Máy, Công Nghệ)

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cắt gọt kim loại (có phoi) và dụng cụ cắt kim loại; Hiện tượng cơ lí trong quá trình cắt; Chế độ cắt. Khái niệm chung về máy cắt gọt; Những khái niệm và định nghĩa cơ bản về công nghệ chế tạo. Chất lượng bề mặt gia công; Độ chính xác gia công. Chuẩn và đồ gá. Lượng dư gia công. Tính công nghệ trong kết cấu. Các phương pháp gia công cắt gọt. Thiết kế quy trình công nghệ. Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình. Công nghệ lắp ráp.

Kỹ thuật An toàn

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động trong các môi trường cơ khí đặc trưng. Cụ thể: Một số vấn đề khoa học về bảo hộ lao động; Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản trong khoa học bảo hộ lao động. Luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động. Kỹ thuật vệ sinh lao động. Kỹ thuật an toàn điện. Kỹ thuật an toàn trong xí nghiệp cơ khí. Kỹ thuật an toàn khi vận hành thiết bị nâng chuyển. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng các thiết bị áp lực. Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy.

Đồ án Chi Tiết Máy

Giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức đã được học ở các học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Nguyên lý - Chi tiết máy, Sức bền vật liệu, Dung sai - Kỹ thuật đo, cung cấp cho sinh viên kiến thức về trình bày một văn bản thiết kế kỹ thuật.

TTCM Chế tạo máy A

Nội dung thực tập gồm các bài gia công cơ bản về: Tiện, Phay, Mài nhằm giúp cho sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết  học ở môn kỹ thuật chế tạo máy II và trang bị một số kỹ năng cơ bản của nghề Tiện, Phay, Bào.

TTCM Điện tử

Học phần cung cấp cho SV kiến thức về các linh kiện điện tử, các mạch điện tử cơ bản thường gặp. Sinh viên sẽ biết cách nhận dạng và đọc trị số của điện trở, tụ điện, cuộn dây, các linh kiện bán dẫn.

 

Kết cấu ô tô

Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về kết cấu của các bộ phận trên ôtô. Nguyên lý làm việc của các hệ thống, xác định đặc tính cũng như các thông số cơ bản của các bộ phận. Cụ thể: Bố trí chung trên ô tô, ly hợp ô tô, hộp số ô tô, hộp phân phối truyền lực trên ô tô, truyền lực chính (hộp giảm tốc), truyền động đến các bánh xe, hệ thống treo, hệ thống lái, hệ thống phanh

Thiết bị nâng chuyển

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc tính toán các cơ cấu chính của máy trục và máy vận chuyển liên tục, một số các máy trục và các băng chuyển thông dụng.

Máy &Thiết bị thi công công trình

Máy và thiết bị thi công công trình là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô. Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo, hoạt động, phạm vi sử dụng và nguyên tắc tính toán thiết kế các máy chủ đạo thuộc lĩnh vực: Máy và thiết bị gia cố nền móng; Máy và thiết bị gia cố đường ôtô và sân bay; Máy và thiết bị thi công đường sắt.

Kết cấu Động cơ Đốt trong

Học phần này trình bày đặc điểm động học, động lực học cơ cấu trục khủyu thanh truyền, trang bị cho sinh viên về nguyên lý hoạt động và phân tích đặc điểm kết cấu nhóm piston, nhóm thanh truyền, trục khuỷu, thân máy, nắp máy và các hệ thống cơ bản của động cơ.

ĐA Kết cấu Động cơ /Ô tô

Giúp cho sinh viên biết cách vận dụng các Môn học để thực hiện tính toán động học, động lực học cơ cấu khuỷu trục thanh truyền của động cơ, tìm hiểu nguyên lý và phân tích kết cấu các cụm chi tiết chính, các hệ thống của động cơ và ôtô.

Chuyên đề Động cơ

Chuyên đề Động cơ là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, giúp cho sinh viên hiểu rõ và bao quát các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực động cơ. Cụ thể là tìm hiểu động cơ tăng áp, động cơ phun xăng điện tử, động cơ phun dầu điện tử (diesel common rail).

Chuyên đề Ô tô

Chuyên đề Ô tô là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, giúp cho sinh viên hiểu rõ và bao quát các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực ô tô. Cụ thể là cung cấp kiến thức về bản chất, đặc điểm cấu tạo, hoạt động của bộ điều chỉnh lực phanh trên ô tô, hệ thống chống hãm cứng bánh xe khi phanh và biện pháp nâng cao tính cơ động của ô tô.

Điều hòa trên Ô tô

Học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về mặt lý thuyết và thực tế về điều hòa không khí nói chung và điều hòa trên ô tô

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo