1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

Tham gia khảo sát CTĐT dành cho giảng viên và nhà tuyển dụng:Link phiếu khảo sát


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành                    : Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Cấp đào tạo          : Cao Đẳng

Mã ngành              : 50520

Khoa quản lý        : Khoa Điện

Ban hành theo Quyết định số 85/CĐCN-ĐT ngày 25/05/2007 của Hiệu trưởng trường CĐCN

·       Mục tiêu đào tạo

·       Cơ hội nghề nghiệp

·       Phương thức đào tạo

·       Khả năng phát triển nghề nghiệp:

·       Danh sách các học phần

·       Kiến thức Giáo dục Đại cương

·       Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

·       Chuyên ngành điện tử

·       Chuyên ngành viễn thông

·       Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

 

·        Mục tiêu­ đào tạo

Chương trình nầy nhằm đào tạo ra những cử nhân cao đẳng ngành Điện tử viễn thông, cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp cần đạt được những mục tiêu cụ thể sau

+ Có tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước nhà.

+ Nắm vững các kiến thức & kỹ năng cần có của một kỹ thuật viên trong vị trí người chuyên trách xây dựng, điều hành, bảo trì ... trong lĩnh vực điện tử và viễn thông.

+ Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh của công nghệ , khả năng tự học trong  môi trường làm việc và yêu cầu học tập suốt đời

+ Có phẩm chất tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng độc lập tác nghiệp, khả năng hòa nhập, hợp tác & làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

·        Cơ hội nghề nghiệp

+ Kỹ thuật viên phụ trách các công việc liên quan đến phần điện tử, viễn thông tại các nhà máy, xí nghiệp, các Công ty viễn thông, Bưu điện, đài phát thanh truyền hình..

+ Giảng dạy  tại các trường Trung học chuyên nghiệp hoặc giảng dạy thực hành  tại các trường CĐ, ĐH

·        Phương thức đào tạo

+ Tín chỉ

+ Tập trung

+ 2 – 4,5 năm tùy khả năng & điều kiện của người học

+ Số giờ lên lớp trung bình 25 tiết /tuần

·        Khả năng phát triển nghề nghiệp:

+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học chuyển tiếp theo hệ liên thông đại học hoặc hệ hoàn chỉnh đại học của các trường Đại học

+ Sinh viên có khả năng chuyển đổi chuyên ngành hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp với ngành đào tạo

 

 

 

·        Danh sách các học phần

SốTT

Mã học phần

Tên học phần

Số tiết

Số tín chỉ

HP tiên quyết(*)
HP học trước
HP song hành(+)

LT-BT-TL

TH - TN

Thực tập 

·        Kiến thức Giáo dục Đại cương

1

5020050

Triết học Mac-Lenin

3

 

 

3

 

2

5020090

Kinh tế Chính Trị

3

 

 

3

 

3

5020180

Chủ nghĩa XHKH

2

 

 

2

 

4

5020200

Lịch sử Đảng CSVN

2

 

 

2

 

5

5020210

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

2

 

6

5020020

Ngoại Ngữ I

3

 

 

3

 

7

5020100

Ngoại Ngữ II

3

 

 

3

Ngoại Ngữ I

8

5020040

Toán cao cấp I

4

 

 

4

 

9

5020140

Toán cao cấp II

3

 

 

3

Toán cao cấp I

10

5050021

Tin học đại cương

2

1

 

3

 

11

5040031

Vẽ kỹ thuật

3

 

 

3

 

12

5020060

Vật lý 1

3

 

 

3

 

13

5020150

Vật lý 2

3

 

 

3

Vật lý 1

14

5020130

TN Vật lý

 

1

 

1

Vật lý 2 (+)

15

5020281

Giáo dục Môi trường

2

 

 

2

 

Tổng số :

40

 

·        Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

1

5050043

Cấu Kiện Điện tử

3

0

0

3

 

2

5050153

Kỹ thuật mạch điên tử I

3

0

0

3

Cấu kiện điện tử+

3

5050283

TN Cấu Kiện Điện Tử

0

1

0

1

Cấu kiện điện tử+

4

5051313

Kỹ thuật Lập trình

2

1

0

3

TH Kỹ thuật Lập trình+

5

5050203

Lý thuyết mạch I

3

0

0

3

 

6

5050503

Kỹ thuật xung - số

4

0

0

4

Cấu kiện điện tử+

7

5050423

Đo lường điện tử

3

0

0

3

 

8

5050333

TT mạch điện tử

0

0

3

3

Kỹ thuật mạch điên tử I+

9

5050573

TN kỹ thuật mạch điện tử

0

1

0

1

Kỹ thuật mạch điên tử I+

10

5050733

Lý th điều khiển tự động

3

0

0

3

 

11

5050442

Kỹ Thuật Điện

2

0

0

2

 

12

5050603

TT Kỹ Thuật Điện

0

0

1

1

Kỹ Thuật Điện

13

5050482

Kỹ thuật Vi xử lý

3

0

0

3

Kỹ thuật xung số

14

5050623

TT mạch số ứng dụng

0

0

2

2

Kỹ thuật xung số

15

5050583

TN kỹ thuật xung-số

0

2

0

2

Kỹ thuật xung số+

16

5050533

Lý thuyết mạch II

4

0

0

4

Lý thuyết mạch I

17

5050463

Kỹ thuật mạch điên tử II

3

0

0

3

Kỹ thuật mạch điên tử I

18

5050473

Kỹ thuật truyền hình

3

0

0

3

Kỹ thuật mạch điên tử II

19

5050613

TT Kỹ thuật truyền hình

0

0

2

2

Kỹ thuật truyền hình+

20

5050983

TT Th tin Analog-Digital

0

0

2

2

TN kỹ thuật xung-số

21

5050973

TT KT  Vi xử lý

0

0

2

2

Kỹ thuật Vi xử lý+

22

5050703

Đồ án Kỹ thuật mạch

1

0

1

2

KT mạch điên tử II+

23

5050903

Thông tin số

3

0

0

3

Kỹ thuật xung số

24

5051023

Điện tử thông tin

3

0

0

3

Kỹ thuật mạch điên tử II

25

5052000

Đồ án tổng hợp

0

0

5

5

Kỹ thuật mạch điên tử II

Tổng số :

66

 

·        Chuyên ngành điện tử

1

5050713

Điện tử công nghiệp

3

0

0

3

Cấu kiện điện tử

2

5051033

Điều khiển logic (PLC)

3

0

0

3

Vi xử lý

3

5050213

Mạng Máy tính

2

1

0

3

TH Mạng Máy tính+

4

5051473

TT Điều khiển logic(PLC)

0

0

2

2

Vi điều khiển+

5

5051193

TT  Kỹ thuật Vi xử lý 2

0

0

1

1

Kỹ thuật Vi xử lý

6

5051163

TT Điện tử công nghiệp

0

0

2

2

Điện tử công nghiệp+

·        Chuyên ngành viễn thông

1

5051093

KT tổng đài điện thoại

3

0

0

3

Thông tin số

2

5050773

Hệ thống viễn thông

3

0

0

3

Thông tin số

3

5051143

Thông tin vi ba - vệ tinh

3

0

0

3

Điện tử thông tin

4

5051203

TT Vi ba - anten

0

0

2

2

Thông tin vi ba - vệ tinh+

5

5050963

TT Kỹ thuật cáp quang

0

0

1

1

Hệ thống viễn thông+

6

5051183

TT KT tổng đài điện thoại

0

0

2

2

KT tổng đài điện thoại+

Tổng số :

14

 

Tổng số :

120

 

 

·        Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

5050043          Cấu kiện điện tử

Môn học cấu kiên điện tử (Electronic Drivers) nhằm cung cấp toàn bộ nội dung về bản chất vật lý, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các thông số cách nhận biết và một số ứng dung của các dung cụ bán dân cơ bản thông dung nhất trong kỹ thuật điện tử.

5050442          Kỹ thuật điện

Hoc phần dành cho sinh viên không chuyên ngành điện nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, cách tính toán mạch điện, nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dung các loại máy điện, khí cụ điện cơ bản.Trên cơ sở đó có thể hiểu được các máy điện.khí cụ điện cơ bản thường gặp trong sản xuất và đời sống.

 5050203         Lý thuyết mạch I

Cung cấp các kiến thưc cơ sở về mô hình mạch điện, các khái niệm, các định luật cơ bản và phương pháp phân tích mạch trên cơ sở mô hình.Trên cơ sở mô hình mạch điện,tiến hành phân tích các mạch RCL đơn giản dưới các tác động điều hòa và rút ra các nhận xét phù hợp với các kết quả thực nghiệm.khẳng định tính đúng đắn của mô hình.

5050533          Lý thuyết mạch II

Đây là môn hoc cơ sở về mạch tuyến tính thụ động và tích cực, các hệ thống không tuyến tính.việc khảo sát các đặt tuyến tần số của các mạch thường dùng đối với một số quá trình biến đổi khác nhau(khuếch đại, lọc . . )của tín hiệu được đề cập trong giáo trình này.

5050153          Kỹ thuật mạch điện tử I

Môn học kỹ thuât mạch điện tử I nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về phân giải mạch điện dùng các nguyên tắc về nguồn tương đương để tính toán các mạch khuếch đại tầng thấp và trung bình trong kỹ thuật điện tử.Môn học đề cập đến các chỉ tiêu kỹ thuật và tần số hoạt động của các mạch khuếch đại dùng BJT,FET và khuếch đại thuật toán.

5050463          Kỹ thuật mạch điện tử II

Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật mạch điện tử II.Nội dung gồm có 6 chương gồm việc áp dung kiến thức về mạch khuếch đại thuật toán vào các mạch dao động hình sine, mạch điều chế tách sóng, trộn tần và mạch chuyển đổi AD – DA.

5050583          Kỹ thuật xung - số

Kỹ thuật xung số là môn cơ sở ngành ,được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống tự động, vi điều khiển, vi xử lý. Môn học nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về tín hiệu xung, biến đổi xung,khoa diện tử, các hệ thống số đếm, các loại mã thông dụng, đại số Boole các phương pháp biểu diển hàm, các phần tử cơ bản.trên cơ sở đó tính toán, thiết kế các mạch tạo xung, các hệ tổ hợp và hệ tuần tự…..

5051313          Kỹ thuật lập trình

Cung cấp cho sinh viên ngành điện tử - viễn thông các tiện ích của ngôn ngữ lập trình C để dùng trong kỹ thuật điện tử.Sinh viên sẽ làm chủ được các kỹ thuật lập trình thông qua rất nhiều ví du trong bài giảng tại lớp và trong tài liệu dùng làm giáo trình.

5050423          Đo lường điện tử

Mục đích của môn học đo lường điện tử là giới thiệu các nguyên lý và phương pháp đo lường tín hiệu điện tử bằng các thiết bị đo điện tử. Do tính ứng dung rộng rãi của thiết bị đo điện tử trong kỹ thuật, khoa học và công nghiệp nên môn học đo lường điện tử rất quan trọng.

5050473          Kỹ thuật truyền hình

Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật truyền hình.Nội dung có 10 chương gồm phần phát truyền dẫn, phần thu, các hệ truyền hình màu khác nhau, kỹ thuật truyền hình số và truyền hình độ phân giải cao HDTV.

5050482          Kỹ thuật vi xữ lý

Mục tiêu của giáo trình này là giới thiệu các kỹ thuật thiết kế các hệ thống điện tử số  dưa trên chip vi xử lý. Sau khi hoàn thành giáo trình này,sinh viên có thể thiết kế các hệ thống vi xử lý cho các ứng dung thời gian thực, sử dung các ngắt và các kỹ thuật truy cập trực tiếp bộ nhớ (DMA).

5050713          Điện tử công nghiệp

Môn học này trình bày các mạch điện tử ứng dung sử  dung UJT, SCR trong các mạch điều khiển nhiệt độ, nghịch lưu ,biến tần,điều khiển và ổn định tốc độ động cơ, nung nóngcao tần, các loại nguồn ổn áp đang được sử dung trong công nghiệp.

5050733          LT Điều khiển tự động (ĐT)

Giáo trình cung cấp các kiến thức nền tảng cho quá trình phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển tự động.Được xây dựng trên cơ sở toán học(phép biến đổi Laplace và phép biến đổi Z) cho quá trình xây dưng các hàm truyền đạt của các khâu và hệ thống điều khiển, tổng hợp - ổn định và nâng cao chỉ tiêu chất lượng hệ thống.

5050903          Thông tin số

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật thông tin số ,dựảtên cơ sở lý thuyết được cung cấp bởi môn lý thuyết thông tin.Mỗi chương trình bày về một khâu cơ bản trong hệ thống thông tin số, bao gồm khâu số hóa tín hiệu bằng kỹ thuật điều xung mã PCM, định dạng tín hiệu số, mã hóa và giải mã,ghép và tách kênh số,đa truy cập ,truyền dẫn số và khôi phục tín hiệu số, điều chế và giải điều chế tín hiệu số.

5050283          TN cấu kiện điện tử

Môn học này giúp sinh viên có khả năng nhận biết được các linh kiện cơ bản,biết sử dụng các thiết bị đo, vận hành thành thạo các thiết bị cung cấp nguồn,máy phát xung, đọc được sơ đồ nguyên lý, lắp ráp mạch, khảo sát, phân tích hoạt động của các linh kiện cơ bản.

5050583          TN Kỹ thuật xung -số

Học phần này giúp sinh viên có khả năng đọc được sơ đồ nguyên lý, nắm vững quy trình lắp ráp, khảo sát hoạt động của mạch,củng cố và nâng cao kiến thức về lý thuyết kỹ thuật xung, kỹ thuật số. Lắp ráp mạch, khảo sát, kiểm tra, phân tích hoạt động của các mạch tạo xung và các mạch số thông dụng.

5050573          TN Kỹ thuật mạch điện tử

Qua học phần này sinh viên có khả năng đọc được sơ đồ nguyên lý, lắp ráp mạch, khảo sát,phân tích hoạt động, tác dụng linh kiện của các mạch dao động, mạch lọc, các mạch điều chế tín hiệu, mạch hồi tiếp. Sinh viên sẽ nắm được nguyên lý vận hành của mạch, thao tác lắp ráp, đo đạc thành thạo chuẩn xác.

5050603          TT Kỹ thuật điện

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng nghề cơ bản ban đầu mới bước vào lĩnh vực thực hành điện.

5050333          TT Mạch điện tử 

Sinh viên sẽ hiểu được rõ hơn về việc phân tích hoạt động của một số mạch điện tử sử dung các linh kiện điện tử thông dụng, các vi mạch tích hợp. Hình thành và rèn luyện được kỹ năng thực hành như lắp ráp, hiệu chỉnh ,hoàn thiện được sản phẩm.

5050613          TT Kỹ thuật truyền hình

Qua học phần này sinh viên cần phải nắm được kiến thức lý thuyết về hệ thống thu phát tín hiệu và kỹ thuật truyền hình.Vận dụng được lý thuyết ,hình thành và rèn luyện được kỹ năng thực hành. Kết thúc học phần sinh viên có khả năng áp dụng các kiến thức đã học để sửa chữa một số máy trong thực tế.

5050623          TT Mạch số ứng dụng

Học phần này giúp sinh viên nắm được kiến thức lý thuyết về kỹ thuật số.Vận dụng được lý thuyết , hình thành và rèn luyện được kỹ năng thực hành. Kết thúc học phần sinh viên có khả năng áp dụng các kiến thức đã học để thiết kế một số mạch số ứng dụng trong thực tế.

5050973          TT Kỹ thuật Vi điều khiển và Vi xữ lý I

Phần thực tập này nhằm giúp sinh viên củng cố lại những kiến thưc dã học về môn Vi xữ lý .Đồng thời môn học này trang bị cho sinh viên các kỹ năng trong việc tìm hiểu và nghiên cứu, sử dụng thiết bị. Kết thúc học phần sinh viên có thể chip vi xữ lý trong việc thiết kế một hệ thống vi xữ lý dùng cho một ứng dung cụ thể.

5050983          TT Thông tin Analog – Digital

Qua học phần này sinh viên nắm được kiến thức lý thuyết về Kỹ thuật thông tin số A – D. Vận dụng được lý thuyết ,hình thành và rèn luyện được kỹ năng thực hành. Kết thúc học phần sinh viên có khả năng phân tích một số khối thiết bị hiện đang sử dụng trong lĩnh vực viễn thông.

5050963          TT Kỹ thuật cáp quang

Môn học này giúp sinh viên nắm được lý thuyết về cáp quang, vận dụng đươc lý thuyết, hình thành và rèn luyện được kỹ năng thực hành, về kỹ thuật thu phát truyền dẫn thông tin quang. Kết thúc học phần sinh viên có khả năng khái quát được hệ thống thông tin cáp quang hiện đang sử dụng trong thực tế.

5050773          Hệ thống viễn thông

Môn học bao gồm các hệ thống thông tin điển hình. Nội dung gồm 8 chương, giới thiệu về các hệ thống viễn thông, môi trường truyền dẫn, xữ lý truyền dẫn, các hệ thống số, hệ thống tương tự, các hệ thống thông tin Viba – vệ tinh, hệ thống thông tin cáp quang và hệ thống thông tin di động.

5051143          Thông tin Viba –vệ tinh

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Viba –vệ tinh; trên cơ sở đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật các đường truyền dẫn Viba và vệ tinh, các nhà thiết kế tính toán các tuyến Viba vệ tinh.

5051093          Kỹ thuật tổng đài điện thoại

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý thuyết cơ bản về điện thoại ,tổng đài,hiểu rõ cấu trúc phần cứng cũng như phần mềm của tổng đài số SPC. Trên cơ sở này sinh viên có thể áp dụng phân tích thiết kế hệ thống tổng đài trên thực tế.

5051183          TT Tổng đài điện thoại

Qua học phần này sinh viên cần phải nắm được kiến thức lý thuyết về kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài, vận dụng được lý thuyết hình thành và rèn luyện được kỹ năng thực hành. Kết thúc học phần sinh viên có khả năng khái quát được hệ thống chuyển mạch và tổng đài hiện đang sử dụng trong lĩnh vực viễn thông.

5051203          TT Viba –anten

Qua học phần này sinh viên nắm được kiến thức lý thuyết về kỹ thuật Viba – anten.Vận dụng được lý thuyết, hình thành và rèn luyện được kỹ năng thực hành.Kết thúc học phần sinh viên có khả năng khái quát được hệ thống Viba – anten hiện đang sử dụng trong lĩnh vực viễn thông.

5050213          Mạng máy tính

Giới thiệu tổng quan về manh máy tính:mục tiêu, định nghĩa và phân loại mạng máy tính. Trình bày các vấn đề cần phải xem xét khi xây các mạng cục bộ(LAN), tập trung vào vấn đề Topology, phương tiện truyền dẫn, phương pháp truy cập và các chuẩn IEEE802.x.

5051023          Điện tử thông tin

Giáo trình này giới thiệu các khái niệm về hệ thống thông tin số. Các kỹ thuật quan trọng được sắp xếp theo trình tự hợp lý giúp cho sinh viên nhanh chóng hình dung được về cấu trúc và tổ chức của hệ thống từ nguồn thông tin qua các bước xử lý phức hợp của máy phát qua kênh truyền đến máy thu và các bước xử lý ngược lại so với ở máy phát.

5051103          Điều khiển logic (PLC)

Giúp sinh viên hiểu biết về PLC S7 – 200 của hãng SIMENS ,sinh viên nắm bắt lý thuyết và cả thực hành để nhanh chóng tiếp cận các dây chuyền sản xuất sau khi  ra thị trường, mặc dù theo học một họ PLC cụ thể nhưng sinh viên hoàn toàn có thể tiếp cận các loại PLC của hãng khác nhanh chóng theo quy định của IEC.Giáo trình bao gồm 3 phần:Lý thuyết, tập lệnh và bài tập thực hành.

5050973          TT Điều khiển logic(PLC)

Giúp cho sinh viên nắm đươc cấu tạo của CPU,các ngõ vào ra I/O, các ngôn ngữ lập trình, timer, counter…từ đó ứng dụng được trong các hệ thống điều khiển công nghiệp.

5051193          TT Vi điều khiển và vi xữ lý II

Học phần này giúp sinh viên hiểu biết về họ vi điều khiển 8510, 89S52 phổ biến nhất hiện nay.Kết thúc học phần sinh viên có thể lựa họ vi điều khiển trong việc thiết kế một hệ thống vi điều khiển dùng cho một ứng dụng cụ thể.

5051163          TT Điện tử công nghiệp

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng phân tích và lắp ráp được các mạch điện tử có khả năng ứng dụng trong công nghiệp như các mạch biến tần, nghịch lưu, điều khiển pha, kiểm soát nhiệt độ, thay đổi tốc độ động cơ.

5051053          ĐA Kỹ thuật mạch Điện tử

Đồ án này giúp sinh viên tổng hợp lại những kiến thức đã được học, thiết kế và lắp ráp các mạch có thể ứng dụng trong thực tế

Ngày phê duyệt         :25/05/2007

Cấp xét duyệt            : Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

 

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo