1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

Tham gia khảo sát CTĐT dành cho giảng viên và nhà tuyển dụng:Link phiếu khảo sát


Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

Mã ngành 50511L

Hệ đào tạo liên thông

·        Mục tiêu­ đào tạo

Chương trình nầy nhằm đào tạo ra những cử nhân cao đẳng ngành Điện kỹ thuật, cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp cần đạt được những mục tiêu cụ thể sau

+ Có tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước nhà.

+ Nắm vững các kiến thức & kỹ năng cần có của một kỹ thuật viên trong vị trí người chuyên trách xây dựng, điều hành, bảo trì ... trong lĩnh vực tự động hoá công nghiệp, phát dẫn điện, cung cấp điện và sửa chữa thiết bị điện.

+ Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh của công nghệ , khả năng tự học trong  môi trường làm việc và yêu cầu học tập suốt đời

+ Có phẩm chất tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng độc lập tác nghiệp, khả năng hòa nhập, hợp tác & làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

·        Cơ hội nghề nghiệp         

+ Kỹ thuật viên, phụ trách các công việc liên quan đến phần điện trong các xí nghiệp công nghiệp hoặc trong các công ty Điện lực, công ty Xây lắp điện.

+ Giảng dạy  tại các trường Trung học chuyên nghiệp hoặc giảng dạy thực hành  tại các trường CĐ, ĐH

·        Phương thức đào tạo

+ Tín chỉ

+ Tập trung

+ 1,5 – 2,5 năm tùy khả năng & điều kiện của người học

+ Số giờ lên lớp trung bình 20 tiết /tuần

·        Khả năng phát triển nghề nghiệp:

+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học chuyển tiếp theo hệ liên thông đại học hoặc hệ hoàn chỉnh đại học của các trường Đại học

+ Sinh viên có khả năng chuyển đổi chuyên ngành hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp với ngành đào tạo

·        Điều kiện tuyển sinh

+ Học sinh tốt nghiệp TCCN ngành Điện và các chuyên ngành tương đương.

+ Xem xét bảng điểm và chương trình học của hoc sinh ở Trung cấp để xem xét cho miễn giảm hoặc buộc phải học bổ sung 1 số học phần.

+ Tuyển sinh đầu vào 3 môn Toán, Lý và Mạch điện

·        Danh sách các học phần

SốTT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tín chỉ

HP tiên quyết(*)

HP học trước

HP song hành(+)

LT-BT

TH - TN

Th.

tập

·        Kiến thức Giáo dục Đại cương

1

5020040

Toán cao cấp I

4

0

0

4

 

2

5020140

Toán cao cấp II

3

0

0

3

Toán cao cấp I

3

5020060

Vật Lý I

3

0

0

3

 

4

5020150

Vật Lý II

3

0

0

3

Vật Lý I

5

5020330

Giáo dục quốc phòng II

0

0

2

2

HP không tích lũy

6

5020281

Giáo dục Môi trường

2

0

0

2

Tự chọn

7

5020310

Giáo dục thể chất III

0

1

0

1

HP không tích lũy

8

5020350

Nguyên lý cơ bản của Triết học Mac-Lenin

5

0

0

5

 

9

5020340

Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

0

0

3

 

10

5020210

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

0

0

2

 

11

5020360

Kỹ năng giao tiếp

2

0

0

2

Tự chọn

12

5020370

Pháp luật và nghề nghiệp

2

0

0

2

Tự chọn

13

5020380

Phương pháp học tập & Nghiên cứu khoa học

2

0

0

2

Tự chọn

14

5020390

Phát triển dự án

2

0

0

2

Tự chọn

Số tín chỉ GDĐC phải tích lũy :

23

 

·        Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

1

5051653

Cung cấp điện

3

0

0

3

Mạch điện I

2

5050383

Điện tử công suất

3

0

0

3

Mạch điện I

3

5051733

Điều khiển logic (PLC)

2

0

0

2

Vi xử lý

4

5050743

Đồ án cung cấp điện

0

0

2

2

Cung cấp điện (+)

5

5051573

Kỹ thuật xung số

3

0

0

3

 

6

5050083

Mạch điện I

3

0

0

3

 

7

5051583

Máy điện I

3

0

0

3

Mạch điện I(+)

8

5051233

Thiết bị cảm biến

2

0

0

2

Khí cụ điện

9

5051403

Thực tập PLC

0

0

1

1

Điều khiển logic (PLC)(+)

10

5051603

Tin học ứng dụng

1

1

0

2

Tin học đại cương

11

5051543

TN kỹ thuật xung & Vi xử lý

0

1

0

1

Kỹ thuật xung số

12

5051553

TN mạch & máy điện

0

1

0

1

Mạch điện I- Máy điện I(+)

13

5050593

Truyền động điện

3

0

0

3

Mạch điện I

14

5051393

TT Vi điều khiển

0

0

1

1

Vi điều khiển(+)

16

5051103

Vi điều khiển

2

0

0

2

Vi xử lý

17

5050363

Vi xử lý

3

0

0

3

Kỹ thuật xung số(+)

18

5051000

Đồ án tổng hợp ĐKT

0

0

5

5

Máy điện I

 

40

 

 

  • Phần tự chọn bắt buộc – 4 tín chỉ

1

5051283

Điều khiển ghép nối thiết bị ngoại vi

2

0

0

2

Vi xử lý

2

5051293

Điều khiển Máy điện

2

0

0

2

Máy điện I

3

5051663

Lý thuyết điều khiển tự động

2

0

0

2

 

Tổng số :

4

 

Tổng số :

67

 

·        Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

Mạch điện I

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về mạch điện. Phân tích mạch ở chế độ xác lập điều hoà. Trình bày các định lý mạch, các mạch một chiều, xoay chiều và mạch ba pha, mạng 2 cửa. Phân tích mạch tuyến tính ở chế độ quá độ, mạch phi tuyến, phân tích Fourier

Máy điện I

Học phần máy điện nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý làm việc, các đặc tính của các loại máy điện thông dụng như : máy điện DC, máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện xoay chiều có vành góp

LT điều khiển tự động

Nhập môn lý thuyết điều khiển: Nhiệm vụ của lý thuyết điều khiển. Mô tả tín hiệu; điều khiển hệ một vào, một ra (SISO) liên tục tuyến tính: mô tả hệ thống. Phân tích hệ thống. Xác định tham số cho bộ điều khiển PID. Hướng dẫn sử dụng MATLAB Control Toolbox và  Simulink Toolbox; Điều khiển hệ một vào - một  ra (SISO) không liên tục, tuyến tính: Mô tả tín hiệu. Mô tả hệ thống. Phân tích hệ thống. Xác định tham số cho bộ điều khiển PID số. Hướng dẫn sử dụng MATLAB Control Toolbox và Simulink Toolbox

Kỹ thuật xung số

Kỹ thuật xung: Tín hiệu xung và mạch RLC. Khóa điện tử và các mạch biến đổi xung. Mạch dao động đa hài; Kỹ thuật xung số: Hệ thống số đếm và khái niệm về mã. Đại số Boole. Các phần tử lôgic cơ bản. Hệ tổ hợp. Hệ tuần tự. Các bài thí nghiệm

Vi xử lý

Các hệ đếm và việc mã hóa thông tin trong hệ đếm. Vi xử lý Intel 8088. Lập trình bằng hợp ngữ với 8088. Tổ chức vào/ra dữ liệu và phối ghép với bộ nhớ CPU 8088. Ngắt và xử lý ngắt trong hệ vi xử lý 8088. Vào/ra dữ liệu bằng DMA. Thí nghiệm.

Cung cấp điện

Trình bày các kiến thức về cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp, các phương pháp tính toán kinh tế - kỹ thuật, phương pháp xác định phụ tải điện, tính toán tổn thất điện năng và phương pháp tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện cho các xí nghiệp công nghiệp, nhà cao tầng và các công trình đô thị. Ngoài ra học phần còn nghiên cứu vấn đề tiết kiệm điện năng và nâng cao hệ số công suất trong các xí nghiệp công nghiệp

Đồ án cung cấp điện

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính toán thiết kế cung cấp điện công nghiệp. Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên nhằm tạo cơ sỡ để họ có thể tính toán thiết kế cũng như lập dự toán cho công trình cung cấp điện công nghiệp

Điện tử công suất

Các khái niệm cơ bản. Linh kiện bán dẫn và điện từ. Các bộ chỉnh lưu. Các bộ nghịch lưu và biến tần. Các bộ biến đổi và biến tần trực tiếp. Các bộ biến đổi một chiều kiểu băm xung. Các bộ bù cosj

Tin học ứng dụng

MATLAB và Simulink: giới thiệu tổng quan về MATLAB. Các dữ liệu, hàm cơ bản trên MATLAB. Các hàm toán học và đồ họa. Phương pháp tổ chức chương trình. Lập trình trực quan (giao diện người dung: gui). Các công cụ mô phỏng (Simulink, Toolbox); Phương pháp tính: tìm nghiệm các phương trình đại số và siêu việt. Các vấn đề về đa thức, ma trận và hệ phương trình. Nội suy và xấp xỉ hàm. Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định. Giải phương trình vi phân

Thực tập máy điện

Học phần này giúp sinh viên hiểu biết quy luật cấu tạo của bộ dây quấn máy điện từ dó thiết lập được sơ đò dây quấn cơ bản của các loại động cơ xoay chiều. Thực hiện tính toán, quấn sửa chữa bộ dây quấn của các máy điện như là các động cơ,máy biến áp bị cháy hỏng

TN mạch điện & máy điện

Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức về môn học Kỹ thuật điện và máy điện.Thông qua các bài thi nghiệm sinh viên sẽ hiểu sâu và nắm vững kiến thức môn học.Nắm được các thông số của những mạch điện cơ bản.Kiểm nghiệm lại các công thức và các định luật trong mạch điện.Thấy rõ sự ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến sự hoạt động của mạch điện. Hiểu rõ về cấu tạo,nguyên lý làm việc và phương pháp vận hành các loại máy điện.Xây dựng được các đường đặc tính của các loại máy điện cơ bản.Lấy được các thông số làm việc của các loại máy điện.Tính toán được các thông số ảnh hưởng đến sự hoạt động của các loại máy điện.Nắm bắt một cách trực quan kết quả thí nghiêm bằng máy tính

TN vi xử lý

Thí nghiệm vi xử lý giúp sinh viên hệ thống hóa lại các kiến thức đã được học trong các học phần Kỹ thuật xung số và Kỹ thuật vi xử lý. Nội dung của học phân gồm các bài thí nghiệm khảo sát hoạt động và các thông số kỹ thuật của các mạch tạo xung, các mạch số. Thực hiện các bài tập lập trình và xử lý chương trình trên vi xử lý.

Các bài thí nghiệm giúp sinh viên củng cố lại lý thuyết, kiểm chứng thực tiễn. Sinh viên làm quen và khảo sát trên các linh kiện điện tử và các vi mạch số, vi xử lý thông dụng. Sử dụng thành thạo các thiết bị đo như VOM, máy phát sóng, dao động ký, các chương trình lập trình và mô phỏng trên máy tính

TN  KT xung

Thí nghiệm kỹ thuật xung giúp sinh viên hệ thống hóa lại các kiến thức đã được học trong các học phần Kỹ thuật xung  Nội dung của học phân gồm các bài thí nghiệm khảo sát hoạt động và các thông số kỹ thuật của các mạch tạo xung, các mạch số.

Vi điều khiển

Giới thiệu các khái niệm cơ bản. Tóm tắt phần cứng chip vi điều khiển. Tóm tắt tập lệnh. Hoạt động định thời. Hoạt động của cổng nối tiếp. Hoạt động của ngắt. Lập trình hợp ngữ. Cấu trúc chương trình. Thiết kế và giao tiếp

Điều khiển logic

Lý thuyết cơ sở. Mạch tổ hợp và mạch trình tự. Bộ điều khiển lập trình PLC. Phương pháp lập trình PLC. Ngôn ngữ lập trình LADDER. Kỹ thuật lập trình điều khiển trình tự. Các chức năng chuyên dụng trên PLC. Những ứng dụng của PLC. Lựa chọn, lắp đặt, kiểm tra và bảo trì hệ thống. Các bài thí nghiệm

Điều khiển số

Giới thiệu về hệ thống điều khiển số. Phép biến đổi Z. Phân tích hệ thống điều khiển rời rạc trong mặt phẳng Z. Thiết kế hệ thống điều khiển số bằng phương pháp thông thường. Phân tích không gian trạng thái

Thực tập PLC

Giúp cho sinh viên nắm được cấu tạo của CPU, các ngõ vào ra I/O, các ngôn ngữ lập trình, timer, counter, ... thực hiện được và đầy đủ các bài thực hành của giảng viên đề ra cũng như một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp

Điều khiển ghép nối thiết bị ngoại vi

Cơ sở ghép nối thiết bị ngoại vi. Ghép nối và điều khiển qua cổng song song LPT. Thiết kế card giao tiếp máy tính. Ghép nối qua cổng RS232. Thiết kế giao tiếp với vi điều khiển

Điều khiển Máy điện

Cơ sở điều khiển máy điện. Máy biến áp. Máy điện không đồng bộ. Máy điện đồng bộ. Máy điện một chiều

Thiết bị cảm biến

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngyên lý cấu tạo, cơ chế hoạt động, các thông số đo lường, phạm vi ứng dụng của cảm biến và cơ cấu chấp hành. Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên nhằm tạo cơ sở để có thể tính toán và lựa chọn cảm biến trong thiết kế các hệ thống tự động hóa trong điện công nghiệp

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo