1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

Tham gia khảo sát CTĐT dành cho giảng viên và nhà tuyển dụng:Link phiếu khảo sát


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành                    : Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông

Cấp đào tạo          : Cao Đẳng

Mã ngành              : 50520L

Hệ đào tạo            : Liên thông

Khoa quản lý        : Khoa Điện

Ban hành theo QĐ số ___/CĐCN-ĐT ngày 11/07/07 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

·      Mục tiêu đào tạo

·      Cơ hội nghề nghiệp

·      Phương thức đào tạo

·      Khả năng phát triển nghề nghiệp:

·      Điều kiện tuyển sinh

·      Danh sách các học phần

·      Kiến thức Giáo dục Đại cương

·      Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

·      Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

 

·        Mục tiêu­ đào tạo

Chương trình nầy nhằm đào tạo ra những cử nhân cao đẳng ngành Điện tử viễn thông, cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp cần đạt được những mục tiêu cụ thể sau

+ Có tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước nhà.

+ Nắm vững các kiến thức & kỹ năng cần có của một kỹ thuật viên trong vị trí người chuyên trách xây dựng, điều hành, bảo trì ... trong lĩnh vực điện tử và viễn thông.

+ Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh của công nghệ , khả năng tự học trong  môi trường làm việc và yêu cầu học tập suốt đời

+ Có phẩm chất tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng độc lập tác nghiệp, khả năng hòa nhập, hợp tác & làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế..

·        Cơ hội nghề nghiệp      

+ Kỹ thuật viên phụ trách các công việc liên quan đến phần điện tử, viễn thông tại các nhà máy, xí nghiệp, các Công ty viễn thông, Bưu điện, đài phát thanh truyền hình..

+ Giảng dạy  tại các trường Trung học chuyên nghiệp hoặc giảng dạy thực hành  tại các trường CĐ, ĐH

·        Phương thức đào tạo

+ Tín chỉ

+ Tập trung

+ 1,5 – 2,5 năm tùy khả năng & điều kiện của người học

+ Số giờ lên lớp trung bình 20 tiết /tuần

·        Khả năng phát triển nghề nghiệp:

+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học chuyển tiếp theo hệ liên thông đại học hoặc hệ hoàn chỉnh đại học của các trường Đại học

+ Sinh viên có khả năng chuyển đổi chuyên ngành hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp với ngành đào tạo

·        Điều kiện tuyển sinh

+ Học sinh tốt nghiệp TCCN ngành Điện tử, Viễn thông và các chuyên ngành tương đương.

+ Xem xét bảng điểm và chương trình học của hoc sinh ở Trung cấp để xem xét cho miễn giảm hoặc buộc phải học bổ sung 1 số học phần.

+ Tuyển sinh đầu vào 2 môn cơ bản và cơ sở

·        Danh sách các học phần

SốTT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tín chỉ

HP tiên quyết(*)
HP học trước
HP song hành(+)

LT-BT-TL

TH - TN

Thực tập

·        Kiến thức Giáo dục Đại cương

1

5020050

Triết học Mac-Lenin

3

 

 

3

 

2

5020200

Lịch sử Đảng CSVN

2

 

 

2

 

3

5020210

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

2

 

4

5020040

Toán cao cấp I

4

 

 

4

 

5

5020140

Toán cao cấp II

3

 

 

3

Toán cao cấp I

6

5020060

Vật lý 1

3

 

 

3

 

7

5020150

Vật lý 2

3

 

 

3

Vật lý 1

8

5020130

TN Vật lý

 

1

 

1

Vật lý 1+

9

5020281

Giáo dục Môi trường

2

 

 

2

 

Tổng số :

23

 

·        Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

1

5050153

Kỹ thuật mạch điên tử I

3

0

0

3

Cu kin đin t+

2

5050203

Lý thuyết mạch I

3

0

0

3

 

3

5050463

Kỹ thuật mạch điên tử II

3

0

0

3

K thut mch điên t I

4

5050482

Kỹ thuật Vi xử lý

3

0

0

3

K thut xung s

5

5050533

Lý thuyết mạch II

4

0

0

4

Lý thuyết mch I

6

5050623

TT mạch số ứng dụng

0

0

2

2

K thut xung s

7

5050703

Đồ án Kỹ thuật mạch

1

0

1

2

KT mch điên t II+

8

5050733

LT điều khiển tự động(ĐT)

3

0

0

3

 

9

5050903

Thông tin số

3

0

0

3

K thut xung s

10

5050973

TT KT  Vi xử lý

0

0

2

2

K thut Vi x+

11

5050983

TT Th tin Analog-Digital

0

0

2

2

TN k thut xung-s

12

5051023

Điện tử thông tin

3

0

0

3

K thut mch điên t II

13

5051313

Kỹ thuật Lập trình

2

1

0

3

TH K thut Lp trình+

14

5052000

Đồ án chuiyên ngành

0

0

5

5

K thut mch điên t II

·         Chuyên ngành điện tử

1

5050713

Điện tử công nghiệp

3

0

0

3

Cu kin đin t

2

5051033

Điều khiển logic (PLC)

3

0

0

3

Vi x lý

3

5050213

Mạng Máy tính

2

1

0

3

TH Mng Máy tính+

4

5051473

TT Đ. khiển logic(PLC)

0

0

2

2

Vi điu khin+

5

5051193

TT  Kỹ thuật Vi xử lý 2

0

0

1

1

K thut Vi x lý

6

5051163

TT Điện tử công nghiệp

0

0

2

2

Đin t công nghip+

·         Chuyên ngành viễn thông

1

5051093

KT tổng đài điện thoại

3

0

0

3

Thông tin s

2

5050773

Hệ thống viễn thông

3

0

0

3

Thông tin s

3

5051143

Thông tin vi ba - vệ tinh

3

0

0

3

Đin t thông tin

4

5051203

TT Vi ba - anten

0

0

2

2

Thông tin vi ba - v tinh+

5

5050963

TT Kỹ thuật cáp quang

0

0

1

1

H thng vin thông+

6

5051183

TTKTtổng đài điện thoại

0

0

2

2

KT  tng đài đin thoi+

Tổng số :

55

 

Tổng số :

78

 

 

·        Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

5050203     Lý thuyết mạch I

Cung cấp các kiến thức cơ sở về mô hình mạch điện, các khái niệm, các định luật cơ bản và phương pháp phân tích mạch trên cơ sở mô hình. Trên cơ sở mô hình mạch điện, tiến hành phân tích các mạch RLC đơn giản dưới các tác động điều hoà và rút ra các nhận xét phù hợp với các kết quả thực nghiệm, khẳng định tính đúng đắn của mô hình.

5050533     Lý thuyết mạch II

Đây là môn học cơ sở về mạch tuyến tính thụ động và tích cực,các hệ thống không tuyến tính.Việc khảo sát các đặc tuyến tần số của các mạch thường dùng đối với một số quá trình biến đổi khác nhau (khuếch đại, lọc ...) của tín hiệu được đề cập trong giáo trình này.

5050153     Kỹ thuật mạch điên tử I

Môn học kỹ thuật mạch điện tử I  nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về phân giải mạch điện dùng các nguyên tắc về nguồn tương đương để tính toán các mạch khuếch đại tầng thấp và trung bình trong kỹ thuật điện tử. Môn học đề cập đến các chỉ tiêu kỹ thuật và tần số hoạt động của các mạch khuếch đại dùng BJT, FET và Khuếch đại thuật toán.  

5050463     Kỹ thuật mạch điên tử II

Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật mạch điện tử 2.  Nội dung có 6 chương gồm việc áp dụng kiến thức về mạch khuếch đại thuật toán vào các mạch tính toán và điều khiển, khảo sát các mạch dao động hình sine, mạch điều chế, tách sóng, trộn tần và mạch chuyển đổi AD- DA. 

5050173     Kỹ thuật xung

Kỹ thuật xung là cơ sở của kỹ thuật số, hiện nay được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như điều khiển tự động, cơ- điện tử trong tổng đài  và thiết kế các hệ thống vi xử lý, vi điều khiển và máy tính. Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về tín hiệu xung, các khoá điện tử và các mạch biến đổi xung, thiết kế tính toán các mạch tạo dao động đa hài, dao động Blocking và mạch quét điện thế, dòng điện. 

5051313     KT Lập trình

Cung cấp cho sinh viên ngành điện tử-viễn thông các tiện ích của ngôn ngữ lập trình C để dùng trong kỹ thuật điện tử. Sinh viên sẽ làm chủ được các kỹ thuật lập trình thông qua rất nhiều ví dụ trong bài giảng tại lớp và trong tài liệu dùng làm giáo trình.

5050473     Kỹ thuật truyền hình

Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật truyền hình. Nội dung có 10 chương gồm phần phát, truyền dẫn, phần thu, các hệ truyền hình màu khác nhau, kỹ thuật truyền hình số và truyền hình độ phân giải cao HDTV.

5050482     Kỹ thuật vi điều khiển & vi xử lý

Mục tiêu của giáo trình này là giới thiệu các kỹ thuật thiết kế các hệ thống điện tử số dựa trên chip vi xử lý. Sau khi hoàn thành giáo trình này, sinh viên có thể thiết kế các hệ thống vi xử lý cho các ứng dụng thời gian thực, sử dụng các ngắt và các kỹ thuật truy cập trực tiếp bộ nhớ (DMA).

5050713     Điện tử công nghiệp

Môn học này trình bày các mạch điện tử ứng dụng sử dụng UJT, SCR trong các mạch điều khiển nhiệt độ, nghịch lưu, biến tần, điều khiển và ổn định tốc độ động cơ, nung nóng cao tần, các loại nguồn ổn áp đang được sử dụng trong công nghiệp.

5050733     LT Điều khiển tự động

Giáo trình cung cấp những kiến thức nền tảng cho quá trình phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển tự động. Được xây dựng trên cơ sở toán học (phép biến đổi Laplace và phép biến đổi Z) cho quá trình xây dựng các hàm truyền đạt của các khâu và hệ thống, xác định tính ổn định và đánh giá chất lượng của hệ thống điều khiển, tổng hợp - ổn định và nâng cao chỉ tiêu chất lượng hệ thống

5050903     Thông tin số

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật thông tin số, dựa trên cơ sở lý thuyết được cung cấp bởi môn Lý thuyết thông tin. Mỗi chương trình bày về một khâu cơ bản trong một hệ thống thông tin số, bao gồm khâu số hóa tín hiệu bằng kỹ thuật điều xung mã PCM, định dạng tín hiệu số, mã hoá & giải mã, ghép & tách kênh số, đa truy cập, truyền dẫn số & khôi phục tín hiệu số, điều chế & giải điều chế tín hiệu số.

5050703     ĐA điện tử công nghiệp

Giúp SV tính toán, thiết kế các mạch điện tử sử dụng UJT, SCR được ứng dụng thực tế trong công nghiệp như:  trong các mạch điều khiển nhiệt độ, nghịch lưu, biến tần, điều khiển và ổn định tốc độ động cơ, nung nóng cao tần, các loại nguồn ổn áp

5050583     TN kỹ thuật xung-số

Học phần này giúp sinh viên có khả năng đọc được sơ đồ nguyên lý, nắm vững quy trình lắp ráp, khảo sát hoạt động của mạch, củng cố và nâng cao kiến thức về lý thuyết Kỹ thuật xung, Kỹ thuật số. Lắp ráp mạch, khảo sát. kiểm tra, phân tích hoạt động của các mạch tạo xung và các mạch số thông dụng.

5050573     TN kỹ thuật mạch điện tử

Qua học phần này sinh viên có khả năng đọc được sơ đồ nguyên lý, lắp ráp mạch, khảo sát, phân tích hoạt động, tác dụng linh kiện của các mạch dao động, mạch lọc, các mạch điều chế tín hiệu, mạch hồi tiếp. Sinh viên sẽ nắm được nguyên lý vận hành của mạch, thao tác lắp ráp, đo đạc thành thạo chuẩn xác.

5050333     TT mạch điện tử

Sinh viên sẽ hiểu được rõ hơn về việc phân tích hoạt động của một số mạch điện tử sử dụng các linh kiện điện tử thông dụng, các vi mạch tích hợp. Hình thành và rèn luyện được kỹ năng thực hành như lắp ráp, hiệu chỉnh, hoàn thiện được sản phẩm.

5050613     TT kỹ thuật truyền hình

Qua học phần này sinh viên cần phải nắm được kiến thức lý thuyết về hệ thống thu phát tín hiệu và Kỹ thuật truyền hình. Vận dụng được lý thuyết , hình thành và rèn luyện được kỹ năng thực hành.

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng áp dụng các kiến thức đã học để sữa chữa một số máy trong thực tế.

5050623     TT mạch số ứng dụng

Học phần này giúp sinh viên nắm được kiến thức lý thuyết về kỹ thuật số. Vận dụng được lý thuyết, hình thành và rèn luyện được kỹ năng thực hành.

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng áp dụng các kiến thức đã học để thiết kế một số mạch số ứng dụng trong thực tế.

5050973     TT KT vi điều khiển & vi xử lý I

Phần thực tập này nhằm giúp sinh viên củng cố lại những kiến thức đã học về môn Vi xử lý. Đồng thời môn học này trang bị sinh viên các kỹ năng trong việc tìm hiểu và nghiên cứu, sử dụngt hiết bị.

Kết thúc học phần sinh viên có thể lựa chip Vi xử lý trong việc thiết kế một hệ thống vi xử lý dùng cho một ứng dụng cụ thể.

5050983     TT thông tin Analog-Digital

Qua học phần này sinh viên nắm được kiến thức lý thuyết về Kỹ thuật thông tin A-D. Vận dụng được lý thuyết, hình thành và rèn luyện được kỹ năng thực hành.

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng phân tích một số khối thiết bị hiện đang sử dụng trong lĩnh vực viễn thông.

5050963     TT kỹ thuật cáp quang

Môn học này giúp sinh viên nắm được lý thuyết về cáp quang, vận dụng được lý thuyết, hình thành và rèn luyện kỹ năng thực hành, về kỹ thuật thu phát-truyền dẫn thông tin quang. Kết thúc học phần sinh viên có khả năng khái quát được hệ thống thông tin cáp quang hiện đang sử dụng trong thực tế.

5050773     Hệ thống viễn thông

Môn học bao gồm các hệ thống thông tin điển hình. Nội dung gồm 8 chương, giới thiệu  về các hệ thống viễn thông, môi trường truyền dẫn, xử lý truyền dẫn, các hệ thống số, hệ thống tương tự, các hệ thống thông tin viba-vệ tinh, hệ thống thông tin cáp quang và hệ thống thông tin di động.  

5050893     Thông tin quang

Mục đích của môn học là nhằm giới thiệu các thuật ngữ sử dụng trong sợi quang, mô tả sơ đồ các khối của một hệ thống sợi quang,thuận tiện hoá việc thiết kế ban đầu đối với tuyến thông tin quang và tiến đến sự hợp thành hệ thống sợi quang. Giáo trình này gồm những phần : Truyền dẫn sóng, sợi quang, nguồn phát và tách sóng quang, kỹ thuật đấu nối thực tế, nhiễu trong hệ thống quang, thiết kế hệ thống và ứng dụng.

5051143     Thông tin Viba-vệ tinh

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về vi ba, vệ tinh; trên cơ sở đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật các đường truyền dẫn vi ba và vệ tinh, các nhà thiết kế tính toán các tuyến vi ba vệ tinh.

5051093     KT chuyển mach & tổng đài

Sinh viên nắm vững các kỹ thuật chuyển mạch, từ đó, hiểu rõ được các nguyên lý trao đổi, vận chuyển thông tin của tất cả các dịch vụ trong mạng viễn thông.

5052000     ĐA chuyên ngành viễn thông

Giúp SV thiết kế các tuyến truyền dẫn khác nhau: tuyến cáp quang, tuyến thông tin vi ba, tuyến thông tin vệ tinh,thiết kế các mạch mã hoá giải mã trong lĩnh vực viễn thông và truyền dẫn. 

5051183     TT tổng đài điện thoại

Qua học phần này sinh viên cần phải nắm được kiến thức lý thuyết về Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài, vận dụng được lý thuyết, hình thành và rèn luyện được kỹ năng thực hành.

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng khái quát được hệ thống chuyển mạch và tổng đài hiện đang sử dụng trong lĩnh vực viễn thông.

5051203     TT Viba-anten

Qua học phần này sinh viên sinh viên nắm được kiến thức lý thuyết về kỹ thuật viba-anten. Vận dụng được lý thuyết, hình thành và rèn luyện được kỹ năng thực hành.

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng khái quát được hệ thống viba-anten hiện đang sử dụng trong lĩnh vực viễn thông.

5050213     Mạng Máy tính

Nhắc lại các khái niệm cơ sở về truyền số liệu. Giới thiệu tổng quan về mạng máy tính: mục tiêu, định nghĩa và phân loại mạng máy tính. Trình bày các vấn đề cần phải xem xét khi xây dựng các mạng cục bộ (LAN), tập trung vào vấn đề topology, phương tiện truyền dẫn, phương pháp truy cập và các chuẩn IEEE 802.x.

5050723     Điện tử số

Kỹ thuật số hiện nay được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như điều khiển tự động, cơ- điện tử, trong tổng đài  và thiết kế các hệ thống vi xử lý, vi điều khiển và máy tính. Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống số đếm, các loại mã thông dụng, đại số Boole, hàm Boole và các phương pháp biểu diễn hàm, tối thiểu hoá hàm boole, các phần tử logic cơ bản, thiết kế các hệ tổ hợp, thiết kế các hệ tuần tự. 

5051023     Điện tử thông tin

Giáo trình này giới thiệu các khái niệm về hệ thống thông tin số. Các kỹ thuật quan trọng được sắp xếp theo trình tự hợp lý giúp cho sinh viên nhanh chóng hình dung được về cấu trúc và tổ chức của hệ thống từ nguồn thông tin qua các bước xử lý phức hợp của máy phát qua kênh truyền đến máy thu và các bước xử  lý ngược lại so với ở máy phát.

5051103     Điều khiển logic (PLC)

Giúp sinh viên hiểu biết PLC S7-200 của hãng SIEMENS, sinh viên nắm bắt lí thuyết & cả thực hành để nhanh chóng tiếp cận các dây chuyền sản xuất sau khi ra trường, mặc dù theo học một họ PLC cụ thể nhưng sinh viên hòan toàn có thể tiếp cận các loại PLC của hãng khác nhanh chóng theo qui định của IEC. Giáo trình bao gồm ba phần: lí thuyết, tập lệnh và bài tập thực hành.

5052000     ĐA chuyên ngành điện tử

Đồ án này giúp sinh viên tổng hợp lại những kiến thức đã được học, thiết kế và lắp ráp các mạch cơ bản có thể ứng dụng trong thực tế.

5051193     TT Vi Điều Khiển & vi xử lý II

Học phần này nhằm giúp sinh viên hiểu biết họ Vi điều khiển 8501, 89S52 phổ biến nhất hiện nay. Kết thúc học phần sinh viên có thể lựa họ Vi điều khiển trong việc thiết kế một hệ thống Vi điều khiển dùng cho một ứng dụng cụ thể

5051163     TT Điện tử công nghiệp 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng phân tích và lắp ráp được các mạch điện tử có khả năng ứng dụng trong công nghiệp như các mạch biến tần, nghịch lưu, điều khiển pha, kiểm soát nhiệt độ, thay đổi tốc độ động cơ . . .

 

Ngày phê duyệt     : 11/07/2007

Cấp xét duyệt        : Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

 

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo