1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

Tham gia khảo sát CTĐT dành cho giảng viên và nhà tuyển dụng:Link phiếu khảo sát


Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Cấp đào tạo       : Cao Đẳng

Ngành                 : Công nghệ Thông tin
Mã ngành           : 50530L

Hệ đào tạo          : Liên thông

Khoa quản lý     : Khoa Điện

Ban hành theo QĐ số ___/CĐCN-ĐT ngày 11/07/07 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

·      Mục tiêu đào tạo

·      Cơ hội nghề nghiệp

·      Phương thức đào tạo

·      Khả năng phát triển nghề nghiệp:

·      Điều kiện tuyển sinh

·      Danh sách các học phần

·      Kiến thức Giáo dục Đại cương

·      Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

·      Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

 

·        Mục tiêu­ đào tạo

Chương trình nầy nhằm đào tạo những cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp cần đạt được những mục tiêu cụ thể sau

+ Có tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước nhà.

+ Nắm vững các kiến thức & kỹ năng cần có của một lập trình viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm, bao gồm các khâu phân tích, thiết kế & thi công một dự án phần mềm ở qui mô vừa và nhỏ, biết chọn lựa & sử dụng các giải pháp công nghệ phù hợp hướng đến các hoạt động của đời sống xã hội theo xu hướng số hóa và sự phát triển của công nghệ  & dịch vụ mạng Internet

+ Được trang bị những kiến thức nền cơ bản của khoa học máy tính & CNTT để có thể chuyển hướng chuyên sâu trong các lĩnh vực công nghệ mạng, đồ họa đa truyền thông, thương mại điện tử, hoặc tiếp tục nâng cấp trình độ ở các khóa học có cấp độ cao hơn

+ Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh của công nghệ thông tin, khả năng tự học trong môi trường làm việc và yêu cầu học tập suốt đời

+ Có phẩm chất tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng độc lập tác nghiệp, khả năng hòa nhập, hợp tác & làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

·        Cơ hội nghề nghiệp

+ Lập trình viên, chuyên viên dự án của các đơn vị sản xuất phần mềm chuyên nghiệp

+ Kỹ thuật viên, phụ trách mạng & CNTT của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, công ty 

+ Giảng dạy CNTT tại các trường Trung học chuyên nghiệp hoặc giảng dạy thực hành CNTT tại các trường CĐ, ĐH

+ Tư vấn, kinh doanh các sản phẩm Máy tính & CNTT.

·        Phương thức đào tạo

+ Tín chỉ

+ Tập trung

+ 1.5 – 2,5 năm tùy khả năng & điều kiện của người học

+ Số giờ lên lớp trung bình 20 tiết /tuần

+ Sinh viên có thể chọn tích lũy các học phần tự chọn thay thế cho các học phần chuyên nghiệp tương đương.

·        Khả năng phát triển nghề nghiệp:

+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học chuyển tiếp theo hệ liên thông đại học hoặc hệ hoàn chỉnh đại học của các trường Đại học

+ Sinh viên có khả năng chuyển đổi chuyên ngành hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp với ngành đào tạo

·        Điều kiện tuyển sinh

+ Học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ thông tin và các chuyên ngành tin học ứng dụng.

+ Xem xét bảng điểm và chương trình học của hoc sinh ở Trung cấp để xem xét cho miễn giảm hoặc buộc phải học bổ sung 1 số học phần.

+ Tuyển sinh đầu vào 2 môn cơ bản và cơ sở

·        Danh sách các học phần

SốTT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tín chỉ

HP tiên quyết(*)
HP học trước
HP song hành(+)

LT-BTTL

THTN

Thực tập 

·        Kiến thức Giáo dục Đại cương

1

5020050

Triết học Mac-Lenin

3

 

 

3

 

2

5020200

Lịch sử Đảng CSVN

2

 

 

2

 

3

5020210

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

2

 

4

5050233

Ngoại Ngữ chuyên ngành

2

 

 

2

 

5

5020040

Toán cao cấp I

4

 

 

4

 

6

5020140

Toán cao cấp II

3

 

 

3

Toán cao cấp I

7

5040031

Vẽ Kỹ thuật I

3

 

 

3

 

8

5020060

Vật Lý I

3

 

 

3

 

9

5020281

Giáo dục Môi trường

2

 

 

2

 

Tổng số :

24

 

·        Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

1

5050053

Cấu trúc máy tính

3

 

 

3

Tin hc đại cương

2

5050143

Hệ điều hành

3

 

 

3

Cu trúc máy tính

3

5050183

Lập trình hướng đối tượng

2

1

 

3

Tin hc đại cương

4

5050523

Lập trình web nâng cao

2

1

 

3

Cơ s d liu I - Access

5

5050543

Phân tích thiết kế HĐT

3

 

 

3

Lập trình hướng đối tượng

6

5050063

Cơ sở dữ liệu I

2

1

 

3

Tin hc đại cương

7

5050113

Cơ sở dữ liệu II

3

1

 

4

Cơ s d liu I - Access

8

5051123

PT ƯD Client-Server

2

1

 

3

Lp trình trc quan

9

5050373

Công nghệ phần mềm

3

 

 

3

PT thiết kế hướng đối tượng

10

5050513

Lập trình Java nâng cao

2

1

 

3

Lp trình hướng đối tượng

11

5050243

Quản trị Mạng

2

1

 

3

Mng Máy tính

12

5050673

Cấu trúc dữ liệu & GT

3

1

 

4

Lp trình cơ bn vi C

13

5050753

Đồ án phần mềm I

1

 

3

4

Ph tích TK hướng đối tượng

14

5053000

Đồ án chuyên ngành

1

 

4

5

Đồ án phn mm I

Tổng số :

47

 

·          Các học phần tùy chọn (9/36)

1

5050873

Ngôn ngữ C#

2

1

 

3

LT hướng đối tượng Java

2

5051383

Lập trình VB.NET

2

1

 

3

Lp trình trc quan

3

5050813

LTWindows với Visual C

2

1

 

3

Lp trình cơ bn vi C

4

5050833

LT hệ thống Hợp ngữ

2

1

 

3

Cu trúc máy tính

5

5050823

Thương mại điện tử

3

 

 

3

Lp trình web nâng cao

6

5050923

An ninh hệ thống

3

 

 

3

Mng Máy tính

7

5050663

Lý thuyết đồ thị

3

 

 

3

Lp trình cơ bn vi C

8

5050843

Trí tuệ nhân tạo

3

 

 

3

Lp trình cơ bn vi C

9

5050953

Công Nghệ XML

2

1

 

3

Thiết kế Web

10

5051263

Thiết kế Mạng

3

 

 

3

Qun tr Mng

11

5051273

Mạng diện rộng

2

1

 

3

Mng Máy tính

12

5051373

TTCM Mạng diện rộng

 

 

3

3

Mng din rng+

Tổng số :

80

 

 

·        Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

5050233          Ngoại ngữ chuyên ngành

Trang bị vốn từ vựng chuyên ngành & các kỹ năng đọc viết tài liệu chuyên ngành để khai thác tài nguyên mạng & giao tiếp sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành.

5050053          Cấu trúc máy tính

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về kiến trúc phần cứng của một máy vi tính: kiến trúc cơ bản, nguyên lý hoạt động, bus và phương pháp truyền thông tin trong máy vi tính, các phương pháp VÀO-RA dữ liệu, các thiết bị nhớ, các thiết bị điều khiển và giao diện VÀO-RA dữ liệu, các thiết bị ngoại vi, thiết bị lưu trữ. Các công nghệ cập nhật liên quan đến phần cứng máy tính.

5050143          Hệ điều hành

Trang bị các kiến thức cơ bản về chức năng, các thành phần & nguyên lý hoạt động của hệ điều hành nói chung và các hệ điều hành hiện đại (Windows, Linux): kiến trúc, chức năng, các thành phần của hệ điều hành, quản lý vào/ra, quản lý các tiến trình, quản lý bộ nhớ, quản lý thiết bị lưu trữ. Ảnh hưởng các công nghệ mới lên kiến trúc của HĐH

5050133          Đồ họa máy tính

Các vấn đề cơ bản của đồ họa máy tính: biểu diễn hình ảnh trên máy tính qua dữ liệu rời rạc, ảnh bitmap & vector, các phép biến đổi hình ảnh, biểu diễn hình ảnh ba chiều trên máy tính. Biểu diễn hình ảnh bằng thuật toán, bằng dữ liệu. Nguyên lý tạo hoạt hình. Các giải pháp nén dữ liệu đồ họa.

5050523          Lập trình web nâng cao

Trang bị kỹ năng lập trình ứng dụng web động: mô hình request-response, các vấn đề thiết yếu của 1 ứng dụng web trong môi trường phân tán đa người dùng, các vấn đề liên quan đến tích hợp CSDL. Tìm hiểu và khai thác các tiện ích của web server Khai thác công cụ phát triển web chuyên nghiệp. Rèn luyện kỹ năng lập trình chuyên nghiệp với ASP & JSP

5050543          Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Trang bị những kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin. Chú trọng đến phương pháp, mô hình, kỹ thuật và công cụ phân tích thiết kế hướng đối tượng, sử dụng UML để đặc tả hệ thống, hướng đến cài đặt và lập trình thực thi phần thiết kế

5050413          Đồ họa ứng dụng

Trang bị kỹ năng sử dụng các công cụ phát triển đồ họa hướng đến các ứng dụng đa truyền thông: xử lý ảnh bitmap & vector, phần mềm phát triển hoạt hình Flash, các công cụ phát triển Authorware, Director.. Sinh viên được rèn luyện các kỹ năng sử dụng thành thạo 1 công cụ và tiếp thu các kỹ năng cơ bản của các công cụ thông dụng nhất.

5050063        Cơ sở dữ liệu I

Trang bị kiến thức cơ bản để thiết kế và khai thác hiệu quả một cơ sở dữ liệu quan hệ: các khái niệm về cơ sở dữ liệu, cơ sở toán học, thiết kế & khai thác cơ sở dữ liêu quan hệ, ngôn ngữ truy vấn & thao tác dữ liệu SQL. Rèn luyện kỹ năng làm việc trên 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu biểu.

5050113          Cơ sở dữ liệu II – SQL Server

Trang bị các kiến thức & kỹ năng nâng cao của việc thiết kế & thực thi CSDL hướng đến môi trường phân tán: Thiết kế & chuẩn hóa CSDL, Tối ưu hóa truy vấn dữ liệu, giải quyết tương tranh trong môi trường đa người dùng, quản lý transaction, tổ chức thủ tục, hàm  và các trigger bảo đảm toàn vẹn dữ liệu, quản trị hệ thống DBMS.

5051123          Phát triển ứng dụng Client-Server

Giới thiệu các mô hình & công nghệ phát triển ứng dụng phân tán đa tầng client-server.  Trang bị kỹ năng phát triển ứng dụng client-server với VísualBasic sử dụng công nghệ thành phần COM, COM+  tích hợp hệ quản trị DBMS. 

5050373          Công nghệ phần mềm

Trang bị những kiến thức cơ bản, những phương pháp và nguyên tắc liên quan đến quá trình thiết kế một sản phẩm phần mềm theo quy trình công nghiệp: lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, lập trình, thử nghiệm, cài đặt, bảo trì, xác định giá thành và quản lý dự án. Trình bày các vấn đề chi tiết và chuyên sâu về công nghệ phần mềm đặc biệt là những vấn đề đặc tả, triển khai hệ thống, công cụ trợ giúp, kiểm thử, môi trường triển khai phần mềm, quản lý một dự án phần mềm.

5050513          Lập trình Java II

Trang bị kỹ năng lập trình nâng cao với Java: lập trình đa luồng, lập trình mạng với socket, lập trình phân tán với RMI, lập trình CSDL nâng cao với JDBC, lập trình thành phần với JavaBean và EJB. 

5050243          Quản trị Mạng

Trang bị các kiến thức & kỹ năng thiết yếu phục vụ cho cài đặt, cấu hình & quản trị mạng LAN theo mô hình client-server. Rèn luyện các kỹ năng của một quản trị mạng chuyên nghiệp: quản trị tài nguyên dùng chung, quản trị người dùng, thiết lập các cơ chế phân quyền, cấu hình quản trị các dịch vụ mạng trên máy chủ. Chú trọng 2 hệ điều hành mạng thông dụng là Win2K+ và Unix.

5050673          Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật

Hệ thống hóa kiến thức về các kiểu dữ liệu, giới thiệu các cấu trúc dữ liệu động dùng trong các bài toán thực tế như danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi, cây nhị phân, bảng băm. Giới thiệu các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu cơ bản.

5051213          TTCM Công nghệ mới 

Phát triển kỹ năng nghiên cứu, tiếp cận & tìm hiểu các công nghệ mới trong CNTT. Rèn luyện các kỹ năng tư duy cao cấp, khả năng tự học, tự nghiên cứu & ứng dụng công nghệ mới. Tạo điều kiện phát triển kỹ năng giao tiếp qua viết báo cáo & thuyết trình về công nghệ đã nghiên cứu.

5050753          Đồ án phần mềm I

Sản phẩm của học phần nầy là tài liệu phân tích thiết kế của một dự án công nghệ thông tin, theo chủ đề và mục tiêu do sinh viên tự chọn, hướng đến sản phẩm phần mềm cho một đơn vị với các mục tiêu và yêu cầu cụ thể. Tài liệu nầy – là bản thiết kế cho sàn phẩm sẽ được thi công ở học phần Đồ án phần mềm 2. Đề tài cho đồ án nên được chọn liên kết với học phần TTCM thiết kế CSDL.

5051073          Đồ án chuyên ngành

Học phần nầy là giai đoạn thực thi của 1 dự án phần mềm đã được phân tích thiết kế ở học phần Đồ án phần mềm I. Sinh viên lựa chọn giải pháp công nghệ & thực thi sản phẩm theo thiết kế đã được duyệt, hoàn thiện các khâu kiểm thử, cài đặt, triển khai, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng.

5050873          Ngôn ngữ C#

Giới thiệu công nghệ .NET của Microsoft và tổng quan về kiến trúc thành phần của .NET. Trang bị các kiến thức & kỹ năng lập trình cơ bản của ngôn ngữ C#. Phân tích các nét tương đồng và khác biệt của C# với Java.

5051383          Lập trình VB.NET

Trang bị kỹ năng lập trình trực quan với công nghệ VB.NET, chú trọng ý tưởng hướng đối tượng trong phát triển ứng dụng với VB.NET

5050813          Lập trình Windows với Visual C

Học phần nầy mở ra khả năng lập trình hệ thống trên HĐH Windows với ngôn ngữ và công cụ trực quan Visual C++. Khai thác thư viện các hàm API chuẩn của Windows, chú trọng kỹ năng lập trình đa tiến trình và quản lý bộ nhớ trong môi trường Windows.

5050833          Lập trình hệ thống với Hợp ngữ

Học phần nầy giới thiệu kỹ thuật lập trình hệ thống cấp thấp bằng Hợp ngữ, mở ra khả năng nghiên cứu và lập trình giao tiếp các thiết bị ngoại vi và thiết bị kết nối với máy tính. 

5050823          Thương mại điện tử

Trang bị các vấn đề cơ bản của thương mại điện tử: các thuật ngữ, hạ tầng e-commerce, các công nghệ & giải pháp B2B, B2C trong TMĐT, các vấn đề an ninh hệ thống trong TMĐT.  

5050923          An ninh hệ thống

Nội dung  học phần này nhằm trình bày những nguyên lý cơ bản và các phương pháp, nguyên lý an toàn thông tin, đặc biệt là trong các hệ thống truyền tin, mạng truyền dữ liệu và mạng máy tính, các cơ chế mã hóa thông tin và bảo mật dữ liệu: chứng chỉ điện tử, khóa công khai,.. cơ chế Firewall bảo vệ hệ thống mạng

5050663          Lý thuyết đồ thị

Giới thiệu Lý thuyết đồ thị, ứng dụng để giải quyết các bài toán: biểu diễn đồ thị trên máy, tìm đường đi, tìm chu trình, tìm cây bao trùm.

5050843          Trí tuệ nhân tạo

Học phần này giới thiệu các khái niệm và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Đây là lĩnh vực cung cấp các kĩ thuật cơ sở làm nền tảng cho việc xây dựng các hệ thống thông minh, có khả năng giải quyết vấn đề tương tự như con người. Học phần đề cập đến các phương pháp giải quyết vấn đề với các chiến lược tìm kiếm, các phương pháp biểu diễn và xử lí tri thức, những kiến thức liên quan đến máy học, lập kế hoạch

5050953          Công Nghệ XML

Giới thiệu cơ bản về văn bản XML, DTD, XML Parser và các công nghệ có liên quan. Kỹ năng sử dụng trình soạn thảo XML, tích hợp CSS với XML trong XSLT. Các chủ đề nâng cao với XML: DOM & XML, tích hợp XML với CSDL

5051263          Thiết kế Mạng

Trang bị kiến thức và kỹ năng phân tích thiết kế dự án mạng LAN, nâng cấp & kết nối liên mạng cho Mạng Intranet qui mô của các tổ chức doanh nghiệp vừa và nhỏ.

5051273          Mạng diện rộng

Cung cấp các kiến thức & kỹ năng làm việc trên các thiết bị mạng diện rộng. Các công nghệ của mạng diện rộng, mạng không dây: kiến trúc & chức năng, hoạt động, cài đặt & cấu hình,

5051373          TTCM Mạng diện rộng

Sinh viên được thực tập trong môi trường thực tế của mạng WAN, khảo sát thực tế các thiết bị mạng, cấu hình, quản trị các thiết bị WAN. Viết báo cáo thực tế nhận thức & phân tích kiến trúc mạng được khảo sát.

 

Ngày phê duyệt
Cấp phê duyệt

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo