1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

Tham gia khảo sát CTĐT dành cho giảng viên và nhà tuyển dụng:Link phiếu khảo sát


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tẠo

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Information Systems Management

Mã ngành 50542

Mã tuyển sinh C340405

·        Mục tiêu đào tạo - Chuẩn đầu ra

Chương trình nầy nhằm đào tạo những cử nhân cao đẳng ngành Hệ thống thông tin quản lý, cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp cần đạt được những mục tiêu cụ thể sau:

1.      Yêu cầu về kiến thức: 

1.1. Kiến thức chung:

·         Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

·         Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức chuyên nghiệp và học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên môn:

·         Có kiến thức cơ bản của khoa học quản lý và công nghê thông tin để có thể phát triển chuyên sâu trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, thương mại điện tử, hoặc tiếp tục nâng cấp trình độ ở các khóa học có cấp độ cao hơn.

·         Có kiến thức và kỹ năng về cơ sở dữ  liệu, hệ quản trị CSDL, khai thác dữ liệu, quản trị máy chủ dữ liệu trên hệ thống thông tin của các đơn vị, doanh nghiệp.

·         Có kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản, lập trình hướng đối tượng, thiết kế và lập trình ứng dụng web, làm nền tảng để phát triển ứng dụng phục vụ công tác quản lý.

·         Có kiến thức và kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống, phát triển và quản lý dự án phần mềm, chu trình phát triển hệ thống thông tin.

·         Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, quản trị hệ thống mạng và an ninh bảo mật hệ thống. Hiểu các nguyên lý cơ bản về an toàn thông tin, triển khai các giải pháp an toàn thông tin của đơn vị, doanh nghiệp.

2.      Yêu cầu về kỹ năng: 

2.1. Kỹ năng chuyên môn:

·         Có kỹ năng sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng.

·         Có kỹ năng thiết kế CSDL, lập trình quản trị CSDL và phát triển ứng dụng CSDL.

·         Có kỹ năng quản trị mạng, triển khai các ứng dụng và tiện ích mạng intranet. 

·         Có kỹ năng về thiết kế Web, lập trình web, triển khai, vận hành ứng dụng web.

·         Có kỹ năng về nghiệp vụ kế toán, khai thác các phần mềm kế toán chuyên nghiệp.

2.2. Kỹ năng mềm: 

·         Có khả năng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình và soạn thảo văn bản.

·         Tiếng Anh tổng quát trình độ A2+ (theo khung tham chiếu Châu Âu) tương đương TOEIC 300-350.

3.      Yêu cầu về thái độ: 

·         Có tư cách đạo đức tốt, chấp hành pháp luật Nhà nước.

·         Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

·         Có ý thức trách nhiệm công dân và bảo vệ môi trường.

 

·        Cơ hội nghề nghiệp

+ Lập trình viên, chuyên viên phân tích hệ thống, chuyên viên dự án của các đơn vị sản xuất phần mềm quản lý chuyên nghiệp

+ Kỹ thuật viên, phụ trách mạng & CNTT của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, công ty 

+ Giảng dạy CNTT tại các trường Trung học chuyên nghiệp hoặc giảng dạy thực hành CNTT tại các trường CĐ, ĐH

+ Tư vấn, kinh doanh các sản phẩm Máy tính & CNTT.

·        Phương thức đào tạo

+ Tín chỉ

+ Tập trung

+ 2 – 4 năm học tùy khả năng & điều kiện của người học

+ Số giờ lên lớp trung bình 20 tiết /tuần

+ Sinh viên có thể chọn tích lũy các học phần tự chọn theo chuyên ngành hẹp mong muốn.

·        Khả năng phát triển nghề nghiệp:

+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học chuyển tiếp theo hệ liên thông đại học hoặc hệ hoàn chỉnh đại học của các trường Đại học

+ Sinh viên có khả năng chuyển đổi chuyên ngành hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp với ngành đào tạo

+ Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả năng học tập suốt đời

·        Danh sách các học phần

Số

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tín chỉ

HP tiên quyết(*)

HP học trước

HP song hành(+)

LT-BT

TH-TN

Th. tập 

·        Kiến thức Giáo dục Đại cương

 

Các học phần bắt buộc

1

5020410

Đại số tuyến tính

2

0

0

2

 

2

5020340

Đường lối CM của ĐCSVN

3

0

0

3

NLCB của CNMLN 1

3

5020420

Giải tích I

3

0

0

3

 

4

5020460

Ngoại Ngữ I

2

0

0

2

Ngoại Ngữ cơ bản

5

5020470

Ngoại Ngữ II

2

0

0

2

Ngoại Ngữ I

6

5020480

Ngoại Ngữ III

2

0

0

2

Ngoại Ngữ II

7

5020350

NLCB của CNMLN I

2

0

0

2

 

8

5020400

NLCB của CNMLN II

3

0

0

3

NLCB của CNMLN 1

9

5050021

Tin học đại cương

2

0

0

2

 

10

5020210

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

0

0

2

Đại số tuyến tính

11

5020430

Vật Lý I (Cơ - Nhiệt)

2

0

0

2

NLCB của CNMLN 1

12

5041642

Vẽ Kỹ Thuật I

2

0

0

2

 

13

5020170

Xác suất thống kê

2

0

0

2

 

Số tín chỉ GDĐC phải tích lũy :

29

 

 

Các học phần tích lũy Chứng chỉ thể chất & Chứng chỉ quốc phòng

1

5020320

Giáo dục quốc phòng

0

0

3

3

 

2

5020290

Giáo dục thể chất I

0

1

0

1

 

3

5020300

Giáo dục thể chất II

0

1

0

1

 

4

5020310

Giáo dục thể chất III

0

1

0

1

 

 

Các học phần kiến thức kỹ năng mềm – bắt buộc tích lũy 2 tín chỉ

1

5020511

Giáo dục Môi trường

1

0

0

1

 

2

5020531

Kỹ năng giao tiếp

1

0

0

1

 

3

5020541

Pháp luật và nghề nghiệp

1

0

0

1

 

4

5020390

Phát triển dự án

2

0

0

2

 

5

5020521

Ph. pháp học tập NCKH

1

0

0

1

 

 

Các học phần tự chọn tự do

1

5020550

Giải tích II

2

0

0

2

Giải tích I

2

5020440

Vật Lý II (Điện Từ)

2

0

0

2

Vật Lý I (Cơ Nhiệt)

3

5020450

Vật Lý III (Quang- Ng. tử)

2

0

0

2

Vật Lý I (Cơ Nhiệt)

4

5020500

Ngoại Ngữ cơ bản

2

0

0

2

 

5

5050021T

TH Tin học đại cương

0

1

0

1

Tin học đại cương(+)

·        Kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp

 

Các học phần bắt buộc

1

5051703

An ninh hệ thống

2

0

0

2

Mạng Máy tính  

2

5050673

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

3

0

0

3

Lập trình cơ bản với C(*)  

3

5051872

Cấu trúc máy tính

2

0

0

2

Tin học đại cương  

4

5050063

Cơ sở dữ liệu I - Access

2

0

0

2

Tin học đại cương  

5

5051883

Cơ sở dữ liệu II - SQL Server

2

0

0

2

Cơ sở dữ liệu I  Access  

6

5051893

Công nghệ phần mềm

2

0

0

2

Phân tích thiết kế HĐT (+)  

7

5054000

Đồ án chuyên ngành HTTT

1

0

4

5

Đồ án phần mềm I(*)  

8

5052073

Đồ án phần mềm I

1

0

1

2

Hệ thống thông tin quản lý(+)  

9

5054001

Hệ thống thông tin quản lý

2

0

0

2

Cơ sở dữ liệu II  SQL Server  

10

5054008

Kế toán máy

1

1

0

2

Nguyên lý kế toán  

11

5054002

Kinh tế học vi mô

3

0

0

3

NLCB của CNMLN II  

12

5050013

Lập trình cơ bản với C

3

0

0

3

 

13

5050183

LT hướng đối tượng Java

2

0

0

2

Lập trình cơ bản với C(*)  

14

5050803

Lập trình trực quan

2

0

0

2

Lập trình cơ bản với C(*)  

15

5050523

Lập trình web nâng cao

2

0

0

2

Thiết kế Web  

16

5054003

Luật kinh tế

2

0

0

2

NLCB của CNMLN II  

17

5050213

Mạng Máy tính

2

0

0

2

Tin học đại cương  

18

5054004

Nguyên lý kế toán

3

0

0

3

Kinh tế học  

19

5050543

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

3

0

0

3

Lập trình HĐT Java  

20

5054005

Phát triển Hệ thống thông tin

3

0

0

3

Hệ thống thông tin quản lý  

21

5054006

Quản trị học

2

0

0

2

Kinh tế học  

22

5050063T

TH Cơ sở dữ liệu I - Access

0

1

0

1

Cơ sở dữ liệu I  Access(+)  

23

5050113T

TH Cơ sở dữ liệu II - SQL Server

0

1

0

1

Cơ sở dữ liệu II  SQL Server(+)  

24

5050013T

TH Lập trình cơ bản với C

0

1

0

1

Lập trình cơ bản với C(+)

25

5050183T

TH Lập trình hướng đối tượng Java

0

1

0

1

Lập trình hướng đối tượng Java(+)  

26

5050803T

TH Lập trình trực quan

0

1

0

1

Lập trình trực quan(+)  

27

5050523T

TH Lập trình web nâng cao

0

1

0

1

Lập trình web nâng cao(+)  

28

5050213T

TH Mạng Máy tính

0

1

0

1

Mạng Máy tính(+)  

29

5050553T

TH Thiết kế Web

0

1

0

1

Thiết kế Web(+)  

30

5054007

Thiết kế giao diện người dùng

2

0

0

2

Cấu trúc máy tính  

31

5050553

Thiết kế Web

2

0

0

2

Lập trình cơ bản với C  

32

5050032

Tin học văn phòng

2

0

0

2

Tin học đại cương  

33

5020490

Toán rời rạc

3

0

0

3

Đại số tuyến tính  

 

 

68

 

 

Các học phần tự chọn chuyên ngành – phải tích lũy 8 tín chỉ

1

5050953

Công Nghệ XML

3

0

0

3

Lập trình web nâng cao  

2

5051903

Lập trình trên ĐTDĐ

2

0

0

2

Lập trình HĐT Java  

3

5051383

Lập trình VB.NET

2

0

0

2

Lập trình trực quan  

4

5050233

Ngoại ngữ CNTT

2

0

0

2

Ngoại Ngữ III  

5

5050873

Ngôn ngữ C#

2

0

0

2

Lập trình HĐT Java  

6

5051123

Phát triển UD Client-Server

2

0

0

2

Lập trình trực quan  

7

5051913

Quản trị dự án phần mềm

2

0

0

2

Công nghệ phần mềm  

8

5050243

Quản trị Mạng

2

0

0

2

Mạng Máy tính  

9

5051903T

TH Lập trình trên ĐTDĐ

0

0

1

1

Lập trình trên ĐTDĐ(+)  

10

5050873T

TH Ngôn ngữ C#

0

1

0

1

Ngôn ngữ C#(+)  

11

5051123T

TH Phát triển UD Client-Server

0

1

0

1

Phát triển UD Client-Server(+)  

12

5050243T

TH Quản trị Mạng

0

1

0

1

Quản trị Mạng(+)  

13

5051773

Thiết kế Mạng

2

0

0

2

Quản trị Mạng  

14

5050823

Thương mại điện tử

3

0

0

3

Lập trình web nâng cao  

 

8

 

Tổng số

105

 

Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

An ninh hệ thống

Nội dung  học phần này nhằm trình bày những nguyên lý cơ bản và các phương pháp, nguyên lý an toàn thông tin, đặc biệt là trong các hệ thống truyền tin, mạng truyền dữ liệu và mạng máy tính, các cơ chế mã hóa thông tin và bảo mật dữ liệu: chứng chỉ điện tử, khóa công khai,.. cơ chế Firewall bảo vệ hệ thống mạng.

Cấu trúc máy tính & Hệ điều hành

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về kiến trúc phần cứng của một máy vi tính: kiến trúc cơ bản, nguyên lý hoạt động, bus và phương pháp truyền thông tin trong máy vi tính, các phương pháp VÀO-RA dữ liệu, các thiết bị nhớ, các thiết bị điều khiển và giao diện VÀO-RA dữ liệu, các thiết bị ngoại vi, thiết bị lưu trữ. Ảnh hưởng các công nghệ mới lên kiến trúc máy tính và hệ điều hành.

Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật

Hệ thống hóa kiến thức về các kiểu dữ liệu, giới thiệu các cấu trúc dữ liệu động dùng trong các bài toán thực tế như danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi, cây nhị phân, bảng băm. Giới thiệu các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu cơ bản

Cơ sở dữ liệu I

Trang bị kiến thức cơ bản để thiết kế và khai thác hiệu quả một cơ sở dữ liệu quan hệ: các khái niệm về cơ sở dữ liệu, cơ sở toán học, thiết kế & khai thác cơ sở dữ liêu quan hệ, ngôn ngữ truy vấn & thao tác dữ liệu SQL. Rèn luyện kỹ năng làm việc trên 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu biểu.

Cơ sở dữ liệu II

Trang bị các kiến thức & kỹ năng nâng cao của việc thiết kế & thực thi CSDL hướng đến môi trường phân tán: Thiết kế & chuẩn hóa CSDL, Tối ưu hóa truy vấn dữ liệu, giải quyết tương tranh trong môi trường đa người dùng, quản lý transaction, tổ chức thủ tục, hàm  và các trigger bảo đảm toàn vẹn dữ liệu, quản trị hệ thống DBMS.

Công nghệ phần mềm

Trang bị những kiến thức cơ bản, những phương pháp và nguyên tắc liên quan đến quá trình thiết kế một sản phẩm phần mềm theo quy trình công nghiệp: lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, lập trình, thử nghiệm, cài đặt, bảo trì, xác định giá thành và quản lý dự án. Trình bày các vấn đề chi tiết và chuyên sâu về công nghệ phần mềm đặc biệt là những vấn đề đặc tả, triển khai hệ thống, công cụ trợ giúp, kiểm thử, môi trường triển khai phần mềm, quản lý một dự án phần mềm.

Công Nghệ XML

Giới thiệu cơ bản về văn bản XML, DTD, XML Parser và các công nghệ có liên quan. Kỹ năng sử dụng trình soạn thảo XML, tích hợp CSS với XML trong XSLT. Các chủ đề nâng cao với XML: DOM & XML, tích hợp XML với CSDL

Đại số tuyến tính

Học phần này giới thiệu các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vector và dạng toàn phương. 

Đồ án phần mềm I

Sản phẩm của học phần nầy là tài liệu phân tích thiết kế của một dự án công nghệ thông tin, theo chủ đề và mục tiêu do sinh viên tự chọn, hướng đến sản phẩm phần mềm cho một đơn vị với các mục tiêu và yêu cầu cụ thể. Tài liệu nầy – là bản thiết kế cho sàn phẩm sẽ được thi công ở học phần Đồ án phần mềm 2.

Đồ án chuyên ngành HTTT

Học phần nầy là giai đoạn thực thi của 1 dự án phần mềm đã được phân tích thiết kế ở học phần Đồ án phần mềm I. Sinh viên lựa chọn giải pháp công nghệ & thực thi sản phẩm theo thiết kế đã được duyệt, hoàn thiện các khâu kiểm thử, cài đặt, triển khai, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Giáo dục Môi trường

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa con người với môi trường với các sinh vật khác. Từ đó có thái độ và hành vi nhằm làm cho xã hội loài người tiếp tục phát triển vừa không làm ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học và sử dụng lâu bền các nguồn tài nguyên. Giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sinh thái. Bảo vệ và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên đất, nước, khoáng sản và năng lượng sinh học, tài nguyên thực phẩm và đặc biệt hơn là phòng chống ô nhiễm môi trường

Giải tích I

Học phần này giới thiệu các kiến thức về hàm số một biến thực, chuỗi và hàm số nhiều biến số. 

Giải tích II

Học phần này giới thiệu các kiến thức về tích phân bội và phương trình vi phân 

Hệ thống thông tin quản lý

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức thông tin và hệ thống thông tin; Cơ sở công nghệ thông tin của hệ thống thông tin; Phân tích, thiết kế cài đặt hệ thống thông tin; Hệ thống thông tin phục vụ quản lý doanh nghiệp

Kế toán máy

Học phần này trang bị những kiến thức & kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng ứng dụng trong lĩnh vực kế toán, thống kê.

Kinh tế học vi mô

Học phần này cung cấp những khái niệm và kiến thức cơ bản về kinh tế học, làm cơ sở cho việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế.

Kỹ năng giao tiếp

Học phần này cung cấp những kiến thức và kỹ năng mềm cơ bản làm cơ sở cho việc học tập, rèn luyện các kỹ năng giao tiếp đời sống và nghề nghiệp: giao tiếp cá nhân, thuyết trình, phỏng vấn, tranh luận, văn bản hành chính thông thường.

Lập trình hướng đối tượng với Java

Học phần nầy trang bị kiến thức và kỹ năng lập trình hướng đối tượng, làm nền tảng để sinh viên tiếp cận với kỹ thuật lập trình hiện đại và mạnh mẽ nhất trong ngành kỹ thuật phần mềm. Java được chọn làm ngôn ngữ minh họa và phát triển ứng dụng để làm cơ sở cho các công nghệ lập trình khác sẽ được giảng dạy trong chương trình đào tạo.

Lập trình căn bản với C

Học phần  này trang bị những kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản, làm nền tảng để sinh viên tiếp cận với kỹ thuật lập trình theo các hướng khác nhau. 

Lập trình thiết bị di động

Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản phát triển ứng dụng trên điện thoại di động bằng ngôn ngữ Java, trên nền J2ME. Phát triển ứng dụng tích hợp cơ sở dữ liệu và kết nối Web server.

Lập trình trực quan

Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng phát triển ứng dụng bằng kỹ thuật lập trình trực quan. Sử dụng công cụ và ngôn ngữ Visual basic: các vấn đề để thiết kế giao diện GUI, xử lý các sự kiện tương tác người dùng. Phát triển ứng dụng tích hợp cơ sở dữ liệu. Khai thác các tiện ích đóng gói, cài đặt và tạo giao diện trợ giúp.

Lập trình VB.NET

Trang bị kỹ năng lập trình trực quan với công nghệ VB.NET, chú trọng ý tưởng hướng đối tượng trong phát triển ứng dụng với VB.NET

Lập trình web nâng cao

Trang bị kỹ năng lập trình ứng dụng web động: mô hình request-response, các vấn đề thiết yếu của 1 ứng dụng web trong môi trường phân tán đa người dùng, các vấn đề liên quan đến tích hợp CSDL. Tìm hiểu và khai thác các tiện ích của web server Khai thác công cụ phát triển web chuyên nghiệp. Rèn luyện kỹ năng lập trình chuyên nghiệp với ASP & JSP

Luật kinh tế

Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán như: Bản chất, nguyên tắc của kế toán; hệ thống phương pháp kế toán, trình tự chung về kế toán các yếu tố, các quá trình kinh doanh chủ yếu, các hình thức kế toán, tổ chức công tác và bộ máy kế toán

Mạng Máy tính

Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về Mạng máy tính, nguyên lý hoạt động, các mô hình mạng, cấu hình mạng, các giao thức mạng cơ bản, thiết bị mạng, thiết kế và triển khai  mạng LAN

Ngoại ngữ cơ bản

Học phần ngoại ngữ cơ bản nhằm trang bị khả năng ngoại ngữ cho những sinh viên chưa đạt chuẩn ngoại ngữ đầu vào qua kỳ thi kiểm tra ngoại ngữ khi sinh viên nhập học

Ngoại ngữ I, II, III

Các học phần ngoại ngữ I, II, III nhằm trang bị kỹ năng ngoại ngữ nghe nói đọc viết hướng đến chuẩn ngoại ngữ đầu ra tương đương 300 điểm TOEIC hoặc chuẩn A2+

Ngoại ngữ chuyên ngành CNTT

Học phần ngoại ngữ chuyên ngành CNTT nhằm tăng cường vốn từ kỹ thuật CNTT, kỹ năng đọc viết tài liệu chuyên ngành, sinh viên làm quen với các yêu cầu nâng cao năng lực ngoại ngữ theo các chuẩn IELTS, TOEFL.

Ngôn ngữ C#

Giới thiệu công nghệ .NET của Microsoft và tổng quan về kiến trúc thành phần của .NET. Trang bị các kiến thức & kỹ năng lập trình cơ bản của ngôn ngữ C#. Phân tích các nét tương đồng và khác biệt của C# với Java.

Nguyên lý kế toán

Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán như: Bản chất, nguyên tắc của kế toán; hệ thống phương pháp kế toán, trình tự chung về kế toán các yếu tố, các quá trình kinh doanh chủ yếu, các hình thức kế toán, tổ chức công tác và bộ máy kế toán

Pháp luật và nghề nghiệp

Môn học trang bị kiến thức pháp luật liên quan đến các lĩnh vực dân sự và kinh tế, các loại hợp đồng, văn bản luật liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động và tổ chức sử dụng lao động.

Phát triển hệ thống thông tin quản lý

Môn học trình bày các khái niệm phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin theo 5 công đoạn của vòng đời phát triển hệ thống: Hình thành và đánh giá khả thi của dự án xây dựng hệ thống, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống, triển khai cài đặt, vận hành và bảo trì hệ thống. Sau khi hoàn tất môn học sinh viên sẽ có tầm nhìn hệ thống thông tin dưới góc độ của nhà quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh, hiểu được quy trình phát triển hệ thống và nắm được những kỹ thuật cần thiết cho quá trình phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Trang bị những kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin. Chú trọng đến phương pháp, mô hình, kỹ thuật và công cụ phân tích thiết kế hướng đối tượng, sử dụng UML để đặc tả hệ thống, hướng đến cài đặt và lập trình thực thi phần thiết kế

Phát triển dự án

Trang bị kiến thức và kỹ năng về qui trình xây dựng và triển khai dự án xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Các bước khảo sát, thiết kế, triển khai dự án. Kỹ năng lập dự án, cấu trúc của 1 bản dự án  theo các chuẩn mực chung. Tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án.

Phát triển ứng dụng Client-Server

Giới thiệu các mô hình & công nghệ phát triển ứng dụng phân tán đa tầng client-server.  Trang bị kỹ năng phát triển ứng dụng client-server với VisualBasic sử dụng công nghệ thành phần COM, COM+  tích hợp hệ quản trị DBMS. 

Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học

Môn học trang bị phương pháp luận của việc học tập và nghiên cứu khoa học phù hợp với các trình độ và giai đoạn phát triển năng lực học tập của mỗi cá nhân. Trang bị kỹ năng phát triển vấn đề, tư duy phản biện trong nghiên cứu khoa học.

Quản trị Mạng

Trang bị các kiến thức & kỹ năng thiết yếu phục vụ cho cài đặt, cấu hình & quản trị mạng LAN theo mô hình client-server. Rèn luyện các kỹ năng của một quản trị mạng chuyên nghiệp: quản trị tài nguyên dùng chung, quản trị người dùng, thiết lập các cơ chế phân quyền, cấu hình quản trị các dịch vụ mạng trên máy chủ. Chú trọng 2 hệ điều hành mạng thông dụng là Win2K+ và Unix.

Quản trị dự án phần mềm

Trang bị các kiến thức & kỹ năng về tiến trình, các hoạt động, các phương pháp, công cụ và một số kỹ thuật để quản trị một dự án phần mềm

Quản trị học

Quản trị học bao gồm các kiến thức cơ bản về quá trình tổ chức và phối hợp hoạt động có hiệu quả của các cá nhân trong tổ chức nhằm đạt đến mục tiêu chung của cả tổ chức trong điều kiện biến động của môi trường kinh tế xã hội. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Các vấn đề chung: Giới thiệu các khái niệm và vai trò của quản trị cũng như lịch sử hình thành của quản trị. Phân biệt hiệu quả và kết quả của quản trị, đồng thời nêu ra những phương pháp tiếp cận quản trị học trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn của quản trị. Cơ sở khoa học của quản trị: các lý thuyết quản trị, các nguyên tắc và phương pháp quản trị, thông tin và quyết định quản trị. Các chức năng quản trị như  hoạch định, tổ chức, phối hợp, kiểm tra, điều chỉnh và một số vấn đề về quản trị học hiện đại trong thế kỷ 21, chân dung các nhà quản trị & các kinh nghiệm quản trị của các công ty, doanh nghiệp trong nước và trên thế giới

Thiết kế Mạng

Trang bị kiến thức và kỹ năng phân tích thiết kế dự án mạng LAN, nâng cấp & kết nối liên mạng cho Mạng Intranet qui mô của các tổ chức doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tin học đại cương

Học phần nầy trang bị các kiến thức & kỹ năng sử dụng máy tính cho tất cả sinh viên các ngành, định hướng người học về khả năng ứng dụng máy tính & Internet.

Tin học văn phòng

Học phần  này trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp để khai thác và sử dụng các trình ứng dụng của bộ MS Office trong công tác văn phòng. Khai thác các tính năng cao cấp chuyên sâu trong các công việc: Soạn thảo văn bản với trình ứng dụng Word, Tạo và làm việc trên  bảng tính với trình ứng dụng Excel, Tạo một báo cáo công việc với trình ứng dụng Power Point

Toán rời rạc

Học phần trang bị những những kiến thức nền tảng làm cơ sở cho việc học tập các môn tin học thuộc cả hai lĩnh vực phần cứng và phần mềm, bao gồm: những kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp; Đại số mệnh đề: Lý thuyết thuật toán; Lý thuyết đồ thị hữu hạn và kỹ thuật số. Chúng còn giúp sinh viên tư duy lô-gic, rành mạch, chính xác và có cách nhìn “rời rạc hoá những quá trình liên tục”

Thiết kế web

Học phần nầy trang bị kiến thức và kỹ năng thiết kế web,  với các công nghệ phục vụ web : ngôn ngữ HTML, Javascript, CSS. Môn học cũng đề cập các vấn đề thiết kế giao diện người dùng, cách thức tổ chức và tùy biến giao diện

Thiết kế giao diện người dùng

Học phần nầy trang bị kiến thức về những nguyên lý và nguyên tắc cơ bản để thiết kế giao diện người dùng hiệu quả, thân thiện, khoa học. Kiến thức và kỹ năng của môn học phục vụ cho việc thiết kế và phát triển ứng dụng bằng các công cụ lập trình khác nhau.

Thương mại điện tử

Trang bị các vấn đề cơ bản của thương mại điện tử: các thuật ngữ, hạ tầng e-commerce, các công nghệ & giải pháp B2B, B2C trong TMĐT, các vấn đề an ninh hệ thống trong TMĐT.  

Vật lý I - Cơ nhiệt

Chương trình Vật lý I –Cơ nhiệt trang bị những kiến thức cơ bản về Cơ và Nhiệt có liên quan và được sử dụng các lĩnh vực khác nhau của việc học và thực hành các ngành công nghệ kỹ thuật

Vật lý II - Điện từ

Chương trình Vật lý II –Điện Từ trang bị những kiến thức cơ bản về Điện học và Từ trường, có liên quan và được sử dụng các lĩnh vực khác nhau của việc học và thực hành các ngành công nghệ kỹ thuật

Vật lý III - Quang - Nguyên tử

Chương trình Vật lý III –Quang Nguyên tử trang bị những kiến thức cơ bản về Quang học và nguyên tử, có liên quan và được sử dụng các lĩnh vực khác nhau của việc học và thực hành các ngành công nghệ kỹ thuật

Vẽ kỹ thuật I

Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản để đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật theo các tiêu chuẩn nhà nước dành cho bản vẽ kỹ thuật. Giúp sinh viên thành thạo các kỹ năng vẽ kỹ thuật cơ bản.

Xác suất thống kê

Trang bị kiến thức cơ bản, các khái niệm của xác suất thống kê, làm nền tảng để ứng dụng toán thông kê trong các lĩnh vực đời sống và kỹ thuật công nghệ

 

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo