1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

Tham gia khảo sát CTĐT dành cho giảng viên và nhà tuyển dụng:Link phiếu khảo sát


khung dao tao

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành                    : Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

Cấp đào tạo          : Cao Đẳng

Mã ngành              : 50610

Khoa quản lý        : Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Ban hành theo QĐ số 85/CĐCN-ĐT ngày 25/05/07 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

·      Mục tiêu đào tạo

·      Cơ hội nghề nghiệp

·      Phương thức đào tạo

·      Khả năng phát triển nghề nghiệp:

·      Danh sách các học phần

·      Kiến thức Giáo dục Đại cương

·      Kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp

·      Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

 

·        Mục tiêu­ đào tạo

Chương trình nầy nhằm đào tạo ra những cử nhân Sư phạm Kỹ thuật ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp cần đạt được những mục tiêu cụ thể sau

+ Có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước nhà.

+ Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết và có kỹ năng thực hành cao. Có khả năng nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật xây dựng, qui hoạch đô thị, thiết kế, thi công và quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp.

+ Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh của công nghệ, khả năng tự học trong môi trường làm việc và yêu cầu học tập suốt đời

+ Tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng độc lập tác nghiệp, khả năng hòa nhập, hợp tác & làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

·        Cơ hội nghề nghiệp      

+ Cử nhân ngành Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc tại các Doanh nghiệp thiết kế, tư vấn, giám sát, xây lắp, vật liệu xây dựng, các Công ty Xây dựng, các Cơ quan quản lý xây dựng, dự án tài nguyên, đặc biệt tại các công trường thi công thực hiện các công tác phù hợp chuyên môn đào tạo...

 

+  Một số cơ quan cụ thể: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên, các Công ty Tư vấn Thiết kế, các Công ty Xây dựng công trình, Xí nghiệp công ty vật liệu xây dựng, Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Ban Quản lý các dự án, Sở  Khoa học Công nghệ, Sở tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính - Vật giá, Phòng quản lý đô thị,  Phòng xây dựng cơ bản của các doanh nghiệp, Các ngân hàng đầu tư, các chương trình, dự án xây dựng, đầu tư phát triển …

·        Phương thức đào tạo

+ Tín chỉ

+ Tập trung

+ 2 – 4 năm tùy khả năng & điều kiện của người học

+ Số giờ lên lớp trung bình 24 tiết /tuần

·        Khả năng phát triển nghề nghiệp:

+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học chuyển tiếp theo hệ liên thông đại học hoặc hệ hoàn chỉnh đại học của các trường Đại học

+ Sinh viên có khả năng chuyển đổi chuyên ngành hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp với ngành đào tạo

·        Danh sách các học phần

Số

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tín chỉ

HP tiên quyết(*)
HP học trước
HP song hành(+)

LT-BTTL

TH-TN

Thực tập

·        Kiến thức Giáo dục Đại cương

1

5020050

Triết học Mác - Lênin

3

 

 

3

 

2

5020090

Kinh tế Chính Trị

3

 

 

3

 

3

5020180

Chủ nghĩa XHKH

2

 

 

2

 

4

5020200

Lịch sử Đảng CSVN

2

 

 

2

 

5

5020210

T­ư tư­ởng Hồ Chí Minh

2

 

 

2

 

6

5020020

Ngoại ngữ I

3

 

 

3

 

7

5020100

Ngoại ngữ II

3

 

 

3

Ngoại ngữ I

8

5020040

Toán cao cấp I

4

 

 

4

 

9

5020140

Toán cao cấp II

3

 

 

3

Toán cao cấp I

10

5020060

Vật Lý I

3

 

 

3

 

11

5020150

Vật Lý II

3

 

 

3

Vật Lý I

12

5020130

Thí nghiệm vật lý

0

1

 

1

Vật Lý II+

13

5050021

Tin học đại cư­ơng

2

1

 

3

 

14

5040031

Vẽ kỹ thuật I

3

 

 

3

 

15

5020281

Giáo dục môi trường

2

 

 

2

 

Tổng số :

40

 

·         Kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp

1

5040052

Cơ học lý thuyết

3

 

 

3

 

2

5060012

Vẽ kỹ thuật xây dựng

2

1

 

3

V K Thut I

3

5040152

Sức bền vật liệu XD

3

 

 

3

Cơ hc lý thuyết

4

5040062

Thí nghiệm SBVL

 

1

 

1

Sc bn vt liu xâydng+

5

5050442

Kỹ thuật điện

2

 

 

2

 

6

5060082

Trắc địa

2

 

 

2

 

7

5060062

Thực tập trắc địa

 

 

1

1

Trc địa+

8

5060072

Thuỷ lực đại cư­ơng

2

 

 

2

Toán cao cp II

9

5060032

Cơ học kết cấu + BTL

4

 

 

4

Sc bn vt liu xây dng

10

5060092

Vật liệu xây dựng

2

 

 

2

Sc bn vt liu xây dng

11

5060052

Thí nghiệm VLXD

 

1

 

1

Vt liu xây dng+

12

5060022

Cơ học đất + BTL

3

 

 

3

 

13

5060042

Thí nghiệm cơ học đất

 

1

 

1

Cơ hc đất+

14

5060103

Địa chất công trình

2

 

 

2

 

15

5060673

Thực tập nhận thức

 

 

1

1

 

16

5060123

Kết cấu BTCT 1

3

 

 

3

Cơ hc kết cu + BTL

17

5060113

Đồ án kết cấu BTCT 1

 

 

1

1

Kết cu bê tông ct thép I+

18

5060633

Kết cấu BTCT 2

2

 

 

2

Kết cu bê tông ct thép I

19

5060133

Kết cấu thép I + BTL

3

1

 

4

Sc bn vt liu xây dng

20

5060683

Kết cấu thép II

2

 

 

2

Kết cấu thép I

21

5060143

Máy xây dựng

2

 

 

2

Vt liu xây dng

22

5060153

Nền móng + BTL

2

1

 

3

Cơ hc đất

22

5060242

Kinh tế xây dựng

2

 

 

2

 

23

5060253

Kiến trúc XD 1

3

 

 

3

V k thut xây dng

24

5060643

ĐA kiến trúc XD 1

 

 

1

1

Kiến trúc Xây dng I+

26

5060653

Kiến trúc XD 2

2

 

 

2

Kiến trúc Xây dng I

27

5060273

Kỹ thuật thi công I

3

 

 

3

 

28

5060193

ĐA kỹ thuật thi công 1

 

 

1

1

K thut thi công I+

29

5060383

Cấp thoát nước

2

 

 

2

Thu lc đại cương

30

5060463

Kỹ thuật thi công 2

2

 

 

2

K thut thi công I

31

5060523

Tổ chức thi công

3

 

 

3

K thut thi công I

32

5060393

ĐA tổ chức thi công

 

 

1

1

T chc thi công+

33

5060372

An toàn lao động

2

 

 

2

 

34

5060163

TT công nhân XD

 

 

3

3

 

35

5060513

Tin học Xây dựng

2

1

 

3

 

36

5060692

Công nghệ Xây dựng mới

2

 

 

2

Kỹ thuật thi công 2 (TC)

37

5060293

TT chuyên môn XD

 

 

4

4

Kỹ thuật thi công 2

38

5061000

Đồ án chuyên ngành

 

 

 

5

Cơ hc kết cu *

Tổng số :

87

 

Tổng số :

125

 

 

·        Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

5040052          Cơ học lý thuyết

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về cân bằng các chuyển động của vật rắn dưới tác động của ngoại lực và tác động tương hỗ giữa các vật với nhau, các khái niệm cơ bản và kiến thức về cân bằng và chuyển động của vật thể ở 3 phần của cơ học: Tĩnh học, động học, động lực học. Đặc biệt yêu cầu sinh viên phải nắm được các khái niệm và phương trình về cân bằng và chuyển động, liên kết, các nguyên lý cơ học

5060012          Vẽ kỹ thuật xây dựng

Học phần giới thiệu chung về vẽ, thiết kế trên máy vi tính – Giới thiệu các chương trình vẽ trên máy vi tính, AutoCAD – Chuẩn bị một bản vẽ - Vẽ chính xác trong ACAD – Các lệnh vẽ cơ bản – Các lệnh hiệu chỉnh – Các lệnh hỗ trợ dựng hình – Chữ và số - Ghi kích thước -  Ký hiệu vật liệu – Lệnh tra cứu thông tin – Điều khiển màn hình – Khối và thuộc tính – Tạo và quan sát mô hình 3D – Các lệnh hỗ trợ thiết kế mô hình 3D – Tạo mô hình 3D dạng khối rắn – Xuất bản vẽ ra giấy và tập tin.Thông qua phần mềm AutoCAD, sinh viên có thể thực hiện các bản vẽ xây dựng, định dạng và in ấn trên máy tính.

5040152          Sức bền vật liệu xây dựng

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về tính toán độ bền và độ cứng của thanh trong các trường hợp chịu lực đơn giản: kéo, nén, uốn, xoắn nhằm làm cơ sở để nghiên cứu các trạng thái chịu lực phức tạp khác. Ngoài ra học phần này còn nhằm mục đích xây dựng và bước đầu tạo cho sinh viên những trực giác kỹ thuật trong việc nhìn nhận sự làm việc của công trình, hình ảnh vật lý của các vấn đề kỹ thuật

5040062          Thí nghiệm SBVL XD

Học phần này trang bị cho sinh viên những hiểu biết và kiểm chứng bằng thực nghiệm về tính chất chịu lực và dạng phá hoại của một số vật liệu như bêtông, thép khi chịu kéo hoặc nén, cách xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu, các dạng chịu lực cơ bản của phần tử thanh chịu kéo, nén, uốn, xoắn và tổ hợp các dạng chịu lực. Môn học còn trang bị kiến thức về các phương pháp và thiết bị thí nghiệm cơ học

5050442          Kỹ thuật điện

Học phần dành cho sinh viên không chuyên ngành Điện, nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dụng của các loại máy điện cơ bản, cung cấp khái quát về đo lường các đại lượng điện. Trên cơ sở đó có thể hiểu được các máy điện, khí cụ điện thường gặp trong sản xuất và đời sống

5060082          Trắc địa

Nội dung chính của học phần bao gồm các vấn đề trắc địa cơ bản nhưng cần thiết cho xây dựng công trình như: định vị điểm, định hướng đường thẳng, bản đồ địa hình, sử dụng bản đồ, tính toán trắc địa, đo góc, đo dài, đo cao, lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao, đo vẽ bản đồ, đo vẽ mặt cắt địa hình, các dạng công tác bố trí công trình, bố trí đường cong tròn, đo vẽ hoàn công, quan trắc biến dạng công trình.

5060062          Thực tập trắc địa

Thực tập trắc địa giúp sinh viên hiểu sâu hơn phần lý thuyết, tăng cường kỹ năng thực hành để sau này tiếp cận thực tế nhanh hơn. Học phần bao gồm các nội dung: Sử dụng máy kinh vĩ và máy nivô để: đo và bố trí góc bằng, đo và bố trí độ dài, đo và bố trí độ cao, đo và vẽ bình đồ, mặt cắt địa hình.

5060072          Thuỷ lực đại cư­ơng

Môn học trang bị cho sinh viên ngành Xây dựng cơ bản (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện, Xây dựng Cầu đường) và ngành Công nghệ Môi trường, các kiến thức cơ bản về sự cân bằng và chuyển động của chất lỏng và áp dụng tính toán một số bài toán cơ bản thường gặp của ngành xây dựng

5060032          Cơ học kết cấu + BTL

Môn học giúp sinh viên có kiến thức về các quan niệm phân loại kết cấu và các dạng kết cấu trong công trình. Các dạng ứng suất và biến dạng của công trình dưới tác dụng của các loại tải trọng có tính chất khác nhau. Dự đoán được các trường hợp xuất hiện nội lực nguy hiểm cũng như vị trí xuất hiện của các loại nội lực này trong công trình

5060092          Vật liệu xây dựng

Nội dung của học phần giới thiệu các kiến thức cơ bản về tính năng cơ lý và các yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu xây dựng phổ biến: đá thiên nhiên, gốm xây dựng, kim loại, kính, chất kết dính vô cơ, vữa, bê tông nặng dùng xi măng, xilicat, gỗ, bô tông asphal, vật liệu hoàn thiện. Phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lương của các vật liệu, phục vụ cho thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình xây dựng

5060052          Thí nghiệm VLXD

Học phần củng cố kiến thức lý thuyết vật liệu xây dựng, nâng cao kỹ năng thực hành thí nghiệm vật liệu xây dựng thông qua các bài thí nghiệm xác định những tính chất cơ - lý  của một số  vật liệu xây dựng cơ bản như: gạch đất sét nung, cát, đá, ximăng, bêtông, vữa, bitum, bêtông nhựa

5060022          Cơ học đất

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về bản chất của đất, các giả thuyết lý thuyết và thực nghiệm, các quá trình cơ học xảy ra trong đất khi chịu các tác động bên ngoài và bên trong, sự hình thành của đất, các pha hợp thành đất, các đặc trưng vật lý của đất, các tính chất cơ học và các đặc trưng liên quan, sự phân bố ứng suất trong đất, các vấn đề biến dạng, sức chịu tải của nền đất, ổn định của khối đất và áp lực đất lên vật rắn. Trên cơ sở đó, vận dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất vào mục đích xây dựng công trình

5060042          Thí nghiệm cơ học đất

Học phần giúp sinh viên có những kiến thức về cách nhận dạng các loại đất tự nhiên và phương pháp xác định những chỉ tiêu cơ lí của đất ở trong phòng thí nghiệm và ở ngoài hiện trường phục vụ cho công tác thiết kế nền móng như: dung trọng tự nhiên, độ ẩm của đất, trọng lượng riêng hạt đất, xác định thành phần hạt đất, lực dính, góc masát trong của đất và giới hạn Atterberg

5060103          Địa chất công trình

Địa chất công trình là học phần cơ sở nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đất đá xây dựng, một số tính chất nước, vật lý và cơ học của đất đá, nước dưới đất, các hiện tượng, quá trình địa chất nội - ngoại động lực, các phương pháp khảo sát địa chất công trình và cảnh quan môi trường xây dựng. Sau khi kết thúc học phần này sinh viên phải  có được các kiến thức cơ bản, cập nhật về đất đá xây dựng

5060123          Kết cấu bê tông cốt thép 1

Nội dung của học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kết cấu bê tông cốt thép cũng như khả năng thiết kế các dạng kết cấu bê tông cốt thép thông thường. Nắm được sự làm việc của bê tông và cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép. Sau khi học xong sinh viên có thể thiết kế được các dạng kết cấu bê tông cốt thép thông thường

5060113          Đồ án kết cấu BTCT 1

Vận dụng những kiến thức đã học trong học phần Kết cấu bê tông cốt thép về tính toán và cấu tạo các cấu kiện chịu uốn để thiết kế một kết cấu cụ thể, ví dụ sàn sườn toàn khối có bản loại dầm. Giúp sinh viên thực hành cách thể hiện một bản vẽ thi công và làm quen với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

5060133          Kết cấu thép I ( Kết cấu thép gỗ)

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở của kết cấu thép bao gồm: vật liệu thép trong kết cấu xây dựng, cách cấu tạo và tính toán các loại liên kết hàn, liên kết bu lông, liên kết đinh tán, cách thiết kế các cấu kiện cơ bản như dầm thép, cột thép, dàn thép. Vật liệu gỗ xây dựng, tính chất cơ học, tính toán cấu kiện gỗ cơ bản (kéo, nén, uốn, nén -uốn, kéo-uốn), giới thiệu liên kết kết cấu gỗ. Bài tập lớn chuyên ngành yêu cầu SV vận dụng kiến thức thiết kế hệ dầm -sàn thép; thiết kế dàn thép (dàn phẳng) để nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng tính toán kết cấu thép

 

5060683          Kết cấu thép II

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về việc thiết kế kết cấu thép cho các dạng công trình D.D.C.N: Nhà công nghiệp kết cấu thép, Kết cấu thép nhà nhịp lớn, Kết cấu thép tháp trụ. Kết cấu thép vỏ, bản mỏng

5060143          Máy xây dựng

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về máy xây dựng bao gổm: đặc điểm, cấu tạo chung, các tính năng kỹ thuật. Môn học cũng đề cập đến những vấn đề  khai thác sử dụng, tính toán đơn giản... các loại máy thường sử dụng trong xây dựng như máy nâng, máy làm đất, thiết bị gia cố nền móng, máy sản xuất vật liệu xây dựng ... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng năng suất làm việc của máy

5060153          Nền móng

Nội dung chính của học phần này đề cập tới các vấn đề như: Các nguyên tắc chung của thiết kế Nền và móng, tính toán các móng nông, móng sâu, các giải pháp kết cấu cũng như các phương pháp gia cố nền khi xây dựng công trình trên nền đất yếu, móng chịu tải trọng động nói chung và động đất nói riêng

5060242          Kinh tế xây dựng

Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về kinh tế và quản trị kinh doanh xây dựng cũng như các kiến thức về kinh tế - kỹ thuật xây dựng.

Nội dung của học phần bao gồm các vấn đề như: quá trình hình thành công trình xây dựng; vai trò, đặc điểm của sản phẩm và sản xuất xây dựng. Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng, đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư. Những vấn đề cơ bản về lao động, tiền lương, cung ứng vật tư, giá thành sản phẩm xây dựng

5060253          Kiến trúc XD 1

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về thiết kế kiến trúc các loại nhà dân dụng và cấu tạo nhà dân dụng bao gồm nền móng, tường, vách ngăn, nền nhà và sàn gác, cầu thang, mái nhà cho nhà dân dụng ở đô thị và nông thôn

5060643          ĐA kiến trúc XD 1

Sinh viên khi thực hiện đồ án này sẽ được chọn một trong những công trình dân dụng hay công cộng như chung cư, nhà làm việc, khách sạn, nhà triển lãm, thư viện ... để thiết kế cụ thể kiến trúc cho một công trình đầu tay bao gồm việc qui hoạch tổng mặt bằng, mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng các hướng

5060653          Kiến trúc XD 2

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về quy hoạch các xí nghiệp công nghiệp, thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp cũng như cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp. Trong đó giải quyết các vấn đề về quy hoạch khu công nghiệp, thiết kế mặt bằng chung khu công nghiệp, tổ chức mạng lưới cung cấp kỹ thuật và xây dựng tiện nghi khu đất xí nghiệp, thiết kế mặt bằng công trình, nhà sản xuất một và nhiều tầng, nhà hành chính sinh hoạt.

5060273          Kỹ thuật thi công I

Trang bị cho sinh viên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp những kiến thức cơ bản để giải quyết những vấn đề về kỹ thuật  thi công khi tiến hành chỉ đạo thi công công trình như: biện pháp chống đỡ, cấu tạo cốp pha, đổ bêtông, ;ắp ghép cấu kiện... cho nhà dân dụng hoặc công nghiệp

5060193          ĐA kỹ thuật thi công 1

Thông qua học phần kỹ thuật thi công 1, sinh viên khi thực hiện đồ án này sẽ được chọn một công trình định trước như: chung cư, nhà làm việc, khách sạn, nhà triển lãm, thư viện ... để thiết kế cụ thể biện pháp kỹ thuật thi công cho công trình

5060383          Cấp thoát nước

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thưc cơ bản về kỹ thuật và công nghệ cấp và thoát nước, biết cách lựa chọn và bố trí các sơ đồ hệ thống cấp thoát nước một cách hợp lý. Ngoài ra môn học còn trang bị cho sinh viên cách tính toán và xử lý sơ bộ một số hệ thống cấp thoát nước cho các khu dân cư và khu công nghiệp

5060463          Kỹ thuật thi công 2

Trang bị cho sinh viên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp những kiến thức cơ bản để giải quyết những vấn đề về kỹ thuật  thi công khi tiến hành chỉ đạo thi công công trình như: biện pháp lắp ghép cấu kiện bêtông, thép... cho nhà dân dụng hoặc công nghiệp

5060523          Tổ chức thi công

Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Lập tiến độ xây dựng, tổ chức xây dựng theo dây chuyền, lập tiến độ theo phương pháp sơ đồ mạng, tổng bình đồ xây dựng, quản lý dự án - công trường xây dựng. Với các nội dung trên sinh viên được trạng bị các kiến thức về lập kế hoạch và tổ chức sản xuất xây dựng ở công trường

5060393          ĐA tổ chức thi công

Thông qua học phần tổ chức thi công, sinh viên khi thực hiện đồ án này bao gồm các nội dung: qui hoạch tổng bình đồ công trường, lập tiến độ thi công (sơ đồ dây chuyền, sơ đồ mạng) có tính toán những hệ số kỹ thuật.

5060372          An toàn lao động

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn và kỹ thuật chữa cháy. Tìm hiểu và nghiên cứu các biện pháp bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của công nhân, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân. Từ đó vận dụng những kiến thức cơ bản về an toàn lao động vào công tác thiết kế & thi công công trình, áp dụng các biện pháp đề phòng có hiệu quả

5060163          TT công nhân XD

Đến thực tế hiện trường các công trình xây dựng đang thi công, trực tiếp tham gia vào các công tác như: Đào đất, xây, tổ chức xây, công tác bê tông cốt thép... nhằm giúp cho sinh viên có ý thức nghề nghiệp và củng cố thêm các kiến thức đã học

5060673          TT nhận thức XD

Giúp cho sinh viên làm quen với môi trường thực tế sản xuất của ngành xây dựng các công trình, tiếp cận với các hạng mục công việc, tham quan thực tế công nghệ sản xuất, tìm  hiểu về tổ chức sản xuất xây dựng công trình.  Các công trình cần tập trung hướng dẫn cho sinh viên tham quan, thực tập là: Các công trình kiến trúc dân dụng, nhà cao tầng, nhà công cộng đặc biệt, kiến trúc đẹp, mới, tiêu biểu của các tỉnh thành phố trong nước. Các công trình nhà công nghiệp tại các khu công nghiệp... Các công trình dân dụng đặc thù, các dây chuyền SX công nghệ ...

5060293          TT chuyên môn XD

Giúp sinh viên làm quen với môi trường thực tế sản xuất của ngành xây dựng các công trình, tiếp cận với các hạng mục công việc, tham quan thực tế công nghệ sản xuất, tìm  hiểu về tổ chức sản xuất xây dựng công trình và công tác khảo sát thiết kế các công trình xây dựng. Trong thời gian thực tập, sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết cơ bản và các kiến thức chuyên ngành đã học vào thực tế, đồng thời tự trang bị các kiến thức và kinh nghiệm thực tế nhằm mục tiêu đảm nhận được công việc của kỹ sư xây dựng trong tương lai. Ngoài ra sinh viên còn có thể thực tập công tác khảo sát, lập dự án, thiết kế các công trình xây dựng tại các công ty tư vấn thiết kế xây dựng

5060513          Tin học xây dựng

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết và kỹ năng ứng dụng những phần mềm máy tính trong công tác tính toán, thiết kế công trình xây dựng

5061000          Đồ án chuyên ngành XD

Giúp SV tổng hợp, hệ thống các kiến thức đã được đào tạo, vận dụng thực hiện nội dung thiết kế một phần công trình xây dựng với quy mô vừa phải ở 03 nội dung cơ bản: Thiết kế Kiến trúc, thiết kế kết cấu và thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi công  công trình. Kết quả thể hiện qua thuyết minh không quá 100 trang và bản vẽ kỹ thuật (A1) là cơ sở đánh giá sinh viên trước khi tốt nghiệp.

Ngày phê duyệt           : 25/05/2007

Cấp xét duyệt              : Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

 

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo