1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

Tham gia khảo sát CTĐT dành cho giảng viên và nhà tuyển dụng:Link phiếu khảo sát


Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mã ngành 50611L

Hệ đào tạo liên thông

·        Mục tiêu­ đào tạo

Chương trình nầy nhằm đào tạo ra những cử nhân Sư phạm Kỹ thuật ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp cần đạt được những mục tiêu cụ thể sau

+ Có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước nhà.

+ Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết và có kỹ năng thực hành cao. Có khả năng nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật xây dựng, qui hoạch đô thị, thiết kế, thi công và quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp.

+ Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh của công nghệ, khả năng tự học trong môi trường làm việc và yêu cầu học tập suốt đời

+ Tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng độc lập tác nghiệp, khả năng hòa nhập, hợp tác & làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

·        Cơ hội nghề nghiệp      

+ Cử nhân Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình Xây dựng có thể đảm nhiệm các công việc tại các Doanh nghiệp thiết kế, tư vấn, giám sát, xây lắp, vật liệu xây dựng, các Công ty Xây dựng, các Cơ quan quản lý xây dựng, dự án tài nguyên, đặc biệt tại các công trường thi công thực hiện các công tác phù hợp chuyên môn đào tạo...

+ Có khả năng công tác tại các cơ quan cụ thể: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên, các Công ty Tư vấn Thiết kế, các Công ty Xây dựng công trình, Xí nghiệp công ty vật liệu xây dựng, Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Ban Quản lý các dự án, Sở  Khoa học Công nghệ, Sở tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính - Vật giá, Phòng quản lý đô thị,  Phòng xây dựng cơ bản của các doanh nghiệp, các ngân hàng đầu tư, các chương trình, dự án xây dựng, đầu tư phát triển …

·        Phương thức đào tạo

+ Tín chỉ

+ Tập trung

+ 1,5 – 2,5 năm tùy khả năng & điều kiện của người học

+ Số giờ lên lớp trung bình 20 tiết /tuần

·        Khả năng phát triển nghề nghiệp:

+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học chuyển tiếp theo hệ liên thông đại học hoặc hệ hoàn chỉnh đại học của các trường Đại học

+ Sinh viên có khả năng chuyển đổi chuyên ngành hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp với ngành đào tạo

·        Điều kiện tuyển sinh

+ Học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng và các chuyên ngành tương đương.

+ Xem xét bảng điểm và chương trình học của hoc sinh ở Trung cấp để xem xét cho miễn giảm hoặc buộc phải học bổ sung 1 số học phần.

+ Tuyển sinh đầu vào 2 môn cơ bản và cơ sở

·        Danh sách các học phần

Số

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tín chỉ

HP tiên quyết(*)

HP học trước

HP song hành(+)

LT-BT

TH-TN

Th
tập

·        Kiến thức Giáo dục Đại cương

1

5020040

Toán cao cấp I

4

0

0

4

 

2

5020140

Toán cao cấp II

3

0

0

3

Toán cao cấp I

3

5020060

Vật Lý I

3

0

0

3

 

4

5020150

Vật Lý II

3

0

0

3

Vật Lý I

5

5020330

Giáo dục quốc phòng II

0

0

2

2

HP không tích lũy

6

5020281

Giáo dục Môi trường

2

0

0

2

Tự chọn

7

5020310

Giáo dục thể chất III

0

1

0

1

HP không tích lũy

8

5020350

Nguyên lý cơ bản của Triết học Mac-Lenin

5

0

0

5

 

9

5020340

Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

0

0

3

 

10

5020210

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

0

0

2

 

11

5020360

Kỹ năng giao tiếp

2

0

0

2

Tự chọn

12

5020370

Pháp luật và nghề nghiệp

2

0

0

2

Tự chọn

13

5020380

Phương pháp học tập & Nghiên cứu khoa học

2

0

0

2

Tự chọn

14

5020390

Phát triển dự án

2

0

0

2

Tự chọn

Số tín chỉ GDĐC phải tích lũy :

23

 

·        Kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp

1

5060032

Cơ học kết cấu + BTL

3

1

0

4

Cơ kỹ thuật XD

2

5060712

Cơ kỹ thuật XD 1

4

0

0

4

Toán cao cấp I

3

5060752

Địa kỹ thuật XD 1

3

0

0

3

 

4

5060113

Đồ án kết cấu BTCT 1

0

0

1

1

Kết cấu bê tông cốt thép I(+)

5

5060772

Đồ án kết cấu thép I

0

1

0

1

Kết cấu thép I + BTL(+)

6

5060193

Đồ án Kỹ thuật thi công I

0

0

1

1

Kỹ thuật thi công I(+)

7

5060363

Đồ án Tổ chức thi công

0

0

1

1

Tổ chức thi công(+)

8

5060123

Kết cấu bê tông cốt thép I

3

0

0

3

Cơ học kết cấu

9

5060633

Kết cấu bê tông cốt thép II

2

0

0

2

Kết cấu bê tông cốt thép I

10

5060802

Kết cấu thép I + BTL

3

0

0

3

Cơ kỹ thuật XD 1

11

5060273

Kỹ thuật thi công I

3

0

0

3

Kết cấu bê tông cốt thép I

12

5060913

Kỹ thuật thi công II

2

0

0

2

Kỹ thuật thi công I

13

5060153

Nền móng + BTL

2

1

0

3

Địa kỹ thuật XD 1

14

5060673

Thực tập nhận thức Xây dựng

0

0

1

1

 

15

5060863

Tổ chức thi công

2

0

0

2

Kỹ thuật thi công I

16

5060293

TT chuyên môn xây dựng

0

0

4

4

Kết cấu thép I + BTL

Kỹ thuật thi công II(+)

17

5060012

Vẽ kỹ thuật xây dựng

2

1

0

3

Vẽ Kỹ Thuật I

18

5060513

Tin học xây dựng

2

0

0

2

Tự chọn

19

5060722

Công nghệ thi công mới

2

0

0

2

Tự chọn

20

5061000

Đồ án chuyên ngành XD

0

0

5

5

Kết cấu bê tông cốt thép I (*)

Tổng cộng

46

 

Tổng số :

69

 

·        Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

Cơ kỹ thuật xây dựng

Học phần gồm 2 phần: Cơ học lỹ thuyết và Sức bền vật liệu. Phần 1 cung cấp cho sinh viên các kiến thức về cân bằng các chuyển động của vật rắn dưới tác động của ngoại lực và tác động tương hỗ giữa các vật với nhau, các khái niệm cơ bản và kiến thức về cân bằng của vật thể ở phần Tĩnh học. Đặc biệt yêu cầu sinh viên phải nắm được các khái niệm và phương trình về cân bằng, liên kết, các nguyên lý cơ học. Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về tính toán độ bền và độ cứng của thanh trong các trường hợp chịu lực đơn giản: kéo, nén, uốn, xoắn nhằm làm cơ sở để nghiên cứu các trạng thái chịu lực phức tạp khác. Ngoài ra học phần này còn nhằm mục đích xây dựng và bước đầu tạo cho sinh viên những trực giác kỹ thuật trong việc nhìn nhận sự làm việc của công trình, hình ảnh vật lý của các vấn đề kỹ thuật

Cơ học kết cấu + BTL

Môn học giúp sinh viên có kiến thức về các quan niệm phân loại kết cấu và các dạng kết cấu trong công trình. Các dạng ứng suất và biến dạng của công trình dưới tác dụng của các loại tải trọng có tính chất khác nhau. Dự đoán được các trường hợp xuất hiện nội lực nguy hiểm cũng như vị trí xuất hiện của các loại nội lực này trong công trình

Địa kỹ thuật xây dựng

Học phần gồm 2 phần: Cơ học đất và địa chất công trình. Phần 1 cung cấp cho sinh viên các kiến thức về bản chất của đất, các giả thuyết lý thuyết và thực nghiệm, các quá trình cơ học xảy ra trong đất khi chịu các tác động bên ngoài và bên trong, sự hình thành của đất, các pha hợp thành đất, các đặc trưng vật lý của đất, các tính chất cơ học và các đặc trưng liên quan, sự phân bố ứng suất trong đất, các vấn đề biến dạng, sức chịu tải của nền đất, ổn định của khối đất và áp lực đất lên vật rắn. Trên cơ sở đó, vận dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất vào mục đích xây dựng công trình. Phần 2 cung cấp cho sinh viên các cơ bản về đất đá xây dựng, một số tính chất nước, vật lý và cơ học của đất đá, nước dưới đất, các hiện tượng, quá trình địa chất nội - ngoại động lực, các phương pháp khảo sát địa chất công trình và cảnh quan môi trường xây dựng. Sau khi kết thúc học phần này sinh viên phải  được các kiến thức cơ bản, cập nhật về đất đá xây dựng

Kết cấu bê tông cốt thép 1

Nội dung của học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kết cấu bê tông cốt thép cũng như khả năng thiết kế các dạng kết cấu bê tông cốt thép thông thường. Nắm được sự làm việc của bê tông và cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép. Sau khi học xong sinh viên có thể thiết kế được các dạng kết cấu bê tông cốt thép thông thường

Đồ án kết cấu BTCT 1

Vận dụng những kiến thức đã học trong học phần Kết cấu bê tông cốt thép về tính toán và cấu tạo các cấu kiện chịu uốn để thiết kế một kết cấu cụ thể, ví dụ sàn sườn toàn khối có bản loại dầm. Giúp sinh viên thực hành cách thể hiện bản vẽ thi công & làm quen với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Kết cấu thép I

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở của kết cấu thép bao gồm: vật liệu thép trong kết cấu xây dựng, cách cấu tạo và tính toán các loại liên kết hàn, liên kết bu lông, liên kết đinh tán, cách thiết kế các cấu kiện cơ bản như dầm thép, cột thép, dàn thép. Vật liệu gỗ xây dựng, tính chất cơ học, tính toán cấu kiện gỗ cơ bản (kéo, nén, uốn, nén -uốn, kéo-uốn), giới thiệu liên kết kết cấu gỗ. Bài tập lớn chuyên ngành yêu cầu SV vận dụng kiến thức thiết kế hệ dầm -sàn thép; thiết kế dàn thép (dàn phẳng) để nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng tính toán kết cấu thép

Máy xây dựng

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về máy xây dựng bao gổm: đặc điểm, cấu tạo chung, các tính năng kỹ thuật. Môn học cũng đề cập đến những vấn đề  khai thác sử dụng, tính toán đơn giản... các loại máy thường sử dụng trong xây dựng như máy nâng, máy làm đất, thiết bị gia cố nền móng, máy sản xuất vật liệu xây dựng ... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng năng suất làm việc của máy

Nền móng

Nội dung chính của học phần này đề cập tới các vấn đề như: Các nguyên tắc chung của thiết kế Nền và móng, tính toán các móng nông, móng sâu, các giải pháp kết cấu cũng như các phương pháp gia cố nền khi xây dựng công trình trên nền đất yếu, móng chịu tải trọng động nói chung và động đất nói riêng

Kỹ thuật thi công I

Trang bị cho sinh viên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp những kiến thức cơ bản để giải quyết những vấn đề về kỹ thuật  thi công khi tiến hành chỉ đạo thi công công trình như: biện pháp chống đỡ, cấu tạo cốp pha, đổ bêtông, ;ắp ghép cấu kiện... cho nhà dân dụng hoặc công nghiệp

ĐA kỹ thuật thi công 1

Thông qua học phần kỹ thuật thi công 1, sinh viên khi thực hiện đồ án này sẽ được chọn một công trình định trước như: chung cư, nhà làm việc, khách sạn, nhà triển lãm, thư viện ... để thiết kế cụ thể biện pháp kỹ thuật thi công cho công trình

Kỹ thuật thi công 2

Trang bị cho sinh viên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp những kiến thức cơ bản để giải quyết những vấn đề về kỹ thuật  thi công khi tiến hành chỉ đạo thi công công trình như: biện pháp lắp ghép cấu kiện bêtông, thép... cho nhà dân dụng hoặc công nghiệp

Tổ chức thi công

Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Lập tiến độ xây dựng, tổ chức xây dựng theo dây chuyền, lập tiến độ theo phương pháp sơ đồ mạng, tổng bình đồ xây dựng, quản lý dự án - công trường xây dựng. Với các nội dung trên sinh viên được trạng bị các kiến thức về lập kế hoạch và tổ chức sản xuất xây dựng ở công trường

ĐA tổ chức thi công

Thông qua học phần tổ chức thi công, sinh viên khi thực hiện đồ án này bao gồm các nội dung: qui hoạch tổng bình đồ công trường, lập tiến độ thi công (sơ đồ dây chuyền, sơ đồ mạng) có tính toán những hệ số kỹ thuật.

TT chuyên môn XD

Giúp cho sinh viên làm quen với môi trường thực tế sản xuất của ngành xây dựng các công trình, tiếp cận với các hạng mục công việc, tham quan thực tế công nghệ sản xuất, tìm  hiểu về tổ chức sản xuất xây dựng công trình và công tác khảo sát thiết kế các công trình xây dựng. Trong thời gian thực tập, sinh viên có điều kiện để vận dụng các kiến thức lý thuyết cơ bản và các kiến thức chuyên ngành đã học vào tìm hiểu thực tế, đồng thời tự trang bị các kiến thức và kinh nghiệm thực tế nhằm mục tiêu đảm nhận được công việc của các kỹ sư xây dựng trong tương lai. Ngoài ra sinh viên còn có thể thực tập công tác khảo sát, lập dự án, thiết kế các công trình xây dựng tại các công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Tin học xây dựng

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết và kỹ năng ứng dụng những phần mềm máy tính trong công tác tính toán, thiết kế công trình XD dân dụng công nghiệp

Công nghệ Xây dựng mới

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết và quy trình thi công của một số công nghệ tiến tiến trong Xây dựng như: Công nghệ thi công nền móng nhà cao tầng, công nghệ thi công bê tông nhà cao tầng, công nghệ ván khuôn trượt, công nghệ sửa chữa gia cố công trình, công nghệ vật liệu mới...

Đồ án chuyên ngành XD

Giúp SV tổng hợp, hệ thống các kiến thức đã được đào tạo, vận dụng thực hiện nội dung thiết kế một phần công trình xây dựng với quy mô vừa phải ở 03 nội dung cơ bản: Thiết kế Kiến trúc, thiết kế kết cấu và thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi công  công trình. Kết quả thể hiện qua thuyết minh không quá 100 trang. Bản vẽ kỹ thuật (A1) là cơ sở đánh giá sinh viên trước khi tốt nghiệp

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo