1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

Tham gia khảo sát CTĐT dành cho giảng viên và nhà tuyển dụng:Link phiếu khảo sát


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tẠo

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

Civil Engineering Technology

Mã ngành 50612

Mã tuyển sinh C510103

·        Mục tiêu đào tạo - Chuẩn đầu ra

Chương trình nầy nhằm đào tạo ra những Cử nhân Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng - (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp), cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp cần đạt được những mục tiêu cụ thể sau:

1.      Yêu cầu về kiến thức 

1.1. Kiến thức chung

  • Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
  • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức chuyên nghiệp và học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên môn

  • Nắm được các nguyên lý cơ bản và biết áp dụng các kiến thức kỹ thuật cơ sở chuyên ngành (Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Vật liệu xây dựng, Kỹ thuật điện, Trắc địa, Thủy lực, Địa kỹ thuật xây dựng) vào chuyên môn của ngành xây dựng.
  • Triển khai được các bản vẽ kỹ thuật những hạng mục công trình xây dựng thông dụng, đơn giản.
  • Thiết kế cấu tạo được các bộ phận thông dụng của một hạng mục, công trình xây dựng thông dụng, đơn giản.

·         Phân tích, thiết kế tính toán và kiểm tra được các hệ kết cấu xây dựng dân dụng và công nghiệp có sơ đồ tính toán thông dụng, đơn giản (sàn phẳng, dầm, cột, khung phẳng, cầu thang bộ, kết cấu mái, tường, móng nông, móng cọc đài thấp,…), dùng vật liệu phổ thông (bê tông cốt thép và gạch đá, thép, gỗ).

·         Thiết kế và triển khai được các biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công, đảm bảo an toàn lao động đối với một bộ phận, một hạng mục hoặc toàn bộ công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp thông dụng, đơn giản.

·         Hiểu biết cơ bản về quản lý các đội thi công xây dựng. Biết lập dự toán và thanh quyết toán một hạng mục hay toàn bộ công trình xây dựng thông dụng, đơn giản.

·         Hiểu biết cơ bản về thí nghiệm công trình, kiểm tra đánh giá được chất lượng vật liệu xây dựng và các quá trình thi công thông dụng, phổ thông.

·         Đảm bảo đủ kiến thức để tiếp tục học tập liên thông ở bậc đào tạo cao hơn.

2.      Yêu cầu về kỹ năng

2.1. Kỹ năng chuyên môn

·         Kỹ năng vẽ kỹ thuật: Đọc, hiểu và triển khai các bản vẽ kỹ thuật. Biết thể hiện các bản vẽ kiến trúc, kết cấu và thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp thông dụng, đơn giản.

·         Kỹ năng tính toán: Giải quyết được các bài toán kỹ thuật xây dựng đơn giản. Tính toán thiết kế & kiểm tra được các cấu kiện cơ bản hoặc các hạng mục xây dựng có quy mô vừa và nhỏ (sàn, dầm, khung, móng, cầu thang, nhà ở gia đình, nhà lớp học, nhà làm việc…)

·         Kỹ năng quản lý: Thực hiện được các chức năng của một cán bộ kỹ thuật trong việc quản lý đội xây dựng. Biết lập dự toán, nghiệm thu, thanh quyết toán và lập hồ sơ hoàn công; Biết lập các mô hình tiến độ thi công, triển khai các mặt bằng thi công, triển khai, theo dõi, đánh giá các quá trình thi công xây dựng; Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trên công trường. Biết quản lý và khai thác sử dụng các công trình xây dụng và công nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

·         Kỹ năng thực hành: Có khả năng đo đạc, kiểm tra, thí nghiệm và xử lý số liệu trong các công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm cơ học - địa kỹ thuật, công tác trắc địa, địa chất thủy văn và biết khai thác sử dụng một số máy móc thiết bị xây dựng đơn giản, thông dụng, …

·         Kỹ năng ứng dụng tin học: Sử dụng được máy tính và biết khai thác, ứng dụng được các phần mềm thông dụng (SAP2000, ETABS, Mathcad, MO. Project, MO. Excel kỹ thuật và Autocad) trong tính toán, đồ họa, phân tích thiết kế kết cấu và quản lý xây dựng.

2.2. Kỹ năng mềm

  • Có khả năng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình và soạn thảo văn bản.
  • Tiếng Anh tổng quát trình độ A2+ (theo khung tham chiếu Châu Âu) tương đương TOEIC 300-350.
  • Kỹ năng tin học tương đương trình độ B. Tiếp thu, khai thác và sử dụng được các phần mềm chuyên ngành.

3.      Yêu cầu về thái độ

·         Có tư cách đạo đức tốt, chấp hành pháp luật Nhà nước.

·         Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

·         Có ý thức trách nhiệm công dân và bảo vệ môi trường.

·        Cơ hội nghề nghiệp   

Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế, công ty xây lắp, các ban quản lý dự án, các sở, phòng quản lý đô thị, kiến trúc, xây dựng, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và xây dựng, các đội thi công công trình xây dựng…cụ thể như sau:

·         Đơn vị thi công xây dựng: Cán bộ kỹ thuật phụ trách tổ, đội thi công

·         Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế: Họa viên kết cấu, kiến trúc; cán bộ lập dự toán; chuyên viên thiết kế các bộ phận, các kết cấu đơn giản; chuyên viên khảo sát địa hình, địa chất thủy văn…

·         Đơn vị tư vấn quản lý xây dựng: Cán bộ quản lý, giám sát thi công.

·         Phòng thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình: Thí nghiệm viên

·        Phương thức đào tạo

+ Tín chỉ

+ Tập trung

+ 2 – 4 năm tùy khả năng & điều kiện của người học

+ Số giờ lên lớp trung bình 20 tiết /tuần

·        Khả năng phát triển nghề nghiệp

+ Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học chuyển tiếp theo hệ liên thông đại học hoặc hệ hoàn chỉnh đại học của các trường Đại học

+ Sinh viên có khả năng chuyển đổi chuyên ngành hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp với ngành đào tạo

+ Có khả năng tự học để thích ứng với các thay đổi của công nghệ trong môi trường làm việc và yêu cầu học tập suốt đời

·        Danh sách các học phần

Số

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tín chỉ

HP tiên quyết(*)

HP học trước

HP song hành(+)

LT-BT

TH-TN

Th tập

·        Kiến thức Giáo dục Đại cương

 

Các học phần bắt buộc

1

5020410

Đại số tuyến tính

2

0

0

2

 

2

5020340

Đường lối CM của ĐCSVN

3

0

0

3

NLCB của CNMLN 1

3

5020420

Giải tích I

3

0

0

3

 

4

5020460

Ngoại Ngữ I

2

0

0

2

Ngoại Ngữ cơ bản

5

5020470

Ngoại Ngữ II

2

0

0

2

Ngoại Ngữ I

6

5020350

NLCB của CNMLN 1

2

0

0

2

 

7

5020400

NLCB của CNMLN 2

3

0

0

3

NLCB của CNMLN 1

8

5050021

Tin học đại cương

2

0

0

2

 

9

5020210

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

0

0

2

NLCB của CNMLN 1

10

5020430

Vật Lý I (Cơ Nhiệt)

2

0

0

2

 

11

5020450

Vật Lý III (Quang- Ng. tử)

2

0

0

2

Vật Lý I (Cơ Nhiệt)

12

5041642

Vẽ Kỹ Thuật I

2

0

0

2

 

 

Các học phần tích lũy Chứng chỉ thể chất và Chứng chỉ quốc phòng

1

5020320

Giáo dục quốc phòng

0

0

3

3

 

2

5020290

Giáo dục thể chất I

0

1

0

1

 

3

5020300

Giáo dục thể chất II

0

1

0

1

 

4

5020310

Giáo dục thể chất III

0

1

0

1

 

 

Các học phần kiến thức kỹ năng mềm – bắt buộc tích lũy 2 tín chỉ

1

5020511

Giáo dục Môi trường

1

0

0

1

 

2

5020531

Kỹ năng giao tiếp

1

0

0

1

 

3

5020541

Pháp luật và nghề nghiệp

1

0

0

1

 

4

5020390

Phát triển dự án

2

0

0

2

 

5

5020521

Ph. pháp học tập NCKH

1

0

0

1

 

 

Các học phần tự chọn tự do

1

5020550

Giải tích II

2

0

0

2

Giải tích I

2

5020440

Vật Lý II (Điện Từ)

2

0

0

2

Vật Lý I (Cơ Nhiệt)

3

5051313

Kỹ thuật Lập trình

2

0

0

2

Tin học đại cương

4

5020500

Ngoại Ngữ cơ bản

2

0

0

2

 

5

5020480

Ngoại Ngữ III

2

0

0

2

Ngoại Ngữ II

6

5050021T

TH Tin học đại cương

0

1

0

1

Tin học đại cương(+)

7

5050032

Tin học văn phòng

2

0

0

2

Tin học đại cương

Số tín chỉ GDĐC phải tích lũy :

27

 

·        Kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp

 

Các học phần bắt buộc

1

5061502

An toàn lao động

1

0

0

1

Máy xây dựng

2

5061513

Cấu tạo KT nhà dân dụng

3

0

0

3

Kiến trúc Xây dựng(+)

3

5061212

Cơ học kết cấu I

3

0

0

3

Sức bền vật liệu

4

5061272

Cơ học kết cấu II

2

0

0

2

Cơ học kết cấu I

5

5041450

Cơ học lý thuyết I

2

0

0

2

 

6

5060752

Địa kỹ thuật xây dựng

3

0

0

3

 

7

5061000

Đồ án chuyên ngành XD

0

0

5

5

Kết cấu bê tông cốt thép I(*)

Kỹ thuật thi công I(*)

8

5060113

Đồ án Kết cấu BTCT 1

0

0

1

1

Kết cấu bê tông cốt thép I(+)

9

5060643

Đồ án Kiến trúc Xây dựng

0

1

0

1

Kiến trúc Xây dựng(+)

10

5060193

Đồ án Kỹ thuật thi công I

0

1

0

1

Kỹ thuật thi công I(+)

11

5061302

Dự toán xây dựng

2

0

0

2

Kỹ thuật thi công I

12

5060123

Kết cấu bê tông cốt thép I

3

0

0

3

Sức bền vật liệu

13

5061582

Kết cấu bê tông cốt thép II

3

0

0

3

Đồ án Kết cấu BTCT 1

14

5060802

Kết cấu thép I

3

0

0

3

Sức bền vật liệu

15

5061562

Kiến trúc xây dựng

2

0

0

2

Vẽ Kỹ Thuật I

16

5050442

Kỹ thuật điện

2

0

0

2

 

17

5060273

Kỹ thuật thi công I

3

0

0

3

Vật liệu xây dựng 

18

5060463

Kỹ thuật thi công II

2

0

0

2

Kỹ thuật thi công I

19

5060143

Máy xây dựng

2

0

0

2

Vật liệu xây dựng

20

5061222

Nền móng

2

0

0

2

Địa kỹ thuật XD 1

21

5061262

Ngoại ngữ ch ngành XD

2

0

0

2

Cấu tạo KT nhà dân dụng

22

5040152

Sức bền vật liệu

3

0

0

3

Cơ học lý thuyết I

23

5060822

TN Cơ - địa kỹ thuật

0

1

0

1

Địa kỹ thuật XD 1(+)

24

5061602

Thực tập Kỹ thuật xây dựng

0

2

0

2

Thực tập Nhận thức Xây dựng

25

5060673

Thực tập Nhận thức XD

0

0

1

1

 

26

5061622

Thực tập Tốt nghiệp XD

0

0

2

2

Thực tập Kỹ thuật xây dựng

27

5060062

Thực hành trắc địa

0

0

1

1

Trắc địa(+)

28

5060513

Tin học xây dựng

1

1

0

2

Cơ học kết cấu I

29

5060852

TN Vật liệu và cấu kiện XD

0

1

0

1

Vật liệu xây dựng(+)

30

5060863

Tổ chức thi công

2

0

0

2

Kỹ thuật thi công I

31

5060082

Trắc địa

2

0

0

2

 

32

5061642

Vật liệu xây dựng

2

0

0

2

 

33

5061652

Vẽ kỹ thuật xây dựng I

1

1

0

2

Vẽ kỹ thuật I

34

5061662

Vẽ kỹ thuật xây dựng II

1

1

0

2

Vẽ kỹ thuật I

 

 

71

 

 

Các học phần tự chọn chuyên ngành – phải tích lũy 7 tín chỉ

1

5061192

Tính toán KT ứng dụng

1

1

0

2

Đại số tuyến tính

2

5061432

Autocad nâng cao

1

1

0

2

Vẽ kỹ thuật xây dựng I

3

5060703

SC -Bảo dưỡng kết cấu CT

2

0

0

2

Kết cấu bê tông cốt thép I

4

5060722

Công nghệ thi công mới

2

0

0

2

Kỹ thuật thi công I

5

5051922

Điện công trình chiếu sáng

2

0

0

2

Kỹ thuật điện

6

5060772

Đồ án Kết cấu thép I

0

1

0

1

Kết cấu thép I(+)

7

5060393

Đồ án Tổ chức thi công

0

1

0

1

Tổ chức thi công(+)

8

5061402

Luật xây dựng

1

0

0

1

Kiến trúc Xây dựng

9

5060813

Quản lý dự án xây dựng

2

0

0

2

Tổ chức thi công(+)

10

5061703

Thiết bị kỹ thuật trong nhà

2

0

0

2

Kỹ thuật điện

11

5061632

Th. kế kết cấu trên máy tính

1

1

0

2

Tin học xây dựng

12

5061863

TN Kết cấu công trình

0

0

1

1

Kết cấu bê tông cốt thép I

Tổng số :

105

 

Mô tả tóm tắt các học phần giáo dục chuyên nghiệp

Cơ học kết cấu II

Cơ học kết cấu I nghiên cứu hệ siêu tĩnh. Tính toán nội lực và chuyển vị cho các hệ phẳng siêu tĩnh như: hệ khung siêu tĩnh, hệ dầm liên tục bằng  phương pháp lực, phương pháp chuyển vị và phương pháp hỗn hợp.

Địa kỹ thuật xây dựng

Học phần gồm 2 phần: Cơ học đất và địa chất công trình. Phần 1 cung cấp cho sinh viên các kiến thức về bản chất của đất, các giả thuyết lý thuyết và thực nghiệm, các quá trình cơ học xảy ra trong đất khi chịu các tác động bên ngoài và bên trong, sự hình thành của đất, các pha hợp thành đất, các đặc trưng vật lý của đất, các tính chất cơ học và các đặc trưng liên quan, sự phân bố ứng suất trong đất, các vấn đề biến dạng, sức chịu tải của nền đất, ổn định của khối đất và áp lực đất lên vật rắn. Trên cơ sở đó, vận dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất vào mục đích xây dựng công trình. Phần 2 cung cấp cho sinh viên các cơ bản về đất đá xây dựng, một số tính chất nước, vật lý và cơ học của đất đá, nước dưới đất, các hiện tượng, quá trình địa chất nội - ngoại động lực, các phương pháp khảo sát địa chất công trình và cảnh quan môi trường xây dựng. Sau khi kết thúc học phần này sinh viên phải  có được các kiến thức cơ bản, cập nhật về đất đá xây dựng

Đồ án Chuyên ngành XD

Giúp SV tổng hợp, hệ thống các kiến thức đã được đào tạo, vận dụng thực hiện nội dung thiết kế một phần công trình xây dựng với quy mô vừa phải ở 03 nội dung cơ bản: Thiết kế Kiến trúc, thiết kế kết cấu và thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi công  công trình. Kết quả thể hiện qua thuyết minh và các bản vẽ kỹ thuật là cơ sở đánh giá sinh viên trước khi tốt nghiệp

Đồ án Kết cấu BTCT 1

Học phần này yêu cầu sinh viên vận dụng các kiến thức của học phần Kết cấu bê tông cốt thép 1 để tính toán thiết kế hệ sàn sườn toàn khối có bản loại dầm theo tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005. Học xong học phần này sinh viên được rèn luyện và nâng cao kỹ năng thực hành tính toán thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép, biết chọn tiết diện dầm và độ dày sàn; biết bố trí cốt thép các bộ phận dầm sàn, biết tính toán cấu tạo cốt thép (uốn, neo, nối và cắt cốt thép theo biểu đồ bao vật liệu), biết thể hiện một bản vẽ thi công bê tông cốt thép và thống kê các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

Đồ án Kiến trúc xây dựng I

Sinh viên khi thực hiện đồ án này sẽ được chọn một trong những công trình dân dụng hay công cộng như chung cư, nhà làm việc, khách sạn, nhà triển lãm, thư viện ... để thiết kế các nội dung kiến trúc cho một công trình như tổng mặt bằng, mặt bằng các tầng, mặt cắt, các mặt bên và một số chi tiết thông dụng.

Đồ án Kỹ thuật thi công I

Sau khi hoàn thành học phần kỹ thuật thi công 1, sinh viên được chọn một công trình định trước như: nhà chung cư, nhà làm việc, khách sạn, nhà triển lãm, thư viện ... để thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công cho các công tác chính khi thi công công trình.

Kết cấu bê tông cốt thép I

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về tính chất cơ lý của vật liệu, sự làm việc của kết cấu bê tông cốt thép, nguyên tắc cấu tạo và tính toán các cấu kiện bê tông cốt thép cơ bản (chịu uốn, nén, kéo, xoắn và chịu lực tổng hợp) theo tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005. Bê tông cốt thép là loại kết cấu chủ yếu trong xây dựng hiện đại nên học phần này cần thiết cho tất cả các chuyên ngành xây dựng, cầu đường, kiến trúc và là học phần tiên quyết của chuyên ngành xây dựng. Học phần cần học trước là Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu. Học xong học phần này sinh viên phải biết tính toán được các cấu kiện bê tông cốt thép cơ bản, thiết kế được hệ dầm sàn phẳng bê tông cốt thép toàn khối và biết vận dụng được kiến thức đã học vào chuyên môn và thực tiễn.

Kết cấu bê tông cốt thép II

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên lý tính toán thiết kế các hệ kết cấu bê tông cốt thép trong công trình xây dựng dân dụng (kết cấu mái, kết cấu khung, kết cấu cầu thang và móng), công trình xây dựng công nghiệp (khung ngang nhà công nghiệp một tầng lắp ghép) theo tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005. Học phần cần học trước là Kết cấu bê tông cốt thép 1. Học xong học phần này sinh viên phải biết tính toán được các hệ kết cấu thông dụng của công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp và biết vận dụng được kiến thức vào chuyên môn và thực tiễn.

Kết cấu thép I

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về tính chất cơ lý của vật liệu, sự làm việc của kết cấu thép, nguyên tắc cấu tạo và tính toán liên kết (hàn, bulông, đinh tán), tính toán các cấu kiện kết cấu thép cơ bản (chịu uốn, nén, kéo, xoắn và chịu lực tổng hợp). Việc tính toán được thực hiện theo tiêu chuẩn TCXDVN 338:2005. Kết cấu thép là loại kết cấu chủ đạo trong xây dựng hiện đại nên học phần này cần thiết cho tất cả các chuyên ngành xây dựng, cầu đường và kiến trúc. Học phần cần học trước là Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu. Học xong học phần này sinh viên phải biết tính toán được các dạng cấu kiện kết cấu thép cơ bản (sàn thép, dầm thép hình và tổ hợp, cột thép đặc và rỗng, dàn phẳng) và biết vận dụng được kiến thức đã học vào chuyên môn và thực tiễn.

Kỹ thuật thi công I

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để giải quyết những vấn đề về kỹ thuật thi công khi tiến hành chỉ đạo thi công công trình dân dụng hoặc công nghiệp như: Cấu tạo và tính toán hệ ván khuôn dàn dáo ; Biện pháp đổ bêtông ; Biện pháp thi công các công tác đất;... 

Kỹ thuật thi công II

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để giải quyết những vấn đề về kỹ thuật thi công khi tiến hành chỉ đạo thi công công trình dân dụng hoặc công nghiệp như: Biện pháp thi công lắp ghép các cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn ; Lắp ghép kết cấu thép;...

Máy xây dựng

Học phần giới thiệu các loại máy xây dựng thông dụng nhất với các nội dung như: Phân loại, công dụng và cấu tạo của máy xây dựng; Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy; Chỉ tiêu năng suất của ca máy. Đề cập đến các phương pháp để từ đó chọn được máy phù hợp với các công tác thi công xây lắp.

Nền móng

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc chung khi thiết kế nền và móng công trình, trình tự tính toán thiết kế các loại móng nông thường gặp, móng cọc đài thấp, móng cọc đài cao, các giải pháp xử lý và gia cố nền đất khi xây dựng công trình để đảm bảo công trình được ổn định. Sinh viên sẽ làm được những việc như: Thiết kế móng đơn, móng cọc đài thấp cho các công trình xây đựng thông dụng; Thiết kế biện pháp xử lý nền đất yếu.

Ngoại ngữ chuyên ngành XD

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong ngành xây dựng. Nội dung chủ yếu gồm: Từ, cụm từ và mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong xây dựng; Trình bày một số bài đọc tiếng Anh để giúp cho sinh viên có khả năng đọc, hiểu tiếng Anh. Những bài đọc này có nội dung về xây dựng trong các lĩnh vực điển hình của chuyên ngành.

Sức bền vật liệu

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về tính toán độ bền, độ cứng và độ ổn định của thanh trong các trường hợp chịu lực đơn giản: kéo, nén, uốn, xoắn, làm cơ sở để nghiên cứu các trạng thái chịu lực phức tạp khác. Ngoài ra học phần này còn tạo cho sinh viên có được những trực giác kỹ thuật trong việc nhìn nhận sự làm việc của công trình, hình ảnh vật lý của các vấn đề kỹ thuật

Thí nghiệm Cơ – Địa kỹ thuật

Học phần giúp sinh viên thực hành cách nhận dạng các loại đất tự nhiên, xác định những chỉ tiêu cơ lí của đất ở trong phòng thí nghiệm và ở ngoài hiện trường phục vụ cho công tác thiết kế nền móng như: dung trọng tự nhiên, độ ẩm của đất, trọng lượng riêng hạt đất, xác định thành phần hạt đất, lực dính, góc ma sát trong của đất và các giới hạn Atterberg. Một số thí nghiệm cơ học trên mẫu thép và mẫu bê tông để xác định các chỉ tiêu cơ học của vật liệu này.

Thực tập Tốt nghiệp XD

Giúp sinh viên làm quen với môi trường thực tế sản xuất của ngành xây dựng các công trình, tiếp cận với các hạng mục công việc, tham quan thực tế công nghệ sản xuất, tìm  hiểu về tổ chức sản xuất xây dựng công trình và công tác khảo sát thiết kế các công trình xây dựng. Trong thời gian thực tập, sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết cơ bản và các kiến thức chuyên ngành đã học vào thực tế, đồng thời tự trang bị các kiến thức và kinh nghiệm thực tế nhằm mục tiêu đảm nhận được công việc của kỹ sư xây dựng trong tương lai. Ngoài ra sinh viên còn có thể thực tập công tác khảo sát, lập dự án, thiết kế các công trình xây dựng tại các công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Tổ chức thi công

Tổ chức thi công là một lĩnh vực hoạt động có phạm vi chuyên môn rộng, phức tạp. Sản phẩm của tổ chức thi công xây dựng là công trình xây dựng hiện hữu. Đây là một môn học quan trọng. Khối lượng thiết kế tổ chức thi công chiếm tỷ lệ lớn trong đồ án tốt nghiệp của sinh viên. Các chủ đề trọng tâm của học phần bao gồm: Tổng quan về tổ chức xây dựng công trình; Ứng dụng phương pháp tổ chức thi công theo dây chuyền, theo sơ đồ mạng; Thiết kế tổ chức thi công các bộ phận công trình, từng hạng mục công trình, công trình có nhiều hạng mục; Bố trí hạ tầng phụ trợ cho xây dựng; Thiết kế tổng mặt bằng thi công.

Vẽ kỹ thuật xây dựng I

Học phần này giới thiệu các khái niệm cơ bản, các tiêu chuẩn xây dựng, các thành phần và trình tự thể hiện, … của việc lập bản vẽ kỹ thuật xây dựng. Từ đó giúp cho sinh viên có khả năng đọc, hiểu và vẽ bằng tay các loại bản vẽ kỹ thuật trong ngành xây dựng.

Autocad nâng cao

Trên cơ sở các kiến thức cơ bản về Autocad, môn học sẽ trang bị thêm cho sinh viên những kiến thức để nâng cao khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Autocad trong việc thể hiện bản vẽ kỹ thuật xây dựng. Những nội dung chính được để cập đến như sau: Nâng cao về thiết lập môi trường và quy định bản vẽ xây dựng; AutoLISP ; Thiết kế mô hình ba chiều với Autocad;...

Sữa chữa và bảo dưỡng kết cấu công trình

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về những vấn đề như sau: Nguyên lý về sự làm việc, hư hỏng và tuổi thọ của kết cấu công trình bê tông cốt thép; Nguyên tắc tính toán thiết kế sửa chữa và bảo dưỡng các dạng kết cấu công trình trong các trường hợp hư hỏng thông thường khi thi công và khai thác sử dụng công trình. Học xong học phần này sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về sửa chửa và bảo dưỡng kết cấu công trình xây dựng và biết vận dụng được kiến thức đã học vào chuyên môn và thực tiễn.

Công nghệ thi công mới

Học phần này giới thiệu và cập nhật những công nghệ thi công mới, tiên tiến trong ngành xây dưng, giúp sinh viên không bỡ ngỡ khi ra trường. Đây là phần tiếp nối và khai thác sâu hơn các học phần Kỹ thuật thi công. Nội dung chính của học phần bao gồm: Công nghệ thi công phần ngầm (các giải pháp gia cường đất yếu, các biện pháp thi công tầng hầm và chống thấm cho tầng hầm, công nghệ thi công cọc và công nghệ thi công top – down) ; Công nghệ thi công phần thân (thi công cốp pha tấm lớn, thi công bê tông cốt thép ứng suất trước, ...).

Đồ án Kết cấu thép I

Học phần này yêu cầu sinh viên vận dụng các kiến thức của học phần Kết cấu  thép 1 để tính toán thiết kế hệ dầm sàn thép và dàn phẳng tiết diện thép góc cho kết cấu mái nhà công nghiệp theo tiêu chuẩn TCXDVN 338:2005. Học xong học phần này sinh viên được rèn luyện và nâng cao kỹ năng thực hành tính toán thiết kế cấu kiện kết cấu thép, biết chọn tiết diện và tính toán kiểm tra các bộ phận của kết cấu theo các trạng thái giới hạn (cường độ và độ võng), biết tính toán liên kết, biết thể hiện một bản vẽ thi công kết cấu thép.

Đồ án Tổ chức thi công

Thông qua nhiệm vụ thiết kế tổ chức thi công một nhà công nghiệp một tầng lắp ghép, học phần này giúp cho sinh viên thực hành những kiến thức đã học trong học phần Tổ chức thi công. Kết quả thực hành là một bản thuyết minh tính toán và bản vẽ kèm theo. Nội dung của đồ án môn học này là một thành phần của đồ án tốt nghiệp ra trường của sinh viên.

Luật xây dựng

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về luật Xây dựng, các văn bản dưới luật có liên quan, giúp cho sinh viên bước đầu tiếp cận với hệ thống luật Xây dựng trong công tác sau này. Học phần còn giúp cho sinh viên hiểu biết được quy trình thực hiện công tác khảo sát thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình theo đúng trình tự và thủ tục của luật Xây dựng.

Quản lý dự án

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về dự án, quản lí dự án, các phương pháp hoạch định và lập tiến độ dự án, giám sát và kiểm soát dự án, và các cách tiếp cận giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý dự án. Học phần này sẽ giúp cho sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng từ khâu hoạch định dự án cho đến khi triển khai và hoàn thành dự án.

Tin học xây dựng nâng cao

Hướng dẫn thực hành sử dụng một số phần mềm chuyên ngành để ứng dụng vào việc phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng. Học phần còn giúp cho sinh viên có khả năng tiếp cận với các phần mềm xây dựng mới.

Tính toán kỹ thuật ứng dụng

Học phần trang bị cho sinh viên ký năng tính toán và lập trình đơn giản, giúp cho sinh viên giải quyết các trở ngại trong việc thực hiện gần như mọi phép tính số học và đại số, toán cao cấp, phân tích và sử lý số liệu, ... Không những thế, sinh viên còn có thể trình bày các nội dung tính toán của mình một cách khoa học và hiệu quả, có khả năng lập trình để giải quyết hầu hết các bài toán kỹ thuật đặt ra. Hai phần mềm được chọn làm cơ sở cho tính toán kỹ thuật ứng dụng là MO Excel và Mathcad.

Thiết bị kỹ thuật trong nhà

Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, các vấn đề về kỹ thuật và trang bị cho công trình kiến trúc không ngừng được cải tiến và hoàn thiện ngày càng cao.  Sinh viên được tìm hiểu nhiều hệ thống trang thiết bị kỹ thuật mới và ứng dụng lắp đặt cho các công trình xây dựng nhằm phục vụ một cách tốt nhất và đem lại hiệu quả cao nhất cho quá trình vận hành và sử dụng các công trình. Sinh viên sẽ được nghiên cứu về cấu tạo và vận hành của các hệ thống như: Cấp điện và cấp thoát nước; chống sét; phòng cháy chữa cháy; điều hòa không khí và thông gió; thang máy; hệ thống kỹ thuật điện tử và tin học; …

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo