1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách sinh viên được nhận thư khen của Hiệu trưởng do kết quả học tập tốt trong HK 119

Sinh viên có tên dưới đây sẽ được thư khen của Hiệu trưởng do có kết quả học tập tốt học kỳ 119.

STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpSố TCĐTBCCấp
1.1711504110102CHÂU NGỌC BẮC17CTM1202.80DH
2.1711504110108BÙI ĐỨC 17CTM1172.53DH
3.1711504110107TRẦN LÊ TRUNG DŨNG17CTM1173.00DH
4.1711504110153Nguyễn NgọcHảo17CTM1212.71DH
5.1711504110114TRƯƠNG TUẤN HOÀI17CTM1213.05DH
6.1711504110113LÊ VĂN HƠN17CTM1182.72DH
7.1711504110154NGUYỄN QUANGHỢP17CTM1193.11DH
8.1711504110119TRẦN XUÂN LỘC17CTM1233.04DH
9.1711504110160LƯU ĐÌNH QUANG17CTM1182.61DH
10.1711504110125NGUYỄN VIẾT QUÝ17CTM1212.86DH
11.1711504110127LƯƠNG HOÀNG SANG17CTM1223.14DH
12.1711504110128HUỲNH MINH TÂM17CTM1172.76DH
13.1711504110129LÊ QUANG TÂM17CTM1193.00DH
14.1711504110152NGUYỄN GIATHÀNH17CTM1212.57DH
15.1711504110133NGUYỄN VĂN THỊNH17CTM1222.64DH
16.1711504110134HUỲNH VĂN THÔNG17CTM1193.37DH
17.1711504110140NGUYỄN VĂN MINH TRÍ17CTM1202.50DH
18.1711504110139HUỲNH NGỌC TRÍ17CTM1182.94DH
19.1711504110144NGUYỄN TUẤN17CTM1192.84DH
20.1711504110145PHẠM THÀNH VẸN17CTM1173.06DH
21.1711504110147HUỲNH TẤN 17CTM1193.47DH
22.1711505210102NGUYỄN VĂN CHÍNH17HTD1202.70DH
23.1711505210109NGUYỄN MINH HIẾU17HTD1252.60DH
24.1711505110120TẠ ĐĂNG ANH PHÁP17HTD1193.00DH
25.1711505210137MAI TẤNTÀI17HTD1183.06DH
26.1711505110127HỒ VĂN THỊNH17HTD1213.00DH
27.1711505210132ĐOÀN NGỌC TUẤN17HTD1242.58DH
28.1711505210131NGUYỄN VĂN TÙNG17HTD1212.76DH
29.1711505110105NGUYỄN THÀNH CHÍNH17KTDT1233.00DH
30.1711505210106PHAN MẠNH CƯỜNG17KTDT1232.57DH
31.1711505210105NGUYỄN VĂN CƯỜNG17KTDT1233.22DH
32.1711505110107ĐINH TIẾN ĐẠT17KTDT1212.81DH
33.1711505210142TRƯƠNG VĂNĐÔNG17KTDT1242.88DH
34.1711505110108MAI NGỌC ĐỨC17KTDT1233.35DH
35.1711505110109TRẦN BÌNH GIẢNG17KTDT1212.90DH
36.1711505210136HỒ DUYGUỲNH17KTDT1212.76DH
37.1711505210107NGUYỄN HÀ GIA HẬU17KTDT1213.67DH
38.1711505110112DƯƠNG ĐÌNH HIẾU17KTDT1203.20DH
39.1711505210110ĐẶNG SỸ PHI HÙNG17KTDT1223.86DH
40.1711505110144NGỌ VĂNKHÁN17KTDT1233.83DH
41.1711505210116VÕ HỒNG NAM17KTDT1203.15DH
42.1711505210119TRẦN MINH QUYẾT17KTDT1222.95DH
43.1711505110126NGUYỄN DUY HÀ SƠN17KTDT1213.90DH
44.1711505210122VÀNG MINH TUẤN ANH TÀI17KTDT1263.81DH
45.1711505110129NGUYỄN VĂN THƯƠNG17KTDT1193.58DH
46.1711505210126NGUYỄN VĂN TIỀN17KTDT1232.70DH
47.1711505210140PHẠM ĐỨCTRÍ17KTDT1203.10DH
48.1711505210129NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG17KTDT1212.76DH
49.1711505110134PHẠM VƯƠNG17KTDT1262.50DH
50.1711507210109Thái Ngọc AnhTuấn17KTMT1213.00DH
51.1711506110101NGÔ QUANG THANH BÌNH17KTXD1192.53DH
52.1711506110105HUỲNH ANH KIỆT17KTXD1203.00DH
53.1711506110106NGUYỄN THỊ KIM LIÊN17KTXD1172.53DH
54.1711506110107PHẠM KHẮC LINH17KTXD1202.55DH
55.1711506110108NGUYỄN LỤC17KTXD1182.67DH
56.1711506110113TRẦN VIẾT NHẬT17KTXD1172.82DH
57.1711506110114HOÀNG VĂN PHÁP17KTXD1162.69DH
58.1711504210103ĐẶNG VĂN CHẨN17OTO1222.82DH
59.1711504210104DƯƠNG MINH CƯỜNG17OTO1183.17DH
60.1711504210110NGUYỄN PHƯỚC DĨNH17OTO1183.44DH
61.1711504210108NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG ĐỨC17OTO1203.15DH
62.1711504210115BÙI XUÂN HÀO17OTO1202.70DH
63.1711504210119TRẦN XUÂN HOÀ17OTO1173.06DH
64.1711504210158LÊ VĂNHƯNG17OTO1213.24DH
65.1711504210159NGÔ LƯƠNG GIAHUY17OTO1213.05DH
66.1711504210124BÙI VIẾT LÃM17OTO1203.10DH
67.1711504210128VŨ NGUYỄN HẢI NAM17OTO1182.50DH
68.1711504210129LÊ VĂN NGUYÊN17OTO1252.64DH
69.1711504210161Nguyễn CaoPhong17OTO1162.88DH
70.1711504210168Trần NgọcPhục17OTO1142.79DH
71.1711504210166Nguyễn ViếtQuý17OTO1162.69DH
72.1711504210147BÙI QUANG TRỌNG17OTO1212.76DH
73.1711504210149LÊ MINH TRƯỜNG17OTO1202.85DH
74.1711504210152TRẦN VĂN TÙNG17OTO1203.15DH
75.1711504210155HUỲNH HUY 17OTO1213.10DH
76.1711504210203BÙI DUY ÁNH17OTO2173.06DH
77.1711504210204LÊ VĂN CẢNH17OTO2192.95DH
78.1711504210207VÕ QUỐC CƯỜNG17OTO2212.86DH
79.1711504210258Hoàng ThanhĐạt17OTO2183.61DH
80.1711504210208VŨ THÀNH ĐẠT17OTO2252.72DH
81.1711504210267TRẦN PHƯỚCDINH17OTO2203.75DH
82.1711504210265Tăng TấnĐoan17OTO2192.84DH
83.1711504210263Nguyễn VănĐồng17OTO2222.73DH
84.1711504210209PHAN HỒNG ĐỨC17OTO2213.38DH
85.1711504210210PHẠM TIẾN DŨNG17OTO2212.90DH
86.1711504210213HUỲNH VĂN HIẾU17OTO2193.53DH
87.1711504210216PHAN QUANG HƯNG17OTO2223.41DH
88.1711504210256BÙI NGUYỄN TIẾNHUY17OTO2183.28DH
89.1711504210217NGUYỄN CÔNG HUY17OTO2222.86DH
90.1711504210219NGUYỄN HỒ NHẬT KHÁNH17OTO2183.72DH
91.1711504210226NGUYỄN NGỌC BẢO LONG17OTO2232.83DH
92.1711504210262NGUYỄN ĐỨCNHANH17OTO2162.81DH
93.1711504210231PHẠM NGỌC PHI17OTO2172.71DH
94.1711504210232TRƯƠNG PHI17OTO2203.40DH
95.1711504210264PHẠM QUỐCPHI17OTO2203.10DH
96.1711504210257HỒ HỒNGPHI17OTO2193.42DH
97.1711504210235HỒ ĐỨC PIN PIN17OTO2193.32DH
98.1711504210236NGUYỄN THÀNH QUANG17OTO2193.16DH
99.1711504210237DƯƠNG NGỌC QÚI17OTO2183.56DH
100.1711504210238HOÀNG KIM QUỐC17OTO2212.90DH
101.1711504210240VÕ NGỌC SƠN17OTO2213.00DH
102.1711504210270TRẦN THANHTHIÊN17OTO2172.94DH
103.1711504210247TRẦN NHẤT THIÊN17OTO2142.57DH
104.1711504210248NGÔ HỒNG THỦY17OTO2153.07DH
105.1711504210251ĐỖ VĂN TỨ17OTO2163.44DH
106.1711504210252PHẠM ĐỨC ANH TUẤN17OTO2183.17DH
107.1711504210254NGUYỄN VĂN 17OTO2202.60DH
108.1711504210255VÕ MINH 17OTO2202.90DH
109.1711505510101DƯƠNG VĂN ĐỨC17TDH1213.19DH
110.1711505510135NGUYỄN QUỐCHƯNG17TDH1212.71DH
111.1711505510105TRẦN ĐẶNG ANH KHẢI17TDH1193.42DH
112.1711505510107NGUYỄN VĂN LINH17TDH1203.25DH
113.1711505510109PHẠM ĐỨC 17TDH1172.71DH
114.1711505510113LÊ ĐẶNG THÁI PHONG17TDH1193.74DH
115.1711505510138TỪ NGỌCQUANG17TDH1242.92DH
116.1711505510123HUỲNH ĐỨC THỐNG17TDH1213.00DH
117.1711505510125TRẦN QUANG TRƯỜNG17TDH1202.90DH
118.1711505510126TRẦN TÙNG17TDH1182.56DH
119.1711505510127TRẦN THANH VIỆN17TDH1193.63DH
120.1811504110128Nguyễn Xuân Lũy18C1223.05DH
121.1811504110136Hồ Đắc Sơn18C1162.56DH
122.1811504110137Lê Xuân Tài18C1213.00DH
123.1811504110215Huỳnh Thanh Hòa18C2222.55DH
124.1811504110216Nguyễn Hữu Hùng18C2232.91DH
125.1811504110217Phạm Sỹ Hùng18C2212.57DH
126.1811504110218Đặng Tấn Hưng18C2202.60DH
127.1811504110222Hồ Lâm Khang18C2182.56DH
128.1811504110233Lê Hồng Phong18C2232.70DH
129.1811504110248Phan Ngọc Trí18C2242.75DH
130.1811504110318Lê Tuấn Kiệt18C3222.64DH
131.1811504110350Nguyễn Minh Tuấn18C3172.88DH
132.1811504410112Nguyễn Ngọc Dũng18CDT1202.80DH
133.1811504410114Nguyễn Văn Duy18CDT1172.53DH
134.1811504410117Lê Thị Hảo18CDT1192.84DH
135.1811504410124Nguyễn Bùi Trường Hiệu18CDT1143.07DH
136.1811504410125Nguyễn Văn Hiệu18CDT1203.00DH
137.1811504410129Nguyễn Hữu Hùng18CDT1222.82DH
138.1811504410130Cao Phương Huy18CDT1212.52DH
139.1811504410149Huỳnh Công Sỷ18CDT1174.00DH
140.1811504410156Phùng Văn Toàn18CDT1182.56DH
141.1811504410165Phạm Văn Việt18CDT1212.57DH
142.1811504410204Lê Văn Công18CDT2193.16DH
143.1811504410209Mai Văn Doãn18CDT2223.09DH
144.1811504410210Trần Quốc Dũng18CDT2192.63DH
145.1811504410213Lê Mạnh Duy18CDT2222.55DH
146.1811504410215Đinh Xuân Hải18CDT2223.41DH
147.1811504410225Võ Thành Huy18CDT2212.67DH
148.1811504410232Huỳnh Văn Luận18CDT2212.86DH
149.1811504410242Trần Viết Minh Phát18CDT2202.65DH
150.1811504410253Trần Thăng Thiên Thắng18CDT2193.21DH
151.1811505120101Nguyễn Công Chung18D1213.14DH
152.1811505120218Đặng Ngọc Hoàng18D1202.65DH
153.1811505120123Nguyễn Phúc Khang18D1213.29DH
154.1811505120224Phạm Tấn Linh18D1202.80DH
155.1811505120230Lưu Hoài Nam18D1213.81DH
156.1811505120231Trương Văn Nhân18D1193.00DH
157.1811505120141Nguyễn Đình Duy Phúc18D1202.50DH
158.1811505120237Đỗ Hồng Quân18D1232.52DH
159.1811505120148Nguyễn Văn Thành18D1193.21DH
160.1811505120243Võ Bá Thịnh18D1223.27DH
161.1811505120314Trần Văn Được18D2183.11DH
162.1811505120346Đoàn Lê Việt Thắng18D2163.44DH
163.1811505120355Nguyễn Huy Toàn18D2192.63DH
164.1811505120248Phạm Văn Trí18D2183.11DH
165.1811505120250Lưu Văn Trung18D2202.80DH
166.1811505120255Nguyễn MộcTùng18D2213.33DH
167.1811505120102Nguyễn Tấn Công18D3222.95DH
168.1811505120105Nguyễn Văn Dét18D3162.94DH
169.1811505120106Nguyễn Hữu Điền18D3253.12DH
170.1811505120107Nguyễn Văn Định18D3232.70DH
171.1811505120109Phạm Văn DuẪn18D3232.96DH
172.1811505120128Trần Quang Lĩnh18D3203.30DH
173.1811504210429Trần Thế Mỹ18D3173.12DH
174.1811505120137Phan Tuấn Nhật18D3193.42DH
175.1811505120143Huỳnh Văn 18D3183.28DH
176.1811505120144Nguyễn Văn Sỹ18D3162.88DH
177.1811505120150Nguyễn Thanh Thao18D3213.05DH
178.1811505120151Phạm Kỳ Thiên18D3203.35DH
179.1811505120152Lê Vĩnh Thiện18D3202.90DH
180.1811505120156Nguyễn Đức Toàn18D3192.74DH
181.1811505120303Nguyễn Văn Bình18D4202.65DH
182.1811505120305Huỳnh Quốc Chí18D4192.68DH
183.1811505120202Hoàng Như Cương18D4192.58DH
184.1811505120210Phan Phước Đức18D4202.95DH
185.1811505120216Trần Trung Hiếu18D4202.95DH
186.1811514110110Nguyễn Huy Hoàng18D4242.75DH
187.1811505120220Nguyễn Thành Huy18D4183.22DH
188.1811505120328Nguyễn Huỳnh18D4202.70DH
189.1811505120233Trần Thanh Phúc18D4242.50DH
190.1811505120241Trần Đại Thắng18D4192.53DH
191.1811505120242Lê Phạm Vĩnh Thiên18D4203.70DH
192.1811505120261Nguyễn Xuân18D4173.06DH
193.1811504210102Mai Văn Ánh18DL1223.18DH
194.1811504210103Lê Hoàng Bảo18DL1212.62DH
195.1811504210108Hoàng Danh18DL1152.73DH
196.1811504210115Nguyễn Duy Lâm18DL1212.76DH
197.1811504210119Mai Xuân Long18DL1172.53DH
198.1811504210122Nguyễn Phi Luật18DL1233.00DH
199.1811504210126Ngô Quang Nguyên18DL1173.29DH
200.1811504210129Phạm Duy Pháp18DL1213.10DH
201.1811504210131Trần Anh Quốc18DL1163.12DH
202.1811504210133Nguyễn Văn Quyên18DL1213.05DH
203.1811504210151Trần Văn Thanh18DL1183.00DH
204.1811504210142Đinh Văn Thịnh18DL1223.27DH
205.1811504210141Bùi Thanh Thịnh18DL1222.59DH
206.1811504210143Đặng Đình Tiến18DL1182.67DH
207.1811504210149Trần Quang Tuyến18DL1202.85DH
208.1811504210201Nguyễn Thành Ân18DL2202.55DH
209.1811504210203Võ Công Bình18DL2162.75DH
210.1811504210254Huỳnh Đức Công18DL2212.81DH
211.1811504210210Phạm Huỳnh Đức18DL2223.27DH
212.1811504210221Phan Quang Huy18DL2192.84DH
213.1811504210224Bùi Quốc LỘc18DL2223.36DH
214.1811504210232Lê Văn Phúc18DL2222.55DH
215.1811504210236Nhan Ngọc Thiện Quân18DL2152.73DH
216.1811504210249Nguyễn Bá Trọng18DL2222.64DH
217.1811504210253Lê Tuấn 18DL2212.57DH
218.1811504210309Võ Đình Hoàng18DL3212.76DH
219.1811504210310Nguyễn Thành Hưng18DL3202.85DH
220.1811504210311Lê Thanh Huy18DL3203.20DH
221.1811504210314Phan Hữu Khánh18DL3212.86DH
222.1811504210324Nguyễn Nhàn18DL3213.00DH
223.1811504210326Trương Đình Phúc18DL3162.81DH
224.1811504210329Trương Thanh Quang18DL3212.76DH
225.1811504210331Hồ Viết Sang18DL3212.67DH
226.1811504210333Đinh Văn Tài18DL3202.85DH
227.1811504210335Nguyễn Duy Thành18DL3193.16DH
228.1811504210337Huỳnh Tấn Thọ18DL3202.85DH
229.1811504210340Phạm Đình Tin18DL3202.95DH
230.1811504210345Cao Thanh 18DL3222.55DH
231.1811504210347Nguyễn Anh 18DL3173.00DH
232.1811504210348Bùi Minh Tuấn18DL3213.19DH
233.1811504210351Võ Văn Anh Tuấn18DL3232.83DH
234.1811504210352Nguyễn Hữu Tùng18DL3212.57DH
235.1811504210402Phạm Hoàng Anh18DL4243.42DH
236.1811504210403Trần Tấn Bảo18DL4202.55DH
237.1811504210405Lê Thành Đạt18DL4253.40DH
238.1811504210408Trương Công Dụng18DL4223.45DH
239.1811504210409Nguyễn Văn Đúng18DL4213.48DH
240.1811504210416Nguyễn Quốc Hùng18DL4213.19DH
241.1811504210418Lê Văn Hữu18DL4223.23DH
242.1811504210419Lê Công Huy18DL4163.50DH
243.1811504210420Phạm Anh Huy18DL4172.59DH
244.1811504210433Trần Vũ Thanh Quang18DL4202.60DH
245.1811504210437Nguyễn Duy Tấn18DL4222.86DH
246.1811504210440Dương Quang Thất18DL4213.62DH
247.1811504210444Võ Văn Thơi18DL4223.27DH
248.1811504210454Lê Đức Vương18DL4212.62DH
249.1811504210455Nguyễn Xuân18DL4222.82DH
250.1811504210456Nguyễn Văn Yên18DL4212.95DH
251.1811505410106Trần Hoài Đức18DT1152.60DH
252.1811505410120Nguyễn Hoàng Long18DT1202.70DH
253.1811505410122Ngô Văn Quang Minh18DT1182.50DH
254.1811505410126Lê Đình Phong18DT1182.83DH
255.1811505410140Nguyễn Văn Tuấn18DT1222.68DH
256.1811505410201Tào Viết Bảo18DT2192.58DH
257.1811505410224Lê Trần Thảo My18DT2193.58DH
258.1811505410236Nguyễn Gia Quốc Triển18DT2192.68DH
259.1811505410242Nguyễn Kim Tuấn18DT2173.18DH
260.1811505410244Nguyễn Quang Vinh18DT2172.71DH
261.1811507310103Đinh Đan18HTP1162.62DH
262.1811507310107Lê Thị Mỹ Hạnh18HTP1162.56DH
263.1811507310116Đỗ Thị Mỹ Linh18HTP1202.50DH
264.1811507310119Nguyễn Thị Lợi18HTP1172.53DH
265.1811507310121Phạm Thị Hồng Ly18HTP1202.85DH
266.1811507310129Lương Thị Minh Nguyệt18HTP1192.53DH
267.1811507310133Nguyễn Thị Xuân Nhung18HTP1222.64DH
268.1811507310134Nguyễn Thị Phương18HTP1203.20DH
269.1811507310141Nguyễn Thị Thịnh18HTP1242.79DH
270.1811507310142Huỳnh Thị Diễm Thuý18HTP1173.41DH
271.1811507310143Nguyễn Thị Thu ThỦy18HTP1142.79DH
272.1811507310152Nguyễn Ngọc Vương18HTP1202.75DH
273.1811507210101Võ Nguyễn Thiện Anh18MT1183.39DH
274.1811507210103Trần Quốc Đạt18MT1203.35DH
275.1811507210119Nguyễn Văn Nhân18MT1153.40DH
276.1811507210108Nguyễn Thị Linh Phương18MT1172.53DH
277.1811507210117Mai Đức Thắng18MT1223.32DH
278.1811507210116Trần Ngọc Tín18MT1212.52DH
279.1811507210114Tạ Thị Vi18MT1223.05DH
280.1811504310150Từ Hồng Văn18N1213.00DH
281.1811504310152Đoàn Ngọc Việt18N1162.56DH
282.1811504310201Dương Đức Cần18N2162.69DH
283.1811504310253Lê TuấnCảnh18N2172.59DH
284.1811514110101Lê Minh Anh18SK1222.86DH
285.1811514110103Nguyễn Huy Cường18SK1212.67DH
286.1811514110105Huỳnh Thị Mỹ Duyên18SK1202.95DH
287.1811514110108Lê Hữu Hạ18SK1142.64DH
288.1811514110115Nguyễn Anh Khoa18SK1192.58DH
289.1811514110119Lê Đăng Quỳnh18SK1243.29DH
290.1811514110123Hồ Tấn Trung18SK1193.42DH
291.1811514110125Nguyễn Hoàng 18SK1203.30DH
292.1811514110126Nguyễn Trần Linh Vương18SK1212.81DH
293.1811507410103Đinh Văn Khang18SU1183.11DH
294.1811507410107Huỳnh Thị Nhi18SU1182.50DH
295.1811507410111Lê Văn Tuấn18SU1192.58DH
296.1811505310101Phạm Ngọc Anh18T1213.19DH
297.1811505310103Trần Hoàng Chung18T1162.88DH
298.1811505310104Nguyễn Đình Cường18T1182.61DH
299.1811505310108Trương Minh Đạt18T1202.90DH
300.1811505310107Nguyễn Thành Đạt18T1212.57DH
301.1811505310109Đặng Minh Hiếu18T1193.47DH
302.1811505310116Nguyễn Ngọc Huy18T1203.10DH
303.1811505310115Đỗ Lê Huy18T1192.84DH
304.1811505310114Bùi Nguyễn Ngọc Huy18T1192.68DH
305.1811505310118Nguyễn Vũ Anh Khoa18T1203.15DH
306.1811505310119Võ Tấn Hoàng Không18T1162.88DH
307.1811505310121Bạch Trung Kiên18T1242.83DH
308.1811505310123Trần Võ Lập18T1213.24DH
309.1811505310129Phạm Tiến Long18T1213.14DH
310.1811505310125Nguyễn Hoàng Long18T1232.74DH
311.1811505310126Nguyễn Huỳnh Phi Long18T1182.67DH
312.1811505310131Ngô Kim Hoàng Minh18T1203.35DH
313.1811505310135Võ Quang Nhả18T1193.00DH
314.1811505310137Nguyễn Trọng Nhân18T1173.06DH
315.1811505310139Trần Văn Nhật18T1212.86DH
316.1811505310140Nguyễn Anh Quân18T1193.47DH
317.1811505310142Võ Văn Thắng18T1203.30DH
318.1811505310145Văn Quý Thọ18T1223.36DH
319.1811505310146Võ Thanh Thoại18T1232.83DH
320.1811505310147Võ Ngọc Trãi18T1162.56DH
321.1811505310148Đinh Ngọc Trang18T1192.74DH
322.1811505310151Phạm Xuân Tuấn18T1192.84DH
323.1811505310153Lê Xuân Viên18T1182.61DH
324.1811505310202Trần Quang Đăng18T2162.56DH
325.1811505310204Nguyễn Đăng Định18T2182.67DH
326.1811505310207Nguyễn Sỹ Dũng18T2202.85DH
327.1811505310208Nguyễn Tiến Dũng18T2232.61DH
328.1811505310212Trần Nguyễn Phước Duy18T2242.62DH
329.1811505310213Nguyễn Văn Hải18T2223.18DH
330.1811505310219Hồ Duy Khoa18T2192.58DH
331.1811505310221Trần Minh Khoa18T2193.26DH
332.1811505310223Trần Thị Thúy Loan18T2213.10DH
333.1811505310225Nguyễn Văn Long18T2212.95DH
334.1811505310227Trần Hữu Lương18T2202.50DH
335.1811505310230Lê Thị Ly Na18T2192.58DH
336.1811505310231Huỳnh Phong Nhã18T2213.00DH
337.1811505310234Trần Quang Qui18T2222.50DH
338.1811505310235Phạm Minh Quyền18T2203.45DH
339.1811505310240Nguyễn Văn Thắng18T2222.64DH
340.1811505310241Phạm Duy Thanh18T2212.67DH
341.1811505310243Võ Thị Hoàng Thư18T2202.60DH
342.1811505310250Phan Văn Tuấn18T2243.38DH
343.1811505310249Ngô Thanh Tuấn18T2232.96DH
344.1811505310253Dương Quốc Vương18T2212.95DH
345.1811505310254Nguyễn Văn Quốc Vương18T2203.05DH
346.1811505310306Nguyễn Văn Doanh18T3193.00DH
347.1811505310308Dương Xuân DưỠng18T3202.85DH
348.1811505310309Mai Xuân Duy18T3192.79DH
349.1811505310312Cao Thị Thu Hiền18T3212.90DH
350.1811505310314Tăng Thị Diễm Hương18T3183.39DH
351.1811505310318Nguyễn Lê Thị Tiểu Kha18T3182.50DH
352.1811505310321Võ Thị Ánh Lời18T3192.53DH
353.1811505310324Võ Thành Luân18T3192.95DH
354.1811505310355Trần Duy Nhạn18T3203.00DH
355.1811505310330Nguyễn Thành Nhơn18T3193.00DH
356.1811505310331Trịnh Quang Phúc18T3202.85DH
357.1811505310333Trần Gia Phước18T3192.95DH
358.1811505310336Hồ Hoài Sản18T3173.65DH
359.1811505310342Lê Thị Kim Thoa18T3183.33DH
360.1811505310344Phạm Thị Thu Trang18T3182.89DH
361.1811505310345Nguyễn Văn Trí18T3183.17DH
362.1811505310346Nguyễn Văn Trình18T3203.00DH
363.1811505310348Phạm Anh 18T3172.65DH
364.1811505310350Nguyễn Hữu Tuấn18T3193.47DH
365.1811505310351Hoàng Thị Cẩm Vân18T3233.04DH
366.1811505310353Nguyễn Hữu Vọng18T3213.05DH
367.1811505310354Huỳnh Thanh Xuyến18T3193.26DH
368.1811505310401Bùi Phú Ân18T4183.11DH
369.1811505310402Nguyễn Hoàng Anh18T4192.95DH
370.1811505310408Ngô Lâm Đoon18T4232.96DH
371.1811505310409Bùi Chung Đức18T4212.71DH
372.1811505310411Nguyễn Thanh Duy18T4213.67DH
373.1811505310413Hứa Minh Hiếu18T4182.61DH
374.1811505310418Hồ Thuận Khang18T4232.91DH
375.1811505310421Võ Văn Lân18T4212.67DH
376.1811505310423Trà Quang Linh18T4192.89DH
377.1811505310424Trương Công Lỉnh18T4213.76DH
378.1811505310456Phan Tam Long18T4212.81DH
379.1811505310455Phan Diệu Mây18T4233.43DH
380.1811505310426Lê Thị Nga18T4253.76DH
381.1811505310430Nguyễn Thị Bích Ngọc18T4182.72DH
382.1811505310441Bùi Duy Thảo18T4213.57DH
383.1811505310442Lê Khánh Thi18T4192.63DH
384.1811505310444Phan Thị Thuận18T4202.55DH
385.1811505310451Nguyễn Thị Thu Uyên18T4232.61DH
386.1811505310452Nguyễn Thế Viễn18T4192.79DH
387.1811505310454Huỳnh Thị Thảo Vy18T4223.27DH
388.1811505520102Nguyễn Văn Anh18TDH1212.71DH
389.1811505520104Đoàn Gia Bảo18TDH1183.28DH
390.1811505520106Đặng Quang Chiến18TDH1233.48DH
391.1811505520107Nguyễn Văn Chiến18TDH1162.94DH
392.1811505520112Nguyễn Thành Đạt18TDH1202.55DH
393.1811505520113Bùi Anh Dũng18TDH1182.67DH
394.1811505520114Đặng Quốc Dũng18TDH1213.38DH
395.1811505520116Hoàng Mạnh Hùng18TDH1202.65DH
396.1811505520119Lê Thị Hướng18TDH1232.87DH
397.1811505520127Trà Thắng Lợi18TDH1172.59DH
398.1811505520129Bùi Văn Mai18TDH1212.57DH
399.1811505520134Nguyễn Thanh Phát18TDH1203.05DH
400.1811505520135Hoàng Quốc Phong18TDH1242.79DH
401.1811505520146Đoàn Văn Thắng18TDH1203.70DH
402.1811505520156Trần Trung Tín18TDH1192.68DH
403.1811505520159Lê Anh Tuấn18TDH1182.56DH
404.1811505520161Phùng Văn Việt18TDH1193.05DH
405.1811505520163Huỳnh Tấn 18TDH1202.85DH
406.1811505520202Nguyễn Hữu Cầu18TDH2202.80DH
407.1811505520214Trần Trung Hiếu18TDH2172.65DH
408.1811505520216Nguyễn Hồng Hòa18TDH2193.05DH
409.1811505520217Phạm Lê Bảo Hoàng18TDH2242.71DH
410.1811505520219Lê Văn Hùng18TDH2202.85DH
411.1811505520223Hồ Ngọc Phi Khanh18TDH2182.61DH
412.1811505520224Nguyễn Văn Khương18TDH2194.00DH
413.1811505520225Lương Văn Kiên18TDH2212.57DH
414.1811505520227Hồ Thị Trúc Linh18TDH2222.77DH
415.1811505520229Nguyễn Văn Lộc18TDH2192.89DH
416.1811504210316Hồ Văn Long18TDH2202.75DH
417.1811505520231Trần Văn Mới18TDH2213.38DH
418.1811505520232Nguyễn Văn Xuân Mỹ18TDH2183.28DH
419.1811505520235Nguyễn Trọng Nghĩa18TDH2212.95DH
420.1811505520237Lê Trần Khánh Nguyên18TDH2203.05DH
421.1811504210323Bùi Hữu Nhã18TDH2212.90DH
422.1811505520239Phan Thế Nhân18TDH2223.32DH
423.1811505520241Lê Văn Phan18TDH2212.62DH
424.1811505520242Đặng Hoàng Phúc18TDH2222.77DH
425.1811505520245Bùi Thanh Sơn18TDH2173.00DH
426.1811505520247Trương Tấn Tài18TDH2212.71DH
427.1811505520251Lê Công Thiện18TDH2192.79DH
428.1811505520252Nguyễn Văn Thơm18TDH2142.50DH
429.1811505520253Mai Hoàng Quý Thông18TDH2172.76DH
430.1811505520254Phạm Viết Thức18TDH2213.24DH
431.1811505520255Hồ Minh Tiên18TDH2212.57DH
432.1811505520267Võ Thế Toàn18TDH2212.57DH
433.1811505520258Trần Văn Trung18TDH2182.78DH
434.1811505520264Phan Thanh Vương18TDH2183.28DH
435.1811506310109Nguyễn Quốc Huy18XC1202.50DH
436.1811506120105Nguyễn Phúc Đại18XD1202.55DH
437.1811506120109Nguyễn Bá Dương18XD1233.48DH
438.1811506120112Huỳnh Ngọc Gian18XD1232.61DH
439.1811506120138Huỳnh Viết Phong18XD1202.80DH
440.1811506120139Nguyễn Hồng Phong18XD1272.93DH
441.1811506120143Phạm Minh Quang18XD1222.73DH
442.1811506120150Hồ Đức Tâm18XD1233.09DH
443.1811506120153Nguyễn Khánh Thân18XD1192.95DH
444.1811506120158Phạm Đức Thịnh18XD1192.68DH
445.1811506120160Nguyễn Văn Trọng18XD1252.76DH
446.1811506120202Phạm Tuấn Anh18XD2262.62DH
447.1811506120230Trần Chí Ngọc18XD2202.85DH
448.1811506120238Hoàng Văn Phi18XD2243.00DH
449.1811505120343Hoàng Bảo Quốc18XD2162.88DH
450.1811506120245Phạm Văn Sinh18XD2222.68DH
451.1811506120262Lê Cao Thiện Tính18XD2212.57DH
452.1811506120264Nguyễn Tài Triều18XD2243.04DH
453.1811506120265Trương Đăng Anh 18XD2162.50DH
454.1811506410120Phạm Trần Tuấn Việt18XH1193.05DH
455.1911504110103BẠCH NGỌC BÍCH ĐÀO19C1193.42DH
456.1911504110110VÕ VĂN HOÀNG19C1192.68DH
457.1911504110119NGUYỄN TRỌNG LÂM19C1193.00DH
458.1911504110125ĐOÀN CÔNG NAM19C1192.63DH
459.1911504110129PHẠM NGUYÊN19C1192.53DH
460.1911504110131NGUYỄN NGỌC NHỨT19C1192.89DH
461.1911504110133VŨ TUẤN PHÚ19C1193.42DH
462.1911504110136LÊ VĂN SÁNG19C1193.16DH
463.1911504110137ĐỒNG SỸ TÂN19C1192.74DH
464.1911504110143BÙI ĐỨC THIỆN19C1192.89DH
465.1911504110144NGUYỄN TIẾN THỊNH19C1192.79DH
466.1911504110145NGUYỄN ĐÀO TRIỀU19C1192.53DH
467.1911504110146NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG19C1192.63DH
468.1911504110141NGUYỄN HỮU TUẤN19C1192.53DH
469.1911504110150ĐỒNG QUỐC VIỆT19C1193.16DH
470.1911504110244ĐÀM MINH TRÍ19C2192.95DH
471.1911504410101TRẦN VĂN CẦM19CDT1212.67DH
472.1911504410112VÕ TRUNG ĐÔNG19CDT1213.05DH
473.1911504410116HỒ VĂN CHÍ HOÀ19CDT1212.95DH
474.1911504410121ĐOÀN VIỆT HỮU19CDT1212.52DH
475.1911504410119BÙI QUANG HUY19CDT1212.95DH
476.1911504410124HỒ TẤN LỘC19CDT1213.14DH
477.1911504410128NGÔ ĐỨC MẠNH19CDT1213.10DH
478.1911504410127NGUYỄN ĐỨC MẠNH19CDT1213.48DH
479.1911504410138NGUYỄN VĂN SỸ19CDT1213.10DH
480.1911504410146PHẠM CAO THẮNG19CDT1213.10DH
481.1911504410147VÕ HỮU THÌN19CDT1212.71DH
482.1911504410151LÊ PHƯỚC TRƯỜNG19CDT1212.62DH
483.1911504410208TRẦN TIẾN DŨNG19CDT2213.19DH
484.1911504410214TRẦN VĂN HIỆP19CDT2212.67DH
485.1911504410222HỒ DUY KHÁNH19CDT2213.10DH
486.1911504410227TRẦN THANH LONG19CDT2212.67DH
487.1911504410231THÁI QUANG MẠNH19CDT2212.90DH
488.1911504410236TRẦN TẤN SANG19CDT2213.10DH
489.1911504410238TRẦN ĐÌNH MINH TOÀN19CDT2213.00DH
490.1911504410240PHẠM HOÀNG TUẤN19CDT2212.62DH
491.1911504410252TRỊNH QUỐC VIỆT19CDT2212.86DH
492.1911505120201NGÔ VĂN AN19D1182.94DH
493.1911505120204NGUYỄN TUẤN BẢO19D1182.67DH
494.1911505120207NGUYỄN HỮU CƯỜNG19D1183.22DH
495.1911505120109BÙI MINH ĐOÀN19D1182.50DH
496.1911505120210VÕ TIẾN DŨNG19D1182.78DH
497.1911505120211NGUYỄN TIẾN DŨNG19D1182.94DH
498.1911505120217NGUYỄN ĐĂNG HỘI19D1182.67DH
499.1911505120224LÊ TỰ NGUYÊN KHOA19D1182.83DH
500.1911505120122LÝ QUYỀN LÂM19D1182.50DH
501.1911505120225VÕ VĂN LINH19D1182.89DH
502.1911505120226NGUYỄN PHƯỚC LỢI19D1183.39DH
503.1911505120141BÙI NGỌC HÙNG QUANG19D1182.78DH
504.1911505120234VÕ TIẾN QUỐC19D1182.50DH
505.1911505120237NGUYỄN QUỐC TÀI19D1183.17DH
506.1911505120239HỒ VIỆT TÂN19D1182.72DH
507.1911505120238NGUYỄN BÁ TÂN19D1182.83DH
508.1911505120154LÊ VĂN THANH19D1182.61DH
509.1911505120249NGUYỄN VĂN THÀNH19D1183.06DH
510.1911505120253ĐỖ ĐÌNH THOẠI19D1182.67DH
511.1911505120254NGUYỄN HỮU THỨC19D1183.17DH
512.1911505120243TRẦN ĐỨC TÔN19D1182.61DH
513.1911505120160NGUYỄN QUỐC TRIỆU19D1182.89DH
514.1911505120258HỒ XUÂN TRỰC19D1182.78DH
515.1911505120162VÕ VĂN TRƯỜNG19D1182.83DH
516.1911505120246TRẦN THANHTÙNG19D1183.33DH
517.1911505120262LÊ VĂN VINH19D1183.17DH
518.1911505120263ĐINH HOÀNG 19D1182.89DH
519.1911505120203NGUYỄN ĐẮC BẢO19D2183.44DH
520.1911505120105NGUYỄN THANH CHƯƠNG19D2182.72DH
521.1911505120214NGUYỄN HUỲNH ĐANG19D2182.94DH
522.1911505120215GIÁP THANH ĐIỀN19D2182.50DH
523.1911505120209NGUYỄN KIM DŨNG19D2183.06DH
524.1911505120212PHẠM THÁI DUY19D2183.50DH
525.1911505120113TRẦN VĂN HIẾU19D2183.00DH
526.1911505120112BÙI LÊ CÔNG HIẾU19D2182.50DH
527.1911505120114TRẦN XUÂN HOÀNG19D2182.89DH
528.1911505120218DƯƠNG ANH HUY19D2183.61DH
529.1911505120123NGUYỄN VĂN HOÀI LINH19D2182.50DH
530.1911505120129ĐẶNG BẢO MINH19D2183.22DH
531.1911505120130LÊ CÔNG NHẬT MINH19D2183.61DH
532.1911505120134NGUYỄN TRỌNG NHÂN19D2182.56DH
533.1911505120136NGUYỄN ĐỨC PHÔNG19D2182.94DH
534.1911505120230NGUYỄN THANH PHƯƠNG19D2183.17DH
535.1911505120233THÁI HỒNG QUANG19D2182.83DH
536.1911505120140ĐẶNG PHƯỚC QUANG19D2182.61DH
537.1911505120143PHAN BẢO QUỐC19D2182.83DH
538.1911505120144TRẦN QUANG QUÝ19D2182.94DH
539.1911505120236NGUYỄN QUANG SƠN19D2183.33DH
540.1911505120145LÊ HỒNG SƠN19D2182.67DH
541.1911505120252TRẦN HUỲNH ĐỨC THẮNG19D2183.28DH
542.1911505120240NGUYỄN ĐỨC TIÊN19D2183.44DH
543.1911505120242PHAN THANH TĨNH19D2182.89DH
544.1911505120256LÊ DOÃN TRIỀU19D2182.83DH
545.1911505120244CAO ANH 19D2183.44DH
546.1911504210105CHÂU19DL1202.60DH
547.1911504210104PHAN VĂN CƯỜNG19DL1202.95DH
548.1911504210112NGUYỄN VĂN HÀO19DL1202.85DH
549.1911504210116PHẠM VĂN HUẤN19DL1202.95DH
550.1911504210119NGÔ TÙNG KHÁNH19DL1202.65DH
551.1911504210123NGUYỄN HOÀNG LÂM19DL1202.60DH
552.1911504210122ĐÀO DUY LÂM19DL1202.70DH
553.1911504210124THÂN THỊ NGỌC LIÊN19DL1203.25DH
554.1911504210126TRƯƠNG NGUYỄN HOÀNG LONG19DL1202.50DH
555.1911504210129NGUYỄN QUANG MINH19DL1202.60DH
556.1911504210130TRẦN XUÂN NAM19DL1202.85DH
557.1911504210131HUỲNH PHÚC NGÂN19DL1202.70DH
558.1911504210132VÕ DUY NHẬT19DL1202.80DH
559.1911504210133LƯƠNG VĂN PHÚ19DL1202.65DH
560.1911504210134NGUYỄN VĂN PHÚC19DL1203.00DH
561.1911504210137ĐOÀN QUỐC SANG19DL1202.50DH
562.1911504210141NGUYỄN THANH TÂM19DL1202.55DH
563.1911504210152HỒ VIẾT THUẬN19DL1202.55DH
564.1911504210144VÕ MINH TIẾN19DL1203.00DH
565.1911504210145NGUYỄN TRẦN QUANG TỊNH19DL1202.70DH
566.1911504210146PHAN LÊ HỮU TOÀN19DL1202.90DH
567.1911504210154LÊ DUY TRƯỜNG19DL1202.95DH
568.1911504210155TRẦN QUANG VI19DL1202.85DH
569.1911504210156NGUYỄN HOÀNG VIỆT19DL1202.80DH
570.1911504210158ĐỖ MINH 19DL1203.00DH
571.1911504210159PHAN CAO 19DL1202.70DH
572.1911504210202LÊ THÀNH BẢO19DL2202.90DH
573.1911504210203NGUYỄN VĂN CHÂU19DL2203.15DH
574.1911504210208TRẦN ĐĂNG ĐẠI19DL2203.20DH
575.1911504210206LÊ KIM DŨNG19DL2202.75DH
576.1911504210205TRẦN TIẾN DỦNG19DL2203.00DH
577.1911504210207ĐẶNG MINH DUY19DL2202.60DH
578.1911504210211TRỊNH QUANG HIỆP19DL2203.05DH
579.1911504210213TRƯƠNG NGỌC HOÀNG19DL2202.90DH
580.1911504210214ĐẶNG HỒNG HÙNG19DL2202.50DH
581.1911504210217PHAN HỮU HƯỚNG19DL2203.00DH
582.1911504210218PHAN TẤN KHANG19DL2203.25DH
583.1911504210260ĐINH CÔNG HOÀILINH19DL2202.70DH
584.1911504210224NGUYỄN TRẦN MINH MẪN19DL2203.15DH
585.1911504210223HỒ SỸ MẠNH19DL2173.18DH
586.1911504210226VÕ DOÃN HOÀNG NAM19DL2203.00DH
587.1911504210227VÕ VĂN NĂNG19DL2203.75DH
588.1911504210231PHẠM VĂN NGUYÊN19DL2203.00DH
589.1911504210232NGÔ THÀNH NHÂN19DL2203.40DH
590.1911504210228Y- SUAM NIÊ19DL2202.75DH
591.1911504210229LA 19DL2202.95DH
592.1911504210236PHAN VĂN PHÚC19DL2202.80DH
593.1911504210240NGUYỄN ĐĂNG RINH19DL2202.60DH
594.1911504210251NGUYỄN HỮU THỊNH19DL2203.15DH
595.1911504210253TRẦN MẠNH TRÚC19DL2203.40DH
596.1911504210254NGÔ QUANG TRƯỜNG19DL2203.05DH
597.1911504210245ĐỖ VĂN MINH 19DL2202.65DH
598.1911504210246NGUYỄN TRUNG TUẤN19DL2203.55DH
599.1911504210255MAI THANH VÀNG19DL2202.95DH
600.1911504210257LÊ SỸ TRƯỜNG 19DL2203.05DH
601.1911505410101ĐỖ NGỌC ANH19DT1152.80DH
602.1911505410103LÊ VĂN HOÀI BẢO19DT1153.13DH
603.1911505410104ĐỖ NGUYỄN NGỌC BÍCH19DT1152.67DH
604.1911505410106BÙI LONG CHẨN19DT1153.13DH
605.1911505410105NGUYỄN SỸ CƯỜNG19DT1153.00DH
606.1911505410108HỒ VĂN DANH19DT1153.07DH
607.1911505410113TRẦN QUỐC ĐẠT19DT1153.33DH
608.1911505410116LÊ TRẦN MINH HIẾU19DT1152.53DH
609.1911505410119NGUYỄN NGỌC HÓA19DT1152.53DH
610.1911505410117LƯƠNG HẦU HÒA19DT1153.47DH
611.1911505410120BÙI MINH HOÀNG19DT1153.20DH
612.1911505410133NGÔ THÀNH LONG19DT1152.60DH
613.1911505410139NGUYỄN ĐỨC MINH19DT1152.67DH
614.1911505410147TRẦN VĂN PHƯƠNG19DT1153.20DH
615.1911505410146TRẦN ĐỨC PHƯƠNG19DT1152.80DH
616.1911505410148BÙI XUÂN QUANG19DT1152.53DH
617.1911505410149ĐỖ HỮU QUỐC19DT1153.00DH
618.1911505410151LÊ THỊ SƯƠNG19DT1153.13DH
619.1911505410152LÊ PHÚC TÂN19DT1152.60DH
620.1911505410158NGUYỄN THIỆN THẮNG19DT1152.67DH
621.1911505410154NGUYỄN QUANG TIỆP19DT1153.13DH
622.1911505410155ĐỖ VĂN TÌNH19DT1152.53DH
623.1911505410162NGUYỄN THỊ THU TRANG19DT1152.80DH
624.1911505410163PHẠM NGỌC TRÍ19DT1152.53DH
625.1911505410164NGUYỄN LÊ MINH TRÍ19DT1152.60DH
626.1911505410169ĐÀO TRUNG TRỰC19DT1152.80DH
627.1911505410170PHẠM NGỌC TRỰC19DT1152.67DH
628.1911505410166NGUYỄN MINH TRUNG19DT1152.67DH
629.1911505410168PHẠM VIẾT TRUNG19DT1152.87DH
630.1911505410156NGUYỄN ĐẠT 19DT1152.93DH
631.1911505410157NGUYỄN VĂN TUẤN19DT1152.53DH
632.1911507310102THÁI THỊ KIM CHI19HTP1243.21DH
633.1911507310103HUỲNH THỊ THÚY DIỄM19HTP1242.54DH
634.1911507310111TRẦN THỊ HOA19HTP1213.14DH
635.1911507310113PHAN NGUYÊN GIA HUỆ19HTP1202.75DH
636.1911507310115PHẠM THỊ MỸ HUYỀN19HTP1243.38DH
637.1911507310117TRẦN THỊ MỸ KIỀU19HTP1223.27DH
638.1911507310128VÕ THỊ THẢO NHI19HTP1213.29DH
639.1911507310129ĐỖ THỊ KIỀU OANH19HTP1243.21DH
640.1911507310130VÕ THỊ THẾ PHƯƠNG19HTP1243.46DH
641.1911507310133PHAN THỊ QUÝ QUYÊN19HTP1213.19DH
642.1911507310146ĐÀO THỊ THƯƠNG19HTP1212.67DH
643.1911507310142NGUYỄN THỊ THANH THÙY19HTP1242.54DH
644.1911507210106HỒ QUANG HUY19MT1192.84DH
645.1911507210113NGUYỄN VIỆT THẮNG19MT1192.58DH
646.1911507210114LÊ THỊ BÍCH THU19MT1193.16DH
647.1911504310101NGUYỄN HỮU CANG19N1192.68DH
648.1911504310103ĐOÀN QUỐC CƯỜNG19N1192.68DH
649.1911504310111ĐINH CÔNG HẢI19N1192.63DH
650.1911504310112LÊ TRUNG HẬU19N1192.95DH
651.1911504310113PHAN MINH HIẾU19N1192.74DH
652.1911504310116NGUYỄN TRẦN XUÂN HIẾU19N1192.74DH
653.1911504310114NGUYỄN VĂN HIẾU19N1193.16DH
654.1911504310122NGUYỄN CẢNH HƯNG19N1192.79DH
655.1911504310128TRẦN VĂN LỢI19N1172.65DH
656.1911504310137NGUYỄN XUÂN PHÚC19N1192.74DH
657.1911504310157TRẦN VĂN THẮNG19N1193.42DH
658.1911504310149TRẦN CÔNG TIẾN19N1192.58DH
659.1911504310164NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG19N1192.58DH
660.1911504310153NGUYỄN TUẤN19N1192.63DH
661.1911504310166PHAN PHƯỚC VINH19N1193.16DH
662.1911504310165NGUYỄN THÀNH VINH19N1193.05DH
663.1911504310169PHẠM HOÀN 19N1192.89DH
664.1911514110103ĐẬU THÁI CÔNG19SK1182.83DH
665.1911514110105NGUYỄN ĐÔNG19SK1202.80DH
666.1911514110108BÙI VĂN HƯNG19SK1183.39DH
667.1911514110109ĐOÀN CÔNG KHÁNH19SK1192.58DH
668.1911514110112NGUYỄN THỊ HOÀNG LINH19SK1182.83DH
669.1911514110111NGUYỄN THỊ CẨM LINH19SK1182.72DH
670.1911514110114NGUYỄN THỊ Ý NHI19SK1183.67DH
671.1911514110116ĐÀO THỊ TRANG19SK1242.75DH
672.1911505310101NGÔ HOÀNG ANH19T1182.56DH
673.1911505310102HỒ THỊ VÂN ANH19T1182.50DH
674.1911505310105HỒ THÁI BÌNH19T1152.80DH
675.1911505310106NGUYỄN BÁ CẢM19T1182.50DH
676.1911505310107LÊ VĂN BẢO CHUNG19T1183.22DH
677.1911505310116LƯU VĂN ĐỨC19T1182.78DH
678.1911505310109NGUYỄN VŨ DŨNG19T1153.13DH
679.1911505310111NGÔ NHẬT DƯƠNG19T1183.44DH
680.1911505310117NGUYỄN THỊ KHÁNH HẠ19T1183.67DH
681.1911505310118CAO THỊ THÚY HẰNG19T1184.00DH
682.1911505310119VY QUANG HIỆP19T1183.00DH
683.1911505310120NGUYỄN MINH HIẾU19T1183.06DH
684.1911505310121LÊ LƯƠNG MINH HIẾU19T1183.39DH
685.1911505310123TĂNG THỊ THU HÒA19T1183.33DH
686.1911505310128ĐỖ ĐỨC HUY19T1182.50DH
687.1911505310131NGUYỄN TRỌNG KHANG19T1182.83DH
688.1911505310133PHẠM VĂN LINH19T1182.50DH
689.1911505310135LƯƠNG VĨNH LONG19T1182.50DH
690.1911505310140TRẦN THỊ PHƯƠNG NHI19T1183.61DH
691.1911505310142VÕ XUÂN PHÚC19T1182.50DH
692.1911505310144TRẦN ANH QUÂN19T1183.11DH
693.1911505310148TRẦN THIỆN TÂM19T1182.61DH
694.1911505310149VÕ QUANG TẤN19T1182.89DH
695.1911505310147NGUYỄN CÔNG TẠN19T1182.67DH
696.1911505310161TRƯƠNG CÔNG THÀNH19T1182.78DH
697.1911505310162ĐỖ HUỲNH NGỌC THẾ19T1182.56DH
698.1911505310164HUỲNH VĂN THỊNH19T1182.56DH
699.1911505310165NGUYỄN THỊ THOA19T1182.78DH
700.1911505310166NGUYỄN VĂN THUẤN19T1183.33DH
701.1911505310152VÕ THÀNH TIẾN19T1183.33DH
702.1911505310154NGUYỄN QUỐC TOẢN19T1183.17DH
703.1911505310167TRẦN CÔNG TRƯỜNG19T1183.28DH
704.1911505310156NGUYỄN NGỌC 19T1152.73DH
705.1911505310158LÊ QUỐC TUẤN19T1153.53DH
706.1911505310160PHAN HỮU TƯỜNG19T1182.67DH
707.1911505310169NGUYỄN HOÀNG VIỆT19T1182.72DH
708.1911505310170LÊ THỊ TRÚCVY19T1183.00DH
709.1911505310202ĐỖ HỒNG ÂN19T2153.27DH
710.1911505310208PHẠM VĂN ĐÔNG19T2153.20DH
711.1911505310211HOÀNG QUANG ĐỨC19T2182.67DH
712.1911505310210NGUYỄN XUÂN ĐỨC19T2153.20DH
713.1911505310213NGÔ ĐÌNH HOÀNG 19T2182.56DH
714.1911505310214ĐẶNG CHÍ HIẾU19T2182.89DH
715.1911505310217NGUYỄN VĂN HÒA19T2183.72DH
716.1911505310218NGUYỄN VĂN HOÀN19T2183.28DH
717.1911505310222DƯƠNG TRÍ HÙNG19T2182.83DH
718.1911505310227TRẦN THỊ LAN HƯƠNG19T2182.89DH
719.1911505310224NGUYỄN QUANG HUY19T2182.72DH
720.1911505310229TRẦN VĂN KHÁNH19T2183.17DH
721.1911505310231PHẠM KHUYẾN19T2152.60DH
722.1911505310232NGUYỄN HOÀNG KẾ LONG19T2183.50DH
723.1911505310233NGUYỄN KIÊM LỰC19T2182.94DH
724.1911505310234DƯƠNG THỊ MIÊN19T2183.61DH
725.1911505310236HUỲNH TẤN MINH19T2183.28DH
726.1911505310241TƯỞNG THỊ MỸ NGA19T2183.56DH
727.1911505310242NGUYỄN THÀNH NHÂN19T2182.78DH
728.1911505310245ĐOÀN NGỌC PHÚ QUỐC19T2183.00DH
729.1911505310246NGUYỄN VĂN QUỲNH19T2183.00DH
730.1911505310248BÙI VĂN SỶ19T2183.11DH
731.1911505310257HÀ VĂN THANH19T2182.50DH
732.1911505310258PHAN THỊ THANH THẢO19T2153.40DH
733.1911505310260PHẠM VĂN THIÊN19T2182.56DH
734.1911505310265NGUYỄN CÔNG THUẬN19T2183.67DH
735.1911505310267NGUYỄN THỊ PHI THƯƠNG19T2153.73DH
736.1911505310266NGUYỄN THỊ THU THỦY19T2183.06DH
737.1911505310253NGUYỄN THỊ CẨM 19T2183.17DH
738.1911505310256NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN19T2183.39DH
739.1911505310270NGUYỄN QUỐC 19T2183.39DH
740.1911505310271NGUYỄN THỊ NHƯ Ý19T2183.72DH
741.1911505510113LÊ BÙI HẢI ĐĂNG19TDH1212.81DH
742.1911505510115NGUYỄN CÔNG HIẾU19TDH1212.76DH
743.1911505510125NGUYỄN TRUNG LONG19TDH1213.00DH
744.1911505510127NGUYỄN VĂN NAM19TDH1212.86DH
745.1911505510129HOÀNG ĐÌNH PHÚC19TDH1212.62DH
746.1911505510130NGUYỄN DUY PHƯƠNG19TDH1213.10DH
747.1911505510134TÔ NHẬT TÂN19TDH1212.95DH
748.1911505510141NGUYỄN CHIẾN THẮNG19TDH1212.86DH
749.1911505510142NGUYỄN ĐỨC THẮNG19TDH1212.86DH
750.1911505510140TRẦN VĂN THẢO19TDH1193.63DH
751.1911505510144NGUYỄN CHÍ THIỆN19TDH1212.62DH
752.1911505510145NGUYỄN VĂN THỊNH19TDH1212.62DH
753.1911505510148NGUYỄN TẤT VĂN19TDH1212.52DH
754.1911505510201TRẦN LÊ ĐỨC AN19TDH2203.40DH
755.1911505510203ĐỖ THÀNH THIÊN ÂN19TDH2182.78DH
756.1911505510206LÊ HỒNG CHÂU19TDH2203.00DH
757.1911505510205MAI MẠNH CƯỜNG19TDH2182.89DH
758.1911505510210HÀ TIẾN ĐẠT19TDH2202.80DH
759.1911505510211TRẦN HOÀNG HẢI19TDH2183.00DH
760.1911505510212PHAN HOÀNG HẢI19TDH2203.40DH
761.1911505510216NGÔ ĐĂNG HÙNG19TDH2183.50DH
762.1911505510220TRẦN NGUYỄN ANH KHOA19TDH2202.70DH
763.1911505510221DƯƠNG THANH LÂM19TDH2202.70DH
764.1911505510222NGÔ ĐỨC LÂM19TDH2202.80DH
765.1911505510250NGUYỄN VĂN LINH19TDH2202.65DH
766.1911505510224NGUYỄN TRÍ LỘC19TDH2172.53DH
767.1911505510227NGUYỄN HOÀI NAM19TDH2183.11DH
768.1911505510232NGUYỄN THÀNH NHÂN19TDH2202.50DH
769.1911505510234NGÔ VĂN QUANG19TDH2202.80DH
770.1911505510235LÊ XUÂN SANG19TDH2203.00DH
771.1911505510238NGUYỄN VĂN THÔNG19TDH2173.47DH
772.1911505510239LÊ THANH TRÍ19TDH2202.85DH
773.1911505510240CAO HỮU TRỌNG19TDH2203.25DH
774.1911505510241NGUYỄN CAO TRỌNG19TDH2202.60DH
775.1911505510242ĐỖ VĂN TRUNG19TDH2202.80DH
776.1911505510236PHẠM ANH TUẤN19TDH2202.65DH
777.1911505510237NÔNG VĂN TÙNG19TDH2202.80DH
778.1911505510247HOÀNG QUỐC VIỆT19TDH2203.20DH
779.1911505510248NGUYỄN PHI 19TDH2182.94DH
780.1911507110103ĐỖ THỊ NGỌC HẰNG19VL1213.48DH
781.1911506110118LÊ GIA HUY19XD1192.68DH
782.1911506110123HOÀNG VĂN LÂM19XD1232.70DH
783.1911506110130NGUYỄN PHÚ NHÂN19XD1192.89DH
784.1911506110136VÕ TUẤN PHƯƠNG19XD1232.83DH
785.1911506110207LÊ PHÚC ĐIỀN19XD2192.53DH
786.1911506110214NGUYỄN TIẾN HOÀNG19XD2232.70DH
787.1911506110215LƯƠNG THANH HUY19XD2192.53DH
788.1911506110220NGUYỄN KHẢI19XD2192.53DH
789.1911506110224LÊ PHAN HÀ NAM19XD2193.00DH
790.1911506110226TRẦN HỮU NGHĨA19XD2193.26DH
791.1911506110233NGUYỄN ANH TÀI19XD2232.52DH
792.1911506110241NGUYỄN VĂN THỊNH19XD2192.58DH
793.1911506110243PHẠM VĂN THỨC19XD2192.84DH
794.161250413135NGUYỄN DUYPHƯƠNG16C132.67CD
795.161250413137Nguyễn Minh Quang16C1183.00CD
796.161250413203Phạm Văn Minh Bảo16C2162.75CD
797.161250413312Lương Hỷ16C314.00CD
798.161250413315NGUYỄN BÁLÂM16C353.00CD
799.161250413337PHAN TRƯƠNG ĐINHSỬU16C3162.50CD
800.161250413353NGUYỄN VĂN TUẤN16C314.00CD
801.161250443125NGUYỄN HỒNG SƠN16CDT113.00CD
802.161250443126PHẠM VIỄN THANH16CDT113.00CD
803.161250443132LÊ VĂN TRÀ16CDT113.00CD
804.161250443204TRẦN MINH CHIẾN16CDT2153.13CD
805.161250443236NGUYỄN XUÂN TUẤN16CDT214.00CD
806.161250513104LÊ ĐÌNH ÁNH BÌNH16D114.00CD
807.161250513117Lương Bá Huân16D182.50CD
808.161250513119PHẠM VĂN HƯNG16D1113.00CD
809.161250513217ĐINH NGỌC KHANH16D163.67CD
810.161250513223Đặng Nhật Minh16D153.20CD
811.161250513131Lê Thanh Phong16D114.00CD
812.161250513232NGUYỄN PHẠM CÔNG QUỐC16D162.67CD
813.161250513233Trương Tâm Quốc16D114.00CD
814.161250513149NGUYỄN SĨ MINH TUẤN16D123.50CD
815.161250513401NGUYỄN HOÀI BẢO16D2103.10CD
816.161250513338TẠ VĂNTÂY16D272.71CD
817.161250513442NGUYỄN VIẾT THẬP16D223.50CD
818.161250513448ĐẶNG MINH TUẤN16D2182.83CD
819.161250513212PHAN XUÂN HOÀNG16D383.25CD
820.161250513428NGUYỄN VĂN PHÚC16D383.12CD
821.161250513140VÕ VĂN TIÊN16D4143.07CD
822.161250513510NGUYỄN ĐỨC HÙNG16D553.00CD
823.161250513516HÀ DUY NGUYÊN16D553.00CD
824.161250513519TRẦN LONG NHẬT16D553.00CD
825.161250423119NGUYỄN CÔNG HIẾU16DL113.00CD
826.161250423152LÊ THỊ ANH THƯ16DL124.00CD
827.161250423215Trương Huy Hậu16DL262.50CD
828.161250423222NGUYỄN VĂN HOÀNG16DL213.00CD
829.161250423248VÕ VĂN SƠN16DL263.00CD
830.161250423316NGUYỄN THANH HÙNG16DL3172.71CD
831.161250423358 NGUYỄN VĂN THỊNH16DL362.67CD
832.161250423368NGUYỄN ĐỨC VIỆT16DL3162.81CD
833.161250423451TRỊNH LƯƠNG THÀNH16DL4182.56CD
834.161250423464NGUYỄN VĂN TÚC16DL482.50CD
835.161250423508ĐẶNG TIẾN DŨNG16DL513.00CD
836.161250523103TRẦN VĂN ĐỒNG16DT114.00CD
837.161250523112NGUYỄN ĐẮC PIN16DT113.00CD
838.161250523124NGUYỄN LÊ 16DT142.50CD
839.161250713101NGUYỄN THANH ĐÔNG16H183.75CD
840.161250713102NGUYỄN NỮ LỆ GIANG16H183.12CD
841.161250713107ĐINH THỊ NHI16H183.12CD
842.161250713108NGÔ VĂN NHỚ16H133.00CD
843.161250713110NGUYỄN THỊ CHÂU THU16H142.50CD
844.161250713111NGÔ VĂN THƯƠNG16H183.75CD
845.161250543124Ngô Thị Thương16HQ1143.86CD
846.161250733108LÊ THỊ HẰNG16HTP113.00CD
847.161250723109LÊ THỊ MY16MT123.00CD
848.161250723110NGUYỄN THỊ NHƯ16MT123.00CD
849.161250723114TRẦN THỊ THẠCH16MT183.00CD
850.161250433105NGUYỄN TRỌNG BÌNH16N1143.29CD
851.161250433114HỒ NGỌCHẢO16N1162.50CD
852.161250433128TRẦN HOÀNG DUY KHÁNH16N142.50CD
853.161250433157Đoàn Ngọc Việt16N123.00CD
854.161250433160Nguyễn Thành Xuân16N1182.50CD
855.161250433262Nguyễn Tấn Linh16N234.00CD
856.161250433242NGUYỄN THANH SINH16N2142.57CD
857.161250433258VÕ TẤN VÀNG16N223.00CD
858.161250533165Nguyễn CươngQuyết16T1142.93CD
859.161250533201ĐẶNG THU ANH16T254.00CD
860.161250533212TRẦN THỊ HIỆP16T254.00CD
861.161250533259VÕ THỊ NGỌCNA16T253.00CD
862.161250533248NGUYỄN VĂN TRƯỜNG16T253.00CD
863.161250533251VÕ ANH TUẤN16T272.71CD
864.161250533304TẠ QUANG CHÍNH16T354.00CD
865.161250533313PHAN THANH HÂN16T394.00CD
866.161250533322Lê Hoàng Khanh16T3112.55CD
867.161250533327NGUYỄN THỊ NGHĨA16T354.00CD
868.161250533329Dương Phạm Thảo Nguyên16T354.00CD
869.161250533334ĐOÀN MINHPHƯỚC16T353.00CD
870.161250533335TRƯƠNG QUANGPHƯƠNG16T3172.53CD
871.161250533338Lê Quốc Tài16T353.00CD
872.161250533345PHẠM THỊ THÚY16T353.00CD
873.161250533360NGUYỄN ĐÌNHTRÍ16T3133.15CD
874.161250533355Nguyễn Như Vũ16T3132.92CD
875.161250533442Lê Viết Thiệt16T432.67CD
876.161250533454NGUYỄN VĂN VINH16T482.75CD
877.161250533508NGUYỄN HỮU ĐÔNG16T553.00CD
878.161250533520NGUYỄN VĨNHKHÁNH16T554.00CD
879.161250533523VĂN KIẾM16T554.00CD
880.161250533526Hoàng Trọng Lanh16T584.00CD
881.161250533530NGUYỄN GIA HOÀNG MỸ16T5143.36CD
882.161250533541PHAN VĂN THÂN16T554.00CD
883.161250533555TRẦN HOÀNGVỸ16T553.00CD
884.161250633132Phạm Hoàng NguyênCát16XC1202.90CD
885.161250633106TRẦN LÊ KHÁNH LONG16XC1202.70CD
886.161250633109TRƯƠNG NGỌC16XC1152.80CD
887.161250633110VÕ VĂN NHỰT16XC153.00CD
888.161250633125TRẦN CÔNG TUẤN16XC153.00CD
889.161250633124ĐẶNG MINH TUẤN16XC1173.35CD
890.161250633126Huỳnh Văn Tuyên16XC173.00CD
891.171250413104NGUYỄN TUẤNBẢO17C1183.33CD
892.171250413106LÊ ĐỨCBÌNH17C1223.68CD
893.171250413108LÊ ĐĂNGĐẠT17C1202.65CD
894.171250413111NGUYỄN NGỌCHẢI17C1193.16CD
895.171250413112TRƯƠNG MAI THANHHIẾU17C1213.14CD
896.171250413117NGUYỄN VĂNHUY17C1133.00CD
897.171250413116HÀ HỮUHUY17C1183.11CD
898.171250413125VÕ THÀNHNHƠN17C1172.82CD
899.171250413129NGUYỄN VĂNSANG17C1143.57CD
900.171250413130BÙI KHẮCSƠN17C1262.92CD
901.171250413135PHANTHÀNH17C1173.12CD
902.171250413138VĂN VIẾT MINHTHÔNG17C1142.93CD
903.171250413151TRẦN VĂNTUẤN17C1222.55CD
904.171250413148HOÀNG THANHTÙNG17C1212.76CD
905.171250413149NGUYỄN VĂNTÙNG17C1193.16CD
906.171250413158HỒ CHÍVỸ17C1153.27CD
907.171250413159LÊ VĂNYÊN17C1223.00CD
908.171250413201ĐOÀN NGỌCẨN17C2212.95CD
909.171250413209HÀ HOÀNG17C2153.87CD
910.171250413211PHẠM QUỐCCƯỜNG17C2193.16CD
911.171250413210NGUYỄN QUỐCCƯỜNG17C2222.64CD
912.171250413215ĐẶNG QUANGĐỨC17C2113.00CD
913.171250413217NGUYỄN VĂN DUYHẢI17C2202.65CD
914.171250413264LÊ QUỐCKHÁNH17C2212.52CD
915.171250413230LÊ TRƯƠNG BẰNGNAM17C2242.96CD
916.171250413239NGUYỄN ĐÌNH MINHTÁM17C2182.50CD
917.171250413242NGUYỄN TẤNTHẢO17C2173.24CD
918.171250413246NGUYỄN QUỐCTHIÊN17C2202.50CD
919.171250413247LÊ VĂNTHỌ17C2183.33CD
920.171250413251PHẠM ANHTIÊN17C2252.76CD
921.171250413303CAO VĂNCHUNG17C3162.94CD
922.171250413306TRẦN XUÂNCƯỜNG17C3192.89CD
923.171250413308LÊ HUỲNHĐỨC17C3162.69CD
924.171250413309NGUYỄN QUỐCDŨNG17C3242.71CD
925.171250413318HUỲNH VĂN GIAHUY17C3162.69CD
926.171250413327VÕ VĂNLỘC17C3212.52CD
927.171250413329TRẦN VĂNLONG17C354.00CD
928.171250413332BÙI THANHNAM17C3272.78CD
929.171250413336HỒ VĂNQUỐC17C3222.82CD
930.171250413355BÙI VĂNTRƯƠNG17C3143.14CD
931.171250413402ĐINH HOÀNGANH17C4212.86CD
932.171250413404PHAN HỮUBÌNH17C4202.90CD
933.171250413415PHẠM VĂNHIỆP17C4183.39CD
934.171250413422PHẠM HẢI QUỐCHUY17C4272.74CD
935.171250413431NGUYỄN NGỌCNAM17C4262.96CD
936.171250413432NGUYỄN VĂNNGHĨA17C4222.68CD
937.171250413433ĐỖ NGUYỄN DUYNHẤT17C4172.76CD
938.171250413437NGUYỄN ANHQUỐC17C4173.18CD
939.171250413438TRẦN DUYSA17C4222.77CD
940.171250413439NGUYỄN TAMTÂM17C4183.06CD
941.171250413441NGUYỄN THÁITHANH17C4222.59CD
942.171250413444NGUYỄN VĂNTHỌ17C4212.81CD
943.171250413454HUỲNH NGỌCVƯƠNG17C4263.58CD
944.171250443103NGÔ VĂNĐẠT17CDT1152.80CD
945.171250443107NGUYỄN CÔNGHẬU17CDT1172.94CD
946.171250443117NGUYỄN TIẾNKHẢI17CDT1222.95CD
947.171250443130TRẦNTÂN17CDT1202.75CD
948.171250443137ĐẶNG CAOTHIÊN17CDT1183.33CD
949.171250443141THÂN QUỐCTRÌNH17CDT1173.12CD
950.171250443142HÀ QUANGTRƯỜNG17CDT1232.57CD
951.171250443147TRẦN ĐÌNHÝ17CDT1183.11CD
952.171250443202TRẦN THẾBẢO17CDT2173.24CD
953.171250443204ĐOÀN CÔNGĐẪU17CDT2172.71CD
954.171250443207PHẠM THANHĐỨC17CDT2212.62CD
955.171250443209NGUYỄN DUYHOÀN17CDT2232.87CD
956.171250443248LÂM THANHHOÀNG17CDT2152.60CD
957.171250443210LÊ QUỐCHOÀNG17CDT2182.94CD
958.171250443220NGUYỄN NGỌCNGHĨA17CDT2163.44CD
959.171250443245PHẠM QUANGQUÂN17CDT2162.88CD
960.171250443224LÊ ĐỨCQUANG17CDT2162.75CD
961.171250443226NGUYỄN VĂNSANG17CDT2263.15CD
962.171250443230NGUYỄN VĂNTHÀNH17CDT2163.00CD
963.171250443234TĂNG VĂNTHIỀU17CDT2342.65CD
964.171250443238ĐỖ VIẾTTRUNG17CDT2163.00CD
965.171250443240HUỲNH VĂNTÙNG17CDT2142.71CD
966.171250513102LÊ THÀNHAN17D1163.06CD
967.171250513160PHAN PHƯỚCDŨNG17D1262.54CD
968.171250513207CHÂU NGỌC ANHDUY17D1182.78CD
969.171250513209NGUYỄN VĂNHÀO17D1223.41CD
970.171250513115HUỲNH VĂNHƯƠNG17D1163.38CD
971.171250513117TRẦN DƯƠNG MINHHUY17D1162.75CD
972.171250513152LÊ THỌKHÔI17D1182.89CD
973.171250513220TRẦN VĂNLỘC17D1303.03CD
974.171250513222TRẦN ĐỨCLƯƠNG17D1252.76CD
975.171250513352NGUYỄN ĐỨCNGHĨA17D1193.95CD
976.171250513226PHẠM TRỌNGNGHĨA17D1202.60CD
977.171250513130LÊ VĂNPHONG17D1213.00CD
978.171250513131DƯƠNG HIỂNPHÚ17D1272.67CD
979.171250513229NGUYỄN HỮUPHÚ17D1192.58CD
980.171250513230NGUYỄN HỮUPHƯỚC17D1193.05CD
981.171250513132HỒ TRIỆUQUÂN17D1163.06CD
982.171250513154PHẠM PHÚTHẮNG17D1242.54CD
983.171250513138NGUYỄN VĂNTHÀNH17D1182.89CD
984.171250513241NGUYỄN DUYTHUẬN17D1202.90CD
985.171250513328HOÀNG PHAN NGỌCTÌNH17D1212.52CD
986.171250513149ĐINH XUÂNVIỄN17D1193.05CD
987.171250513148TRẦN VĂNVIỆT17D1153.27CD
988.171250513246NGÔ MẬUVIỆT17D1163.00CD
989.171250513150TRẦN LÊ17D1213.24CD
990.171250513501LÊ HẢIANH17D2193.21CD
991.171250513451NGUYỄN VĂNHÙNG17D2233.48CD
992.171250513424 HỒ TRUNGNGHĨA17D2193.53CD
993.171250513525LÊ KHÁNHNGỌC17D2153.13CD
994.171250513528TRẦN TẤNNHẬT17D2183.78CD
995.171250513427NGUYỄN VĂNNHỰT17D2183.50CD
996.171250513429NGUYỄN NGỌCPHƯƠNG17D2232.57CD
997.171250513450TRẦN NGUYỄN XUÂNPHƯƠNG17D2162.62CD
998.171250513532BÙI HỒNGQUÂN17D2182.72CD
999.171250513430PHẠM TRUNGQUÂN17D2203.30CD
1000.171250513437PHAN PHÚTHIỆN17D2262.50CD
1001.171250513543ĐOÀN NGỌCTHỦY17D2192.95CD
1002.171250513331NGUYỄN VĂNTỎ17D2223.73CD
1003.171250513440BÙI TÁTRI17D2193.79CD
1004.171250513546HỖ SỸTRUYỀN17D2203.25CD
1005.171250513446PHẠM NGUYỄN MINHTUẤN17D2213.43CD
1006.171250513342NGUYỄN PHÚCTUYÊN17D2182.61CD
1007.171250513447NGUYỄN HOÀIVÕ17D2203.70CD
1008.171250513201NGUYỄN VĂNAN17D3263.15CD
1009.171250513502NGUYỄN VĂNANH17D3213.05CD
1010.171250513302BÙI LƯUBÌNH17D3173.12CD
1011.171250513505TRẦN HỮUCHƯƠNG17D3183.61CD
1012.171250513105HOÀNG VĂNĐẠT17D3203.10CD
1013.171250513107NGUYỄN THANHĐỨC17D3203.05CD
1014.171250513510NGUYỄN VĂNĐỨC17D3243.21CD
1015.171250513455PHẠM TẤNHẢI17D3223.45CD
1016.171250513109PHẠM HỒNGHẢI17D3203.10CD
1017.171250513514NGUYỄN THANHHẢI17D393.44CD
1018.171250513111NGUYỄN HỮUHỌC17D3213.05CD
1019.171250513114TRẦN NGUYỄN HẢIHƯNG17D3203.35CD
1020.171250513123NGUYỄN KIMLỢI17D3242.88CD
1021.171250513124PHAN TẤNLỢI17D3163.69CD
1022.171250513125NGUYỄN HOÀNGLƯU17D3203.25CD
1023.171250513537CAO CHIẾNTHẮNG17D372.57CD
1024.171250513538NGUYỄN VĂNTHÀNH17D3222.82CD
1025.171250513552ĐOÀN THANHTỨ17D3212.90CD
1026.171250513444TRỊNH VĂNTUÂN17D3213.05CD
1027.171250513147NGUYỄN VĂNÚT17D3163.31CD
1028.171250513448NGUYỄN HOÀNG17D3222.68CD
1029.171250513457VÕ VĂN HOÀILINH17D483.38CD
1030.171250513419TRẦN ĐẠOLƯƠNG17D4212.95CD
1031.171250513522NGUYỄN VĂNLUYỆN17D4252.88CD
1032.171250513523NGÔ TRƯƠNGMẠNH17D4223.05CD
1033.171250513526TRẦN NHẬTNGUYÊN17D4152.73CD
1034.171250513530NGUYỄN TÀIPHÁT17D4232.57CD
1035.171250513143LÊ TRUNGTRỌNG17D493.56CD
1036.171250513350NGÔ TRƯỜNGVIÊN17D4163.06CD
1037.171250513340TRẦN QUỐCVỸ17D4223.41CD
1038.171250423160Nguyễn ThànhAn17DL1152.73CD
1039.171250423156ĐOÀN QUANGÃNH17DL1223.73CD
1040.171250423103PHẠM QUỐCCƯỜNG17DL1123.75CD
1041.171250423104TRƯƠNG QUANGĐẠT17DL1202.75CD
1042.171250423107PHẠM HOÀNGHẢO17DL1252.60CD
1043.171250423108TRƯƠNG ĐỨC TRUNGHIẾU17DL1173.06CD
1044.171250423110LÊ MINHHOÀNG17DL1203.35CD
1045.171250423111TRẦN THANHHOÀNG17DL1263.15CD
1046.171250423113ĐẶNG QUỐCHƯNG17DL1203.25CD
1047.171250423120ĐÀO HỮU NHẬTLINH17DL1133.31CD
1048.171250423121PHẠM VĂNLỘC17DL1172.88CD
1049.171250423122LƯƠNG THẾLUẬN17DL1202.90CD
1050.171250423124LÊ VĂNNAM17DL1242.92CD
1051.171250423123CAO HẢINAM17DL1182.67CD
1052.171250423125ĐÀO MINHNHẬT17DL1193.32CD
1053.171250423131NGUYỄN VĂNPHÚC17DL1182.56CD
1054.171250423129HUỲNH PHẠM TRỌNGPHƯƠNG17DL1202.85CD
1055.171250423133NGUYỄN HỮUQUỐC17DL1203.60CD
1056.171250423134ĐOÀN VĂNSÁU17DL1222.59CD
1057.171250423135NGUYỄN NGỌC BATÂY17DL1243.12CD
1058.171250423142NGUYỄN VĂNTIẾN17DL1213.14CD
1059.171250423146NGÔ VĂNTRUNG17DL1243.00CD
1060.171250423149LƯƠNG NGUYỄNVĂN17DL1193.00CD
1061.171250423153NGUYỄN HỮU17DL1192.89CD
1062.171250423213VĂN HOÀIDUY17DL2232.96CD
1063.171250423218TRƯƠNG VIỆTHOÀNG17DL2182.89CD
1064.171250423222LÊ CANHHUY17DL2133.54CD
1065.171250423224NGUYỄN TRƯỜNGKHÁNH17DL2172.94CD
1066.171250423225NGUYỄN HOÀILÂM17DL2193.11CD
1067.171250423228NGUYỄN HẢINAM17DL2143.29CD
1068.171250423239PHAN HOÀNGTHẠCH17DL2193.16CD
1069.171250423240NGUYỄN VĂNTHANH17DL2203.30CD
1070.171250423242LÊ QUANGTHÔNG17DL2252.56CD
1071.171250423243NGUYỄN VĂNTHÔNG17DL2243.00CD
1072.171250423245TRỊNH XUÂNTIẾN17DL2183.22CD
1073.171250423252TRẦN ANHTUẤN17DL2203.05CD
1074.171250423255NGUYỄN QUỐCVIỆT17DL2232.70CD
1075.171250423256ĐẶNG VĂNVINH17DL2232.61CD
1076.171250423306NGUYỄN NGỌCĐỨC17DL393.56CD
1077.171250423307LÊ TRỌNGDUY17DL3112.73CD
1078.171250423311VÕ THANHHẬU17DL3202.80CD
1079.171250423314LÊ TRUNGHIẾU17DL383.00CD
1080.171250423315NGÔ TRỌNGHIẾU17DL3232.91CD
1081.171250423316NGUYỄN VĂNHIẾU17DL3183.11CD
1082.171250423313CAO THANHHIẾU17DL3163.00CD
1083.171250423322LÊ THANHLÀNH17DL3203.00CD
1084.171250423325PHAN THÀNHLỢI17DL3163.38CD
1085.171250423328PHẠM VĂNMÃNG17DL3133.15CD
1086.171250423335NHAN NGỌCSỰ17DL3322.66CD
1087.171250423338NGUYỄN MINHTHẮNG17DL3262.62CD
1088.171250423339ĐẬU TRỌNGTHÀNH17DL364.00CD
1089.171250423341TRẦN MINHTHI17DL3202.60CD
1090.171250423342LÊ ĐỨCTHỊNH17DL3193.05CD
1091.171250423344NGUYỄN MINHTHUẬN17DL3203.00CD
1092.171250423345TRẦN VĂNTIÊN17DL3183.28CD
1093.171250423346NGUYỄN VĂNTÍN17DL3123.33CD
1094.171250423402PHAN HỮUBẢO17DL4232.70CD
1095.171250423404DU QUỐCCƯỜNG17DL4153.73CD
1096.171250423412ĐINH THANH17DL433.00CD
1097.171250423413VÕ VĂNHIẾU17DL4233.13CD
1098.171250423416ĐINH VĂNHÙNG17DL4143.64CD
1099.171250423418NGUYỄN ĐỨCHỮU17DL4192.58CD
1100.171250423419ĐOÀN NGỌCHUY17DL4212.81CD
1101.171250423420NGÔ VĂNHUY17DL4232.96CD
1102.171250423422TRẦN PHẠM VĂNKHOA17DL4293.00CD
1103.171250423423TRẦN HOÀNGKIỆT17DL4223.05CD
1104.171250423426NGÔ XUÂNNAM17DL4173.59CD
1105.171250423428NGUYỄN TRỌNGNGHĨA17DL4332.61CD
1106.171250423432LÊ QUANGPHÚ17DL4243.04CD
1107.171250423456NGÔ ĐỨCTOÀN17DL4163.38CD
1108.171250423444VĂN ĐỨC17DL4192.95CD
1109.171250423446TRƯƠNG VĂNTƯỜNG17DL4223.09CD
1110.171250423450TRẦN VĂN17DL4183.39CD
1111.171250423502LÊ VĂN XUÂNANH17DL5172.53CD
1112.171250423504NGUYỄN NGỌCBÌNH17DL5163.25CD
1113.171250423506TRẦN ĐÌNHCÔNG17DL5202.55CD
1114.171250423508PHẠM VĂNĐẠI17DL5222.77CD
1115.171250423519RLANKHAI17DL5202.90CD
1116.171250423523PHAN VĂN TƯỜNGNGHĨA17DL533.00CD
1117.171250423524LÊ VĂNNGUYÊN17DL5183.33CD
1118.171250423529ĐỖ HẠSINH17DL5182.89CD
1119.171250423540NGUYỄN VĂNTHUẤN17DL5203.40CD
1120.171250423541NGÔ HOÀNGTIẾN17DL5172.53CD
1121.171250423542NGUYỄN NGỌCTRÌNH17DL513.00CD
1122.171250423544LÊ DUYTRUNG17DL5212.76CD
1123.171250423543TRẦN NHẬTTRƯỜNG17DL5212.62CD
1124.171250423554TRẦN QUỐCVƯƠNG17DL5222.55CD
1125.171250523101HỒ VĂNDƯỠNG17DT1202.95CD
1126.171250523102VŨ XUÂNHẢO17DT1213.00CD
1127.171250523103VÕ THÀNHHƯNG17DT1212.81CD
1128.171250523124NGUYỄN MẠNHHUY17DT1202.85CD
1129.171250523108NGUYỄN THÀNHLINH17DT1202.95CD
1130.171250523113PHẠM HỮUTÀI17DT1193.37CD
1131.171250523110TRỊNH MINHTÂM17DT1212.52CD
1132.171250523111LÊ NHẬTTÂN17DT1203.45CD
1133.171250523114HỒTIN17DT1203.30CD
1134.171250523115LÊ BÁTRƯỜNG17DT1203.20CD
1135.171250713101PHANBEN17H1243.29CD
1136.171250713105LÊ THÀNHLONG17H1202.85CD
1137.171250543101MAI VĂNANH17HQ1233.00CD
1138.171250543110CHÂU THANHHÒA17HQ1223.05CD
1139.171250543117LÊ THỊ THÚYNGÂN17HQ1143.43CD
1140.171250543136BÙI VĨNHPHI17HQ1143.57CD
1141.171250543132PHAN ĐÌNHTHẮNG17HQ1142.71CD
1142.171250733101TRẦN THỊ HOÀIÂN17HTP1192.95CD
1143.171250733102LÊ THỊ NGỌCANH17HTP1272.52CD
1144.171250733108ĐINH THỊ THÚYGIANG17HTP1173.76CD
1145.171250733110NGUYỄN THANH KIMHOÀNG17HTP1193.21CD
1146.171250733112LÊ THỊLÝ17HTP1193.42CD
1147.171250733113NGUYỄN THỊ ĐÀONGÂN17HTP1172.94CD
1148.171250733114LÊ THỊ THANHNHI17HTP1183.39CD
1149.171250733116HOÀNG THỊ HỒNGNHUNG17HTP1223.14CD
1150.171250733118NGUYỄN THỊ LYNI17HTP1223.14CD
1151.171250733120ĐOÀN MINH ANHTHƯ17HTP1202.95CD
1152.171250733123VÕ THỊ KIMTUYẾN17HTP1203.90CD
1153.171250733124LÊ THỊ THANHTUYẾT17HTP1173.59CD
1154.171250733125NGUYỄN KIM17HTP1262.65CD
1155.171250653107HOÀNG THỊ HẢIVÂN17KT1172.71CD
1156.171250433102LÊ THẠCCHIẾN17N1162.88CD
1157.171250433103LÊ VĂNCƯỜNG17N1182.56CD
1158.171250433107LÊ PHƯỚCĐỨC17N1182.67CD
1159.171250433145BÙI VĂNHIỂN17N1142.50CD
1160.171250433111HOÀNG VĂNHIẾU17N1162.50CD
1161.171250433115NGUYỄN VĂNLINH17N1242.50CD
1162.171250433116NGUYỄN VĂNMINH17N1232.61CD
1163.171250433143TRỊNH THANHTHỊNH17N1192.68CD
1164.171250433129NGUYỄN VĂNTIÊN17N1202.50CD
1165.171250433137HOÀNG VĂNTIẾN17N1162.88CD
1166.171250433133TRẦN LÊ NGUYỄNVI17N1183.22CD
1167.171250433201NGUYỄN NHẬTAN17N2153.60CD
1168.171250433202NGUYỄN NHẬTANH17N2153.13CD
1169.171250433203VĂN ANHBẰNG17N2202.80CD
1170.171250433236LÊ VĂN QUỐCĐẠT17N2172.94CD
1171.171250433211NGUYỄN QUANGHUY17N2183.00CD
1172.171250433215NGUYỄN CÔNGMẪN17N2202.60CD
1173.171250433216ĐỖ TRỌNGMÃO17N2172.82CD
1174.171250433218PHẠM XUÂNNAM17N2253.04CD
1175.171250433231TRẦN VĂNTRỌNG17N2203.15CD
1176.171250433244NGUYỄN THANH17N2152.73CD
1177.171250433233MAI ĐỨCVĂN17N2192.89CD
1178.171250663102ĐÀO THỊ THANHHƯƠNG17QX1282.71CD
1179.171250663103PHAN NGUYỄN THANHQUANG17QX1183.83CD
1180.171250663105HỒ ĐÌNHTHUY17QX1193.05CD
1181.171250533102VÕ CÔNGCHIẾN17T1253.32CD
1182.171250533103NGUYỄN PHÚC NHẬTCHƯƠNG17T1223.68CD
1183.171250533106BÙI XUÂNĐẮC17T1213.38CD
1184.171250533110PHẠM TIẾNDŨNG17T1173.24CD
1185.171250533111NGUYỄN VĂNDUY17T1222.77CD
1186.171250533119TRẦN PHƯỚCHƯNG17T1202.90CD
1187.171250533121NGUYỄN VĂN QUỐCHUY17T1212.76CD
1188.171250533120NGUYỄN ĐỨCHUY17T1202.60CD
1189.171250533130NGUYỄN HỮU ANHLAI17T1193.00CD
1190.171250533131LÊ VĂNMINH17T1143.57CD
1191.171250533146TRẦN VĂNSƠN17T1202.50CD
1192.171250533149NGUYỄN VĂNTHÀNH17T1172.88CD
1193.171250533159NGUYỄN HOÀNGTỨ17T1232.57CD
1194.171250533201VÕ THỊ NHẬTANH17T2172.59CD
1195.171250533209NGUYỄN ĐỨCDUY17T2143.57CD
1196.171250533262TRẦN CÔNG TUẤNNGHĨA17T2173.00CD
1197.171250533238NGUYỄN THÀNHPHONG17T2172.59CD
1198.171250533241ĐỖ VĂNSANG17T2162.62CD
1199.171250533271TRẦN THỊ THANHTÂM17T2192.68CD
1200.171250533243TRẦN ĐÌNHTHẮNG17T2192.58CD
1201.171250533246LÊ SỸTHÀNH17T2152.53CD
1202.171250533250MAI NGỌCTHIỆN17T2212.57CD
1203.171250533269LÊ THỊTRINH17T2172.59CD
1204.171250533373UNG NHO HOÀNGBẢO17T3153.33CD
1205.171250533309NGUYỄN TẤNĐẠT17T3153.33CD
1206.171250533313ĐÀO MINHĐỨC17T3263.15CD
1207.171250533314LÊ HUỲNHĐỨC17T3183.17CD
1208.171250533316LÊ VĂNDŨNG17T3172.94CD
1209.171250533321HỒ VĂNHIẾU17T3153.00CD
1210.171250533327TRẦN MINHHÙNG17T3163.50CD
1211.171250533330NGUYỄN VINHHUY17T3192.84CD
1212.171250533334CHÂU VÕ THÙYLINH17T3202.70CD
1213.171250533335NGUYỄN PHÚCLỘC17T3152.60CD
1214.171250533337NGUYỄN THỊ KIMNGÂN17T3153.13CD
1215.171250533342CÙ TRỊNHPHI17T3142.71CD
1216.171250533368TRẦN ĐÌNHVƯƠNG17T3263.54CD
1217.171250533402NGUYỄN VĂN GIABẢO17T4152.67CD
1218.171250533408PHAN TẤNĐẨU17T4142.93CD
1219.171250533412NGUYỄN NGỌCHẢI17T4162.56CD
1220.171250533418VÕ MINHHÒA17T4192.63CD
1221.171250533462NGÔ SỸHOÀN17T4233.30CD
1222.171250533429NGUYỄN THÀNHNAM17T4232.87CD
1223.171250533432NGUYỄN VĂN ĐỨCNHẬT17T4142.86CD
1224.171250533443NGUYỄN THÀNHTÀI17T4163.50CD
1225.171250533446NGUYỄN VĂNTHÀNH17T4153.13CD
1226.171250533448VÕ THỊ THANHTHUYỀN17T4162.62CD
1227.171250533450ĐỖ THANHTOÀN17T4222.59CD
1228.171250533455NGUYỄN ĐÌNHTUÂN17T4153.40CD
1229.171250533458LÊ THỊVANG17T4152.67CD
1230.171250533503NGUYỄN THÀNHCANG17T5153.27CD
1231.171250533508NGUYỄN THỊ THUĐÀO17T5153.27CD
1232.171250533509PHANĐỊNH17T5183.06CD
1233.171250533517NGUYỄN ĐẮCHÒA17T5153.27CD
1234.171250533522VĂN ĐỨCHUY17T5142.79CD
1235.171250533525LÊ HỮU QUỐCKHÁNH17T5212.67CD
1236.171250533526BÙI QUANGLÂM17T5232.96CD
1237.171250533534HỒNG QUANGMỸ17T5222.77CD
1238.171250533539TRƯƠNG QUANGNHÂN17T5192.79CD
1239.171250533549NGUYỄN QUANGTHIỆN17T5232.87CD
1240.171250633117NGUYỄN ĐỨCCƯỜNG17XC1233.26CD
1241.171250633102HUỲNH PHILONG17XC1202.90CD
1242.171250633104NGUYỄN VĂNNĂM17XC1233.04CD
1243.171250633107TRẦN VĂNPHÚC17XC1222.73CD
1244.171250633105NGUYỄN VĂNPHƯỚC17XC1242.96CD
1245.171250633106NGUYỄN THANHPHƯƠNG17XC1193.00CD
1246.171250633108BLINGRAĐÔ17XC1153.40CD
1247.171250633115PHẠM NGỌCSÁCH17XC1173.88CD
1248.171250633111 NGUYỄN THANHTRUNG17XC1202.90CD
1249.171250613107DƯƠNG VĂNĐẠO17XD1232.74CD
1250.171250613112NGUYỄN NGỌCGIANG17XD1252.60CD
1251.171250613160HUỲNH NGỌCHIỂN17XD1252.72CD
1252.171250613123NGUYỄN GIÁONAM17XD1193.16CD
1253.171250613139PHẠM VĂNTHANH17XD1172.65CD
1254.171250613138NGUYỄN VĂNTHÀNH17XD1252.64CD
1255.171250613147TRẦN MINHTRUNG17XD1162.88CD
1256.171250613155NGUYỄN TẤNÝ17XD1202.50CD
1257.171250643103NGUYỄN TIẾNĐĂNG17XH1232.65CD
1258.171250643106TRẦN MINHHẢI17XH1203.65CD
1259.171250643109NGUYỄN QUANGHƯNG17XH1192.89CD
1260.171250643111TRẦN NGỌCHUỲNH17XH1212.62CD
1261.171250643120VÕ VĂNNHIỀU17XH1212.95CD
1262.171250643123NGUYỄN THANHTHƯƠNG17XH1182.61CD
1263.171250643125MAI QUANGTRUNG17XH1212.67CD