1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách sinh viên được nhận thư khen của Hiệu trưởng do kết quả học tập tốt trong HK 118

Sinh viên có tên dưới đây sẽ được thư khen của Hiệu trưởng do có kết quả học tập tốt học kỳ 118, đồng thời sẽ được dự xét học bổng khuyến khích học tập.

STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpSố TCĐTBCCấp
1.1711504110102CHÂU NGỌC BẮC17CTM1202.68DH
2.1711504110153Nguyễn NgọcHảo17CTM1252.83DH
3.1711504110114TRƯƠNG TUẤN HOÀI17CTM1192.67DH
4.1711504110154NGUYỄN QUANGHỢP17CTM1212.60DH
5.1711504110160LƯU ĐÌNH QUANG17CTM1222.71DH
6.1711504110129LÊ QUANG TÂM17CTM1202.68DH
7.1711504110139HUỲNH NGỌC TRÍ17CTM1202.79DH
8.1711505110103NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH17HTD1233.05DH
9.1711505110137NGUYỄN TIẾN PHƯƠNGNAM17HTD1213.00DH
10.1711505110120TẠ ĐĂNG ANH PHÁP17HTD1202.58DH
11.1711505110123HỒ MINH QUÝ17HTD1202.68DH
12.1711505210137MAI TẤNTÀI17HTD1222.95DH
13.1711505110135LÊ MINHTRUNG17HTD1202.68DH
14.1711505110131HUỲNH NGỌC TÙNG17HTD1202.63DH
15.1711505110138NGUYỄN VĨNHTƯỜNG17HTD1182.88DH
16.1711505110105NGUYỄN THÀNH CHÍNH17KTDT1192.78DH
17.1711505210103LÊ VĂN CHƯƠNG17KTDT1222.62DH
18.1711505210106PHAN MẠNH CƯỜNG17KTDT1192.50DH
19.1711505110107ĐINH TIẾN ĐẠT17KTDT1193.06DH
20.1711505110108MAI NGỌC ĐỨC17KTDT1212.70DH
21.1711505210107NGUYỄN HÀ GIA HẬU17KTDT1193.67DH
22.1711505110112DƯƠNG ĐÌNH HIẾU17KTDT1193.22DH
23.1711505110144NGỌ VĂNKHÁN17KTDT1193.61DH
24.1711505210115TRẦN HỮU LỘC17KTDT1212.90DH
25.1711505210116VÕ HỒNG NAM17KTDT1222.52DH
26.1711505210122VÀNG MINH TUẤN ANH TÀI17KTDT1233.45DH
27.1711505110129NGUYỄN VĂN THƯƠNG17KTDT1173.12DH
28.1711505110134PHẠM VƯƠNG17KTDT1212.85DH
29.1711506110105HUỲNH ANH KIỆT17KTXD1212.60DH
30.1711506110108NGUYỄN LỤC17KTXD1222.52DH
31.1711504210110NGUYỄN PHƯỚC DĨNH17OTO1203.10DH
32.1711504210108NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG ĐỨC17OTO1193.06DH
33.1711504210118LÊ VĂN HIẾU17OTO1162.73DH
34.1711504210116CAO ĐỨC HIẾU17OTO1202.55DH
35.1711504210119TRẦN XUÂN HOÀ17OTO1213.00DH
36.1711504210124BÙI VIẾT LÃM17OTO1192.50DH
37.1711504210149LÊ MINH TRƯỜNG17OTO1192.61DH
38.1711504210155HUỲNH HUY 17OTO1233.00DH
39.1711504210204LÊ VĂN CẢNH17OTO2242.57DH
40.1711504210258Hoàng ThanhĐạt17OTO2203.58DH
41.1711504210267TRẦN PHƯỚCDINH17OTO2243.35DH
42.1711504210209PHAN HỒNG ĐỨC17OTO2192.61DH
43.1711504210210PHẠM TIẾN DŨNG17OTO2213.25DH
44.1711504210211NGUYỄN TRẦN HY HIẾN17OTO2212.80DH
45.1711504210216PHAN QUANG HƯNG17OTO2193.22DH
46.1711504210256BÙI NGUYỄN TIẾNHUY17OTO2212.90DH
47.1711504210219NGUYỄN HỒ NHẬT KHÁNH17OTO2213.40DH
48.1711504210257HỒ HỒNGPHI17OTO2213.10DH
49.1711504210264PHẠM QUỐCPHI17OTO2233.27DH
50.1711504210232TRƯƠNG PHI17OTO2202.74DH
51.1711504210237DƯƠNG NGỌC QÚI17OTO2203.16DH
52.1711504210247TRẦN NHẤT THIÊN17OTO2202.55DH
53.1711504210251ĐỖ VĂN TỨ17OTO2203.16DH
54.1711504210252PHẠM ĐỨC ANH TUẤN17OTO2222.76DH
55.1711505510101DƯƠNG VĂN ĐỨC17TDH1203.00DH
56.1711505510105TRẦN ĐẶNG ANH KHẢI17TDH1213.15DH
57.1711505510107NGUYỄN VĂN LINH17TDH1212.95DH
58.1711505510113LÊ ĐẶNG THÁI PHONG17TDH1203.26DH
59.1711505510116NGUYỄN ĐẠI THANH QUỐC17TDH1203.05DH
60.1711505510117ĐINH VĂN SỸ17TDH1172.62DH
61.1711505510123HUỲNH ĐỨC THỐNG17TDH1183.06DH
62.1711505510124PHAN VĂN TIẾN17TDH1192.56DH
63.1811504110119Nguyễn Lương Huy18C1182.72DH
64.1811504110117Nguyễn Hoàng Huy18C1182.56DH
65.1811504110128Nguyễn Xuân Lũy18C1183.11DH
66.1811504110136Hồ Đắc Sơn18C1182.50DH
67.1811504110140Trần Văn Thịnh18C1182.56DH
68.1811504110211Lê Văn Dương18C2182.50DH
69.1811504110213Nguyễn Đăng Hậu18C2183.22DH
70.1811504110216Nguyễn Hữu Hùng18C2183.28DH
71.1811504110217Phạm Sỹ Hùng18C2182.50DH
72.1811504110223Nguyễn Văn Khánh18C2182.67DH
73.1811504110233Lê Hồng Phong18C2182.61DH
74.1811504110234Trương Công Phú18C2183.17DH
75.1811504110235Lê Chí Quang18C2182.50DH
76.1811504110236Hồ Kim Quý18C2182.56DH
77.1811504110241Phan Thế Thành18C2182.72DH
78.1811504110247Lương Văn Tiến18C2183.06DH
79.1811504110353Võ Đức Hiếu18C3182.61DH
80.1811504110317Trần Quang Khánh18C3182.61DH
81.1811504110327Lê Tấn Nhật18C3182.67DH
82.1811504110336Hồ Duy Tấn18C3183.06DH
83.1811504110350Nguyễn Minh Tuấn18C3182.78DH
84.1811504410107Ngô Thành Đạt18CDT1182.56DH
85.1811504410112Nguyễn Ngọc Dũng18CDT1182.67DH
86.1811504410138Phan Duy MẪn18CDT1182.67DH
87.1811504410162Lê Anh Tuấn18CDT1183.00DH
88.1811504410204Lê Văn Công18CDT2182.72DH
89.1811504410209Mai Văn Doãn18CDT2193.05DH
90.1811504410245Nguyễn Minh Quang18CDT2182.50DH
91.1811504410253Trần Thăng Thiên Thắng18CDT2182.89DH
92.1811505120101Nguyễn Công Chung18D1183.17DH
93.1811505120102Nguyễn Tấn Công18D1182.56DH
94.1811505120104Hồ Thành Đạt18D1182.89DH
95.1811505120105Nguyễn Văn Dét18D1182.83DH
96.1811505120109Phạm Văn DuẪn18D1183.17DH
97.1811505120113Trần Văn Giỏi18D1182.89DH
98.1811505120114Nguyễn Hữu Hải18D1182.78DH
99.1811505120117Văn Ngọc Hùng18D1182.78DH
100.1811505120128Trần Quang Lĩnh18D1182.67DH
101.1811505120135Trần Huỳnh Gia Nguyên18D1182.78DH
102.1811505120137Phan Tuấn Nhật18D1182.72DH
103.1811505120144Nguyễn Văn Sỹ18D1182.78DH
104.1811505120146Phan Văn Tài18D1182.78DH
105.1811505120148Nguyễn Văn Thành18D1183.06DH
106.1811505120150Nguyễn Thanh Thao18D1182.67DH
107.1811505120151Phạm Kỳ Thiên18D1183.50DH
108.1811505120157Trần Xuân Toàn18D1182.56DH
109.1811505120202Hoàng Như Cương18D2182.89DH
110.1811505120203Nguyễn Đình Đại18D2182.50DH
111.1811505120216Trần Trung Hiếu18D2182.94DH
112.1811505120215Nguyễn Văn Hiếu18D2182.78DH
113.1811505120220Nguyễn Thành Huy18D2182.89DH
114.1811505120221Khải18D2182.67DH
115.1811505120227Nguyễn Thanh Long18D2183.11DH
116.1811505120229Dương Tấn Minh18D2182.89DH
117.1811505120230Lưu Hoài Nam18D2183.78DH
118.1811505120231Trương Văn Nhân18D2183.06DH
119.1811505120233Trần Thanh Phúc18D2182.50DH
120.1811505120235Trần Minh Phương18D2182.61DH
121.1811505120241Trần Đại Thắng18D2183.11DH
122.1811505120242Lê Phạm Vĩnh Thiên18D2183.89DH
123.1811505120243Võ Bá Thịnh18D2183.50DH
124.1811505120244Trương Văn Thương18D2182.72DH
125.1811505120247Trần Văn Toàn18D2182.67DH
126.1811505120252Phan Tấn Trường18D2183.06DH
127.1811505120255Nguyễn MộcTùng18D2183.17DH
128.1811505120256Huỳnh Thái Việt18D2183.33DH
129.1811505120259Trần Tấn Vương18D2182.61DH
130.1811505120260Nguyễn Văn Trường Vỹ18D2182.56DH
131.1811505120302Trần Như Bảo18D3182.94DH
132.1811505120304Phan Anh Châu18D3182.83DH
133.1811505120317Trần Đăng Dương18D3182.67DH
134.1811505120316Thái Bình Dương18D3182.72DH
135.1811505120334Ngô Công Minh18D3182.61DH
136.1811505120336Lương Văn Ngọc18D3182.67DH
137.1811505120338Hoàng Văn Nhật18D3182.50DH
138.1811505120346Đoàn Lê Việt Thắng18D3183.06DH
139.1811505120348Phan Nguyễn Thanh Thiên18D3183.33DH
140.1811505120352Phạm Lê Thuyết18D3183.06DH
141.1811505120355Nguyễn Huy Toàn18D3183.06DH
142.1811504210101Phạm Văn Hoàng Ân18DL1192.63DH
143.1811504210108Hoàng Danh18DL1193.11DH
144.1811504210115Nguyễn Duy Lâm18DL1192.53DH
145.1811504210126Ngô Quang Nguyên18DL1193.21DH
146.1811504210131Trần Anh Quốc18DL1192.53DH
147.1811504210130Tống Duy Quốc18DL1243.62DH
148.1811504210133Nguyễn Văn Quyên18DL1192.74DH
149.1811504210142Đinh Văn Thịnh18DL1193.00DH
150.1811504210201Nguyễn Thành Ân18DL2192.84DH
151.1811504210203Võ Công Bình18DL2192.58DH
152.1811504210205Đào Duy Cường18DL2192.68DH
153.1811504210215Hồ Xuân Hải18DL2192.68DH
154.1811504210221Phan Quang Huy18DL2193.00DH
155.1811504210224Bùi Quốc LỘc18DL2192.84DH
156.1811504210232Lê Văn Phúc18DL2192.89DH
157.1811504210243Lê Doãn Thành18DL2192.79DH
158.1811504210309Võ Đình Hoàng18DL3192.74DH
159.1811504210311Lê Thanh Huy18DL3192.68DH
160.1811504210330Bùi Văn Quý18DL3192.68DH
161.1811504210331Hồ Viết Sang18DL3192.58DH
162.1811504210337Huỳnh Tấn Thọ18DL3192.68DH
163.1811504210339Trần Ngọc Thương18DL3192.74DH
164.1811504210347Nguyễn Anh 18DL3192.63DH
165.1811504210408Trương Công Dụng18DL4192.74DH
166.1811504210413Lê Huy Hậu18DL4193.58DH
167.1811504210418Lê Văn Hữu18DL4193.42DH
168.1811504210419Lê Công Huy18DL4193.53DH
169.1811504210421Phan Văn Khải18DL4192.79DH
170.1811504210437Nguyễn Duy Tấn18DL4213.19DH
171.1811504210440Dương Quang Thất18DL4193.21DH
172.1811504210444Võ Văn Thơi18DL4192.53DH
173.1811504210454Lê Đức Vương18DL4192.53DH
174.1811504210455Nguyễn Xuân18DL4193.00DH
175.1811505410103Phan Hoàng BỬu18DT1172.75DH
176.1811505410121Phan Minh Mẫn18DT1172.50DH
177.1811505410130Nguyễn Đức Thắng18DT1172.50DH
178.1811505410140Nguyễn Văn Tuấn18DT1172.75DH
179.1811505410201Tào Viết Bảo18DT2172.62DH
180.1811505410209Trương Đức Duy18DT2172.62DH
181.1811505410224Lê Trần Thảo My18DT2173.06DH
182.1811505410236Nguyễn Gia Quốc Triển18DT2172.56DH
183.1811505410238Đoàn Công Trọng18DT2172.56DH
184.1811505410241Nguyễn Hữu Tuấn18DT2172.56DH
185.1811505410245Nguyễn Anh Vỹ18DT2172.56DH
186.1811507310102Trần Phước Gia Bảo18HTP1182.61DH
187.1811507310106Nguyễn Đặng Nguyệt Hằng18HTP1183.17DH
188.1811507310107Lê Thị Mỹ Hạnh18HTP1182.94DH
189.1811507310115Phạm Thị Kim Liên18HTP1182.67DH
190.1811507310117Hồ Thị Ái Linh18HTP1182.67DH
191.1811507310116Đỗ Thị Mỹ Linh18HTP1182.78DH
192.1811507310119Nguyễn Thị Lợi18HTP1182.61DH
193.1811507310120Nguyễn Ngọc Long18HTP1182.67DH
194.1811507310121Phạm Thị Hồng Ly18HTP1182.61DH
195.1811507310129Lương Thị Minh Nguyệt18HTP1182.67DH
196.1811507310133Nguyễn Thị Xuân Nhung18HTP1182.72DH
197.1811507310134Nguyễn Thị Phương18HTP1182.67DH
198.1811505310141Nguyễn Thị Như Quỳnh18HTP1182.67DH
199.1811507310137Lê Đặng Minh Thắng18HTP1182.78DH
200.1811507310142Huỳnh Thị Diễm Thuý18HTP1183.00DH
201.1811507310149Nguyễn Đông Trình18HTP1183.17DH
202.1811507310151Phan Thị Thảo Vân18HTP1183.00DH
203.1811507310152Nguyễn Ngọc Vương18HTP1183.39DH
204.1811507210101Võ Nguyễn Thiện Anh18MT1172.65DH
205.1811507210103Trần Quốc Đạt18MT1172.94DH
206.1811507210114Tạ Thị Vi18MT1173.06DH
207.1811504310150Từ Hồng Văn18N1183.11DH
208.1811514110101Lê Minh Anh18SK1192.89DH
209.1811514110103Nguyễn Huy Cường18SK1192.84DH
210.1811514110104Trần Phước Duy18SK1183.33DH
211.1811514110105Huỳnh Thị Mỹ Duyên18SK1182.72DH
212.1811514110110Nguyễn Huy Hoàng18SK1182.94DH
213.1811514110111Hoàng Thị Hương18SK1182.78DH
214.1811514110113Nguyễn Khắc Huy18SK1183.72DH
215.1811514110116Nguyễn Thị Kiều18SK1182.67DH
216.1811514110118Bùi Phước Nguyện18SK1183.50DH
217.1811514110119Lê Đăng Quỳnh18SK1183.61DH
218.1811514110122Nguyễn Thị Mỹ Thuận18SK1182.50DH
219.1811514110123Hồ Tấn Trung18SK1192.63DH
220.1811514110125Nguyễn Hoàng 18SK1173.62DH
221.1811514110126Nguyễn Trần Linh Vương18SK1183.06DH
222.1811507410102Nguyễn Thị Mỹ Hạnh18SU1172.88DH
223.1811507410103Đinh Văn Khang18SU1173.06DH
224.1811507410105Nguyễn Thị Thùy Lương18SU1172.76DH
225.1811507410107Huỳnh Thị Nhi18SU1172.53DH
226.1811505310101Phạm Ngọc Anh18T1182.61DH
227.1811505310102Trần Chí18T1182.78DH
228.1811505310103Trần Hoàng Chung18T1183.67DH
229.1811505310104Nguyễn Đình Cường18T1182.89DH
230.1811505310106Cái Quốc Đạt18T1183.33DH
231.1811505310109Đặng Minh Hiếu18T1183.50DH
232.1811505310112Nguyễn Đăng Khánh Hưng18T1183.39DH
233.1811505310116Nguyễn Ngọc Huy18T1182.94DH
234.1811505310114Bùi Nguyễn Ngọc Huy18T1182.94DH
235.1811505310115Đỗ Lê Huy18T1183.33DH
236.1811505310118Nguyễn Vũ Anh Khoa18T1183.39DH
237.1811505310119Võ Tấn Hoàng Không18T1182.78DH
238.1811505310121Bạch Trung Kiên18T1183.17DH
239.1811505310123Trần Võ Lập18T1183.00DH
240.1811505310124Lê Việt Long18T1182.50DH
241.1811505310125Nguyễn Hoàng Long18T1183.28DH
242.1811505310126Nguyễn Huỳnh Phi Long18T1182.83DH
243.1811505310129Phạm Tiến Long18T1183.17DH
244.1811505310130Nguyễn Thị Mai18T1183.39DH
245.1811505310132Trần Anh Minh18T1182.61DH
246.1811505310131Ngô Kim Hoàng Minh18T1183.61DH
247.1811505310133Đinh Hoàng Ngọc18T1183.28DH
248.1811505310135Võ Quang Nhả18T1183.44DH
249.1811505310137Nguyễn Trọng Nhân18T1183.11DH
250.1811505310140Nguyễn Anh Quân18T1183.06DH
251.1811505310142Võ Văn Thắng18T1183.72DH
252.1811505310143Trần Văn Thanh18T1183.06DH
253.1811505310144Nguyễn Hữu Thịnh18T1182.72DH
254.1811505310145Văn Quý Thọ18T1183.44DH
255.1811505310146Võ Thanh Thoại18T1183.00DH
256.1811505310147Võ Ngọc Trãi18T1183.00DH
257.1811505310150Phan Anh 18T1182.83DH
258.1811505310151Phạm Xuân Tuấn18T1182.72DH
259.1811505310153Lê Xuân Viên18T1182.67DH
260.1811505310201Đặng Việt Anh18T2182.78DH
261.1811505310202Trần Quang Đăng18T2183.06DH
262.1811505310204Nguyễn Đăng Định18T2183.00DH
263.1811505310207Nguyễn Sỹ Dũng18T2183.33DH
264.1811505310209Phạm Tấn Dũng18T2182.89DH
265.1811505310212Trần Nguyễn Phước Duy18T2183.22DH
266.1811505310213Nguyễn Văn Hải18T2183.28DH
267.1811505310221Trần Minh Khoa18T2183.61DH
268.1811505310219Hồ Duy Khoa18T2183.28DH
269.1811505310223Trần Thị Thúy Loan18T2182.56DH
270.1811505310225Nguyễn Văn Long18T2183.17DH
271.1811505310227Trần Hữu Lương18T2182.72DH
272.1811505310228Nguyễn Minh MẪn18T2182.89DH
273.1811505310230Lê Thị Ly Na18T2182.56DH
274.1811505310234Trần Quang Qui18T2182.61DH
275.1811505310235Phạm Minh Quyền18T2182.89DH
276.1811505310236Lê Hữu Quỳnh18T2183.50DH
277.1811505310240Nguyễn Văn Thắng18T2182.89DH
278.1811505310241Phạm Duy Thanh18T2182.89DH
279.1811505310243Võ Thị Hoàng Thư18T2182.94DH
280.1811505310247Nguyễn Duy Tín18T2183.11DH
281.1811505310250Phan Văn Tuấn18T2183.44DH
282.1811505310249Ngô Thanh Tuấn18T2182.56DH
283.1811505310251Hồ Thị Tuyết18T2182.89DH
284.1811505310253Dương Quốc Vương18T2182.78DH
285.1811505310254Nguyễn Văn Quốc Vương18T2183.17DH
286.1811505310301Nguyễn Kim An18T3183.50DH
287.1811505310306Nguyễn Văn Doanh18T3182.50DH
288.1811505310308Dương Xuân DưỠng18T3182.56DH
289.1811505310309Mai Xuân Duy18T3182.61DH
290.1811505310311Phạm Phong Hào18T3182.50DH
291.1811505310314Tăng Thị Diễm Hương18T3182.78DH
292.1811505310315Đỗ Ngọc Quang Huy18T3182.67DH
293.1811505310320Lương Hoàng Lâm18T3182.78DH
294.1811505310321Võ Thị Ánh Lời18T3182.50DH
295.1811505310323Võ Đình Hoàng Long18T3152.60DH
296.1811505310355Trần Duy Nhạn18T3182.50DH
297.1811505310330Nguyễn Thành Nhơn18T3182.56DH
298.1811505310333Trần Gia Phước18T3183.06DH
299.1811505310334Đặng Công Phương18T3182.50DH
300.1811505310336Hồ Hoài Sản18T3152.67DH
301.1811505310342Lê Thị Kim Thoa18T3183.28DH
302.1811505310344Phạm Thị Thu Trang18T3182.67DH
303.1811505310350Nguyễn Hữu Tuấn18T3182.67DH
304.1811505310353Nguyễn Hữu Vọng18T3182.72DH
305.1811505310354Huỳnh Thanh Xuyến18T3182.78DH
306.1811505310405Nguyễn Duy Cường18T4182.61DH
307.1811505310411Nguyễn Thanh Duy18T4182.61DH
308.1811505310412Nguyễn Văn Hiệp18T4182.50DH
309.1811505310414Võ Văn Hiếu18T4182.56DH
310.1811505310424Trương Công Lỉnh18T4183.56DH
311.1811505310455Phan Diệu Mây18T4183.22DH
312.1811505310426Lê Thị Nga18T4182.83DH
313.1811505310442Lê Khánh Thi18T4182.61DH
314.1811505310451Nguyễn Thị Thu Uyên18T4182.56DH
315.1811505310454Huỳnh Thị Thảo Vy18T4183.22DH
316.1811505520102Nguyễn Văn Anh18TDH1182.89DH
317.1811505520106Đặng Quang Chiến18TDH1183.00DH
318.1811505520112Nguyễn Thành Đạt18TDH1182.83DH
319.1811505520114Đặng Quốc Dũng18TDH1183.72DH
320.1811505520116Hoàng Mạnh Hùng18TDH1182.78DH
321.1811505520119Lê Thị Hướng18TDH1182.56DH
322.1811505520127Trà Thắng Lợi18TDH1183.00DH
323.1811505520129Bùi Văn Mai18TDH1182.89DH
324.1811505520134Nguyễn Thanh Phát18TDH1183.28DH
325.1811505520133Nguyễn Khắc Tấn Phát18TDH1182.50DH
326.1811505520135Hoàng Quốc Phong18TDH1183.50DH
327.1811505520141Nguyễn Hùng Quốc18TDH1182.78DH
328.1811505520146Đoàn Văn Thắng18TDH1183.89DH
329.1811505520156Trần Trung Tín18TDH1183.72DH
330.1811505520157Trần Quang Trãi18TDH1182.89DH
331.1811505520158Đặng Nguyễn Quốc Trung18TDH1183.33DH
332.1811505520159Lê Anh Tuấn18TDH1182.67DH
333.1811505520161Phùng Văn Việt18TDH1183.06DH
334.1811505520163Huỳnh Tấn 18TDH1182.83DH
335.1811505520202Nguyễn Hữu Cầu18TDH2182.61DH
336.1811505520207Phạm Thanh Đạt18TDH2182.61DH
337.1811505520208Thái Duy Đoan18TDH2183.28DH
338.1811505520212Nguyễn Ngọc Hiếu18TDH2182.83DH
339.1811505520214Trần Trung Hiếu18TDH2182.67DH
340.1811505520215Nguyễn Văn Hiệu18TDH2182.50DH
341.1811505520216Nguyễn Hồng Hòa18TDH2183.22DH
342.1811505520217Phạm Lê Bảo Hoàng18TDH2183.39DH
343.1811505520219Lê Văn Hùng18TDH2182.94DH
344.1811505520223Hồ Ngọc Phi Khanh18TDH2183.28DH
345.1811505520224Nguyễn Văn Khương18TDH2183.94DH
346.1811505520225Lương Văn Kiên18TDH2182.56DH
347.1811505520229Nguyễn Văn Lộc18TDH2182.89DH
348.1811505520230Lê Thành Long18TDH2182.61DH
349.1811505520231Trần Văn Mới18TDH2183.22DH
350.1811505520232Nguyễn Văn Xuân Mỹ18TDH2183.17DH
351.1811505520233Lương Trung Nam18TDH2183.06DH
352.1811505520235Nguyễn Trọng Nghĩa18TDH2183.17DH
353.1811505520237Lê Trần Khánh Nguyên18TDH2182.67DH
354.1811505520239Phan Thế Nhân18TDH2183.44DH
355.1811505520241Lê Văn Phan18TDH2182.83DH
356.1811505520242Đặng Hoàng Phúc18TDH2183.28DH
357.1811505520266Phạm Văn Sang18TDH2183.22DH
358.1811505520244Phạm Thanh Sang18TDH2182.72DH
359.1811505520245Bùi Thanh Sơn18TDH2183.50DH
360.1811505520247Trương Tấn Tài18TDH2182.61DH
361.1811505520251Lê Công Thiện18TDH2182.94DH
362.1811505520252Nguyễn Văn Thơm18TDH2182.56DH
363.1811505520253Mai Hoàng Quý Thông18TDH2182.61DH
364.1811505520254Phạm Viết Thức18TDH2183.28DH
365.1811505520255Hồ Minh Tiên18TDH2182.61DH
366.1811505520256Nguyễn Văn Tin18TDH2182.56DH
367.1811505520257Nguyễn Xuân Tín18TDH2182.56DH
368.1811505520267Võ Thế Toàn18TDH2182.78DH
369.1811505520258Trần Văn Trung18TDH2182.78DH
370.1811505520260Nguyễn Tiến Tuấn18TDH2182.50DH
371.1811505520264Phan Thanh Vương18TDH2183.17DH
372.1811505520265Trịnh Nguyễn Văn Vương18TDH2183.39DH
373.1811506310116Phạm Văn Muộn18XC1192.63DH
374.1811506120109Nguyễn Bá Dương18XD1193.37DH
375.1811506120135Bùi Lưu Thanh Nhàn18XD1192.53DH
376.1811506120139Nguyễn Hồng Phong18XD1192.63DH
377.1811506120141Nguyễn Tấn Phúc18XD1202.80DH
378.1811506120143Phạm Minh Quang18XD1193.16DH
379.1811506120150Hồ Đức Tâm18XD1193.37DH
380.1811506120152Nguyễn Minh Thái18XD1203.05DH
381.1811506120153Nguyễn Khánh Thân18XD1192.63DH
382.1811506120158Phạm Đức Thịnh18XD1192.63DH
383.1811506120163Nguyễn Quang Trường18XD1192.79DH
384.1811506120229Võ Văn Thành Nghĩa18XD2192.68DH
385.1811506120230Trần Chí Ngọc18XD2192.68DH
386.1811506120245Phạm Văn Sinh18XD2192.79DH
387.1811506120256Đỗ Quốc Thịnh18XD2192.58DH
388.1811506120262Lê Cao Thiện Tính18XD2192.53DH
389.1811506120264Nguyễn Tài Triều18XD2192.79DH
390.1811506410120Phạm Trần Tuấn Việt18XH1202.90DH
391.161250413106NGUYỄN VĂNDỰ16C1183.33CD
392.161250413123HUỲNH THANH 16C1182.72CD
393.161250413126LÊ ĐÌNH LỘC16C1163.56CD
394.161250413141Nguyễn Văn Sâm16C1202.55CD
395.161250413145ĐỖ VĂN THIÊN16C1172.65CD
396.161250413146HUỲNH PHẠM QUÍ THUẬN16C1192.89CD
397.161250413153TRẦN MINH TOÀN16C1243.29CD
398.161250413156LỮ MẬUTRƯỜNG16C1193.37CD
399.161250413158NGÔ TẤN 16C1182.83CD
400.161250413160LÊ VĂN 16C1123.67CD
401.161250413165Nguyễn Triệu Vỹ16C1202.70CD
402.161250413209NGUYỄN VĂN HIẾU16C2203.11CD
403.161250413211ĐINH VĂN HOÀNG16C2162.62CD
404.161250413215NGUYỄN QUỐC HUY16C2202.65CD
405.161250413220Trần Văn Lộc16C2212.76CD
406.161250413222NGUYỄN THÀNH LUÂN16C2173.00CD
407.161250413224NGUYỄN ĐẠI NGHĨA16C2193.79CD
408.161250413229TRẦN VĂN NHƯỜNG16C2163.44CD
409.161250413232VÕ DUY PHONG16C2152.53CD
410.161250413234NGUYỄN VĂN PHƯỚC16C2183.06CD
411.161250413236PHẠM DUY PHƯƠNG16C2193.37CD
412.161250413239Dương Quang Sang16C2162.81CD
413.161250413240LÊ VĂN TÂM16C2243.38CD
414.161250413241PHẠM VĂN TÂM16C2223.09CD
415.161250413249NGUYỄN THANH TRANG16C2173.71CD
416.161250413306NGUYỄN PHỤNG16C3163.31CD
417.161250413308NGUYỄN VĂN HIẾU16C3192.95CD
418.161250413330ĐẶNG HỮU QUỐC16C3193.37CD
419.161250413336LÊ VĂNSƠN16C3213.43CD
420.161250413338CHUNG QUÝ ANHTÀI16C3162.81CD
421.161250413342LÂM QUANG THẢO16C3243.08CD
422.161250413343LÂM QUANG THI16C3203.05CD
423.161250413345Nguyễn Văn Thiên16C3192.89CD
424.161250413348NGUYỄN NGỌC TIẾN16C3183.50CD
425.161250413359TRẦN VĂNVINH16C3183.72CD
426.161250413358NGUYỄN PHƯỚCVINH16C3223.45CD
427.161250443115NGUYỄN ĐẮCMẠNH16CDT1192.58CD
428.161250443117HUỲNH NGỌC NAM16CDT1182.94CD
429.161250443119NGUYỄN CÔNG NHẬT16CDT1223.09CD
430.161250443122NGUYỄN VĂNPHƯỚC16CDT1183.83CD
431.161250443123PHAN VĂN QUỐC16CDT1153.27CD
432.161250443126PHẠM VIỄN THANH16CDT1192.68CD
433.161250443128LÊ TRỌNG ANHTÍCH16CDT1172.76CD
434.161250443135NGUYỄN THÀNH 16CDT1162.94CD
435.161250443138VÕ CÔNG VĂN16CDT1222.55CD
436.161250443139NGUYỄN QUỐC VIỆT16CDT1222.82CD
437.161250443141Hồ Đoàn Anh Vũ16CDT1182.61CD
438.161250443201TRẦN AN16CDT2193.05CD
439.161250443204TRẦN MINH CHIẾN16CDT2192.89CD
440.161250443207NGUYỄN VĂN ĐÔNG16CDT2203.25CD
441.161250443216TRẦN ĐÌNH KHOA16CDT2153.40CD
442.161250443228TrầnThiện16CDT2163.12CD
443.161250443231PHAN ĐÌNH TRÍ16CDT2182.59CD
444.161250443239HỒ VĂN TÙNG16CDT2173.29CD
445.161250513101Đặng Quốc An16D1233.13CD
446.161250513202TRẦN ÐỨC ANH16D1202.50CD
447.161250513306Nguyễn Đức Đạt16D1163.19CD
448.161250513117Lương Bá Huân16D1202.85CD
449.161250513213NGUYỄN DUY HỮU16D1153.13CD
450.161250513123BÙI THANH LÂM16D1202.58CD
451.161250513127NGUYỄN ĐỨCNHIỆM16D1193.32CD
452.161250513235LÊ NHƯ THIÊN SAO16D1163.38CD
453.161250513246Hứa Minh Thu16D1192.53CD
454.161250513148TRẦN PHẠM CÔNG 16D1213.38CD
455.161250513401NGUYỄN HOÀI BẢO16D2162.50CD
456.161250513313Cao Đắc Phong Giang16D283.50CD
457.161250513320PHAN TẤN HƯNG16D2113.45CD
458.161250513324THÁI THÀNH KIỆT16D2193.05CD
459.161250513418NGUYỄN DUYLINH16D2183.06CD
460.161250513420HỒ PHƯỚC LONG16D2173.41CD
461.161250513329Võ Văn Minh16D2163.88CD
462.161250513331NGUYỄN HỮU NGHĨA16D2153.53CD
463.161250513336Trần Văn Quyết16D2153.67CD
464.161250513440Huỳnh Thanh16D2202.65CD
465.161250513445Nguyễn Nam Trung16D2182.50CD
466.161250513449Thái Văn16D2203.20CD
467.161250513309TRẦN VĂN ĐÔNG16D3163.44CD
468.161250513122NGUYỄN ANH KIỆT16D3192.95CD
469.161250513255ĐINH VĂNLẬP16D3192.63CD
470.161250513220Phan Công Lộc16D3202.58CD
471.161250513333PHAN NGỌC NGHĨA16D3192.63CD
472.161250513423HUỲNH THÁI NHÀN16D3182.61CD
473.161250513130LÊ HỒNGPHONG16D3212.57CD
474.161250513335LÊ VĂN QUÝ16D3232.52CD
475.161250513242Nguyễn Quang Hoài Thanh16D3202.70CD
476.161250513303TRẦN VĂN CHÍNH16D4172.71CD
477.161250513110NGUYỄN THANH HẢI16D4183.22CD
478.161250513209ĐỖ MINHHIẾU16D4173.06CD
479.161250513219LÊ QUỐC KHÁNH16D4192.58CD
480.161250513421Lê Ngọc Nam16D4202.65CD
481.161250513128TRẦN THANH PHẬN16D4163.38CD
482.161250513136VÕ VIẾT THANH16D4173.41CD
483.161250513139NGUYỄN KHẮC THUẬN16D4163.50CD
484.161250513501LÊ MINH CHÁNH16D5222.68CD
485.161250513502Nguyễn Văn Dinh16D5223.14CD
486.161250513506NGUYỄN HỮU HẠNH16D5223.36CD
487.161250513513Nguyễn Vũ Lân16D5223.68CD
488.161250513518Nguyễn Thành Nhân16D5193.74CD
489.161250513519TRẦN LONG NHẬT16D5253.56CD
490.161250513525NGUYỄN NGỌC SONG16D5182.89CD
491.161250513527VÕ TẤN TÂN16D5222.82CD
492.161250513529HUỲNH NGỌC THÔNG16D5203.00CD
493.161250513530NGUYỄN THẠCH THÔNG16D5242.67CD
494.161250513533NGUYỄN ĐÌNH TRUNG16D5202.80CD
495.161250423103DƯƠNG MINH CƯỜNG16DL1203.10CD
496.161250423107VŨ XUÂN ĐẠT16DL1253.04CD
497.161250423115TÔ TRƯỜNG HÂN16DL1213.33CD
498.161250423116Nguyễn Châu Hạt16DL1202.68CD
499.161250423118TRẦN TRUNG HẬU16DL1183.06CD
500.161250423122Lê Đức Dương Hưng16DL1202.75CD
501.161250423124NGUYỄN XUÂN HUY16DL1203.15CD
502.161250423129DOÃN BÁ KỲ16DL1252.72CD
503.161250423131ĐINH THANH LIÊM16DL1192.68CD
504.161250423133LÊ BÌNH MINH16DL1212.76CD
505.161250423135Nguyễn Duy Nam16DL1202.55CD
506.161250423139PHẠM PHÚ NGUYÊN16DL1202.65CD
507.161250423142NGUYỄN VĂN PHONG16DL1222.77CD
508.161250423141HỒ SỶ PHONG16DL1202.75CD
509.161250423169Từ MinhPhương16DL1182.50CD
510.161250423144NGUYỄN MINH QUANG16DL1202.63CD
511.161250423148NGUYỄN VĂN CHÍ THÀNH16DL1202.80CD
512.161250423153NGUYỄN MINH TOÀN16DL1172.94CD
513.161250423157Nguyễn Xuân Trung16DL1202.50CD
514.161250423167TRẦN NHƯ Ý16DL1222.55CD
515.161250423203QUÁCH THÁI CAN16DL2292.96CD
516.161250423204LÊ VĂN CHIẾN16DL2123.50CD
517.161250423210Nguyễn Văn Định16DL2153.87CD
518.161250423213VÕ VĂN DŨNG16DL2183.28CD
519.161250423214TRƯƠNG THANH HẢI16DL274.00CD
520.161250423219VÕ VĂN HIẾU16DL283.88CD
521.161250423227CAO XUÂN KHÁNH16DL2252.76CD
522.161250423228LÊ XUÂN KHÁNH16DL2193.06CD
523.161250423230HOÀNG XUÂN LINH16DL2173.76CD
524.161250423231Lê Văn Lĩnh16DL2253.40CD
525.161250423235HUỲNH CÔNG MINH16DL2143.07CD
526.161250423236NGUYỄN NGỌC MINH16DL2113.64CD
527.161250423238HUỲNH QUỐC MỸ16DL2242.92CD
528.161250423241PHẠM ĐỒNG PHI16DL2192.63CD
529.161250423242BLING HỮU PHƯỚC16DL2133.62CD
530.161250423243Nguyễn Văn Quân16DL2202.50CD
531.161250423245HUỲNH TIẾN QUANG16DL2183.44CD
532.161250423248VÕ VĂN SƠN16DL2203.00CD
533.161250423250TRƯƠNG KHẮC TÂN16DL2203.15CD
534.161250423252NGUYỄN HỒNG THẮNG16DL2173.35CD
535.161250423257LÊ NGUYỄN ĐÌNH TIẾN16DL2173.06CD
536.161250423258TRẦN THANH TRÍ16DL2193.63CD
537.161250423267PHẠM QUỐC VƯƠNG16DL2242.54CD
538.161250423266HUỲNH NGỌC VƯƠNG16DL2162.81CD
539.161250423303Nguyễn Hữu Hoàng Anh16DL3143.21CD
540.161250423302HUỲNH ĐỨC ANH16DL3202.75CD
541.161250423304BÙI VĂN CHIẾN16DL3212.62CD
542.161250423305LÊ QUANG CƯỜNG16DL3153.40CD
543.161250423308TRỊNH QUỐC ĐẠT16DL3203.05CD
544.161250423315Trần Văn Hoàn16DL3173.76CD
545.161250423324Vũ Phương Lâm16DL373.00CD
546.161250423326HỒ VĂN LINH16DL3242.88CD
547.161250423328LÊ VĂN LỢI16DL3152.73CD
548.161250423332NGUYỄN HỮU NAM16DL3243.29CD
549.161250423333PHẠM HOÀNG NAM16DL3143.71CD
550.161250423334ĐINH TRỌNG NGHĨA16DL3172.82CD
551.161250423341NGUYỄN QUỐC PHƯỚC16DL3263.31CD
552.161250423344NGUYỄN MẬU ANH QUỐC16DL3183.39CD
553.161250423350LA DƯƠNG QUỐC THẮNG16DL3162.75CD
554.161250423356LÊ XUÂN THIỆN16DL3183.61CD
555.161250423358NGUYỄN VĂN THỊNH16DL3242.79CD
556.161250423363VÕ VĂN TUẤN16DL3102.80CD
557.161250423364LÊ THANH TÙNG16DL3143.14CD
558.161250423365NGUYỄN VĂN TƯỜNG16DL3172.71CD
559.161250423366BÙI TRỌNG TY16DL3152.93CD
560.161250423406BÙI HỮU CƯỜNG16DL4202.80CD
561.161250423411LÊ HUỲNH ĐỨC16DL4213.38CD
562.161250423413Nguyễn Đình Mạnh Duy16DL4172.76CD
563.161250423416Võ Thanh Hải16DL4203.00CD
564.161250423415ĐỖ VĂN HẢI16DL4202.90CD
565.161250423417NGUYỄN VĂN HẬU16DL4212.95CD
566.161250423418NGUYỄN HIỂN16DL4183.67CD
567.161250423434LÊ ĐỨC MẪN16DL4153.60CD
568.161250423438MAI VĂN NHỚ16DL4193.16CD
569.161250423439Lê Thanh Nhựt16DL4163.00CD
570.161250423440PHAN VĂN NIÊN16DL4202.95CD
571.161250423442NGUYỄN THIỆN PHI16DL4203.00CD
572.161250423445LÊ HỒNG QUANG16DL4173.24CD
573.161250423446Đặng Văn Sơn16DL4242.83CD
574.161250423450NGÔ QUỐC THẮNG16DL4222.95CD
575.161250423455NGÔ XUÂN TRIỀU16DL4182.72CD
576.161250423456BÙI DUY TRÌNH16DL4192.53CD
577.161250423457LÊ ANH TRUNG16DL4162.88CD
578.161250423458VƯƠNG THANH TRUNG16DL4202.75CD
579.161250423459PHẠM VĂN TỤ16DL4193.11CD
580.161250423461LÊ ANH TUẤN16DL4202.53CD
581.161250423466LÊ QUỐC VIỆT16DL4202.70CD
582.161250423501MAI TUẤN ANH16DL5193.00CD
583.161250423503Tống Duy Cao16DL5222.95CD
584.161250423504NGUYỄN QUANG CHÁNH16DL5192.79CD
585.161250423507Vũ Thành Đạt16DL5223.77CD
586.161250423512GIANG16DL5182.61CD
587.161250423522NGUYỄN CÔNG HƯNG16DL5143.71CD
588.161250423524LÊ VĂN KHÁNH16DL5183.17CD
589.161250423525HUỲNH VĂN KHOA16DL5203.20CD
590.161250423526Phạm Lê Thanh Lâm16DL5252.72CD
591.161250423528HỒ VĂN LONG16DL5173.06CD
592.161250423530PHÙNG TẤN MINH16DL5213.05CD
593.161250423543Trương Duy Kiều Thạch16DL5202.55CD
594.161250423546LÊ CÔNG THÀNH16DL5163.38CD
595.161250423551NGUYỄN LÊ THỤC16DL5223.05CD
596.161250423552NGUYỄN VĂN THỨC16DL5162.75CD
597.161250423553TRẦN VĂN TIÊN16DL5153.47CD
598.161250423554NGUYỄN VĂN TIẾN16DL5163.12CD
599.161250423555LÊ VĂN TÍNH16DL5203.05CD
600.161250423560NGUYỄN VĂN TUẤN16DL5172.88CD
601.161250423563Võ Quốc Việt16DL5192.63CD
602.161250423564Cao Xuân 16DL5202.80CD
603.161250523102NGUYỄN VĂN CHƯƠNG16DT1202.89CD
604.161250523103TRẦN VĂN ĐỒNG16DT1232.83CD
605.161250523104HOÀNG PHÚ ĐỨC16DT1263.77CD
606.161250523122NGUYỄN NGỌCHẢI16DT1213.00CD
607.161250523126BÙI VĂNHỮU16DT1243.17CD
608.161250523109Võ Bá Lộc16DT1252.76CD
609.161250523111Trương Công Phước16DT1192.63CD
610.161250523119LÊ THANH TRƯNG16DT1212.86CD
611.161250523124NGUYỄN LÊ 16DT1193.11CD
612.161250713101NGUYỄN THANH ĐÔNG16H1192.82CD
613.161250713102NGUYỄN NỮ LỆ GIANG16H1212.63CD
614.161250713106NGUYỄN VĂN NHẬT16H1212.53CD
615.161250713108NGÔ VĂN NHỚ16H1192.76CD
616.161250713111NGÔ VĂN THƯƠNG16H1193.29CD
617.161250543111Phạm Thị Bích Hòa16HQ1202.60CD
618.161250543122PHÙNG THỊ KIM THU16HQ1153.33CD
619.161250543133Lê QuyếtToàn16HQ1182.72CD
620.161250543135Huỳnh Tấn16HQ1192.68CD
621.161250733153LÊ NGUYỄN THANHCẨM16HTP1173.65CD
622.161250733104BÙI TRANG ĐẠT16HTP1183.28CD
623.161250733152BÙI THỊDIỄM16HTP1192.95CD
624.161250733156Trương Thị HồngDiệp16HTP1192.84CD
625.161250733105TRẦN MỸ DUNG16HTP1163.56CD
626.161250733107NGUYỄN THANH HẢI16HTP1192.74CD
627.161250733108LÊ THỊ HẰNG16HTP1162.81CD
628.161250733109ĐOÀN THỊ MINHHIẾU16HTP1172.94CD
629.161250733110TRẦN THỊ KIM HỒNG16HTP1192.74CD
630.161250733113NGUYỄN THỊ THÚY HUỲNH16HTP1183.83CD
631.161250733114TRẦN THỊ ANH KHUYÊN16HTP1183.11CD
632.161250733116PHẠM THỊ LỆ16HTP1202.95CD
633.161250733115NGUYỄN THỊ MỸ LỆ16HTP1153.53CD
634.161250733117NGUYỄN THỊ LIÊN16HTP1183.50CD
635.161250733155Nguyễn Thị ThuLiên16HTP1183.89CD
636.161250733119Nguyễn Thị Mỹ Linh16HTP1192.68CD
637.161250733157Nguyễn Thị HiềnLương16HTP1242.67CD
638.161250733122Đỗ Thị Thanh Mai16HTP1173.35CD
639.161250733124BÙI THỊ KIỀU MY16HTP1202.85CD
640.161250733126LÊ THỊ NGUYÊN NGÂN16HTP1173.41CD
641.161250733127Nguyễn Thị Hoàng Ngân16HTP1183.11CD
642.161250733128THÁI THỊ NGÂN16HTP1163.19CD
643.161250733132NGUYỄN THỊNHUNG16HTP1173.29CD
644.161250733135NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG16HTP1163.38CD
645.161250733134LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG16HTP1193.05CD
646.161250733137NGUYỄN XUÂN QUỲNH16HTP1193.37CD
647.161250733140PHẠM THỊ HỒNG THẮM16HTP1193.05CD
648.161250733142HUỲNH THỊ MỸ THUẬN16HTP1203.05CD
649.161250733143NGUYỄN THỊ THUÝ16HTP1153.00CD
650.161250733144TRẦN THỊ THÚY16HTP1183.44CD
651.161250733147VÕ THỊ TRANG16HTP1153.07CD
652.161250733146NGUYỄN THỊ THÙYTRANG16HTP1163.56CD
653.161250733145LÊ THỊ THÙY TRANG16HTP1173.71CD
654.161250733148HUỲNH THỊ TUYẾT16HTP1173.18CD
655.161250733149NGUYỄN THỊ CẨM VÂN16HTP1222.59CD
656.161250733151LÊ THỊ NHƯ Ý16HTP1153.47CD
657.161250653102ĐINH VĂN CƯỜNG16KT1203.38CD
658.161250653103VŨ THỊ DUNG16KT1182.86CD
659.161250653106TĂNG THỊ HÀ LAN16KT1203.06CD
660.161250653111Bùi Văn Phương16KT1223.06CD
661.161250653108NGÔ QUỐC THẮNG16KT1183.21CD
662.161250653109HUỲNH XUÂNTHẢO16KT1233.00CD
663.161250653110Nguyễn Minh Tứ16KT1222.94CD
664.161250723113NGUYỄN VĂN THẠCH16MT1232.91CD
665.161250723117Lê Thị Bích Trâm16MT1242.75CD
666.161250433105NGUYỄN TRỌNG BÌNH16N1192.63CD
667.161250433108PHAN HẢI DƯƠNG16N1212.90CD
668.161250433111LÊ VIẾT HÂN16N1172.59CD
669.161250433120Lê Đại Hoàn16N1162.88CD
670.161250433121Phạm Văn Hùng16N1212.52CD
671.161250433166NGUYỄN VĂNHỮU16N1192.95CD
672.161250433127NGUYỄN VĂN KHÁNH16N1152.80CD
673.161250433130VÕ TÀILINH16N1203.50CD
674.161250433134Nguyễn Xuân Nghĩa16N1182.89CD
675.161250433144NGÔ VĂN TÂM16N1163.12CD
676.161250433143HỒ QUÝ TÂM16N1163.12CD
677.161250433145HOÀNG VĂN THẮNG16N1202.60CD
678.161250433147ĐỖ VĂNTHÀNH16N1223.23CD
679.161250433157Đoàn Ngọc Việt16N1222.82CD
680.161250433158VÕ MẬU VIỆT16N1172.71CD
681.161250433202PHAN TRUNGANH16N2172.94CD
682.161250433203NGUYỄN CHÍ BẢO16N2192.58CD
683.161250433208THÁI HOÀNG CHINH16N2192.53CD
684.161250433212TRẦN VĂN 16N2202.80CD
685.161250433214NGUYỄN VĂN HÀO16N2162.62CD
686.161250433216Huỳnh Hoàng Hiếu16N2202.80CD
687.161250433224HUỲNH NGỌC LÊN16N2172.94CD
688.161250433225Nguyễn Ngọc Linh16N2192.95CD
689.161250433262Nguyễn Tấn Linh16N2172.59CD
690.161250433233TRƯƠNG HỮU NHƠN16N2222.67CD
691.161250433241NGUYỄN VĂNSÁNG16N2202.75CD
692.161250433245TRẦN VĂNTHÔNG16N2182.56CD
693.161250433248NGUYỄN ĐĂNG TIẾN16N2192.58CD
694.161250433251TRẦN CAO TRUYỀN16N2193.37CD
695.161250433253Lương Văn Tứ16N2242.54CD
696.161250433258VÕ TẤN VÀNG16N2162.69CD
697.161250743102NGUYỄN THỊ YẾN DUYÊN16SH1192.79CD
698.161250743106HUỲNH THỊLIÊN16SH1192.89CD
699.161250743108TRẦN HOÀI PHƯƠNG THẢO16SH1213.00CD
700.161250743110TRẦN MINH THƯ16SH1243.29CD
701.161250533104Nguyễn Đức Minh Cường16T1183.17CD
702.161250533110LÊ VĂN DUY16T1183.11CD
703.161250533165Nguyễn CươngQuyết16T1182.72CD
704.161250533234NGUYỄN VĂN PHƯƠNG16T2193.05CD
705.161250533246DƯƠNG THỊ TRÚC16T2152.87CD
706.161250533249PHẠM ANH 16T2222.55CD
707.161250533304TẠ QUANG CHÍNH16T3182.89CD
708.161250533308TRỊNH VĂNĐẠT16T3143.36CD
709.161250533313PHAN THANH HÂN16T3193.37CD
710.161250533324TRƯƠNG THỊ MỸ LIÊN16T3183.00CD
711.161250533327NGUYỄN THỊ NGHĨA16T3193.00CD
712.161250533329Dương Phạm Thảo Nguyên16T3192.63CD
713.161250533332ĐẶNG THỊ KIM OANH16T3163.00CD
714.161250533334ĐOÀN MINHPHƯỚC16T3203.00CD
715.161250533345PHẠM THỊ THÚY16T3182.89CD
716.161250533407NGUYỄN HUY ĐỨC16T4183.56CD
717.161250533409TÁN THỊ 16T4142.71CD
718.161250533414NGUYỄN SỸ HÙNG16T4202.90CD
719.161250533413LÂM VĂN HÙNG16T4152.93CD
720.161250533419NGUYỄN THẾ LÂN16T4202.85CD
721.161250533424Hồ Văn Nhân16T4192.79CD
722.161250533443NGÔ VĂN THỊNH16T4182.78CD
723.161250533460Nguyễn Thị Trang16T4173.24CD
724.161250533450TRẦN VĂN 16T4162.94CD
725.161250533451PHAN DOÃN16T4182.94CD
726.161250533454NGUYỄN VĂN VINH16T4162.56CD
727.161250533513ĐINH VĂN HẢO16T5153.53CD
728.161250533520NGUYỄN VĨNHKHÁNH16T5163.56CD
729.161250533534HUỲNH PHÚ QUỐC16T5142.93CD
730.161250533541PHAN VĂN THÂN16T5202.60CD
731.161250533542HUỲNH TẤN THÀNH16T5162.56CD
732.161250533543TRẦN TÀI TIÊN16T5193.26CD
733.161250533548HỒ THANH TÙNG16T5202.90CD
734.161250633103DƯƠNG BÁ CƯỜNG16XC1223.00CD
735.161250633107NGUYỄN THẾ NĂNG16XC1213.24CD
736.161250633112DƯƠNG QUANG SÁNG16XC1213.24CD
737.161250633114NGUYỄN VĂN TÀI16XC1242.92CD
738.161250613103NGUYỄN VĂN CẦU16XD1222.59CD
739.161250613109NGUYỄN HOÀNG GIANG16XD1222.59CD
740.161250613116LỮ ĐÌNH KHƯƠNG16XD1202.50CD
741.161250613122HỒ VĂN LIỆU16XD1193.00CD
742.161250613168Nguyễn VănNghĩa16XD1253.16CD
743.161250613129TRẦN ĐÌNH NHU16XD1192.95CD
744.161250613148Trần Văn Trí16XD1203.05CD
745.161250643101PHẠM NGỌC CHÁNH16XH1173.18CD
746.161250643102TRẦN QUÝ ĐIN16XH1193.58CD
747.161250643103CÁI QUỐC VIỆT ĐỨC16XH1203.15CD
748.161250643105Nguyễn Xuân Hoàng16XH1222.50CD
749.161250643109VÕ THỊ KIỀU OANH16XH1183.33CD
750.161250643116TỪ CHÍ THANH16XH1222.68CD
751.161250643121Nguyễn Văn 16XH1233.22CD
752.171250413107PHAN ĐÌNHCƯỜNG17C1263.60CD
753.171250413111NGUYỄN NGỌCHẢI17C1202.58CD
754.171250413129NGUYỄN VĂNSANG17C1223.33CD
755.171250413130BÙI KHẮCSƠN17C1172.56CD
756.171250413148HOÀNG THANHTÙNG17C1222.62CD
757.171250413204TRẦN VĂNANH17C2142.85CD
758.171250413211PHẠM QUỐCCƯỜNG17C2202.58CD
759.171250413216NGUYỄN HỮUĐỨC17C2202.50CD
760.171250413215ĐẶNG QUANGĐỨC17C2192.56CD
761.171250413264LÊ QUỐCKHÁNH17C2152.73CD
762.171250413318HUỲNH VĂN GIAHUY17C3212.65CD
763.171250413329TRẦN VĂNLONG17C3273.12CD
764.171250413406TRẦN VĂNCHÂU17C4212.70CD
765.171250413415PHẠM VĂNHIỆP17C4222.52CD
766.171250443103NGÔ VĂNĐẠT17CDT1202.74CD
767.171250443109VÕ MINHHIẾU17CDT1182.82CD
768.171250443137ĐẶNG CAOTHIÊN17CDT1202.53CD
769.171250443147TRẦN ĐÌNHÝ17CDT1172.50CD
770.171250443248LÂM THANHHOÀNG17CDT2192.83CD
771.171250443220NGUYỄN NGỌCNGHĨA17CDT2193.22CD
772.171250443224LÊ ĐỨCQUANG17CDT2192.56CD
773.171250443230NGUYỄN VĂNTHÀNH17CDT2193.11CD
774.171250513121NGUYỄN QUANGLINH17D1212.80CD
775.171250513352NGUYỄN ĐỨCNGHĨA17D1263.04CD
776.171250513320NGUYỄN VĂN NHẬTQUANG17D1262.64CD
777.171250513155NGUYỄN THANHSANG17D1142.69CD
778.171250513150TRẦN LÊ17D1212.75CD
779.171250513501LÊ HẢIANH17D2192.50CD
780.171250513528TRẦN TẤNNHẬT17D2203.21CD
781.171250513427NGUYỄN VĂNNHỰT17D2172.62CD
782.171250513543ĐOÀN NGỌCTHỦY17D2242.70CD
783.171250513331NGUYỄN VĂNTỎ17D2252.83CD
784.171250513505TRẦN HỮUCHƯƠNG17D3212.80CD
785.171250513455PHẠM TẤNHẢI17D3202.95CD
786.171250513514NGUYỄN THANHHẢI17D3243.13CD
787.171250513147NGUYỄN VĂNÚT17D3203.26CD
788.171250513457VÕ VĂN HOÀILINH17D4242.67CD
789.171250513143LÊ TRUNGTRỌNG17D4302.72CD
790.171250423156ĐOÀN QUANGÃNH17DL1202.50CD
791.171250423103PHẠM QUỐCCƯỜNG17DL1243.52CD
792.171250423107PHẠM HOÀNGHẢO17DL1222.52CD
793.171250423120ĐÀO HỮU NHẬTLINH17DL1243.09CD
794.171250423121PHẠM VĂNLỘC17DL1252.64CD
795.171250423123CAO HẢINAM17DL1212.65CD
796.171250423125ĐÀO MINHNHẬT17DL1192.56CD
797.171250423127LÊ ĐẠIPHONG17DL1202.68CD
798.171250423133NGUYỄN HỮUQUỐC17DL1192.83CD
799.171250423135NGUYỄN NGỌC BATÂY17DL1182.71CD
800.171250423149LƯƠNG NGUYỄNVĂN17DL1203.47CD
801.171250423153NGUYỄN HỮU17DL1193.33CD
802.171250423155NGUYỄN DUY17DL1343.03CD
803.171250423217NGUYỄN NGỌCHOÀNG17DL2242.50CD
804.171250423222LÊ CANHHUY17DL2242.52CD
805.171250423224NGUYỄN TRƯỜNGKHÁNH17DL2202.63CD
806.171250423225NGUYỄN HOÀILÂM17DL2203.00CD
807.171250423228NGUYỄN HẢINAM17DL2252.80CD
808.171250423252TRẦN ANHTUẤN17DL2202.74CD
809.171250423306NGUYỄN NGỌCĐỨC17DL3322.97CD
810.171250423307LÊ TRỌNGDUY17DL3302.76CD
811.171250423316NGUYỄN VĂNHIẾU17DL3232.82CD
812.171250423322LÊ THANHLÀNH17DL3212.50CD
813.171250423325PHAN THÀNHLỢI17DL3202.74CD
814.171250423328PHẠM VĂNMÃNG17DL3252.50CD
815.171250423339ĐẬU TRỌNGTHÀNH17DL3253.04CD
816.171250423345TRẦN VĂNTIÊN17DL3232.86CD
817.171250423346NGUYỄN VĂNTÍN17DL3233.27CD
818.171250423356TRƯƠNG QUANGVINH17DL3303.31CD
819.171250423404DU QUỐCCƯỜNG17DL4203.53CD
820.171250423412ĐINH THANH17DL4302.72CD
821.171250423411NGÔ NGỌCHÂN17DL4173.06CD
822.171250423416ĐINH VĂNHÙNG17DL4202.60CD
823.171250423423TRẦN HOÀNGKIỆT17DL4193.05CD
824.171250423432LÊ QUANGPHÚ17DL4193.00CD
825.171250423455NGUYỄN HỮUTHÀNH17DL4312.80CD
826.171250423456NGÔ ĐỨCTOÀN17DL4202.90CD
827.171250423444VĂN ĐỨC17DL4222.95CD
828.171250423446TRƯƠNG VĂNTƯỜNG17DL4252.72CD
829.171250423501VĂN QUỐC CƯỜNGAN17DL5302.86CD
830.171250423504NGUYỄN NGỌCBÌNH17DL5192.78CD
831.171250423523PHAN VĂN TƯỜNGNGHĨA17DL5303.00CD
832.171250423529ĐỖ HẠSINH17DL5252.58CD
833.171250423544LÊ DUYTRUNG17DL5182.61CD
834.171250523113PHẠM HỮUTÀI17DT1163.40CD
835.171250523111LÊ NHẬTTÂN17DT1192.72CD
836.171250523115LÊ BÁTRƯỜNG17DT1202.58CD
837.171250713109PHAN VĂNAN17H1222.95CD
838.171250713105LÊ THÀNHLONG17H1202.67CD
839.171250543108LÊ VĂNHIẾU17HQ1262.88CD
840.171250543133NGUYỄN NGỌCLINH17HQ1172.88CD
841.171250543117LÊ THỊ THÚYNGÂN17HQ1252.88CD
842.171250543136BÙI VĨNHPHI17HQ1253.08CD
843.171250543119PHAN THANHSƠN17HQ1202.63CD
844.171250543120TRƯƠNG NGỌCSỰ17HQ1193.61CD
845.171250543132PHAN ĐÌNHTHẮNG17HQ1252.92CD
846.171250733101TRẦN THỊ HOÀIÂN17HTP1162.73CD
847.171250733108ĐINH THỊ THÚYGIANG17HTP1173.44CD
848.171250733110NGUYỄN THANH KIMHOÀNG17HTP1183.18CD
849.171250733112LÊ THỊLÝ17HTP1153.29CD
850.171250733113NGUYỄN THỊ ĐÀONGÂN17HTP1192.56CD
851.171250733114LÊ THỊ THANHNHI17HTP1182.82CD
852.171250733123VÕ THỊ KIMTUYẾN17HTP1153.21CD
853.171250733124LÊ THỊ THANHTUYẾT17HTP1213.20CD
854.171250653107HOÀNG THỊ HẢIVÂN17KT1252.68CD
855.171250433102 LÊ THẠCCHIẾN17N1202.58CD
856.171250433103LÊ VĂNCƯỜNG17N1202.53CD
857.171250433112BÙI KHẮC DANHHOÀNG17N1142.92CD
858.171250433123TRẦN VĂNQUỐC17N1182.71CD
859.171250433126TRẦN VĂNSAO17N1182.88CD
860.171250433137HOÀNG VĂNTIẾN17N1172.88CD
861.171250433133TRẦN LÊ NGUYỄNVI17N1162.67CD
862.171250433135CAO KHÁNHVƯƠNG17N1202.53CD
863.171250433201NGUYỄN NHẬTAN17N2233.45CD
864.171250433202NGUYỄN NHẬTANH17N2233.32CD
865.171250433236LÊ VĂN QUỐCĐẠT17N2203.05CD
866.171250433211NGUYỄN QUANGHUY17N2203.11CD
867.171250433216ĐỖ TRỌNGMÃO17N2202.79CD
868.171250433231TRẦN VĂNTRỌNG17N2192.94CD
869.171250433244NGUYỄN THANH17N2212.75CD
870.171250533103NGUYỄN PHÚC NHẬTCHƯƠNG17T1213.15CD
871.171250533110PHẠM TIẾNDŨNG17T1223.38CD
872.171250533111NGUYỄN VĂNDUY17T1182.76CD
873.171250533131LÊ VĂNMINH17T1202.89CD
874.171250533141TRẦN THỊPHƯƠNG17T1212.60CD
875.171250533164Nguyễn Văn17T1152.64CD
876.171250533159NGUYỄN HOÀNGTỨ17T1172.50CD
877.171250533215PHẠM NGỌC17T2202.84CD
878.171250533237NGUYỄN THỊ HẰNGNY17T2232.64CD
879.171250533241ĐỖ VĂNSANG17T2193.11CD
880.171250533271TRẦN THỊ THANHTÂM17T2193.05CD
881.171250533250MAI NGỌCTHIỆN17T2202.74CD
882.171250533256TRẦN SƠNTRÀ17T2262.88CD
883.171250533269LÊ THỊTRINH17T2203.05CD
884.171250533258TRẦN THANHTRUNG17T2192.61CD
885.171250533301NGUYỄN VĂNAN17T3233.86CD
886.171250533373UNG NHO HOÀNGBẢO17T3223.14CD
887.171250533304PHẠM XUÂNCHÂU17T3202.85CD
888.171250533309NGUYỄN TẤNĐẠT17T3202.63CD
889.171250533316LÊ VĂNDŨNG17T3232.59CD
890.171250533318NGUYỄN VĂNHAI17T3192.63CD
891.171250533337NGUYỄN THỊ KIMNGÂN17T3233.23CD
892.171250533345NGÔ TRƯỜNGSƠN17T3203.16CD
893.171250533368TRẦN ĐÌNHVƯƠNG17T3192.83CD
894.171250533402NGUYỄN VĂN GIABẢO17T4232.68CD
895.171250533462NGÔ SỸHOÀN17T4222.86CD
896.171250533443NGUYỄN THÀNHTÀI17T4202.58CD
897.171250533455NGUYỄN ĐÌNHTUÂN17T4213.00CD
898.171250533503NGUYỄN THÀNHCANG17T5202.65CD
899.171250533508NGUYỄN THỊ THUĐÀO17T5232.95CD
900.171250533517NGUYỄN ĐẮCHÒA17T5213.20CD
901.171250533520NGUYỄN ĐỨCHOÀNG17T5192.67CD
902.171250533539TRƯƠNG QUANGNHÂN17T5202.68CD
903.171250613165TRỊNH HOÀNG QUỐCÂN17XD1202.53CD
904.171250613108TRỊNH CÔNGĐẠT17XD1192.50CD
905.171250613114NGUYỄN VĂNHIẾU17XD1203.20CD
906.171250613134VÕ MINHTÂM17XD1222.50CD
907.171250613140NGUYỄN PHÙNGTHỊNH17XD1192.58CD
908.171250643109NGUYỄN QUANGHƯNG17XH1202.53CD
909.171250643114ĐỖ VĂNKIÊN17XH1182.94CD