1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách sinh viên được nhận thư khen của Hiệu trưởng do kết quả học tập tốt trong HK 218

Sinh viên có tên dưới đây sẽ được thư khen của Hiệu trưởng do có kết quả học tập tốt học kỳ 218.

STTMã Sinh viênHọ tên Sinh viênLớpSố TCĐTBCCấp
1.1711504110102CHÂU NGỌC BẮC17CTM1263.04DH
2.1711504110107TRẦN LÊ TRUNG DŨNG17CTM1232.83DH
3.1711504110110TRẦN NHÂN HẬU17CTM1222.64DH
4.1711504110114TRƯƠNG TUẤN HOÀI17CTM1252.76DH
5.1711504110113LÊ VĂN HƠN17CTM1232.83DH
6.1711504110154NGUYỄN QUANGHỢP17CTM1243.04DH
7.1711504110118ĐINH TRUNG KIÊN17CTM1222.64DH
8.1711504110119TRẦN XUÂN LỘC17CTM1202.65DH
9.1711504110160LƯU ĐÌNH QUANG17CTM1192.58DH
10.1711504110125NGUYỄN VIẾT QUÝ17CTM1202.70DH
11.1711504110127LƯƠNG HOÀNG SANG17CTM1243.25DH
12.1711504110129LÊ QUANG TÂM17CTM1243.08DH
13.1711504110133NGUYỄN VĂN THỊNH17CTM1222.91DH
14.1711504110134HUỲNH VĂN THÔNG17CTM1243.21DH
15.1711504110139HUỲNH NGỌC TRÍ17CTM1253.28DH
16.1711504110144NGUYỄN TUẤN17CTM1242.92DH
17.1711504110145PHẠM THÀNH VẸN17CTM1252.72DH
18.1711504110147HUỲNH TẤN 17CTM1253.20DH
19.1711505210102NGUYỄN VĂN CHÍNH17HTD1192.63DH
20.1711505210117NGUYỄN VĂN NINH17HTD1242.75DH
21.1711505110120TẠ ĐĂNG ANH PHÁP17HTD1222.64DH
22.1711505210137MAI TẤNTÀI17HTD1193.37DH
23.1711505110127HỒ VĂN THỊNH17HTD1202.60DH
24.1711505110128NGUYỄN NHẬT THỦ17HTD1192.68DH
25.1711505210132ĐOÀN NGỌC TUẤN17HTD1222.86DH
26.1711505210133TRẦN MINH TUẤN17HTD1222.64DH
27.1711505110131HUỲNH NGỌC TÙNG17HTD1223.05DH
28.1711505110133CAO BÁ VƯƠNG17HTD1212.62DH
29.1711505110105NGUYỄN THÀNH CHÍNH17KTDT1202.50DH
30.1711505210105NGUYỄN VĂN CƯỜNG17KTDT1192.53DH
31.1711505110108MAI NGỌC ĐỨC17KTDT1242.79DH
32.1711505210107NGUYỄN HÀ GIA HẬU17KTDT1223.18DH
33.1711505210110ĐẶNG SỸ PHI HÙNG17KTDT1252.92DH
34.1711505110144NGỌ VĂNKHÁN17KTDT1242.96DH
35.1711505110126NGUYỄN DUY HÀ SƠN17KTDT1243.50DH
36.1711505210122VÀNG MINH TUẤN ANH TÀI17KTDT1253.20DH
37.1711505110129NGUYỄN VĂN THƯƠNG17KTDT1222.91DH
38.1711505210140PHẠM ĐỨCTRÍ17KTDT1202.50DH
39.1711507210108TRẦN THANHVĨNH17KTMT1152.60DH
40.1711506110101NGÔ QUANG THANH BÌNH17KTXD1232.83DH
41.1711506110104HUỲNH QUỐC HUY17KTXD1242.79DH
42.1711506110105HUỲNH ANH KIỆT17KTXD1202.95DH
43.1711506110107PHẠM KHẮC LINH17KTXD1232.61DH
44.1711506110108NGUYỄN LỤC17KTXD1232.96DH
45.1711506110114HOÀNG VĂN PHÁP17KTXD1232.83DH
46.1711504210110NGUYỄN PHƯỚC DĨNH17OTO1192.74DH
47.1711504210119TRẦN XUÂN HOÀ17OTO1193.32DH
48.1711504210158LÊ VĂNHƯNG17OTO1232.91DH
49.1711504210129LÊ VĂN NGUYÊN17OTO1182.67DH
50.1711504210161Nguyễn CaoPhong17OTO1172.53DH
51.1711504210149LÊ MINH TRƯỜNG17OTO1202.65DH
52.1711504210152TRẦN VĂN TÙNG17OTO1202.75DH
53.1711504210155HUỲNH HUY 17OTO1183.00DH
54.1711504210258Hoàng ThanhĐạt17OTO2213.57DH
55.1711504210267TRẦN PHƯỚCDINH17OTO2203.70DH
56.1711504210209PHAN HỒNG ĐỨC17OTO2213.05DH
57.1711504210210PHẠM TIẾN DŨNG17OTO2212.86DH
58.1711504210211NGUYỄN TRẦN HY HIẾN17OTO2182.72DH
59.1711504210213HUỲNH VĂN HIẾU17OTO2162.56DH
60.1711504210217NGUYỄN CÔNG HUY17OTO2202.75DH
61.1711504210219NGUYỄN HỒ NHẬT KHÁNH17OTO2203.65DH
62.1711504210264PHẠM QUỐCPHI17OTO2223.50DH
63.1711504210257HỒ HỒNGPHI17OTO2213.00DH
64.1711504210232TRƯƠNG PHI17OTO2182.78DH
65.1711504210235HỒ ĐỨC PIN PIN17OTO2193.21DH
66.1711504210237DƯƠNG NGỌC QÚI17OTO2213.24DH
67.1711504210240VÕ NGỌC SƠN17OTO2203.00DH
68.1711504210270TRẦN THANHTHIÊN17OTO2182.89DH
69.1711504210251ĐỖ VĂN TỨ17OTO2172.65DH
70.1711504210252PHẠM ĐỨC ANH TUẤN17OTO2173.00DH
71.1711505510101DƯƠNG VĂN ĐỨC17TDH1212.81DH
72.1711505510105TRẦN ĐẶNG ANH KHẢI17TDH1253.24DH
73.1711505510107NGUYỄN VĂN LINH17TDH1242.88DH
74.1711505510112NGUYỄN TRỌNG NHIÊN17TDH1242.62DH
75.1711505510113LÊ ĐẶNG THÁI PHONG17TDH1283.54DH
76.1711505510114LƯU NGUYỄN HỮU PHƯỚC17TDH1253.04DH
77.1711505510138TỪ NGỌCQUANG17TDH1202.80DH
78.1711505510116NGUYỄN ĐẠI THANH QUỐC17TDH1272.74DH
79.1711505510123HUỲNH ĐỨC THỐNG17TDH1252.88DH
80.1711505510125TRẦN QUANG TRƯỜNG17TDH1262.62DH
81.1711505510127TRẦN THANH VIỆN17TDH1223.36DH
82.1811504110119Nguyễn Lương Huy18C1182.78DH
83.1811504110128Nguyễn Xuân Lũy18C1283.25DH
84.1811504110132Nguyễn Hữu Nhật18C1162.62DH
85.1811504110136Hồ Đắc Sơn18C1282.68DH
86.1811504110150Nguyễn Tấn 18C1182.61DH
87.1811504110201Nhan Bình18C2182.50DH
88.1811504110209Nguyễn Thành Đạt18C2192.63DH
89.1811504110210Lê Hồng Điền18C2222.82DH
90.1811504110212Nguyễn Thành Hân18C2232.57DH
91.1811504110216Nguyễn Hữu Hùng18C2232.74DH
92.1811504110233Lê Hồng Phong18C2202.60DH
93.1811504110234Trương Công Phú18C2323.12DH
94.1811504110235Lê Chí Quang18C2242.58DH
95.1811504110236Hồ Kim Quý18C2213.05DH
96.1811504110237Nguyễn Xuân Quý18C2242.75DH
97.1811504110238Nguyễn Tiến Tài18C2203.00DH
98.1811504110247Lương Văn Tiến18C2212.81DH
99.1811504110248Phan Ngọc Trí18C2232.65DH
100.1811504110353Võ Đức Hiếu18C3242.83DH
101.1811504110313Trần Ngọc Hiếu18C3182.72DH
102.1811504110318Lê Tuấn Kiệt18C3242.79DH
103.1811504110354Phạm Tuấn Nam18C3182.67DH
104.1811504110324Hồ Tấn Nam18C3212.62DH
105.1811504110328Ngô Công Phiêu18C3212.52DH
106.1811504110330Lê Trung Quân18C3202.90DH
107.1811504110331Trần Cao Quang18C3292.48DH
108.1811504110350Nguyễn Minh Tuấn18C3192.79DH
109.1811504410129Nguyễn Hữu Hùng18CDT1232.48DH
110.1811504410149Huỳnh Công Sỷ18CDT1203.50DH
111.1811504410160Hà Khải Thành Trung18CDT1192.58DH
112.1811504410165Phạm Văn Việt18CDT1212.90DH
113.1811504410204Lê Văn Công18CDT2172.76DH
114.1811504410209Mai Văn Doãn18CDT2202.85DH
115.1811504410232Huỳnh Văn Luận18CDT2212.71DH
116.1811504410258Huỳnh Quang Trưởng18CDT2152.80DH
117.1811505120101Nguyễn Công Chung18D1222.91DH
118.1811505120228Nguyễn Thành Long18D1272.56DH
119.1811505120225Đặng Hoàng Long18D1182.50DH
120.1811505120230Lưu Hoài Nam18D1313.84DH
121.1811505120135Trần Huỳnh Gia Nguyên18D1172.65DH
122.1811505120231Trương Văn Nhân18D1193.42DH
123.1811505120148Nguyễn Văn Thành18D1182.89DH
124.1811505120243Võ Bá Thịnh18D1193.11DH
125.1811505120302Trần Như Bảo18D2162.81DH
126.1811505120304Phan Anh Châu18D2202.95DH
127.1811505120312Lê Trần Anh Đức18D2172.65DH
128.1811505120314Trần Văn Được18D2162.56DH
129.1811505120316Thái Bình Dương18D2172.47DH
130.1811505120317Trần Đăng Dương18D2162.69DH
131.1811505120319Nguyễn Minh Hải18D2202.60DH
132.1811505120322Lê Bá Hiếu18D2192.63DH
133.1811505120327Phạm Anh Huy18D2232.91DH
134.1811505120336Lương Văn Ngọc18D2222.55DH
135.1811505120341Phạm Minh Phước18D2182.50DH
136.1811505120346Đoàn Lê Việt Thắng18D2163.19DH
137.1811505120348Phan Nguyễn Thanh Thiên18D2193.42DH
138.1811505120352Phạm Lê Thuyết18D2252.48DH
139.1811505120355Nguyễn Huy Toàn18D2162.50DH
140.1811505120250Lưu Văn Trung18D2282.61DH
141.1811505120256Huỳnh Thái Việt18D2193.32DH
142.1811505120361Nguyễn Hoài Việt18D2252.56DH
143.1811505120109Phạm Văn DuẪn18D3232.91DH
144.1811505120143Huỳnh Văn 18D3182.72DH
145.1811505120151Phạm Kỳ Thiên18D3173.12DH
146.1811505120202Hoàng Như Cương18D4212.90DH
147.1811505120241Trần Đại Thắng18D4162.75DH
148.1811505120359Huỳnh Ngọc Tưởng18D4163.06DH
149.1811504210102Mai Văn Ánh18DL1192.68DH
150.1811504210104Châu Ngọc Chí18DL1202.55DH
151.1811504210126Ngô Quang Nguyên18DL1292.72DH
152.1811504210130Tống Duy Quốc18DL1233.83DH
153.1811504210133Nguyễn Văn Quyên18DL1242.83DH
154.1811504210151Trần Văn Thanh18DL1212.57DH
155.1811504210140Lê Ngọc Thiện18DL1192.89DH
156.1811504210142Đinh Văn Thịnh18DL1243.54DH
157.1811504210143Đặng Đình Tiến18DL1173.12DH
158.1811504210148Đặng Nguyễn Huy Tùng18DL1212.52DH
159.1811504210254Huỳnh Đức Công18DL2242.54DH
160.1811504210206Võ Minh Cường18DL2182.61DH
161.1811504210208Nguyễn Hữu Đạt18DL2212.48DH
162.1811504210215Hồ Xuân Hải18DL2242.96DH
163.1811504210217Nguyễn Văn Hoàng18DL2232.48DH
164.1811504210229Huỳnh Công Mỹ18DL2192.63DH
165.1811504210232Lê Văn Phúc18DL2192.63DH
166.1811504210238Nguyễn Xuân Tài18DL2202.65DH
167.1811504210309Võ Đình Hoàng18DL3273.04DH
168.1811504210312Nguyễn Thái Bảo Khang18DL3202.70DH
169.1811504210314Phan Hữu Khánh18DL3192.58DH
170.1811504210322Văn Đức Nguyên18DL3242.75DH
171.1811504210326Trương Đình Phúc18DL3202.55DH
172.1811504210333Đinh Văn Tài18DL3183.00DH
173.1811504210335Nguyễn Duy Thành18DL3202.95DH
174.1811504210337Huỳnh Tấn Thọ18DL3222.55DH
175.1811504210347Nguyễn Anh 18DL3243.00DH
176.1811504210354Võ Tấn 18DL3212.90DH
177.1811504210405Lê Thành Đạt18DL4193.26DH
178.1811504210408Trương Công Dụng18DL4232.91DH
179.1811504210409Nguyễn Văn Đúng18DL4203.00DH
180.1811504210416Nguyễn Quốc Hùng18DL4212.57DH
181.1811504210418Lê Văn Hữu18DL4193.26DH
182.1811504210419Lê Công Huy18DL4292.97DH
183.1811504210437Nguyễn Duy Tấn18DL4193.11DH
184.1811504210440Dương Quang Thất18DL4273.44DH
185.1811504210444Võ Văn Thơi18DL4202.80DH
186.1811504210455Nguyễn Xuân18DL4213.48DH
187.1811504210456Nguyễn Văn Yên18DL4192.68DH
188.1811505410101Trần Công Bảo18DT1252.52DH
189.1811505410126Lê Đình Phong18DT1162.94DH
190.1811505410129Nguyễn Phước Thái18DT1172.88DH
191.1811505410236Nguyễn Gia Quốc Triển18DT2202.75DH
192.1811505410242Nguyễn Kim Tuấn18DT2272.93DH
193.1811507310104Trần Thị Xuân Diệu18HTP1142.71DH
194.1811507310107Lê Thị Mỹ Hạnh18HTP1232.57DH
195.1811507310109Trần Xuân Hương18HTP1212.57DH
196.1811507310121Phạm Thị Hồng Ly18HTP1212.81DH
197.1811507310141Nguyễn Thị Thịnh18HTP1162.94DH
198.1811507310149Nguyễn Đông Trình18HTP1192.63DH
199.1811507310151Phan Thị Thảo Vân18HTP1142.79DH
200.1811507310152Nguyễn Ngọc Vương18HTP1183.17DH
201.1811507210101Võ Nguyễn Thiện Anh18MT1152.80DH
202.1811507210103Trần Quốc Đạt18MT1233.00DH
203.1811507210119Nguyễn Văn Nhân18MT1172.76DH
204.1811507210114Tạ Thị Vi18MT1172.71DH
205.1811504310150Từ Hồng Văn18N1282.96DH
206.1811514110101Lê Minh Anh18SK1202.85DH
207.1811514110103Nguyễn Huy Cường18SK1192.68DH
208.1811514110104Trần Phước Duy18SK1163.38DH
209.1811514110105Huỳnh Thị Mỹ Duyên18SK1172.71DH
210.1811514110111Hoàng Thị Hương18SK1162.69DH
211.1811514110113Nguyễn Khắc Huy18SK1163.25DH
212.1811514110118Bùi Phước Nguyện18SK1163.12DH
213.1811514110120Nguyễn Quốc Sơn18SK1182.67DH
214.1811514110123Hồ Tấn Trung18SK1263.04DH
215.1811514110126Nguyễn Trần Linh Vương18SK1193.37DH
216.1811507410103Đinh Văn Khang18SU1213.76DH
217.1811507410105Nguyễn Thị Thùy Lương18SU1162.56DH
218.1811505310101Phạm Ngọc Anh18T1203.35DH
219.1811505310103Trần Hoàng Chung18T1203.25DH
220.1811505310104Nguyễn Đình Cường18T1222.77DH
221.1811505310106Cái Quốc Đạt18T1193.32DH
222.1811505310107Nguyễn Thành Đạt18T1212.71DH
223.1811505310109Đặng Minh Hiếu18T1223.14DH
224.1811505310112Nguyễn Đăng Khánh Hưng18T1203.05DH
225.1811505310114Bùi Nguyễn Ngọc Huy18T1213.29DH
226.1811505310116Nguyễn Ngọc Huy18T1203.10DH
227.1811505310115Đỗ Lê Huy18T1223.41DH
228.1811505310118Nguyễn Vũ Anh Khoa18T1223.32DH
229.1811505310119Võ Tấn Hoàng Không18T1203.35DH
230.1811505310121Bạch Trung Kiên18T1172.65DH
231.1811505310122Võ Hoàng Lâm18T1262.50DH
232.1811505310123Trần Võ Lập18T1242.92DH
233.1811505310125Nguyễn Hoàng Long18T1193.16DH
234.1811505310129Phạm Tiến Long18T1252.64DH
235.1811505310126Nguyễn Huỳnh Phi Long18T1203.15DH
236.1811505310124Lê Việt Long18T1192.84DH
237.1811505310130Nguyễn Thị Mai18T1203.00DH
238.1811505310132Trần Anh Minh18T1242.96DH
239.1811505310131Ngô Kim Hoàng Minh18T1203.45DH
240.1811505310134Võ Anh Nguyên18T1202.85DH
241.1811505310135Võ Quang Nhả18T1203.35DH
242.1811505310136Dương Văn Nhân18T1212.52DH
243.1811505310137Nguyễn Trọng Nhân18T1213.05DH
244.1811505310139Trần Văn Nhật18T1202.90DH
245.1811505310140Nguyễn Anh Quân18T1203.15DH
246.1811505310142Võ Văn Thắng18T1233.09DH
247.1811505310143Trần Văn Thanh18T1213.05DH
248.1811505310145Văn Quý Thọ18T1183.17DH
249.1811505310146Võ Thanh Thoại18T1193.47DH
250.1811505310148Đinh Ngọc Trang18T1202.90DH
251.1811505310153Lê Xuân Viên18T1202.95DH
252.1811505310201Đặng Việt Anh18T2202.90DH
253.1811505310202Trần Quang Đăng18T2273.11DH
254.1811505310204Nguyễn Đăng Định18T2223.09DH
255.1811505310207Nguyễn Sỹ Dũng18T2193.21DH
256.1811505310212Trần Nguyễn Phước Duy18T2232.70DH
257.1811505310213Nguyễn Văn Hải18T2202.85DH
258.1811505310219Hồ Duy Khoa18T2212.95DH
259.1811505310221Trần Minh Khoa18T2233.09DH
260.1811505310223Trần Thị Thúy Loan18T2183.06DH
261.1811505310225Nguyễn Văn Long18T2222.95DH
262.1811505310227Trần Hữu Lương18T2212.76DH
263.1811505310228Nguyễn Minh MẪn18T2192.79DH
264.1811505310231Huỳnh Phong Nhã18T2222.73DH
265.1811505310235Phạm Minh Quyền18T2283.18DH
266.1811505310236Lê Hữu Quỳnh18T2212.48DH
267.1811505310243Võ Thị Hoàng Thư18T2222.95DH
268.1811505310250Phan Văn Tuấn18T2213.19DH
269.1811505310251Hồ Thị Tuyết18T2193.42DH
270.1811505310254Nguyễn Văn Quốc Vương18T2202.95DH
271.1811505310253Dương Quốc Vương18T2222.82DH
272.1811505310304Nguyễn Tấn Bình18T3222.77DH
273.1811505310306Nguyễn Văn Doanh18T3202.50DH
274.1811505310308Dương Xuân DưỠng18T3202.90DH
275.1811505310309Mai Xuân Duy18T3223.55DH
276.1811505310311Phạm Phong Hào18T3222.55DH
277.1811505310312Cao Thị Thu Hiền18T3192.58DH
278.1811505310314Tăng Thị Diễm Hương18T3213.43DH
279.1811505310315Đỗ Ngọc Quang Huy18T3202.80DH
280.1811505310317Trần Đoàn Trung Huy18T3172.47DH
281.1811505310318Nguyễn Lê Thị Tiểu Kha18T3192.79DH
282.1811505310319Nguyễn Trần Anh Khoa18T3213.00DH
283.1811505310321Võ Thị Ánh Lời18T3222.59DH
284.1811505310323Võ Đình Hoàng Long18T3213.05DH
285.1811505310322Lê Hoàng Long18T3262.69DH
286.1811505310324Võ Thành Luân18T3203.40DH
287.1811505310326Tô Thanh Nam18T3232.65DH
288.1811505310355Trần Duy Nhạn18T3202.75DH
289.1811505310330Nguyễn Thành Nhơn18T3172.94DH
290.1811505310332Mai Văn Phước18T3192.68DH
291.1811505310333Trần Gia Phước18T3182.89DH
292.1811505310334Đặng Công Phương18T3172.76DH
293.1811505310336Hồ Hoài Sản18T3213.86DH
294.1811505310339Nguyễn Hữu Thắng18T3172.88DH
295.1811505310338Hồ Đức Thắng18T3192.79DH
296.1811505310341Võ Văn Thành18T3202.85DH
297.1811505310340Nguyễn Văn Thành18T3212.95DH
298.1811505310342Lê Thị Kim Thoa18T3223.41DH
299.1811505310344Phạm Thị Thu Trang18T3222.77DH
300.1811505310345Nguyễn Văn Trí18T3232.74DH
301.1811505310348Phạm Anh 18T3182.67DH
302.1811505310352Hồ Sỹ Vinh18T3202.85DH
303.1811505310354Huỳnh Thanh Xuyến18T3213.29DH
304.1811505310401Bùi Phú Ân18T4233.17DH
305.1811505310402Nguyễn Hoàng Anh18T4242.83DH
306.1811505310405Nguyễn Duy Cường18T4203.00DH
307.1811505310408Ngô Lâm Đoon18T4233.00DH
308.1811505310409Bùi Chung Đức18T4212.95DH
309.1811505310411Nguyễn Thanh Duy18T4233.00DH
310.1811505310415Lương Huy Hoàng18T4152.80DH
311.1811505310417Lê Sĩ Duy Khải18T4212.81DH
312.1811505310418Hồ Thuận Khang18T4223.32DH
313.1811505310422Hoàng Văn Linh18T4282.86DH
314.1811505310424Trương Công Lỉnh18T4203.55DH
315.1811505310425Nguyễn Đức Long18T4162.62DH
316.1811505310456Phan Tam Long18T4222.95DH
317.1811505310455Phan Diệu Mây18T4233.26DH
318.1811505310426Lê Thị Nga18T4213.57DH
319.1811505310428Trần Quốc Nghĩa18T4182.72DH
320.1811505310430Nguyễn Thị Bích Ngọc18T4212.90DH
321.1811505310434NNhữk18T4203.00DH
322.1811505310436Trần Xuân Quý18T4203.10DH
323.1811505310437Phạm Sang18T4182.50DH
324.1811505310440Võ Văn Thành18T4172.76DH
325.1811505310441Bùi Duy Thảo18T4233.00DH
326.1811505310442Lê Khánh Thi18T4182.67DH
327.1811505310444Phan Thị Thuận18T4282.54DH
328.1811505310445Quách Văn Tới18T4182.78DH
329.1811505310453Phạm Vinh18T4202.65DH
330.1811505310454Huỳnh Thị Thảo Vy18T4213.00DH
331.1811505520102Nguyễn Văn Anh18TDH1192.58DH
332.1811505520107Nguyễn Văn Chiến18TDH1232.74DH
333.1811505520106Đặng Quang Chiến18TDH1193.00DH
334.1811505520119Lê Thị Hướng18TDH1222.55DH
335.1811505520134Nguyễn Thanh Phát18TDH1263.04DH
336.1811505520135Hoàng Quốc Phong18TDH1213.00DH
337.1811505520146Đoàn Văn Thắng18TDH1243.54DH
338.1811505520156Trần Trung Tín18TDH1243.21DH
339.1811505520157Trần Quang Trãi18TDH1182.50DH
340.1811505520161Phùng Văn Việt18TDH1192.95DH
341.1811505520163Huỳnh Tấn 18TDH1262.96DH
342.1811505520208Thái Duy Đoan18TDH2252.84DH
343.1811505520219Lê Văn Hùng18TDH2172.82DH
344.1811505520223Hồ Ngọc Phi Khanh18TDH2242.71DH
345.1811505520224Nguyễn Văn Khương18TDH2283.61DH
346.1811505520227Hồ Thị Trúc Linh18TDH2252.64DH
347.1811505520228Võ Hiển Linh18TDH2152.40DH
348.1811505520229Nguyễn Văn Lộc18TDH2203.05DH
349.1811505520231Trần Văn Mới18TDH2273.26DH
350.1811505520232Nguyễn Văn Xuân Mỹ18TDH2293.21DH
351.1811505520235Nguyễn Trọng Nghĩa18TDH2272.81DH
352.1811505520239Phan Thế Nhân18TDH2213.29DH
353.1811505520242Đặng Hoàng Phúc18TDH2252.80DH
354.1811505520245Bùi Thanh Sơn18TDH2313.23DH
355.1811505520247Trương Tấn Tài18TDH2192.58DH
356.1811505520254Phạm Viết Thức18TDH2192.79DH
357.1811505520263Lê Minh Vương18TDH2182.94DH
358.1811507110104Trần Thị Thu Hồng18VL1162.62DH
359.1811506310115Lê Đức Mạnh18XC1182.78DH
360.1811506120109Nguyễn Bá Dương18XD1182.61DH
361.1811506120133Dương Thanh Nghĩa18XD1252.52DH
362.1811506120143Phạm Minh Quang18XD1192.68DH
363.1811506120150Hồ Đức Tâm18XD1192.58DH
364.1811506120152Nguyễn Minh Thái18XD1213.00DH
365.1811506120158Phạm Đức Thịnh18XD1182.67DH
366.1811506120160Nguyễn Văn Trọng18XD1212.76DH
367.1811506120221Tô Quốc Lai18XD2222.91DH
368.1811506120227Huỳnh Thị Trúc Ly18XD2182.94DH
369.1811506120230Trần Chí Ngọc18XD2192.84DH
370.1811506120245Phạm Văn Sinh18XD2182.56DH
371.1811506120264Nguyễn Tài Triều18XD2182.67DH
372.1811506410126Trần Phước Chi18XH1262.58DH
373.161250413105Nguyễn Công Diễn16C1142.79CD
374.161250413106NGUYỄN VĂNDỰ16C153.00CD
375.161250413116VÕ THÀNH HƯNG16C1172.82CD
376.161250413123HUỲNH THANH 16C1103.30CD
377.161250413125Đinh Viết Liều16C193.11CD
378.161250413126LÊ ĐÌNH LỘC16C153.00CD
379.161250413132TĂNG THƯỢNG NHẬT16C173.71CD
380.161250413141Nguyễn Văn Sâm16C1132.92CD
381.161250413145ĐỖ VĂN THIÊN16C192.56CD
382.161250413147BÙI VĂN THUỘC16C193.56CD
383.161250413153TRẦN MINH TOÀN16C1122.92CD
384.161250413154NGUYỄN TRANH16C1183.00CD
385.161250413158NGÔ TẤN 16C1113.64CD
386.161250413211ĐINH VĂN HOÀNG16C2202.80CD
387.161250413212Dương Trung Hoanh16C2153.07CD
388.161250413215NGUYỄN QUỐC HUY16C2163.00CD
389.161250413220Trần Văn Lộc16C264.00CD
390.161250413221Nguyễn Thành Long16C2133.00CD
391.161250413222NGUYỄN THÀNH LUÂN16C2163.19CD
392.161250413224NGUYỄN ĐẠI NGHĨA16C2173.53CD
393.161250413229TRẦN VĂN NHƯỜNG16C254.00CD
394.161250413232VÕ DUY PHONG16C2263.00CD
395.161250413234NGUYỄN VĂN PHƯỚC16C254.00CD
396.161250413236PHẠM DUY PHƯƠNG16C273.14CD
397.161250413240LÊ VĂN TÂM16C263.83CD
398.161250413241PHẠM VĂN TÂM16C2152.73CD
399.161250413242PHÙ TRUNG THẠCH16C2192.74CD
400.161250413246ĐOÀN PHƯƠNG THOẠI16C2142.86CD
401.161250413249NGUYỄN THANH TRANG16C264.00CD
402.161250413255CHU ANH 16C2173.00CD
403.161250413260NGUYỄN NGỌC 16C2102.70CD
404.161250413304NGUYỄN THÀNH ĐẠT16C3202.70CD
405.161250413305CHÂU DIỆU16C3202.95CD
406.161250413306NGUYỄN PHỤNG16C3103.60CD
407.161250413308NGUYỄN VĂN HIẾU16C354.00CD
408.161250413314NGUYỄN VĂN KỲ16C3112.91CD
409.161250413318LÊ VĂNLỘC16C3173.29CD
410.161250413319NGUYỄN THÀNH LONG16C3193.11CD
411.161250413320HUỲNH TẤNLỰC16C3192.68CD
412.161250413327Nguyễn Văn Phúc16C3202.90CD
413.161250413328Sú Thạch Phước16C353.00CD
414.161250413331TRẦN ANH QUỐC16C3192.63CD
415.161250413339NGUYỄN ĐỨC KỲ TÀI16C3153.00CD
416.161250413343LÂM QUANG THI16C383.75CD
417.161250413348NGUYỄN NGỌC TIẾN16C334.00CD
418.161250413355LÊ QUỐC TÙNG16C3143.14CD
419.161250413358NGUYỄN PHƯỚCVINH16C393.56CD
420.161250443102LÊ TRÍ ĐỨC16CDT1252.72CD
421.161250443103NGUYỄN TIẾN DŨNG16CDT1232.96CD
422.161250443109VŨ ĐÌNH HẢI16CDT1163.25CD
423.161250443115NGUYỄN ĐẮCMẠNH16CDT1213.33CD
424.161250443123PHAN VĂN QUỐC16CDT183.62CD
425.161250443125NGUYỄN HỒNG SƠN16CDT1233.04CD
426.161250443132LÊ VĂN TRÀ16CDT1193.32CD
427.161250443133BÙI ĐÌNH TRỌNG16CDT1272.59CD
428.161250443138VÕ CÔNG VĂN16CDT1153.40CD
429.161250443139NGUYỄN QUỐC VIỆT16CDT1103.50CD
430.161250443140ĐẶNG NGỌCVINH16CDT1142.86CD
431.161250443141Hồ Đoàn Anh Vũ16CDT154.00CD
432.161250443201TRẦN AN16CDT2213.10CD
433.161250443207NGUYỄN VĂN ĐÔNG16CDT233.33CD
434.161250443209THÁI HỒ ANH ĐỨC16CDT2312.84CD
435.161250443216TRẦN ĐÌNH KHOA16CDT273.43CD
436.161250443218NGUYỄN THANH LƯU16CDT2153.33CD
437.161250443220NGUYỄN VĂN NGHĨA16CDT2272.67CD
438.161250443228TrầnThiện16CDT273.57CD
439.161250443234TRẦN HỮU TRỌNG16CDT2232.87CD
440.161250443236NGUYỄN XUÂN TUẤN16CDT2152.87CD
441.161250443239HỒ VĂN TÙNG16CDT283.88CD
442.161250443251Nguyễn QuangVinh16CDT2143.36CD
443.161250443240TRẦN QUANG VINH16CDT254.00CD
444.161250443241NGUYỄN HOÀI 16CDT2212.90CD
445.161250443242NGUYỄN QUANGVƯỢNG16CDT213.00CD
446.161250443243TRỊNH THẾVỸ16CDT2163.12CD
447.161250513301ĐỖ TUẤNANH16D1202.70CD
448.161250513202TRẦN ÐỨC ANH16D1222.73CD
449.161250513204NGUYỄN VĂN BINH16D1253.04CD
450.161250513104LÊ ĐÌNH ÁNH BÌNH16D1202.75CD
451.161250513308NGUYỄN VĂN ĐÔNG16D1203.45CD
452.161250513113Nguyễn Văn Hạnh16D1253.20CD
453.161250513210VÕ VĂN HOÀI16D1232.78CD
454.161250513117Lương Bá Huân16D1182.78CD
455.161250513119PHẠM VĂN HƯNG16D1232.65CD
456.161250513213NGUYỄN DUY HỮU16D1163.38CD
457.161250513217ĐINH NGỌC KHANH16D1262.88CD
458.161250513123BÙI THANH LÂM16D1323.06CD
459.161250513221Nguyễn Đình Long16D1143.07CD
460.161250513125ĐOÀN ĐỨC LỰC16D1192.95CD
461.161250513223Đặng Nhật Minh16D1302.57CD
462.161250513131Lê Thanh Phong16D1242.71CD
463.161250513231NGUYỄN BẢOQUỐC16D1212.52CD
464.161250513232NGUYỄN PHẠM CÔNG QUỐC16D1242.75CD
465.161250513233Trương Tâm Quốc16D1232.70CD
466.161250513235LÊ NHƯ THIÊN SAO16D1153.53CD
467.161250513246Hứa Minh Thu16D1152.73CD
468.161250513148TRẦN PHẠM CÔNG 16D1153.47CD
469.161250513149NGUYỄN SĨ MINH TUẤN16D1202.80CD
470.161250513401NGUYỄN HOÀI BẢO16D2262.54CD
471.161250513414Hoàng Văn Kiệt16D2242.71CD
472.161250513324THÁI THÀNH KIỆT16D243.75CD
473.161250513416LÊ THANH LIÊM16D234.00CD
474.161250513418NGUYỄN DUYLINH16D2103.40CD
475.161250513420HỒ PHƯỚC LONG16D232.67CD
476.161250513330Bùi Văn Nam16D213.00CD
477.161250513425LÊ VĂNNHẬT16D2242.50CD
478.161250513336Trần Văn Quyết16D253.60CD
479.161250513338TẠ VĂNTÂY16D2222.50CD
480.161250513442NGUYỄN VIẾT THẬP16D2192.79CD
481.161250513342NGUYỄN THUÝ THU16D263.50CD
482.161250513445Nguyễn Nam Trung16D2123.50CD
483.161250513203Trần Đình Ban16D3222.95CD
484.161250513452TRẦN NGỌCBẢO16D3233.22CD
485.161250513105TRẦN HỮU CƯƠNG16D3222.82CD
486.161250513309TRẦN VĂN ĐÔNG16D3223.32CD
487.161250513212PHAN XUÂN HOÀNG16D3262.58CD
488.161250513321NGUYỄN ĐỨC HUY16D3192.68CD
489.161250513413NGUYỄN GIA HUỲNH16D3192.79CD
490.161250513322Trần Viết Gia Khanh16D3252.72CD
491.161250513255ĐINH VĂNLẬP16D3193.16CD
492.161250513220Phan Công Lộc16D3272.89CD
493.161250513333PHAN NGỌC NGHĨA16D3143.43CD
494.161250513423HUỲNH THÁI NHÀN16D3203.30CD
495.161250513130LÊ HỒNGPHONG16D3183.39CD
496.161250513428NGUYỄN VĂN PHÚC16D3272.70CD
497.161250513242Nguyễn Quang Hoài Thanh16D3232.91CD
498.161250513347NGUYỄN TRƯỜNG VIÊN16D3222.95CD
499.161250513303TRẦN VĂN CHÍNH16D4193.42CD
500.161250513110NGUYỄN THANH HẢI16D4163.25CD
501.161250513209ĐỖ MINHHIẾU16D4263.77CD
502.161250513136VÕ VIẾT THANH16D4183.50CD
503.161250513139NGUYỄN KHẮC THUẬN16D4163.81CD
504.161250513153PHẠM NGỌC16D4263.00CD
505.161250513501LÊ MINH CHÁNH16D5152.80CD
506.161250513502Nguyễn Văn Dinh16D5122.75CD
507.161250513512TRẦN PHÚC KHÁNH16D5162.56CD
508.161250513513Nguyễn Vũ Lân16D584.00CD
509.161250513525NGUYỄN NGỌC SONG16D5103.80CD
510.161250513527VÕ TẤN TÂN16D584.00CD
511.161250513530NGUYỄN THẠCH THÔNG16D5142.79CD
512.161250513531NGUYỄN THANH TRỌNG16D592.56CD
513.161250513532NGUYỄN TRUNG TRỰC16D5103.10CD
514.161250423103DƯƠNG MINH CƯỜNG16DL1202.65CD
515.161250423107VŨ XUÂN ĐẠT16DL1212.95CD
516.161250423112Hoàng Công Giang16DL1183.28CD
517.161250423115TÔ TRƯỜNG HÂN16DL1133.00CD
518.161250423116Nguyễn Châu Hạt16DL1152.87CD
519.161250423118TRẦN TRUNG HẬU16DL1173.53CD
520.161250423124NGUYỄN XUÂN HUY16DL193.56CD
521.161250423129DOÃN BÁ KỲ16DL1142.71CD
522.161250423131ĐINH THANH LIÊM16DL1183.06CD
523.161250423133LÊ BÌNH MINH16DL1162.88CD
524.161250423138Võ Văn Nghĩa16DL1123.17CD
525.161250423139PHẠM PHÚ NGUYÊN16DL1143.50CD
526.161250423140ĐẶNG DUY NHẤT16DL1212.67CD
527.161250423142NGUYỄN VĂN PHONG16DL1193.05CD
528.161250423144NGUYỄN MINH QUANG16DL1173.18CD
529.161250423168TRẦN THANH QUÍ16DL1252.76CD
530.161250423148NGUYỄN VĂN CHÍ THÀNH16DL1252.88CD
531.161250423153NGUYỄN MINH TOÀN16DL1112.64CD
532.161250423167TRẦN NHƯ Ý16DL1262.81CD
533.161250423203QUÁCH THÁI CAN16DL2113.45CD
534.161250423212LÊ VĂN ĐỨC16DL2142.50CD
535.161250423221BÙI HUY HOÀNG16DL224.00CD
536.161250423243Nguyễn Văn Quân16DL2212.67CD
537.161250423257LÊ NGUYỄN ĐÌNH TIẾN16DL254.00CD
538.161250423259TRƯƠNG THÀNH TRUNG16DL2172.76CD
539.161250423267PHẠM QUỐC VƯƠNG16DL2182.83CD
540.161250423301LÊ CÔNG TUẤN AN16DL3142.71CD
541.161250423302HUỲNH ĐỨC ANH16DL373.00CD
542.161250423308TRỊNH QUỐC ĐẠT16DL3183.00CD
543.161250423310ĐẶNG NGỌC HẢI DƯƠNG16DL3153.13CD
544.161250423326HỒ VĂN LINH16DL3103.80CD
545.161250423328LÊ VĂN LỢI16DL3103.10CD
546.161250423330Hồ Ngọc Lượng16DL3222.64CD
547.161250423342LÊ VĂN QUÂN16DL3133.46CD
548.161250423349THÂN HỮU LA THĂNG16DL3132.85CD
549.161250423353Nguyễn Văn Thanh16DL372.71CD
550.161250423355ĐỖ HỮU THIỆN16DL3202.65CD
551.161250423359TRẦN DUY TIẾN16DL3213.29CD
552.161250423361HUỲNH ĐỨC TRỌNG16DL3162.81CD
553.161250423366BÙI TRỌNG TY16DL384.00CD
554.161250423405Trần Ngọc Chiến16DL4202.95CD
555.161250423413Nguyễn Đình Mạnh Duy16DL453.00CD
556.161250423416Võ Thanh Hải16DL453.00CD
557.161250423417NGUYỄN VĂN HẬU16DL4162.75CD
558.161250423427TRẦN ĐÌNH KHÔI16DL4143.00CD
559.161250423434LÊ ĐỨC MẪN16DL483.62CD
560.161250423438MAI VĂN NHỚ16DL4163.12CD
561.161250423439Lê Thanh Nhựt16DL4102.80CD
562.161250423440PHAN VĂN NIÊN16DL492.78CD
563.161250423441HUỲNH LÊ QUỐC PHÁP16DL4113.18CD
564.161250423442NGUYỄN THIỆN PHI16DL4143.00CD
565.161250423445LÊ HỒNG QUANG16DL4103.70CD
566.161250423446Đặng Văn Sơn16DL4152.67CD
567.161250423455NGÔ XUÂN TRIỀU16DL453.00CD
568.161250423456BÙI DUY TRÌNH16DL4222.86CD
569.161250423457LÊ ANH TRUNG16DL4173.00CD
570.161250423461LÊ ANH TUẤN16DL4202.85CD
571.161250423464NGUYỄN VĂN TÚC16DL4193.42CD
572.161250423502VÕ VĂN BÌNH16DL5243.04CD
573.161250423506Võ Quốc Cường16DL5282.61CD
574.161250423512GIANG16DL5212.71CD
575.161250423513VÕ ĐĂNG 16DL523.00CD
576.161250423523PHẠM TẤN HUY16DL5182.89CD
577.161250423524LÊ VĂN KHÁNH16DL5103.20CD
578.161250423525HUỲNH VĂN KHOA16DL5192.74CD
579.161250423530PHÙNG TẤN MINH16DL5113.09CD
580.161250423531ĐẶNG PHƯƠNG NAM16DL5172.65CD
581.161250423551NGUYỄN LÊ THỤC16DL573.00CD
582.161250423552NGUYỄN VĂN THỨC16DL592.78CD
583.161250423562TRẢO AN TUẤN16DL5173.53CD
584.161250423561PHẠM CÔNG TUẤN16DL5172.82CD
585.161250423564Cao Xuân 16DL593.00CD
586.161250423566NGUYỄN HOÀNG 16DL5202.75CD
587.161250523106NGUYỄN HỮU HIỀN16DT1103.50CD
588.161250523126BÙI VĂNHỮU16DT173.71CD
589.161250523113NGÔ HỒNG SƠN16DT1142.50CD
590.161250523124NGUYỄN LÊ 16DT1152.67CD
591.161250523121PHẠM TRUNG VIÊNG16DT1173.29CD
592.161250543124Ngô Thị Thương16HQ1243.54CD
593.161250543126NGUYỄN THỊ MAI TRANG16HQ1143.57CD
594.161250543135Huỳnh Tấn16HQ1153.20CD
595.161250733153LÊ NGUYỄN THANHCẨM16HTP183.62CD
596.161250733152BÙI THỊDIỄM16HTP172.71CD
597.161250733156Trương Thị HồngDiệp16HTP1182.78CD
598.161250733105TRẦN MỸ DUNG16HTP1113.45CD
599.161250733107NGUYỄN THANH HẢI16HTP1202.50CD
600.161250733110TRẦN THỊ KIM HỒNG16HTP182.88CD
601.161250733113NGUYỄN THỊ THÚY HUỲNH16HTP164.00CD
602.161250733115NGUYỄN THỊ MỸ LỆ16HTP183.50CD
603.161250733155Nguyễn Thị ThuLiên16HTP163.83CD
604.161250733122Đỗ Thị Thanh Mai16HTP1102.80CD
605.161250733124BÙI THỊ KIỀU MY16HTP163.00CD
606.161250733128THÁI THỊ NGÂN16HTP183.88CD
607.161250733126LÊ THỊ NGUYÊN NGÂN16HTP1112.64CD
608.161250733127Nguyễn Thị Hoàng Ngân16HTP163.00CD
609.161250733132NGUYỄN THỊNHUNG16HTP1113.36CD
610.161250733137NGUYỄN XUÂN QUỲNH16HTP1173.12CD
611.161250733140PHẠM THỊ HỒNG THẮM16HTP193.22CD
612.161250733142HUỲNH THỊ MỸ THUẬN16HTP173.43CD
613.161250733143NGUYỄN THỊ THUÝ16HTP173.43CD
614.161250733144TRẦN THỊ THÚY16HTP172.71CD
615.161250733147VÕ THỊ TRANG16HTP193.56CD
616.161250733146NGUYỄN THỊ THÙYTRANG16HTP183.62CD
617.161250733145LÊ THỊ THÙY TRANG16HTP183.75CD
618.161250733151LÊ THỊ NHƯ Ý16HTP1112.55CD
619.161250653102ĐINH VĂN CƯỜNG16KT194.00CD
620.161250653106TĂNG THỊ HÀ LAN16KT173.71CD
621.161250653109HUỲNH XUÂNTHẢO16KT153.00CD
622.161250653110Nguyễn Minh Tứ16KT193.22CD
623.161250723108NGUYỄN QUANG LINH16MT1153.00CD
624.161250433105NGUYỄN TRỌNG BÌNH16N1243.25CD
625.161250433108PHAN HẢI DƯƠNG16N193.56CD
626.161250433114HỒ NGỌCHẢO16N1252.72CD
627.161250433117NGUYỄN ÍCH HẬU16N1132.62CD
628.161250433120Lê Đại Hoàn16N154.00CD
629.161250433166NGUYỄN VĂNHỮU16N1162.75CD
630.161250433127NGUYỄN VĂN KHÁNH16N153.00CD
631.161250433138NGUYỄN HỮU PHƯỚC16N1192.63CD
632.161250433144NGÔ VĂN TÂM16N154.00CD
633.161250433143HỒ QUÝ TÂM16N173.43CD
634.161250433158VÕ MẬU VIỆT16N1152.93CD
635.161250433202PHAN TRUNGANH16N254.00CD
636.161250433206DƯƠNG VĂN CHÂU16N2153.07CD
637.161250433208THÁI HOÀNG CHINH16N2172.53CD
638.161250433212TRẦN VĂN 16N223.00CD
639.161250433216Huỳnh Hoàng Hiếu16N242.50CD
640.161250433218NGUYỄN TIẾN HÙNG16N2272.67CD
641.161250433222NGUYỄN ĐOÀN KIN16N2282.61CD
642.161250433224HUỲNH NGỌC LÊN16N2143.43CD
643.161250534103Hồ NgọcAnh16PNV1353.00CD
644.161250534201Nguyễn Thị Ngọc Ánh16PNV1353.54CD
645.161250534204Phạm Huy Cường16PNV1353.69CD
646.161250534106Nguyễn Thị Hồng Đào16PNV1353.69CD
647.161250534205Nguyễn Thị Đông16PNV1353.77CD
648.161250534107Ngô Thị Thanh Duyên16PNV1353.69CD
649.161250534108Nguyễn Thị Hiền16PNV1353.69CD
650.161250534207Lê Bá Hiệp16PNV1353.83CD
651.161250534208Đinh Thanh Hoàng16PNV1353.83CD
652.161250534209Đỗ Thị Phú Khánh16PNV1353.69CD
653.161250534109Nguyễn Thị Kiểu16PNV1353.00CD
654.161250534214Nguyễn Quang Vương Nhi16PNV1353.69CD
655.161250534111Nguyễn Hồng Phong16PNV1353.83CD
656.161250534112Trương Dương Thị Trường Sinh16PNV1352.54CD
657.161250534220Đinh Thị Thảo16PNV1353.69CD
658.161250534221Hồ Văn Thư16PNV1353.09CD
659.161250534118Nguyễn Thị Thu Thương16PNV1353.69CD
660.161250534121Hồ Thị Vừa16PNV1392.92CD
661.161250534223Phan Thị Thảo Vy16PNV1353.69CD
662.161250534122Nguyễn Thị Kim Xuyến16PNV1353.77CD
663.161250534102Đỗ Thị Ngọc Anh16PNV2353.77CD
664.161250534104Lữ Thị Tuyết Âu16PNV2353.09CD
665.161250534202Y Blir16PNV2432.58CD
666.161250534203Nguyễn Văn 16PNV2353.23CD
667.161250534105Nguyễn Hữu Cường16PNV2353.83CD
668.161250534206Nguyễn Thị Hằng16PNV2353.83CD
669.161250534210Hồ Văn Khánh16PNV2393.41CD
670.161250534211Phạm Thị Lài16PNV2353.09CD
671.161250534110Ngô Thị Linh16PNV2353.77CD
672.161250534213Hôih My16PNV2353.91CD
673.161250534215Đào Thị Kim Oanh16PNV2353.00CD
674.161250534216Nguyễn Thị Thuyền Quyên16PNV2353.63CD
675.161250534113Hồ Ngọc Thanh Tâm16PNV2353.14CD
676.161250534114Nguyễn Văn Tân16PNV2353.69CD
677.161250534218Trần Thị Thắm16PNV2353.91CD
678.161250534116Đinh Thị Anh Thảo16PNV2353.69CD
679.161250534120Phạm Thị Ngọc Trâm16PNV2353.23CD
680.161250534222Hoàng Thị Thảo Vi16PNV2353.77CD
681.161250533104Nguyễn Đức Minh Cường16T1142.86CD
682.161250533110LÊ VĂN DUY16T1242.58CD
683.161250533112TRẦN CÔNG DUY16T1152.53CD
684.161250533121LÊ HUỲNH HUY16T1222.59CD
685.161250533165Nguyễn CươngQuyết16T1192.58CD
686.161250533218Siu Hrim16T292.78CD
687.161250533230PHAN THANH NHẬT16T2182.94CD
688.161250533308TRỊNH VĂNĐẠT16T373.14CD
689.161250533311NGUYỄN HẢIĐƯỜNG16T373.29CD
690.161250533316HUỲNH NGỌC HÙNG16T3172.53CD
691.161250533320NGUYỄN HOÀNG KHA16T354.00CD
692.161250533324TRƯƠNG THỊ MỸ LIÊN16T353.00CD
693.161250533332ĐẶNG THỊ KIM OANH16T353.00CD
694.161250533340PHẠM VĂN THẢO16T3142.86CD
695.161250533407NGUYỄN HUY ĐỨC16T483.00CD
696.161250533409TÁN THỊ 16T454.00CD
697.161250533459NGUYỄN VĂNHIỀN16T433.00CD
698.161250533413LÂM VĂN HÙNG16T472.71CD
699.161250533414NGUYỄN SỸ HÙNG16T4163.19CD
700.161250533419NGUYỄN THẾ LÂN16T4242.54CD
701.161250533443NGÔ VĂN THỊNH16T483.00CD
702.161250533460Nguyễn Thị Trang16T473.00CD
703.161250533450TRẦN VĂN 16T454.00CD
704.161250533452TRẦN THỊ HỒNGVÂN16T4142.50CD
705.161250533512Trương ThanhHải16T572.71CD
706.161250533513ĐINH VĂN HẢO16T553.00CD
707.161250533522HOÀNG ĐĂNG KHOA16T553.00CD
708.161250533526Hoàng Trọng Lanh16T5153.27CD
709.161250533530NGUYỄN GIA HOÀNG MỸ16T5283.14CD
710.161250533534HUỲNH PHÚ QUỐC16T554.00CD
711.161250533541PHAN VĂN THÂN16T5152.80CD
712.161250533543TRẦN TÀI TIÊN16T582.88CD
713.161250533550LÊ ĐẮC UYỂN16T5253.00CD
714.161250533555TRẦN HOÀNGVỸ16T5182.83CD
715.161250633103DƯƠNG BÁ CƯỜNG16XC173.43CD
716.161250633107NGUYỄN THẾ NĂNG16XC183.62CD
717.161250633112DƯƠNG QUANG SÁNG16XC183.12CD
718.161250633114NGUYỄN VĂN TÀI16XC183.62CD
719.161250633116HỒ VĂN THIỆN16XC192.78CD
720.161250613167TRẦN VĂNDỂ16XD173.14CD
721.161250613109NGUYỄN HOÀNG GIANG16XD1102.70CD
722.161250613164Lê CanhHải16XD154.00CD
723.161250613116LỮ ĐÌNH KHƯƠNG16XD1182.72CD
724.161250613168Nguyễn VănNghĩa16XD1122.50CD
725.161250613132LÊ MINH PHÚC16XD1122.58CD
726.161250663107Phạm VănSen16XD1213.00CD
727.161250613159Hồ Tấn Tây16XD1222.50CD
728.161250643102TRẦN QUÝ ĐIN16XH174.00CD
729.161250643103CÁI QUỐC VIỆT ĐỨC16XH173.29CD
730.161250643121Nguyễn Văn 16XH173.71CD
731.171250413104NGUYỄN TUẤNBẢO17C1282.82CD
732.171250413107PHAN ĐÌNHCƯỜNG17C1173.59CD
733.171250413111NGUYỄN NGỌCHẢI17C1202.80CD
734.171250413112TRƯƠNG MAI THANHHIẾU17C1252.76CD
735.171250413116HÀ HỮUHUY17C1262.54CD
736.171250413129NGUYỄN VĂNSANG17C1283.50CD
737.171250413201ĐOÀN NGỌCẨN17C2282.68CD
738.171250413209HÀ HOÀNG17C2183.00CD
739.171250413215ĐẶNG QUANGĐỨC17C2203.35CD
740.171250413217NGUYỄN VĂN DUYHẢI17C2302.53CD
741.171250413264LÊ QUỐCKHÁNH17C2232.96CD
742.171250413242NGUYỄN TẤNTHẢO17C2263.54CD
743.171250413309NGUYỄN QUỐCDŨNG17C3272.63CD
744.171250413329TRẦN VĂNLONG17C3223.09CD
745.171250413404PHAN HỮUBÌNH17C4252.88CD
746.171250413406TRẦN VĂNCHÂU17C4292.83CD
747.171250413426ĐỖ VĂNLÁNH17C4283.00CD
748.171250413432NGUYỄN VĂNNGHĨA17C4242.54CD
749.171250443103NGÔ VĂNĐẠT17CDT1242.50CD
750.171250443107NGUYỄN CÔNGHẬU17CDT1312.81CD
751.171250443137ĐẶNG CAOTHIÊN17CDT1222.64CD
752.171250443147TRẦN ĐÌNHÝ17CDT1203.10CD
753.171250443202TRẦN THẾBẢO17CDT2282.75CD
754.171250443210LÊ QUỐCHOÀNG17CDT2282.75CD
755.171250443220NGUYỄN NGỌCNGHĨA17CDT2243.58CD
756.171250443245PHẠM QUANGQUÂN17CDT2242.62CD
757.171250443226NGUYỄN VĂNSANG17CDT2292.69CD
758.171250443229LÊ VIẾTTÀI17CDT2282.61CD
759.171250443230NGUYỄN VĂNTHÀNH17CDT2223.18CD
760.171250443238ĐỖ VIẾTTRUNG17CDT2242.83CD
761.171250443240HUỲNH VĂNTÙNG17CDT2262.81CD
762.171250513161HOÀNG TRỌNGDUY17D1292.59CD
763.171250513209NGUYỄN VĂNHÀO17D1252.68CD
764.171250513152LÊ THỌKHÔI17D1192.53CD
765.171250513220TRẦN VĂNLỘC17D1263.31CD
766.171250513352NGUYỄN ĐỨCNGHĨA17D1213.43CD
767.171250513132HỒ TRIỆUQUÂN17D1242.50CD
768.171250513237HUỲNH CÔNG PHƯƠNGTÂM17D1182.72CD
769.171250513138NGUYỄN VĂNTHÀNH17D1202.70CD
770.171250513150TRẦN LÊ17D1263.23CD
771.171250513501LÊ HẢIANH17D2282.61CD
772.171250513424HỒ TRUNGNGHĨA17D2282.68CD
773.171250513528TRẦN TẤNNHẬT17D2233.22CD
774.171250513427NGUYỄN VĂNNHỰT17D2243.00CD
775.171250513543ĐOÀN NGỌCTHỦY17D2223.00CD
776.171250513331NGUYỄN VĂNTỎ17D2272.74CD
777.171250513440BÙI TÁTRI17D2272.59CD
778.171250513546HỖ SỸTRUYỀN17D2252.52CD
779.171250513446PHẠM NGUYỄN MINHTUẤN17D2273.07CD
780.171250513447NGUYỄN HOÀIVÕ17D2242.54CD
781.171250513502NGUYỄN VĂNANH17D3252.96CD
782.171250513302BÙI LƯUBÌNH17D3242.54CD
783.171250513505TRẦN HỮUCHƯƠNG17D3313.29CD
784.171250513511LÊ VIẾTDỰ17D3242.50CD
785.171250513455PHẠM TẤNHẢI17D3293.14CD
786.171250513109PHẠM HỒNGHẢI17D3272.59CD
787.171250513111NGUYỄN HỮUHỌC17D3202.60CD
788.171250513114TRẦN NGUYỄN HẢIHƯNG17D3272.96CD
789.171250513124PHAN TẤNLỢI17D3273.56CD
790.171250513125NGUYỄN HOÀNGLƯU17D3292.66CD
791.171250513537CAO CHIẾNTHẮNG17D3323.34CD
792.171250513444TRỊNH VĂNTUÂN17D3202.60CD
793.171250513147NGUYỄN VĂNÚT17D3273.11CD
794.171250513448NGUYỄN HOÀNG17D3242.71CD
795.171250513306BÙI TẤN NHẤTDUY17D4283.25CD
796.171250513417LÊ PHÚLINH17D4242.79CD
797.171250513457VÕ VĂN HOÀILINH17D4272.96CD
798.171250513419TRẦN ĐẠOLƯƠNG17D4232.61CD
799.171250513526TRẦN NHẬTNGUYÊN17D4222.64CD
800.171250513348PHẠM NAMTHIÊN17D4242.50CD
801.171250513143LÊ TRUNGTRỌNG17D4283.18CD
802.171250513350NGÔ TRƯỜNGVIÊN17D4233.52CD
803.171250513344NGUYỄN DUYVINH17D4202.55CD
804.171250513340TRẦN QUỐCVỸ17D4212.76CD
805.171250513250TRẦN PHÚCYÊN17D4192.79CD
806.171250423160Nguyễn ThànhAn17DL1283.18CD
807.171250423156ĐOÀN QUANGÃNH17DL1282.96CD
808.171250423103PHẠM QUỐCCƯỜNG17DL1273.26CD
809.171250423104TRƯƠNG QUANGĐẠT17DL1182.83CD
810.171250423107PHẠM HOÀNGHẢO17DL1202.60CD
811.171250423113ĐẶNG QUỐCHƯNG17DL1302.70CD
812.171250423120ĐÀO HỮU NHẬTLINH17DL1282.64CD
813.171250423121PHẠM VĂNLỘC17DL1252.72CD
814.171250423123CAO HẢINAM17DL1282.64CD
815.171250423133NGUYỄN HỮUQUỐC17DL1322.66CD
816.171250423135NGUYỄN NGỌC BATÂY17DL1282.61CD
817.171250423142NGUYỄN VĂNTIẾN17DL1272.78CD
818.171250423149LƯƠNG NGUYỄNVĂN17DL1303.10CD
819.171250423153NGUYỄN HỮU17DL1293.17CD
820.171250423154LÊ MINHVƯƠNG17DL1182.72CD
821.171250423155NGUYỄN DUY17DL1193.05CD
822.171250423213VĂN HOÀIDUY17DL2212.67CD
823.171250423222LÊ CANHHUY17DL2232.87CD
824.171250423228NGUYỄN HẢINAM17DL2292.86CD
825.171250423263NGHĨA17DL2362.61CD
826.171250423237NGUYỄN THANHSANH17DL2263.38CD
827.171250423239PHAN HOÀNGTHẠCH17DL2232.83CD
828.171250423240NGUYỄN VĂNTHANH17DL2202.55CD
829.171250423252TRẦN ANHTUẤN17DL2282.54CD
830.171250423306NGUYỄN NGỌCĐỨC17DL3292.97CD
831.171250423307LÊ TRỌNGDUY17DL3292.93CD
832.171250423313CAO THANHHIẾU17DL3242.96CD
833.171250423314LÊ TRUNGHIẾU17DL3343.09CD
834.171250423315NGÔ TRỌNGHIẾU17DL3252.72CD
835.171250423316NGUYỄN VĂNHIẾU17DL3242.83CD
836.171250423325PHAN THÀNHLỢI17DL3252.84CD
837.171250423336NGUYỄNTÂM17DL3242.58CD
838.171250423338NGUYỄN MINHTHẮNG17DL3262.85CD
839.171250423339ĐẬU TRỌNGTHÀNH17DL3303.70CD
840.171250423342LÊ ĐỨCTHỊNH17DL3262.65CD
841.171250423346NGUYỄN VĂNTÍN17DL3343.76CD
842.171250423356TRƯƠNG QUANGVINH17DL3263.00CD
843.171250423402PHAN HỮUBẢO17DL4273.04CD
844.171250423404DU QUỐCCƯỜNG17DL4243.25CD
845.171250423412ĐINH THANH17DL4332.91CD
846.171250423413VÕ VĂNHIẾU17DL4283.04CD
847.171250423416ĐINH VĂNHÙNG17DL4333.61CD
848.171250423420NGÔ VĂNHUY17DL4263.27CD
849.171250423423TRẦN HOÀNGKIỆT17DL4263.19CD
850.171250423455NGUYỄN HỮUTHÀNH17DL4312.81CD
851.171250423456NGÔ ĐỨCTOÀN17DL4292.93CD
852.171250423442ĐÀO NHẬTTRUNG17DL4222.68CD
853.171250423446TRƯƠNG VĂNTƯỜNG17DL4262.65CD
854.171250423501VĂN QUỐC CƯỜNGAN17DL5282.96CD
855.171250423502LÊ VĂN XUÂNANH17DL5182.72CD
856.171250423504NGUYỄN NGỌCBÌNH17DL5252.52CD
857.171250423519RLANKHAI17DL5283.00CD
858.171250423523PHAN VĂN TƯỜNGNGHĨA17DL5372.78CD
859.171250423529ĐỖ HẠSINH17DL5263.19CD
860.171250423541NGÔ HOÀNGTIẾN17DL5272.63CD
861.171250423542NGUYỄN NGỌCTRÌNH17DL5292.83CD
862.171250423544LÊ DUYTRUNG17DL5172.94CD
863.171250423548HỒ SỸTUẤN17DL5293.24CD
864.171250523113PHẠM HỮUTÀI17DT1203.05CD
865.171250523114HỒTIN17DT1172.76CD
866.171250543131CAO THỊCẦN17HQ1212.71CD
867.171250543114LÊ BẢOKHA17HQ1222.73CD
868.171250543117LÊ THỊ THÚYNGÂN17HQ1202.80CD
869.171250543136BÙI VĨNHPHI17HQ1202.85CD
870.171250543120TRƯƠNG NGỌCSỰ17HQ1243.46CD
871.171250733108ĐINH THỊ THÚYGIANG17HTP1263.08CD
872.171250733110NGUYỄN THANH KIMHOÀNG17HTP1252.60CD
873.171250733112LÊ THỊLÝ17HTP1252.52CD
874.171250733123VÕ THỊ KIMTUYẾN17HTP1273.00CD
875.171250653112NGUYỄN TẤNKHOA17KT1212.62CD
876.171250653107HOÀNG THỊ HẢIVÂN17KT1153.00CD
877.171250433102LÊ THẠCCHIẾN17N1203.10CD
878.171250433103LÊ VĂNCƯỜNG17N1202.65CD
879.171250433111HOÀNG VĂNHIẾU17N1212.52CD
880.171250433123TRẦN VĂNQUỐC17N1202.70CD
881.171250433137HOÀNG VĂNTIẾN17N1202.60CD
882.171250433201NGUYỄN NHẬTAN17N2243.08CD
883.171250433203VĂN ANHBẰNG17N2202.50CD
884.171250433236LÊ VĂN QUỐCĐẠT17N2242.83CD
885.171250433211NGUYỄN QUANGHUY17N2262.88CD
886.171250433212NGUYỄN NGỌCLINH17N2202.55CD
887.171250433216ĐỖ TRỌNGMÃO17N2242.58CD
888.171250433218PHẠM XUÂNNAM17N2202.60CD
889.171250433231TRẦN VĂNTRỌNG17N2242.79CD
890.171250663108LÊ QUỐCDUY17QX1212.57CD
891.171250663102ĐÀO THỊ THANHHƯƠNG17QX1233.00CD
892.171250663103PHAN NGUYỄN THANHQUANG17QX1223.68CD
893.171250663104ĐOÀN VĂNTÂM17QX1232.83CD
894.171250663105HỒ ĐÌNHTHUY17QX1233.04CD
895.171250663106LÊ LÝTUẤN17QX1232.78CD
896.171250663107HUỲNH THẾ17QX1243.00CD
897.171250533102VÕ CÔNGCHIẾN17T1192.68CD
898.171250533103NGUYỄN PHÚC NHẬTCHƯƠNG17T1203.30CD
899.171250533106BÙI XUÂNĐẮC17T1292.62CD
900.171250533110PHẠM TIẾNDŨNG17T1253.76CD
901.171250533111NGUYỄN VĂNDUY17T1282.64CD
902.171250533119TRẦN PHƯỚCHƯNG17T1252.64CD
903.171250533121NGUYỄN VĂN QUỐCHUY17T1213.00CD
904.171250533130NGUYỄN HỮU ANHLAI17T1292.90CD
905.171250533135ĐẶNG HÒANHI17T1252.52CD
906.171250533136LÊ VĂNNINH17T1283.11CD
907.171250533138NGUYỄN ANHPHÚ17T1202.85CD
908.171250533153ĐỖ NGUYỄN PHITIÊN17T1142.79CD
909.171250533164Nguyễn Văn17T1203.05CD
910.171250533161DƯƠNG TẤN17T1223.09CD
911.171250533201VÕ THỊ NHẬTANH17T2262.50CD
912.171250533209NGUYỄN ĐỨCDUY17T2222.95CD
913.171250533215PHẠM NGỌC17T2273.04CD
914.171250533262TRẦN CÔNG TUẤNNGHĨA17T2222.73CD
915.171250533237NGUYỄN THỊ HẰNGNY17T2242.67CD
916.171250533241ĐỖ VĂNSANG17T2273.07CD
917.171250533271TRẦN THỊ THANHTÂM17T2263.35CD
918.171250533250MAI NGỌCTHIỆN17T2242.92CD
919.171250533256TRẦN SƠNTRÀ17T2323.50CD
920.171250533269LÊ THỊTRINH17T2233.17CD
921.171250533258TRẦN THANHTRUNG17T2192.84CD
922.171250533301NGUYỄN VĂNAN17T3253.56CD
923.171250533373UNG NHO HOÀNGBẢO17T3363.31CD
924.171250533304PHẠM XUÂNCHÂU17T3333.18CD
925.171250533309NGUYỄN TẤNĐẠT17T3243.12CD
926.171250533318NGUYỄN VĂNHAI17T3272.70CD
927.171250533330NGUYỄN VINHHUY17T3252.68CD
928.171250533337NGUYỄN THỊ KIMNGÂN17T3243.33CD
929.171250533368TRẦN ĐÌNHVƯƠNG17T3193.42CD
930.171250533462NGÔ SỸHOÀN17T4182.56CD
931.171250533422PHẠM ĐÌNHKHẢI17T4232.74CD
932.171250533426NGUYỄN KHÁNHLONG17T4242.50CD
933.171250533427PHAN THỊLY17T4272.56CD
934.171250533432NGUYỄN VĂN ĐỨCNHẬT17T4232.96CD
935.171250533443NGUYỄN THÀNHTÀI17T4222.73CD
936.171250533455NGUYỄN ĐÌNHTUÂN17T4273.41CD
937.171250533458LÊ THỊVANG17T4282.64CD
938.171250533504NGUYỄN VĂNCHẤT17T5222.50CD
939.171250533508NGUYỄN THỊ THUĐÀO17T5262.85CD
940.171250533517NGUYỄN ĐẮCHÒA17T5273.37CD
941.171250533520NGUYỄN ĐỨCHOÀNG17T5252.68CD
942.171250533522VĂN ĐỨCHUY17T5292.79CD
943.171250533525LÊ HỮU QUỐCKHÁNH17T5252.72CD
944.171250533526BÙI QUANGLÂM17T5233.04CD
945.171250533530TRƯƠNG QUANGLUẬN17T5222.68CD
946.171250533539TRƯƠNG QUANGNHÂN17T5252.64CD
947.171250533562TRẦN ĐĂNG17T5223.00CD
948.171250633117NGUYỄN ĐỨCCƯỜNG17XC1222.77CD
949.171250633107TRẦN VĂNPHÚC17XC1202.65CD
950.171250633108BLINGRAĐÔ17XC1192.84CD
951.171250633115PHẠM NGỌCSÁCH17XC1253.00CD
952.171250613159THÁI VĂNCUNG17XD1242.83CD
953.171250613160HUỲNH NGỌCHIỂN17XD1263.23CD
954.171250613114NGUYỄN VĂNHIẾU17XD1152.80CD
955.171250613128PHAN LÊ BÌNHPHƯƠNG17XD1222.68CD
956.171250613132TRƯƠNG NGỌCQUÝ17XD1183.11CD
957.171250613140NGUYỄN PHÙNGTHỊNH17XD1172.65CD
958.171250643106TRẦN MINHHẢI17XH1233.43CD
959.171250643109NGUYỄN QUANGHƯNG17XH1222.95CD
960.171250643120VÕ VĂNNHIỀU17XH1242.92CD