1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Thông báo đến lớp NNC# và TH Kỹ thuật lập trình
Thông báo đến các bạn sinh viên 2 lớp trên của cô Lê Thị Bích Tra vào chiều thứ 5(20/3/2014) được nghỉ vì cô bận việc. Tuần sau lớp vẫn học bình thường.
P/S: Các bạn học TH Kỹ thuật lập trình mua giáo trình thực hành để tuần sau học.
Author: Lê Thị Bích Tra - Updated: 19/03/2014 22:46
 Nhận nhiệm vụ đồ án Kết cấu BTCT (122DAKCB11, 12) và Kết cấu công trình BTCT (122KCCTBTCT01, 02; 122DAKCTB01) Học kỳ 122_GV: LC Phát – Khoa KTXD
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THI ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 11/9/2022
 Thông báo về việc cập nhật phòng học và thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Kỳ 122).
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 11/09/2022)
 THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 27/08/2022)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH HOẠT GIỮA KHÓA (có thay đổi phòng học)
 Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm tổng kết học kỳ 2 năm học 2021-2022
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH HOẠT GIỮA KHÓA
 ĐĂNG KÝ HUỶ HỌC PHẦN ĐẪ ĐĂNG KÝ HK 122 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
  KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÀY 16/07/2022
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI NGÀY 06/08/2022
 Thông báo về học bổng "Thắp sáng tương lai năm 2022"
 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi tháng 8/2022
 PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 221
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 121
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI NGÀY 16/7/2022
 Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ hè 321
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 07/8/2022)
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN NGÀNH CNTT VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MỞ THÊM LỚP HỌC PHẦN
 Thông báo thu học phí Học kỳ hè năm học 2021-2022 (HK321)
 Đăng ký Đề nghị mở lớp học kỳ 1 (2022-2023). Khoa Cơ khí. Hạn chót: 16h00 ngày 10/7/2022.
 ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC KỲ 122 (HK 1 NĂM HỌC 2022-2023) CHO SINH VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
 Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 (học kỳ 122)
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 04/6/2022
 THÔNG BÁO HỌC BỔNG PANASONIC NĂM 2022
 Hủy lớp HP 321 CNC01
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG DO ÔNG VĂN PHÚ CHÍNH TÀI TRỢ NĂM 2022
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP TN MẠCH ĐIỆN VÀ TN MÁY ĐIỆN HK 321 DO THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
 Thông báo đến sinh viên ĐÀO TẤN AN lớp 15T3
 Kế hoạch bảo vệ Đồ án Chuyên ngành CNTT - Đồ án Tốt nghiệp CNTT
 Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 năm học 2021-2022
 Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ hè kỳ 321 năm học 2021-2022
 Thông báo kết quả xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2020-2021, 2021-2022
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT (bảo vệ ngày 25/6/2022)
 THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 18 - 21/06/2022
 THÔNG BÁO DỰ KIẾN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 CỦA KHOA CÔNG NGHỆ SỐ (LẦN 2)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI KHÓA 2017 ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 121
 THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 16-17/7/2022)
 Thông báo về lịch tiêm Vắc xin Covid-19 cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÓA 2021
 THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO “HƯỚNG NGHIỆP, KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG DU HỌC ĐÀI LOAN”
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
 THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 18/06/2022)
 Thông báo về việc đăng ký học Chương trình đào tạo kỹ sư hoặc Chương trình đào tạo cử nhân đối với sinh viên khóa 2019
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
 KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, ĐỢT THI NGÀY 07 - 12/5/2022
 THÔNG BÁO HỌC BỔNG PANASONIC NĂM 2022
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 08/5/2022

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323 [Next >>]