1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 - HK 219- Những điều cần biết!!!

+ Công bố lịch thi dự kiến đợt 1 và đợt 2 - các học phần lý thuyết - học kỳ 119

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 318 từ ngày 26/08/19 đến 06/09/19

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu chính thức học kỳ 119, năm học 2019-2020

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  TB về việc đăng ký tốt nghiệp học kỳ 213 - dành cho SV khóa 11, 12LT và khóa cũ.
Phòng ĐT sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp học kỳ 213 từ ngày 05/05/14 theo các yêu cầu sau:

Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp bao gồm:
 • Phiếu đăng ký tốt nghiệp - có mẫu trên Trang sinh viên- có dán ảnh 3x4 mới(không cũ quá 6 tháng)
 • Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc TCCN( đối với sinh viên hệ LT).
 • Bản sao Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng.
 • Bản sao Chứng chỉ Thể chất( hệ LT không cần).
 • Bản sao Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra NN.
 • Bản sao Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra TH.
 • Lệ phí in bằng tốt nghiệp 50.000 đồng/sv
  Hồ sơ xếp theo thứ tự nêu trên - không sử dụng phong bì.

  Trình tự triển khai - Thời gian

 • Lớp trưởng các lớp khóa 11 và 12LT đến PĐT để nhận danh sách sinh viên của lớp. Danh sách chỉ bao gồm các sinh viên có khả năng tốt nghiệp cuối kỳ 213. Có thể bổ sung thêm tên sinh viên vào cuối danh sách.
  Thời gian nhận danh sách lớp tại PĐT từ 05/05/14 đến 10/05/14

 • Cá nhân sinh viên chuẩn bị hồ sơ, các bản sao phải có công chứng hợp lệ.

 • Tổ chức họp lớp để thu nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp. Cá nhân sinh viên nộp hồ sơ cho cán bộ lớp và ký tên vào danh sách. Sinh viên có trách nhiệm chỉnh sửa thông tin chưa đúng trên danh sách và tự cập nhật trên mạng.

  Thời gian lớp tổ chức thu nhận hồ sơ từ 13/05/14 đến 18/05/14.

 • CB Lớp mang hồ sơ đăng ký TN của lớp trình GVCN ký xác nhận trên mỗi hồ sơ.

 • Cán bộ lớp mang hồ sơ ĐKTN của lớp đến nộp tại phòng ĐT từ 20/05/14 đến 31/05/14.
  Lưu ý: Xếp hồ sơ của các sinh viên theo đúng thứ tự trong danh sách. Không sử dụng phong bì hồ sơ - để thuận lợi kiểm tra từng hồ sơ.

  Các trường hợp đặc biệt
 • Sinh viên các lớp khóa cũ nộp theo cá nhân tại PĐT trong khoảng thời gian 10/05/14 đến 20/05/14. Chữ ký xác nhận của GVCN có thể thay bằng chữ ký xác nhận của Giáo vụ Khoa.
 • Những SV đã đăng ký tốt nghiệp các kỳ trước nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp vẫn phải làm lại hồ sơ đăng ký tốt nghiệp.
 • Hồ sơ đăng ký cũng như lệ phí sẽ không hoàn trả nếu sinh viên không được công nhận tốt nghiệp cuối kỳ 213.
 • Sinh viên chưa có đủ chứng chỉ Thể chất hoặc QP có thể nộp bổ sung trước thời điểm hội đồng họp xét TN. PĐT sẽ công bố thời điểm hội đồng họp và hạn cuối bổ sung hồ sơ trên trang tin đào tạo.
 • Sinh viên khóa 12 hoàn thành khóa học sớm có thể đăng ký tốt nghiệp trực tiếp tại PĐT trong cùng thời gian nêu trên.
 • Sinh viên có đăng ký học kỳ hè 313 không nên đăng ký TN vì kết quả học kỳ hè không thể kịp cho việc xét TN cuối học kỳ 213.
 • Sinh viên tham gia thi đạt chuẩn đầu ra tổ chức tại trường không cần nộp các chứng chỉ chuẩn đầu ra NN-TH.

  Phòng ĐT sẽ công bố danh sách sinh viên đăng ký TN sau ngày 30/05/14. Danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp sẽ được công bố khi có kết quả học tập HK 213. Sinh viên phải theo dõi để phản hồi kịp thời nếu có sai sót liên quan đến bản thân.

  Đề nghị GVCN và BCS các lớp khóa 11 và 12LT họp lớp để triển khai thông báo này kịp thời.

  Phòng ĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 27/04/2014 8:26
   Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2020
   v/v Nghỉ học môn Thiết bị Thực phẩm khoá 18HTP
   Hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số.
   Nộp hồ sơ xin trợ cấp xã hội HK1-NH 2019-2020
   Thời gian nộp hồ sơ miễn giảm học phí HK2-NH 2019/2020.
   Đồ án Điện tử Công suất, Tổng hợp thầy Võ Khánh Thoại HD kì 191, 291 và 219
   DANH SÁCH SINH VIÊN K15-16 ĐĂNG KÝ MUA BẢO HIỂM THÀNH CỒNG (ĐỢT 2)
   Phân công GVHD HP Đồ án điện tử công suất và Đồ án Vi điều khiển
   Thông báo đến lớp TTCM CAD/CAM chiều thứ 2 13/1
   Công bố lịch thi dự kiến đợt 3 - các học phần lý thuyết - học kỳ 119
   Lịch giao đồ án Tổng hợp và Đồ án PLC của thầy Phạm Duy Dưởng
   Phân công hướng dẫn Đồ án Tổng hợp ngành Tự động hóa
   Phân công GVHD đồ án chuyên ngành Xây dựng HK219
    Lịch thi kết thúc học phần đợt 3, học kỳ 1, năm học 2019-2020.
   Thông báo lớp Trắc địa xây dựng 291TXD03
   Thông báo lịch học bù môn Mô Phỏng QTCN-Khoa CNHH-MT
   Thông báo đến lớp TTCM CAD/CAM Thầy Minh chiều thứ 6 ngày 10/1
    THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT và HTTTQL
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP THỰC TẬP CHUYÊN MÔN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (Học kỳ 1)
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN PHẦN MỀM 1 (Học kỳ 1)
   NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2020
   THÔNG BÁO ĐẾN SV LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CƠ ĐIỆN TỬ VỚI T.TRANH
   Lịch giao đồ án PLC và VĐK của thầy Phạm Duy Dưởng
   Lịch giao Đồ án tổng hợp ngành Tự động hóa 219 (Phạm Duy Dưởng)
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT và HTTTQL bảo vệ ngày 11/01/2020
   TB tới SV các lớp đồ án tổng hợp, đồ án môn học, học kỳ doanh nghiệp - Hệ thống điện
   THÔNG BÁO ĐẾN SV LỚP THẦY MẬN - GỬI EMAIL ĐỂ NHẬN BÀI.
   Phân công đồ án chuyên ngành xây dựng học kỳ 219
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 219TMD01 - KHÓA 17 - HỆ CAO ĐẲNG (chiều thứ 7) DO CÔ TUYẾT PHỤ TRÁCH
   Thông báo đến sinh viên đăng ký học phần Học kỳ doanh nghiệp CNTT do thầy Vũ phụ trách
   Thông báo nghỉ học 2 lớp HP do Thầy Bùi Hệ Thống phụ trách
   Thông báo đến lớp TTCM CNC- 219TTCNC01 Thầy Minh
   Thông báo đến các lớp thí nghiệm sức bền của thầy Trần Lê Nhật Hoàng.
   Thông báo đến lớp Giáo dục Môi trường thứ 2 (6/1/2019) và thứ 3 (7/1/2019) - cô Châu phụ trách
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 219TMD ( HỆ CAO ĐẲNG) SÁNG THỨ BẢY DO CÔ TUYẾT PHỤ TRÁCH
   Bảo vệ Đồ án Chi tiêt máy học kỳ 219 - Thầy Văn
   Lịch gặp sinh viên thực hiện đồ án Chi tiết máy và Đồ án Tổng hợp CTM, HK 219 - Thầy Nguyễn Lê Văn
   Thông báo: các môn Đồ án thầy Võ Khánh Thoại HD kỳ 119, 191
   Thông báo thay đổi thời gian thi môn Ngôn ngữ C#
   Thông báo lịch bảo vệ Đồ án môn học Chi tiết máy - Thầy Dương hướng dẫn
   Thông báo nghỉ học lớp Giáo dục Môi trường (thứ 6, 3/1/2019)- cô Huỳnh Thị Ngọc Châu
   THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHỎNG VẤN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI BANA HILLS
   Thông báo tổ chức đánh giá tiến độ ĐAPM, TTCM TKCSDL, ĐATN của các lớp do thầy Lê Vũ phụ trách
   Thông báo đến Lớp TTCM CAD/CAM thứ 2 ngày 06/01 Thầy Minh
   THÔNG BÁO CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI NĂM 2020
   Thông báo đến lớp đồ án tổng hợp ngành Tự động hóa
   Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 2 - học kỳ 119.
   Thông báo đến sinh viên đồ án tổng hợp HK119- Ngành CNKT Cơ khí.
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO NĂM 2020
   SV lớp Học kỳ doanh nghiệp Hệ thống điện tham gia phỏng vấn thực tập tại BanaHill

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298 [Next >>]