1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG SAU DỊCH COVID-19

+ Thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 dành cho sinh viên cấp cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ

+ Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 - HK 120 cho các lớp học tập trung.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021

+ PHÒNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 120

+ Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với các lớp học phần học trực tuyến.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LMS CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

+ Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)

+ Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 219

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp HK 219 từ ngày 08/07/2020 đến 22/07/2020

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  TB về việc đăng ký tốt nghiệp học kỳ 213 - dành cho SV khóa 11, 12LT và khóa cũ.
Phòng ĐT sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp học kỳ 213 từ ngày 05/05/14 theo các yêu cầu sau:

Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp bao gồm:
 • Phiếu đăng ký tốt nghiệp - có mẫu trên Trang sinh viên- có dán ảnh 3x4 mới(không cũ quá 6 tháng)
 • Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc TCCN( đối với sinh viên hệ LT).
 • Bản sao Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng.
 • Bản sao Chứng chỉ Thể chất( hệ LT không cần).
 • Bản sao Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra NN.
 • Bản sao Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra TH.
 • Lệ phí in bằng tốt nghiệp 50.000 đồng/sv
  Hồ sơ xếp theo thứ tự nêu trên - không sử dụng phong bì.

  Trình tự triển khai - Thời gian

 • Lớp trưởng các lớp khóa 11 và 12LT đến PĐT để nhận danh sách sinh viên của lớp. Danh sách chỉ bao gồm các sinh viên có khả năng tốt nghiệp cuối kỳ 213. Có thể bổ sung thêm tên sinh viên vào cuối danh sách.
  Thời gian nhận danh sách lớp tại PĐT từ 05/05/14 đến 10/05/14

 • Cá nhân sinh viên chuẩn bị hồ sơ, các bản sao phải có công chứng hợp lệ.

 • Tổ chức họp lớp để thu nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp. Cá nhân sinh viên nộp hồ sơ cho cán bộ lớp và ký tên vào danh sách. Sinh viên có trách nhiệm chỉnh sửa thông tin chưa đúng trên danh sách và tự cập nhật trên mạng.

  Thời gian lớp tổ chức thu nhận hồ sơ từ 13/05/14 đến 18/05/14.

 • CB Lớp mang hồ sơ đăng ký TN của lớp trình GVCN ký xác nhận trên mỗi hồ sơ.

 • Cán bộ lớp mang hồ sơ ĐKTN của lớp đến nộp tại phòng ĐT từ 20/05/14 đến 31/05/14.
  Lưu ý: Xếp hồ sơ của các sinh viên theo đúng thứ tự trong danh sách. Không sử dụng phong bì hồ sơ - để thuận lợi kiểm tra từng hồ sơ.

  Các trường hợp đặc biệt
 • Sinh viên các lớp khóa cũ nộp theo cá nhân tại PĐT trong khoảng thời gian 10/05/14 đến 20/05/14. Chữ ký xác nhận của GVCN có thể thay bằng chữ ký xác nhận của Giáo vụ Khoa.
 • Những SV đã đăng ký tốt nghiệp các kỳ trước nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp vẫn phải làm lại hồ sơ đăng ký tốt nghiệp.
 • Hồ sơ đăng ký cũng như lệ phí sẽ không hoàn trả nếu sinh viên không được công nhận tốt nghiệp cuối kỳ 213.
 • Sinh viên chưa có đủ chứng chỉ Thể chất hoặc QP có thể nộp bổ sung trước thời điểm hội đồng họp xét TN. PĐT sẽ công bố thời điểm hội đồng họp và hạn cuối bổ sung hồ sơ trên trang tin đào tạo.
 • Sinh viên khóa 12 hoàn thành khóa học sớm có thể đăng ký tốt nghiệp trực tiếp tại PĐT trong cùng thời gian nêu trên.
 • Sinh viên có đăng ký học kỳ hè 313 không nên đăng ký TN vì kết quả học kỳ hè không thể kịp cho việc xét TN cuối học kỳ 213.
 • Sinh viên tham gia thi đạt chuẩn đầu ra tổ chức tại trường không cần nộp các chứng chỉ chuẩn đầu ra NN-TH.

  Phòng ĐT sẽ công bố danh sách sinh viên đăng ký TN sau ngày 30/05/14. Danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp sẽ được công bố khi có kết quả học tập HK 213. Sinh viên phải theo dõi để phản hồi kịp thời nếu có sai sót liên quan đến bản thân.

  Đề nghị GVCN và BCS các lớp khóa 11 và 12LT họp lớp để triển khai thông báo này kịp thời.

  Phòng ĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 27/04/2014 8:26
   Lịch bắt đầu học các môn Thí nghiệm Máy Điện và Thí nghiệm Đo lường cảm biến của thầy Dương Quang Thiện
   CẬP NHẬP SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG HOÀN TRẢ BẢO HIỂM ĐỢT 2
   CẬP NHẬP SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG ĐỂ BẢO HIỂM XÃ HỘI HOÀN TRẢ
   Thông báo đến lớp Đồ án Chi tiết máy 120DACTM03 - Thầy Dương hướng dẫn
   Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 2 HK219 (Ngày thi 27/09/2020)
   Những Sinh viên là con cán bộ của Đại học Đà nẵng
   Thời gian nộp hồ sơ miễn giảm học phí HK1-NH 2020-2021.
   Nộp hồ sơ xin trợ cấp xã hội HK2-NH 2019-2020
   Giao nhiệm vụ và hướng dẫn Đồ án TN chuyên ngành CN KT Xây dựng
   Hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số.
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT và HTTTQL bảo vệ ngày 27/09/2020
   Nhận nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng HK120
   SINH VIÊN CHƯA THI ONLINE KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 CÁC HỌC PHẦN DO THẦY NGUYỄN ĐỨC QUẬN GIẢNG DẠY
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH VIÊN CHƯA THI ONLINE MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG (lớp của các GV giảng dạy: thầy Vũ, cô Quyên, cô Dung, cô Tra)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ HỌC PHẦN CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
   Thông báo đến em Nguyễn Văn Bằng - Mã SV 1911505310104
   Thông báo nghỉ học Tin học ứng dụng trong CN Thực phẩm
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH VIÊN CHƯA THI ONLINE CÁC MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU, CSDL I-ACCESS, KỸ THUẬT LẬP TRÌNH (lớp cô Lệ giảng dạy)
   Thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Ngành Tự động hoá
   Thông báo: Nhận nhiệm vụ đồ án Kiến trúc Xây dựng các lớp GV. Trần Vũ Tiến
   Thông báo đến SV CNTT thực tập học kỳ doanh nghiệp HK 219
   Thông báo về việc cập nhập lịch thi học kỳ II năm học 2019 - 2020
   Thông báo đến sinh viên Bảo vệ Đồ án Tổng hợp ngành CNKT Cơ khí, HK219 Khoa Cơ khí.
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG SAU DỊCH COVID-19
   Thông báo các SV chưa dự thi online kỳ 219 các lớp thầy VK. Thoại
   Thông báo đến các em bảo vệ đồ án tốt nghiệp Cơ điện tử
   Thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 dành cho sinh viên cấp cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ
   THÔNG BÁO HỌC ONLINE CHO HỌC PHẦN 120XLTHS01, 120XLTHS02,120XLTHS03
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SV CHƯA THI MÔN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG DO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   Thông báo các SV chưa thi (trực tuyến) lần 1 các HP: Kết cấu thép, Kết cấu công trình thép của Thầy Huỳnh Minh Sơn
   Thông báo thi các lớp thầy Phạm Duy Dưởng
   Thông báo lịch thi HK 219 – Lần 2 - Học phần CẤU TẠO KIẾN TRÚC NHÀ DÂN DỤNG - 291CTKNDD01 và 291CTKNDD02 (cho SV chưa thi lần 1–ngày 24/8/2020)
   THÔNG BÁO ĐÉN LỚP 219NLCB01 VÀ 291NLCB04 CỦA THẦY VIỆT KHOA
   THÔNG BÁO ĐẾN SV HÀ THANH HẢI LỚP NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
   THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
   THÔNG BÁO ĐẾN SV HỒ NGỌC TRÌNH & HÀ THANH HẢI LỚP LUẬT XÂY DỰNG - CÔ TUYẾT
   Thông báo ngày 12/9/2020 đến các lớp 120TUD & 120THXD do thầy NT Dũng phụ trách
   Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 - HK 120 cho các lớp học tập trung.
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP 120TUD & 120THXD DO THẦY DŨNG PHỤ TRÁCH
   Lớp Ngoại ngữ chuyên ngành 120NNCND02 khẩn trương vào đăng ký
   Thông báo về việc cập nhật thời khóa biểu học phần Giáo dục thể chất học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021.
   Lớp Robot Công Nghiệp và Đồ án Vi Điều khiển của thầy Đoàn Lê Anh
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 120THXD01
   THÔNG BÁO HỌC TRỰC TUYẾN LỚP LẬP TRÌNH PLC
   THÔNG BÁO HỌC ONLINE LỚP 120DSTT01 (CÔ SINH)
   Sinh viên lớp 120SBVL01 - SỨC BỀN VẬT LIỆU chú ý
   Thông báo đến lớp học phần Mạng Điện Khu Vực: 120MDKV01 và 120MDKV02
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP ONLINE ROBOT CÔNG NGHIỆP THẦY HOÀNG
   THÔNG BÁO: LỚP KỸ THUẬT NHIỆT ONLINE (120KTN01, 120KTN03) - CÔ NHUNG
   Thông báo tới lớp 120CNX01; 120CNX02; 120LTWNC01; 120LTWNC02

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308 [Next >>]