1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  THÔNG BÁO ĐẾN NHÓM SINH VIÊN Ở KHOA ĐIỆN DO THẦY HOÀNG DŨNG HƯỚNG DẪN ĐATH
Mời sinh viên đến gặp GVHD vào lúc 16g30 ngày 17/9/2014 tại phòng làm việc của giáo viên ở tâng 2, khu nhà hành chính, trừ những sinh viên đã đến gặp GVHD vào ngày 11/9/2014.
Author: Hoàng Dũng - Updated: 16/09/2014 18:11
 Thông báo đến các lớp Đồ án Chi tiết máy 220DACTM01, 202DACTM01 - Thầy Dương hướng dẫn
 Thông báo đến SV thực hiện đồ án Tốt nghiệp - thầy Văn
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP HP NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH XD
 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT-HTTTQL
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP HP PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
 Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 2 - học kỳ 120.
 Thông báo đến các lớp 220DKTK01, 220HTDTK03, 220HTDTK04 do thầy Võ Quang Trường phụ trách
 Thông báo đến lớp HP Matlab và ứng dụng thầy Hoàng
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỮ KÝ CHÍNH XÁC CHO THẺ SINH VIÊN
 THÔNG BÁO
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP HP TTCM VĐK thầy Hoàng
 Thông báo đến lớp 220TTCMCTMCDT03 TTCM Chế tạo máy CĐT
 KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN
 Nhắn lớp đồ án bê tông thầy Vinh
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP đồ án VĐK thầy Hoàng
 Lịch giao đồ án tốt nghiệp Ngành Tự động hoá
 Lịch giao đồ án tốt nghiệp Ngành Tự động hoá
 Thông báo lịch bảo vệ đồ án Chi tiết máy – Thầy Dương hướng dẫn
 Thông báo đến các lớp do thầy Lê Vũ phụ trách giảng dạy
 Thông báo đến lớp Lập trình ứng dụng 220LTUD04 - 19.01.2021 - Thầy Lê Hữu Duy
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 220TNMD01
 Thông báo các em SV học TTCM CNC cô Thanh Vi
 Thông báo HỦY các lớp Đồ án CAD/CAM/CNC dành cho SV Cơ điện tử
 Tra cứu kết quả sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản (đợt thi ngày 9/1/2021)
 Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021
 NHẬN THẺ BẢO HIỂM NĂM 2021
 Thay đổi Lịch đánh giá Đồ án Vi điều khiển của thầy Phạm Duy Dưởng
 Lịch đánh giá Đồ án Điện tử công suất, Bộ môn Tự động hoá
 Thông báo đến sinh viên Cao đẳng làm Đồ án TN, Đồ án PM1, TTCM TKCSDL do thầy Vũ hướng dẫn
 Thông báo đến các em 17CTM1 lớp ttcm ctm nâng cao
 Đi học GDQP&AN ngày 10/01/2021
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 220
 Thông báo: Thời gian học GDQP & AN
 Thông báo lịch thi và tập huấn trước khi thi đối với kỳ thi Khảo sát năng lực ngoại ngữ để xét chuẩn đầu cho sinh viên cấp đại học
 THÔNG BÁO SINH VIÊN NHẬN TIỀN
 THÔNG BÁO HỌP CHỦ NHIỆM THÁNG 01/2021 LỚP 17HTD1 và 18TĐH02
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP
 Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp HK 120 từ ngày 31/12/2020 đến 31/01/2021
 THÔNG BÁO NHẬN HỌC BẠ GỐC
 THÔNG BÁO V/V HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
 DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP
 Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2020-2021 - HK 220- Những điều cần biết!!!
 THÔNG BÁO SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA TẬP ĐOÀN THÉP JFE VÀ XUÂN SẺ CHIA
 THÔNG BÁO SINH VIÊN VỀ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KỲ 2/19
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG SINH VIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2020
 Gửi lớp Robot Công Nghiệp thầy Đoàn Lê Anh
 Thông báo về việc tạm khóa tài khoản sinh viên.
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MỞ LỚP- HỆ CAO ĐẲNG_NGÀNH CNKT Ô TÔ
 Đăng ký học phần học kỳ 220
 Thông báo 2 sinh viên của lớp 102NLM01

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312 [Next >>]