1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Đăng ký môn học - học kỳ 2 năm học 14-15 : Những điều cần biết
PĐT lưu ý sinh viên toàn trường những điểm cần lưu ý liên quan đến ĐKMH 214 - giai đoạn I- như sau:

Phân bổ thời gian: Từ 08/12/14 đến 20/12/14
 • Khóa 12 và sinh viên các khóa cũ: từ 08/12/14 đến 12/12/14.
 • Khóa 13: từ 12/12/14 đến 15/12/14.
 • Khóa 14: từ 15/12/14 đến 20/12/14.

 • Đăng ký giai đoạn II dự kiến sẽ mở vào ngày 05/01/15.

  Những điểm cần lưu ý:
 • Học phần Pháp luật đại cương mới được bổ sung vào CTĐT của các ngành - là môn bắt buộc đối với các lớp khóa 13 trở về sau.
 • Sinh viên khóa 14 các ngành của Khoa Điện chỉ được đăng ký vào các lớp có ghi chú H - là những lớp dành cho sinh viên đã học GDQP ở học kỳ 114, kết thúc học kỳ 114 ngay trước Tết Ất Mùi.
 • Sinh viên khóa 14 của Khoa Cơ khí, KTXD, CNHH chỉ được đăng ký vào các lớp có ghi chú QS - là những lớp sẽ nghỉ học 4 tuần để sinh viên đi học GDQP từ 02/03/15 đến 28/03/15. Học phần GDQP sẽ được đăng ký tự động cho tất cả sinh viên khóa 14 của 3 Khoa này (không cho phép các SV khóa khác đăng ký).
 • Các học phần thực tập công nhân, thực tập kỹ thuật, thực tập chuyên môn - bố trí ở cuối HK 214- của Khoa KTXD và CNHH sẽ được đăng ký tự động cho tất cả sinh viên khóa 13 của 2 khoa này.
 • Sinh viên khóa 2012 và những sinh viên có dự định tốt nghiệp cuối kỳ 214 không nên đăng ký học cải thiện vào các lớp dành cho khóa 14 (có ghi chú H và QS) vì các lớp này sẽ thi kết thúc sau khi xét tốt nghiệp khóa 2012.
 • Sinh viên có TKB học kỳ 114 học chung với các lớp học phần của khóa 2014 phải tự lo liệu sắp xếp việc thi học kỳ 114 và TKB 214 - nếu có sự trùng giờ! Sự trùng lặp này do Khóa 2014 vẫn còn học và thi theo TKB của HK 114 cho đến ngày 14/02/15, trong khi các khóa khác đã bắt đầu HK 214 từ 12/01/15.
 • Sinh viên không đăng ký giai đoạn I sẽ không được phép đăng ký giai đoạn II - coi như tự ý bỏ học và sẽ bị xóa tên khi xử lý học vụ cuối kỳ 114.
 • Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp cuối kỳ 114 không cần và không nên đăng ký dự phòng cho học kỳ 214. Nếu SV không được công nhận tốt nghiệp cuối kỳ 114, PĐT sẽ cho phép đăng ký 214 bổ sung vào giai đoạn 2.
 • Trong trường hợp không đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu, SV có thể đăng ký "ảo"(đăng ký học những môn thực tế đã tích lũy rồi!) để được đăng ký thành công giai đoạn I. Chỉ nên đăng ký ảo vào các học phần chung, không nên đăng ký ảo vào các học phần môn chuyên ngành. Những đăng ký ảo này SV sẽ rút tên khi đăng ký giai đoạn 2 ngày 05/01/15.
 • Sau khi giai đoạn I kết thúc, PĐT sẽ có thông báo nhận đơn xin mở lớp đợt 2 để SV đăng ký bổ sung giai đoạn 2.
 • Sinh viên cần tham khảo "Phân bổ chuẩn 6 học kỳ" trên Trang sinh viên - dành cho mỗi ngành đào tạo - để có dự kiến về những môn cần phải đăng ký ở học kỳ 214.
 • Điều kiện học trước của nhiều môn đã có thay đổi và cập nhật trên mục Chương trình đào tạo, đặc biệt đối với các ngành của Khoa CNHH. Sinh viên khóa 13 trở về trước cần xem lại phiên bản CTĐT mới trên web để thấy sự khác biệt so với Niên giám cũ.
 • Những học phần sinh viên cần đăng ký có liên quan đến kết quả học kỳ 114 sẽ được PĐT cập nhật để SV kịp đăng ký giai đoạn 2.

  Đề nghị GVCN và Ban cán sự các lớp chú ý hướng dẫn tư vấn sinh viên lớp mình đăng ký đúng kế hoạch và tuân thủ các hướng dẫn trên đây.

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 28/11/2014 7:42
   Thông báo lịch nghỉ học Lập Trình Hướng Đối Tượng Java lớp 219JAVA101
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP LUẬT XÂY DỰNG 291LXD03
   Mời SV tham dự Lễ khởi động hoạt động sinh viên với khởi nghiệp
   Thông báo đến các lớp Thí nghiệm VLXD - gv Phan Nhật Long
   THÔNG BÁO V/V HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
   Thông báo đến lớp Sản xuất sạch hơn ( chiều thứ 5)
   Thông báo nghỉ học lớp An toàn điện - thứ 5 (28/05/2020)
   Thông báo nghỉ học các lớp Giáo dục Môi trường thứ 4 (27/5) và thứ 6 (29/5)- cô Châu
   Phúc khảo bài thi kết thúc học phần đợt 3, học kỳ 1 năm học 2019-2020
   Thông báo về việc mở lớp tiếng Nhật miễn phí
   Kết quả chấm phúc khảo thi kết thúc học phần đợt 1&2 học kỳ 1 năm học 2019-2020
   Thông báo về việc sinh viên các lớp 291KTCT01 và 291KTCT02 được nghỉ vào chiều hôm nay 26/5/2020
   Thông báo môn Thí nghiệm cơ học của gv PNLong
   Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1 học kỳ 219 (ngày 14/06/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)
   THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 119
   Thông báo nghỉ học các lớp Giáo dục Môi trường thứ 2 (25/5) và thứ 3 (26/5) - cô Châu
   Thông báo NGHỈ học các lớp HP GV Phan Nguyễn Duy Minh thứ 2, 25/5
   THÔNG BÁO ĐẾN SV HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG DO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   Thông báo đến lớp 291VTMT14 (Vẽ trên máy tính,Thầy Đào Thanh Hùng.)
   Thông báo đến lớp TN Vi sinh Môi trường và TN Công nghệ Sinh học Môi trường - cô Châu
   Thông báo lịch học của lớp Chuyên đề phần mềm
    lớp An toàn điện tiết 7-8 thứ 5 học phòng A211
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP KINH TẾ HỌC VI MÔ - CÔ TUYẾT
   THÔNG BÁO ĐẾN SV HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 1, CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 2017 HỆ CĐ NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
   Danh sách SV dự kiến được MGHP-HKII-NH 2019-2020
   Thông báo đến lớp HP Đồ án điện tử công suất _ 291DADTCS02
   Lớp Cao đẳng 219VKT01 cô Linh
   (nhắc lại) Phúc khảo bài thi kết thúc học phần đợt 1,2, học kỳ 1, năm học 2019-2020
   Thông báo SV lớp HP Đồ án vi điều khiển - 291DAVDK01
   Thông báo đến lớp 219CDPE01 ( chuyên đề ProE) của T Tranh
   Thông báo với SV lớp Chuyên đề phần mềm 219CDPM01 và 291CDPM01
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG HESSEN (CHLB ĐỨC)
   Bổ sung kiến thức môn Chi tiết máy - thầy Văn
   Thông báo lớp 219DACDT01 (HT CĐT)
   Thông báo đến SV lớp 291CNC01 của T Tranh
   Thông báo đến SV lớp học phần của thầy Trần Ngô Quốc Huy
   ÔN TẬP THI CUỐI KÌ 1 MÔN ĐSTT VÀ GT1
   Thông báo đến 2 lớp HP Tự động hóa QT sản xuất và Thiết kế Hệ thống CĐT
   Học ôn tập thi
   THÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG HOÁ THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC EM SV HỌC CÁC LỚP HỌC PHẦN CỦA THẦY TRẦN NGỌC HOÀNG
   Thông báo với SV Học kỳ Doanh nghiệp CNTT
   Thông báo với SV lớp Chuyên đề phần mềm 219CDPM01 và 291CDPM01
   Phúc khảo bài thi kết thúc học phần đợt 1,2, học kỳ 1, năm học 2019-2020
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP HỌC DO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   THÔNG BÁO
   THÔNG BÁO ÔN TẬP CHO LỚP LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI C
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19
   Thông báo đến SV các lớp 219KMMT01 và 219MMT01

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302 [Next >>]