1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Đăng ký môn học - học kỳ 2 năm học 14-15 : Những điều cần biết
PĐT lưu ý sinh viên toàn trường những điểm cần lưu ý liên quan đến ĐKMH 214 - giai đoạn I- như sau:

Phân bổ thời gian: Từ 08/12/14 đến 20/12/14
 • Khóa 12 và sinh viên các khóa cũ: từ 08/12/14 đến 12/12/14.
 • Khóa 13: từ 12/12/14 đến 15/12/14.
 • Khóa 14: từ 15/12/14 đến 20/12/14.

 • Đăng ký giai đoạn II dự kiến sẽ mở vào ngày 05/01/15.

  Những điểm cần lưu ý:
 • Học phần Pháp luật đại cương mới được bổ sung vào CTĐT của các ngành - là môn bắt buộc đối với các lớp khóa 13 trở về sau.
 • Sinh viên khóa 14 các ngành của Khoa Điện chỉ được đăng ký vào các lớp có ghi chú H - là những lớp dành cho sinh viên đã học GDQP ở học kỳ 114, kết thúc học kỳ 114 ngay trước Tết Ất Mùi.
 • Sinh viên khóa 14 của Khoa Cơ khí, KTXD, CNHH chỉ được đăng ký vào các lớp có ghi chú QS - là những lớp sẽ nghỉ học 4 tuần để sinh viên đi học GDQP từ 02/03/15 đến 28/03/15. Học phần GDQP sẽ được đăng ký tự động cho tất cả sinh viên khóa 14 của 3 Khoa này (không cho phép các SV khóa khác đăng ký).
 • Các học phần thực tập công nhân, thực tập kỹ thuật, thực tập chuyên môn - bố trí ở cuối HK 214- của Khoa KTXD và CNHH sẽ được đăng ký tự động cho tất cả sinh viên khóa 13 của 2 khoa này.
 • Sinh viên khóa 2012 và những sinh viên có dự định tốt nghiệp cuối kỳ 214 không nên đăng ký học cải thiện vào các lớp dành cho khóa 14 (có ghi chú H và QS) vì các lớp này sẽ thi kết thúc sau khi xét tốt nghiệp khóa 2012.
 • Sinh viên có TKB học kỳ 114 học chung với các lớp học phần của khóa 2014 phải tự lo liệu sắp xếp việc thi học kỳ 114 và TKB 214 - nếu có sự trùng giờ! Sự trùng lặp này do Khóa 2014 vẫn còn học và thi theo TKB của HK 114 cho đến ngày 14/02/15, trong khi các khóa khác đã bắt đầu HK 214 từ 12/01/15.
 • Sinh viên không đăng ký giai đoạn I sẽ không được phép đăng ký giai đoạn II - coi như tự ý bỏ học và sẽ bị xóa tên khi xử lý học vụ cuối kỳ 114.
 • Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp cuối kỳ 114 không cần và không nên đăng ký dự phòng cho học kỳ 214. Nếu SV không được công nhận tốt nghiệp cuối kỳ 114, PĐT sẽ cho phép đăng ký 214 bổ sung vào giai đoạn 2.
 • Trong trường hợp không đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu, SV có thể đăng ký "ảo"(đăng ký học những môn thực tế đã tích lũy rồi!) để được đăng ký thành công giai đoạn I. Chỉ nên đăng ký ảo vào các học phần chung, không nên đăng ký ảo vào các học phần môn chuyên ngành. Những đăng ký ảo này SV sẽ rút tên khi đăng ký giai đoạn 2 ngày 05/01/15.
 • Sau khi giai đoạn I kết thúc, PĐT sẽ có thông báo nhận đơn xin mở lớp đợt 2 để SV đăng ký bổ sung giai đoạn 2.
 • Sinh viên cần tham khảo "Phân bổ chuẩn 6 học kỳ" trên Trang sinh viên - dành cho mỗi ngành đào tạo - để có dự kiến về những môn cần phải đăng ký ở học kỳ 214.
 • Điều kiện học trước của nhiều môn đã có thay đổi và cập nhật trên mục Chương trình đào tạo, đặc biệt đối với các ngành của Khoa CNHH. Sinh viên khóa 13 trở về trước cần xem lại phiên bản CTĐT mới trên web để thấy sự khác biệt so với Niên giám cũ.
 • Những học phần sinh viên cần đăng ký có liên quan đến kết quả học kỳ 114 sẽ được PĐT cập nhật để SV kịp đăng ký giai đoạn 2.

  Đề nghị GVCN và Ban cán sự các lớp chú ý hướng dẫn tư vấn sinh viên lớp mình đăng ký đúng kế hoạch và tuân thủ các hướng dẫn trên đây.

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 28/11/2014 7:42
   Lịch thi học kỳ - Học phần Kiểm thử phần mềm
   THÔNG BÁO ĐẾN SV LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CƠ ĐIỆN TỬ VỚI T.TRANH
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP LẬP TRÌNH VB.NET (chiều thứ 4(
   Thông báo đến các lớp Dung sai - Thầy Dương phụ trách
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 281VXD03- VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY CHIỀU THỨ 7
   THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
   Thông báo Thi kết thúc HP Tính thiết kế trên máy tính_Thầy Bùi Hệ Thống
   Thông báo việc tổ chức Lễ trao học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2018-2019
   Báo cáo cuối kỳ TTCM & ĐAPMI lớp cô Quyên!!!
   Thông báo đến các lớp TTCM CSDL, DAPM1, DATN do cô Dung hướng dẫn!
   THÔNG TIN TUYỂN DUNG SV CNTT CỦA CÔNG TY UNITECH
   Thông báo lịch học bù học phần Khí cụ điện của lớp 281KCD03
   Thu học phí học kỳ 218.
   THÔNG BÁO LỚP HỌC PHẦN RBCN Thầy Hoàng
   Phòng Đào tạo công bố lịch phân công Cán bộ coi thi học kỳ 2 năm học 2018-2019.
   Thông báo Thực tập Kỹ Thuật QT&TB sinh viên Khoa CNHH-MT: Lịch gặp GVHD
   Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp 218 từ ngày 15/05/19 đến 03/06/19.
   Thông báo đến SV khóa 2018 ngành Điện - Điện tử
   THÔNG BÁO TỔNG KẾT ĐIỂM RÈN LUYỆN KHÓA 2016
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN HỌC LỚP THÔNG TIN SỐ
    Thông báo học bù lớp 218TTNT01-Trí tuệ nhân tạo
   Thông báo thay đổi lịch bảo vệ đồ án QTTB- nhóm cô Linh
   Lịch bảo vệ đồ án QTTB thực phẩm - Nhóm cô Linh hướng dẫn.
   Thông báo họp phân Chuyên ngành khóa 2018 ngành CNKT Điện - Điện tử
   Nghỉ học lớp Kết cấu công trình BTCT thầy LC Phát sáng ngày 9/5
   V/v thông 90% khối lượng Đồ án tốt nghiệp, các ngành thuộc khoa KTXD
   Môn QUY HOACH ĐÔ THỊ - Thông báo lịch gặp và ôn tập cuối kỳ
   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM KHU VỰC V THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
   CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ ÔNG TUYỂN DỤNG
   THÔNG BÁO HỌP LỚP 18D3, ĐĂNG KÝ PHÂN CHUYÊN NGÀNH
   THÔNG BÁO HỌP LỚP 18D1, ĐĂNG KÝ PHÂN CHUYÊN NGÀNH
   Học kỳ hè năm học 2018-2019 - Những điều cần biết - đăng ký môn học 318
   THÔNG BÁO HỌP CHỦ NHIỆM THÁNG 05/2019 LỚP 17D2 và 18TĐH02
   Thu học phí học kỳ 218.
   Thông qua đồ án chuyên ngành Học kỳ 218 nhóm Thầy LC Phát
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP AUTOCAD NÂNG CAO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY CHIỀU THỨ 4
   Thông báo họp lớp 18D2:
   Thông báo gặp SV làm đồ án TN, ĐAPM1, TT TKCSDL do thầy Vũ hướng dẫn
   Công bố lịch thi dự kiến - các học phần lý thuyết - học kỳ 218
   THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN HỌC THÔNG TIN SỐ DO CÔ PHƯƠNG MAI ĐẢM TRÁCH
   THÔNG BÁO HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
   Thông báo thời gian nhận nhiệm vụ phần thi công phụ Đồ án chuyên ngành Xây dựng do Thầy Trương Hoàng Lộc hướng dẫn
   Thông báo lịch kiểm tra đến các lớp học phần Lập trình web nâng cao do thầy Mai Văn Hà phụ trách
   Danh sách dự kiến được nhận HBKKHT-HKI-NH2018-2019 (Lần 2)
   NGHỈ HỌC LỚP VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY CHIỀU THỨ 7 NGÀY 27/04/2019
   V/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT trong dịp nghĩ lễ 30/4 và 01/5/2019.
   Thông báo của Hiệu trưởng v/v nghỉ Lễ 30/4 và quốc tế Lao động 1/5 năm 2019
   HỌC TUẦN LỄ CÔNG DÂN CUỐI KHOÁ 2016
   Thông báo tuyển dụng ngành Cơ điện tử/Cơ khí

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287 [Next >>]