1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1 học kỳ 219 (ngày 14/06/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 2017 HỆ CĐ NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

+ Thông báo V/v tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập từ ngày 04 tháng 5 năm 2020.

+ Thông báo về việc nhận Bằng Tốt nghiệp chính thức kỳ 119

+ Thông báo về việc hướng dẫn xử lý công việc liên quan đến phòng Đào tạo

+ Thông báo về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

+ Thông báo về việc nhận Bảng điểm và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời kỳ 119.

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp học kỳ 119

+ Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 - HK 219- Những điều cần biết!!!

+ Công bố lịch thi dự kiến đợt 1 và đợt 2 - các học phần lý thuyết - học kỳ 119

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Thông báo về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2014-2015 - HK 214
Tài vụ trường thông báo đến sinh viên - học sinh toàn trường về những qui định thu học phí học kỳ 2 14-15 như sau:

 • Tất cả SV-HS phải hoàn thành 100% học phí trong 4 tuần lễ đầu tiên của học kỳ 214, từ ngày 12/01/15 đến ngày 06/02/15. Sau ngày 06/02/15, Tài vụ sẽ chuyển sang PĐT danh sách những sinh viên không nộp học phí kỳ 214 để xóa TKB và hủy ĐKMH kỳ 214, coi như sinh viên tự ý bỏ học.
 • Sinh viên thuộc diện được miễn giảm học phí, có danh sách phê duyệt của Hiệu trưởng nhà trường sẽ được miễn học phí cho những học phần học lần thứ 1. Sinh viên thuộc diện này sẽ được tự động tính miễn giảm, không cần nộp học phí để được hoàn trả như trước đây, chỉ cần nộp học phí những môn học lại.
 • Sinh viên khóa 14 có đăng ký học GDQP ở kỳ 214 phải nộp học phí trước ngày 30/01/15 để Tài vụ trường lập danh sách gởi Trường Quân sự QK5 bố trí kế hoạch học tập. Những sinh viên nộp trễ sau ngày 30/01/15 -không có tên trong danh sách học GDQP- Tài vụ trường sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
 • Từ ngày 23/01/15, Tài Vụ trường sẽ kết thúc thu học phí học kỳ 114 để quyết toán và bắt đầu thu học phí kỳ 214 từ thứ 2 26/01/15. Số dư hoặc số nợ học phí của kỳ 114 sẽ được chuyển sang học phí kỳ 214.
 • Những trường hợp xin hoãn nộp học phí cần có đơn trình bày hoàn cảnh, có phê duyệt của chính quyền địa phương, ghi rõ thời hạn nộp để trình BGH nhà trường xem xét. Đơn nộp về Tài vụ trường trong khoảng thời gian qui định nộp học phí đã nêu.

  Tài vụ trường đề nghị GVCN và BCS các lớp lưu ý sinh viên lớp mình về thông báo này.

  Tài Vụ CĐCN
 • Author: Nguyễn Thị Thịnh - Updated: 22/01/2015 13:35
   Thông báo về việc sinh viên các lớp 291KTCT01 và 291KTCT02 được nghỉ vào chiều hôm nay 26/5/2020
   Thông báo môn Thí nghiệm cơ học của gv PNLong
   Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1 học kỳ 219 (ngày 14/06/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)
   THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 119
   Thông báo nghỉ học các lớp Giáo dục Môi trường thứ 2 (25/5) và thứ 3 (26/5) - cô Châu
   Thông báo NGHỈ học các lớp HP GV Phan Nguyễn Duy Minh thứ 2, 25/5
   THÔNG BÁO ĐẾN SV HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG DO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   Thông báo đến lớp 291VTMT14 (Vẽ trên máy tính,Thầy Đào Thanh Hùng.)
   Thông báo đến lớp TN Vi sinh Môi trường và TN Công nghệ Sinh học Môi trường - cô Châu
   Thông báo lịch học của lớp Chuyên đề phần mềm
    lớp An toàn điện tiết 7-8 thứ 5 học phòng A211
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP KINH TẾ HỌC VI MÔ - CÔ TUYẾT
   THÔNG BÁO ĐẾN SV HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 1, CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 2017 HỆ CĐ NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
   Danh sách SV dự kiến được MGHP-HKII-NH 2019-2020
   Thông báo đến lớp HP Đồ án điện tử công suất _ 291DADTCS02
   Lớp Cao đẳng 219VKT01 cô Linh
   (nhắc lại) Phúc khảo bài thi kết thúc học phần đợt 1,2, học kỳ 1, năm học 2019-2020
   Thông báo SV lớp HP Đồ án vi điều khiển - 291DAVDK01
   Thông báo đến lớp 219CDPE01 ( chuyên đề ProE) của T Tranh
   Thông báo với SV lớp Chuyên đề phần mềm 219CDPM01 và 291CDPM01
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG HESSEN (CHLB ĐỨC)
   Bổ sung kiến thức môn Chi tiết máy - thầy Văn
   Thông báo lớp 219DACDT01 (HT CĐT)
   Thông báo đến SV lớp 291CNC01 của T Tranh
   Thông báo đến SV lớp học phần của thầy Trần Ngô Quốc Huy
   ÔN TẬP THI CUỐI KÌ 1 MÔN ĐSTT VÀ GT1
   Thông báo đến 2 lớp HP Tự động hóa QT sản xuất và Thiết kế Hệ thống CĐT
   Học ôn tập thi
   THÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG HOÁ THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC EM SV HỌC CÁC LỚP HỌC PHẦN CỦA THẦY TRẦN NGỌC HOÀNG
   Thông báo với SV Học kỳ Doanh nghiệp CNTT
   Thông báo với SV lớp Chuyên đề phần mềm 219CDPM01 và 291CDPM01
   Phúc khảo bài thi kết thúc học phần đợt 1,2, học kỳ 1, năm học 2019-2020
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP HỌC DO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   THÔNG BÁO
   THÔNG BÁO ÔN TẬP CHO LỚP LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI C
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19
   Thông báo đến SV các lớp 219KMMT01 và 219MMT01
   Thông báo đến lớp học phần Mô phỏng QTCN sinh viên Khoa CNHH-MT
   Lịch thông đồ án các lớp ĐA của thầy Phạm Duy Dưởng
   Thông báo 2 lớp HP Chuyên đề ProE 219CDPE02 và 219CDPE03- Thầy Minh
   Thông báo V/v tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập từ ngày 04 tháng 5 năm 2020.
   Thông báo về việc nhận Bằng Tốt nghiệp chính thức kỳ 119
   Những việc chuẩn bị cần làm trước khi các bạn Sinh viên đi học lại
   Thông báo sinh viên lớp 219NLM201!!!
   Chương Trình Tiếng Anh Miễn Phí
   Review Vật lí Cơ Nhiệt và Điện từ
   Thông báo đến lớp 191VKT03, 04, 05, 06, 07, 08 cô Linh
   THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI “ SINH VIÊN VỚI SỞ HỮU TRÍ TUỆ S&IP NĂM 2020”

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302 [Next >>]