1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Thông báo về việc đăng ký học Chương trình đào tạo kỹ sư hoặc Chương trình đào tạo cử nhân đối với sinh viên khóa 2019

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2021 – 2022 (HK321) và những điều cần biết về đăng ký môn học

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 221

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022

+ Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi và danh sách thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, đợt thi ngày 26-31/03/2022

+ THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA TRONG THÁNG 04/2022

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Đợt thi ngày 09-10/04/2022)

+ THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 26/03/2022)

+ Phòng Đào tạo công bố phòng học các học phần lý thuyết học tập trung học kỳ 221

+ Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi bổ sung học kỳ 121 đối với các trường hợp sinh viên bị sự cố không

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Đợt thi ngày 06/03/2022)

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  PHÒNG Y TẾ THÔNG BÁO ĐẾN NHỮNG SINH VIÊN XIN HOÀN TRẢ LẠI TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2015-2016
PHÒNG Y TẾ THÔNG BÁO ĐẾN NHỮNG SINH VIÊN XIN HOÀN TRẢ LẠI TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2015-2016 CÓ TÊN SAU XUỐNG PHÒNG Y TẾ GẤP ĐỂ LÀM THỦ TỤC HOÀN TRẢ.
Thời gian từ ngày 16-19/11/2015.
STT Họ và tên Mã số
1 Nguyễn Công Tráng 4480000603398
2 Lê Xuân Thái 4480000603390
3 Huỳnh Thị Ngọc Diểm 4480000603141
4 Phan Đình Hiệp 4480000603368
5 Đỗ Thành Đạt 4480000602246
6 Nguyễn Văn Phương 4480000603504
7 Trần Mạnh Hùng 4480000602530
8 Nguyễn Thị Trúc Lệ 4480000603165
9 Tô Thị Hồng Ngọc 4480000603171
10 Cao Nhật Kiều Oanh 4480000603175
11 Nguyễn Thị Mỹ Tý 4480000603189
12 Tống Thị Oanh 4480000603340
13 Dương Hiển Thuyên 4480000603057
14 Nguyễn Thị Lợi 4480000603219
15 Nguyễn Đặng Hoài Nam 4480000602756
16 Lê Thị Ngọc Dung 4480000603328
17 Nguyễn Trung Chính 4480000602785
18 Đinh Văn Sĩ 4480000603719
19 Nguyễn Văn Bỉ 4480000602237
20 Lê Văn Thêm 4480000603725
21 Lê Văn Hiếu 4480000603369
22 Phan Hoàng Kha 4480000603603
23 Đinh Thế Long 4480000603624
24 Nguyễn Minh Vương 4480000603066
25 Trương Thị Hồng Điệp 4480000603421
26 Nguyễn Văn Tân 4480000601203
27 Trần Văn Phong 4480000602763
28 Nguyễn Quốc Trường 4480000602830
29 Đỗ Thiên Trung 4480000603465
30 Lê Quang Phong 4480000603442
31 Phạm Vũ Chí Toàn 4480000603060
32 Lê Anh Thủy 4480000603578
33 Ngô Hữu Thắng 4480000602610
34 Đỗ Minh Bão 4480000603018
35 Trần Văn Sinh 4480000602546
36 Trương Như Cương 4480000602684
37 Nguyễn Phi Nhật 4480000602540
38 Phan Thanh Trường 4480000601242
39 Hoàng Sỹ Thắng 4480000602387
40 Nguyễn Ngọc Thiện 4480000601207
41 Huỳnh Vũ Nhật Phượng 4480000603119
42 Hồ Công Đông 4480000602740
Author: Trịnh Kim Chi - Updated: 13/11/2015 8:1
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 04/6/2022
 THÔNG BÁO HỌC BỔNG PANASONIC NĂM 2022
 Hủy lớp HP 321 CNC01
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG DO ÔNG VĂN PHÚ CHÍNH TÀI TRỢ NĂM 2022
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP TN MẠCH ĐIỆN VÀ TN MÁY ĐIỆN HK 321 DO THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
 Thông báo đến sinh viên ĐÀO TẤN AN lớp 15T3
 Kế hoạch bảo vệ Đồ án Chuyên ngành CNTT - Đồ án Tốt nghiệp CNTT
 Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 năm học 2021-2022
 Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ hè kỳ 321 năm học 2021-2022
 Thông báo kết quả xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2020-2021, 2021-2022
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT (bảo vệ ngày 25/6/2022)
 THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 18 - 21/06/2022
 THÔNG BÁO DỰ KIẾN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 CỦA KHOA CÔNG NGHỆ SỐ (LẦN 2)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI KHÓA 2017 ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 121
 THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 16-17/7/2022)
 Thông báo về lịch tiêm Vắc xin Covid-19 cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÓA 2021
 THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO “HƯỚNG NGHIỆP, KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG DU HỌC ĐÀI LOAN”
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
 THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 18/06/2022)
 Thông báo về việc đăng ký học Chương trình đào tạo kỹ sư hoặc Chương trình đào tạo cử nhân đối với sinh viên khóa 2019
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
 KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, ĐỢT THI NGÀY 07 - 12/5/2022
 THÔNG BÁO HỌC BỔNG PANASONIC NĂM 2022
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 08/5/2022
 KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐÃ HỌC TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN
 KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÀY 08/5/2022
 Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2021 – 2022 (HK321) và những điều cần biết về đăng ký môn học
 Các lớp thí nghiệm thực hành của 221 ( cơ học đất, trắc địa)
 THÔNG BÁO HỌC BÙ LỚP HỌC PHẦN 221MDKCD01
 Thông báo tạm thời khóa tài khoản sinh viên do nợ học phí.
 THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM GIẤY KÌ 121
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 21 - 25/05/2022
 Đề nghị mở lớp học kỳ Hè 321-sinh viên Khoa Cơ khí. Hạn chót: 17h00. 19/5/2022.
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022
 ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC KỲ HÈ 321 CHO SINH VIÊN KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
 THÔNG BÁO NHẬN GIẤY MỜI CHUP XQ MIỄN PHÍ
 Gia hạn thời gian nhận hồ sơ học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2020-2021, 2021-2022
 Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 221
 THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 21/05/2022)
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 05/6/2022)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 08/5/2022
 KẾT QUẢ HỌC CHÍNH TRỊ CUỐI KHÓA 2018
 Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2020-2021, 2021-2022
 Thu học phí học kỳ 221 Đợt cuối
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
 HỌC BỔNG VỪ A DÍNH NĂM HỌC 2021-2022
 Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322 [Next >>]