1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 15-16 (HK 215)- Những điều cần biết!!!
PĐT đã công bố và cập nhật dữ liệu trên trang Đăng ký môn học 215 danh mục các học phần sẽ mở lớp trong học kỳ 215. Xin lưu ý toàn thể sinh viên những điểm cần lưu ý về ĐKMH 215 như sau:
Kế hoạch đăng ký môn học 215
 • Khóa 2015 sẽ đăng ký thử nghiệm từ 23/11/15 đến 30/11/15. [Bắt buộc!!!]
 • Khóa 2013 và các khóa cũ đăng ký chính thức từ 07/12/15 đến 09/12/15.
 • Khóa 2014 đăng ký chính thức từ 09/12/15 đến 12/12/15.
 • Khóa 2015 đăng ký chính thức từ 12/12/15 đến 20/12/15. SV khóa 2015 không đăng ký thử nghiệm sẽ không được đăng ký chính thức!
 • Đăng ký giai đoạn II bắt đầu ngày 28/12/15 đến 10/01/16 cho các khóa 13,14 và khóa cũ. Từ 06/03/16 đến 16/03/16 đăng ký giai đoạn II dành cho khóa 2015. Sinh viên không ĐKMH giai đoạn I sẽ không được đăng ký giai đoạn II!!!

  Những điểm cần lưu ý
 • PĐT sẽ nhận đơn mở lớp từ 16/11/15 đến 20/11/15 để chuẩn bị đăng ký Giai đoạn I.
 • Khóa 2013 Khoa CNHH và Khoa KTXD chỉ được đăng ký vào các lớp có ghi chú CM.
 • Khóa 2015 chỉ được đăng ký vào các lớp có ghi chú QS.
 • Khóa 2013 của Khoa CK và Khoa Điện, cũng như SV các khóa cũ chỉ được đăng ký vào các lớp không có ghi chú QS.
 • Học kỳ 215 sẽ bị rút ngắn do kế hoạch tuyển sinh ĐH-CD 2016 sẽ tổ chức giữa tháng 6/2015. Do đó lịch học của các lớp sẽ tăng cường số tiết học hàng tuần. Cụ thể: học phần 2TC sẽ học 3 tiết/ tuần, học phần 3TC sẽ học 4 tiết/ tuần.
 • Tiết học thứ 6 và 12 chỉ học 1/2 tiết. Các lớp có lịch học tiết 4-6 có thể điều chỉnh học tiết 4-5 hoặc 4-6 (hoặc 4-5.5 kết thúc lúc 12h25 và tính 2.5 tiết/ buổi học) theo thỏa thuận giữa GV và SV.
 • Các học phần mới của CTĐT 2015 đã được bổ sung vào CTĐT các khóa cũ dưới hình thức học phần tự chọn bắt buộc(có tính tích lũy) hoặc tự chọn tự do(không tính tích lũy). SV cần xem màu hiển thị trên trang ĐKMH để biết.
 • Học phần "Học kỳ Doanh Nghiệp" (HKDN)là học phần tự chọn tự do. Sinh viên đăng ký học phần này sẽ được cấp "Giấy Chứng nhận tham gia Học kỳ Doanh Nghiệp" do nhà trường và doanh nghiệp đồng ký tên đóng dấu. Sinh viên chỉ đăng ký vào học phần này sau khi đã được tư vấn từ GVCN lớp hoặc Bộ môn. Nếu thu xếp ổn định lịch làm việc thực tập tại doanh nghiệp, sinh viên có thể vừa đăng ký 1 số học phần tại trường, vừa tham gia HKDN tại cơ sở sản xuất.
 • Học phí kỳ 215 sẽ tăng theo lộ trình đã được Chính phủ ban hành. Dự kiến mức tăng khoảng 10%. Các học phần học lại, học phần TN-TH-TT-Đồ án sẽ tính hệ số nhân 1.2 theo qui định.
 • Những trường hợp ngoại lệ [ ví dụ SV khóa 2015 đã có chứng chỉ GDQP không học QS, SV khóa 2013 chưa đủ điều kiện tốt nghiệp cuối kỳ 215.. ] sinh viên cần liên hệ GVCN hoặc PĐT để xin đăng ký bổ sung vào các lớp không xuất hiện trên trang ĐKMH.

  PĐT đề nghị GVCN và Ban Cán sự các lớp lưu ý kỹ SV lớp mình về thông báo này. Những điểm chưa rõ cần hỏi để được giải đáp kịp thời. Không đến PĐT để hỏi những thông tin đã được công bố rõ ràng.

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 15/11/2015 16:18
   Thông báo lịch nghỉ học Lập Trình Hướng Đối Tượng Java lớp 219JAVA101
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP LUẬT XÂY DỰNG 291LXD03
   Mời SV tham dự Lễ khởi động hoạt động sinh viên với khởi nghiệp
   Thông báo đến các lớp Thí nghiệm VLXD - gv Phan Nhật Long
   THÔNG BÁO V/V HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
   Thông báo đến lớp Sản xuất sạch hơn ( chiều thứ 5)
   Thông báo nghỉ học lớp An toàn điện - thứ 5 (28/05/2020)
   Thông báo nghỉ học các lớp Giáo dục Môi trường thứ 4 (27/5) và thứ 6 (29/5)- cô Châu
   Phúc khảo bài thi kết thúc học phần đợt 3, học kỳ 1 năm học 2019-2020
   Thông báo về việc mở lớp tiếng Nhật miễn phí
   Kết quả chấm phúc khảo thi kết thúc học phần đợt 1&2 học kỳ 1 năm học 2019-2020
   Thông báo về việc sinh viên các lớp 291KTCT01 và 291KTCT02 được nghỉ vào chiều hôm nay 26/5/2020
   Thông báo môn Thí nghiệm cơ học của gv PNLong
   Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1 học kỳ 219 (ngày 14/06/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)
   THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 119
   Thông báo nghỉ học các lớp Giáo dục Môi trường thứ 2 (25/5) và thứ 3 (26/5) - cô Châu
   Thông báo NGHỈ học các lớp HP GV Phan Nguyễn Duy Minh thứ 2, 25/5
   THÔNG BÁO ĐẾN SV HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG DO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   Thông báo đến lớp 291VTMT14 (Vẽ trên máy tính,Thầy Đào Thanh Hùng.)
   Thông báo đến lớp TN Vi sinh Môi trường và TN Công nghệ Sinh học Môi trường - cô Châu
   Thông báo lịch học của lớp Chuyên đề phần mềm
    lớp An toàn điện tiết 7-8 thứ 5 học phòng A211
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP KINH TẾ HỌC VI MÔ - CÔ TUYẾT
   THÔNG BÁO ĐẾN SV HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 1, CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 2017 HỆ CĐ NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
   Danh sách SV dự kiến được MGHP-HKII-NH 2019-2020
   Thông báo đến lớp HP Đồ án điện tử công suất _ 291DADTCS02
   Lớp Cao đẳng 219VKT01 cô Linh
   (nhắc lại) Phúc khảo bài thi kết thúc học phần đợt 1,2, học kỳ 1, năm học 2019-2020
   Thông báo SV lớp HP Đồ án vi điều khiển - 291DAVDK01
   Thông báo đến lớp 219CDPE01 ( chuyên đề ProE) của T Tranh
   Thông báo với SV lớp Chuyên đề phần mềm 219CDPM01 và 291CDPM01
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG HESSEN (CHLB ĐỨC)
   Bổ sung kiến thức môn Chi tiết máy - thầy Văn
   Thông báo lớp 219DACDT01 (HT CĐT)
   Thông báo đến SV lớp 291CNC01 của T Tranh
   Thông báo đến SV lớp học phần của thầy Trần Ngô Quốc Huy
   ÔN TẬP THI CUỐI KÌ 1 MÔN ĐSTT VÀ GT1
   Thông báo đến 2 lớp HP Tự động hóa QT sản xuất và Thiết kế Hệ thống CĐT
   Học ôn tập thi
   THÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG HOÁ THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC EM SV HỌC CÁC LỚP HỌC PHẦN CỦA THẦY TRẦN NGỌC HOÀNG
   Thông báo với SV Học kỳ Doanh nghiệp CNTT
   Thông báo với SV lớp Chuyên đề phần mềm 219CDPM01 và 291CDPM01
   Phúc khảo bài thi kết thúc học phần đợt 1,2, học kỳ 1, năm học 2019-2020
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP HỌC DO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   THÔNG BÁO
   THÔNG BÁO ÔN TẬP CHO LỚP LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI C
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19
   Thông báo đến SV các lớp 219KMMT01 và 219MMT01

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302 [Next >>]