1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Thông báo về việc đăng ký học Chương trình đào tạo kỹ sư hoặc Chương trình đào tạo cử nhân đối với sinh viên khóa 2019

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2021 – 2022 (HK321) và những điều cần biết về đăng ký môn học

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 221

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022

+ Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi và danh sách thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, đợt thi ngày 26-31/03/2022

+ THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA TRONG THÁNG 04/2022

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Đợt thi ngày 09-10/04/2022)

+ THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 26/03/2022)

+ Phòng Đào tạo công bố phòng học các học phần lý thuyết học tập trung học kỳ 221

+ Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi bổ sung học kỳ 121 đối với các trường hợp sinh viên bị sự cố không

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Đợt thi ngày 06/03/2022)

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 15-16 (HK 215)- Những điều cần biết!!!
PĐT đã công bố và cập nhật dữ liệu trên trang Đăng ký môn học 215 danh mục các học phần sẽ mở lớp trong học kỳ 215. Xin lưu ý toàn thể sinh viên những điểm cần lưu ý về ĐKMH 215 như sau:
Kế hoạch đăng ký môn học 215
 • Khóa 2015 sẽ đăng ký thử nghiệm từ 23/11/15 đến 30/11/15. [Bắt buộc!!!]
 • Khóa 2013 và các khóa cũ đăng ký chính thức từ 07/12/15 đến 09/12/15.
 • Khóa 2014 đăng ký chính thức từ 09/12/15 đến 12/12/15.
 • Khóa 2015 đăng ký chính thức từ 12/12/15 đến 20/12/15. SV khóa 2015 không đăng ký thử nghiệm sẽ không được đăng ký chính thức!
 • Đăng ký giai đoạn II bắt đầu ngày 28/12/15 đến 10/01/16 cho các khóa 13,14 và khóa cũ. Từ 06/03/16 đến 16/03/16 đăng ký giai đoạn II dành cho khóa 2015. Sinh viên không ĐKMH giai đoạn I sẽ không được đăng ký giai đoạn II!!!

  Những điểm cần lưu ý
 • PĐT sẽ nhận đơn mở lớp từ 16/11/15 đến 20/11/15 để chuẩn bị đăng ký Giai đoạn I.
 • Khóa 2013 Khoa CNHH và Khoa KTXD chỉ được đăng ký vào các lớp có ghi chú CM.
 • Khóa 2015 chỉ được đăng ký vào các lớp có ghi chú QS.
 • Khóa 2013 của Khoa CK và Khoa Điện, cũng như SV các khóa cũ chỉ được đăng ký vào các lớp không có ghi chú QS.
 • Học kỳ 215 sẽ bị rút ngắn do kế hoạch tuyển sinh ĐH-CD 2016 sẽ tổ chức giữa tháng 6/2015. Do đó lịch học của các lớp sẽ tăng cường số tiết học hàng tuần. Cụ thể: học phần 2TC sẽ học 3 tiết/ tuần, học phần 3TC sẽ học 4 tiết/ tuần.
 • Tiết học thứ 6 và 12 chỉ học 1/2 tiết. Các lớp có lịch học tiết 4-6 có thể điều chỉnh học tiết 4-5 hoặc 4-6 (hoặc 4-5.5 kết thúc lúc 12h25 và tính 2.5 tiết/ buổi học) theo thỏa thuận giữa GV và SV.
 • Các học phần mới của CTĐT 2015 đã được bổ sung vào CTĐT các khóa cũ dưới hình thức học phần tự chọn bắt buộc(có tính tích lũy) hoặc tự chọn tự do(không tính tích lũy). SV cần xem màu hiển thị trên trang ĐKMH để biết.
 • Học phần "Học kỳ Doanh Nghiệp" (HKDN)là học phần tự chọn tự do. Sinh viên đăng ký học phần này sẽ được cấp "Giấy Chứng nhận tham gia Học kỳ Doanh Nghiệp" do nhà trường và doanh nghiệp đồng ký tên đóng dấu. Sinh viên chỉ đăng ký vào học phần này sau khi đã được tư vấn từ GVCN lớp hoặc Bộ môn. Nếu thu xếp ổn định lịch làm việc thực tập tại doanh nghiệp, sinh viên có thể vừa đăng ký 1 số học phần tại trường, vừa tham gia HKDN tại cơ sở sản xuất.
 • Học phí kỳ 215 sẽ tăng theo lộ trình đã được Chính phủ ban hành. Dự kiến mức tăng khoảng 10%. Các học phần học lại, học phần TN-TH-TT-Đồ án sẽ tính hệ số nhân 1.2 theo qui định.
 • Những trường hợp ngoại lệ [ ví dụ SV khóa 2015 đã có chứng chỉ GDQP không học QS, SV khóa 2013 chưa đủ điều kiện tốt nghiệp cuối kỳ 215.. ] sinh viên cần liên hệ GVCN hoặc PĐT để xin đăng ký bổ sung vào các lớp không xuất hiện trên trang ĐKMH.

  PĐT đề nghị GVCN và Ban Cán sự các lớp lưu ý kỹ SV lớp mình về thông báo này. Những điểm chưa rõ cần hỏi để được giải đáp kịp thời. Không đến PĐT để hỏi những thông tin đã được công bố rõ ràng.

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 15/11/2015 16:18
   THÔNG BÁO HỌC BỔNG PANASONIC NĂM 2022
   Hủy lớp HP 321 CNC01
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG DO ÔNG VĂN PHÚ CHÍNH TÀI TRỢ NĂM 2022
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP TN MẠCH ĐIỆN VÀ TN MÁY ĐIỆN HK 321 DO THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
   Thông báo đến sinh viên ĐÀO TẤN AN lớp 15T3
   Kế hoạch bảo vệ Đồ án Chuyên ngành CNTT - Đồ án Tốt nghiệp CNTT
   Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 năm học 2021-2022
   Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ hè kỳ 321 năm học 2021-2022
   Thông báo kết quả xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2020-2021, 2021-2022
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT (bảo vệ ngày 25/6/2022)
   THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
   PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 18 - 21/06/2022
   THÔNG BÁO DỰ KIẾN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 CỦA KHOA CÔNG NGHỆ SỐ (LẦN 2)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI KHÓA 2017 ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 121
   THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 16-17/7/2022)
   Thông báo về lịch tiêm Vắc xin Covid-19 cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÓA 2021
   THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO “HƯỚNG NGHIỆP, KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG DU HỌC ĐÀI LOAN”
   THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
   THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
   THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 18/06/2022)
   Thông báo về việc đăng ký học Chương trình đào tạo kỹ sư hoặc Chương trình đào tạo cử nhân đối với sinh viên khóa 2019
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
   KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, ĐỢT THI NGÀY 07 - 12/5/2022
   THÔNG BÁO HỌC BỔNG PANASONIC NĂM 2022
   DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 08/5/2022
   KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐÃ HỌC TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN
   KẾT QUẢ KỲ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÀY 08/5/2022
   Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2021 – 2022 (HK321) và những điều cần biết về đăng ký môn học
   Các lớp thí nghiệm thực hành của 221 ( cơ học đất, trắc địa)
   THÔNG BÁO HỌC BÙ LỚP HỌC PHẦN 221MDKCD01
   Thông báo tạm thời khóa tài khoản sinh viên do nợ học phí.
   THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM GIẤY KÌ 121
   PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 21 - 25/05/2022
   Đề nghị mở lớp học kỳ Hè 321-sinh viên Khoa Cơ khí. Hạn chót: 17h00. 19/5/2022.
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022
   ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC KỲ HÈ 321 CHO SINH VIÊN KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
   THÔNG BÁO NHẬN GIẤY MỜI CHUP XQ MIỄN PHÍ
   Gia hạn thời gian nhận hồ sơ học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2020-2021, 2021-2022
   Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 221
   THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 21/05/2022)
   THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 05/6/2022)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 08/5/2022
   KẾT QUẢ HỌC CHÍNH TRỊ CUỐI KHÓA 2018
   Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2020-2021, 2021-2022
   Thu học phí học kỳ 221 Đợt cuối
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
   HỌC BỔNG VỪ A DÍNH NĂM HỌC 2021-2022
   Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022
   Thông báo nghỉ học lớp 221LTP01 và 221DKLG01

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322 [Next >>]