1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  NHỮNG SINH VIÊN CÓ TÊN SAU ĐÂY DƯ TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
THÔNG BÁO ĐẾN NHỮNG SINH VIÊN CÓ TÊN SAU ĐÂY DƯ TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
LÝ DO: ĐÓNG BẢO HIỂM 11 THÁNG ( 434.700 : 12 = 36.225 x 11 = 398.475 )
( số dư 1 tháng là 36.225đ sẽ được chuyển qua học phí)

101250521140 Nguyễn Duy Minh 06/02/1991 10DT1
111250512120 Trần Đình Khoa 20/06/1992 11D1
111250512426 Biện Hữu Nghĩa 17/11/1993 11D4
111250422230 Nguyễn Nghĩa Nhật 08/11/1992 11DL2
111250522248 Trương Văn Quang 12/08/1993 11DT2
111250732105 Đỗ Văn Chính 06/03/1993 11HTP
111250722204 Nguyễn Văn Đạt 28/09/1993 11MT2
111250532247 Phạm Đình Quốc 17/12/1992 11T2
111250632136 Nguyễn Ngọc Tá 10/09/1993 11XC1
111250632238 Nguyễn Xuân RôBer 30/07/1993 11XC2
111250632330 Trần Thế Phong 01/01/1992 11XC3
111250612117 Hoàng Ngọc Đức 23/02/1993 11XD1
111250612245 Nguyễn Ngọc Thái 12/08/1992 11XD2
121250412126 Nguyễn Duy Linh 15/05/1993 12C1
121250412136 Nguyễn Hồng Nhi 12/04/1994 12C1
121250412147 Phạm Ngọc Sơn 24/04/1994 12C1
121250412205 Huỳnh Vũ Dinh 04/06/1994 12C2
121250412273 Đặng Công Hoài Vương 20/04/1994 12C2
121250442103 Lê Minh Ca 16/03/1994 12CDT1
121250442187 Nguyễn Đức Tín 01/01/1990 12CDT1
121250442182 Phạm Tấn Vinh 29/01/1994 12CDT1
121250512120 Lê Đình Huy 15/03/1992 12D1
121250512140 Võ Hoàng Thiên Nhất 30/04/1993 12D1
121250512171 Hồ Văn Tùng 29/01/1993 12D1
121250512206 Trần Văn Đông 04/11/1993 12D2
121250512336 Trần Văn Pháp 02/01/1993 12D3
121250512366 Bùi Thanh Xinh 27/02/1994 12D3
121250422105 Ngô Văn Đông 18/01/1994 12DL1
121250422137 Nguyễn Nhơn 07/02/1994 12DL1
121250422182 Nguyễn Nhật Trường 19/03/1993 12DL1
121250422222 Trần Văn Chánh Lộc 15/06/1994 12DL2
121250422229 Lê Văn Nhân 29/11/1993 12DL2
121250422235 Lê Duy Phước 04/08/1994 12DL2
121250422262 Trần Đình Toàn 03/03/1994 12DL2
121250422270 Trương Đức Tuấn 11/09/1993 12DL2
121250712105 Nguyễn Xuân Cương 16/06/1992 12H1
121250542111 Nguyễn Đăng Liên 10/10/1994 12HQ1
121250652103 Phạm Văn Cao 11/12/1994 12KT1
121250652117 Trương Thế Hoang 10/10/1993 12KT1
121250652156 Hồ Thành Vũ 13/03/1993 12KT1
121250722193 Nguyễn Minh Lộc 11/04/1992 12MT1
121250722134 Nguyễn Văn Minh 27/11/1993 12MT1
121250432117 Lê Quang Lễ 16/03/1994 12N1
121250432148 Nguyễn Quang Thạch 14/09/1993 12N1
121250662113 Nguyễn Hồ Hiếu 01/01/1993 12QX1
121250662163 Hồ Minh Tính 16/02/1993 12QX1
121250662173 Phạm Thành Vĩ 07/07/1994 12QX1
121250532141 Phan Minh Quân 04/04/1992 12T1
121250532237 Trương Toàn Thắng 09/01/1994 12T2
121250532242 Võ Văn Thương 20/04/1994 12T2
121250532258 Nguyễn Quang Vinh 20/11/1993 12T2
121250632138 Trương Văn Nguyên 17/10/1994 12XC1
121250632232 Huỳnh Phúc Long 04/07/1994 12XC2
121250632238 Trần Công Pháp 10/09/1993 12XC2
121250612165 Nguyễn Lê Văn 22/11/1992 12XD1
121250612226 Phạm Anh Ngọc Linh 02/08/1992 12XD2
121250612306 Nguyễn Văn Chanh 01/07/1993 12XD3
121250612320 Trần Minh Linh 27/07/1993 12XD3
121250612359 Võ Trọng Tuệ 17/04/1991 12XD3
121250642170 Lê Văn Nho 20/12/1992 12XH1
121250642169 Trần Nhất Thống 08/03/1992 12XH1
121250642166 Lê Viết Vinh 29/11/1994 12XH1
121250642225 Trần Hữu Nghĩa 01/01/1993 12XH2
131250412119 Đặng Công Hùng 13/08/1995 13C1
131250412129 Phạm Hồng Ngộ 21/08/1994 13C1
131250412161 Nguyễn Văn Việt 25/10/1995 13C1
131250412167 Mai Thế Win 21/06/1994 13C1
131250412202 Nguyễn Phước Ban 12/02/1995 13C2
131250412204 Nguyễn Thăng Bảo 28/09/1995 13C2
131250412216 Phan Văn Hậu 22/07/1995 13C2
131250412243 Nguyễn Thanh Sang 17/07/1995 13C2
131250412247 Trần Trí Tam 05/06/1995 13C2
131250412259 Đỗ Đức Trung 02/07/1995 13C2
131250412304 Nguyễn Đức Cường 16/09/1995 13C3
131250412343 Thái Văn Tân 15/10/1995 13C3
131250412351 Chu Văn Tình 25/02/1994 13C3
131250442105 Lê Văn Chiến 05/08/1995 13CDT1
131250442173 Trần Văn Lâm 21/07/1994 13CDT1
131250442130 Phan Ngọc Nhân 01/12/1995 13CDT1
131250442142 Lê Nguyễn Thái Sơn 29/08/1995 13CDT1
131250442145 Nguyễn Văn Thành 13/02/1995 13CDT1
131250442212 Nguyễn Văn Hậu 05/02/1994 13CDT2
131250442217 Phạm Hữu Hoàng 28/07/1995 13CDT2
131250442219 Nguyễn Hữu Hùng 06/06/1989 13CDT2
131250442226 Võ Sỹ Nguyễn Đỗ Lê 19/04/1995 13CDT2
131250442251 Phạm Quốc Thôi 01/01/1995 13CDT2
131250512179 Trần Hữu Hưng 09/10/1995 13D1
131250512130 Cáp Văn Lợi 07/03/1994 13D1
132250512104 Nguyễn Viết Tâm 07/09/1993 13D1
131250512177 Trần Văn Thảo 14/08/1994 13D1
131250512163 Nguyễn Hữu Thời 21/10/1995 13D1
131250512232 Hoàng Đức Mạnh 20/06/1994 13D2
131250512235 Đồng Phước Nghĩa 01/01/1995 13D2
131250512236 Đỗ Vũ Minh Nguyên 23/10/1995 13D2
131250512303 Đặng Ngọc Cường 03/10/1994 13D3
131250512315 Nguyễn Viết Hoàng 20/09/1995 13D3
131250512318 Đoàn Ngọc Đăng Khoa 02/09/1995 13D3
131250512321 Lê Thành Lộc 26/08/1995 13D3
131250512323 Nguyễn Văn Long 11/07/1995 13D3
131250512327 Mai Trung Nghĩa 05/02/1995 13D3
131250512342 Phan Văn Quý 15/06/1994 13D3
131250512345 Trần Thúc Sơn 08/09/1992 13D3
131250512365 Lê Thị Quỳnh Trang 23/02/1994 13D3
131250512380 Thiều Thanh Tú 23/12/1994 13D3
131250512407 Nguyễn Văn Công 04/11/1995 13D4
131250512419 Lê Hoàng Khanh 19/07/1995 13D4
131250512425 Thái Văn Linh 29/05/1995 13D4
131250512453 Đào Duy Tế 05/04/1993 13D4
131250512512 Ngô Lê Anh Khoa 05/02/1995 13D5
131250512538 Nguyễn Văn Ngân 20/01/1994 13D5
131250512539 Nguyễn Văn Tấn 30/10/1994 13D5
131250512519 Lê Đình Thành 13/10/1995 13D5
131250512523 Nguyễn Văn Trung 13/06/1995 13D5
131250422108 Đoàn Minh Chung 10/08/1995 13DL1
131250422121 Nguyễn Thanh Hiền 04/08/1995 13DL1
131250422139 Nguyễn Bảo Pháp 28/10/1995 13DL1
131250422141 Lâm Văn Quang 13/11/1995 13DL1
131250422143 Nguyễn Thanh Quang 20/04/1995 13DL1
131250422146 Lê Tuấn Sơn 07/03/1994 13DL1
131250422161 Nguyễn Hữu Tuấn 26/07/1995 13DL1
131250422229 Lê Thanh Nhân 17/04/1995 13DL2
131250422236 Nguyễn Công Quí 14/09/1995 13DL2
131250422239 Lê Xuân Sanh 06/12/1995 13DL2
131250422257 Trần Vĩnh Truyền 12/06/1995 13DL2
131250422263 Nguyễn Văn Vinh 02/06/1995 13DL2
131250422369 Nguyễn Trung Hoàng 04/05/1995 13DL3
131250422370 Trần Anh Huy 26/06/1995 13DL3
131250422344 Nguyễn Đăng Sáng 02/11/1995 13DL3
131250422362 Nguyễn Tuấn Vũ 09/02/1995 13DL3
131250522101 Phạm Quang An 28/04/1994 13DT1
131250522103 Nguyễn Ánh 30/07/1994 13DT1
131250522142 Trần Hữu Thắng 02/09/1994 13DT1
131250522205 Nguyễn Ngọc Dũng 25/11/1995 13DT2
131250522253 Nguyễn Văn Linh 05/05/1993 13DT2
131250522231 Nguyễn Hồng Sáng 24/05/1995 13DT2
131250712122 Lê Văn Minh Khai 24/08/1994 13H1
131250712160 Nguyễn Hà Bảo Linh 02/01/1993 13H1
131250542168 Lê Công Tùng 21/03/1995 13HQ1
131250732126 Vũ Thị Hoài 30/05/1994 13HTP1
131250732131 Lê Quang Huynh 11/11/1995 13HTP1
131250732154 Nguyễn Thị Minh Phương 03/08/1995 13HTP1
131250732187 Hoàng Thị Mỹ Vân 24/08/1995 13HTP1
131250732254 Lương Đức Phước 27/09/1995 13HTP2
131250652123 Phan Bảo Ngọc 07/04/1995 13KT1
131250652126 Nguyễn Thanh Quy 20/04/1995 13KT1
131250652143 Huỳnh Xuân Tùng 06/01/1995 13KT1
131250722129 Trần Thị Li Li 10/01/1994 13MT1
131250722137 Huỳnh Văn Minh 01/03/1994 13MT1
131250722180 Phạm Đình Tuyên 20/11/1994 13MT1
131250722183 Trương Mậu Vinh 21/07/1994 13MT1
131250722212 Phan Thị Hà 23/11/1993 13MT2
131250432106 Nguyễn Mậu Đạt 01/02/1995 13N1
131250432112 Nguyễn Thanh Hậu 28/01/1995 13N1
131250432118 Nguyễn Đình Hoàng 25/04/1994 13N1
131250432126 Lê Hữu Lâm 25/01/1995 13N1
131250432143 Nguyễn Hữu Quốc 06/09/1994 13N1
131250432180 Lý Tâm 14/03/1993 13N1
131250432186 Trần Duy Thuận 30/07/1995 13N1
131250432158 Võ Huỳnh Tiền 26/08/1995 13N1
131250432164 Trần Trung 04/02/1995 13N1
131250662107 Nguyễn Thị Bích Hằng 07/08/1995 13QX1
131250662114 Võ Thị Ái Loan 02/01/1994 13QX1
131250662115 Thái Văn Lụa 04/04/1994 13QX1
131250662131 Nguyễn Thành Phố 22/08/1994 13QX1
131250742157 Lê Văn Hợp 17/02/1995 13SH1
131250742122 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 01/01/1995 13SH1
131250742201 Trịnh Ngọc Ánh 07/08/1995 13SH2
131250742214 Trần Thị Hằng 10/03/1993 13SH2
131250742221 Trần Thị Mỹ Linh 16/01/1994 13SH2
131250742232 Phạm Quang Tấn 05/11/1992 13SH2
131250742253 Nguyễn Thị Thơ 23/06/1994 13SH2
131250532121 Phan Huy Hoàng 21/08/1995 13T1
131250532185 Nguyễn Văn Hải Hưng 27/03/1995 13T1
131250532151 Phạm Văn Tá 20/01/1995 13T1
131250532164 Châu Hải Thuấn 14/09/1995 13T1
131250532214 Nguyễn Văn Vinh Hiển 29/04/1995 13T2
131250532326 Diệp Trường Lực 10/02/1993 13T3
131250532343 Huỳnh Ngọc Quất 12/12/1994 13T3
131250532377 Nguyễn Đức Xinh 20/01/1994 13T3
131250632103 Huỳnh Văn Bình 17/12/1993 13XC1
131250632178 Vy Thanh Hội 10/01/1992 13XC1
131250632124 Võ Văn Hưng 12/12/1994 13XC1
131250632137 Hoàng Minh Phương 10/11/1995 13XC1
131250632179 Trần Viết Tấn 30/12/1992 13XC1
131250632151 Nguyễn Ngọc Tiến 20/06/1995 13XC1
131250632154 Huỳnh Phú Trường 22/11/1994 13XC1
131250612111 Lê Huy Đạt 20/03/1994 13XD1
131250612115 Nguyễn Ngọc Dũng 14/03/1995 13XD1
131250612139 Phùng Văn Phúc 02/09/1993 13XD1
131250612154 Nguyễn Ngọc Quốc Trí 27/01/1994 13XD1
131250612158 Đỗ Văn Truyền 08/12/1995 13XD1
131250612161 Lê Văn Ý 17/04/1995 13XD1
131250612255 Trần Phước Anh Tuấn 13/08/1995 13XD2
131250612303 Lê Cường 25/06/1995 13XD3
131250612306 Nguyễn Văn Đức 23/12/1995 13XD3
131250612326 Dũ Văn Luận 16/11/1995 13XD3
131250612327 Nguyễn Đức Ngọc 15/10/1995 13XD3
131250642103 Nguyễn Đăng Chiến 18/02/1995 13XH1
131250642151 Nguyễn Trung Hậu 05/05/1993 13XH1
131250642143 Nguyễn Quốc Trưởng 03/07/1995 13XH1
131250642218 Nguyễn Phước Ninh 24/06/1995 13XH2
131250642235 Lê Đức Trọng 16/11/1995 13XH2
131250642240 Nguyễn Đăng Quốc Văn 07/11/1995 13XH2
141250412112 Võ Đức Duy 05/06/1996 14C1
141250412132 Lê Hoài Nghĩa 25/01/1995 14C1
141250412135 Nguyễn Văn Thành Nhân 03/08/1996 14C1
141250412136 Triệu Tấn Nhanh 25/09/1994 14C1
141250412155 Nguyễn Ngọc Thiết 01/01/1996 14C1
141250412257 Nguyễn Văn Thọ 11/10/1995 14C2
141250412333 Lê Doãn Ngọc 06/07/1996 14C3
141250442107 Đặng Chí Dũng 21/02/1995 14CDT1
141250442139 Võ Lê Quân 05/06/1993 14CDT1
141250442170 Phạm Hoàng Vũ 20/10/1996 14CDT1
141250442202 Bùi Tấn Bình 21/06/1996 14CDT2
141250442243 Trương Hữu Tài 24/08/1996 14CDT2
141250442246 Nguyễn Duy Tây 04/02/1996 14CDT2
141250442252 Trà Quốc Thiện 27/12/1995 14CDT2
141250512120 Hồ Thanh Hùng 06/11/1996 14D1
141250512170 Nguyễn Thành Vương 25/05/1996 14D1
141250512244 Huỳnh Tấn Sĩ 19/12/1996 14D2
141250512248 Huỳnh Văn Tấn 10/10/1996 14D2
141250512258 Lê Tâm Toàn 07/10/1996 14D2
141250512263 Nguyễn Văn Tuấn 06/02/1996 14D2
141250512327 Lê Quốc Lộc 20/01/1996 14D3
141250512414 Lê Tấn Hiếu 02/08/1996 14D4
141250512421 Nguyễn Phúc Trọng Huy 17/01/1996 14D4
141250512426 Nguyễn Văn Lâm 24/04/1996 14D4
141250512437 Đặng Tấn Nguyên 02/02/1996 14D4
141250512439 Trịnh Đình Nhu 18/07/1996 14D4
141250512462 Nguyễn Xuân Trọng 12/12/1996 14D4
141250512471 Trương Văn Vương 10/12/1995 14D4
141250512652 Tống Thái Quân 07/06/1996 14D6
141250422102 Nguyễn Minh Cường 19/06/1995 14DL1
141250422112 Võ Minh Hiền 22/07/1995 14DL1
141250422119 Đoàn Vi Khương 23/08/1996 14DL1
141250422123 Nguyễn Khắc Lân 04/02/1995 14DL1
141250422162 Trương Thái Trường 18/08/1995 14DL1
141250422220 Trần Châu Anh Hoàng 27/07/1996 14DL2
141250422237 Đặng Duy Phước 23/12/1996 14DL2
141250422239 Nguyễn Thanh Quốc 02/09/1996 14DL2
141250422247 Lê Văn Thiện 17/06/1996 14DL2
141250422261 Nguyễn Văn Tuấn 20/12/1996 14DL2
141250422333 Phạm Đức Lương 07/02/1996 14DL3
141250422347 Võ Hoàng Phi 26/08/1996 14DL3
141250422370 Nguyễn Kim Như Ý 12/12/1996 14DL3
141250422421 Nguyễn Hữu Lê 14/06/1994 14DL4
141250422457 Nguyễn Quốc Thịnh 18/06/1995 14DL4
141250522175 Cao Xuân Hoàng 06/11/1996 14DT1
141250522172 Đường Khắc Hoàng 28/09/1996 14DT1
141250522112 Nguyễn Hữu Huấn 22/09/1995 14DT1
141250522180 Trần Trọng Nghĩa 07/01/1994 14DT1
141250522139 Trần Tâm 21/09/1995 14DT1
141250522152 Lâm Hoàng Trí 01/11/1996 14DT1
141250712128 Nguyễn Thị Lê Thạnh 20/08/1995 14H1
141250712116 Phạm Đình Triều 04/12/1995 14H1
141250542107 Đoàn ánh Dương 14/08/1995 14HQ1
141250542134 Trần Văn Thi 17/11/1996 14HQ1
141250732205 Phan Quốc Đại 26/04/1996 14HTP2
141250732240 Hoàng Thị Thu Phương 15/03/1996 14HTP2
141250732243 Trần Thị Sương 01/05/1996 14HTP2
141250732252 Lê Minh Trí 01/02/1996 14HTP2
141250652111 Nguyễn Tấn Liêm 10/09/1996 14KT1
141250652113 Lê Hoài Nam 29/07/1996 14KT1
141250722126 Đặng Văn Ninh 12/07/1995 14MT1
141250722136 Phạm Hữu Thiện 04/10/1995 14MT1
141250722138 Trần Thị Tịnh Thư 15/04/1996 14MT1
141250722152 Đinh Văn Vân 30/09/1994 14MT1
141250722212 Nguyễn Văn Hoàng 05/10/1996 14MT2
141250722218 Nguyễn Lê Xuân Lộc 17/04/1996 14MT2
141250722233 Phạm Trần Như Quỳnh 12/12/1994 14MT2
141250722235 Hà Bích Thảo 05/09/1996 14MT2
141250432105 Nguyễn Duy Bằng 10/02/1996 14N1
141250432121 Đào Ngọc Dũng 22/01/1996 14N1
141250432126 Nguyễn Phương Hiển 06/10/1996 14N1
141250432147 Trương Công Phong 17/11/1996 14N1
141250432155 Nguyễn Đăng Sang 26/10/1995 14N1
141250432168 Nguyễn Xuân Triều 20/01/1995 14N1
141250432172 Nguyễn Hữu Tuấn 12/08/1995 14N1
141250742125 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 12/02/1995 14SH1
141250742134 Nguyễn Văn Tấn 02/01/1996 14SH1
141250532114 Nguyễn Đức Hòa 05/08/1996 14T1
141250532146 Nguyễn Phước Thái 01/11/1995 14T1
141250532162 Trần Thanh Tuấn 02/11/1996 14T1
141250532203 Nguyễn Ngọc Bôn 19/07/1992 14T2
141250532218 Trần Hoàng Duy Hải 05/05/1996 14T2
141250532222 Nguyễn Ngọc Hưng 09/02/1996 14T2
141250532225 Trần Văn Linh 28/05/1995 14T2
141250532227 Nguyễn Trí Lực 06/06/1995 14T2
141250532235 Nguyễn Thị Như 04/07/1996 14T2
141250532237 Nguyễn Duy Phát 25/11/1995 14T2
141250532263 Trương Cường Văn 04/11/1996 14T2
141250532323 Lê Thị Khánh Linh 21/10/1995 14T3
141250532326 Nguyễn Văn Lộc 26/04/1993 14T3
141250532401 Phạm Hoài Ân 02/04/1996 14T4
141250532403 Bùi Văn Bảng 22/12/1996 14T4
141250532405 Nguyễn Đức Bình 25/12/1995 14T4
141250532423 Nguyễn Tấn Hân 20/12/1995 14T4
141250532429 Nguyễn Huy Hùng 10/03/1996 14T4
141250532443 Trần Thị Mỹ Ngọc 27/09/1995 14T4
141250612105 Nguyễn Văn Chương 10/04/1993 14XD1
141250612160 Nguyễn Đắc Hoài Vũ 19/03/1995 14XD1
141250612256 Ngô Văn Hoàng 10/01/1995 14XD2
141250612246 Nguyễn Quang Trạng 06/12/1996 14XD2
151250423370 CAO NHÂN THẾ 14/04/1997 15DL3
151250733162 TRẦN THỊ THANH VÂN 18/11/1996 15HTP1
131350411130 Nguyễn Đăng Nam 08/07/1995 13TCC1
131350511108 Lê Tiến Đạt 06/09/1995 13TCD1
131350511159 Nguyễn Ngân Trung Hiếu 24/03/1992 13TCD1
131350511251 Bùi Xuân Vinh 06/08/1993 13TCD2
131350531149 Lương Quang Vũ 13/11/1995 13TCT1
141350411126 Nguyễn Ngọc Thanh 28/05/1994 14TCC1
141350411134 Hà Phước Tri 10/02/1996 14TCC1
141350511157 Bạch Tiến Bi 19/08/1996 14TCD1
141350511143 Lê Văn Diện 19/04/1996 14TCD1
141350511148 Nguyễn Sỷ Hoàng 21/02/1996 14TCD1
141350511177 Nguyễn Phi Long 08/03/1992 14TCD1
141350511124 Nguyễn Minh Nhật 11/07/1994 14TCD1
141350421111 Trần Quang Duy 15/03/1996 14TCDL1
141350421131 Nguyễn Hữu Sỹ 13/04/1996 14TCDL1
141350421133 Nguyễn Tấn Thành 10/05/1996 14TCDL1
141350421154 Lê Tự Thịnh 22/12/1996 14TCDL1
141350431106 Võ Hoàng Linh 24/09/1995 14TCN1
141350431104 Mai Hồng Lộc 01/01/1995 14TCN1
141350431113 Phan Văn Quốc Vương 08/08/1995 14TCN1
141350611118 Ngô Minh Yên 01/11/1994 14TCX1
Author: Trịnh Kim Chi - Updated: 23/11/2015 16:47
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
 THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN VẮNG HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 22 - 24/04/2023
 Thông báo về việc học phí Giáo dục Quốc phòng Khóa tuyển sinh 2022 (thu hộ)
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC CÁC LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG LẤY LẠI CĂN BẢN DÀNH CHO SINH VIÊN
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH KHÓA 2022
 Thông báo về thu học phí học đợt cuối học kỳ II năm học 2022-2023 (Học kỳ 222)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ HOẶC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2020
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 03/6/2023)
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 04/6/2023)
 Thông báo học bù lớp 222CNCTM202_Công nghệ Chế tạo máy 2
 Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122
 THÔNG BÁO
 Thông Báo (về việc thay đổi lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 môn HT Truyền động Thủy khí)
 Thông Báo (về việc thay đổi lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 môn An ninh hệ thống và môn Tiếng anh chuyên ngà
 Thông Báo về việc thay đổi lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 môn Vật liệu Kỹ thuật
 Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 22 - 24/4/2023
 Thầy Bùi Hệ Thống_Thông báo nghỉ học!
 Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2022-2023.
 Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư
 Thông báo thu học phí HK 2 NH 2022-2023 (đợt 2)
 THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
 Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 222
 Lịch thi cuối kỳ 222CHLT01 (Thầy Lưu Duy Vũ)
 Thông báo học bổng Panasonic năm 2023
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 11 - 12/03/2023
 Lịch thi cuối kỳ các lớp 222SBVL09, 08, 07 và 222CHLT01 (Thầy Lưu Duy Vũ)
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 01/4 - 05/4/2023
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 222MVS02
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO VỀ VIỆC CBVC VÀ SINH VIÊN KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN DIỄN RA KỲ THI ĐGNL
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20 CHƯA HOÀN THÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
 Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
 Lớp hệ thống truyền động thủy khí sáng thứ 5 do cô Ái Lành phụ trách
 Thông báo nghỉ học lớp 222KTCS03 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 01/4/2023)
 Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
 Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023
 Thông báo đến 02 lớp 222DMSTKN01, 222DMSTKN02 (HP Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp) do Thầy Phan Cao Thọ phụ trách.
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
 Thông báo nghỉ học lớp 222CNCBTTS01 và 222QLCLT01
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023
 Thông báo đến lớp 222TCDKGTDT01 Thứ 5 tiết 3-5 (HP Tổ chức và điều khiển GT đô thị) do Thầy Phan Cao Thọ phụ trách.
 Thông báo nghỉ học lớp 222CNCTM201 và 222TTKTMT01

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
 326  327 [Next >>]