1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Chuẩn bị ĐKMH học kỳ 1 năm học 16-17 (HK 116): những điều cần biết.
PĐT lưu ý sinh viên toàn trường những điểm cần lưu ý liên quan đến ĐKMH học kỳ 1 năm học 2016-2017 (HK 116) như sau:

Phân bổ thời gian:
 • Từ 06/06/16 đến 10/06/16: Khóa 2014 và sinh viên các khóa cũ.
 • Từ 09/06/16 đến 15/06/16: Khóa 2015.
 • Đăng ký giai đoạn II sẽ mở từ ngày 01/08/16.

  Những điểm cần lưu ý:
 • Hệ thống ĐKMH trực tuyến hiện đang mở - Giai đoạn chuẩn bị - để sinh viên toàn trường có kế hoạch dự trù cho học kỳ 116. PĐT sẽ tiếp nhận đơn xin mở lớp 116 từ 18/05/16 đến 20/05/16.
 • Học phần Pháp luật đại cương là môn bắt buộc đối với các lớp khóa 13 trở về sau(mặc dù tô màu là HP tự chọn!!!).
 • Sinh viên không đăng ký giai đoạn I sẽ không được phép đăng ký giai đoạn II - coi như tự ý bỏ học và sẽ bị xóa tên khi xử lý học vụ 215.
 • Sinh viên đã đăng ký học kỳ hè 315 không cần và không nên đăng ký dự phòng vào các lớp của học kỳ 116. Nếu SV có kết quả không đạt kỳ 315, PĐT sẽ cho phép đăng ký 116 bổ sung vào giai đoạn 2.
 • Trong trường hợp không đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu, SV có thể đăng ký "ảo"(đăng ký học những môn thực tế đã tích lũy rồi!) để được đăng ký thành công giai đoạn I. Chỉ nên đăng ký ảo vào các học phần chung, không nên đăng ký ảo vào các học phần môn chuyên ngành. Những đăng ký ảo này SV sẽ rút tên khi đăng ký giai đoạn 2 ngày 01/08/16.
 • Sau khi giai đoạn I kết thúc, PĐT sẽ có thông báo nhận đơn xin mở lớp đợt 2 để SV đăng ký bổ sung giai đoạn 2.
 • Sinh viên cần tham khảo "Phân bổ chuẩn 6 học kỳ" trên Trang sinh viên - hoặc trên mô tả của mỗi ngành đào tạo phiên bản 2015- để có dự kiến về những môn cần phải đăng ký ở học kỳ 116.
 • Những học phần sinh viên cần đăng ký có liên quan đến kết quả học kỳ 215 và 315 sẽ được PĐT cập nhật để SV kịp đăng ký giai đoạn 2.

  Đề nghị GVCN và Ban cán sự các lớp chú ý hướng dẫn tư vấn sinh viên lớp mình đăng ký đúng kế hoạch và tuân thủ các hướng dẫn trên đây.

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 17/05/2016 15:59
   Thông báo nghỉ học đến lớp 291DSTT01 do cô Sinh giảng dạy.
   Thông báo lịch nghỉ học Lập Trình Hướng Đối Tượng Java lớp 219JAVA101
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP LUẬT XÂY DỰNG 291LXD03
   Mời SV tham dự Lễ khởi động hoạt động sinh viên với khởi nghiệp
   Thông báo đến các lớp Thí nghiệm VLXD - gv Phan Nhật Long
   THÔNG BÁO V/V HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
   Thông báo đến lớp Sản xuất sạch hơn ( chiều thứ 5)
   Thông báo nghỉ học lớp An toàn điện - thứ 5 (28/05/2020)
   Thông báo nghỉ học các lớp Giáo dục Môi trường thứ 4 (27/5) và thứ 6 (29/5)- cô Châu
   Phúc khảo bài thi kết thúc học phần đợt 3, học kỳ 1 năm học 2019-2020
   Thông báo về việc mở lớp tiếng Nhật miễn phí
   Kết quả chấm phúc khảo thi kết thúc học phần đợt 1&2 học kỳ 1 năm học 2019-2020
   Thông báo về việc sinh viên các lớp 291KTCT01 và 291KTCT02 được nghỉ vào chiều hôm nay 26/5/2020
   Thông báo môn Thí nghiệm cơ học của gv PNLong
   Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1 học kỳ 219 (ngày 14/06/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)
   THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 119
   Thông báo nghỉ học các lớp Giáo dục Môi trường thứ 2 (25/5) và thứ 3 (26/5) - cô Châu
   Thông báo NGHỈ học các lớp HP GV Phan Nguyễn Duy Minh thứ 2, 25/5
   THÔNG BÁO ĐẾN SV HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG DO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   Thông báo đến lớp 291VTMT14 (Vẽ trên máy tính,Thầy Đào Thanh Hùng.)
   Thông báo đến lớp TN Vi sinh Môi trường và TN Công nghệ Sinh học Môi trường - cô Châu
   Thông báo lịch học của lớp Chuyên đề phần mềm
    lớp An toàn điện tiết 7-8 thứ 5 học phòng A211
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP KINH TẾ HỌC VI MÔ - CÔ TUYẾT
   THÔNG BÁO ĐẾN SV HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 1, CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 2017 HỆ CĐ NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
   Danh sách SV dự kiến được MGHP-HKII-NH 2019-2020
   Thông báo đến lớp HP Đồ án điện tử công suất _ 291DADTCS02
   Lớp Cao đẳng 219VKT01 cô Linh
   (nhắc lại) Phúc khảo bài thi kết thúc học phần đợt 1,2, học kỳ 1, năm học 2019-2020
   Thông báo SV lớp HP Đồ án vi điều khiển - 291DAVDK01
   Thông báo đến lớp 219CDPE01 ( chuyên đề ProE) của T Tranh
   Thông báo với SV lớp Chuyên đề phần mềm 219CDPM01 và 291CDPM01
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG HESSEN (CHLB ĐỨC)
   Bổ sung kiến thức môn Chi tiết máy - thầy Văn
   Thông báo lớp 219DACDT01 (HT CĐT)
   Thông báo đến SV lớp 291CNC01 của T Tranh
   Thông báo đến SV lớp học phần của thầy Trần Ngô Quốc Huy
   ÔN TẬP THI CUỐI KÌ 1 MÔN ĐSTT VÀ GT1
   Thông báo đến 2 lớp HP Tự động hóa QT sản xuất và Thiết kế Hệ thống CĐT
   Học ôn tập thi
   THÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG HOÁ THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC EM SV HỌC CÁC LỚP HỌC PHẦN CỦA THẦY TRẦN NGỌC HOÀNG
   Thông báo với SV Học kỳ Doanh nghiệp CNTT
   Thông báo với SV lớp Chuyên đề phần mềm 219CDPM01 và 291CDPM01
   Phúc khảo bài thi kết thúc học phần đợt 1,2, học kỳ 1, năm học 2019-2020
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP HỌC DO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   THÔNG BÁO
   THÔNG BÁO ÔN TẬP CHO LỚP LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI C
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302 [Next >>]