1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Bắt đầu ĐKMH 116 - chính thức giai đoạn I - Những điều cần biết!!!
Hệ thống đăng ký môn học trực tuyến đã bắt đầu cho đăng ký chính thức của HK 1 năm học 16-17 (HK 116) từ 16h30 chiều nay 05/06/16.
PĐT lưu ý sinh viên toàn trường những điểm cần lưu ý liên quan đến ĐKMH HK 116 như sau:

Phân bổ thời gian:
 • Từ 06/06/16 đến 10/06/16: Khóa 2014 và sinh viên các khóa cũ.
 • Từ 09/06/16 đến 15/06/16: Khóa 2015.
 • Đăng ký giai đoạn II sẽ mở từ ngày 01/08/16.

  Những điểm cần lưu ý:
 • Học phần Pháp luật đại cương là môn bắt buộc đối với các lớp khóa 13 trở về sau(mặc dù tô màu là HP tự chọn!!!).
 • Sinh viên không đăng ký giai đoạn I sẽ không được phép đăng ký giai đoạn II - coi như tự ý bỏ học và sẽ bị xóa tên khi xử lý học vụ 215.
 • Sinh viên đã đăng ký học kỳ hè 315 không cần và không nên đăng ký dự phòng vào các lớp của học kỳ 116. Nếu SV có kết quả không đạt kỳ 315, PĐT sẽ cho phép đăng ký 116 bổ sung vào giai đoạn 2.
 • Trong trường hợp không đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu, SV có thể đăng ký "ảo"(đăng ký học những môn thực tế đã tích lũy rồi!) để được đăng ký thành công giai đoạn I. Chỉ nên đăng ký ảo vào các học phần chung, không nên đăng ký ảo vào các học phần môn chuyên ngành. Những đăng ký ảo này SV sẽ rút tên khi đăng ký giai đoạn 2 ngày 01/08/16.
 • Sau khi giai đoạn I kết thúc, PĐT sẽ có thông báo nhận đơn xin mở lớp đợt 2 để SV đăng ký bổ sung giai đoạn 2.
 • Sinh viên cần tham khảo "Phân bổ chuẩn 6 học kỳ" trên Trang sinh viên - hoặc trên mô tả của mỗi ngành đào tạo phiên bản 2015- để có kế hoạch về những môn cần phải đăng ký ở học kỳ 116.
 • Những học phần sinh viên cần đăng ký có liên quan đến kết quả học kỳ 215 và 315 sẽ được PĐT cập nhật để SV kịp đăng ký giai đoạn 2.
 • Sinh viên chỉ nên đăng ký Học kỳ doanh nghiệp khi có kế hoạch cụ thể và có thảo luận trước với GV phụ trách hoặc Bộ môn.
 • Sinh viên của Khoa CNHH và KTXD không cần đăng ký vào các học phần Thực tập nhận thức(Khóa 2015) và Thực tập tốt nghiệp (Khóa 2014)- (Thực tập chuyên môn đối với Khoa CNHH) ngoài trường. Những SV khóa 14 và 15 có đăng ký môn học sẽ được PĐT đăng ký tự động sau khi kết thúc giai đoạn I.

  Đề nghị GVCN và Ban cán sự các lớp chú ý hướng dẫn tư vấn sinh viên lớp mình đăng ký đúng kế hoạch và tuân thủ các hướng dẫn trên đây.

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 05/06/2016 16:50
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2020
   Thông báo đến các lớp KTLTC do cô Dung phụ trách!
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 120KVXLDK01 thầy Hoàng
   Thông báo đến lớp Nguyên lý máy 102NLM201, thứ 6, tiết 1-3
   Thông báo về việc xét chọn giới thiệu SV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H
   Thông báo đến sinh viên khóa 2020 xem và cập nhật lại thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021
   Thông báo nghỉ học và học bù lớp 120SCADA do Thầy Nguyễn Tấn Hòa phụ trách
   Thông báo nghỉ học môn Nhập môn ngành Cơ khí do Thầy Bùi Hệ Thống phụ trách
   DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2020 MUA BẢO HIỂM TỪ THÁNG 11 ĐẾN THÁNG 12
   Nhà trường yêu cầu những SV khóa 2020 bổ sung hồ sơ ưu tiên.(thông báo lần 2)
   Thông báo đến lớp 120TNMD05( lớp cô Tuyết )
   Tài liệu học tập Vật lý Cơ nhiệt (cô Thảo)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG XÉT CẤP HỌC BỔNG TIẾP SỨC SINH VIÊN VƯỢT COVID
   DANH SÁCH CÁC BẠN TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020 ĐÃ NỘP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG NÂNG BƯỚC THỦ KHOA NĂM 2020
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 120TNMD03 ( Đại học ) và 120TNM01 ( Cao đẳng )
   Nhà trường yêu cầu những SV khóa 2020 sau đây bổ sung hồ sơ ưu tiên.
   Thời gian nộp hồ sơ miễn giảm học phí HK1-NH 2020-2021.
   Thông báo đến các sinh viên làm Đồ án tổng hợp Chế tạo máy - Thầy Dương hướng dẫn
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KUMHO ASIANA NĂM 2020
   Thông báo đến lớp 120TNMDTVT04 - TH nhập môn Điện tử- Viễn thông - Thứ 3 ngày 20.10.20200
   Sinh viên lớp Sức bền vật liệu (hệ cao đẳng) do GV Lưu Duy Vũ phụ trách chú ý
   Sinh viên lớp Cơ học lý thuyết / Cơ lý thuyết/ Cơ học lý thuyết I do GV Lưu Duy Vũ phụ trách chú ý
   Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2020
   Thông báo cho khóa Cao đẳng - Vẽ kỹ thuật 1
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP HỒ SƠ XIN CẤP HỌC BỔNG
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KEIDANREN & JCCI NĂM 2020
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 120TNMD02 ( Lớp cô Tuyết )
   Thông báo nghỉ học lớp Thiết bị nâng chuyển - Thầy Văn
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 120ĐSTT01- HỆ CĐ (cô SINH)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MUA BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC BẠN TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC LỚP LÝ THUYẾT DO THẦY NGUYỄN ĐỨC QUẬN PHỤ TRÁCH
   Thông báo đến sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp, ngành CNKT Cơ khí, HK120 (cấp CĐ)
   PHIẾU KHẢO SÁT TÂN SINH VIÊN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
   HOÀN TRẢ BẢO HIỂM NĂM 2020
   CẬP NHẬP THÔNG TIN HOẢN TRẢ BẢO HIỂM NĂM 2019
   Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 2020
   Thông báo nghỉ học lớp 120KTDKTDCK cô Lành sáng thứ 2 12/10
   THÔNG BÁO TỚI LỚP 120DKNNV01, 120DKTBNV01,120MVS01
   Thông báo nghỉ học các lớp TTCM CNC Thầy Minh thứ 2 ngày 12/10/2020
   THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA KHÓA 2020
   THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN
   Thông báo nghỉ học môn Đánh giá cảm quan lớp 18HTP
   Thông báo đến nhóm sinh viên TTCM-TKCSDL do Thầy Phát hướng dẫn
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG TIẾP SỨC SINH VIÊN VƯỢT COVID
   Thông báo đến lớp Đồ án CAD/CAM/CNC Thầy Minh
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
   Thông báo đến lớp TTCM Thiết kế cơ sở dữ liệu do cô Dung phụ trách !
   Thông báo nghỉ học 2 lớp HP do Thầy Bùi Hệ Thống phụ trách

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309 [Next >>]