1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Thông báo về việc thu học phí kỳ 216 - Học phí GDQP của sinh viên khóa 2016.
Phòng KH-TC thông báo đến toàn thể sinh viên về việc thu học phí kỳ 216 như sau:
 • Từ hôm nay 16/01/17, PKHTC sẽ kết thúc thu học phí kỳ 116 và bắt đầu thu học phí kỳ 216 qua tài khoản thẻ ATM.
 • Số dư - số nợ học phí kỳ 116 sẽ được chuyển sang kỳ 216. Những sinh viên còn nợ học phí kỳ 116 nhưng không còn tiếp tục học kỳ 216 phải nộp học phí nợ trực tiếp tại PKH-TC.
 • Tất cả sinh viên phải nộp học phí lần đầu mức tối thiểu 1 triệu đồng trước ngày 04/02/17. Hoàn thành 100% học phí trước tuần lễ KTGK.
 • Đối với sinh viên khóa 2016, phải nộp học phí mức tối thiểu 700.000 đồng trước ngày 20/01/17 để lập danh sách học GDQP sau tết. Những sinh viên không nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách học GDQP. Danh sách nộp học phí sẽ được PKH-TC chuyển sang PĐT để công bố cuối ngày 23/01/17.
 • Những sinh viên không chấp hành qui định nộp học phí theo qui định coi như tự ý bỏ học, sẽ bị xóa dữ liệu ĐKMH 216 và xử lý học vụ xóa tên vì tự ý bỏ học. Phòng KH-TC sẽ không chịu trách nhiệm can thiệp hoặc giải quyết hậu quả liên quan đến việc nộp học phí không đúng thời hạn của SV.

  Đề nghị GVCN và Ban cán sự các lớp nhắc nhở sinh viên lớp mình thực hiện nghiêm thông báo này.

  P.KH-TC
 • Author: Nguyễn Thị Thịnh - Updated: 16/01/2017 7:28
   THÔNG BÁO VỀ CẤP PHÁT ĐỊA CHỈ E-MAIL CHO KHÓA 2016
   Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 2 - học kỳ 219.
   THÔNG BÁO VỀ CẤP PHÁT ĐỊA CHỈ E-MAIL
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG DO ÔNG VĂN PHÚ CHÍNH TÀI TRỢ
   Báo cáo kết thúc môn NN C#
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN VƯỢT KHÓ HIẾU HỌC
   THÔNG BÁO NỘP BÀI BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN LẬP TRÌNH TRỰC QUAN
   THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG ABPDN
   Thông báo về việc xử lý công việc liên quan đến phòng Đào tạo trong thời gian giãn cách xã hội
   Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)
   Học online lớp 291THVP05!!!
   Học online lớp 291THVP06!!!
   Thông báo tạm hoãn thi học kỳ 219
   HOÀN TRẢ BẢO HIỂM ĐỢT 2
   CẬP NHẬP SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CHO VIỆC HOÀN TRẢ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 1
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC THỰC HÀNH LỚP TH - KỸ THUẬT LẬP TRÌNH - CÔ MY
   Gởi đến các bạn lớp đồ án tồng hợp của thầy Đoàn Lê Anh
   Thông báo đến các sinh viên CNTT làm đồ án tốt nghiệp do thầy Vũ hướng dẫn
   Thông báo về công tác phòng chống dịch Covid-19
   Lớp 291VKT03 cô Linh
   TẠM HOÃN THI KỸ THUẬT LẬP TRÌNH và CƠ SỞ DỮ LIỆU
   Thông báo lùi thời gian công bố kết quả học bổng ABPDN lần thứ 2
   Thông báo gặp mặt tất cả sinh viên hệ cao đẳng hiện còn đang học tại Khoa KTXD (bắt buộc)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TRẢ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 1
   Điều chỉnh lịch học lớp KCBTCT Thầy Ngô Thanh Vinh
   Thông báo lùi ngày công bố kết quả xét học bổng ABPDN
   Thông báo lịch thi cuối kỳ học phần Quản trị Doanh nghiệp Xây dựng học kỳ 219
   Thông báo lịch thi cuối kỳ học phần Quản lý dự án Xây dựng học kỳ 219
   Thông báo đến lớp Chuyên đề phần mềm của thầy Vũ
   THÔNG BÁO THÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TĐH THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
   Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.
   Thi kết thúc học phần Môn Công nghệ CAD/CAM/CNC
   Thông báo thi học kì đến 2 lớp 291DLDDT02 và 291DLDDT04 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
   Thông báo đến sinh viên lớp ĐA PM và TTCM TKCSDL do thầy Vũ hướng dẫn
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CỦA KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
   Lịch thông đồ án các lớp của thầy Phạm Duy Dưởng
   KIỂM TRA THÔNG TIN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2020
   DANH SÁCH SV KHÓA 17 HỆ CĐ ĐÃ HỌC CHÍNH TRỊ CUỐI KHÓA.
   Thu học phí học kỳ II năm học 2019-2020.
   Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)
   Thông báo lớp An toàn điện 291ATD01 - ĐH
   Thông báo đến lớp học phần 291CAVLD01
   Thông báo về việc thanh toán giờ giảng đợt 1 học kỳ II/2019-2020
   Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 219
   DANH SÁCH CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI THỬ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ
   Thông báo (lần 2) về việc mở lớp học kỳ 1, năm học 2020-2021 (gọi tắt là kỳ 120), đối với sinh viên hệ cao đẳng, Khoa KTXD
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG PANASONIC 2020
   Thông báo nghỉ học lớp 291KNLVN06!
   Thông báo nghỉ học lớp 291KNLVN01!

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304 [Next >>]