1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT và HTTTQL bảo vệ ngày 16/06/2019
Sinh viên có tên trong danh sách (file đính kèm)chưa xác nhận tên đề tài. Thông báo, nếu buổi tập trung lần 2 không đến để xác nhận, thì xem như không đăng kí bảo vệ.
Xem file đính kèm ở đây.
Author: Hoàng Thị Mỹ Lệ - Updated: 12/06/2019 15:39
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 220THĐCB 08
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP THÍ NGHIỆM HOÁ HỮU CƠ - VÔ CƠ!
 THÔNG BÁO ĐÊN LỚP CƠ SỞ DỮ LIỆU 1và LỚP CẤU TRÚC DỮ LIỆU-THUẬT TOÁN
 Thông báo đến các lớp gv Phan Nhật Long
 Những Sinh viên là con cán bộ của Đại học Đà nẵng
 Hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số.
 Nộp hồ sơ xin trợ cấp xã hội HK1-NH 2020-2021
 Thời gian nộp hồ sơ miễn giảm học phí HK2-NH 2020-2021.
 Thông báo đến lớp Lập Trình Ứng Dụng - Thầy Lê Hữu Duy
 Thông báo đến lớp KT Lập trình C - Thầy Lê Hữu Duy
 THÔNG BÁO V/V HỌP LỚP THÁNG 3/2021
 THÔNG BÁO HỌP CHỦ NHIỆM THÁNG 03/2021 LỚP 17HTD1 và 18TĐH02
 Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp học kỳ 120
 Thông báo đến lớp TN VSMT - cô Huỳnh Thị Ngọc Châu phụ trách
 THÔNG BÁO
 DANH SÁCH SINH VIÊN KÝ SAI CHỮ KÝ LÀM THẺ SINH VIÊN
 THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 27/03/2021)
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Đợt thi ngày 21/03/2021)
 Thông báo kế hoạch dạy online - các lớp HP do Thầy Trần Vũ Tiến phụ trách
 Thông báo giảng dạy tập trung môn học Giáo dục thể chất, học kỳ II năm học 2020-2021
 Thông báo v/v dạy online học phần Cơ học đất 220CHD01- GV Trần Thị Phương Huyền (Khoa KTXD)
 Các học phần Lập trình mạng 220LTM01, 220LTM02 online - Thầy Nguyễn Văn Phát được bắt đầu học theo thời khóa biểu của Phòng ĐT
  Thông báo học online cac lớp Học Phần do Thầy Trần Ngọc Hoàng Phụ trách
 Thông báo học online- các lớp Thầy Mận
 Học phần Tin học căn bản - 220THCB06 -Thứ 3 (Tiết 3-5), lớp học online Thầy Nguyễn Văn Phát phụ trách sẽ bắt đầu theo lịch đào tạo của UTE.
 Thông báo học online cac lớp Học Phần do Thầy Đặng Ngọc Thành Phụ trách
 Thông báo kế hoạch dạy online - các lớp HP do Thầy Phan Tiến Vinh phụ trách
 Thông báo học trực tuyến các lớp học phần do cô Ngô Thị Minh Phương giảng dạy
 Thông báo đến các lớp do thầy thầy Lê Vũ phụ trách
 Các em sinh viên lớp Tin học cơ bản 01 - 02 - 03 - 04; và lớp PTTKHDT theo dõi & tham gia học Online trên Teams!
 Thông báo giảng dạy và học tập trực tuyến các lớp học phần lý thuyết và đồ án – Thầy Dương phụ trách
 Thông báo mở lại HP TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ 220TDCK01
 Học trực tuyến các học phần do GV Phan Ngọc Kỳ phụ trách
 Học online lớp 202CLT101
 Học online lớp 220CHLT02 Cơ học lý thuyết
 Học online lớp 220COLT01 Cơ lý thuyết
 Học online lớp 220SBVL03 Sức bền vật liệu
 Học online môn Sức bền Vật liệu - Giảng viên Nguyễn Thị Hải Vân
 Học online môn Sức bền Vật liệu - Giảng viên Nguyễn Thị Hải Vân
 Thông báo v/v học online các học phần Cô P. Trang Khoa X.D
 THÔNG BÁO HỌC ONLINE CÁC LỚP KỸ THUẬT LẬPTRÌNH C DO THẦY DUY PHỤ TRÁCH
 Các SV đã đăng ký học HP Dung sai Đo lường của thầy Việt chú ý
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP DO CÔ THÚY HOÀI PHỤ TRÁCH
 THÔNG BÁO HỌC ONLINE CÁC LỚP DO CÔ THU HÀ PHỤ TRÁCH
 Thông báo học trực tuyến- Thầy Đào Thanh Hùng
 Gởi đến các lớp học phần thầy Tiến phụ trách
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP HP220KTDKHD03, 220TDHSX01, 220THTCDT01 CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 220THCDT01 (Thiết kế Hệ thống Cơ Điện tử) CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 220TDHSX01 (Tự động hóa QT Sản xuất) CỦA T.TRANH
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 220KTDKHD03 (Kỹ thuật ĐK Hiện đại)CỦA T.TRANH

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313 [Next >>]