1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Công bố lịch thi dự kiến đợt 3 - các học phần lý thuyết - học kỳ 119
Phòng Đào tạo đã hoàn thành xếp lịch thi đợt 3 học kỳ 1 năm học 2019-2020 đối với các học phần lý thuyết thuộc cấp đại học có ngày bắt đầu học từ ngày 03/09/2019.
 • Giảng viên có phụ trách các học phần lý thuyết học kỳ 119 vào trang cán bộ để xem lịch thi dự kiến, mọi thiếu sót và điều chỉnh đề nghị quý thầy cô phản hồi về phòng Đào tạo trước ngày 19/01/2020.
 • Sinh viên cần đăng nhập để xem lịch thi của cá nhân và phản ánh về Phòng Đào tạo nếu bị trùng lịch thi.
 • Hạn cuối nhận phản hồi 19/01/2020.
 • Sau ngày 20/01/2020, lịch thi đã công bố dự kiến sẽ được cập nhật thành lịch thi chính thức.
 • Quý thầy cô nộp đề thi theo thông báo về Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

  PĐT.
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 13/01/2020 9:21
   Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2019-2020
   Học bù môn Phát triển dự án (lớp cô Hà)
   THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
   Phòng Đào tạo công bố giờ giảng qui đổi học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP VẼ XÂY DỰNG TRÊN MÁY TÍNH CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY THỨ 4 NGÀY 1/7/2020
   THÔNG BÁO V/V HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
   Thông báo về việc học bù lớp lớp 219KCTM01_Kỹ thuật chế tạo máy (Cao đẳng)
   THÔNG BÁO NGHỈ VÀ HỌC BÙ CÁC LỚP CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY THỨ 2 NGÀY 29/06/2020
   Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2019-2020 (Đợt 2)
   Thông báo nghỉ học lớp TTCM Robot Công nghiệp của thầy Lê Anh
   Thông báo đến sinh viên Hồ Ngọc Trình
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HỌC VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 2 - 219VXD201 DO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
   LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHOÁ (HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 2017)
   THÔNG BÁO ĐẾN SV LỚP 291CNC01 - Công nghệ CADCAMCNC CỦA T.TRANH
   THÔNG BÁO THÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TĐH THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
   Lịch học tăng cường môn Chi tiết máy - thầy Văn
   Lịch học tăng cường môn Sức bền vật liệu - thầy Văn
   Danh sách sinh viên được MGHP-HKII-NH2019-2020
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TRẢ LỆ PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2020
   Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2019-2020 (Đợt 1)
   THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 119 - NHẮC LẠI
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2020
   Thông báo đến lớp Thực tập CNC -Thầy Minh lúc 17h ngày 15/6
   Thông báo cho sv lớp 291VTMT03
   DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP
   Thông báo đến lớp T. Mận
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP CƠ SỞ DỮ LIỆU I (Sáng chủ nhật)
   Thông báo nghỉ lớp học phần Chi tiết máy - thầy Văn
   Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020.
   Kiểm tra giữa kỳ môn Kết cấu công trình BTCT
   DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP
   Thông báo đến lớp Tin học văn phòng và lớp Cấu trúc máy tính do thầy Vũ giảng dạy
   Thông báo nghỉ học lớp 291THVP05!
   Thông báo nghỉ học ngày thứ 5_Cô Nguyễn Thị Thanh Vi
   Thông báo nghỉ học chiều thứ 5_Thầy Bùi Hệ Thống
   THÔNG BÁO đến lớp HP 291KVXLDK02 thầy Hoàng
   Thông báo nghỉ học lớp cô Chinh!
   Thông báo buổi kiến tập tại Công ty Axon Active của SV lớp Chuyên đề phần mềm
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19
   Thông báo lịch học tăng cường các lớp - Thầy Mận: Tại xưởng ô tô.
   Thông báo nghỉ học Lý thuyết đồ thị, sáng thứ 2 ngày 08/06/20
   Thông báo lịch nghỉ học Lập Trình Hướng Đối Tượng Java
   Thông báo lịch nghỉ học Lập Trình Java II
   Lịch học tăng cường môn Chi tiết máy - thầy Văn
   Lịch học tăng cường môn Sức bền vật liệu - thầy Văn
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HỌC PHẦN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 219PTDA02
   THÔNG BÁO V/V ĐỔI PHÒNG HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
   THÔNG BÁO HỌP CHỦ NHIỆM THÁNG 06/2020 LỚP 17D2 và 18TĐH02
   Thông báo nghỉ học đến lớp 291DSTT01 do cô Sinh giảng dạy.
   Thông báo lịch nghỉ học Lập Trình Hướng Đối Tượng Java lớp 219JAVA101

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303 [Next >>]