1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp HK 219 từ ngày 08/07/2020 đến 22/07/2020
Phòng Đào tạo tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp học kỳ 219 từ ngày 08/07/2020 đến 22/07/2020 theo các yêu cầu sau:
Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp bao gồm:
 • Phiếu đăng ký tốt nghiệp - có mẫu trên Trang sinh viên- có dán ảnh 3x4 mới(không cũ quá 6 tháng)
 • Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc TCCN( đối với sinh viên hệ LT).
 • Bản sao Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng.
 • Bản sao Chứng chỉ Thể chất.
 • Bản sao Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra NN.
 • Bản sao Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra TH.

  Hồ sơ xếp theo thứ tự nêu trên - không sử dụng phong bì.
  Trình tự triển khai - Thời gian:
 • Lớp trưởng các lớp khóa 2017 đến Phòng Đào tạo để nhận danh sách sinh viên của lớp. Danh sách chỉ bao gồm các sinh viên có khả năng tốt nghiệp cuối kỳ 219. Có thể bổ sung thêm tên sinh viên vào cuối danh sách.
  Thời gian nhận danh sách lớp tại PĐT từ 09/07/2020 đến 15/07/2020
 • Cá nhân sinh viên chuẩn bị hồ sơ, các bản sao phải có công chứng hợp lệ.
 • Tổ chức họp lớp để thu nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp. Cá nhân sinh viên nộp hồ sơ cho cán bộ lớp và ký tên vào danh sách. Sinh viên có trách nhiệm chỉnh sửa thông tin chưa đúng trên danh sách và phòng ĐT sẽ cập nhật lại thông tin điều chỉnh.
  Thời gian lớp tổ chức thu nhận hồ sơ từ 10/07/2020 đến 17/07/2020.
 • Cán bộ Lớp mang hồ sơ đăng ký TN của lớp trình GVCN ký xác nhận trên mỗi hồ sơ.
 • Cán bộ lớp mang hồ sơ ĐKTN của lớp đến nộp tại phòng Đào tạo từ 17/07/2020 đến 22/07/2020.
  Lưu ý: Xếp hồ sơ của các sinh viên theo đúng thứ tự trong danh sách. Không sử dụng bì hồ sơ - để thuận lợi kiểm tra từng hồ sơ.
  Các trường hợp đặc biệt
 • Sinh viên các lớp khóa cũ nộp theo cá nhân tại PĐT trong khoảng thời gian 08/07/2020 đến 22/07/2020. Chữ ký xác nhận của GVCN có thể thay bằng chữ ký xác nhận của Giáo vụ Khoa.
 • Những SV đã đăng ký tốt nghiệp các kỳ trước nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp vẫn phải làm lại hồ sơ đăng ký tốt nghiệp.
 • Sinh viên chưa có đủ chứng chỉ Thể chất hoặc QP có thể nộp bổ sung trước thời điểm hội đồng họp xét TN.
 • Sinh viên hoàn thành khóa học sớm có thể đăng ký tốt nghiệp trực tiếp tại Phòng Đào tạo trong cùng thời gian nêu trên.
 • Sinh viên tham gia thi đạt chuẩn đầu ra tổ chức tại trường không cần nộp các chứng chỉ chuẩn đầu ra NN-TH.

  Lưu ý:
  + Phòng ĐT sẽ công bố danh sách sinh viên đăng ký TN sau ngày 22/07/2020. Danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp sẽ được công bố khi có kết quả học tập HK 219.
  + Sinh viên phải theo dõi các danh sách được công bố để phản hồi kịp thời nếu có thiếu sót liên quan đến bản thân.

  Đề nghị GVCN và BCS các lớp khóa 17 họp lớp để triển khai thông báo này kịp thời.

  Phòng Đào tạo.
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 07/07/2020 15:25
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG DO ÔNG VĂN PHÚ CHÍNH TÀI TRỢ
   Báo cáo kết thúc môn NN C#
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN VƯỢT KHÓ HIẾU HỌC
   THÔNG BÁO NỘP BÀI BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN LẬP TRÌNH TRỰC QUAN
   THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG ABPDN
   Thông báo về việc xử lý công việc liên quan đến phòng Đào tạo trong thời gian giãn cách xã hội
   Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)
   Học online lớp 291THVP05!!!
   Học online lớp 291THVP06!!!
   Thông báo tạm hoãn thi học kỳ 219
   HOÀN TRẢ BẢO HIỂM ĐỢT 2
   CẬP NHẬP SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CHO VIỆC HOÀN TRẢ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 1
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC THỰC HÀNH LỚP TH - KỸ THUẬT LẬP TRÌNH - CÔ MY
   Gởi đến các bạn lớp đồ án tồng hợp của thầy Đoàn Lê Anh
   Thông báo đến các sinh viên CNTT làm đồ án tốt nghiệp do thầy Vũ hướng dẫn
   Thông báo về công tác phòng chống dịch Covid-19
   Lớp 291VKT03 cô Linh
   TẠM HOÃN THI KỸ THUẬT LẬP TRÌNH và CƠ SỞ DỮ LIỆU
   Thông báo lùi thời gian công bố kết quả học bổng ABPDN lần thứ 2
   Thông báo gặp mặt tất cả sinh viên hệ cao đẳng hiện còn đang học tại Khoa KTXD (bắt buộc)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TRẢ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 1
   Điều chỉnh lịch học lớp KCBTCT Thầy Ngô Thanh Vinh
   Thông báo lùi ngày công bố kết quả xét học bổng ABPDN
   Thông báo lịch thi cuối kỳ học phần Quản trị Doanh nghiệp Xây dựng học kỳ 219
   Thông báo lịch thi cuối kỳ học phần Quản lý dự án Xây dựng học kỳ 219
   Thông báo đến lớp Chuyên đề phần mềm của thầy Vũ
   THÔNG BÁO THÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TĐH THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
   Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.
   Thi kết thúc học phần Môn Công nghệ CAD/CAM/CNC
   Thông báo thi học kì đến 2 lớp 291DLDDT02 và 291DLDDT04 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
   Thông báo đến sinh viên lớp ĐA PM và TTCM TKCSDL do thầy Vũ hướng dẫn
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CỦA KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
   Lịch thông đồ án các lớp của thầy Phạm Duy Dưởng
   KIỂM TRA THÔNG TIN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2020
   DANH SÁCH SV KHÓA 17 HỆ CĐ ĐÃ HỌC CHÍNH TRỊ CUỐI KHÓA.
   Thu học phí học kỳ II năm học 2019-2020.
   Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)
   Thông báo lớp An toàn điện 291ATD01 - ĐH
   Thông báo đến lớp học phần 291CAVLD01
   Thông báo về việc thanh toán giờ giảng đợt 1 học kỳ II/2019-2020
   Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 219
   DANH SÁCH CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI THỬ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ
   Thông báo (lần 2) về việc mở lớp học kỳ 1, năm học 2020-2021 (gọi tắt là kỳ 120), đối với sinh viên hệ cao đẳng, Khoa KTXD
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG PANASONIC 2020
   Thông báo nghỉ học lớp 291KNLVN06!
   Thông báo nghỉ học lớp 291KNLVN01!
   Thông báo nghỉ học lớp 291KNGT02 (Cô Trang)!
   Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp HK 219 từ ngày 08/07/2020 đến 22/07/2020
   Thông báo lịch nghỉ-bù môn Pháp luật đại cương lớp học phần 291PLDC-05 (cô Minh)

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304 [Next >>]