1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  THÔNG BÁO HỌP CHỦ NHIỆM THÁNG 03/2021 LỚP 17HTD1 và 18TĐH02
Thông báo đến các em SV lớp 17HTD1 và 18TDH2:
- Cả 2 lớp tập trung tại phòng A208 lúc 11h00 ngày 04/03 (thứ 5) họp lớp chủ nhiệm.
- Các em bắt buộc phải có mặt đông đủ
Author: Dương Quang Thiện - Updated: 01/03/2021 14:51
 Thông báo học bù đến lớp 220TRR01-Toán rời rạc của thầy Trần Đình Sơn
 Thông báo đến lớp TH ĐIều khiển logic và TH Điều khiển Điện khí nén của thầy Phạm Duy Dưởng
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG HESSEN (CHLB ĐỨC) NĂM HỌC 2020-2021
 THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI THẢO
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
 THÔNG BÁO ĐẾN SV LỚP 220TKHCDT01 (Thiết kế HTCDT) CỦA T.TRANH
 Nghỉ học lớp Kết cấu BTCT tiết 3-5 ngày 7/4/2021 - GV: LC Phát
 Thông báo nghỉ học đến lớp TTCM phay CB (thầy Sanh)
 Thông báo cúp điện vào chiều ngày 07/4/2021.
 THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KSNL TIẾNG ANH CĐR TẠI HĐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, 21/3/2021.
 THÔNG BÁO HỌP CHỦ NHIỆM THÁNG 04/2021 LỚP 17HTD1 và 18TĐH02
 Thông báo đến lớp 220TRR01-Toán rời rạc nghỉ học chiều Thứ Bảy (ngày 03/04/2021)-Thầy Trần Đình Sơn.
 Đăng ký nhận tài liệu học tập (Tin học, Ngoại ngữ)
 THÔNG BÁO
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Đợt thi ngày 25/04/2021)
 THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 24/04/2021)
  THÔNG BÁO V/V HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
 Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận Tạm thời và bảng điểm.
 Cập nhật dữ liệu học phí học kỳ 220.
 Thi giữa kỳ lớp Nguyên lý máy - thầy Văn
 Thi giữa kỳ môn Thiết bị nâng chuyển - Thầy Văn
 THÔNG BÁO LÀM THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CHO SINH VIÊN
 Thông báo đến lớp TTCM CSDL do cô Dung phụ trách !
 Học bù lớp Thiết bị nâng chuyển - thầy Văn
 THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP NGOẠI VI (THỨ 7) DO CÔ kHƯƠNG PHỤ TRÁCH
 Thông báo nghỉ học lớp 220LTP04 ( học tiết 7-8) và lớp 220DKLG02 ( học tiết 9-11)
 Thực hiện công tác chuẩn bị phục vụ kỳ thi đánh giá năng lực.
 Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi và danh sách thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, đợt thi ngày 27/03/2021
 THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG “HỌC SINH, SINH VIÊN VƯỢT KHÓ HIẾU HỌC”
 Thông báo nghỉ học lớp HP 220DSDL01_Dung sai đo lường do Thầy Bùi Hệ Thống phụ trách
 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 220TNMDKV02 ( Cô Tuyết phụ trách )
 Thông báo Danh sách thi, Địa điểm thi và Lịch thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Đợt thi ngày 21/03/2021
 Thông báo sinh viên 02 nhóm 220CNPM01 và 220CNPM02
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 220KTLTC2001, 220THKTLTC02 DO CÔ PHẠM THỊ THẢO KHƯƠNG ĐẢM TRÁCH
 THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 120 ( BẢNG GIẤY )
 Giao và hướng dẫn Đồ án kết cấu BTCT (220DAKCB02) và Kết cấu công trình BTCT (220DAKCTB01)- GV: LC Phát
 Thông báo đến các lớp Đồ án TN và Đồ án PM do thầy Lê Vũ phụ trách
 Thông báo đến lớp 220DKGNTB01 do cô Thảo Khương phụ trách
 Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021.
 Thông báo các em lớp 220THCCK01!!!
 Thông báo nghỉ học- Thầy Đào Thanh Hùng
 Thông báo nghỉ học các lớp thầy Nguyễn Đức Quận phụ trách
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 220THĐCB 08
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP THÍ NGHIỆM HOÁ HỮU CƠ - VÔ CƠ!
 THÔNG BÁO ĐÊN LỚP CƠ SỞ DỮ LIỆU 1và LỚP CẤU TRÚC DỮ LIỆU-THUẬT TOÁN
 Thông báo đến các lớp gv Phan Nhật Long
 Những Sinh viên là con cán bộ của Đại học Đà nẵng
 Hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số.
 Nộp hồ sơ xin trợ cấp xã hội HK1-NH 2020-2021

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314 [Next >>]