1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

+ Phòng Đào tạo thông báo đã xếp lớp và cập nhật thời khóa biểu các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2022

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  THÔNG BÁO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP THẦY MẬN
CÁC BẠN SINH VIÊN CÁC LỚP CỦA HAI MÔN HỌC:
(1) NĂNG LƯỢNG MỚI TRÊN Ô TÔ.
(2) THIỆT BỊ AN TOÀN VÀ TIỆN NGHI TRÊN Ô TÔ.
LỊCH THI ĐÃ CÓ VÀ CÁC BẠN CHÚ Ý THI ONLINE TRÊN MS TEAM ĐÃ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN PHẦN THUYẾT TRÌNH CHO CÁC EM.
CÁC EM CHÚ Ý THÔNG TIN VÀ LỊCH THI.
CHÚC CÁC EM THI TỐT.
THẦY MẬN
Author: Phạm Minh Mận - Updated: 07/12/2021 8:45
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20 CHƯA HOÀN THÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
 Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
 Lớp hệ thống truyền động thủy khí sáng thứ 5 do cô Ái Lành phụ trách
 Thông báo nghỉ học lớp 222KTCS03 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 01/4/2023)
 Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
 Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023
 Thông báo đến 02 lớp 222DMSTKN01, 222DMSTKN02 (HP Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp) do Thầy Phan Cao Thọ phụ trách.
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
 Thông báo nghỉ học lớp 222CNCBTTS01 và 222QLCLT01
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023
 Thông báo đến lớp 222TCDKGTDT01 Thứ 5 tiết 3-5 (HP Tổ chức và điều khiển GT đô thị) do Thầy Phan Cao Thọ phụ trách.
 Thông báo nghỉ học lớp 222CNCTM201 và 222TTKTMT01
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 222KTLTC2001
 Thông báo nghỉ học
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 04/3 - 09/3/2023
 Thông báo nghỉ học - Lớp Công nghệ lên men - cô Ngô Thị Minh Phương
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KEIDANREN & JCCI
 THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 122( BẢNG GIẤY )
 PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT ĐIỂM TỔNG KẾT KỲ 122
 THÔNG BÁO HỌC BỔNG HESSEN (CHLB Đức) NĂM HỌC 2022-2023
 Thông báo đến 02 lớp 222DMSTKN01, 222DMSTKN02 (HP Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp) do Thầy Phan Cao Thọ phụ trách.
 THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP VẼ XÂY DỰNG TRÊN MÁY TÍNH CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 12/3/2023)
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN Đợt thi ngày 04/3/2023)
 Thời gian nộp hồ sơ MGHP-HK2-NH 2022-2023.
 Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên có tham gia học các lớp học phần Ngoại ngữ học kỳ 222
 Thông báo cho khóa 2022 về dữ liệu học phí HK 1 năm học 2022-2023.
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 08/01/2023
 Thông báo nghỉ học lớp Mạng máy tính 222MMT01 (Thứ 3 - Tiết 9-10)
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP 222TDCB08, 222TTCMD01, 222THD01, 222TCMD02, 222TCMD03 cô Tuyết phụ trách
 Thông báo nghỉ học các lớp cô Võ Thị Vỹ Phương dạy
 KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, ĐỢT THI NGÀY 07/01 – 09/01/2023
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 321 (KHÓA 17)
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 18/12/2022
 Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN BẢO HIỂM KHÓA 2018
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 321
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (KỲ 122) DO CÔ KHƯƠNG ĐẢM TRÁCH
 Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2022-2023
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 07/01 - 09/01/2023
 Thông báo thu tiền Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023
 TB nghỉ học GVPT Bùi Hệ Thống
 Thông báo lùi thời gian học thí nghiệm quá trình và thiết bị truyền chất của cô Chính!
 thông báo đến toàn thể lớp đồ án Vi điều khiển và lớp Đồ án Điện tử công suất của thầy Phạm Duy Dưởng

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
 326 [Next >>]