1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Sinh viên đã ĐKMH bằng phiếu phải nộp lệ phí tại Tài Vụ trong ngày 23/08/10.
PDT lưu ý tất cả sinh viên đã thực hiện đăng ký môn học bằng phiếu điều chỉnh hoặc Phiếu ĐKMH tại PĐT - phải nộp lệ phí tại Tài Vụ theo qui định của nhà trường.

Đến hết ngày 23/08/10, sinh viên không đến nộp lệ phí thì các đăng ký trên hệ thống sẽ bị tự động xóa. Ngược lại, kết quả nộp lệ phí sẽ thể hiện trên TKB cá nhân của sinh viên những lớp học phần đã đăng ký được.

Dưới đây là danh sách của 69 sinh viên chưa nộp lệ phí:
061250410117Lê Trọng Hùng1 môn
061250410118Nguyễn Phi Hùng3 môn
061250510103Phạm Chương1 môn
061250510167Nguyễn Cảnh Nguyên Uyên2 môn
061250510176Nguyễn Hữu Hùng5 môn
061250510270Lưu Hồng Nhật4 môn
061250520104Huỳnh Quốc Chương4 môn
061250610232Nguyễn Tấn Lực2 môn
061250630161Đinh Hữu Hà1 môn
061250630255Phạm Như Tùng1 môn
061250720155Kiều Huỳnh Tuấn1 môn
071250410115Lê Xuân Hiếu3 môn
071250410204Huỳnh Thanh Cao12 môn
071250430134Nguyễn Đình Lộc4 môn
071250440132Đỗ Ngọc Đăng Khoa1 môn
071250440170Võ Minh Trung2 môn
071250510112Đặng Công Dân1 môn
071250520117Trần Đình Giang1 môn
071250520128Tạ Văn Huy1 môn
071250520236Trương Hữu Mẫn2 môn
071250530182Phạm Văn Vũ1 môn
071250530211Trần Tiến Đạt1 môn
071250610160Nguyễn Đình Trung2 môn
071250610219Nguyễn Đình Huy1 môn
071250610253Trương Văn Tình5 môn
071250610305Trần Chiếm Đức3 môn
071250610318Hồ Viết Hưng1 môn
071250610342Nguyễn Đình Quốc1 môn
071250610343Phạm Đình Quốc4 môn
071250610372Nguyễn Ngọc Tuấn2 môn
071250610373Nguyễn Ngọc Sơn1 môn
071250630114Nguyễn Văn Dương1 môn
071250630127Nguyễn Việt Lập1 môn
071250630135Nguyễn Sơn Phong2 môn
071250630149Lê Châu Thuận1 môn
071250630219Nguyễn Trọng Kim1 môn
072250510108Đoàn Duy Đăng2 môn
072250610131Nguyễn Dư Phú5 môn
072250610144Văn Viết Thính1 môn
081250411132Trần Huỳnh Lít1 môn
081250421248Nguyễn Kim Tiền1 môn
081250421249Trần Anh Tiến2 môn
081250511166Huỳnh Văn Tú1 môn
081250511222Nguyễn Ngọc Lanh1 môn
081250511226Phan Đức Lợi1 môn
081250511231Lê Văn Nghĩa1 môn
081250511244Nguyễn Đức Thắng1 môn
081250511251Võ Quang Thiên1 môn
081250511258Nguyễn Anh Tùng1 môn
081250511364Nguyễn Văn Phương2 môn
081250511365Hồ Đức Thắng1 môn
081250521207Lê Thị Đào1 môn
081250531201Lê Thanh Hoài An7 môn
081250531239Lê Văn Nhân2 môn
081250611213Nguyễn Hữu Hùng4 môn
081250611315Nguyễn Hoàng Hà2 môn
081250711113Trương Quang Hậu7 môn
081250711124Trần Thị Lanh1 môn
081250711134Trần Thị Nghĩa1 môn
081250721169Hà Chí Nguyên1 môn
082250411101Dương Thanh Bình2 môn
082250511110Trần Đăng Hải2 môn
082250611108Dương Thành Khải1 môn
091250411155Võ Minh Toàn1 môn
091250631210Đinh Văn Cương1 môn
091250631234Lê Đức Ngọ1 môn
091250631251Ngô Đức Thuỷ2 môn
092250511135Nguyễn Văn Song1 môn
092250611153Nguyễn Văn Tráng2 môn


PĐT.
Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 22/08/2010 10:59
 Danh sách SV đủ điều kiện dự thi ĐGNL CĐR Tiếng Anh, đợt thi ngày 28/07/2024
 Thông báo thu học phí học kỳ III năm học 2023-2024
 CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.
 Đồ án BTCT học kỳ hè 323 thầy LC Phát
 Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.
 Thông báo về việc đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 28/7/2024
 Thông báo về việc đăng ký sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản, ngày thi 20/7/2024
 Thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh CĐR, đợt thi ngày 09/6/2024
 THÔNG BÁO V/V SỬ DỤNG CHỨC NĂNG XEM ĐIỂM HỌC PHẦN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO MỚI
 Thông báo lịch thi sát hạch CNTT cơ bản và nâng cao, đợt thi ngày 22/6/2024
 Thông báo đăng ký phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2023-2024 (đợt 1)
 Thông báo về việc cập nhật phòng học và thời khóa biểu Học kỳ hè năm học 2023-2024 (Kỳ 323).
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 (đợt cuối)
 Thông báo (Về việc thay đổi lịch thi các lớp)
 Thông báo về việc đăng ký sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản, ngày thi 22/6/2024
 Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 09/6/2024
 Thông báo SV đăng ký hủy dự thi ĐGNL Tiếng Anh CĐR đợt thi ngày 09/6/2024 (vì lý do: SV đã đạt chuẩn đầu ra trong đợt thi ngày 19/05/2024)
 Thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh CĐR, đợt thi ngày 19/5/2024
 Kết quả Kỳ thi ĐGNLNN chuẩn đầu ra Tiếng Anh, đợt thi ngày 19/5/2024
 Thông báo kết quả kỳ sát hạch kỹ năng CNTT cơ bản, tổ chức ngày 25/5/2024
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ HOẶC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2021
 Danh sách SV đủ điều kiện dự thi ĐGNL CĐR Tiếng Anh, đợt thi ngày 09/06/2024
 Thông báo đến lớp Học kỳ DN và Thực tập TN học kỳ 323 của thầy Phạm Duy Dưởng
 Thông báo lịch thi sát hạch CNTT cơ bản và nâng cao, đợt thi ngày 25-26/5/2024
 Danh sách SV đủ điều kiện dự thi sát hạch chứng chỉ CNTT cơ bản, ngày thi 25/05/2024
 Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè
 Thông báo về việc đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 09/6/2024
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).
 Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 19/5/2024
 Danh sách SV đủ điều kiện dự thi ĐGNL CĐR Tiếng Anh, đợt thi ngày 19/05/2024
 PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ LỊCH THI DỰ KIẾN CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT - HỌC KỲ 223 (Đợt 1)
 THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHÓA, KHÓA 2020
 THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 (LẦN 2)
 Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 21 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư
 Danh sách dự kiến được MGHP-HKII-NH 2023-2024
 Gia hạn thời gian nhận hồ sơ học bổng ABPDN
 THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
 Thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh CĐR, đợt thi ngày 07 & 08/4/2024
 Kết quả Kỳ thi ĐGNLNN chuẩn đầu ra Tiếng Anh, đợt thi ngày 07/4 & 08/04/2024
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 123
 Thông báo về việc đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 19/5/2024
 Thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh CĐR, đợt thi ngày 31/3 & 01/4/2024
 Kết quả kỳ thi ĐGNLNN chuẩn đầu ra Tiếng Anh, đợt thi ngày 31/3 & 01/4/2024
 THÔNG BÁO VỀ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2024
 Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.
 THÔNG BÁO VỀ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 27.4.2024
 Thông báo về việc đăng ký dự lễ trao bằng Tốt nghiệp đợt 1 năm 2024
 Lịch thi sát hạch CNTT Cơ bản và nâng cao, đợt thi ngày 13/4/2024
 THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ABPDN NĂM HỌC 2023-2024
 DANH SÁCH KẾT QUẢ RÈN LUYỆN DỰ KIẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
 326  327  328  329  330  331  332  333 [Next >>]