1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Danh sách các sinh viên chưa đăng ký môn học HK107
Dưới đây là danh sách 49 sinh viên khóa 06 và 15 sinh viên khóa 05 lưu ban xuống 06 chưa đăng ký môn học HK107

PĐT đề nghị GVCN và cán bộ các lớp có liên quan nhắc nhở các sinh viên có tên trong danh sách phải hoàn thành đăng ký môn học trước ngày 08/08/07, đặc biệt là các sinh viên diện lưu ban từ 05 xuống 06.

Sau ngày 08/08/07, PĐT sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của sinh viên khi bị xử lý bỏ học do không đăng ký môn học

Danh sách 49 sinh viên khóa 06
061250410128 Phan Văn Oanh
061250410129 Nguyễn Trọng Phát
061250410136 Lê Văn Sáng
061250410218 Thiều Ngọc Hưng
061250410226 Cấn Đình Nguyên
061250410233 Nguyễn Nhật Quảng
061250410239 Huỳnh Bá Tôn
061250430107 Đặng Quốc Hội
061250430129 Ngô Thanh Vương
061250440119 Phan Lê Huy
061250440140 Huỳnh Văn Thanh
061250440152 Nguyễn Duy Tùng
061250440155 Lương Thành Việt
061250510116 Lê Mạnh Hùng
061250510121 Phạm Quốc Long
061250510132 Nguyễn Văn Phúc
061250510209 Nguyễn Văn Được
061250510222 Trần Tuấn Kha
061250510245 Nguyễn Nam Thắng
061250510248 Phan Nhân Thọ
061250510250 Thái Vân Thu
061250520110 Nguyễn Văn Đông
061250520112 Nguyễn Anh Dũng
061250520116 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
061250520129 Nguyễn Thị Kim Liên
061250520152 Bùi Thanh Thuận
061250530240 Lê Văn Vinh
061250610104 Trần Phương Đại
061250610113 Lê Tấn Dưỡng
061250610117 Phan Khắc Hiếu
061250610130 Trần Văn Nuôi
061250610145 Đinh Văn Tâm
061250610220 Nguyễn Đôn Hậu
061250610236 Phạm Phú Thành Nhân
061250610257 Hồ Đức Trọng
061250630102 Phan Văn Ánh
061250630117 Lương Đăng Hải
061250630119 Phạm Văn Hưng
061250630123 Nguyễn Khánh Linh
061250630228 Trương Văn Phước Lân
061250630232 Lê Thanh Nam
061250630247 Nguyễn Hồng Thu
061250630257 Bùi Anh Việt
061250710120 Đặng Minh Mẫn
061250710139 Huỳnh Thị Vân
061250710141 Đỗ Thanh Viễn
061250720116 Lê Thị Thu Hà
061250720117 Võ Thị Hà
061250720135 Lê Công Năm

Danh sách 15 sinh viên khóa 05 lưu ban
061250510271 Trần Quốc Văn
061250510272 Phạm Hồng Phú
061250510273 Nguyễn Xuân Trung
061250610262 Trần Thái Nghĩa
061250710145 Phùng Phú Lộc
061250710146 Nguyễn Xuân Hoài
061250710147 Mai Thanh Tùng
061250610263 Trần Vũ Thăng
061250610264 Nguyễn Thanh Tuấn
061250610266 Trần Tuấn Thảo
061250630160 Huỳnh Quang Trình
061250630161 Đinh Hữu Hà
061250720162 Trần Lê Quốc Huy
061250720163 Võ Duy Tân
061250730145 Nguyễn Kim Anh

PĐT & CTHSSV
Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 04/08/2007 14:47
 Thông báo nghỉ học đến lớp 291DSTT01 do cô Sinh giảng dạy.
 Thông báo lịch nghỉ học Lập Trình Hướng Đối Tượng Java lớp 219JAVA101
 THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP LUẬT XÂY DỰNG 291LXD03
 Mời SV tham dự Lễ khởi động hoạt động sinh viên với khởi nghiệp
 Thông báo đến các lớp Thí nghiệm VLXD - gv Phan Nhật Long
 THÔNG BÁO V/V HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
 Thông báo đến lớp Sản xuất sạch hơn ( chiều thứ 5)
 Thông báo nghỉ học lớp An toàn điện - thứ 5 (28/05/2020)
 Thông báo nghỉ học các lớp Giáo dục Môi trường thứ 4 (27/5) và thứ 6 (29/5)- cô Châu
 Phúc khảo bài thi kết thúc học phần đợt 3, học kỳ 1 năm học 2019-2020
 Thông báo về việc mở lớp tiếng Nhật miễn phí
 Kết quả chấm phúc khảo thi kết thúc học phần đợt 1&2 học kỳ 1 năm học 2019-2020
 Thông báo về việc sinh viên các lớp 291KTCT01 và 291KTCT02 được nghỉ vào chiều hôm nay 26/5/2020
 Thông báo môn Thí nghiệm cơ học của gv PNLong
 Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1 học kỳ 219 (ngày 14/06/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)
 THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 119
 Thông báo nghỉ học các lớp Giáo dục Môi trường thứ 2 (25/5) và thứ 3 (26/5) - cô Châu
 Thông báo NGHỈ học các lớp HP GV Phan Nguyễn Duy Minh thứ 2, 25/5
 THÔNG BÁO ĐẾN SV HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG DO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
 Thông báo đến lớp 291VTMT14 (Vẽ trên máy tính,Thầy Đào Thanh Hùng.)
 Thông báo đến lớp TN Vi sinh Môi trường và TN Công nghệ Sinh học Môi trường - cô Châu
 Thông báo lịch học của lớp Chuyên đề phần mềm
  lớp An toàn điện tiết 7-8 thứ 5 học phòng A211
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP KINH TẾ HỌC VI MÔ - CÔ TUYẾT
 THÔNG BÁO ĐẾN SV HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 1, CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
 THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 2017 HỆ CĐ NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 Danh sách SV dự kiến được MGHP-HKII-NH 2019-2020
 Thông báo đến lớp HP Đồ án điện tử công suất _ 291DADTCS02
 Lớp Cao đẳng 219VKT01 cô Linh
 (nhắc lại) Phúc khảo bài thi kết thúc học phần đợt 1,2, học kỳ 1, năm học 2019-2020
 Thông báo SV lớp HP Đồ án vi điều khiển - 291DAVDK01
 Thông báo đến lớp 219CDPE01 ( chuyên đề ProE) của T Tranh
 Thông báo với SV lớp Chuyên đề phần mềm 219CDPM01 và 291CDPM01
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG HESSEN (CHLB ĐỨC)
 Bổ sung kiến thức môn Chi tiết máy - thầy Văn
 Thông báo lớp 219DACDT01 (HT CĐT)
 Thông báo đến SV lớp 291CNC01 của T Tranh
 Thông báo đến SV lớp học phần của thầy Trần Ngô Quốc Huy
 ÔN TẬP THI CUỐI KÌ 1 MÔN ĐSTT VÀ GT1
 Thông báo đến 2 lớp HP Tự động hóa QT sản xuất và Thiết kế Hệ thống CĐT
 Học ôn tập thi
 THÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG HOÁ THẦY THIỆN HƯỚNG DẪN
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC EM SV HỌC CÁC LỚP HỌC PHẦN CỦA THẦY TRẦN NGỌC HOÀNG
 Thông báo với SV Học kỳ Doanh nghiệp CNTT
 Thông báo với SV lớp Chuyên đề phần mềm 219CDPM01 và 291CDPM01
 Phúc khảo bài thi kết thúc học phần đợt 1,2, học kỳ 1, năm học 2019-2020
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP HỌC DO CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
 THÔNG BÁO
 THÔNG BÁO ÔN TẬP CHO LỚP LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI C
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302 [Next >>]