1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Nghỉ học lớp Đường lối CM của ĐCSVN - 211DLCM03
Lớp 211DLCM03 của cô Thái vào chiều thứ 4 ngày 21/03/12 được nghỉ học. GV bận công tác sẽ bù sau.
Author: Đào Thị Thanh Thu - Updated: 20/03/2012 10:28
 THÔNG BÁO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP THẦY MẬN
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Đợt thi ngày 26/12/2021, thi trực tuyến)
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 LẦN 2
 THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ HÈ 320
 Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2020-2021
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM NĂM 2022
 THÔNG BÁO
 THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 18/12/2021)
 Danh sách dự kiến được MGHP-HKI-NH 2021-2022
 THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG “ NÂNG BƯỚC TÂN THỦ KHOA”
 Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi tạm tính đợt 1 - học kỳ 1201
 THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN KHÓ KHĂN-CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ HỖ TRỢ TÀI
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGƯỜI HỌC
 THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG VÀ HỌC BỔNG BIDV ĐỢT 3
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG HỌC BỔNG VÀ GẶP GỠ CÁC ỨNG VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA TẬP ĐO
 THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG THỬ THÁCH UTE NĂM HỌC 2020-2021
 Thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi khảo sát năng lực chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên đợt thi ngày 17/10/2021.
 Tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND năm 2021.
 Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp học kỳ 220
 Kết quả chi tiết kỳ thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên, đợt thi ngày 17/10/2021.
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN –ĐỢT 3 DO BIDV TÀI TRỢ
 DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM 3 THÁNG (10,11,12/2021)
 Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi và danh sách thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, đợt thi ngày 06/11/2021
 Thông báo về học phí học kỳ I năm học 2021-2022 (Học kỳ 121)
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
 Về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập HKI-NH2021 - 2022
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG THỬ THÁCH UTE NĂM HỌC 2020-2021
 THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022
 Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 220
 THÔNG BÁO DỰ KIẾN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021
 DANH SÁCH CÁC BẠN KHÓA 2021 ĐÃ ĐƯỢC GIA HẠN MUA BẢO HIỂM 3 THÁNG
 Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học kỳ hè 320
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG CHO SINH VIÊN XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2020-2021
 Thông báo: V/v Những sinh viên chưa nộp hồ sơ nhập học 2021
 CÁC LƠP TRIẾT T LƯU DẠY XEM MÃ CODE TRONG FILE ĐỂ VÀO LỚP
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG”
 THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH "SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM"
 CÁC LỚP TRIẾT KHÓA 121 THMLN DO THẦY LƯU DẠY
 Thông báo về việc Khen thưởng sinh viên có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
 THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 06/11/2021)
 Sinh viên lớp học phần 121COLT02, 121COLT05, 121COLT08, 1C21CHLT01,1C21CLT101, 121CHLT01, 121SBVL01, 121SBVL02, 121SBVL05, 121COLT01, 121COLT02, chú ý
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬP MUA BẢO HIỂM Y TẾ KHÓA 2021
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG HỖ TRỢ CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CỦA HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN –ĐỢT 2 DO BIDV TÀI TRỢ
 Kết quả kiểm tra Tiếng Anh đầu vào dành cho sinh viên Khóa 2021
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI MÃ SỐ BẢO HIỂM Y TẾ KHÓA 2021
 Thông báo đến sinh viên các lớp Tin học cơ bản 121THCB02, 13, 14, 15, 16, 25 do thầy Lê Vũ phụ trách
 Thông báo đến lớp học phần Ngoại Ngữ cơ bảng 121NNCB02
 Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần giảng dạy và học trực tuyến của sinh viên Khóa 2021

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319 [Next >>]