1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Hôm nay 22/05/13 -hạn cuối ĐKMH 312 - 20SV trùng giờ môn KTHT sẽ bị xóa!
Hôm nay 22/05/13 - hệ thống ĐKMH hè sẽ đóng lúc 17h00 để chính thức hóa TKB hè và cập nhật học kỳ hè vào bảng điểm học kỳ 212 của mỗi sinh viên.
PĐT lưu ý tất cả sinh viên những điểm sau:

 • Có 20 sinh viên bị trùng TKB hè môn Kỹ thuật Hạ tầng đô thị. Nếu sinh viên không điều chỉnh thì PĐT sẽ xóa đăng ký môn KTHTĐT của 20 sinh viên này sau khi đóng hệ thống.

 • Các lớp học phần sau đây có thể bị hủy nếu số lượng đăng ký đến 17h 22/05/13 không đủ mở lớp:
  + Vẽ kỹ thuật Cơ khí
  + Vật lý kiến trúc I

 • PĐT sẽ nhận phiếu đăng ký môn học bổ sung- đối với lớp Thiết kế nền mặt đường - sau khi có điểm môn tiên quyết Địa kỹ thuật XD. Hạn cuối 11/07/13.

 • Sau khi đóng hệ thống 17h 22/05/13, mọi điều chỉnh đối với các lớp hè 312 sẽ không được giải quyết.

 • Học phí kỳ hè 312 bắt đầu thu qua thẻ từ ngày 23/05/13 đến ngày 15/06/13. Sinh viên nợ học phí kỳ hè sẽ bị cấm thi, nhận điểm F và chuyển số nợ sang kỳ 113. Không giải quyết đơn xin hoãn nộp học phí cho kỳ hè.

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 22/05/2013 7:24
   Thông báo đến lớp Nguyên lý máy 102NLM201, thứ 6, tiết 1-3
   Thông báo về việc xét chọn giới thiệu SV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H
   Thông báo đến sinh viên khóa 2020 xem và cập nhật lại thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021
   Thông báo nghỉ học và học bù lớp 120SCADA do Thầy Nguyễn Tấn Hòa phụ trách
   Thông báo nghỉ học môn Nhập môn ngành Cơ khí do Thầy Bùi Hệ Thống phụ trách
   DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2020 MUA BẢO HIỂM TỪ THÁNG 11 ĐẾN THÁNG 12
   Nhà trường yêu cầu những SV khóa 2020 bổ sung hồ sơ ưu tiên.(thông báo lần 2)
   Thông báo đến lớp 120TNMD05( lớp cô Tuyết )
   Tài liệu học tập Vật lý Cơ nhiệt (cô Thảo)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG XÉT CẤP HỌC BỔNG TIẾP SỨC SINH VIÊN VƯỢT COVID
   DANH SÁCH CÁC BẠN TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020 ĐÃ NỘP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG NÂNG BƯỚC THỦ KHOA NĂM 2020
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 120TNMD03 ( Đại học ) và 120TNM01 ( Cao đẳng )
   Nhà trường yêu cầu những SV khóa 2020 sau đây bổ sung hồ sơ ưu tiên.
   Thời gian nộp hồ sơ miễn giảm học phí HK1-NH 2020-2021.
   Thông báo đến các sinh viên làm Đồ án tổng hợp Chế tạo máy - Thầy Dương hướng dẫn
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KUMHO ASIANA NĂM 2020
   Thông báo đến lớp 120TNMDTVT04 - TH nhập môn Điện tử- Viễn thông - Thứ 3 ngày 20.10.20200
   Sinh viên lớp Sức bền vật liệu (hệ cao đẳng) do GV Lưu Duy Vũ phụ trách chú ý
   Sinh viên lớp Cơ học lý thuyết / Cơ lý thuyết/ Cơ học lý thuyết I do GV Lưu Duy Vũ phụ trách chú ý
   Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2020
   Thông báo cho khóa Cao đẳng - Vẽ kỹ thuật 1
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP HỒ SƠ XIN CẤP HỌC BỔNG
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KEIDANREN & JCCI NĂM 2020
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 120TNMD02 ( Lớp cô Tuyết )
   Thông báo nghỉ học lớp Thiết bị nâng chuyển - Thầy Văn
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 120ĐSTT01- HỆ CĐ (cô SINH)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MUA BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC BẠN TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC LỚP LÝ THUYẾT DO THẦY NGUYỄN ĐỨC QUẬN PHỤ TRÁCH
   Thông báo đến sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp, ngành CNKT Cơ khí, HK120 (cấp CĐ)
   PHIẾU KHẢO SÁT TÂN SINH VIÊN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
   HOÀN TRẢ BẢO HIỂM NĂM 2020
   CẬP NHẬP THÔNG TIN HOẢN TRẢ BẢO HIỂM NĂM 2019
   Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 2020
   Thông báo nghỉ học lớp 120KTDKTDCK cô Lành sáng thứ 2 12/10
   THÔNG BÁO TỚI LỚP 120DKNNV01, 120DKTBNV01,120MVS01
   Thông báo nghỉ học các lớp TTCM CNC Thầy Minh thứ 2 ngày 12/10/2020
   THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA KHÓA 2020
   THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN
   Thông báo nghỉ học môn Đánh giá cảm quan lớp 18HTP
   Thông báo đến nhóm sinh viên TTCM-TKCSDL do Thầy Phát hướng dẫn
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG TIẾP SỨC SINH VIÊN VƯỢT COVID
   Thông báo đến lớp Đồ án CAD/CAM/CNC Thầy Minh
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
   Thông báo đến lớp TTCM Thiết kế cơ sở dữ liệu do cô Dung phụ trách !
   Thông báo nghỉ học 2 lớp HP do Thầy Bùi Hệ Thống phụ trách
   Thông báo về việc tạm thời khóa tài khoản sinh viên.
   Thông báo đến lớp HP 120KNVL02 thầy Hoàng
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 120RCN03 thầy Hoàng

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309 [Next >>]