1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2020

+ THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG SAU DỊCH COVID-19

+ Thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 dành cho sinh viên cấp cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ

+ Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 - HK 120 cho các lớp học tập trung.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021

+ PHÒNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 120

+ Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với các lớp học phần học trực tuyến.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LMS CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

+ Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)

+ Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Hoàn thành xếp lớp - cấp mã sinh viên cho tất cả sinh viên Cao đẳng khóa 2013.
Phòng Đào Tạo đã hoàn thành việc cấp mã sinh viên và xếp lớp cho tất cả sinh viên cấp Cao đẳng khóa 2013 trúng tuyển NV1 và NV2 đã nhập học tính đến ngày 24/09/13.

 • Danh sách lớp Khóa 2013 cấp Cao đẳng

 • Có 8 sinh viên diện trúng tuyển phải chọn lại ngành (C00)- chưa nộp phiếu đăng ký ngành nên chưa được xếp lớp. Sinh viên cần khẩn trương đến Phòng Công tác học sinh - sinh viên để xin mẫu phiếu và đăng ký lại ngành - nộp về Phòng Đào tạo.

 • Tất cả sinh viên khóa 2013 sẽ dự sát hạch Ngoại ngữ - Tin học vào sáng CN 29/09/13 sau khi dự sinh hoạt đầu khóa và chính thức học theo TKB từ 30/09/13.

  PĐT.
 • Author: Nguyễn Văn Lành - Updated: 22/09/2013 16:50
   Tài liệu học tập Vật lý Cơ nhiệt (cô Thảo)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG XÉT CẤP HỌC BỔNG TIẾP SỨC SINH VIÊN VƯỢT COVID
   DANH SÁCH CÁC BẠN TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020 ĐÃ NỘP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG NÂNG BƯỚC THỦ KHOA NĂM 2020
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 120TNMD03 ( Đại học ) và 120TNM01 ( Cao đẳng )
   Nhà trường yêu cầu những SV khóa 2020 sau đây bổ sung hồ sơ ưu tiên.
   Thời gian nộp hồ sơ miễn giảm học phí HK1-NH 2020-2021.
   Thông báo đến các sinh viên làm Đồ án tổng hợp Chế tạo máy - Thầy Dương hướng dẫn
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KUMHO ASIANA NĂM 2020
   Thông báo đến lớp 120TNMDTVT04 - TH nhập môn Điện tử- Viễn thông - Thứ 3 ngày 20.10.20200
   Sinh viên lớp Sức bền vật liệu (hệ cao đẳng) do GV Lưu Duy Vũ phụ trách chú ý
   Sinh viên lớp Cơ học lý thuyết / Cơ lý thuyết/ Cơ học lý thuyết I do GV Lưu Duy Vũ phụ trách chú ý
   Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2020
   Thông báo cho khóa Cao đẳng - Vẽ kỹ thuật 1
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP HỒ SƠ XIN CẤP HỌC BỔNG
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KEIDANREN & JCCI NĂM 2020
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 120TNMD02 ( Lớp cô Tuyết )
   Thông báo nghỉ học lớp Thiết bị nâng chuyển - Thầy Văn
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 120ĐSTT01- HỆ CĐ (cô SINH)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MUA BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC BẠN TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020
   THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC LỚP LÝ THUYẾT DO THẦY NGUYỄN ĐỨC QUẬN PHỤ TRÁCH
   Thông báo đến sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp, ngành CNKT Cơ khí, HK120 (cấp CĐ)
   PHIẾU KHẢO SÁT TÂN SINH VIÊN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
   HOÀN TRẢ BẢO HIỂM NĂM 2020
   CẬP NHẬP THÔNG TIN HOẢN TRẢ BẢO HIỂM NĂM 2019
   Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 2020
   Thông báo nghỉ học lớp 120KTDKTDCK cô Lành sáng thứ 2 12/10
   THÔNG BÁO TỚI LỚP 120DKNNV01, 120DKTBNV01,120MVS01
   Thông báo nghỉ học các lớp TTCM CNC Thầy Minh thứ 2 ngày 12/10/2020
   THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA KHÓA 2020
   THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN
   Thông báo nghỉ học môn Đánh giá cảm quan lớp 18HTP
   Thông báo đến nhóm sinh viên TTCM-TKCSDL do Thầy Phát hướng dẫn
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG TIẾP SỨC SINH VIÊN VƯỢT COVID
   Thông báo đến lớp Đồ án CAD/CAM/CNC Thầy Minh
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
   Thông báo đến lớp TTCM Thiết kế cơ sở dữ liệu do cô Dung phụ trách !
   Thông báo nghỉ học 2 lớp HP do Thầy Bùi Hệ Thống phụ trách
   Thông báo về việc tạm thời khóa tài khoản sinh viên.
   Thông báo đến lớp HP 120KNVL02 thầy Hoàng
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 120RCN03 thầy Hoàng
   Thông báo đến lớp 120TMVDK01 của thầy Đoàn Lê Anh
   Thông Báo Đến Lớp Thực Tập Chuyên Môn - Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Cô Trà My Hướng Dẫn
   Thi kết thúc học phần Kết cấu công trình BTCT học kỳ 219 - Thầy LC Phát
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 120ĐSTT01- HỆ CĐ (cô SINH)
   THÔNG BÁO V/V HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
   Thông báo đến lớp 120TMVDK01 của thầy Đoàn Lê Anh
   Thông báo đến bạn Nguyễn Hiệp và Phạm Long lớp Thiết Kế Công nghệ VĐK của thầy Đoàn Lê Anh
   Thông báo lớp HP 291KTMDT03:

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309 [Next >>]