1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 - HK 219- Những điều cần biết!!!
Phòng Đào Tạo lưu ý sinh viên toàn trường về kế hoạch đăng ký môn học(ĐKMH) học kỳ 2 năm học 2019-2020 [HK 219] như sau:
 • Đăng ký chính thức - Giai đoạn I từ ngày 10/12/2019 đến ngày 16/12/2019. Phân bổ thời gian như sau:
  + Khóa 2017 và các khóa cũ từ 10/12/2019
  + Khóa 2018 từ 11/12/2019.
  + Khóa 2019 từ 12/12/2019.
 • Đăng ký giai đoạn II từ 21/12/2019 đến 24/12/2019 dành cho các khóa.
  Những điều cần lưu ý
 • Các học phần có điều kiện tiên quyết - phụ thuộc vào kết quả học tập kỳ 119 - sẽ được đăng ký bổ sung sau khi công bố điểm kỳ 119.
 • Sinh viên không nên đăng ký ảo vào các học phần cơ sở và chuyên ngành. Nếu cần đăng ký đủ 14 tín chỉ, nên đăng ký ảo vào các học phần chung để được cấp mã số ĐKMH và điều chỉnh rút tên ở giai đoạn II.
 • Những lớp học phần có số lượng đăng ký không đủ mở lớp sẽ bị hủy ở giai đoạn II. Các lớp sinh hoạt có ít sinh viên cần liên hệ GVCN và Bộ môn để thảo luận và xin tư vấn về ĐKMH 219.
 • Sinh viên có nhu cầu xin mở lớp nộp đơn xin mở lớp tại Khoa, đơn theo mẫu trên trang Web đào tạo, thời gian xin mở lớp từ ngày 10/12/2019 đến hết ngày 13/12/2019 .
 • Sinh viên Khóa 2019 lần đầu thực hiện việc đăng ký môn học nên lưu ý quy định nếu không thực hiện việc đăng ký môn học ở giai đoạn I sẽ không thực hiện được việc đăng ký điều chỉnh ở giai đoạn II và sẽ không có thời khóa biểu cho học kỳ mới, sẽ bị xử lý học vụ buộc thôi học vì xem như tự ý bỏ học.
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 06/12/2019 17:37
   291DLDDT04- Học online lớp đo lường điện điện tử của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
   Đăng kí học trực tuyến môn SỨC BỀN VẬT LIỆU (Lớp: 291SBVL04)
   219TBDCN01 Trang bị Điện công nghiệp, Đăng ký học online!
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT và HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
   Đăng ký học trực tuyến các môn Kỹ năng thuộc Dự án V2WORK
   Sinh viên đăng ký học trực tuyến môn Điều khiển thủy khí do thầy VQ Trường phụ trách
   Thông báo học Online học phần: :291LTP01 môn Lập điều khiển Logic (HKII 2019-2020)
   Thông báo học trực tuyến đến các lớp tin học văn phòng do cô Dung phụ trách !
   Sinh viên đăng ký học online các học phần của GV: Nguyễn Lê Châu Thành
   THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE ĐẾN LỚP HP 291CNC01 (CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC) CỦA T.TRANH
   THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP 291CNC01 - CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC CỦA T.TRANH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE
   Thông báo đăng ký học online các học phần của thầy Trần Ngọc Hoàng
   THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE MÔN TRANG BỊ ĐIỆN DO THẦY THIỆN ĐẢM NHẬN
   Đăng ký học online môn TRUYỀN NHIỆT_Gv N.T.H.Nhung
   Đăng ký học online môn THỦY KHÍ_Gv N.T.H.Nhung
   Đăng ký học online môn NHIỆT ĐỘNG HỌC KỸ THUẬT_Gv N.T.H.Nhung
   Thông báo đến các lớp học phần - Thầy Dương phụ trách
   Các bạn sinh viên nhóm 291SBVL03 đăng ký học online theo link sau- GV Nguyễn Đức Sỹ
   Đăng ký học trực tuyến môn Tin học văn phòng của lớp THVP07 và THVP08
   Đăng kí học trực tuyến - Hóa sinh thực phẩm - Ngô Thị Minh Phương
   Đăng kí học trực tuyến - Công nghệ Lên men - Ngô Thị Minh Phương
   ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN 2 LỚP CỦA GV.NGUYỄN MINH TIẾN: 291LTDCDT01 và 291TACNOT02
   Học phần Kỹ thuật điện tử, Gv Phan Ngọc Kỳ. SV cung cấp thông tin để học trực tuyến
   Đăng ký học online các môn thầy ĐOÀN LÊ ANH
   Đăng kí học trực tuyến - SỨC BỀN VẬT LIỆU (Lớp: 291SBVL04)
   Thông báo đăng ký học online các học phần do thầy Bùi Hệ Thống phụ trách
   Đăng ký học online các học phần của GV Phan Nguyễn Duy Minh
   Đăng kí học online các lớp do cô Nguyễn Thị Thanh Vi phụ trách
   Đăng ký học online lớp ĐA Tổng hợp Tự động hoá và các lớp Đồ án VĐK, PLC của thầy Phạm Duy Dưởng
   Lớp học phần Kỹ thuật vi điều khiển (219KTVDK01) trực tuyến
   291PPHTN02 và 291PPHTN03, học online với học phần phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học
   Danh sách các lớp Online cô Quyên phụ trách!!!
    Thông báo học online các lớp - Thầy VK Thoại
   291VKT01 và 291VKT02 Chiều thứ 3, lớp đại học, cô Linh. thông báo lấy thông tin mở lớp học online.
   Thông báo về việc học oline học phần Chi tiết máy - Thầy Văn
   219PPHTN01: Thông báo học online đến lớp học phần PPHT và NCKH của thầy Hoàng
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP KẾ TOÁN MÁY
   Đăng ký học online cho học phần Phân tích thiết kế hướng đối tượng!
   Đăng ký học online cho học phần Cơ sở dữ liệu 2 - Hệ cao đẳng!
   THÔNG BÁO HỌC ONLINE LỚP KẾ TOÁN MÁY (Giảng viên: NGUYỄN VĂN QUANG)
   DANH SÁCH LỚP LẬP TRÌNH TRỰC QUAN và lớp VB.NET ONLINE
   DANH SÁCH LỚP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH và KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỆN TỬ ONLINE
   DANH SÁCH LỚP CƠ SỞ DỮ LIỆU I ONLINE
   THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN HỌC ONLINE LỚP LẬP TRÌNH TRỰC QUAN
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SV ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE LỚP HỌC PHẦN MÁY ĐIỆN 1 VÀ 2 DO THẦY THIỆN PHỤ TRÁCH
   Thông báo đăng kí thông tin học ONLINE cho SV các học phần Mạng Máy Tính và Lập trình di động
   Đăng ký học online học phần THVP (Tin học văn phòng)!!!
   291VKT01 và 291VKT02 Chiều thứ 3, lớp đại học, cô Linh. thông báo lấy thông tin mở lớp học online.
   Danh sách đăng ký học Online trên hệ thống dạy học trực tuyến(LMS) của UTE. Các lớp học phần do Thầy Nguyễn Văn Phát phụ trách
   Thu thập thông tin lớp Đồ án CHI TIẾT MÁY - Thầy Văn

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
  [Next >>]