1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022
Phòng Đào tạo thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022 như sau:
I. Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp
1. Thời gian: từ ngày 18/05/2022 đến ngày 06/06/2022
2. Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo
3. Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp: Yêu cầu sinh viên nộp 02 bộ (bắt buộc 1 bộ phải có công chứng và 1 bộ photo), mỗi bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:
- Phiếu đăng ký tốt nghiệp - có mẫu trên Trang sinh viên - có dán ảnh 3x4 mới (không cũ quá 6 tháng);
- Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT;
- Bản sao có công chứng Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng;
- Bản sao có công chứng Chứng chỉ Thể chất (đối với các sinh có chứng chỉ) hoặc bảng điểm cá nhân trên trang Web của Khoa Giáo dục thể chất – Trung tâm thể thao (Đại học Đà Nẵng);
- Bản sao có công chứng Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra NN (đối với các sinh viên có chứng chỉ tương đương) hoặc kết quả thi chuẩn ngoại ngữ đầu ra trên trang Web của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Ngoại ngữ;
- Bản sao có công chứng Chứng chỉ công nghệ thông cơ bản; Bảng điểm in trên Web đào tạo có điểm học phần tin học ứng dụng (đối với sinh viên đại học khóa 2018 về sau).
II. Trình tự triển khai:
+ Lớp trưởng các lớp khóa 2018 đến Phòng Đào tạo để nhận danh sách sinh viên của lớp, thời gian nhận danh sách lớp tại từ ngày 18/05/2022 đến 20/05/2022, Có thể bổ sung thêm tên sinh viên vào cuối danh sách nếu thiếu tên:
- Cá nhân sinh viên chuẩn bị 2 bộ hồ sơ theo mục 3.
- Cán bộ lớp tổ chức họp lớp để thu nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp. Cá nhân sinh viên nộp hồ sơ cho cán bộ lớp và ký tên vào danh sách. Sinh viên có trách nhiệm chỉnh sửa thông tin chưa đúng trên danh sách và phòng ĐT sẽ cập nhật lại thông tin điều chỉnh.
- Thời gian lớp tổ chức thu nhận hồ sơ từ 19/05/2022 đến 29/05/2022.
- Cán bộ lớp xếp hồ sơ của các sinh viên theo đúng thứ tự trong danh sách. Không sử dụng bì đựng hồ sơ - để thuận lợi kiểm tra từng hồ sơ.
- Cán bộ lớp mang hồ sơ ĐKTN của lớp đến nộp tại phòng Đào tạo từ 23/05/2022 đến 31/05/2022.
+ Sinh viên hoàn thành khóa học sớm có thể đăng ký tốt nghiệp trực tiếp tại Phòng Đào tạo trong thời gian từ ngày 18/05/2022 đến ngày 06/06/2022.
+ Sinh viên các lớp khóa cũ, cá nhân nộp tại phòng Đào tạo trong thời gian từ ngày 18/05/2022 đến ngày 06/06/2022. Chữ ký xác nhận của GVCN có thể thay bằng chữ ký xác nhận của Giáo vụ Khoa.
+ Những SV đã đăng ký tốt nghiệp các kỳ trước nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp vẫn phải làm lại hồ sơ đăng ký tốt nghiệp.
+ Phòng Đào tạo sẽ công bố danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp sau ngày 15/06/2022. Danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp sẽ được công bố sau khi phòng Đào tạo và các Khoa chuyên môn kiểm tra đối chiếu xong các điều kiện tốt nghiệp.
+ Sinh viên phải theo dõi các danh sách được công bố để phản hồi kịp thời nếu có thiếu sót liên quan đến bản thân trên các trang Web quản lý đào tạo của trường (http://daotao.ute.udn.vn)
III. Xét và công nhận tốt nghiệp
Thời gian dự kiến: tháng 07-08/2022
IV. Lưu ý:
Trong thời gian triển khai xét tốt nghiệp sinh viên phải thường xuyên truy cập vào các trang Web quản lý đào tạo của trường để theo dõi:
- Danh sách đăng ký xét tốt nghiệp;
- Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp;
- Danh sách được công nhận tốt nghiệp;
Trân trọng./.
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 17/05/2022 14:28
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 222MVS02
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO VỀ VIỆC CBVC VÀ SINH VIÊN KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN DIỄN RA KỲ THI ĐGNL
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 20 CHƯA HOÀN THÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
 Thông báo xét chọn học bổng ABPDN (Amicale Blaise Pascal Da Nang) NH 2022-2023
 Lớp hệ thống truyền động thủy khí sáng thứ 5 do cô Ái Lành phụ trách
 Thông báo nghỉ học lớp 222KTCS03 của thầy Trần Lê Nhật Hoàng
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 01/4/2023)
 Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
 Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023
 Thông báo đến 02 lớp 222DMSTKN01, 222DMSTKN02 (HP Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp) do Thầy Phan Cao Thọ phụ trách.
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
 Thông báo nghỉ học lớp 222CNCBTTS01 và 222QLCLT01
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023
 Thông báo đến lớp 222TCDKGTDT01 Thứ 5 tiết 3-5 (HP Tổ chức và điều khiển GT đô thị) do Thầy Phan Cao Thọ phụ trách.
 Thông báo nghỉ học lớp 222CNCTM201 và 222TTKTMT01
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 222KTLTC2001
 Thông báo nghỉ học
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 04/3 - 09/3/2023
 Thông báo nghỉ học - Lớp Công nghệ lên men - cô Ngô Thị Minh Phương
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KEIDANREN & JCCI
 THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 122( BẢNG GIẤY )
 PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT ĐIỂM TỔNG KẾT KỲ 122
 THÔNG BÁO HỌC BỔNG HESSEN (CHLB Đức) NĂM HỌC 2022-2023
 Thông báo đến 02 lớp 222DMSTKN01, 222DMSTKN02 (HP Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp) do Thầy Phan Cao Thọ phụ trách.
 THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP VẼ XÂY DỰNG TRÊN MÁY TÍNH CÔ VỸ PHƯƠNG DẠY
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 12/3/2023)
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN Đợt thi ngày 04/3/2023)
 Thời gian nộp hồ sơ MGHP-HK2-NH 2022-2023.
 Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên có tham gia học các lớp học phần Ngoại ngữ học kỳ 222
 Thông báo cho khóa 2022 về dữ liệu học phí HK 1 năm học 2022-2023.
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 08/01/2023
 Thông báo nghỉ học lớp Mạng máy tính 222MMT01 (Thứ 3 - Tiết 9-10)
 THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP 222TDCB08, 222TTCMD01, 222THD01, 222TCMD02, 222TCMD03 cô Tuyết phụ trách
 Thông báo nghỉ học các lớp cô Võ Thị Vỹ Phương dạy
 KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, ĐỢT THI NGÀY 07/01 – 09/01/2023
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 321 (KHÓA 17)
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT CHUẨN B1, B2, C1 ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA, ĐỢT THI NGÀY 18/12/2022
 Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN BẢO HIỂM KHÓA 2018
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 321
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (KỲ 122) DO CÔ KHƯƠNG ĐẢM TRÁCH
 Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2022-2023
 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 07/01 - 09/01/2023
 Thông báo thu tiền Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
 326  327 [Next >>]