1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

+ Thông báo về việc cập nhật phòng học và thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Kỳ 123).

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK123] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2022-2023; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2022 - 2023.

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
Phòng Đào tạo lưu ý sinh viên toàn trường về kế hoạch đăng ký học phần kỳ 2 năm học 2023-2024 [HK 223] như sau:
- Công bố danh mục lớp học phần: ngày 23/11/2023
- Đăng ký chính thức
- Giai đoạn I: từ 16h00 ngày 29/11/2023 đến 16h00 ngày 11/12/2023, phân bổ thời gian đăng ký cho các khóa như sau:
+ Khóa 2020 về trước: từ 16h00 ngày 29/11/2023;
+ Khóa 2021: từ 16h00 ngày 01/12/2023;
+ Khóa 2022: từ 16h00 ngày 04/12/2023;
+ Khóa 2023: từ 16h00 ngày 06/12/2023.
(Lưu ý: Sinh viên khóa 2023 lần đầu tiên đăng ký học phần, nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký nên liên hệ giảng viên Cố vấn học tập - Chủ nhiệm lớp sinh hoạt hoặc liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để được hỗ trợ)
Đăng ký giai đoạn II: từ 16h00 ngày 19/12/2023 đến 08h00 ngày 25/12/2023 dành cho các khóa.
Trước ngày 03/01/2024: Công bố thời khóa biểu chính thức.
Những điều cần lưu ý:
- Một số lớp học phần có phòng học là "B_CS2" được tổ chức giảng dạy và học tập tại cơ sở 2 (Hòa Quý).
- Sinh viên chỉ đăng ký học phần giai đoạn I thành công khi có Mã số đăng ký.
- Sinh viên không thực hiện đăng ký giai đoạn I sẽ không đăng ký được giai đoạn II vì không có mã đăng ký học phần.
- Các học phần có điều kiện tiên quyết hoặc học trước - phụ thuộc vào kết quả học tập học kỳ 123 - sẽ được đăng ký bổ sung sau khi có điểm.
- Đối với các trường hợp sinh viên chỉ còn số tín chỉ phải học ít hơn 14 tín chỉ thì sinh viên đăng ký thêm các học phần đã học (được gọi là đăng ký ảo) nhưng không nên đăng ký ảo vào các học phần cơ sở và chuyên ngành mà nên đăng ký ảo vào các học phần chung để được cấp mã số ĐKMH và điều chỉnh rút tên lớp học phần ở giai đoạn II.
- Những lớp học phần có số lượng đăng ký không đủ mở lớp sẽ bị hủy ở giai đoạn II. Các lớp sinh hoạt có ít sinh viên cần liên hệ Cố vấn học tập - Chủ nhiệm lớp và Bộ môn để xin tư vấn về ĐKMH 223 vì các lớp học phần sẽ có số lượng sinh viên đăng ký ít.
- Đối với các lớp học phần sinh viên không đăng ký được vì lý do lớp đã full số lượng thì sinh viên liên hệ Bộ môn để được hỗ trợ.
- Sinh viên có nhu cầu xin mở lớp nộp đơn xin mở lớp tại Khoa, đơn theo mẫu trên trang Web đào tạo, thời gian xin mở lớp từ 23/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 23/11/2023 15:28
 Thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh CĐR, đợt thi ngày 31/3 & 01/4/2024
 Kết quả kỳ thi ĐGNLNN chuẩn đầu ra Tiếng Anh, đợt thi ngày 31/3 & 01/4/2024
 THÔNG BÁO VỀ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2024
 Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.
 THÔNG BÁO VỀ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 27.4.2024
 Thông báo về việc đăng ký dự lễ trao bằng Tốt nghiệp đợt 1 năm 2024
 Lịch thi sát hạch CNTT Cơ bản và nâng cao, đợt thi ngày 13/4/2024
 THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ABPDN NĂM HỌC 2023-2024
 DANH SÁCH KẾT QUẢ RÈN LUYỆN DỰ KIẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
 Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024
 THÔNG BÁO về việc cho sinh viên nghỉ học trong thời gian diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH BẬC 3, BẬC 4 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ĐỢT THÁNG 4/2024
 Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 07&08/4/2024
 Thông báo đăng ký sát hạch chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản và nâng cao, đợt thi ngày 13/4/2024
 Thông báo kiểm tra kết quả học tập học kỳ 123
 Thông báo thay đổi ngày thi của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 07/4/2024
 Thông báo đến lớp Vi điều khiển của thầy Phạm Duy Dưởng
 Thông báo nghỉ học lớp 223TUH01
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 123
 Thông báo danh sách SV đủ điều kiện tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 07/4/2024
 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN thông báo danh sách thi, lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ng&
 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN thông báo danh sách thi, lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ng&
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 123
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 223THDCB04
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024
 Danh sách SV đủ điều kiện dự thi khảo sát năng lực ngoại ngữ để xét CĐR (Ngày thi 31/03/2024)
 Thông báo đến lớp Kỹ thuật Vi điều khiển của thầy Phạm Duy Dưởng
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 07/4/2024)
 Thông báo đến lớp 223VCKTMT04 (thứ 4) - Vẽ Cơ khí trên máy tính do thầy V Q Trường giảng dạy vào tiết 11-13
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 31/3/2024)
 THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN HỌC THÍ NGHIỆM HOÁ VÔ CƠ - HỮU CƠ!
 THÔNG BÁO NGHỈ HỌC ĐẾN LỚP 223GT202 và 223GT203 DO CÔ SINH PHỤ TRÁCH
 THÔNG BÁO BỔ SUNG BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 ĐỂ XÉT HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG ĐỢT 2
 PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 123
 Thông báo đăng ký sát hạch chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản và nâng cao, đợt thi ngày 16/03/2024
 Thông báo nghỉ học lớp Công nghệ Chế tạo máy 2 _223CNCTM202
 THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH–HK II-NH 2023-2024.
 THÔNG BÁO GIẢM 5% HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN
 Thông báo mức thu học phí năm học 2023 - 2024
 Thông báo nghỉ học đến các lớp do Thầy Phan Cao Thọ phụ trách.
 Thông báo đăng ký phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2023-2024 (đợt 1)
 TB nghỉ học lớp 223TUH01_GVPT Bùi Hệ Thống
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP MATLAB 123MVS01 DO CÔ KHƯƠNG ĐẢN TRÁCH
 PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 123
 Thông báo đến lớp đồ án Vi điều khiển của thầy Phạm Duy Dưởng
 THÔNG BÁO ĐẾN LỚP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - THẦY HÒA
 Thông báo nghỉ học lớp HP 223TTTKTMT01
 Thông báo đến các lớp đồ án 223 của thầy Phạm Duy Dưởng
 Thông báo đến lớp học phần 223LXD01
 Thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh CĐR, đợt thi ngày 17/12/2023

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325 
 326  327  328  329  330  331  332 [Next >>]