1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học kỳ hè 320

+ THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 06/11/2021)

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần giảng dạy và học trực tuyến của sinh viên Khóa 2021

+ Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng

+ Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp HK 220

+ Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho tân sinh viên 2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần các học phần đại cương theo hình thức trực tuyến đợt 4, học kỳ 2 năm học 2020-2021

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Các đợt thi ngày 03/10/2021, 10/10/2021, 17/10/2021)

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch học đối với các lớp học phần có ngày bắt đầu 13/09/2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Ngoại ngữ (đợt 2) theo hình thức thi trực tuyến - học kỳ 2 và học kỳ 3

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2021-2022

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ 220 (Đợt 3) các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ I năm học 2021-2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ I năm học 2021-2022 (học kỳ 121) như sau:
1. Cách thức đăng ký
Sinh viên truy cập hệ thống quản lý đào tạo mới tại địa chỉ: http://daotao1.ute.udn.vn.
Sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống bằng cách sử dụng một trong hai tài khoản sau:
+ Tài khoản hiện tại trên hệ thống quản lý đào tạo của trường;
+ Tài khoản office365 *@sv.ute.udn.vn.
Hướng dẫn chi tiết cách thức truy cập hệ thống để đăng ký học phần được đăng tải tại địa chỉ: https://daotao1.ute.udn.vn/data/files/huongdandangkyhocphan.pdf.
2. Tổ chức đăng ký học phần
* Đăng ký giai đoạn 1: từ 16h00 ngày 04/8/2021 đến 16h00 ngày 15/8/2021, phân bổ thời gian đăng ký cho các khóa như sau:
+ Khóa 2018 về trước: từ 16h00 ngày 04/8/2021;
+ Khóa 2019: từ 16h00 ngày 06/8/2021;
+ Khóa 2020: từ 16h00 ngày 09/8/2021.
* Đăng ký giai đoạn 2: từ 16h00 ngày 19/8/2021 đến 16h00 ngày 22/08/2021.
Ngày 24/8/2021: công bố thời khóa biểu chính thức.
3. Hỗ trợ đăng ký
Các vấn đề liên quan đến tài khoản *@sv.ute.udn.vn đề nghị sinh viên liên hệ Tổ Công nghệ thông tin qua địa chỉ email: tocntt@ute.udn.vn.
Các vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý đào tạo, đăng ký học phần đề nghị sinh viên liên hệ phòng Đào tạo qua địa chỉ email: hotrokythuat@ute.udn.vn hoặc pdt@ute.udn.vn.
Nhóm hỗ trợ hệ thống quản lý đào tạo: https://zalo.me/g/beetfw601.
4. Lưu ý
+ Các học phần có điều kiện tiên quyết - phụ thuộc vào kết quả học tập kỳ 220 - sẽ được đăng ký bổ sung sau khi công bố điểm kỳ 220.
+ Đối với các trường hợp sinh viên chỉ còn số tín chỉ phải học ít hơn 14 tín chỉ thì sinh viên đăng ký thêm các học phần đã học (được gọi là đăng ký ảo) nhưng không nên đăng ký ảo vào các học phần cơ sở và chuyên ngành mà nên đăng ký ảo vào các học phần chung để được cấp mã số ĐKMH và điều chỉnh rút tên ở giai đoạn II.
+ Những lớp học phần có số lượng đăng ký không đủ mở lớp sẽ bị hủy ở giai đoạn II. Các lớp sinh hoạt có ít sinh viên cần liên hệ GVCN và Bộ môn để xin tư vấn về ĐKMH 121 vì các lớp học phần sẽ có số lượng sinh viên đăng ký ít.
+ Sinh viên có nhu cầu xin mở lớp nộp đơn xin mở lớp tại Khoa, đơn theo mẫu trên trang Web đào tạo, thời gian xin mở lớp từ 30/07/2021 đến hết ngày 18/08/2021.
+ Do dịch bệnh Covid-19, Trường ĐHSPKT chỉ tổ chức giảng dạy trực tuyến các học phần lý thuyết; học phần thực hành - thí nghiệm sử dụng phần mềm, chương trình máy tính; học phần đồ án theo đề xuất của các Khoa, Bộ môn. Đối với các lớp học phần không thể triển khai đào tạo trực tuyến thì sẽ có thông báo khi sinh viên được phép đi học trở lại.
Author: Phòng Đào tạo - Updated: 29/07/2021 16:48
 DANH SÁCH CÁC BẠN KHÓA 2021 ĐÃ ĐƯỢC GIA HẠN MUA BẢO HIỂM 3 THÁNG
 Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học kỳ hè 320
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG CHO SINH VIÊN XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2020-2021
 Thông báo: V/v Những sinh viên chưa nộp hồ sơ nhập học 2021
 CÁC LƠP TRIẾT T LƯU DẠY XEM MÃ CODE TRONG FILE ĐỂ VÀO LỚP
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG”
 THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH "SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM"
 CÁC LỚP TRIẾT KHÓA 121 THMLN DO THẦY LƯU DẠY
 Thông báo về việc Khen thưởng sinh viên có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
 THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 06/11/2021)
 Sinh viên lớp học phần 121COLT02, 121COLT05, 121COLT08, 1C21CHLT01,1C21CLT101, 121CHLT01, 121SBVL01, 121SBVL02, 121SBVL05, 121COLT01, 121COLT02, chú ý
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬP MUA BẢO HIỂM Y TẾ KHÓA 2021
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG HỖ TRỢ CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CỦA HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN –ĐỢT 2 DO BIDV TÀI TRỢ
 Kết quả kiểm tra Tiếng Anh đầu vào dành cho sinh viên Khóa 2021
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI MÃ SỐ BẢO HIỂM Y TẾ KHÓA 2021
 Thông báo đến sinh viên các lớp Tin học cơ bản 121THCB02, 13, 14, 15, 16, 25 do thầy Lê Vũ phụ trách
 Thông báo đến lớp học phần Ngoại Ngữ cơ bảng 121NNCB02
 Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần giảng dạy và học trực tuyến của sinh viên Khóa 2021
 THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI TRỰC TUYẾN “ TÌM HIỂU LUẬT GIA THÔNG VÀ VĂN HÓA THAM GIA GIAO THÔNG TRONG SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KUMHO ASIANA CHO SINH VIÊN KHÓA 2019
 V/v Sinh viên nhận quà tài trợ
 THÔNG BÁO CẬP NHẬP THÔNG TIN THẺ BẢO HIỂM KHÓA 2021 (BẮT BUỘC)
 THÔNG BÁO CẬP NHẬP THÔNG TIN THẺ BẢO HIỂM KHÓA 2021 (BẮT BUỘC)
 Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
 THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH “ SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM”
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KUMHO ASIANA LẦN THỨ 15
 Thông báo về việc tổ chức dạy và học trực tuyến đối với các lớp học phần thuộc Khóa 2021
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM SINH VIÊN KHÓA 2021
 NHẬN GIẤY XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN VÀ VAY VỐN
 Công bố số liệu tính giờ giảng qui đổi học kỳ hè 320
 THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DO BIDV TÀI TRỢ
 Thông báo đến các Sv làm đồ án TN do thầy Vũ hướng dẫn
 THÔNG BÁO NÀY DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2021
 Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp HK 220
 Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho tân sinh viên 2021
 Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần các học phần đại cương theo hình thức trực tuyến đợt 4, học kỳ 2 năm học 2020-2021
 Thông báo đến lớp Khởi nghiệp - Việc làm, Chuyên đề phần mềm do thầy Vũ phụ trách
 THÔNG BÁO ĐẾN NHỮNG SINH VIÊN CHƯA THI HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2020-2021) CÁC HỌC PHẦN CÔ HOÀNG THỊ MỸ LỆ PHỤ TRÁCH
 SV đăng ký học phần ĐA kết cấu BTCT và ĐA Kết cấu Công trình BTCT do Thầy LC Phát và NT Vinh hướng dẫn sau ngày 30/8/2021
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN
 THÔNG BÁO CHO NHỮNG SINH VIÊN CHƯA THI MÔN NGOẠI VI DO CÔ THẢO KHƯƠNG PHỤ TRÁCH
 LỊCH THI (ĐỢT 4) HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 TRỰC TUYẾN (ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯA THI)
 Lịch thi bổ sung (Lần 4) cho SV các học phần do Thầy LC Phát giảng dạy HK220 và 320
 Đăng ký thi học kỳ 2 (đợt 4) năm học 2020-2021 trực tuyến (đối với sinh viên chưa thi) các học phần Sức bền vật liệu/ Cơ học lý thuyết / Cơ lý thuyết
 Đăng ký thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 trực tuyến (đối với sinh viên chưa thi) các học phần thầy Nguyễn Đức Quận giảng dạy
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Các đợt thi ngày 03/10/2021, 10/10/2021, 17/10/2021)
 THÔNG BÁO ĐẾN SV BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT & HTTTQL NGÀY 12/9/2021
 Thông báo đến các sinh viên (chưa thi) học kì 220, cô Nguyễn Thị Thanh Vi

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
 126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
 176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
 201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
 226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
 251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
 276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
 301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319 [Next >>]