1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

TIN TỨC ĐÀO TẠO
  Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2020-2021
Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2020-2021.
 • Danh sách SV bị buộc thôi học do có thành tích học tập quá kém- đã bị cảnh báo học vụ lần thứ 3 liên tiếp hoặc quá 3 lần đối với cấp CĐ Khóa 2016 trở về trước và từ lần thứ 3 đối với CĐ Khóa 2017 - 2 lần liên tiếp hoặc quá 2 lần đối với cấp ĐH (Dự kiến)
 • Danh sách SV bị buộc thôi học do đã tự ý bỏ học - không ĐKMH 121 (Dự kiến)
 • Danh sách SV bị cảnh báo học vụ do có thành tích học tập kém(Dự kiến)

  Sinh viên phản hồi các vấn đề liên quan đến danh sách dự kiến xử lý học vụ về phòng Đào tạo trước ngày 03/12/2021. Sau thời gian này sinh viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến việc xử lý học vụ học kỳ 220.
  PĐT.
 • Author: Phòng Đào tạo - Updated: 26/11/2021 15:51
   Thông báo đến sinh viên Khoa Cơ khí,
   Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2021-2022
   THÔNG BÁO VỀ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022
   Thông báo hủy học phần cho sinh viên Khóa 17, 18 do đăng ký ảo (dưới 14 tín chỉ) học kỳ 221.
   Kết quả kỳ thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên đợt thi ngày 26/12/2021
   THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 221
   Thông báo về việc điều chỉnh lịch mở hệ thống đăng ký môn học đối với khóa 2019, khóa 2020, khóa 2021 và thời gian đăng ký giai đoạn 1
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÓA 2021 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÓA 2021 TẠI TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN KHU 5
   GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM KHÓA 2017
   Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu mở hệ thống đăng ký học phần học kỳ 221 đối với Khóa 2019
   Những sinh viên danh sách dưới đây liên hệ cô Hoài gấp. Hạn chót ngày 2/1/2022
   THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ 220 và 320 ( BẢNG GIẤY )
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022
   Thông báo về việc dừng chạy thử nghiệm hệ thống trên địa chỉ web: https://daotao1.ute.udn.vn
   Thông báo về thu học phí học đợt cuối học kỳ I năm học 2021-2022 (Học kỳ 121)
   Thông báo đến sinh viên Khoa Cơ khí.
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC EM SV KHÓA 2020 HỌC PHẦN THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN
   Thông báo đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 - HK 221
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC EM SINH VIÊN KHÓA 2020 HỌC PHẦN THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN CỦA CÔ TUYẾT
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC EM SV KHÓA 20 HỌC HP THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN DO CÔ TUYẾT PHỤ TRÁCH
   Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng đợt thi ngày 26/12/2021
   Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2021
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM THẺ SINH VIÊN KHÓA 2021
   Danh sách SV được MGHP-HKI-NH 2021-2022
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIÊM VẮC XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19 MŨI 2 CHO SINH VIÊN
   Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi và danh sách thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, đợt thi ngày 18/12/2021
   Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 121
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN ĐIỆN( THCMD), THỰC TẬP CHUYÊN MÔN ĐIỆN ( TTCMĐ), THỰC HÀNH ĐIỆ
   Thông báo đến 2 lớp TTCM tiện và TTCM chế tạo máy của cđt kỳ 220 thầy Sanh
   Thông báo về việc cập nhật phòng học và Thời khóa biểu cho các lớp TH-TN-TT-DA học trực tiếp từ ngày 13/12/2021
   Thông báo về học phí học đợt 2 học kỳ I năm học 2021-2022 (Học kỳ 121)
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP THỰC TẬP MÁY ĐIỆN ( TTMĐ ) DO CÔ TUYẾT PHỤ TRÁCH
   Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận Tạm thời và bảng điểm ( Cấp Cao đẳng )
   các lớp thí nghiệm cơ học đất, thực hành trắc địa bắt đầu ngày 13/12
   THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 LẦN 2
   THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP THÍ NGHIẸM MẠCH ĐIỆN (TNMĐ) DO CÔ TUYẾT PHỤ TRÁCH
   THÔNG BÁO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP THẦY MẬN
   THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Đợt thi ngày 26/12/2021, thi trực tuyến)
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 LẦN 2
   THÔNG BÁO NỘP PHIẾU ĐIỂM KỲ HÈ 320
   Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2020-2021
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM NĂM 2022
   THÔNG BÁO
   THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 18/12/2021)
   THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
   THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG “ NÂNG BƯỚC TÂN THỦ KHOA”
   Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi tạm tính đợt 1 - học kỳ 1201
   THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN KHÓ KHĂN-CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ HỖ TRỢ TÀI
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGƯỜI HỌC

  Xem tin bài cũ hơn:

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
   76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 
   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175 
   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200 
   201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225 
   226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250 
   251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
   276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300 
   301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320 [Next >>]