1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10LTT: Thông báo "quan trọng"
 10LTX: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 9
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 10XD3
 09CDT: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 9 VÀ XÉT KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KÌ 210
 10D3: Thông báo họp lớp
 09T1: THÔNG BÁO HỌP LỚP!
 10KT: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10CDT1: THÔNG BÁO
 09DL1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 9
 10N: Chú ý:ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌP LỚP 10N!
 10LTD: THÔNG BÁO
 10N: HỌP LỚP!!!!!!!!!
 10N: HỌP LỚP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10CDT2: Họp lớp tháng 9.
 09C2: HỌP LỚP
 10T1: Thông báo
 10XC: THÔNG BÁO HỌP LỚP 10XC
 10DL2: Điều chỉnh ngày họp lớp
 10DL2: 10DL2 ĐÂU RỒI
 10MT: HỌP LỚP XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN
 10C1: Thông báo
 10XD1: XEM NHANH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10CDT1: THÔNG BÁO KHẨN CẤP
 10H: Thông báo
 10DL2: Họp lớp.............
 10C2: CÁC BẠN CHÚ Ý
 09XD1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09XC2: Về việc nhận giấy thực tập tốt nghiệp
 09N: Thông Báo họp lớp tháng 09
 09XC1: Thông báo họp lớp!
 10LTDT: Thông báo họp Lớp
 10LTDT: Thông Báo Họp Lớp
 10XC: THÔNG BÁO HỌP LỚP 10XC
 10XC: THÔNG BÁO HỌP LỚP 10XC
 09D1: Họp lớp đánh giá rèn luyện học kỳ 210
 10KT: THÔNG BÁO NỘP SÔ NGOẠI TRÚ
 09XH: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 09/2011.
 09DT1: Chuẩn bị xét điển rèn luyện kỳ 2 năm học 2010-2011
 10KT: THÔNG BÁO NGHĨ HỌC MÔN VẬT LÝ KIẾN TRÚC
 10CDT1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN
 10C2: KHẨN TRƯƠNG NỘP SỔ RÈN LUYỆN VÀ NGOẠI TRÚ
 10KT: CHÚ Ý
 10XD3: 10XD3 chú ý!!! Phòng Y tế thông báo về BHYT & BHTT.
 10DL2: Học lại chính trị đầu khóa
 10DT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP !!!
 10LTDL: THÔNG BÁO NỘP SỔ ĐOÀN VÀ ĐOÀN PHÍ
 10CDT2: Nhận sổ rèn luyện và sổ ngoại trú gấp.
 10C2: THÔNG BÁO TỪ BCS
 09DL2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 09ĐL2
 10XD1: CÁC BẠN 10xd1 CHÚ Ý??????????

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104 105 106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]