1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10DL2: thông báo khẩn!!!!
 09D4: NỘP HỒ SƠ TỐT NGHIỆP
 09D4: NỘP HỒ SƠ TỐT NGHIỆP
 10LTDL: THÔNG BÁO NỘP LÝ LICH TRÍCH NGANG SV
 10C2: DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 10 - KHOA CƠ KHÍ
 10XD2: 10XD2 chú ý
 11C2: HỌP LỚP THÁNG 4
 11D1: THÔNG BÁO KHẨN!
 10D3: Thông báo khẩn
 11D3: hop lop thag 4
 09XC1: thông báo làm hồ sơ tốt nghiệp gấp !!!!!!!
 11LTX: họp lớp thang 4
 11MT1: HỌP LỚP
 10CDT2: THÔNG BÁO VỀ LÝ LỊCH TRÍCH NGANG.
 10C2: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC KỲ 5(112)
 10C2: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP - KỲ 5(112)
 09XD2: thông báo nộp hồ sơ tốt nghệp
 09XD2: Thông báo nộp hồ sơ tốt nghiệp
 09T2: 09T2 - Họp lớp tháng 5
 10C1: ĐÁ BÓNG VÀO CHỦ NHẬT TUẦN NÀY!
 09XD1: Thông Báo Gấp
 10CDT1: THÔNG BÁO
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP: """""""THỰC TẬP CÔNG NHÂN""""""""
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP: "VỀ VIỆC THỰC TẬP CÔNG NHÂN"
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP: "VỀ VIỆC_THỰC TẬP CÔNG NHÂN"
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP: "VỀ VIỆC_THỰC TẬP CÔNG NHÂN"
 10CDT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP LẦN 2.
 11C2: KHẨN CẤP - nộp lý lịch trích ngang
 09N: Thông báo về việc thông đồ án môn học.
 09T1: THÔNG BÁO!
 11XD3: Họp lớp tháng 4
 11XD4: Dang ki hoc ki 112 (ki 1cua nam 2)
 10LTDL: THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP
 11D1: Thông báo lịch ĐKMH 112 (hk1 năm 2012)
 10LTC: họp lớp
 10C2: THONG BAO
 09DL2: THÔNG BÁO ĐÁ BÓNG?????????????????????
 09DL2: 09DL2 -CÁC BẠN 09ĐL2 CHÚ Ý????????????????????????????
 10XD2: Thông bào họp lớp chuẩn bị thực tập công nhân(Lần 6)
 10CDT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4.
 09DL1: THÔNG BÁO LÀM HỒ SƠ TỐT NGHIỆP GẤP
 10C2: THÔNG BÁO
 11DL1: 11ĐL1 họp lớp
 10C2: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC- HỌC KỲ 5 (112)
 10CDT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4
 10MT: Chuẩn bị Đăng ký môn học ky 112
 10XH: Họp Lớp Tháng 4 Thực Tập Công Nhân
 10XD1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4; LÀM LẠI DANH SÁCH LÝ LỊCH TRÍCH NGANG, DANH SÁCH THUỘC DIỆN THUÊ NHÀ TRỌ VÀ TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC CHUẨN
 10XD4: THÔNG BÁO THỨ 2!!!
 10XD4: THÔNG BÁO!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59 60 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]