1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09CDT: Thông báo thi liên thông Dại Học Đà Nẵng
 10XD3: CẮM TRẠI 19-05!!!
 10T3: DANH SÁCH LÝ LỊCH TRÍCH NGANG 10T3
 11KT2: thông báo họp lớp tháng 5
 10H: ĐI HỌC
 10XD2: Chìu nay họp lớp 10/5
 10T3: HỌP LỚP 10T3 ( Lần III)
 10XD2: 10XD2 -Thông báo họp lớp tháng 5 (Lan 3)
 10XD2: 10XD2 -Thông báo họp lớp tháng 5
 10DL1: THÔNG BÁO
 11H: thông báo họp lớp
 10XD1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5 VÀ PHỔ BIẾN THỰC TẬP CÔNG NHÂN
 10CDT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5
 10XD3: CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ THỰC TẬP CÔNG NHÂN!!!!!!!!!!!!!!
 10XD3: CHÚ Ý CÁC CÔNG VIỆC THỰC TẬP CÔNG NHÂN !!!!!!!
 10XD3: CHÚ Ý VỀ VIỆC CHUẨN BỊ THỰC TẬP CÔNG NHÂN !!!!!!
 10T3: HỌP LỚP 10T3 ( Lần II)
 10XD2: 10XD2 -Thông báo họp lớp tháng 5 (Lan 2)
 11D1: thong bao!
 11H: thông báo họp lớp 11H
 11DT2: Thông Báo Khẩn
 11H: họp lớp tháng 5
 10CDT2: HỌP LỚP THÁNG 5
 10T3: Họp Lớp 10T3
 10C2: SÁNG NAY(08/05/2012)-HỌP LỚP-11H45 PHÒNG A202
 10CDT1: Thông báo buổi tập huấn "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM - TỆ NẠN XÃ HỘI"
 10DT2: Thông báo buổi tập huấn "PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM - TỆ NẠN XÃ HỘI"
 10DT2: Thông báo họp lớp tháng 5 khẩn cấp!
 10XD3: THỰC TẬP CÔNG NHÂN: CHÚ Ý_CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD3: THỰC TẬP CÔNG NHÂN: CHÚ Ý_CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD3: THÔNG BÁO:""""""" TTCN"""""" KHẨN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11H: Thông báo
 10XD2: Thông báo họp lớp tháng 5
 11MT1: HỌP LỚP !!!
 10MT: Chỉnh sửa thời gian họp
 11XH1: Họp lớp tháng 5
 10XD2: Thông báo họp lớp tháng 5
 10MT: Tham dự buổi hội thảo về vấn đề tệ nạn xã hội trong SV
 10MT: Họp lớp tháng 5
 10C2: HỌP LỚP THÁNG 5-(08/05/2012)-11H45 PHÒNG A202
 10XD4: thông báo họp lớp tháng 5
 09XC2: Thông báo về việc làm hồ sơ tốt nghiệp
 11D2: Hop lop thang 5
 11DT2: Thông Báo
 11DT2: Thông Báo
 11XD2: nộp sổ
 10DL1: HỘP LỚP THÁNG 5
 10XD4: NHẮC LẠI!!!
 09H: HỌP LỚP
 10C2: HỌP LỚP THÁNG 5-11H45(08/05) TẠI PHÒNG A202 NHẮC LẦN 4

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56 57 58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]