1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10KT: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 10KT: THÀNH LẬP ĐỘI BÓNG 1OKT
 10Đ3: THÔNG BÁO KHẨN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09LTT: Nộp sổ ngoại trú
 10LTĐ: SỔ NGOẠI TRÚ
 09T1: hop lop va tat nien
 10Đ3: THÔNG BÁO KHẨN 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10Đ3: THÔNG BÁO KHẨN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10Đ2: TẤT NIÊN LỚP
 10ĐL2: THÔNG BÁO
 10ĐL2: THÔNG BÁO
 10ĐL2: THÔNG BÁO
 09XD3: THÔNG BÁO
 08XC2: THÔNG BÁO CHO NHỮNG BẠN BỊ RỚT ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU (XC1-XC2-…)
 08XD2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 08XC2: THÔNG BÁO CHO NHỮNG BẠN BỊ RỚT ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU (XC1-XC2-…)
 10ĐL2: THÔNG BÁO
 09ĐL2: ANH EM CHU Y
 09ĐL2: DAI CHIEN DONG LUC 09DL
 09ĐL1: HOP LOP
 09XH: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 01/2011.
 10LTĐT: Nhận Niên Giám
 09N: Hop Lop Thang 1
 10LTT: THÔNG BÁO
 09Đ4: thong bao hop lop thang 1 cap cap lop 09D4 cuoi nam
 10ĐT1: NỘP SỔ NGOẠI TRÚ!!!!!!!!!!!!!!!
 10LTĐL: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1
 09ĐL1: THONG BAO HOP LOP 09DL1
 09ĐL1: thong bao hop lop 09dl1
 10T3: t3...!!! ch ý
 09LTX: THÔNG BÁO HỌP LỚP 09LTX
 09C1: Lớp 09C1
 10LTĐ: NHẬN NIÊN GIÁM, SỔ TẠM TRÚ, QUYẾT ĐỊNH ĐOÀN VIÊN
 09KT: THONG BAO TRIEU TAP DOI VAN NGHE 09KT!
 08MT: BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔI TRƯỜNG 1
 10KT: THÔNG BÁO NỘP SỔ NGOẠI TRÚ 10KT
 10KT: THÔNG BÁO HỌC MỸ THUẬT 10KT
 08Đ2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 08H: đề cương cnsx vô cơ huữ cơ
 08Đ1: THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP
 09LTC: Họp Lớp
 09XC2: Có nhiều vấn đề quan trọng cần làm trước khi vào học kỳ mới
 10XC: NHỮNG BẠN 10XC CHƯA ĐKMH CHÚ Ý!
 09T2: Họp lớp lần 2 tháng 1
 10XD3: THÔNG BÁO HỌC BÙ MÔN TOÁN!!
 10Đ1: THONG BAO HOP LOP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10C2: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐỂ TRIỂN KHAI CÁC CÔNG TÁC TRONG TUẦN ĐẾN!
 10CĐT2: ...........>>>>-------[Bóng Đá]------->..........[10CDT2 mời các lớp khóa 10 giao lưu]...........
 09CĐT: Thông báo họp lớp 09CĐT
 09ĐT2: Thông báo hoãn!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141 142 143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]