1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10CĐT2: Thong bao hop lop
 09ĐT2: Họp lớp tháng 12!
 10Đ2: ĐẤ BÓNG GIAO LƯU GIỮA 10Đ2 VỚI 10T3 LẦN 2
 10XC: LỚP 10XC CHÚ Ý! đăng kí môn học.
 10T2: 10T2 THÔNG BÁO VIỆC ĐĂNG KÍ MÔN HỌC
 10LTĐ: THÔNG BÁO HỌP LỚP 10LTĐ
 10LTT: THÔNG BÁO HOÀN THÀNH WEB
 09XD3: THÔNG BÁO
 10HTP: Thời Khoá Biểu
 10Đ1: bo sung mon hoc
 10T3: thông báo về việc đăng kí môn học
 10Đ1: đăng ký môn học
 10XD1: HOC LOP CAM TINH DOAN!!!!!!!!!!!
 10XD1: -NOI DUNG HOP GIAO BAN THANG 12!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD1: HOC LOP CAM TINH DOAN!!!!!!!!!!!
 10ĐT2: Khan cap
 10ĐT2: Khan cap
 10HTP: danh kj mom hoc
 10LTT: DIỄN ĐÀN CỦA LỚP 10LTT
 10ĐT2: KHAN CAP!!!!!!!!!!!
 09T1: ĐINH HOP LOP
 10XD2: những bạn chưa vào đoàn
 10T2: 10T2. THÔNG BÁO KHẨN THỜI KHÓA BIỂU
 08Đ1: THONG BAO
 09HTP: HỌC CẢM TÌNH ĐẢNG-CẢM TÌNH ĐOÀN
 10XD3: THÔNG BÁO MIỂN GIẢM HỌC PHÍ
 08MT: THAY ĐỔI LỊCH HỌC!!!!
 10LTT: THÔNG BÁO KHẨN!!!!!!!!!!!!!!!!!!HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN
 10LTT: ĐĂNG KÍ MÔN HỌC GẤP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10LTT: MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
 10LTT: MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
 08ĐT1: MIỄN GIẢM HỌC PHÍ--HỦY LỚP HỌC PHẦN
 08ĐT1: DANH SÁCH CÁC BẠN SINH VIÊN THAM DỰ BUỔI ĐỐI THOẠI VỚI NHÀ TRƯỜNG
 08ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG- ĐOÀN
 10ĐT2: LÀM ĐỒNG PHỤC LỚP
 10ĐT2: THÔNG BÁO!
 10ĐT2: THÔNG BÁO!
 09Đ4: lich hoc thuc hanh tin hoc ung dung
 10ĐT2: THÔNG BÁO!
 10ĐT2: KHẨN CẤP!!!!!!!!!!!!!!!
 10ĐT2: THÔNG BÁO!
 10ĐT2: LỊCH HK210
 08MT: 08MT chú ý!!!
 10LTT: LỊCH THI HỌC KỲ 110 LỚP 10LTT
 10ĐL2: THONG BAO LOP 10DL2 KHAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10LTT: THÔNG BÁO KHẨN !!!!!!!!!!!!
 10LTT: MIỄN GIẢM HỌC PHÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10LTT: GIAO LƯU VỚI LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10LTT: ĐĂNG KÍ MÔN HỌC
 10LTT: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147 148 149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]